Trin til Kundskab | Trin 99 – 182

Trin 99

JEG VIL IKKE BEBREJDE VERDEN I DAG.

 

I DAG ØVER DU I IKKE AT BEBREJDE VERDEN, ikke at dømme dens åbenlyse fejl og ikke at påtage dig eller give andre ansvaret for disse fejl også. Se stille på verden. Tillad dit sind at være stille.

 

ØV DETTE HVER TIME og se verden med åbne øjne. I dine to længere øvelsesperioder skal du ligeledes øve dig i at se på verden med åbne øjne. Det er ligegyldigt, hvad du ser på, for det er alt sammen det samme. Din koncentration i dag vil være at se uden at dømme, for det vil udvikle dine virkelige sindsevner.

 

ØV DIG DERFOR I DINE ØVELSESPERIODER på at se med åbne øjne, at se uden at dømme. Se dig omkring i dine umiddelbare omgivelser. Se kun på de ting, der faktisk er der. Lad være med at bruge fantasi. Lad ikke dine tanker vandre til fortiden eller til fremtiden. Vær kun vidne til det, der er der. Når der opstår tanker, som er vurderinger, skal du blot afvise dem uden at overveje dem, for i dag øver du dig i at se – se uden at dømme, så du kan se det, der faktisk er der.

 

ØVELSE 99: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 100

I DAG ER JEG EN BEGYNDENDE STUDERENDE AF KUNDSKAB.

 

DU ER EN NYBEGYNDER, DER STUDERER KUNDSKAB. Accepter dette udgangspunkt. Du må ikke kræve mere for dig selv, for du forstår ikke vejen til Kundskab. På vejen til større antagelser har du måske opnået store belønninger for dig selv, men det fører i en anden retning end vejen til Kundskab, hvor alle ting, der er uvirkelige, opgives, og alle ting, der er ægte, omfavnes. Vejen til Kundskab er ikke en vej, som folk har forestillet sig selv, for den er ikke født af fantasi.

 

DERFOR SKAL DU VÆRE EN BEGYNDENDE STUDERENDE AF KUNDSKAB. Hver time gentager du denne erklæring og overvejer den seriøst. Uanset dit syn på dig selv, uanset om det er ophøjet eller formindsket, uanset hvad du har gjort før, uanset hvad du anser dine bedrifter for at være, er du en begyndende studerende af Kundskab. Som en begyndende studerende vil du ønske at lære alt, hvad der kan læres, og du vil ikke have byrden af at forsvare det, som du mener, at du allerede har gjort krav på. Dette vil lette din byrde i livet betydeligt og give dig mulighed for ægte motivation og entusiasme, som du mangler nu.

 

VÆR EN BEGYNDENDE STUDERENDE AF KUNDSKAB. Begynd dine to længere øvelsesperioder med denne bekræftelse og tillad dig selv at sidde i stilhed og at modtage. Uden bønner, uden spørgsmål og uden forventninger eller krav, tillad dit sind at være stille, for du er en begyndende studerende af Kundskab og ved endnu ikke, hvad du skal bede om, eller hvad du kan forvente.

 

ØVELSE 100: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 101

VERDEN HAR BRUG FOR MIG, MEN JEG VIL VENTE.

 

HVORFOR VENTE, NÅR VERDEN HAR BRUG FOR DIG? Er dette ikke i modstrid med den undervisning, som vi præsenterer? Det er faktisk slet ikke uforeneligt, hvis man forstår betydningen. Eftersom verden har brug for dig, ville det være uretfærdigt og uansvarligt at vente, når verden har brug for dig. Er det ikke i modstrid med det, vi lærer? Nej, det er ikke inkonsekvent, hvis man forstår betydningen heraf. Hvis du seriøst har overvejet det, vi har givet dig indtil nu i din forberedelse, vil du indse, at Kundskaben i dig selv vil reagere på verden, og du vil føle dig bevæget til at give på visse steder og ikke bevæget til at give på andre. Denne store respons i dig vil ikke være født af personlig svaghed, personlig usikkerhed eller behovet for accept eller anerkendelse. Det vil ikke være en form for undgåelse eller skyldfølelse. Faktisk vil det slet ikke have noget med dig at gøre. Det er derfor, den er meget stor, for den er ikke beregnet til at afhjælpe din lidenhed, men til at demonstrere den kraft af Kundskab, der findes i verden, så du kan vidne om den og være et redskab for dens udtryk.

 

HVORFOR VENTE, NÅR VERDEN HAR BRUG FOR DIG? Fordi du endnu ikke er klar til at give. Hvorfor vente, når verden har brug for dig? Fordi du endnu ikke forstår dens behov. Hvorfor vente, når verden har brug for dig? Fordi du vil give af de forkerte grunde og kun vil forstærke dit dilemma. Tiden til at give vil komme, og dit liv vil give af sig selv, og du vil være parat til at acceptere dette, til at reagere på det og til at følge den vejledning af Kundskab, der er i dig. Hvis du skal være til sand tjeneste for verden, må du være forberedt, og det er det, vi nu er i gang med.

 

LAD IKKE VERDENS PRØVELSER give dig stor ængstelse. Lad ikke truslerne om ødelæggelse vække din frygt. Lad ikke denne verdens uretfærdigheder stimulere din vrede, for hvis de gør det, ser du uden Kundskab. Du ser din egen mislykkede idealisme. Dette er ikke måden at se på, og det er heller ikke måden at give på. Du blev sendt for at give, og din gave er iboende i dig selv. Du behøver ikke at kontrollere den, for den vil give af sig selv, når du er parat. Derfor er din tjeneste til verden i dette øjeblik din forberedelse til at være en bidragyder, og selvom dette ikke vil give dig øjeblikkelig tilfredsstillelse af dit behov for at give, vil det bane vejen for en større tjeneste, der skal gengives.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du aktivt tænke over dagens idé og overveje den i lyset af din adfærd, dine tilbøjeligheder, dine idéer og dine overbevisninger.

 

ØVELSE 101: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 102

DER ER MEGET, JEG SKAL AFLÆRE.

 

DIT LIV ER FYLDT AF DINE EGNE BEHOV OG IDEER, fyldt med dine egne krav og ambitioner, fyldt med din egen frygt og dine egne komplikationer. Derfor er dit redskab til at give tynget og uoverskueligt, og din energi er i høj grad misbrugt. Det er derfor, at det er Guds første skridt at aflaste dig. Indtil dette sker, vil du blot forsøge at løse din situation uden at vide, hvad du skal gøre, uden at forstå din vanskelige situation og uden at acceptere den hjælp, som du helt sikkert vil få brug for med tiden. Derfor skal du acceptere din aflæring, for den vil aflaste dig og give dig sikkerhed for, at et større liv er muligt og uundgåeligt for dig, der er kommet her for at give.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og tænk over det. Se dens virkelighed i forhold til din opfattelse af verden. I dine to længere øvelsesperioder skal du endnu en gang øve dig i mental stilhed i stilhed, hvor intet forsøges og intet undgås. Du engagerer kun dit sind til at være stille, så det kan lære at reagere af sig selv på det, der kalder på det. Med hvert skridt du tager i din aflæring, vil Kundskab udfylde det, der havde erstattet den. Dette sker øjeblikkeligt, for du bevæger dig blot ind i en position, hvor du kan modtage, så din gave kan blive generøs, ægte og tilfredsstillende for dig.

 

ØVELSE 102: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 103

JEG ER ÆRET AF GUD.

 

DU ER ÆRET AF GUD, og alligevel kan denne udtalelse opildne din følelse af usikkerhed, vække din følelse af skyld, forvirre din følelse af stolthed og stimulere alle mulige konflikter, som faktisk eksisterer i dig nu. Tidligere har du forsøgt at være noget uvirkeligt, og det er mislykkedes for dig. Nu er du bange for at være noget som helst af frygt for, at fiaskoen vil forfølge dig endnu en gang. Således synes storhed at være lille, og lillehed synes at være storhed, og alle ting ses bagvendt eller omvendt i forhold til deres sande betydning.

 

DU ER ÆRET AF GUD, uanset om du kan acceptere det eller ej. Det er sandt uanset menneskelig vurdering, for kun ting, der er hinsides vurdering, er sande. Vi tager jer med til det, der er hinsides evaluering, hvilket vil være den største opdagelse, der er mulig i dette liv eller i noget andet liv.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og tænk alvorligt over den. I dine to øvelsesperioder skal du endnu engang tillade dit sind at være stille og modtagelig, så du kan lære at modtage den ære, som Gud har til dig. Sikkert er det, at denne ære må være rettet mod en del af dig, som du knap nok er bevidst om. Det er ikke din adfærd, der bliver hædret. Det er ikke din idealisme, der bliver hædret. Det er ikke dine overbevisninger, dine antagelser, dine krav eller din frygt. De kan være til gavn eller til skade. De kan tjene dig eller forråde dig. Men ære er forbeholdt noget større, som du nu lærer at erkende.

 

ØVELSE 103. To 30- minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 104

GUD VED MERE OM MIG, END JEG GØR.

 

GUD VED MERE OM DIG, END DU SELV GØR. Det må være indlysende, hvis du har overvejet dig selv ærligt. Og alligevel, tænk over konsekvenserne af dette. Hvis Gud ved mere om dig, end du gør, ville Guds vurdering så ikke være noget, som du ville ønske at lære at undersøge? Selvfølgelig ville den det. Og ville dine vurderinger af dig selv ikke nødvendigvis være fejlagtige? Alene heri har du syndet, for synd er kun fejl. Fejl kræver rettelse, ikke fordømmelse. Du ville fordømme dig selv og tro, at Gud ville følge dit eksempel og fordømme dig endnu mere. Derfor har menneskene skabt Gud i deres billede, og derfor skal du aflære det, du har skabt, så du kan finde det, du ved, og så din skabelser i denne verden kan være til gavn og have en varig værdi.

 

GUD VED MERE OM DIG, END DU SELV GØR. Lad ikke som om du kan skabe dig selv, for du er allerede blevet skabt, og det, der virkelig er blevet skabt, er langt større og lykkeligere end det liv, du har realiseret indtil nu. Det er din ulykkelighed, der bringer dig til sandheden, for den driver dig til en ægte løsning. Dette er naturligvis sandt.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og tænk alvorligt over det. Mens du gør det, skal du observere verden omkring dig for at forsøge at finde ud af, hvilken betydning dagens ide har i verden. I dine længere øvelseperioder i stilhed skal du tillade dit sind at blive tavs, så det kan lære at nyde sin storhed. Giv det denne mulighed for frihed, og det vil give dig frihed til gengæld.

 

ØVELSE 104: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 105

EVALUERING

 

I DIN GENNEMGANG SKAL DU FØLGE DE TIDLIGERE EKSEMPLER og gennemgå ugens instruktioner og ugens øvelser. I dag skal du især overveje de ideer, som vi har præsenteret. Forstå, at disse ideer skal vedligeholdes og opleves gennem mange udviklingsfaser. Deres betydning er for dyb og for stor til at være helt indlysende for dig nu, men de vil alligevel tjene som en påmindelse om, at Kundskab er med dig, og at du er kommet for at give Kundskab i verden.

 

VORES UNDERVISNING VIL DERFOR FORENKLE ALLE TING, hvilket vil løse de konflikter, som du bærer på nu, og som vil gøre konflikter i fremtiden unødvendige. For i det omfang, du er sammen med Kundskab, eksisterer der ingen konflikter. Et liv uden konflikter er det største bidrag, der kan gives til verden, for det er et liv, der vil udløse begyndelsen til Kundskab i alle, en gnist, der kan bære sig selv ind i fremtiden langt ud over dit individuelle liv. Det er denne store gnist, som det er meningen, at du skal give til verden, for så vil din gave ikke have nogen ende og vil tjene din nuværende generation og de kommende generationer.

 

DE VELSIGNELSER, DU OPLEVER I DAG i din verden, er resultatet af disse genlyde, som går fra generation til generation, når Kundskab holdes i live i verden. Muligheden for, at du kan få Kundskab, er affødt af give fra dem, der har levet før dig, ligesom din given vil give mulighed for frihed for dem, der vil følge efter. Dette er dit større formål i livet: at holde Kundskab i live i verden. Men først må du lære om Kundskab – lære at genkende den, lære at acceptere den, lære at skelne den fra de andre impulser i dit sind og lære de mange udviklingsstadier, der vil være nødvendige for at følge Kundskab mod dens store opfyldelse. Det er derfor, du er en begyndende studerende af Kundskab.

 

I DIN ENE LÆNGE ØVELSE skal du foretage din Gennemgang så detaljeret som muligt. Tillad forvirring og usikkerhed, for det er nødvendigt i denne undersøgelsesfase. Vær derfor glad for alle de ting, der virkelig kan erkendes, og vid, at Kundskaben er med dig, så du er fri til at være usikker.

 

ØVELSE 105. En lang Øvelsesperiode

 

 

Trin 106

DER LEVER INGEN MESTRE I VERDEN.

 

DER ER INGEN MESTRE, DER LEVER I VERDEN, for Mesterskab opnås hinsides verden. Der findes avancerede elever. Der er studerende med store præstationer. Men der er ingen Mestre, der lever i verden. Perfektion findes ikke her, kun bidrag. Den, der bliver i verden, bliver i verden for at lære verdens lektioner. Verdens lektioner skal læres ikke kun i dit individuelle liv, men også i et liv med bidrag. Din ægte uddannelse går langt ud over det, du hidtil har indset. Det er ikke blot en korrektion af fejl. Det er et bidrag af gaver.

 

DER FINDES INGEN MESTRE I VERDEN. Derfor kan du fritage dig selv for den store byrde at forsøge eller kræve mesterskab for dig selv. Du kan ikke selv være en mester, for livet er mesteren. Det er den store forskel, som vil gøre hele forskellen for dig, når du kommer til at forstå dens sande betydning og gavn.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du tænke på alle de personer, som du har betragtet som mestre – personer, du har mødt, hørt om eller forestillet dig, personer i fortiden og personer, der lever i dag. Tænk på alle de kvaliteter, der har gjort dem til mestre, og hvordan du har brugt dem til at bedømme dig selv og til at vurdere dit liv og din adfærd. Det er ikke meningen, at avancerede studerende skal blive kriterier for selvfordømmelse af dem med mindre evner. Det er ikke deres gave, selv om de med tiden må forstå, at deres gaver vil blive misforstået på denne måde.

 

ACCEPTER AT VÆRE UBELASTET, når vi minder dig om, at der ikke er nogen Mestre, der lever i verden. Prøv at indse dette i dine to længere øvelsesperioder. Prøv at indse den lettelse, der gives dig. Men begå ikke den fejl at tro, at dette fører til passivitet fra din side, for større end nogensinde før vil dit engagement i genvindingen af Kundskab være. Større end nogensinde før vil din involvering i Kundskabens fremkomst være. Nu kan dit engagement og din indsats bevæge sig hurtigere fremad, for de bliver ikke længere belastet af din idealisme, som kun kan føre dig på afveje.

 

ØVELSE 106: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 107

I DAG VIL JEG LÆRE AT VÆRE LYKKELIG.

 

AT LÆRE AT VÆRE LYKKELIG ER SIMPELTHEN AT LÆRE AT VÆRE NATURLIG. At lære at være lykkelig er at lære at acceptere den Kundskab, du har i dag. Kundskab er lykkelig i dag. Hvis du ikke er lykkelig, er du ikke sammen med Kundskab. Lykke betyder ikke altid at have et smil på læben. Det er ikke en adfærd. Ægte lykke er en følelse af selvfølelse, en følelse af helhed og tilfredshed. Hvis der er sket et tab i dit liv, et tab af en elsket person, kan du stadig være lykkelig, selv om du måske fælder tårer. Det er helt i orden at fælde tårer, for det behøver ikke at forråde en større lykke i dig, for det kan også være tårer af lykke. Lykken er ikke en form for adfærd. Lad os minde dig om dette. Det er en følelse af indre tilfredshed. Kundskab vil give dig dette, fordi det vil forenkle dit liv og give dit sind mulighed for at koncentrere sig om det, som det er givet til at gøre i virkeligheden. Dette vil give dig styrke, forenkle dig og give dig en større harmoni, end du kunne have kendt før.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du derfor tillade dit sind at gå ind i stilhed igen. Dette er en tid med stilhed. Dette er ikke en øvelse med mental undersøgelse, men en øvelse med mental stilhed.

 

ØVELSE 107: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 108

LYKKE ER NOGET, JEG SKAL LÆRE IGEN.

 

ALLE TING SKAL NU REVURDERES. Alle ting skal nu ses på ny, for der er et syn med Kundskab, og der er et syn uden Kundskab. De giver forskellige resultater. De tilskynder til forskellige vurderinger og forskellige reaktioner. Vi har sagt, at lykke ikke er en form for adfærd, for den er meget dybere end dette. Forsøg derfor ikke at bruge denne ide til at vinde andres gunst eller til at demonstrere over for dig selv, at du er lykkeligere, end du faktisk er. Vi ønsker ikke at lægge en fernis af adfærd på din nuværende oplevelse. Vi ønsker at lede dig til den oplevelse, som er ægte i forhold til din natur, som udtrykker din natur, og som bidrager med din natur til livet.

