Hvad er Kundskab?

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 21. september, 1993
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


Greater Community Spirituality
Volume 2 > Greater Community Spirituality > Chapter 4

I det Større Fællesskab er Kundskab essensen og substansen i al religiøs oplevelse. Den overskrider denne oplevelses udtryk, med hensyn til teologi, andagtsritual og spirituel praksis, som varierer betydeligt fra den ene verden til den anden. Essensen af spiritualitet – den motiverende faktor i religion, den religiøse oplevelses virkelige kald – er Kundskab.

Kundskab repræsenterer dit bånd og din iboende relation til alt liv. Men Kundskab har en specifik mission til dig i dette liv – en mission, som du opmuntres til at finde, acceptere, integrere og opfylde. Med andre ord, Kundskab er ikke alt i dig; Kundskab er din forbindelse til alt. Kundskab er intelligent; den har et formål med at være her. Kundskab er den del af dit sind, der er åndelig og permanent. Den er den del af dit sind, der ved, hvem du er, og hvorfor du er kommet hertil, hvem du skal nå, og hvad du må udrette.

Kundskab er indeni dig nu, men du kan ikke gribe den. Du kan ikke erhverve dig den og bruge den. Snarere har du en mulighed for at komme tilbage i relation til Kundskab. Her forenes dit personlige sind, det sind, der er konditioneret af din verden, og dit Upersonlige Sind, det sind, som du har bragt med dig fra hinsides verden, i et meningsfuldt forhold, baseret på et formål i verden og på forholdet til verden, og til mennesker, der støtter dette formål.

Alle disse definitioner er værdifulde, men for at opleve deres værdi, må du overveje dem dybt. Hvis du siger, “Nå, jeg kan godt lide den definition,” eller “Jeg kan ikke lide den definition,” eller “Det lyder rigtigt for mig” eller “Dette lyder ikke rigtigt for mig”, forsøger du blot at relatere til dine egne tidligere bedømmelser, vurderinger og erfaringer, når du møder noget nyt og revolutionerende. Hvis det er tilfældet, vil du ikke forstå meningen med det, vi præsenterer. Du vil kun øve dine tidligere overbevisninger, idéer og evalueringer, og ny læring vil ikke finde sted. At strække sig ud over sine egne idéer og antagelser og række ud efter noget, der er større, der overskrider dem, er en modets, integritetens og forpligtelsens handling, af hensyn til din personlige udvikling og virkelige bidrag i livet. Dette er vejen til Kundskab.

Kundskab er med dig. Den er i dig, men du kan ikke række ud efter den og gribe den, tage fat i den og bruge den for dig selv. Den repræsenterer snarere løftet i dig om, at du har en større identitet og et større formål i verden. Den repræsenterer løftet om, at der er større relationer i verden, som du kan finde og udvikle, givet den korrekte forståelse og erkendelsen af et underliggende formål i livet, som specifikt er dit at opfylde. Her må din definition af dit formål forblive udefineret, for i sandhed er det noget, der meget langsomt vil falde på plads. Du kan ikke bare identificere det og sige: “Det er dette. Det er derfor, jeg er her. Det er dette, jeg vil gøre.” Mange mennesker gør det, men det er uforsvarligt. Det afslører kun deres utålmodighed og deres ambitioner. Den virkelige opdagelse af Kundskab og formål er noget helt andet.

Det er meget vigtigt at give Kundskab en praktisk definition i verden, for Kundskab må føre til handling. Som en idé eller et ideal er dens værdi meget begrænset. Som en motiverende kraft, der leder dig, guider dig og endda til tider tilskynder dig til at gøre visse ting, der overskrider dine personlige interesser, har Kundskab en meningsfuld definition. Dette er oplevelsen af Kundskab.

Du kan have det svært med ordet Gud og med andre ord, der er implanteret i religiøse traditioner, som du kender, eller ud fra hvilken, du har udviklet dig siden barndommen. Men Kundskab er selve din spiritualitets kerne. Du genforenes med Gud gennem Kundskab. Du genforenes med dig selv gennem Kundskab. Du genforenes med andre gennem Kundskab. Kundskab er mediet.

Derfor har vi forskellige definitioner, og de virker alle noget distinkte. Hvorfor det? Det er fordi Kundskab er så mægtig og har så mange facetter. Kundskab er selve intelligensens centrum i livet her i denne verden og i hele det Større Fællesskab. Man kan ikke bare definere den ud fra ét aspekt. Kundskab er det Mægtige Nærvær, der står bag alle livets manifestationer. Du ser den her, og så ser du den der. Den ser anderledes ud her, end den gør derovre. Så oplever du den på ny, og noget nyt kommer med den. Kundskab er den større del af dig, der lever i manifest liv. Den oversætter universets Vilje til din verdslige oplevelse. Efterhånden som du kan komme i nærheden af Kundskab, at være opmærksom på Kundskab og åbne dig for Kundskab, kan dens oversættelse blive givet til dig med tiltagende hyppighed og dybde.

