Πρέπει να προσηλυτιστώ ή να γίνω ένας ακόλουθος του Νέου Μηνύματος για να λάβω το Νέο Μήνυμα;

Όχι. Το να λάβεις το Νέο Μήνυμα σημαίνει να λάβεις τη σοφία του και τη διδασκαλία του της Αυτό-Γνώσης, σκοπού, σχέσης, ένωσης, συνεργασίας και της ανάδυσης της ανθρωπότητας σε μια Ευρύτερη Κοινότητα νοήμονος ζωής στο σύμπαν.

Λάβε το Νέο Μήνυμα και μετά, δώσε το στον λαό σου, το έθνος σου, την υποφυλή σου, τη θρησκεία σου, και αναγνώρισε τις μεγάλες δυνάμεις που απειλούν να υποσκάψουν την επιβίωση, την ελευθερία και την κυριαρχία της ανθρωπότητας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να υπάρξει μια νέα δέσμευση στην ελευθερία και την ένωση της ανθρωπότητας και στη διατήρηση του κόσμου. Αυτή η δέσμευση μπορεί μόνο να προέρθει από τη βαθύτερη Γνώση που ο Θεός έχει τοποθετήσει μέσα σε κάθε πρόσωπο.

Τότε μπορείς να είσαι ένας Βουδιστής με μια συνείδηση και δέσμευση Ευρύτερης Κοινότητας. Μπορείς να είσαι ένας Μουσουλμάνος με μια συνείδηση και δέσμευση Ευρύτερης Κοινότητας. Μπορείς να είσαι ένας Καθολικός ή ένας Προτεστάντης ή ν’ ασκείσαι οποιαδήποτε άλλη θρησκεία ή πνευματικό μονοπάτι που έχεις επιλέξει, αλλά με μια ευρύτερη άποψη. Διότι είναι σημαντικό να καταλάβεις εδώ είναι ότι ο Θεός δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια καινούργια θρησκεία, αλλά μια νέα κατανόηση, μια καινούργια συνείδηση και μια καινούργια δέσμευση. Και αυτές πρέπει να ενυπάρχουν σε όλα τα έθνη και όλες τις θρησκείες της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, για κάποιους το Νέο Μήνυμα θα είναι το μονοπάτι τους και ο δρόμος τους, και αυτοί θα γίνουν οι πρώτοι δέκτες του, οι πρώτοι ασκητές του. Νιώθουν ότι τους δόθηκε αυτό που έψαχναν, το οποίο συνιστά έναν καινούργιο δρόμο. Για όλους τους άλλους, το Νέο Μήνυμα δίνει στην ανθρωπότητα μια ευρύτερη συνείδηση, κατανόηση, δύναμη και δέσμευση που πρέπει να εκφραστούν διαμέσου όλης της ανθρώπινης οικογένειας.

Λάβε λοιπόν το Νέο Μήνυμα. Φέρε το στην καρδιά σου, τον νου σου, την οικογένειά σου, την κοινότητά σου, τη θρησκευτική σου παράδοση, το έθνος σου και την αντίληψή σου του κόσμου, και τότε θα έχεις λάβει το Νέο Μήνυμα του Θεού.