 

SÅ LÆR IGEN OM LYKKE. I dine to øvelsesperioder skal du engagere dit sind i undersøgelse. Overvej dine idéer om lykke og de former for adfærd, som du mener, at de må repræsentere. Tænk på alle de måder, hvorpå du har forsøgt at være lykkeligere, end du er. Tænk på alle de forventninger og krav, du har stillet til dig selv for at være lykkelig og for at bevise dit værd over for dig selv og andre. Når du erkender disse ting, skal du indse, at uden dette forsøg vil lykken opstå af sig selv, for du er naturligt lykkelig. Uden begrænsninger vil din lykke opstå af sig selv, uden at du påtvinger dit sind og din krop den. Uden at du pålægger den, vil lykken opstå af sig selv. Tænk på dette i dag, men nøjes ikke med enkle konklusioner, for du er en begyndende studerende af Kundskab, og store konklusioner kommer senere.

 

ØVELSE 108: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 109

JEG HAR IKKE TRAVLT I DAG

 

I DAG TAG HVERT SKRIDT MED YNDE. Du skal ikke have travlt. Du behøver ikke at have travlt, for du er sammen med Kundskab. Du kan holde dine aftaler i verden og holde dem til tiden, men i dig selv skal du ikke have travlt. Du kan søge Kundskab, tilfredsstillelse og bidrag, men du skal ikke have travlt. Når du har travlt, forsømmer du dit nuværende skridt til fordel for skridt, som du finder mere fordelagtige, og hvordan kan skridt være mere fordelagtige, medmindre du ignorerer det skridt, der ligger foran dig? Du behøver blot at tage det skridt, der ligger foran dig, og det næste skridt vil opstå naturligt. Du skal ikke have travlt. Du kan ikke gå hurtigere, end du kan gå. Gå ikke glip af alt det, vi giver dig til at øve dig, hvilket vil kræve, at du ikke har travlt.

 

HELE DAGEN I DAG MINDER DU DIG SELV om, at du ikke skal have travlt. Sig til dig selv: “Jeg vil ikke have travlt i dag”, og tænk et øjeblik over dette. Du kan opfylde dine verdslige forpligtelser uden at have travlt. Du kan opfylde dine større mål uden at have travlt. Trøst dig med, at du er en nybegynder, for nybegyndere ved ikke, hvor de er på vej hen, fordi de er i en position, hvor de kan modtage, ikke styre. Dette er en stor velsignelse for dig nu og vil med tiden give dig magt til at styre dit sind og dine anliggender med Kundskab. Du vil være en venlig hersker, som ikke vil fordømme fejltagelser og ikke straffe syndere, som du nu forestiller dig, at Gud gør.

 

KUNDSKAB HAR IKKE TRAVLT. Hvorfor skulle du have det? Kundskab kan flytte dig hurtigt eller langsomt. Du kan så bevæge dig hurtigt eller langsomt, men i dig selv har du ikke travlt. Dette er en del af livets mysterium, som du nu kan lære at opdage.

 

ØVELSE 109: Øvelse hver time

 

 

Trin 110

JEG VIL VÆRE ÆRLIG OVER FOR MIG SELV I DAG.

 

I DAG VIL JEG VÆRE HELT ÆRLIG og erkende, hvad jeg rent faktisk ved, og hvad jeg kun tror eller håber på. Jeg vil ikke lade som om, jeg ved ting, jeg ikke ved. Jeg vil ikke lade som om, jeg er rigere, end jeg er, eller fattigere, end jeg er. Jeg vil forsøge at være præcis der, hvor jeg er i dag.

 

FORSØGE AT VÆRE PRÆCIS DER, HVOR DU ER I DAG. Vær enkel. Vær afslappet. Iagttag verden omkring dig. Udfør dine verdslige opgaver. Overdriv ikke dig selv. Nedgør ikke dig selv. Lad denne dag alting fungere, som det faktisk gør, uden at forsøge at styre eller manipulere dig selv. Den eneste undtagelse fra dette er at bruge din selvdisciplin, så du kan udføre din øvelse for denne dag.

 

I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER skal du gentage dagens bekræftelse og gå ind i stilhed. Her skal du udøve dit sinds kraft. Her forsøger du ikke at gøre noget, der er vildledende eller noget, der er uvirkeligt. Du tillader dit sind at gå ind i sin naturlige tilstand, i en tilstand af fred.

 

ØVELSE 110: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 111

I DAG VIL JEG VÆRE ROLIG.

 

VÆR ROLIG I DAG I VISHEDEN OM, AT KUNDSKABEN ER MED DIG, i visheden om, at dine Lærere er med dig, og i visheden om, at din Spirituelle Familie er med dig. Lad ikke ængstelse eller bekymringsbyrden tage dig væk fra din øvelse i dag.

 

SOM DU BEVÆGER DIG IGENNEM DAGEN, mens du øver dig hver time, skal du minde dig selv om at være rolig, for Kundskab er din guide nu. Hvis den er ubesværet, behøver du ikke at være bekymret. Frigør dig selv fra vanemæssige bekymringer, fra vanemæssige bindinger. Styrk din beslutsomhed til at gøre dette, og det vil blive lettere med tiden. Så vil det ske helt af sig selv på den mest naturlige måde. Dit sind har vaner med hensyn til tanker. Det er alt, hvad de er. Efterhånden som de erstattes af nye vaner, vil Kundskab begynde at skinne igennem den struktur, som du har pålagt den. Her vil Kundskab begynde at skinne frem, for at guide dine handlinger, for at føre dig til indsigt og vigtige opdagelser og for at give dig en større styrke og sikkerhed, end du nogensinde har kendt.

 

I DIN ØVELSE HVER TIME skal du derfor bruge din selvdisciplin på dine egne vegne. I dine to meditationsøvelser skal du være meget opmærksom, men med et roligt sind.

 

ØVELSE 111: To 30-minutters øvelser. Øvelse hver time.

 

 

Trin 112

EVALUERING

 

I DAG I DIN EVALUERING skal vi gøre noget lidt anderledes.Hver time skal du minde dig selv om at huske Kundskab. Gentag for dig selv: “Jeg vil huske Kundskab. Jeg vil huske Kundskab”, idet du hele dagen igennem husker på, at du endnu ikke ved, hvad Kundskab er, men er sikker på, at den er hos dig. Den er født af Gud. Det er Guds vilje i dig. Det er dit sande selv. Således lærer du at følge det, der er stort. I jeres begrænsede tilstand får I adgang til det, der ikke har nogen grænser. Således bliver du en bro til Kundskab i dag.

 

GENTAG DERFOR HVER TIME, at du vil huske Kundskab. Glem ikke din øvelse i dag, så du kan styrke og bemyndige dig selv.

 

ØVELSE 112: Øvelse hver time.

 

 

Trin 113

JEG VIL IKKE OVERTALES AF ANDRE.

 

ETHVERT SIND, DER ER MERE BESLUTSOMT END DIT, kan overtale dig og påvirke dig. Der er ikke noget mystisk ved dette. Det er simpelthen resultatet af, at et sind er mere koncentreret eller fokuseret end et andet. Sind har relative grader af indflydelse på hinanden, afhængigt af deres koncentration og afhængigt af den type af indflydelse, de udøver. Lad Kundskab overbevise dig, for det er den storhed, du bærer. Lad dig ikke overtale af andres meninger eller vilje. Lad kun deres Kundskab påvirke dig, for kun den kan påvirke din Kundskab. Dette vil være noget helt andet end at føle sig domineret, manipuleret eller overtalt af andre.

 

DERFOR HOLD DIG TIL DIG SELV. Følg Kundskab. Hvis en anden stimulerer din Kundskab, så giv denne person din opmærksomhed, så du kan lære om de sande overtalelseskræfter. Men lad ikke denne verdens overtalelser – dens klager, dens forkætrede idealer, dens moral, dens krav eller dens kompromiser – påvirke dig, for du følger Kundskab, og du behøver ikke at følge verdens overtalelser.

 

HUSK DIG SELV PÅ DAGENS IDE hver time og øv dig dybt i stilhed i dine to meditationsøvelser i dag. Lad kun Kundskab overtale dig, for det er alt, hvad du behøver at følge i verden.

 

ØVELSE 113: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 114

MINE SANDE VENNER ER MED MIG. JEG ER IKKE ALENE.

 

HVORDAN KAN DU VÆRE ALENE, NÅR DINE LÆRERE ER SAMMEN MED DIG? Hvilken sandere ven har du end ham eller hende, der følger din Kundskab? Disse venskaber er ikke født af denne verden. De er blevet skabt hinsides verden, og de eksisterer for at tjene dig nu. Du vil føle tilstedeværelsen af dem, der er sammen med dig, når dit sind er faldet til ro. Når du holder op med at være optaget af dine egne brændende ønsker og frygt, vil du begynde at føle dette nærvær, som er så yndefuldt, så blidt og så betryggende.

 

HVER TIME I DAG skal du huske dig selv på, at dine venner er med dig. I dine to dybe øvelsesperioder skal du tillade dit sind at modtage deres tilstedeværelse, så du kan forstå den sande natur af relationer i verden. Med øvelse vil denne forståelse blive så stærk, at du vil være i stand til at modtage ideer, opmuntring og korrektion fra dem, der er mere potente end dig, og som eksisterer for at tjene dig i din sande funktion i verden. De er dine igangsættere til Kundskab, og de er i relation til din Kundskab, for din Kundskab indeholder dine sande relationer til hele livet.

 

ØVELSE 114: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 115

I DAG VIL JEG LYTTE TIL KUNDSKABENS STYRKE.

 

LYT I DAG TIL KUNDSKABENS STYRKE. Den kræver din opmærksomhed. Den kræver dit ønske. Den kræver, at du giver afkald på ting, der optager dig og bekymrer dig, ting, du ikke kan løse på egen hånd. Lyt til Kundskab i dag, så den kan trøste dig og forblive hos dig. I dens stilhed vil du også finde solid beroligelse og tillid. For hvis Kundskab er tavs, behøver du ikke at være bekymret for dit liv, og hvis Kundskab taler, behøver du blot at følge med, så du kan lære Kundskabens styrke for dig at kende.

 

DU BLIVER STILLE, FORDI KUNDSKAB ER STILLE. Du bliver i stand til at handle, fordi Kundskab er i stand til at handle. Du lærer at tale med enkelhed, fordi Kundskab taler med enkelhed. Du lærer at være afslappet, fordi Kundskab er afslappet. Du lærer at give, fordi Kundskab giver. Det er for at geninddrage dig i forholdet til din Kundskab, at du nu er engageret i dette udviklingsprogram.

 

HVER TIME I DAG skal du minde dig selv om at lytte til Kundskab og tage et øjeblik til at gøre det, uanset hvilken situation du befinder dig i. Din første aktivitet i at lytte er stilhed. Øv dig mere indgående på dette i dine to meditationsøvelser i dag, hvor du øver dig i stilhed og modtagelighed, fordi du ønsker at lytte til Kundskab i dag.

 

ØVELSE 115: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 116

I DAG VIL JEG VÆRE TÅLMODIG MED KUNDSKAB.

 

VÆR TÅLMODIG MED KUNDSKAB, så du kan følge Kundskab. Kundskab er langt mere stille, end du er. Den er langt mere magtfuld end du er. Den er langt mere sikker, end du er, og alle dens handlinger er dybe og meningsfulde. Der er kun en kontrast mellem dig og Kundskab, fordi du lever i det selv, som du har skabt for dig selv, og du har midlertidigt mistet kontakten med Kundskab. Men Kundskab forbliver hos dig, for du kan aldrig forlade den. Den vil altid være der for at forløse dig, for at redde dig og for at genvinde dig til sig selv, for den er dit Sande Selv. Lad ikke overbevisninger og antagelser forklæde sig som Kundskab. Tillad dit sind at blive mere og mere stille (tavs) og stille, mens du udfører dagens aktiviteter.

 

GENTAG IDEEN HVER TIME, og tillad dig selv i dine to dybe meditationsøvelser at træde ind i den stilhed og den vished, som Kundskab har for dig. På denne måde vil dit sind komme i resonans med universets Sind, og du vil begynde at genvinde dine gamle evner og gamle erindringer. Her vil idéen om Spirituel Familie begynde at få betydning for dig, og du vil indse, at du er kommet til verden for at tjene.

 

ØVELSE 116: To 30-minutters øvelseperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 117

DET ER BEDRE AT VÆRE ENKEL END AT VÆRE FATTIG.

 

ENKELHED GØR DET MULIGT FOR DIG AT FÅ ADGANG TIL LIVET og at nyde dets velgørenhed i hvert øjeblik. Kompleksitet er en tilstand af selvdistancering, som gør dig ude af stand til at nyde livet og til at opfatte din rolle i det. Dette er kilden til al stor fattigdom, for ingen verdslig præstation og ingen verdslig besiddelse kan fjerne den følelse af isolation og nød, der følger med en sådan distancering.

 

I DAG ØVER DU DERFOR STILLHEDEN MERE INDGÅENDE end før, så du kan opleve den styrke af Kundskab, der er med dig. Tillad dig selv at være enkel, for i enkelhed kan alle ting blive givet dig. Hvis du anser dig selv for at være kompleks, eller dine problemer for at være komplekse, er det fordi du ser dig selv og dine problemer uden Kundskab og derfor er fortabt i dine vurderinger. Her forveksler du ting af større værdi med ting af mindre værdi, ting af større prioritet med ting af mindre prioritet. Sandheden skal altid bringe enkelhed, for enkelhed bringer løsning og retfærdig forståelse og skaber fred og tillid hos dem, der kan modtage den.

 

ØV DIG DYBT I DAG. Gentag dagens ide hver time, og i dine to dybe meditationsøvelser skal du minde dig selv om, at Kundskab er med dig, og gå derefter ind i stilhed. Tillad dig selv at være enkel og stol på, at Kundskab vil vejlede dig på alle måder.

 

ØVELSE 117: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 118

JEG VIL IKKE UNDGÅ VERDEN I DAG.

 

DET ER IKKE NØDVENDIGT AT UNDGÅ VERDEN, for verden kan ikke dominere dig, når du er sammen med Kundskab. Når du er med Kundskab, er du her for at tjene verden. Så er verden ikke længere et fængsel. Den er ikke længere en konstant kilde til ubehag og skuffelse. Den giver dig en mulighed for at give og en mulighed for at genetablere din sande forståelse. Søg ikke tilflugt i spirituelle ting, for dit formål er at give til verden. Tillad verden at være som den er, og din fordømmelse af den vil ikke komme tilbage for at hjemsøge dig. For uden fordømmelse er der kun mulighed for at give. Dette vil trække på din Kundskab, som vil give af sig selv, og du vil være et middel til at give den.

 

TÆNK PÅ DETTE NU. Tillad dig selv i dine to øvelsesperioder at opleve tilstedeværelsen af Kundskab i dit liv. Forlang intet af den. Forsøg ikke at stille spørgsmålstegn ved den. Tillad dig selv at opleve det, for med dette vender alt det, du søger, naturligt tilbage til dig uden din indsats. Brug kun din selvdisciplin til at lede dit sind i den rigtige retning. Når det først er engageret på denne måde, vil det vende tilbage til Kundskab af sig selv. For det er dens destination, det er dens kærlighed, det er dens sande ledsager og det er dens sande ægteskab i livet.

 

ØVELSE 118: To 30-minutters øvelseperioder.

 

 

Trin 119

EVALUERING

 

I DENNE SÆRLIGE EVALUERING, skal du gennemgå de seneste to ugers øvelser, gennemgå hver enkelt instruktion og huske hver enkelt øvelsesdag. Prøv at huske, hvor seriøst du tænkte over hver dags øvelse, og hvor godt du udnyttede den. Tro ikke, at du med rette kan klage over denne forberedelse, medmindre du udnytter den fuldt ud. Din rolle her er kun at følge trinene, som de er givet, og ikke at ændre dem efter dine præferencer. På denne måde sætter du dig selv i en position til at modtage, hvilket er den position, du nu skal opnå for dig selv.

 

I DINE TO LÆNGE ØVELSESPERIODER I DAG, hver med en uges øvelse, skal du gennemgå de sidste to uger. Prøv at være meget venlig over for dig selv, men erkend, hvis du ikke lever op til kravene, og bedrøv ikke dig selv i denne henseende. Re-dediker dig selv til at uddybe din praksis og din beslutsomhed og mind dig selv om enkelheden i dit liv og den sande værdi, der bliver givet til dig. På denne måde vil du lære en ny måde at leve på. Du vil lære at modtage og give, og dit liv vil blive befriet for kompleksitetens mørke. For enkelhed skal altid være af lys; den skal altid være af det gode.

 

DERFOR, GIV DIG SELV TIL DENNE EVALUERING så du kan forstå, hvordan du lærer. Disse gennemgange vil vise dig dine egne læringsevner og dine egne læringsdispositioner. De vil lære dig de nødvendige ting, som du vil få brug for at vide i fremtiden, når du skal hjælpe andre med også at lære.

 

ØVELSE 119: To lange øvelseperioder.

 

 

Trin 120

JEG VIL HUSKE MIN KUNDSKAB I DAG.