Du vil byde Kundskab velkommen i dit hjerte, for den vil være kendt for dig, og den vil genlyde i dig. Den vil genlyde i en del af dig, som du sjældent mærker. Den vil genlyde helt ind til kernen af dit væsen. Selv hvis dit sind protesterer imod den, selv hvis din frygt bliver vakt, og selv hvis du er forvirret, vred eller modsætter dig den, vil det være sandt for dig, fordi det er sandt. Dette er kommunikation; dette er at være; dette er formål; dette er identitet, der overskrider alle verdslige tanker, overbevisninger, kulturelle identifikationer og politiske associationer – selv din personlige vilje. Dette er Kundskab.

For at begynde at forstå Kundskabens virkelighed, må vi se på beviset på Kundskab. Dette bevis kan findes i din oplevelse. Det er oplevelsen af at være bevæget til at gøre noget eller bevæget til ikke at gøre noget. Det er oplevelsen af fornuftsstridig tilbageholdenhed. Det er oplevelsen af at forudse noget og vide noget og så se det ske. Det er oplevelsen af at blive bevæget til at gå et sted hen, at gøre noget, at forbinde sig med nogen eller at adskille sig fra nogen. Dette repræsenterer dit livs dybere bevægelse. Det er ikke drevet af dine idéer, dine sindstilstande eller dine følelser. Det er noget dybt i dig, der bevæger dig i din grundvold. Dette er beviset på Kundskab.

Når individer er dybt bevægede til at gøre noget, der sætter dem på en anden kurs i deres liv og i en anden retning, end der, hvor de havde planlagt at gå – dette er bevis på Kundskab. Når nogen føler, at noget vil gå galt, og derefter handler for at undgå en farlig situation – dette er bevis på Kundskab. Når individer rækker sig selv ud til andre på en dybtgående måde og bygger bro mellem deres divergerende personligheder, med en sådan indvirkning, at de begge ændres – dette er bevis på Kundskab. Oplevelsen af affinitet med livet og affinitet med en anden, oplevelsen af en større motivation i livet, til at gøre en større indsats eller for at nå et mål, der må nås, uanset hvor udefineret det er i øjeblikket – disse ting er beviser på Kundskab.

Nu siger du måske, “Nå, du taler om intuition.” Nej, vi taler ikke om intuition. Intuition er det ydre udtryk for Kundskab, ligesom snefaldet før stormen. Så meget større er Kundskab end intuition. Nogle mennesker tror, at intuition er en del af deres personlige overlevelsesmekanisme. De erkender ikke, at Kundskab er den Større Kilde i dem. Kundskab er så meget større end de små udtryk, man kalder intuition, at man ikke må forveksle de to. Kundskab er levende; den er intelligent; den tænker i dette øjeblik. Den er ikke blot en refleks, du har i dit sind eller i din krop.

Du lever livet på to niveauer. Du lever på et niveau, hvor du tænker, og du lever på et niveau, hvor du ved. Det er at bringe dig til livet på det niveau, hvor du ved, der formålet med al sand religion i alle dens former. Det genforener dig med din Skaber og med dit højere formål med at være i verden. Det bringer dig tilbage til Kundskab, for Gud kan kun være kendt. Dit formål kan kun være kendt. Dine sande relationer i livet kan kun være kendte. Dine sande impulser kan kun være kendte. Dine idéer om dem er sekundære og kan, som det ofte er tilfældet, kun forstyrre erkendelsen af Kundskab. Du kan tro på alle disse ting. Troen må dog have reel oplevelse som grundlag, ellers bliver den selvbedragerisk.

Kundskab lever i dig i dette øjeblik. Du lever i dine tanker og i idéer, i dine sanser og i dine opfattelser af verden omkring dig. Du er styret af både fysiske og mentale kræfter, som du ikke kan gøre rede for, men dette foregår kun på dit livs overflade. Længere nede bevæger de strømme sig, der virkeligt bevæger dit liv, Kundskabens strømme. Kundskab bevæger dig langsomt i stilling, så du kan opdage og lære de ting, der vil gøre dig i stand til at tage det næste skridt i dit liv. Kundskab bevæger dig mod erkendelse, mod forståelse og mod visse individer, der er bestemt til at møde dig og være med dig, hvis du kan finde dem, og hvis de kan finde dig.

