Πρόκειται για μια καινούργια θρησκεία; Γιατί ο κόσμος χρειάζεται μια καινούργια θρησκεία;

Ο κόσμος χρειάζεται μια νέα κατανόηση και μια καινούργια συνείδηση. Διαφορετικές μορφές πνευματικής πρακτικής και πνευματικών κοινοτήτων θα δημιουργηθούν, και υπό αυτήν την έννοια, ναι, είναι σαν μια καινούργια θρησκεία. Όμως ο σκοπός του Νέου Μηνύματος δεν είναι απλώς να δημιουργήσει άλλη μια θρησκεία σε ανταγωνισμό ή σε αντιπαραβολή με όλες τις άλλες θρησκείες, αλλά αντιθέτως να προχωρήσει την ανθρώπινη κατανόηση της πνευματικής πραγματικότητάς της, των μεγαλύτερων προκλήσεών της στον κόσμο και του πεπρωμένου της σ’ ένα σύμπαν γεμάτο με νοήμων ζωή.

Η ανθρωπότητα χρειάζεται μια νέα εμπειρία και μια νέα κατανόηση της βούλησης, της πρόθεσης και της παρουσίας του Θεού στον κόσμο, και της μεγάλης αλλαγής που έρχεται και των δυνάμεων που απειλούν να υποσκάψουν την ανθρώπινη ένωση, ελευθερία και κυριαρχία στον κόσμο.

Επομένως, ο κόσμος δεν χρειάζεται τόσο μια καινούργια θρησκεία όσο χρειάζεται μια νέα κατανόηση και συνείδηση και μια καινούργια δέσμευση στην ανθρώπινη ένωση μπροστά σε μεγάλες υποσκάπτουσες αλλαγές. Δεν είναι απλώς μια καλή ιδέα. Δεν είναι απλώς μια αρχή υψηλής ηθικής. Είναι απαραίτητο για να επιβιώσει η ανθρωπότητα και να παραμείνει ελεύθερη.

Μόνο μια μεγάλη ανάγκη θα μπορούσε να καλέσει ένα Νέο Μήνυμα από τον Θεό στον κόσμο. Μόνο μια τόσο καταβλητική ανάγκη θα μπορούσε να καλέσει μια νέα διαθήκη στον κόσμο. Μόνο μια κατάσταση για την οποίαν η ανθρωπότητα δεν μπορεί να προετοιμάσει τον εαυτό της, θα προξενούσε ένα Νέο Μήνυμα από τον Θεό και μαζί του μια προετοιμασία που θα καταστήσει τους ανθρώπους ικανούς ν’ αποκτήσουν αυτήν τη νέα εμπειρία και κατανόηση, οι οποίες είναι τόσο απαραίτητες στον κόσμο τη σήμερον ημέρα.