 

HUSKE DIN KUNDSKAB I DAG. Husk, at den er med dig, uanset hvor du går hen, og uanset hvad du laver. Husk, at den er givet til dig for at tjene dig, for at nære dig og også for at hæve dig. Husk, at du ikke behøver at være irriteret over verden, fordi du kan acceptere verden, som den er. Husk, at du accepterer verden, som den er, så du bliver istand til at give til den, for verden udvikler sig, som du gør. Husk, at Kundskab er med dig, og du behøver kun at være sammen med Kundskab for at realisere dens fulde virkning.

 

MIND DIG SELV I DAG HVER TIME OM, at Kundskab er med dig, og tænk et øjeblik over det. Lad ikke raserende følelser eller dyb depression kaste en skygge over din øvelse, for din øvelse er større end dine følelsesmæssige tilstande, der ændrer sig som vindene og skyerne, men som ikke kan skjule universet over dem.

 

DERFOR INDSE LILLEHEDEN I DINE FØLELSESTILSTANDE og Kundskabens storhed. På denne måde vil Kundskab afbalancere dine følelsesmæssige tilstande og afsløre kilden til dine egne følelser, som er kilden til dit udtryk i verden. Dette er livets mysterium, som du nu lærer at udforske.

 

ØVELSE 120: Øvelse hver time.

 

 

Trin 121

I DAG ER JEG FRI TIL AT GIVE.

 

DU ER FRI TIL AT GIVE I DAG, fordi dit liv er ved at blive enkelt, og dine behov bliver opfyldt. Dette gør dig fri til at give, for når du først har modtaget, vil du kun have lyst til at give.

 

DU HAR EN SÆRLIG ØVELSE to gange i dag, hvor du skal tænke på en person i nød og derefter give vedkommende en kvalitet, som du selv ønsker at modtage. Send den pågældende person denne kvalitet. Send dem kærlighed eller styrke eller tro eller opmuntring eller beslutsomhed eller overgivelse eller accept eller selvdisciplin – hvad de end har brug for for at skabe en løsning i deres liv. Du er fri til at give dette i dag, for dine egne behov bliver opfyldt.

 

DERFOR, I HVER AF DINE TO ØVELSER, med lukkede øjne, tænk på enkeltpersoner og giv dem det, du ved, de har brug for. Forsøg ikke at løse deres problemer for dem. Forsøg ikke at styrke et foretrukket resultat, for du kan normalt ikke kende det rigtige resultat for nogen anden person. Men du kan altid give karakterstyrke og styrke deres sindsevner. Dette vil give dig din egen følelse af formål og vil bekræfte disse kvaliteter i dig selv, for du må besidde dem for at give dem, og ved at give dem indser du, at du allerede er i besiddelse af dem.

 

NÅR DU ØVER DIG I DAG, så vær ikke i tvivl om, at det, du gør for andre, vil blive modtaget af dem på deres egne vegne.

 

ØVELSE 121: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 122

JEG GIVER UDEN TAB I DAG.

 

DET, DU BLIVER BEDT OM AT GIVE, kan kun vokse, når du giver det. Det er ikke en fysisk ting, du giver, selv om fysiske ting kan gives til gavn. Det er ikke noget, som du kan kvantificere, for du har ingen idé om dets omfang. Du giver styrke og opmuntring.

 

I DAG I DINE TO ØVELSESPERIODER skal du fortsætte med at give til andre. Dette er en aktiv form for bøn. Tænk ikke på, at styrken i den ikke modtages af dem, som du har koncentreret dig om. Husk i dag ikke at forsøge at bestemme udfaldet af deres dilemma eller deres behov, men kun opmuntre og give dem styrke til at fortsætte med deres egne evner. Du ønsker at stimulere Kundskab i dem, ligesom Kundskab nu bliver stimuleret i dig. Denne gave vil derfor ikke have en forventning om et afkast, for du giver det, som gør det muligt for andre at være stærke i deres liv. Du er ikke i stand til at bedømme resultatet, for resultatet af din gave vil først blive afsløret senere, når gaven er blevet accepteret og har fundet sin plads i modtageren. Giv derfor frit og uden forventninger og giv for at opleve styrken i din gave i dag.

 

ØVELSE 122: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 123

JEG VIL IKKE HAVE MEDLIDENHED MED MIG SELV I DAG.

 

HVORDAN KAN DU HAVE MEDLIDENHED MED DIG SELV, når Kundskab er med dig? Medlidenhed må blot bekræfte en gammel ide om dig selv, som er blottet for sandhed, blottet for håb og blottet for ethvert meningsfuldt grundlag. Du skal ikke have medlidenhed med dig selv i dag, for du er ikke ynkelig. Hvis denne dag er trist eller forvirret, er det kun fordi du har mistet kontakten med Kundskab, som du i dag kan øve dig i at genvinde.

 

NÅR DU ØVER DIG I DAG, så vær opmærksom på de mange subtile former for selvmedlidenhed, som du har. Vær opmærksom på de mange subtile former for manipulation af andre, når du forsøger at få dem til at kunne lide eller acceptere dig i overensstemmelse med et syn på dig selv, som du forsøger at gøre krav på. Når du er sammen med Kundskab, behøver du ikke at proklamere dig selv; du behøver ikke at vise dig selv; du behøver ikke at kontrollere andre for at få dem til at kunne lide eller acceptere dig, for Kundskab er sammen med dig.

 

DERFOR SKAL DU IKKE HAVE ONDT AF DIG SELV, for du er ikke ynkelig. Vær i dag en begyndende studerende af Kundskab, for det er alt andet end ynkeligt. Et større udsigtspunkt kan du ikke forestille dig.

 

GENTAG DENNE IDE HVER TIME. Lad den komme ind i dit sind og tænk over den et øjeblik. I dine to øvelsesperioder skal du gentage denne bekræftelse og derefter gå ind i stilhed. Intet væsen, der er ynkeligt, kan gå ind i tavshed, for tavshed er oplevelsen af dybtgående forhold, og stilhed er accepten af dybtgående kærlighed. Hvem kan være medlidende under sådanne omstændigheder?

 

ØVELSE 123: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 124

I DAG VIL JEG IKKE LADE, SOM OM JEG ER GLAD.

 

DU BEHØVER IKKE AT LADE SOM OM DU ER LYKKELIG, for det vil kun dække over en følelse af selvmedlidenhed, forværre din forvirring og uddybe dit dilemma. Vær dig selv i dag, men vær selvobserverende og husk på, at Kundskab er med dig, mens du vakler til og fra, mod og væk fra selve Kundskaben. Fordi Kundskab ikke svinger, er den en kilde til sikkerhed, konsistens og stabilitet for dig. Fordi den ikke er bange for verden, er den en kilde til frygtløshed for dig. Du er ikke ynkelig, så du behøver ikke lade som om.

 

FORSØG IKKE AT VÆRE LYKKELIG I DAG, for ham eller hende, der virkelig er tilfreds, kan give verden et hvilket som helst udtryk, men i deres udtryk vil der være Kundskabens styrke. Det er det, der er det vigtigste. Kundskab er ikke en form for adfærd. Det er en intens oplevelse af livet. Forsøg derfor ikke at overbevise dig selv eller andre med en demonstration af adfærd, for det er unødvendigt.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og mærk dets styrke og dets gave af frihed. Tillad dig selv at være præcis som du er i dag. I dine to dybe meditationsøvelser, tillad dig selv at gå ind i stilhed, for når du ikke forsøger at være nogen, kan du have luksus af stilhed, som er kærlighedens luksus.

 

ØVELSE 124: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 125

JEG BEHØVER IKKE AT VÆRE NOGEN I DAG.

 

DU ER ALLEREDE NOGEN, så hvorfor forsøge at være nogen? Det er bedre at være den person, du allerede er. Den person, du allerede er, er Kundskabens styrke, der bæres i et redskab, som er et individs natur. Dette er allerede etableret, og det er under udvikling lige nu. Hvorfor forsøge at være noget i dag, når du allerede er noget? Hvorfor ikke være det, du er? Find ud af, hvad du er. Det kræver stort mod, for du må risikere at skuffe din egen idealistiske opfattelse af dig selv og verden. Det kræver opmuntring, for du må risikere at opgive dit selvhad, som er en måde, hvorpå du adskiller dig selv fra livet.

 

DERFOR SKAL DU I DAG VÆRE PRÆCIS SOM DU ER. Mind dig selv om dette hver time. Og i dine to meditationsøvelser i dag skal du tillade dig selv at være stille og modtage, for du forsøger ikke at være nogen i dag.

 

ØVELSE 125: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 126

EVALUERING

 

DAGENS EVALUERING VIL KONCENTRERE SIG OM DEN SENESTE UGES ØVELSER. Den vil endnu en gang understrege, at du lærer at lære. Du lærer at forstå, hvordan du lærer. Du lærer at forstå dine styrker og svagheder. Du lærer at forstå dine forudsætninger – de kvaliteter i dig selv, som du skal dyrke, og de kvaliteter, som du skal standse og bringe under bevidst kontrol. Du lærer at være opmærksom på dig selv. Således lærer du endelig at være objektiv overfor dig selv. Denne objektivitet er særlig vigtig, for den gør det muligt for dig at udnytte det, der er der for at tjene dig uden din fordømmelse. På denne måde bliver din tjeneste for dig selv umiddelbar og effektiv.

 

HVIS DU KAN LÆRE AT VÆRE OBJEKTIV OVERFOR DIG SELV, kan du lære at være objektiv over for verden. Dette vil give Kundskab mulighed for at skinne igennem dig, for du vil ikke forsøge at gøre verden til det, du ønsker, den skal være, og du vil ikke forsøge at gøre dig selv til det, du ønsker, du skal være. Dette er begyndelsen til sand beslutsomhed og sand lykke, men endnu større end dette er det begyndelsen til ægte bidrag.

 

I DIN ENE LANGE ØVELSESPERIODE I DAG skal du gennemgå den forgangne uge og huske på disse ting. Styrk din oplevelse af Kundskab i dag ved at støtte dens ydre manifestationer og tvivl ikke på styrken af denne forberedelse til at bringe dig til selve Kundskaben.

 

ØVELSE 126: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 127

I DAG VIL JEG IKKE FORSØGE AT HÆVNE MIG PÅ GUD.

 

FORSØG IKKE AT FÅ HÆVN OVER GUD ved at være et elendigt menneske, for Gud kender dig kun som en del af skabelsen. Forsøg ikke at hævne dig på Gud ved at gøre verden forarmet, for Gud skabte en verden fuld af skønhed og muligheder. Du skal ikke forsøge at hævne dig på Gud ved at nægte at elske eller acceptere dig selv, for Gud kender dig stadig som den du er. Forsøg ikke at hævne dig på Gud i dag ved at ødelægge dine relationer til dine egne egoistiske formål, for Gud forstår dine relationer, som de virkelig eksisterer, og forstår også deres større løfte. Du kan ikke få hævn over Gud. Du kan kun skade dig selv.

 

DERFOR SKAL DU ACCEPTERE, AT DU HAR TABT SLAGET mod Gud. I dit nederlag ligger din største sejr, for Gud har aldrig mistet dig, selv om du midlertidigt har mistet Gud i din fantasi. Din kærlighed til Gud er så dyb, at du endnu er bange for den, for den repræsenterer den største styrke i dig, som du overhovedet kan besidde. Du må lære dette gennem direkte erfaring. Forsøg derfor ikke at hævne dig på Gud i dag ved at styrke en forestilling om dig selv, der udelukkende er baseret på fejl og antagelser, for Kundskab er med dig. Du er den lykkelige sejrherre i dit eget nederlag.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du gentage denne ide og derefter forsøge at tænke over den. Vores øvelser i dag vil være at engagere sindet i udforskning og analyse. Dette er en nyttig anvendelse af dit sind. Tænk over dette budskab og alle dine ideer omkring det, og du vil begynde at forstå dit eget nuværende trossystem. Du vil være i stand til at forstå dette objektivt. Derefter vil du være i stand til at arbejde med det, for sindet er fastlåst i en bestemt struktur, indtil det udnyttes til andre formål. Accepter ikke denne struktur som din virkelighed, for den ydre manifestation af dit sind er en struktur, som du har pålagt det. Men dets virkelige indre harmoni og natur søger kun at komme til udtryk. For at dette kan ske, må du have en passende struktur i sindet, der gør det muligt for sindet at udtrykke sig i den fysiske verden uden begrænsninger eller forvrængning. Det er derfor dette, som vi vil arbejde hen imod i dag.

 

ØVELSE 127: To 30-minutters øvelseperioder.

 

 

Trin 128

MINE LÆRERE ER MED MIG. JEG BEHØVER IKKE FRYGTE.

 

DINE INDRE LÆRERE ER MED DIG, og du behøver ikke at frygte. Hvis du har tilstrækkelig tillid til Kundskab, baseret på faktiske erfaringer, og tilstrækkelig tillid til dine Læreres tilstedeværelse, baseret på faktiske erfaringer, vil dette give dig en sikkerhed og en tro på livet, som vil modvirke al frygt, der er unødvendig. Dette vil gøre dit sind roligt.

 

KUN BEVIDSTHED OM, AT DIN VIDEN bliver krænket, vil udgå fra Kundskab, og kun for at indikere, at du har brug for at revurdere dine handlinger og idéer. Kundskab har et selvkorrigerende princip. Det er derfor, den er din indre vejledning. Hvis du går imod din Kundskab, vil du være utilfreds med dig selv, og det vil give anledning til angst. Meget af den angst, som du oplever fra øjeblik til øjeblik, er simpelthen et spørgsmål om din egen skabelse, din egen negative fantasi. Men der er også frygt, der er født af overtrædelse af Kundskab. Dette er mere et ubehag end en frygt, for det medfører sjældent nogen form for forestillinger overhovedet, selv om ideer kan komme ind i dit sind som en form for advarsel, hvis du forsøger en adfærd eller en tankegang, der er farlig eller destruktiv.

 

FRYGT, DER ER FØDT AF NEGATIVE FORESTILLINGER, udgør langt størstedelen af den frygt, som du underholder dig selv med. Det må du lære at modvirke, for det er en uhensigtsmæssig brug af dit sind. Her skaber du en oplevelse for dig selv, oplever den og kalder den så for virkelighed. I mellemtiden har du slet ikke været til stede i livet. Du har blot været i fantasi inden i dig selv. Negativ fantasi dræner dig følelsesmæssigt, fysisk og mentalt. Den kan eskaleres til sådanne højder, at den kan dominere din tænkning helt og holdent. For hvordan kan du ellers være adskilt i universet andet end i dine egne tanker? Du kan faktisk ikke være adskilt fra Gud. Du kan faktisk ikke være adskilt fra Kundskab. Du kan kun gemme dig i dine egne tanker og flette dem sammen for at skabe en separat identitet og en separat oplevelse for dig selv, som, selvom de er ganske demonstrative, i virkeligheden er en fuldstændig illusion.

 

I DINE TO MEDITATIONSØVELSER i dag skal du endnu en gang gå ind i stilhed. I dag vil der ikke være nogen mental spekulation eller aktivitet, for sindet vil endnu engang komme til ro, så det kan opleve sin virkelighed. Lad ikke frygt eller ængstelse afskrække dig. Husk, at dette kun er din negative fantasi. Kun Kundskab kan indikere, om du gør noget uhensigtsmæssigt, og det vil kun være i lyset af umiddelbare begivenheder. Du vil opdage, at dette er helt anderledes end negativ fantasi og vil kræve en anden reaktion fra dig.

 

ØVELSE 128: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 129

MINE LÆRERE ER MED MIG. JEG VIL VÆRE SAMMEN MED DEM.

 

DINE LÆRERE ER MED DIG. De taler ikke til dig, undtagen ved meget sjældne lejligheder, og kun hvis du er i stand til at høre. Fra tid til anden vil de sende deres tanker ind i dit sind, og du vil opleve det som din egen gnist af inspiration. Du er endnu uvidende om, hvordan dit sind er forbundet med alle andre sind, men med tiden vil du begynde at opleve dette i forbindelse med din egen verden. Demonstrationen af dette vil blive så indlysende, at du vil undre dig over, hvordan du nogensinde kunne have tvivlet på det.

 

DINE LÆRERE ER MED DIG, og i dag skal du i dine to længere øvelsesperioder øve dig i at være sammen med dem. Du behøver ikke at skabe et billede af dem for at få denne oplevelse. Du behøver ikke at høre en stemme eller se et ansigt, for deres tilstedeværelse er nok til at give dig en fuldstændig oplevelse af, at I faktisk er sammen. Hvis du vil være stille, trække vejret dybt og ikke væve fantasier – hverken lykkelige fantasier eller frygtsomme fantasier – vil du begynde at opleve det, der faktisk er der. Dine lærere er der faktisk. Og i dag kan du øve dig i at være sammen med dem.

 

ØVELSE 129: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 130

RELATIONER VIL KOMME TIL MIG, NÅR JEG ER FORBEREDT.

 

HVORFOR STRÆBER DU EFTER RELATIONER I VERDEN, når ægte relationer vil komme til dig, når du er forberedt? For at forstå dette må du have stor tiltro til Kundskabens kraft i dig selv og i andre. Efterhånden som denne bevidsthed vokser, vil grundlaget for din stræben og desperate stræben falde bort, hvilket gør sand fred og fuldbyrdelse mulig for dig.