Selvom noget er forudbestemt, betyder det ikke, at det vil finde sted. Det er meget vigtigt at forstå. Du kan gå glip af din mulighed for at opdage dit formål og finde de mennesker, der er meningsfulde for dit formål, og de kan også undlade at gøre det. I virkeligheden sker dette hele tiden. Du kan trøste dig selv og tænke: “Nå, en anden mulighed er lige om hjørnet.” Men det er ikke tilfældet. Hvis du kunne se dit liv fra et større perspektiv, ville du se, hvor vigtige disse få muligheder er, og hvorfor de ikke kommer så tit.

Kundskab bevæger dig mod en skæbne og en præstation i livet, på trods af alle dine personlige mål, ønsker, frygt, ambitioner, associationer og aktiviteter. Tro ikke, at alle de ting, du ønsker, kommer fra Kundskab. Tro ikke, at alle de ting, du stræber efter at have, at gøre eller at blive, kommer fra Kundskab. Her må du være meget ærlig, oprigtig og åben overfor dig selv. Du må være forpligtet til sandheden hinsides enhver anden fordel. Det er nødvendigt, blot for at begynde at genvinde Kundskab. Du må ære det større behov og den større impuls, der bevæger dig hinsides dine egne definitioner. Dette indleder din rejse på Kundskabens Vej. Dette sætter dig i gang.

Kundskab tilbyder dig ikke rigdomme, berømmelse, kærlighed og fornøjelse. Den tilbyder dig noget så meget større og så meget mere værdifuldt, at når det ses korrekt og virkelig ses, vil du se, at det ikke kan sammenlignes med noget af det andet, der dominerer folks opmærksomhed, idéer og aktiviteter.

Kundskab er religion i universet. Den er den del af din åndelige oplevelse, der kan oversættes mellem dig og andre, mellem andre kulturer i denne verden og også mellem verdener. Den repræsenterer en oversættelig og universel åndelighed – en universel måde at kommunikere, genkende og forbinde sig på. En anden, der måske ikke deler din biologi, dit miljø, dit temperament, dine værdier, dine sociale forhold, dine forhåbninger, dine bekymringer eller dine teknologiske evner, kan nås og kan nå dig gennem dette større livets medium, kaldet Kundskab.

Noget, der virker så undvigende, så sjældent eller så flygtigt, er i virkeligheden selve livets essens. Og på samme måde er de ting, der virker så storslåede, så magtfulde, så overvældende, så strålende og så dominerende, livets meget små ting. Denne erkendelse repræsenterer et stort omslag i tænkning og et stort gennembrud i forståelse.

Der lægges væsentligt tryk på Kundskab, når vi taler om det Større Fællesskab, fordi Kundskab er den eneste del af dit sind, der ikke kan påvirkes, korrumperes eller kontrolleres. Dit personlige sind kan korrumperes og er korrumperet, påvirket og kontrolleret – af jeres medier, jeres regering, jeres primære relationer og så videre. Men Kundskab i dig er ubestikkelig. Du kan bruge den forkert og misfortolke den, men du kan ikke korrumpere den. Den er Guddommelig. Den er udenfor din rækkevidde. Verden kan ikke korrumpere den, for den er udenfor verdens rækkevidde. Derfor er den kilden til din frihed i livet. Derfor er den kilden til din sande integritet i livet. Og derfor kan den udføre din mission, uden at din mission bliver perverteret eller ødelagt. Du kan prøve at pervertere eller ødelægge din mission, men på Kundskabens niveau er den stadig intakt.

Når vi siger, at du ikke kan gribe fat i Kundskab og bruge den, mener vi, at du ikke kan ødelægge den, og du kan ikke krænke den. Hvis du prøver, vil du mærke et stort ubehag. Du vil føle dig enormt ilde tilpas med dig selv. Dette ubehag er noget, der gennemsyrer menneskelig oplevelse. Selv uden at vide, hvad Kundskab er, eller hvor den bor, eller hvordan den fungerer, eller hvad den ved, vil du, hver gang du gør noget, der går imod Kundskabens retning, mærke dette ubehag, denne distancering fra dig selv. Du vil føle dig ilde tilpas. Det vil du, ikke fordi Kundskab straffer dig på nogen måde, men fordi du går imod noget, der er kendt indeni dig. Det skaber et meget dybt og gennemgribende ubehag. Ingen mængde af terapi, nydelse, flugt eller optagethed kan befri dig fra dette ubehag. Du må bringe dit liv i harmoni med Kundskab i dig. Det kan du opleve, og din oplevelse vil være beviset på, at det i denne henseende enten lykkes dig eller mislykkes dig.

