Πώς ελήφθη το Νέο Μήνυμα;

«Μια μεγαλειώδης αγάπη έχει φέρει αυτό το Νέο Μήνυμα στον κόσμο – η αγάπη του Δημιουργού για τη Δημιουργία, η αγάπη του Δημιουργού για την ανθρώπινη οικογένεια – δείχνοντας στην ανθρωπότητα τη μεγάλη της ευκαιρία για να γίνει μια ενωμένη και ελεύθερη φυλή μέσα σε αυτόν τον κόσμο.»

Το Νέο Μήνυμα αντιπροσωπεύει τη βούληση του Θεού για την ανθρωπότητα, τώρα και για την επόμενη εποχή. Η βούληση του Θεού έχει μεταφραστεί σε γλώσσα, σε μια προετοιμασία και σε μια πλήρης διδασκαλία διαμέσου της Αγγελικής Παρουσίας, που αντιπροσωπεύουν τη Θεία βούληση και το Θείο σκοπό για την ανθρωπότητα σε αυτόν τον κόσμο.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού μεταδόθηκε επί πάνω από 25 χρόνια. Το Νέο Μήνυμα ελήφθη σε μια κατάσταση αποκάλυψης από το Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς. Κάθε λέξη του μηνύματος εκφωνηθεί, καταγράφτηκε και αργότερα μεταγράφτηκε. Έτσι το Νέο Μήνυμα έχει παραμείνει στη πρωταρχική μορφή του, και έχει διατηρήσει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του. Ο,τι θα εξελισσόταν σε ολόκληρα βιβλία ελήφθη σε ένα χρονικό διάστημα ημερών ή μέχρι και ωρών. Παραδείγματος χάρη, τα επτά κεφάλαια της εισαγωγής, Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο, λήφθηκαν μέσα σε τέσσερις ώρες, ενώ τα 27 κεφάλαια της Πνευματικότητας της Ευρύτερης Κοινότητας: Μια Νέα Αποκάλυψη λήφθηκαν μέσα σε μόνο τέσσερις ημέρες. Αυτή η διαδικασία αποκάλυψης συνεχίζεται.

Έτσι έφτασε το Νέο Μήνυμα του Θεού στον κόσμο, και η μετάδοσή του είναι εν αρμονία με όλα τα σπουδαία Μηνύματα που έχουν ποτέ σταλθεί στον κόσμο για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Ο Θεός πάντα επικοινωνεί αυτά τα μεγαλειώδη και επίκαιρα Μηνύματα διαμέσου της Αγγελικής Παρουσίας, και σε αυτόν τον κόσμο και σε όλους τους κόσμους εντός του Σύμπαντος. Έτσι είναι η φύση της Θείας μετάδοσης. Έτσι επικοινωνεί ο Θεός με άτομα και με ολόκληρους κόσμους και ολόκληρες φυλές.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού προτίθεται να εξυπηρετήσει την ανθρωπότητα σε αυτόν τον καιρό και στους επόμενους καιρούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο Μήνυμα. Μην υποτιμήσετε ποτέ τη δωρεά του, την αποτελεσματικότητά του και την επικαιρότητά του για την ανθρώπινη οικογένεια.

Περιέχει τεράστια Σοφία και Γνώση, Γνώση και Σοφία πέρα από οτιδήποτε έχει δοθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Και θα χρειαστεί τρομερό θάρρος, ταπεινότητα και υπομονή για να ληφθεί η πλήρης έκταση από ο,τι το Νέο Μήνυμα περιλαμβάνει. Η ισχύς του, η αλήθεια του και η ειρήνη που προσφέρει ξεπερνούν την ανθρώπινη κατανόηση.

Το Νέο Μήνυμα του Θεού φέρει την ελπίδα και την υπόσχεση να καθοδηγήσει την ανθρώπινη οικογένεια εις το μέλλον, προκειμένου η ανθρωπότητα να μπορέσει να χτίσει περισσότερη ελευθερία και δικαιοσύνη στον κόσμο, και να πάρει τη θέση της στην Ευρύτερη Κοινότητα ως μια ελεύθερη και ενωμένη φυλή.