PERSONER vil komme til dig på mystiske måder, fordi du kultiverer Kundskab. I takt med at I har relationer med hinanden på et personligt plan, har I også relationer på Kundskabsniveau. Det er dette niveau, som I vil begynde at opleve, i små skridt i begyndelsen. Til sidst, hvis I fortsætter jeres forberedelser på passende vis, vil denne oplevelse vokse og blive ret dybtgående for jer.

 

DU BEHØVER IKKE AT SØGE EFTER RELATIONER. Du skal blot give dig selv til din forberedelse og have tillid til, at folk vil komme til dig, når du har brug for dem. Det kræver, at du vurderer dine behov i forhold til dine ønsker. Hvis dine ønsker ikke repræsenterer dine reelle behov, vil du forvirre dit liv forfærdeligt meget. Du vil lægge en byrde på dig selv og på dem, som du er engageret i, som kun kan undertrykke dem og dig selv. Uden denne undertrykkelse vil folk være frie til at komme til dig, som du virkelig har brug for dem.

 

HUSK DIG SELV OM DETTE HVER TIME i dag, og i dine to længere øvelsesperioder skal du tillade dit sind at blive modtageligt. Tillad dig selv at føle dine Læreres tilstedeværelse. Forværre ikke dig selv med ønsker om relationer og dine krav til enkeltpersoner eller til det, de måtte besidde. Hav tillid i dag til, at Kundskab vil trække alle mennesker til dig, sådan som du virkelig har brug for dem.

 

ØVELSE 130: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 131

I DAG VIL JEG SØGE OPLEVELSEN AF DET SANDE FORMÅL MED LIVET.

 

SØG OPLEVELSEN AF SANDT FORMÅL. Dette er grundlaget for alle meningsfulde relationer. Søg ikke relationer uden for denne sammenhæng, for de vil mangle fundament og, selvom de måske er meget tillokkende, vil de vise sig at være meget vanskelige for dig. Uanset om du søger ægteskab, et godt venskab eller nogen til at hjælpe dig i dit arbejde, så husk, at Kundskab vil trække alle personer til dig, som du virkelig har brug for dem.

 

I DAG, KONCENTRERER DIG DERFOR PÅ FORMÅLET og ikke på relationer. Jo større din oplevelse af formålet er, jo større er din forståelse af relationen. Selv om du vil se, at folk mødes for at nyde og stimulere hinanden, er der en langt større komponent i deres møde. Kun få mennesker erkender dette, men det er givet dig at erkende dette gennem øvelse og erfaring. Du kan være sikker på, at hvis du ikke forsøger at tilpasse folk til din egen ide om formålet, vil du åbne dig selv for den ægte oplevelse af selve formålet. Når du begynder at observere dig selv objektivt, vil du begynde at se manifestationerne af din egen vilje i kontrast til Kundskab, og dette vil være meget vigtigt for din læring.

 

I DAG, MINDE  DIG SELV HVER TIME om din hensigt om at realisere dit formål. Lad dagen i dag være et skridt i den retning – et skridt, der vil spare dig år efter år af tid, et skridt, der for evigt vil bringe dig frem mod dit mål om Kundskab, for Kundskab drager dig. I dine to dybere øvelsesperioder skal du tillade, at Kundskab drager dig. Mærk den større tiltrækning i dig, som du naturligt vil føle, hvis du ikke er optaget af små ting.

 

ØVELSE 131: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 132

LAD MIG LÆRE AT VÆRE FRI, SÅ JEG KAN DELTAGE.

 

DIN UAFHÆNGIGHED AF FORTIDEN – dine tidligere vurderinger, tidligere associationer, tidligere smerter, tidligere sår og tidligere vanskeligheder – giver dig uafhængighed i nutiden. Dette er ikke for at befæste din adskillelse eller gøre den mere komplet, men i stedet for at gøre dig i stand til at indgå meningsfuldt i et forhold. Lad dette være en stiltiende forståelse: Du kan intet gøre i verden uden et tilhørsforhold. Du kan ikke opnå noget; du kan ikke gøre fremskridt i nogen retning; du kan ikke indse nogen sandhed; du kan ikke bidrage med noget af værdi uden et relationelt forhold. Så i takt med at din uafhængighed af fortiden vokser, vokser også dit løfte om at blive inddraget i nutiden og fremtiden. For frihed skal gøre dig i stand til at deltage.

 

HUSK DENNE IDE HVER TIME og tænk over den i lyset af alle dine oplevelser i dag. I dine to meditationsøvelser skal du tillade, at tiltrækningen af Kundskab trækker dig dybere ind i dig selv. Tillad dig selv at få denne oplevelse af frihed.

 

ØVELSE 132: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 133

EVALUERING

 

I DAG SKAL VI GENNEMGÅ DEN SENESTE UGES FORBEREDELSER. Gennemgå dette objektivt uden fordømmelse, idet du endnu en gang indser dine fremskridt og dine begrænsninger og styrker din beslutsomhed. For det er dit ønske om Kundskab, som vi ønsker at dyrke, såvel som din kapacitet. Det er rigtig tænkning, rigtig handling og sand motivation, der vil bringe dig naturligt fremad i den retning, som det er meningen, at du skal gå. Hvert skridt fremad vil give dig en større følelse af formål, mening og retning i livet og vil befri dig fra at forsøge at løse ting, der ikke behøver at blive løst, og fra at forsøge at forstå ting ud fra frygt og ængstelse. Jo mere i fred du er med din natur, jo mere kan din natur udtrykke den storhed, som du har bragt med dig. Således vil du blive et lys for alle omkring dig, og du vil forundres over begivenhederne i dit eget liv, hvilket i sig selv vil være et mirakel.

 

I DIN LANGE ØVELSESPERIODE I DAG skal du foretage din gennemgang med dybde og oprigtighed. Lad ikke noget afskrække dig fra din praksis i dag. Det er din praksis, der er din gave til Gud, for du giver dig selv i din praksis, og du modtager også din gave.

 

ØVELSE 133: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 134

JEG VIL IKKE DEFINERE MIT FORMÅL FOR MIG SELV.

 

DU BEHØVER IKKE AT DEFINERE DIT FORMÅL, da dit formål med tiden blot vil opstå og blive kendt af dig. Du skal ikke leve efter definitioner. Lev af erfaring og forståelse. Du behøver ikke at definere dit formål, og hvis du forsøger at gøre det, så husk altid, at det kun er et midlertidigt middel. Giv det ikke stor troværdighed. På denne måde kan verden ikke gøre dig vred, for hvad kan verden gøre mod dig andet end at underminere din definition af dig selv? Hvis du ikke lever efter dine definitioner, kan verden ikke skade dig, for den kan ikke røre ved det sted af Kundskab, der er i dig. Kun Kundskab kan røre Kundskab. Kun Kundskab i en anden kan røre Kundskab i dig. Kun Kundskab i dig kan berøre Kundskab i en anden.

 

DERFOR SKAL DU IKKE DEFINERE DIT FORMÅL I DAG. Vær uden definitioner, så oplevelsen af formålet kan vokse. Og efterhånden som den vokser, vil den give dig indholdet af dit formål, uden forvrængning eller bedrag. Du behøver ikke at forsvare dette over for verden, men skal blot bære det som en juvel i dit hjerte.

 

HVER TIME MINDER DU DIG SELV OM, at du ikke skal definere dit formål og begynder at tænke på omkostningerne ved at gøre det i forhold til dine egne tidligere erfaringer. I dine to meditationsøvelser skal du tillade dig selv at være stille. Ved hver udånding skal du sige ordet RAHN. RAHN. RAHN. Du behøver kun at sige ordet RAHN ved udånding i din meditation. Lad dette være dit totale fokus. Dette ord vil tjene til at stimulere den Ældgamle Kundskab i dig og give dig den styrke, som du har mest brug for på dette tidspunkt.

 

ØVELSE 134: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 135

JEG VIL IKKE DEFINERE MIN SKÆBNE I DAG.

 

LIGESOM DIT FORMÅL, ER DIN SKÆBNE IKKE TIL AT DEFINERE. Du behøver blot at tage et skridt i dens retning for at føle den voksende tilstedeværelse af Kundskab i dit liv. Jo tættere du er på Kundskab, jo mere vil du opleve den. Jo mere du oplever den, jo tættere vil du ønske at komme, fordi det er en naturlig tiltrækning. Det er ægte kærlighed, tiltrækningen af lige til lige. Det er det, der giver universet al sin mening. Det er det, der binder livet fuldstændigt sammen. Vær i dag fri for definitioner, og lad dit sind tage sin naturlige formning. Tillad dit hjerte at følge sin naturlige kurs. Tillad Kundskab at udtrykke sig gennem dit sind, hvis ydre struktur nu er ved at blive åben og fri.

 

MINDE DIG SELV OM DIN ØVELSE HVER TIME. I dine to dybe meditationer i dag skal du fortsætte med din RAHN-praksis og sige ordet RAHN ved hver udånding. Tillad dig selv at føle tilstedeværelsen af dit eget liv, tilstedeværelsen af dine Lærere og dybden af din egen Kundskab. Tillad din selvdisciplin at blive udøvet meningsfuldt i dag, for at engagere dit sind på denne måde. For når sindet bringes i nærheden af sin sande destination, vil det reagere i overensstemmelse hermed, og alt vil følge sit naturlige forløb. Så vil du føle, at Nåden er med dig.

 

ØVELSE 135: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 136

MIT FORMÅL ER AT GENVINDE MIN KUNDSKAB OG LADE DEN UDTRYKKE SIG I VERDEN.

 

DETTE VIL BESVARE DINE SPØRGSMÅL om dit formål. Efterhånden som du følger dette formål, vil dit kald i livet – som er en specifik rolle, du bliver bedt om at indtage – naturligt komme frem trin for trin. Det vil ikke kræve din definition. Den vil simpelthen dukke op, og du vil forstå den dybere og mere fuldstændigt med hvert skridt, for hvert skridt vil opfylde den endnu mere.

 

DIN KUNDSKAB ER DIT FORMÅL. Husk dig selv på dette hver time, og vær glad for, at du har fået et svar. Men svaret er ikke blot en ide. Det er en mulighed for forberedelse, for alle sande svar på alle ægte spørgsmål er en eller anden form for forberedelse. Det er forberedelsen, du har brug for, og ikke svarene alene. Dit sind er allerede fyldt med svar, og hvad har de gjort andet end at lægge mere byrde på din tankegang? Følg derfor den forberedelse, der gives i dag og hver dag i vores program, så du kan modtage svaret på dit spørgsmål. Dit formål er at genvinde din Kundskab, og det er det, vi vil foretage os i dag.

 

IGEN, HUSK DIN BEKRÆFTELSE hver time. Tænk over den i løbet af dagen, så det kan være det eneste fokus for din forståelse i dag. I dine to længere meditationsøvelser må du fortsætte med at gentage ordet RAHN, hvilket vil stimulere den Ældgamle Kundskab i dig. Du behøver ikke at forstå styrken af denne praksis for at få det fulde udbytte af den. For at modtage dens fulde gavn behøver du blot at praktisere den, som den er givet.

 

ØVELSE 136: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 137

JEG VIL ACCEPTERE MIT LIVS MYSTERIUM.

 

DIT LIV ER ET MYSTERIUM. Din oprindelse, dit formål her og din destination, når du forlader det, er meget mystisk. De kan kun opleves for at blive forstået. Hvordan kan du i dette givne øjeblik forstå dit livs mysterium? Du skal være ved slutningen af dit liv for at forstå, hvad der er sket indtil nu, og du er ikke ved slutningen af dit liv i verden. Du skal se verden fra dit Ældgamle Hjem for at forstå verdens sande mening. Du er i verden nu, så du må være til stede i verden. Alligevel kan dette mysterium erfares og må erfares. Du kan ikke forstå det i dette øjeblik, men i dette øjeblik kan du opleve det fuldt ud. I denne oplevelse vil den give dig alle de ting, som du nu har brug for for at tage det afgørende skridt, som venter på, at du skal tage.

 

DERFOR SKAL DU IKKE BELASTE DIT SIND med kravet om forståelse, for du vil søge det umulige og vil kun forvirre dig selv og øge byrden af din tankegang. Giv hellere dig selv lov til at opleve dit livs mysterium med forundring og påskønnelse over, at verden er langt større end det, dine sanser hidtil har rapporteret, og at dit liv er langt større end det, dine vurderinger har bestemt.

 

GENTAG DENNE IDE HVER TIME og øv din RAHN-meditation to gange i dag med stor dybde og oprigtighed. Tillad din øvelse i dag at bekræfte dit engagement i Kundskab, for du behøver kun at følge trinene, som de er givet.

 

ØVELSE 137: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 138

JEG BEHØVER KUN AT FØLGE TRINNENE, SOM DE ER GIVET.

 

SANDHEDEN I DETTE ER SÅ ÅBENLYS TYDELIG, hvis du tænker på de mange ting, du har lært ved blot at følge forberedelserne. At undlade at deltage og forsøge at forstå er fuldstændig frugtesløst, fuldstændig frustrerende og uden et lykkeligt eller tilfredsstillende resultat af nogen art. Vi forbereder dig på at deltage i livet, ikke på at dømme det, for livet vil indeholde et større løfte, end dine domme nogensinde vil kunne afsløre. Din forståelse er født af deltagelse og er resultatet af deltagelse. Lær derfor at deltage og derefter at forstå, for dette er den sande rækkefølge af tingene.

 

HUSK I DAG, HVER TIME DINE ØVELSER og tillad dine to meditationer i stilhed at blive dybere. Tillad ingen tanker om frygt, ængstelse eller selvtvivl at afholde dig fra din større aktivitet. Din evne til at øve uanset din følelsesmæssige tilstand viser, at Kundskabens tilstedeværelse er i dig, for Kundskab er hinsides alle følelsesmæssige tilstande og er uhindret af dem. Hvis du ønsker at se stjernerne, må du se ud over skyerne. Hvad er din frygt andet end skyer, der passerer gennem dit sind? De ændrer kun karakteren af dit sinds overflade, men dit sinds dybde forbliver uændret for evigt.

 

ØVELSE 138: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 139

JEG ER KOMMET TIL VERDEN FOR AT TJENE.

 

DU ER KOMMET TIL VERDEN FOR AT TJENE, men først må du modtage. Først må du aflæres det, du har lært dig selv, så du kan genvinde det, du har bragt med dig. Denne forberedelse er afgørende for din succes og også for din lykke. Tro ikke, at du alene gennem forståelse vil være i stand til at genkende og give dine sande gaver. Din deltagelse er din forberedelse, for du bliver forberedt til at deltage i livet. Således trækker vi dig mere og mere ind i livets mysterium og livets manifestation. På denne måde vil du være i stand til at behandle mysteriet som mystisk med underen, og du vil være i stand til at behandle livets manifestation praktisk og objektivt. På den måde vil du være i stand til at være en bro fra dit Ældgamle Hjem til den manifesterede verden. På denne bro kan Kundskabens Visdom komme til udtryk, og du kan finde din største tilfredsstillelse.

 

ØV DIG I DAG I DIN RAHN MEDITATION TO GANGE med stor dybde og koncentration, og husk din ide hver time, så du kan udnytte alle hændelser i dag på dine egne vegne.

 

ØVELSE 139: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 140

EVALUERING

 

I DAG HAR DU AFSLUTTET TYVE UGERS ØVELSER. Du er kommet så langt, og herfra vil du fortsætte med større styrke og sikkerhed, for Kundskab vil begynde at vejlede dig og motivere dig i stigende grad, efterhånden som du bliver opmærksom på den. Du ønsker at være tjener og mester på én gang, fordi tjeneren er i dig og mesteren er i dig. Du er ikke selv Mesteren, men Mesteren er i dig. Du er personligt en tjener, men du er i forhold til Mesteren, og derfor er din forening fuldstændig. Således finder alle aspekter af dig selv deres rette plads. Alle ting bringes på linje og i harmoni med et formål og et mål. Dit liv er enkelt, fordi det er i harmoni og i balance. Kundskab vil angive alle de ting, der skal gøres for dig – fysisk, følelsesmæssigt og mentalt – for at udvikle denne balance og for at opretholde den under dine nuværende omstændigheder. Tænk ikke på, at noget vitalt aspekt vil blive overset eller undladt at blive gjort.

 

TILLYKKE MED DINE HIDTIDIGE PRÆSTATION. Gennemgå de seneste seks dages øvelser og vurder din forståelse af dine fremskridt på passende vis. Tillad dig selv at være en begyndende studerende af Kundskab, så du kan modtage det allerbedste. Du vil fortsætte herfra med større sikkerhed og hastighed og større engagement, ligesom du også vil lære at udnytte alle ting til din fordel.

 

ØVELSE 140:En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 141

JEG VIL VÆRE SIKKER DENNE DAG.