Det ubehag, der følger af at være i strid med Kundskab, er meget dybt og gennemgribende. Det er ikke noget, der foregår på overfladen af dit sind. Mange mennesker er så kompromitterede i deres aktiviteter, værdier og stræben, at de har tilpasset sig dette ubehag. Dette ubehag repræsenterer, hvordan de har det, og hvordan de lever. Dette ubehag er årsag til alle de fortvivlede flugtforsøg, afhængigheder, undgåelse, selvbedrag og andre former for uærlighed, der er så manifeste her.

Nedenunder alt dette er Kundskab imidlertid. Du kan kalde den Ånd. Du kan kalde den Åndeligt Sind; men, hvad du end kalder den, vil den overskride dine definitioner. Vejen til Kundskab er vejen til Guddommelighed og til erkendelsen af sit højere formål og mening med livet. I det Større Fællesskab får dette en endnu større betydning. Her vil Kundskab gøre dig i stand til at overskride dine idéer, skikke, overbevisninger og din egen verdens idéer, skikke og overbevisninger, så du kan få noget mere fuldkomment, mere universelt og mere oversætteligt. I en Større Fællesskabskontekst må du fokusere på noget, der er grundlæggende, noget, som du deler med alle andre former for intelligent liv. Dette eksisterer på Kundskabens niveau, ikke på intellektets, personlighedens, kulturens eller på skikkenes niveau.

Større Fællesskabs Kundskabs Vej repræsenterer religion i det Større Fællesskab. Således repræsenterer den en større kontekst for religiøs oplevelse og religiøst udtryk overalt i verden. Hvis du fjerner religion, har du åndelighed, for religion er alt det, der er bygget på åndelighed, i et forsøg på at helliggøre den, genskabe den, bekræfte den og sikre dens fremme i din oplevelse. Kundskab er kilden til din åndelighed, og den er blevet lagt i dig. Den er en gave, og vi genintroducerer den for dig. Den kan virke ny på dig, selvom den har været med dig hele tiden.

For at værdsætte Kundskab og acceptere dens virkelighed og bevæge sig hen imod den, må du nå en vis tærskel i livet. Her må verden skuffe dig tilstrækkeligt til, at du stiller spørgsmålstegn ved, om den overhovedet kan tilfredsstille dig. Her når du en tærskel i dit eget liv og på din egen måde, hvor du kommer til den erkendelse, at der er noget større i dit liv, som venter på dig, som kalder på dig, som er givet dig og som holder sig til dig. Og du ved, at uanset hvad du gør i livet for at få fornøjelse, rigdom, berømmelse, erhvervelse, anerkendelse eller noget andet, kan intet måle sig med det, at gen-opleve denne dybere og gennemgribende følelse af selv og formål i livet. Alle bevæger sig mod denne tærskel, begyndelsestærsklen, hvor Kundskab erkendes.

Mange mennesker tror, at de er meget intuitive, og at de altid har været intuitive. Det betyder dog ikke, at de er nået til den tærskel, hvor Kundskab bliver rigtig vigtig og værdig til deres tid og anstrengelse. Mange mennesker tror, at intuition er noget, de bare bliver fodret med, idet de går, som var de del af et åndeligt velfærdssystem, hvor man bare samler ind, mens man går. Dette er meget patetisk. Med denne tilgang vil du aldrig finde kilden til dit formål eller din inspiration, og du vil aldrig tage ansvar for, hvad du selv må lære at gøre, for at begynde at gå Kundskabens Vej og tage trinnene til Kundskab.

Kundskab er relateret til din evne til at vide. Vi kalder den også for det Vidende Sind. Men problemet med at præsentere den som det Vidende Sind er, at mange mennesker tror, at de har et vidende sind, som de til enhver tid kan benytte sig af. Det er ikke tilfældet. Kundskab når dig. Det, du kan gøre, er at forberede dig selv på Kundskab, ved at lære at være stille og modtagelig, ved at lære at suspendere at dømme og ved at tilsidesætte dine præferencer, dine tvangshandlinger, dine idéer og dine overbevisninger, længe nok til, at noget større kan blive åbenbaret for dig. Du forbereder dig selv på Kundskab. Du kan ikke lægge hånden på den, gribe den og bruge den med din egen hensigt for øje. Det er for din beskyttelse. Noget mægtigt lever i dig. Den er ikke din alene at eje og besidde. Den er noget, du har fælles med alt liv. Uanset om du har haft en religiøs opvækst eller ingen religiøs opvækst, uanset hvilken tro du er født ind i, lever Kundskab i dig.