 

I DAG KAN DU VÆRE SIKKER PÅ, AT DU ER I GANG MED FORBEREDELSERNE på vejen til Kundskab. Vær i dag sikker på, at Kundskab er med dig og bliver hos dig, og at du nu trin for trin lærer at modtage dens nåde, dens vished og dens retning. Vær i dag sikker på, at du er født af Guds kærlighed, og at dit liv i denne verden, dette korte besøg her, blot er en mulighed for at genetablere din sande identitet på et sted, hvor den er blevet glemt. Vær i dag sikker på, at de bestræbelser, som du nu gør på dine egne vegne, vil føre dig til det store mål, som du er kommet her for at søge, fordi denne forberedelse kommer fra dit Ældgamle Hjem for at tjene dig, mens du er i verden, for du er kommet til verden for at tjene.

 

GENTAG DEN BEKRÆFTELSE I HVER TIME og tænk over den i lyset af alle de ting, der sker i dag. I dine to længere øvelseperioder skal du gentage udsagnet og derefter tillade dig selv at gå ind i fred og stilhed. Tillad din tillid at fordrive frygt, tvivl og ængstelse. Støt dine bestræbelser i dag, for de kræver din støtte på vegne af en større sikkerhed, som du nu lærer at modtage.

 

ØVELSE 141: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 142

JEG VIL VÆRE KONSEKVENT I DAG.

 

ØV DIG KONSTANT I DAG, uanset hvad der sker i dig eller udenfor. Denne konsistens repræsenterer en Større Kraft i dig. Denne konsistens vil give dig sikkerhed og stabilitet i lyset af alle forstyrrelser, i lyset af alle ydre begivenheder og i lyset af alle følelsesmæssige tilstande i dig. Denne konsistens vil stabilisere og afbalancere dig og med tiden bringe alting i orden i dig. Du øver dig i konsistens, så du kan lære den og opleve den. Når du gør dette, vil det give dig den styrke, som du har brug for til at være en bidragyder i denne verden.

 

DERFOR ØV DIG I DAG KONSEKVENT. Øv dig hver time og husk dig selv på at være konsekvent. I dine to meditationer skal du øve dig i at holde dit sind stabilt og fokuseret og lade det falde til ro i sig selv, så det kan opleve sin egen natur. Undertryk ikke det, der sker i dig. Kontroller ikke det, der sker udenfor. Hold blot fast i konsistensen, og alle ting vil finde en rigtig balance og et rigtigt forhold til dette. På den måde bringer du Kundskab frem i verden, for Kundskab er fuldstændig konsekvent. Dette vil gøre dig til en person med stor tilstedeværelse og magt. Andre vil med tiden komme til at opleve din konsekvens, efterhånden som du modtager den mere fuldt ud og udvikler den mere fuldt ud. De vil finde tilflugt i din konsekvens, og det vil også minde dem om deres formål, som venter på at blive opdaget.

 

ØVELSE 142: To 30-minutters øvelseperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 143

I DAG VIL JEG VÆRE STILLE.

 

VÆR STILLE I DAG I DINE TO MEDITATIONSØVELSER, så du kan modtage tilstedeværelsen af Kundskab i dig. Tag et øjebliks stilhed i din timelige øvelse, så du kan erkende, hvor du er, og hvad du gør. På denne måde kan du få adgang til det større aspekt af sindet, så det kan tjene dig i hver time, så du kan bære det ud i verden. Vær stille i dag, så du kan observere verden. Vær stille i dag, så du kan se verden. Vær stille i dag, så du kan høre verden. Udfør dine daglige pligter, men vær stille i dig selv. På denne måde vil Kundskab præsentere sig selv og derefter begynde at vejlede dig, som det er meningen, at den skal gøre.

 

ØVELSE 143: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time. 

 

 

Trin 144

JEG VIL ÆRE MIG SELV I DAG.

 

ÆR DIG SELV PÅ GRUND AF DIN ARV, på grund af din skæbne og på grund af dit formål. Ær dig selv, fordi livet ærer dig. Ær dig selv, fordi Gud æres i Guds Skabelse i dig. Dette overskygger alle de vurderinger, som du har foretaget af dig selv. Dette er større end enhver kritik, som du har rettet mod dig selv. Dette er større end enhver stolthed, som du har brugt til at opveje din smerte.

 

I ENKELHED OG YDMYGHED MINDER DU DIG SELV om at ære dig selv i denne time. I dine to dybere øvelser i dag skal du tillade dig selv at opleve tilstedeværelsen af Kundskab, for det ærer dig og ærer også Kundskab. Ær dig selv i dag, så at Kundskab kan blive æret, for i virkeligheden er du Kundskab. Dette er dit Sande Selv, men det er et Selv, som du først nu er begyndt at genvinde.

 

ØVELSE 144: To 30 minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 145

JEG VIL ÆRE VERDEN I DAG.

 

ÆR VERDEN I DAG, for det er det sted, du er kommet for at genvinde Kundskab og for at uddele dens gaver. Således giver verden i sin skønhed og i sin trængsel det rette miljø for dig til at opfylde dit formål. Ær verden, fordi Gud er i verden og ærer verden. Ær verden, fordi Kundskab er i verden og ærer verden. Ær verden, fordi du uden at dømme den vil indse, at den er et sted med nåde, et sted med skønhed og et sted, der velsigner dig, efterhånden som du lærer at velsigne den.

 

GENTAGE DIN LEKTION HVER TIME.  I dine to længere øvelsesperioder må du opleve at elske verden. Tillad Kundskab at give sin nåde. Du behøver ikke at forsøge at være kærlig her, men blot at være åben og lade Kundskaben udtrykke sin store hengivenhed.

 

ÆR VERDEN I DAG, så du kan blive æret for at være i verden, for verden ærer dig, som du ærer dig selv. Verden bliver anerkendt, når du anerkender dig selv. Verden har brug for din kærlighed og dine velsignelser. Den har også brug for dine gode gerninger. På denne måde bliver du hædret, for du er kommet her for at give.

 

ØVELSE 145: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 146

JEG VIL ÆRE MINE LÆRERE I DAG.

 

DINE LÆRERE, SOM ER MYSTERIØSE, og som lever hinsides det synlige, bliver hos dig, mens du er i verden. Nu, hvor du har påbegyndt trinene mod genvinding af Kundskab, vil deres aktivitet i dit liv blive stærkere og mere tydelig. Du vil begynde at give din opmærksomhed til dette, og deres behov for at du udvikler dig vil være større, ligesom dit behov for dem vil være større.

 

HVER TIMEN OG I DINE TO LÆNGERE ØVELSER skal du huske dine lærere og tænke aktivt på dem. Ær dine Lærere, for dette proklamerer, at dine ældgamle relationer faktisk er levende og er til stede nu for at give dig håb, sikkerhed og styrke. Ær dine Lærere, så du kan opleve dybden af dit eget forhold til dem. I dit forhold til dine Lærere er gnisten af hukommelse, der minder dig om dit Ældgamle Hjem og din sande skæbne. Ær dine Lærere, så du kan blive æret, for det er din ære, som du skal genvinde. På trods af de fejl, du har begået, er det din ære, som du skal genvinde. Hvis dette gøres i sandhed, vil det ske i ydmyghed og enkelhed, for når du ærer dig selv, ærer du livets storhed, som du er en lille, men integreret del af.

 

ØVELSE 146: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 147

EVALUERING

 

I DIN GENNEMGANG I DENNE UGE tillader du dig selv at erkende de lektioner, der bliver præsenteret for dig. Vær særlig opmærksom på at anerkende den styrke, der bliver tilbudt dig, når du udøver din vilje til det gode. Læg også mærke til kravet om, at du accepterer dig selv ud over din nuværende forståelse, at du ærer dig selv ud over din nuværende vurdering af dig selv, og at du oplever livet ud over dine egne tanker og fordomme. Anerkend den mulighed, der bliver givet dig, og erkend, at hvert øjeblik, du bruger på oprigtig anvendelse, fremmer dine fremskridt enormt og etablerer et permanent fremskridt for dig. Hvis du tænker på, hvad du ønsker at give verden, så giv dit fremskridt. Herfra vil alle gode ting, som du er kommet for at give, i overensstemmelse med din natur og dit design, blive givet fuldstændigt. Således er din gave til verden nu din forberedelse, så du kan lære at give.

 

I DIN LANGE ØVELSESPERIODE skal du gennemgå den forgangne uge – dine lektioner, dine øvelser, dine erfaringer, dine resultater og dine vanskeligheder. Se objektivt på dette og bestem, hvordan du kan give dig selv til din praksis mere fuldstændigt i fremtiden.

 

ØVELSE 147: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 148

MIN ØVELSE ER MIN GAVE TIL GUD.

 

DIN ØVELSE ER DIN GAVE TIL GUD, for Gud ønsker, at du modtager Kundskab, så du kan give den videre til verden. Således bliver du hædret som modtager og som bærer af Kundskab, Gud bliver hædret som Kilden til Kundskab, og alle, der modtager den, vil også blive hædret. Dette er din gave nu – at påtage dig den sande forberedelse, som du er involveret i i øjeblikket.

 

DERFOR BEHANDLER DU HVER ØVELSESPERIODE I DAG som en form for gave. Hver time, giv dig selv i hver eneste omstændighed, som du befinder dig i. I dine to dybe meditationsøvelser skal du give dig selv helt og holdent. Kom ikke for at tigge om ideer eller information, men kom for at modtage og kom for at give. Når du giver dig selv, vil du modtage, og herigennem vil du lære den ældgamle lov, at give er at modtage. Dette skal fødes fuldstændigt i din erfaring, så du fuldt ud kan forstå dets betydning og dets anvendelse i verden.

 

DIN ØVELSE ER DIN GAVE TIL GUD. Din øvelse er din gave til dig selv. Kom til din øvelse i dag for at give, for i din evne til at give vil du indse, hvor dybe dine egne ressourcer er.

 

ØVELSE 148: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 149

MIN ØVELSER ER MIN GAVE TIL VERDEN.

 

DU GIVER TIL VERDEN VED DIN EGEN UDVIKLING i denne tid, for du forbereder dig på at give en større gave, end du nogensinde har givet før. Hver dag, hvor du påtager dig denne praksis i overensstemmelse med hvert enkelt trin, der er givet, giver du således en gave til verden. Hvorfor er det sådan? Det er, fordi du anerkender din værdi og dit værd. Du anerkender dit Ældgamle Hjem og din Ældgamle Skæbne. Du anerkender dem, der har sendt dig, og dem, der vil modtage dig, når du forlader denne verden. Alt dette gives til verden hver gang du praktiserer oprigtigt, hver dag og hver time. Dette er en større gave til verden, end du endnu kan forstå, men med tiden vil du se det totale behov, som det opfylder.

 

DERFOR ER DIN ØVELSER EN GAVE TIL VERDEN, for de giver det, som du bekræfter i dig selv. Det, du bekræfter i dig selv, bekræfter du for alle individer, under alle omstændigheder, i alle verdener og i alle dimensioner. På den måde bekræfter du Kundskabens virkelighed. Således bekræfter du dit Ældgamle Hjem, mens du er her.

 

GIV TIL VERDEN HVER TIME gennem din øvelse i at give. Husk dig selv på dette. I dine to længere øvelsesperioder skal du give dig selv helt og hold dig i stilhed og tavshed. Giv af dit hjerte og giv af dit sind. Giv alt det, du er klar over, at du kan give, for det er en gave til verden. Selv om du endnu ikke kan se resultatet, så hav tillid til, at denne gave vil strække sig ud over dit eget sind og berøre alle sind i universet, for alle sind er i virkelighedens verden virkelig forenet.

 

ØVELSE 149: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 150

I DAG VIL JEG LÆRE AT LÆRE.

 

I DAG LÆRER DU AT LÆRE. Du lærer at lære, fordi du har brug for at lære. Du skal lære at lære, hvordan du skal lære, så din læring kan være effektiv og hensigtsmæssig, have dybde og konsekvens og give dig et solidt fremskridt, som du kan stole på under alle omstændigheder i fremtiden. Tro ikke, at du allerede forstår læringsprocessen, for du er ved at lære om den nu, mens du forstår betydningen af fremskridt, betydningen af fiasko, betydningen af opmuntring, betydningen af modløshed, betydningen af entusiasme og betydningen af manglende entusiasme. Det er derfor, at du ved slutningen af hver uge gennemgår din øvelser, så du kan forstå dine fremskridt og forstå læringsmekanismen. Det er vigtigt for dig at indse dette, for indtil du gør det, vil du misfortolke dine skridt, du vil misforstå dine handlinger, du vil ikke forstå, hvordan man følger et pensum, og du vil aldrig lære, hvordan du selv skal undervise i et pensum.

 

DERFOR LÆRER DU I DAG AT LÆRE. Dette placerer dig som en begyndende studerende af Kundskab, hvilket giver dig alle rettigheder og al opmuntring til at lære alt, hvad der er nødvendigt, uden formodning, uden indbildskhed, uden benægtelse og uden falskhed af nogen art. Efterhånden som du lærer at lære, vil du indse læringsmekanismen. Dette vil give dig Visdom og medfølelse i din omgang med mennesker. Du kan ikke undervise folk ud fra idealisme, for så lægger du byrden af dine egne forventninger på dem. Du kræver af dem, hvad selv livet ikke kan give dem. Men sikkerheden i din erfaring og din Kundskab, som du vil give til andre, vil være sund, og de vil være i stand til at modtage den og bruge den på deres egen måde. Så vil du ikke stille nogen personlige krav til dem i deres læring, men vil tillade Kundskab i dig selv at give Kundskab i dem. Du vil så også være vidne til undervisningen og til læringen.

 

DERFOR MÅ DU I DAG BEVIDNE DIN EGEN LÆRING og lære at lære. Hver time, husk dig selv på, at du lærer at lære. I dine to meditationsøvelser skal du tillade dig selv at gå ind i stilhed og fred. Iagttag dig selv, når du bevæger dig fremad, og når du holder dig tilbage. Udøv din vilje på dine egne vegne med medfølelse og fasthed, og døm ikke dine fremskridt, for du er ikke i stand til at dømme, fordi du er ved at lære at lære.

 

ØVELSE 150: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 151

JEG VIL IKKE BRUGE FRYGT TIL AT STØTTE MINE DOMME.

 

BRUG IKKE FRYGT TIL AT STØTTE DINE DOMME om dig selv og om verden, for disse domme er født af din usikkerhed og angst. Derfor mangler de fundamentet af Kundskab. Derfor mangler de den mening og værdi, som kun Kundskab kan give dem. Stol ikke på dine vurderinger af dig selv og verden. Når du trækker dig fra dem, vil du indse, at deres kilde er frygt, for du har kun forsøgt at trøste dig selv med dine vurderinger for at give dig en falsk sikkerhed, stabilitet og identitet, som du føler, du mangler. Vær derfor uden erstatning for Visdom og Kundskab, og lad Visdom og Kundskab opstå naturligt.

 

GENTAG DIT UDSAGT HVER TIME og overvej det i lyset af alle de ting, der sker i dag. I dine to dybere øvelser skal du overveje betydningen af dagens idé, mens du tænker grundigt over den. Anvend dit sind i en tilstand af arbejde, mens du forsøger at trænge ind i betydningen af dagens lektion. Lad dig ikke trøste af forhastede konklusioner. Undersøg dybt med dit sind i dine øvelsesperioder. Brug dit sind aktivt. Overvej mange ting i dig selv, mens du opretholder en koncentration på dagens idé. Hvis du gør dette, vil du forstå mange ting om Visdom og uvidenhed, og din forståelse vil være født af medfølelse og sand selvværdsættelse. For kun fra et sted med selvkærlighed kan du tilbyde korrektion til dig selv og andre.

 

ØVELSE 151: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 152

JEG VIL IKKE FØLGE FRYGTEN I VERDEN.

 

MENNESKET ER STYRET AF BØLGER AF FRYGT, der trækker folk her og der, bølger af frygt, der dominerer deres handlinger, deres tænkning, deres konklusioner, deres overbevisninger og deres antagelser. Følg ikke de bølger af frygt, der bevæger sig over hele verden. Forbliv i stedet standhaftige og stille i Kundskab. Tillad dig selv at observere verden fra dette punkt af stilhed og sikkerhed. Lad dig ikke svinge af frygtens bølger. På denne måde vil du være i stand til at bidrage til verden og ikke kun være dens offer. Du er her for at give, ikke for at dømme, og i stilhed er du uden dom over verden. Erkend derfor frygtens bølger, men lad dem ikke røre dig, for i Kundskab kan de ikke røre dig, fordi Kundskab er hinsides al frygt.

 

GENTAG DIN IDE FOR DAGEN HVER TIME, og tænk over den i lyset af alt det, du oplever i dag. I dine to længere øvelsesperioder skal du bruge dit sind aktivt på at forsøge at forstå dagens lektion. Igen er dette en form for mental anvendelse. Vi skal ikke praktisere stilhed og mental stilhed i dag, men mental anvendelse, så du kan lære at tænke konstruktivt. For når dit sind ikke er stille, bør det tænke konstruktivt. Det bør være undersøgende. Stol ikke på tidlige konklusioner. Stol ikke på selvbekræftende idéer. Tillad dig selv at være sårbar i dag, for du er kun sårbar over for Kundskab. Kundskab vil dog beskytte dig mod alle skadelige ting i denne verden og vil give dig en trøst og en stabilitet, som verden aldrig kan ændre. Lær om dette i dag, så du kan være en kilde til Kundskab i verden, så din Kilde kan udtrykke sig gennem dig.

 

ØVELSE 152: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 153

MIN KILDE ØNSKER AT UDTRYKKE SIG GENNEM MIG.

 

DU BLEV SKABT TIL AT VÆRE ET UDTRYK FOR DIN KILDE. Du blev skabt til at være en forlængelse af din kilde. Du blev skabt til at være en del af din Kilde. Dit liv er kommunikation, for kommunikation er liv. Kommunikation er Kundskabens forlængelse. Det er ikke blot udveksling af små ideer fra et adskilt sind til et andet. Kommunikation er langt større, for kommunikation skaber liv og forlænger livet, og i dette ligger al glæde og tilfredsstillelse. Heri ligger dybden af al mening. Her blandes mørke og lys sammen og ophører med at være adskilt. Her smelter alle modsætninger sammen og smelter ind i hinanden. Her er alt livets enhed.

 

TILLAD DERFOR DIG SELV AT OPLEVE DIG SELV som et kommunikationsmiddel, og vid, at det, du virkelig ønsker at kommunikere, også vil blive udtrykt fuldt ud, for det selv, du virkelig er, er en forlængelse af det Selv, der er selve livet. I dette vil du blive fuldstændig bekræftet, og livet vil blive bekræftet omkring dig. Din gaver vil blive modtaget og integreret af livet, fordi en givelse af denne art kun kan give et større udbytte, der ligger uden for menneskelighedens forståelse.

 

HVER TIME HUSK DIG SELV på, at det var meningen, at du skulle udtrykke din Kildes vilje. Inden for dine to øvelsesperioder i dag, tillad dig selv at gå ind i stilhed og fred igen. Tillad dig selv at være et åbent redskab, gennem hvilket livet kan flyde frit, gennem hvilket livet kan udtrykke sig selv i dag.

 

ØVELSE 153: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 154

EVALUERING

 

GENNEMGÅ DEN SENESTE UGES ØVELSER. Gennemgå alle de instruktioner, der blev givet, og også dine øvelser. Overvej, hvor dybt du er gået ind i fred. Overvej, hvor dybt du har brugt dit sind til at undersøge. Husk, at din øvelse er en form for at give. Giv dig selv derfor til at gennemgå din øvelser. Se, hvordan din givelse kan blive mere komplet og dybere, så du kan modtage større og større belønninger, for dig selv og for verden.

 

I DIN EN LÆNGE ØVELSESPERIODE I DAG skal du gennemgå den netop overståede øvelsesuge. Husk ikke at dømme dig selv. Husk at være et vidne til din læring. Husk, at din træning er en form for at give.

 

ØVELSE 154: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 155

VERDEN VELSIGNER MIG, NÅR JEG MODTAGER.

 

DU LÆRER NU AT MODTAGE. Verden velsigner dig, når du lærer at modtage, for Kundskab vil strømme ind i dig, efterhånden som du bliver en åben beholder for Kundskab. Og du vil trække det, der er liv, ind i dig selv, for liv tiltrækkes altid af dem, der giver.

 

FORSTÅ DET I SIN FULDE DYBDE I DAG, mens du minder dig selv om det hver time, at livet giver til dig, når du er stille. I dine to meditationsøvelser skal du endnu en gang gå ind i stilheden og føle, at livet bliver trukket ind i dig. Dette er en naturlig tiltrækning. Efterhånden som din givning og stilhed bliver større, vil du føle livet blive trukket ind i dig, for du vil med tiden blive en kilde til næring for livet.

 

ØVELSE 155: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 156

JEG VIL IKKE VÆRE BEKYMRET FOR MIG SELV I DAG.

 

SELVBEKYMRING ER EN FORM FOR VANETÆNKNING, der er født af negativ fantasi og af fejl, der ikke er blevet rettet. Dette forstærker din følelse af at fejle og påvirker dermed din mangel på selvtillid og selvværdsættelse. Vores lektion for i dag er derfor at styrke det, der er ægte i dig. Hvis du er sammen med Kundskab, vil Kundskab tage sig af alle de ting, der kræver din opmærksomhed. Tænk ikke på, at noget vil blive efterladt uden opsyn, som er på dine egne vegne. Alle behov af større åndelig karakter og også af den mest verdslige karakter vil blive opfyldt og forstået af dig, for der er ingen forsømmelse i Kundskab. I, som er vant til forsømmelse, som ikke har brugt jeres sind ordentligt tidligere, som ikke har været i stand til at se eller høre verden, kan nu trøstes, for I behøver ikke at bekymre jer om jer selv i dag.

 

DERFOR SKAL DU UDVIDE DIN TRO og din tillid til, at Kundskab vil sørge for dig. Dette vil med tiden gøre det muligt for dig at modtage Kundskabens gave, som vil fjerne al tvivl og forvirring. Du må forberede dig på denne oplevelse. I den forbindelse må du udvide din tro og tillid. Vær fortrøstningsfuld i dag. Anerkend de ting, der kræver din opmærksomhed, selv om de er af dagligdags karakter, og tag dig godt af dem, for Kundskab søger ikke at tage dig ud af verden, men at bringe dig ind i verden, for du er kommet her for at give.

 

STYRK DIN FORSTÅELSE AF DAGENS IDE ved at gentage den hver time og give den et øjeblik til ægte overvejelse. Styrk din øvelse i dag ved at bruge den i dine dybere øvelser, hvor du går ind i stilhed og tavshed. Du kan kun gå ind i stilhed og tavshed, hvis du er uden bekymring for dig selv. Din forpligtelse til at give dig selv til din øvelse er således en bekræftelse af den sikkerhed og den vished, der er hos dig.

 

ØVELSE 156: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 157

JEG ER IKKE ALENE I UNIVERSET.

 

DU ER IKKE ALENE I UNIVERSET, for du er en del af universet. Du er ikke alene i universet, fordi dit sind er forbundet med alle sind. Du er ikke alene i universet, fordi universet er sammen med dig. Du er nu ved at lære at være sammen med universet, så dit forhold til livet kan blive genvundet fuldt ud, og så det kan komme til udtryk i din verden. Verden er et dårligt eksempel herpå, for menneskeheden har mistet sit forhold til livet og søger nu desperat i forestillingernes og fantasiens rige at finde det, der er blevet tabt. Vær derfor glad i dag for, at midlerne til at genvinde livet er blevet givet til dig, så du kan give dig selv til din praksis og din skæbne. På denne måde bliver du bekræftet. Du er ikke alene i universet. Dybden i denne idé er langt større, end den umiddelbart ser ud til at være. Det er et udsagn om absolut sandhed, men det skal opleves for at blive forstået.

 

DERFOR HVER TIME MÅ DU MINDE DIG SELV om denne erklæring. Forsøg at føle det i alle omstændigheder, uanset hvor du befinder dig. I dine to længere meditationsøvelser skal du forsøge at opleve din fuldstændige inklusion i livet. Du behøver ikke at tænke på ideer eller se billeder, men skal blot føle tilstedeværelsen af det liv, som du er en del af. Du er i livet. Du er nedsænket i livet. Livet omfavner dig. Ud over alle billeder, som verden kan præsentere, ud over alle handlinger, som verden kan demonstrere, er du i livets kærlige omfavnelse.

 

ØVELSE 157: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 158

JEG ER RIG, SÅ JEG KAN GIVE.

 

KUN DE RIGE KAN GIVE, FOR DE ER IKKE NØDLIDENDE. Kun de rige kan give, for de er ikke tilfredse med en besiddelse, hvis den ikke bliver givet. Kun de rige kan give, for de kan ikke forstå deres besiddelse, før den er givet. Kun de rige kan give, for de ønsker at opleve taknemmelighed som deres eneste belønning.

 

DU ER RIG, OG DU KAN GIVE. Du er allerede i besiddelse af en rigdom af Kundskab, og det er den største gave, du kan give. Enhver anden handling, enhver anden tjeneste, enhver anden genstand, der er en gave, er kun meningsfuld i det omfang, den er gennemsyret af Kundskab. Dette er den usynlige essens af alle sande gaver og al sandt given. Du har et stort lager af denne essens, som du må lære at modtage. I er rige ud over jeres egen bevidsthed. Selv om du er økonomisk fattig, selvom du tror, du er alene, er du rig. Det vil din givne adfærd i dag vise. Din given vil vise kilden, dybden og betydningen af din rigdom og vil gennemsyre al din given med selve essensen af at give. Med tiden vil du opdage, at du vil give uden at prøve, og at selve dit liv vil være en gave. Så vil dit liv vise den rigdom, som alle mennesker har, men som de endnu ikke har lært at modtage.

 

GENTAG DEN IDE I HVER TIME, og i dine to længere meditationsøvelser kan du opleve din egen rigdom. Oplev tilstedeværelsen og dybden af Kundskab. Vær modtager af Kundskab og giv dig selv til Kundskab, for ved at give dig selv til din øvelse bekræfter du allerede din egen rigdom, som kun behøver at blive bekræftet for at blive fuldt ud realiseret.

ØVELSE 152: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 159

DE FATTIGE KAN IKKE GIVE. JEG ER IKKE FATTIG

 

DE FATTIGE KAN IKKE GIVE, FOR DE ER NØDLIDENDE. De er nødt til at modtage. Du er ikke fattig, for Kundskabens gave er hos dig. Derfor er du i stand til at give, og ved at give vil du indse dit værd, og enhver følelse af nød vil forlade dig. Vær sikker på, at Kundskab vil sørge for alle materielle ting, som du virkelig har brug for. Selvom den måske ikke giver dig det, du ønsker, vil den give dig det, du har brug for, og i den rette mængde. Således vil du have det, du har brug for, for at bidrage i overensstemmelse med din natur og dit kald i verden. Men du vil ikke blive belastet med det, som kun kan belaste dig. Du vil få præcis det, du har brug for, og verden vil ikke belaste dig med sine afsavn eller overdrivelser. Således vil alting være i perfekt balance. Kundskab vil give dig det, du har brug for, og det du har brug for, er det, du virkelig ønsker. Du kan endnu ikke vurdere dine behov, for du er fortabt i det, du ønsker. Men dine behov vil afsløre sig selv gennem Kundskab, og med tiden vil du forstå behovenes natur, og hvordan de kan opfyldes.

 

DU ER IKKE FATTIG, FOR KUNDSKABENS GAVE ER HOS DIG. Gentag dagens udsagn hver time og overvej det i lyset af dine observationer af andre. Tillad dig selv i dine dybere øvelsesperioder at opleve den rigdom af Kundskab, som du nu besidder.

 

ØVELSE 159 To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 160

VERDEN ER FATTIG, MEN DET ER JEG IKKE.

 

VERDEN ER FATTIG, MEN DU ER IKKE FATTIG. Uanset dine omstændigheder er dette sandt, fordi du genvinder Kundskabens rigdom. Forstå derfor betydningen af forarmelse. Forstå derfor betydningen af rigdom. Tro ikke, at de, der besidder flere genstande end du, på nogen måde er rigere end dig, for uden Kundskab er de forarmede og vil kun erhverve ting for at kompensere for deres elendighed og usikkerhed. Således bliver deres forarmelse forværret af deres erhvervelse.

 

VERDEN ER FATTIG, MEN DET ER DU IKKE, for du har bragt Kundskab med dig ind i en verden, hvor Kundskab er blevet glemt og fornægtet. Ved at genvinde din egen rigdom vil verden således også genvinde sin rigdom, for du vil stimulere Kundskab i alle, og deres rigdom vil begynde at afsløre sig selv i dit nærvær og i nærværet af den Kundskab, der vejleder dig.

 

DERFOR SKAL DU IKKE BEDE OM NOGET SOM HELST FRA VERDEN, bortset fra de få materielle ting, du har brug for for at opfylde din funktion. Dette er en lille anmodning i lyset af det, du er kommet for at give. Og hvis dine krav ikke overstiger det, du har brug for, vil verden med glæde give dig dem i bytte for en større gave, som du besidder.

 

OVERVEJE DAGENS IDE I HVER TIME. Lad ikke en eneste time gå uden denne erkendelse. Styrk din beslutning om at bruge hver enkelt øvelse under alle dagens omstændigheder, så dit liv kan blive meningsfuldt i alle dets begivenheder. I dine to længere øvelsesperioder i dag skal du gå ind i stilhed og fred for at lære mere om den rigdom, du besidder.

 

ØVELSE 160: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 161

EVALUERING

 

OVERVEJ HVER ØVELSE I DIN EVALUERING I DAG og hver enkelt øvelse hver dag i den forløbne uge. Få mere at vide om læringsprocessen. Indse, at for at lære dette kan du ikke se dit liv med fordømmelse, for du lærer at lære. Indse, at rigdom er tydelig i dit liv på grund af de øvelser, du foretager dig, som du ikke kunne gøre, hvis du var uden Kundskab. Du påbegynder denne forberedelse på grund af Kundskab, og hver dag er du engageret i din øvelse på grund af Kundskab. Hver dag gennemfører du din øvelse på grund af Kundskab. Således vil Kundskab selv, uden din benægtelse eller indblanding, vejlede dig i din forberedelse og vil dukke op, efterhånden som du tager hvert skridt. Hvor let er det ikke at få succes på denne måde. Hvor enkelt er det ikke at modtage uden benægtelse eller insisteren fra din side. For uden fantasi er livet indlysende. Dets skønhed er åbenlys. Dets nåde er åbenlys. Dets formål er åbenlyst. Det arbejde, som det kræver, er tydeligt. Dets belønning er åbenlys. Selv vanskelighederne i denne verden er tydelige. Alt bliver tydeligt, når dit sind bliver stille og klart.

 

DERFOR MÅ DU I EN LANG ØVELSESPERIODE gennemgå ugens øvelser. Giv dette din fulde opmærksomhed. Giv dig selv til din øvelse og vid, at Kundskab i dig  motiverer dig.

 

ØVELSE 161: En lang Øvelsesperiode.

 

Trin 162

JEG VIL IKKE VÆRE BANGE I DAG.

 

I DAG MÅ DU IKKE LADE FRYGTEN OVERTAGE DIT SIND. Lad ikke vanen med negativ fantasi fange din opmærksomhed og dine følelser. Vær involveret i livet som det virkelig er, som du kan opfatte uden fordømmelse. Frygt er som en sygdom, der kommer og overtager dig. Men du behøver ikke at give efter for frygt, for din kilde og dine rødder er dybt plantet i Kundskab, og du er nu ved at blive stærkere i Kundskab.

 

HUSK DIG SELV PÅ HVER TIME, at du ikke må lade frygten overtage dig. Når du begynder at mærke dens virkninger, uanset hvordan den udøver sin indflydelse på dig, så træk dig tilbage fra den og hævd din troskab mod Kundskab. Giv din tillid til Kundskab. I dine to dybere øvelsesperioder i dag skal du give dig selv til Kundskab. Giv dit sind og dit hjerte, så du kan blive styrket i den vished, hvor frygt aldrig kan trænge ind. Din frygtløshed i fremtiden må ikke være født af fortielse, men skal være født af din sikkerhed i Kundskab. På denne måde vil du være et tilflugtssted for fred og en kilde til rigdom for andre. Det er det, som det er meningen, at du skal være. Det er derfor, du er kommet til verden.

 

ØVELSE 162: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 163

JEG VIL FØLE KUNDSKAB I DAG.

 

MÆRK KUNDSKABENS VEDVARENDE KVALITET, som altid er tilgængelig for dig hinsides dine tanker og selvoptagethed. Føl Kundskab hver time i dag. Gentag ideen for dagen og tag et øjeblik til at føle dens tilstedeværelse. Kundskabens tilstedeværelse er noget, du kan tage med dig overalt, hvor du går, i hvert møde, i hver eneste omstændighed. Den er passende overalt. I den vil du være i stand til at se hver eneste omstændighed og begivenhed. Du vil være i stand til at høre. Du vil være i stand til at give. Du vil være i stand til at forstå. Denne stabilitet er noget, som verden i høj grad har brug for, og du som er rig på Kundskab har dette at give.

 

MÆRK KUNDSKABEN  DENNE DAG I DINE DYBERE ØVELSESPERIODER. Giv dig selv til dette, for det er din gave til Gud og til verden. Lad denne dag blive en styrkelsens dag og en bekræftelsens dag. Lad ikke nogen lille fiasko i dag afskrække dig fra din større opgave. Indse, at alle tilbageslag kun kan stoppe dig i dit fremskridt, og du behøver kun at gå fremad for at fortsætte. Svaret på enhver fiasko, stor eller lille, er derfor blot beslutningen om at fortsætte. For du behøver blot at følge de trin, der er givet her, for at opnå de resultater, som denne forberedelse har givet dig. Hvor enkelt er vejen til Kundskab. Hvor klar er dens vej, når du følger dens bestemmelse trin for trin.

 

ØVELSE 163 To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 164

I DAG VIL JEG ÆRE DET, JEG VED

 

ÆR DET, DU VED I DAG. Hold fast ved det, du kender. Tillad din Kundskab at vejlede dig specifikt. Forsøg ikke at bruge Kundskab til at tilfredsstille dig selv, for du vil kun bruge det, du opfatter som Kundskab, og endnu en gang vil du væve en illusion for dig selv, som vil fange dig og dræne dig for liv, entusiasme og sikkerhed. Lad Kundskab bevæge dig i dag. Fortsæt dine normale aktiviteter. Følg alle de procedurer i livet, som er din pligt, men lad Kundskab forblive hos dig, så den kan uddele sin mystiske gave overalt, hvor du går, og give dig konkret vejledning, når der er behov for det.