Hvis Kundskab kan komme til udtryk i dit liv, kan din oplevelse være en demonstration på en højere værdi, en højere mening og et højere formål. Virkningen af dette på andre vil være dyb og livsændrende. Kundskabens udtryk kan ændre en andens liv for altid. Intet, som du kan gøre for andre, selv det, at give dem mad, hvis de er sultne, kan sammenlignes med denne gave. Du giver den dog ikke selv. Du lader den komme til udtryk gennem dig, og således gives gaven til en anden.

I det Større Fællesskab er Kundskab lige så sjælden og værdifuld, som den er i verden. Og selvfølgelig er der meget bedrag om, hvem der har den, og hvad den er, ligesom der er i denne verden. Kundskab er den mest værdifulde og dyrebare gave og evne, du har. Den vil gøre dig i stand til at genkende og skelne andre. Den vil gøre dig i stand til at se det, andre ikke kan se, at vide det, andre ikke kan vide, at sige det, andre ikke kan sige, og at mærke det, andre ikke kan mærke. Kundskab bringer dig på forkant med livet – dit liv og livet overalt omkring dig. Den genopretter din krop og fornyer dit sind og bringer alle de divergerende følelser og motiver i dig i harmoni og i en afbalanceret tilgang til livet. Intet andet kan integrere dig, udover Kundskab. Ingen idé, intet ideal, ingen metode, ingen lærer og ingen magt kan gøre dette, bortset fra Kundskab.

Beviset på Kundskab kan findes, hvis du leder efter det. Mellem alle livets andre manifestationer, vil du finde beviset på Kundskab, hvis du søger det. Kundskab viser sig ikke; den laver ingen opvisning, men den er der altid. Du kan finde den, hvis du leder, men du må lede, og du må se med åbne øjne – ikke med grådige øjne eller selvsøgende øjne, ikke med øjne, der søger selvbekræftelse eller selvforherligelse. Faktisk er det sandsynligt, at du bliver nødt til at opgive dine spirituelle idéer og overbevisninger, når du søger den, for Kundskab vil overskride dem.

Tænk aldrig, at du helt ved, hvad Kundskab er og hvad den vil gøre. At gøre det er at lukke dit sind for Kundskab. Kundskab er en involvering, fra øjeblik til øjeblik. Den er en åbning i dig selv, baseret på et dybere behov og en større tillid. Hvis du hævder Kundskab for dig selv, vil du miste den. Hvis du åbner dig selv for Kundskab, vil den vende tilbage til dig.

Med Kundskab vil du forstå det Større Fællesskabs tilstedeværelse i verden. Her får du indsigt. Med Kundskab vil du kunne se resultatet af et forhold, før det overhovedet begynder. Med Kundskab vil du være i stand til at se skæbnen i noget bestemt og i bestemte aktiviteter. Kundskab vil føre dig herhen og afholde dig fra at tage derhen. Kundskab vil engagere dig med denne person, men ikke med denne anden person, alt sammen uden bedømmelse eller fordømmelse. Hvad kan være mere naturligt for dig, for din oplevelse og for dit væsens kerne, end selve oplevelsen af Kundskab? Så grundlæggende er den, at de fleste mennesker går aldeles glip af den. Den er som en lyd, der altid lyder, men folk kan ikke høre den, fordi de kun lytter efter andre ting.

For at komme til Kundskab, må du forberede dig på Kundskab. Det kan du ikke gøre alene. For at lære Kundskab på Større Fællesskabs-niveau, må du lære en Større Fællesskabs vej til Kundskab. Det kan du ikke lære dig selv, ved at læse bøger eller optage forskellige praksisser eller idéer fra forskellige traditioner. Hvis du formulerer din egen tilgang, vil du forblive nøjagtigt, hvor du befinder dig. Vælger du en vej, som du ikke selv har opfundet, vil du tage et sted hen, hvor du aldrig før har været, og du vil finde noget, du aldrig før har fundet. Lad Kundskab føre dig videre, ikke dine præferencer, idéer eller idealer.

Dette repræsenterer ægte åndelig udvikling i verden. Det er denne udvikling, der fremmer din race, der fremmer alle andre racer og som holder Kundskab i live i verden og i hele det Større Fællesskab. Dette er Skaberens formål – at holde Kundskab i live i universet. I den udstrækning dette lader sig gøre, har alle væsener overalt mulighed for at avancere hen mod genforening, i fuldkommen harmoni med selve livet.