 

GENTAG DENNE SÆTNING HVER TIME og overvej den i lyset af dine umiddelbare omstændigheder. I dine dybere øvelsesperioder i dag skal du endnu en gang give dig selv til stilhed og fred. Ær Kundskab i dag ved at give dig selv til Kundskab og ved at forblive i Kundskab.

 

ØVELSE 164:  To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 165

MINE PLIGTER ER SMÅ. MIN MISSION ER STOR.

 

DINE OPGAVER I VERDEN ER SMÅ. De er beregnet til at sikre de forsyninger, som du har brug for fysisk, og til at opretholde de alliancer med andre, som er gavnlige for dit og deres velbefindende. Disse pligter er vigtige, men din mission er større. Underminér ikke din evne til at modtage din mission ved at svigte dine pligter. Dette er kun en form for selvundvigelse. Udfør dine pligter specifikt denne dag med hensyn til din beskæftigelse og dit engagement med andre. Forveksl ikke dette med din mission, som er noget langt større, som du først nu begynder at modtage og opleve. Således vil dine pligter give dig et fundament for dig, når du påbegynder forberedelserne til tilbagekaldelsen og bidraget af Kundskab.

 

HUSK, AT AL FORVIRRING er en forvirring på forskellige niveauer. Du må ikke forveksle mission med pligt. Dette er en meget vigtig skelnen, som du skal foretage. Dine opgaver i verden er specifikke, men din mission er langt større. Efterhånden som din mission begynder at udtrykke sig i dig, der lærer at modtage den, vil den også skabe en mere specifik indflydelse på dine pligter. Dette sker gradvist og er helt naturligt for jer. Det kræver blot, at du er selvdisciplineret, konsekvent og tillidsfuld nok til at følge dens trin.

 

DERFOR UDFØR DINE PLIGTER I DAG, så du kan blive en begyndende studerende af Kundskab. Mind dig selv om din øvelse hver time, og i dine to længere øvelsesperioder skal du aktivt engagere dit sind i at overveje ideen for i dag. Dens sande betydning er ikke overfladisk, og du må undersøge den for at forstå dens fulde værdi. Vær ikke selvtilfreds med forhastede konklusioner. Stå ikke uden for Kundskab og forsøg ikke at bedømme den selv. Gå ind i den, så du kan blive en studerende i dag, for du er nu en studerende af Kundskab. Du giver nu dig selv til verden i din forberedelse.

 

ØVELSE 165 To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 166

MIN MISSION ER STOR. DERFOR ER JEG FRI TIL AT GØRE SMÅ TING.

 

DET ER KUN I DINE GRANDIOSE IDEER, som er et dække for frygt, angst og fortvivlelse, at du undgår de små ting, der kræves af dig i verden. Igen, forveksl ikke storheden i din mission med de små pligter. Storhed kommer til udtryk i den mindste ting, i den mindste handling, i den mest flygtige tanke, i den enkleste gestus og i de mest banale omstændigheder. Bevar derfor dine små handlinger i verden, så Kundskab med tiden kan udtrykke sig gennem dem. Handlinger i verden er små i modsætning til Kundskabens storhed. Før din forberedelse blev verden betragtet som stor og Kundskab som lille, men du lærer nu, at det modsatte er sandt – at Kundskab er stor og verden er lille. Det betyder også, at dine aktiviteter i verden er små, men at de er redskaber, gennem hvilke Kundskab kan udtrykke sig.

 

DERFOR SKAL DU VÆRE TILFREDS MED AT GØRE SMÅ TING I VERDEN. Vær enkel og ydmyg i verden, så storhed kan strømme igennem dig uden hindringer.

 

DENNE ØVELSE KRÆVER GENTAGELSE hver time og dyb overvejelse i dine to længere øvelsesperioder, hvor du aktivt vil engagere dit sind i at forstå betydningen af dagens idé. Brug dit sind til at undersøge. Tillad dig selv at overveje disse ting. Stol ikke på konklusioner, men fortsæt din udforskning. Dette er den rette brug af dit sind, som vil føre dig til en større forståelse. Her væver sindet ikke blot visioner og illusioner for at fjerne sig selv fra sin egen ængstelse. Her undersøger sindet sit eget indhold. Her arbejder sindet på vegne af Kundskab, sådan som det var tiltænkt.

 

ØVELSE 166 To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 167

MED KUNDSKAB ER JEG FRI I VERDEN.

 

MED KUNDSKAB ER DU FRI I VERDEN. Du er fri til at deltage. Du er fri til at gå. Du er fri til at indgå aftaler. Du er fri til at fuldføre og ændre aftaler. Du er fri til at overgive dig selv. Du er fri til at frigøre dig. I Kundskab er du fri.

 

FOR AT DU KAN FORSTÅ DEN SANDE BETYDNING af dette og indse dets umiddelbare værdi for dig i dine nuværende omstændigheder, må du forstå, at du ikke kan bruge Kundskab til at realisere dig selv. Det må være en stiltiende forståelse. Mist aldrig dette af syne, for hvis du tror, at du bruger Kundskab til at realisere dig selv, vil du misfortolke Kundskab og vil ikke opleve den. Du vil blot forsøge at styrke dine illusioner og dine forsøg på at flygte. Dette kan kun formørke de skyer, der nu er kastet over dig. Det kan kun skuffe dig som en form for midlertidig stimulering og forværre din følelse af isolation og elendighed.

 

I KUNDSKAB ER DU FRI. Der er ingen begrænsninger nu, for Kundskab vil blot give dig, hvor det er meningen, at du skal gives, og udtrykke sig gennem dig, hvor det er meningen, at den skal udtrykkes. Dette vil frigøre dig fra alle uhensigtsmæssige involveringer og engagementer og vil føre dig til de personer, der venter på dig. Dette vil føre dig til de omstændigheder, der er til din største fordel og til fordel for andre, der er involveret. Her er Kundskab vejviseren. Her er du modtageren. Her er du den, der bidrager. Der findes ingen større frihed end denne, for heri er du fri.

 

HUSK DIG SELV PÅ DEN IDE HVER TIME, og gå endnu en gang ind i stilhed og tavshed i dine to dybere meditationsøvelser. Tillad endnu en gang dit sind at være stille, for i dette er du fri. Forbered dig selv på dine øvelser ved at gentage ideen og dedikere dig selv til din praksis. Uden din dominans vil dit sind være frit og vil opleve sin egen dybde i Kundskab.

 

ØVELSE 167 To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 168

EVALUERING

 

GENNEMGÅ DEN FORGANGNE UGE. Gennemgå hver lektion, som den blev givet, og hver øvelse, som du har oplevet. Gennemgå hele ugen, så du kan styrke den læring, som du nu er i gang med. Husk, at du lærer at lære. Husk, at du er en begyndende studerende af Kundskab. Husk, at din evaluering, hvis den ikke er født af Kundskab, ikke vil være nyttig. Uden denne evaluering vil det være tydeligt, hvordan du kan styrke dit engagement, hvordan du kan styrke din forberedelse, og hvordan du kan foretage justeringer i dit ydre liv for at støtte dig i dit forehavende. Dette kan gøres uden at fordømme sig selv. Det kan gøres, fordi det er nødvendigt, og du er i stand til at reagere på det, der er nødvendigt, uden at straffe dig selv eller verden. Denne forberedelse er nødvendig, for den repræsenterer din vilje.

 

I DIT LANGE ØVELSEPERIODE I DAG skal du gennemgå ugen med oprigtighed og dybde. Giv det hele din fulde opmærksomhed, så du kan modtage de gaver, som du nu forbereder dig på at modtage.

 

ØVELSE 168: En lang Øvelse Periode.

 

 

Trin 169

VERDEN ER I MIG. DET VED JEG.

 

VERDEN ER I DIG. Du kan mærke den. Gennem Kundskab kan du føle tilstedeværelsen af alle relationer. Dette er oplevelsen af Gud. Det er derfor, at dine meningsfulde relationer med andre individer er så lovende, for i ægte forening med en anden kan du begynde at opleve foreningen med alt liv. Det er derfor, at du oprigtigt søger relationer. Dette er din sande motivation i relationer – at opleve foreningen og udtrykke dit formål. Folk tror, at deres forhold er til for at opfylde deres fantasier og for at styrke sig selv mod deres egen angst. Dette må aflæres, så det sande formål med relationer kan blive afsløret og forstået. Derfor kommer aflæringen først i læringsprocessen. Heri lærer man, hvordan man lærer. Heri lærer man at modtage.

 

ØV DIG I DAG HVER TIME og husk din ide. I dag, i dine dybere meditationer, skal du endnu en gang bruge ordet RAHN til at føre dig dybere ind i Kundskabens dybde. Gentag ideen i begyndelsen af din øvelse, og gentag derefter ordet RAHN stille og roligt for dig selv ved hver udånding. Tillad dette at centrere dit sind. Tillad dette at forbinde dig med Kundskabens dybde. Her går du dybere, end du har gjort før. I dette vil du finde alt det, du søger, og der vil ikke være nogen forvirring om verden.

 

ØVELSE 169: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 170

JEG FØLGER DET ÆLDGAMLE RITUAL FOR FORBEREDELSE I DAG.

 

DEN FORBEREDELSE, DU NU ER PÅBEGYNDT, er ældgammel i sin oprindelse. Den har været brugt i århundreder i denne verden og også i andre verdener. Den er kun tilpasset i sit sprog og i sin relevans for din nuværende tid, men den forbereder sindet på den måde, som sind altid er blevet forberedt i Vejen til Kundskab, for Kundskab ændrer sig ikke, og forberedelserne tilpasser sig kun til aktuelle begivenheder og aktuel forståelse, så de kan være relevante for modtagerne. Alligevel er den sande mekanisme for forberedelse uændret.

 

DU ER I GANG MED EN ÆLDGAMMEL RITUAL for at genvinde Kundskab. Denne forberedelse, der er født af universets store vilje, er blevet bygget for at fremme de studerende af Kundskab. Du arbejder nu sammen med mange andre personer, både i denne verden og også i andre verdener. For der undervises i Kundskab i alle verdener, hvor der findes intelligent liv. Således støttes og forskønnes jeres indsats af indsatsen fra dem, der forbereder sig sammen med jer. I dette repræsenterer I et fællesskab af lærende. Tro derfor ikke, at din indsats er enestående. Tro derfor ikke, at du er alene i verden om at genvinde Kundskab. Tænk derfor ikke på, at du ikke er en del af et fællesskab af lærende. Dette vil blive mere tydeligt for dig med tiden, efterhånden som du begynder at genkende dem, der forbereder sig sammen med dig. Dette vil blive mere tydeligt med tiden, efterhånden som din oplevelse af dine læreres tilstedeværelse bliver dybere. Dette vil med tiden blive mere tydeligt, efterhånden som resultaterne af din Kundskab bliver tydelige, selv for dig. Dette vil med tiden blive mere tydeligt, efterhånden som du betragter dit liv som en del af et Større Fællesskab af Verdener.

 

MIND DIG SELV OM DIN ØVELSE HVER TIME. I din dybere øvelse i stilhed, modtag gavn af alle, der øver sig sammen med dig. Mind dig selv om, at du ikke er alene, og at deres belønninger gives til dig, ligesom dine belønninger gives til dem. På den måde deler I jeres resultater sammen. Kraften i dit forehavende støttes så enormt af andres bestræbelser og gavmildhed, at det langt overstiger dine egne evner. Når du indser dette, vil det give dig al mulig opmuntring og for altid forvise tanken om, at du er utilstrækkelig til de opgaver, der er givet dig. For din gave suppleres af andres gave, og dette repræsenterer Guds vilje i universet.

 

ØVELSE 170: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 171

MIN GAVE ER EN BEKRÆFTELSE AF MIN RIGDOM.

 

DIT GIVEN ER EN BEKRÆFTELSE AF DIN VELFÆRD, fordi du giver fra din egen rigdom. Vi taler ikke om at give ting, for du kan give alle dine ejendele væk, og så har du ikke noget tilbage. Men når du giver Kundskab, øges Kundskaben. Og når du gennemsyrer din gave af en genstand med Kundskab, øges Kundskaben. Det er derfor, at når du modtager Kundskab, vil du have lyst til at give den, fordi det er det naturlige udtryk for din egen modtagelighed.

 

HVORDAN KAN DU UDTØMME KUNDSKAB, når Kundskab er universets kraft og Vilje. Hvor lille dit redskab er, hvor stor er den substans, der udtrykker sig gennem dig. Hvor stort er dit forhold til livet, og hvor stor er du, som er med livet. Der er ingen indbildskhed her. Der er ingen selvopblæsthed her, for du erkender, at du er lille og stor på én gang, og du anerkender kilden til din lillehed og kilden til din storhed. Du anerkender værdien af din lillehed og værdien af din storhed. Du anerkender altså alt liv, og intet er udeladt af din store vurdering af dig selv, som er født af kærlighed og sand forståelse. Dette er altså den forståelse, som du må dyrke med tiden, idet du igen er klar over, at dine bestræbelser på at gøre det bliver forskønnet af andre, som også er studerende af Kundskab i din verden. Selv studerende i andre verdener forskønner dine bestræbelser, for i Kundskab er der ingen tid og ingen afstand. Du har således stor støtte til rådighed for dig nu, og i dette indser du dit sande forhold til livet.

 

Øv DIG HVER TIME og i dine dybere meditationer, tillad ordet RAHN at føre dig ind i Kundskab. I stilhed og i tavshed, mens du synker ned i Kundskabens dybder, modtager du den fred og bekræftelse, som er din fødselsret.

 

ØVELSE 171: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 172

JEG MÅ GENVINDE MIN KUNDSKAB.

 

DU MÅ GENVINDE DIN KUNDSKAB. Det er ikke blot en præference i konkurrence med andre præferencer. Det faktum, at den er et krav i livet, giver den den nødvendighed og den betydning, som den virkelig fortjener. Tro ikke, at din frihed på nogen måde er hæmmet af denne nødvendighed, for din frihed er et resultat af denne nødvendighed og vil blive født af denne nødvendighed. Her træder du ind i en verden med afgørende retning snarere end tilfældige valg. Her bliver du seriøst engageret i livet i stedet for en fjern observatør, der kun kan være vidne til dine egne idéer.

 

NØDVENDIGHEDEN AF KUNDSKAB er således den betydning, som den har for dig og for din verden.Byd nødvendighed velkommen, for den befrier dig fra ambivalensens forværring og ulempe. Den redder dig fra meningsløse valg og leder dig hen til det, der virkelig er afgørende for dit og verdens velbefindende. Kundskab er en nødvendighed. Dit liv er en nødvendighed. Dens betydning er ikke kun for dig alene, men også for verden.

 

HVIS DU KAN FORESTILLE DIG DETTE I SANDHED, vil det tilsidesætte enhver følelse af uværdighed eller sløvhed, som du stadig måtte besidde. For hvis dit liv er en nødvendighed, så har det et formål, en mening og en retning. Hvis dit liv er en nødvendighed, så er alle andre liv også en nødvendighed. I dette vil du ikke ønske at skade nogen, men i stedet søge at bekræfte Kundskab i alle. Denne nødvendighed bærer således den styrke og retning med sig, som du har brug for, og giver dig den nåde og dybde, som du selv må modtage. Et nødvendigt liv er et meningsfuldt liv. Kundskab er en nødvendighed. Giv dig selv til din nødvendighed, og du vil føle, at du selv er en nødvendighed. Dette vil fordrive din følelse af uværdighed og skyld og bringe dig tilbage i forhold til livet.

 

ØV DIG IGEN HVER TIME, og i dine to meditationsøvelser tillad ordet RAHN at føre dig dybere ind i nærværet af selve Kundskaben. Dette ords styrke, et ord, der er ukendt i dit eget sprog, vil resonere med din Kundskab og vil stimulere den. Således er midlerne mystiske, men resultatet er konkret.

 

ØVELSE 172: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time

 

 

Trin 173

I DAG VIL JEG GØRE, HVAD DER ER NØDVENDIGT.

 

DET NØDVENDIGE VIL ENGAGERE DIG med vitalitet i livet, for livet i verden, i alle dets former, er engageret i det, der er nødvendigt. Dette virker i første omgang undertrykkende på mennesker, for de er vant til at leve i fantasi, hvor alting er at foretrække, og intet er virkelig nødvendigt.

 

MEN DET ER, NÅR NOGET ER VIRKELIG NØDVENDIGT I LIVET, selv om det er en alvorlig situation, at folk er i stand til at frigøre sig fra deres fantasier og føle formål, mening og retning. Dette er altså en gave til menneskeheden, men folk giver normalt kun sig selv denne gave under alvorlige omstændigheder.

 

DET ER UNDER LYKKELIGERE OMSTÆNDIGHEDER, at du nu må lære at modtage dette og byde nødvendigheden velkommen som en frelsende nåde i dit  liv, for du ønsker at være nødvendig, du ønsker at være inkluderet, du ønsker at være vital og du ønsker at være en vigtig del af fællesskabet. Alt dette er nødvendigt. Det er ikke blot en præference fra din side. Det kan ikke skyldes et tilfældigt valg, men en dyb overbevisning, for din større givelse skal være båret af en dyb overbevisning, hvis den skal være stor og fuldstændig. Ellers vil du ved synet af den første modgang eller skuffelse blive forkastet og trække dig tilbage i fantasi og illusion.

 

BYD DERFOR VELKOMMEN TIL DENNE DAGS NØDVENDIGHEDER. Udfør små opgaver uden at klage, for de er små. Følg din procedure i dag som forberedelse, for det er nødvendigt og er stort. Forveksl ikke det store og det lille, for det lille er kun et udtryk for det store. Forsøg ikke at gøre det lille stort eller det store lille. Forstå deres sande forhold til hinanden, for inden i dig er både det store og det lille. I dig ønsker det store at udtrykke sig gennem det lille.

 

DERFOR SKAL DU UDFØRE DINE VERDSLIGE AKTIVITETER I DAG. Gør det, der er nødvendigt i dag. Mind dig selv om hver time om vores ide for i dag, og giv dig selv til din øvelse, så din dag kan blive en dag, hvor du giver og modtager. I din dybere meditationsøvelse skal du gå ind i stilhed ved at bruge ordet RAHN til at føre dig dybt ind i meditationen. Gør dette, fordi det er nødvendigt. Gør det med nødvendighed, og du vil mærke din egen viljes kraft.

 

ØVELSE 173: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 174

MIT LIV ER NØDVENDIGT.

 

DIT LIV ER NØDVENDIGT. Det er ikke en biologisk ulykke. Det er ikke blot en tilfældig omstændighed, at du er kommet til denne verden. Dit liv er nødvendigt. Hvis du blot kunne huske, hvad du gik igennem for at komme ind i denne verden og den forberedelse, der var nødvendig – både i denne verden og hinsides – for at du kunne komme frem her, så ville du indse vigtigheden af, at du er her, og vigtigheden af den Kundskab, som du bærer i dig. Dit liv er nødvendigt. Der er ingen form for indbildskhed her. Det er simpelthen en erkendelse af sandheden. I din vurdering af dig selv er dit liv enten patetisk eller storslået. Men dit livs nødvendighed har intet at gøre med dine vurderinger, selv om dine vurderinger kan bringe dig tættere på eller fjerne dig fra denne ene sande erkendelse.

 

DIT LIV ER NØDVENDIGT. Forstå dette, og det vil forvise din følelse af selvdømmelse og fordømmelse. Forstå dette, og det vil bringe ydmyghed ind i dine selvforherligende ideer. Forstå dette, og dine planer vil måske med tiden blive tilpasset til selve Kundskaben, for dit liv er nødvendigt.

 

GENTAG DENNE SÆTNING HVER TIME og tænk over den uanset dine følelser, dine omstændigheder og de tanker, der er fremherskende i dit sind, for Kundskab er større end tanker og er beregnet til at styre tankerne. I dine to meditationsøvelser skal du tillade ordet RAHN at føre dig dybt ind i øvelsen. Føl nødvendigheden af dit eget liv – dets værdi og dets betydning. Dette er noget, som du kan opleve direkte. Det kræver ikke din vurdering. Det kræver ikke, at du anser dig selv for at være større end andre. Det er blot en dybtgående oplevelse af virkeligheden, for dit liv er nødvendigt. Det er nødvendigt for dig. Det er nødvendigt for din verden. Det er nødvendigt for selve livet.

 

ØVELSE 174: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 175

EVALUERING

 

I DIN GENNEMGANG AF DENNE UGES ØVELSER, skal du endnu en gang indse værdien af at give dig selv til øvelserne. At give dig selv til øvelserne er således det første skridt til at forstå den sande betydning af at give og den sande betydning af formålet i verden.

 

I DIN ENE LANGE ØVELSESPERIODE skal du gennemgå den uge, der lige er gået. Gennemgå dit engagement i hver enkelt dags øvelse og overvej betydningen af hver enkelt dags idé. Giv dette din fulde opmærksomhed i din lange øvelsesperiode i dag, og indse, mens du er vidne til din egen udvikling, at du forbereder dig på at give til andre.

 

ØVELSE 175: En lang Øvelsesperiode.

 

 

Trin 176

JEG VIL FØLGE KUNDSKAB I DAG.

 

HVER TIME I DAG oplev dig selv erfare at du følger Kundskab. Tag små beslutninger om små ting, når det er nødvendigt, men tag ingen store beslutninger uden Kundskab. Du har et personligt sind til at træffe små, ubetydelige beslutninger. Men større beslutninger bør træffes med Kundskab.

 

FØLGE KUNDSKAB HVER TIME I DAG. Lad dens fred og dens vished blive hos dig. Tillad, at du kan skelne dens overordnede retning. Tillad dens styrke at påvirke dig. Tillad den at give sig selv til dig, sådan som du nu lærer at give dig selv til den.

 

I DINE TO LÆNGERE MEDITATIONSØVELSER I DAG skal du ved hjælp af ordet RAHN gå dybt ind i Kundskab. Gå dybt ind i livets nærvær. Gå dybt ind i denne oplevelse. Fortsæt med at rette dit sind mod denne præstation. Fortsæt med at tilsidesætte alt det, der påvirker dig eller holder dig tilbage. På denne måde træner du sindet og forbereder det også til at det, der er mest naturligt for det, kan ske.

 

FØLG KUNDSKAB DENNE DAG. Hvis Kundskab indikerer noget, og du er meget sikker på det, så følg den og vær opmærksom. Se, hvad der sker, og prøv at lære at skelne mellem Kundskab og dine impulser, dine ønsker, din frygt og dine undvigelser. Dette skal læres gennem erfaring. På denne måde skilles Kundskab og alt det, der foregiver at være Kundskab, ad i kontrast. Dette vil give dig større sikkerhed og større selvtillid, som du vil få brug for i den kommende tid.

 

ØVELSE 176: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 177

JEG VIL LÆRE AT VÆRE ÆRLIG I DAG.

 

DER ER EN STØRRE ÆRLIGHED, DER VENTER PÅ, at du opdager den. Der er en større ærlighed, som du skal bruge på dine egne vegne. Det er ikke nok blot at vide, hvordan du føler. Det er et større krav at føle det, du ved. Dette er en større ærlighed og en ærlighed, der er i harmoni med selve livet, en ærlighed, der afspejler det sande fremskridt for alle væsener i verden. Dette er ikke blot at udtrykke og kræve, at din personlige hensigt bliver gennemført. Det er i stedet at kræve, at livets nødvendighed i dig må komme til udtryk på en måde, der er ægte for selve livet. Formen og måden, hvorpå dette udtryk kommer til udfoldelse, vil være indeholdt i de budskaber, som du skal overbringe til andre, når tiden er inde til det.

 

LÆR DERFOR AT FØLE, HVAD DU VED. Det er en større ærlighed. Det kræver både åbenhed og tilbageholdenhed. Det kræver selvransagelse. Det kræver objektivitet i forhold til dit liv. Det kræver stilhed og fred samt evnen til at engagere dit sind aktivt i udforskning. Således bidrager alt det, du har lært indtil nu, til og udnyttes i dagens øvelse.

 

HUSK DIG SELV PÅ DAGENS ØVELSE HVER TIME   og tænk alvorligt over den i det øjeblik, du befinder dig i. I de længere øvelser i dag skal du igen gå ind i stilhed og engagere dit sind i denne meningsfulde aktivitet. Sindet skal bringes ind i nærheden af dets Ældgamle Hjem, for at det kan finde trøst og fred. Dette kræver selvdisciplin i begyndelsen, men når først engagementet er skabt, sker processen naturligt i sig selv.

 

LÆRE AT BLIVE MERE ÆRLIG I DAG. Lær at skelne et højere niveau af ærlighed, et ægte niveau af ærlighed, der bekræfter din natur og ikke forråder dit højeste formål.

 

ØVELSE 177: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 178

JEG VIL HUSKE DEM, DER HAR GIVET TIL MIG I DAG.

 

DETTE ER EN SÆRLIG DAG, TIL AT ANERKENDE TILSTEDEVÆRELSEN af ægte relationer i dit liv. Det er en særlig dag, hvor du anerkender de gaver, du har fået. Det er en dag, der er beregnet til taknemmelighed.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og prøv at tænke meget nøje på de personer, der har givet dig fordele, både ved at vise deres Visdom og deres fejl. Tænk på dem, der har illustreret den vej, man skal gå, og den vej, man ikke skal gå. Når du undersøger dette yderligere i dine to længere øvelsesperioder i dag, skal du forsøge at tænke mere omhyggeligt og tillade enhver person, der kommer i tanke, at være genstand for din undersøgelse. Dette er en aktiv øvelsestid i dine meditationsperioder.

 

I DIN LANGE ØVELSESPERIODE gentag udsagnet i begyndelsen af øvelsen og tillade, at enkeltpersoner kommer til dig. Lær at anerkende deres bidrag til genindvinding af Kundskab. Lær at anerkende deres bidrag til dit fysiske og følelsesmæssige velbefindende. Lær at anerkende, hvordan de har tjent dig. På denne måde kan hele dit begreb om at give og modtage og om tjeneste i verden udvides og udvikles. Dette vil give dig et sandt syn på verden, så du kan lære at være medfølende over for dig selv og andre.

 

DETTE ER EN BEKRÆFTELSESDAG og en dag med taknemmelighed. Tillad dine øvelser at være meningsfuld og effektiv, så du kan modtage belønningen for dem.

 

ØVELSE 178: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 179

I DAG VIL JEG TAKKE VERDEN FOR AT LÆRE MIG, HVAD DER ER SANDT.

 

VERDEN I SIN GRANDEUR OG I SIN DÅRSKAB lærer dig, hvad du må værdsætte og anerkende, hvad der er sandt. Kontraster skal være tydelige i læringen, for at du kan skelne mellem disse ting. For at kunne skelne mellem det sande og det falske og mellem det meningsfulde og det meningsløse, må du have kontraster i læringen. Du må smage på det meningsløse for at finde ud af dets sande natur og indhold, og du må smage på det meningsfulde for at finde ud af dets sande natur og indhold. Verden giver dig hele tiden mulighed for at gøre begge dele.

 

I DENNE TID HAR DU BRUG FOR AT SMAGE DET SANDE I STIGENDE GRAD, og det er derfor, at vi lægger vægt på dette i din daglige øvelse nu. Du har allerede forkælet dig selv med det falske i så høj grad, at det har domineret dit sind og din opmærksomhed. Nu fodrer vi dig med det sande, men du må også lære at drage fordel af det, som det falske har givet dig. Så behøver du ikke længere at undersøge det falske. Det falske har allerede præsenteret sig selv for dig. Nu lærer du at genkende dens præsentation og at udnytte den fordel, den kan tilbyde dig. Den eneste fordel, som det falske kan tilbyde dig, er at lære at erkende dets mangel på substans, så du kan ønske at vide, hvad der er sandt, og have større kapacitet til at modtage det.

 

TAK DERFOR VERDEN I DAG FOR AT STØTTE DIG, for dens storhed og for dens tåbelighed, for dens inspirerende øjeblikke og for dens store illusioner. Den verden, du hidtil har set, består i høj grad af enkeltpersoners fantasi, men der er en større verden, som du skal se, en verden, der faktisk er der, en verden, der også vil vække Kundskab, påskønnelse og ægte selvanvendelse i dig. For det er dit formål at tjene denne verdens udvikling, ligesom det er verdens formål at tjene din udvikling.

 

I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER I DAG må du aktivt undersøge denne ide med dit sind. Brug dit sind til at forstå, hvordan verden har støttet dig. Tænk meget nøje over dette. Dette er ikke en overfladisk undersøgelse. Det er en undersøgelse, som du må foretage med nødvendighed og med alvor, for den vil være afgørende for din oplevelse i livet, både i nutiden og i fremtiden.

 

HVER TIME, HUSK VORES UDSAGN for i dag og husk den, når du ser på verden. Lad ikke denne dag være spildt for dig. Denne dag er en dag for anerkendelse, en dag for taknemmelighed og en dag for visdom.

 

ØVELSE 179:To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 180

JEG KLAGER, FORDI JEG MANGLER KUNDSKAB.

 

NÅR DU KLAGER OVER LIVET, beder du om Kundskab. Kundskab har sin egen mening om livet, men den er meget forskellig fra den klagesang, som du hører i dig selv og omkring dig. Når du derfor nærmer dig Kundskab i dag, skal du erkende klagens natur – hvordan den understreger din svaghed og verdens dominans over dig, og hvor meget den står i kontrast til det, du lærer nu. Du lærer nu at opdage din storhed og din dominans over verden. Du er i et forhold til verden. Lad dette forhold blive sundt og meningsfuldt. Lad verdens bidrag blive givet til dig. Lad dit bidrag blive givet til verden.

 

TAK DERFOR VERDEN ENDNU ENGANG I DAG for det, den har givet til dig. I din dybere meditationsøvelse i dag skal du gå ind i stilhed og tavshed. Brug ordet RAHN til at hjælpe dig med at gå dybt ind i dette. Brug ordet RAHN til at orientere dit sind og din tænkning, så dit sind kan blive forenet med lyden af dette ene ældgamle ord.

 

DETTE ER EN DAG MED ET VIGTIGT BIDRAG. Du må ikke klage over denne dag. Anerkend, at alt, hvad der sker, er en mulighed for dig til at anvende din øvelse og til at udvikle dit sinds sande evner. Din klage ville kun være en benægtelse af verdens bidrag til dig. Derfor skal du ikke benægte dette. Klager du ikke over verden i dag, kan du modtage dens gaver.

 

ØVELSE 180:To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 181

I DAG MODTAGER JEG KÆRLIGHED TIL KUNDSKAB.

 

KUNDSKAB ER DET SANDE KÆRLIGHEDSFRØ, ikke kærlighed, der er en sentimental kærlighed, ikke kærlighed, der er en form for beruselse, der omgiver et presserende ønske, der er født af frygt. Kundskab er det sande kærlighedsfrø, ikke den kærlighed, der søger at erobre, at besidde og at dominere, men den kærlighed, der søger at tjene, at styrke og at befri andre. Bliv modtager af denne kærlighed i dag, så den kan strømme gennem dig til verden, for uden din benægtelse vil den helt sikkert gøre det.

 

GENTAG DENNE SÆTNING HVER TIME, og mærk dens fulde virkning, uanset hvilken situation du befinder dig i. Tillad hver enkelt omstændighed at støtte din udøvelse, og du vil opdage, at din øvelse vil få en stadig kraftigere effekt på dit ydre liv. I dine to dybere øvelser i dag skal du træde ind i Kundskabens nærvær og modtage dens kærlighed. Bekræft din værdighed og din modtagelighed. Giv afkald på dine formodninger om dig selv og verden, og tillad dig selv at få en oplevelse, der vil vise sandheden hinsides enhver formodning. Dette er din praksis i dag. Dette er din gave til dig selv, til din verden og til din Skaber, så du kan modtage kærlighedens gave.

 

ØVELSE 181: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 182

EVALUERING

 

I DAG MARKERER ET VIGTIGT VENDINGSPUNKT i din forberedelse. I dag markerer afslutningen på den første fase af din forberedelse og begyndelsen på en ny fase. Gennemgå den sidste uge i en lang øvelsesperiode og tag dig derefter tid til at tænke over, hvor langt du er kommet, og hvor langt du skal gå. Anerkend din voksende kraft og styrke. Tænk på dit ydre liv og erkend, hvor meget der skal udrettet der, både på dine egne vegne og for andres velbefindende. Erkend, hvor lidt du ved, og hvor meget der er tilgængeligt for dig. Lad ikke nogen selvtvivlelse afskrække dig fra dit forehavende, for du behøver kun at deltage for at modtage den største gave, som livet kan give.

 

GENNEMGÅ DEN SENESTE UGE OG TÆNK NU PÅ, hvad der er sket i din forberedelse indtil nu. Iagttag den udvikling, der er sket i dig i de sidste par måneder – den voksende følelse af nærvær, den voksende følelse af indre sikkerhed, den voksende følelse af indre kraft. Tillad det faktum, at dit ydre liv er begyndt at åbne sig. Visse ting, som tidligere var fastlåste, er nu blevet løsnet, så de kan blive omarrangeret på dine vegne. Tillad dit ydre liv at blive omorganiseret, nu hvor du ikke længere søger at dominere det for din personlige beskyttelse. Efterhånden som der opstår en større sikkerhed inden i dig, må ydre omstændigheder omarrangeres på dine egne vegne. Således bliver du en kilde til forandring og ikke kun modtager af den.

 

ANERKEND HVOR LANGT DU ER NÅET, men husk på, at du er en nybegynder i Kundskab. Lad dette være dit udgangspunkt, så du kan antage lidt og modtage meget. Fra dette store referencepunkt vil du være i stand til at se ud over menneskehedens fordomme og fordømmelser. Du vil være i stand til at se ud over et personligt synspunkt og få et syn på verden, som verden desperat ønsker at modtage.

 

ØVELSE 182: En lang øvelsesperiode.