Trin til Kundskab | Trin 183 – 280

DEL TO

I ANDEN HALVDEL AF VORES FORBEREDELSESPROGRAM vil vi udforske nye områder for yderligere at kultivere din oplevelse af Kundskab og forberede dig til at være en bidragyder af Kundskab i verden. I de kommende dage vil vi udforske ting, som du er bekendt med, og ting, som du ikke er bekendt med, ting, som du har genkendt før, og ting, som du aldrig har set før. Dit livs mysterium kalder på dig, for fra mysteriet kommer alle ting af konkret værdi i verden.

 

I DE KOMMENDE TRIN må du derfor give dig selv med stigende engagement. Mindsk din følelse af tvivl. Tillad dig selv at fortsætte med større sikkerhed. Kun din deltagelse er nødvendig, for efterhånden som du stimulerer Kundskab, vil Kundskab opstå af sig selv. Den vil opstå af sig selv, når de mentale og fysiske betingelser i dit liv er blevet ordentligt forberedt og tilpasset.

 

LAD OS NU GÅ VIDERE med det næste skridt i din forberedelse.

 

 

Trin 183

JEG SØGER ERFARING IKKE SVAR.

 

SØG ERFARING I DAG, for erfaring vil besvare alle spørgsmål og gøre det unødvendigt at stille spørgsmål. Søg erfaring i dag, så den kan føre dig til større og større erfaring. Det er bedre for dig at stille spørgsmål til Kundskab og derefter modtage den erfaring, som Kundskab kan give dig. I er vant til at modtage så lidt som svar på jeres forespørgsler. Et svar er så lidt. Et sandt svar må være en invitation til at deltage i en større forberedelse, i en forberedelse, som du ikke har forberedt for dig selv, men som er blevet forberedt for dig. Søg derfor ikke efter små ting, der giver dig øjeblikkelig lindring eller trøst. Søg efter det, som er grundlaget for dit liv, som kan give dig liv som aldrig før.

 

I DINE, TO DYBERE ØVELSER I DAG, må du blive modtagelig for denne oplevelse. Du kan bruge ordet RAHN, hvis du finder det nyttigt, men gå dybt ind i oplevelsen af Kundskab. Søg ikke efter svar. Ideerne vil komme til dig på deres egen tid og på deres egen måde. Det kan du være forvisset om. Efterhånden som dit sind er forberedt, vil det blive virkelig modtageligt og virkelig i stand til at gennemføre det, det modtager. Dette er den anerkendelse, som du har brug for. Den skal være født af stor erfaring.

 

HUSK HVER TIME PÅ DIN ØVELSE og indse, at det er ægte erfaring, du søger, og ikke svar alene. Dit sind er fuld af svar, og de har ikke besvaret dine spørgsmål indtil videre.

 

ØVELSE 183: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 184

MINE SPØRGSMÅL ER STØRRE, END JEG TIDLIGERE HAR INDSET.

 

HVAD DU VIRKELIG SPØRGER OM, er langt større end det, du har forestillet dig før. Selvom dine spørgsmål måske er opstået på grund af umiddelbare omstændigheder, beder du om langt mere end umiddelbare løsninger på umiddelbare ting. Umiddelbar løsning vil blive givet, men fra en Større Kilde. Det er denne Større Kilde, du søger, for du søger at realisere din natur her, og du søger at finde den forberedelse, der vil sætte dig i stand til at bidrage med dine gaver, så dit arbejde i verden kan blive fuldendt. Forstå derfor, at du er her for at tjene. Du er her for at give. Og ved at gøre det vil du finde din opfyldelse. Dette vil skabe lykke for dig.

 

I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER I DAG skal du endnu en gang gå ind i stilhed og tavshed, idet du husker på, at stilhed dyrker sindet til at modtage. I stilhed finder du ud af, at du allerede ved ting, som du hidtil har forsømt. Fra disse øvelsesperioder vil dit sind blive mere raffineret og få større dybde, større koncentration og et større fokus i alle aspekter af dit liv.

 

DET, DU SØGER I DAG, er noget større, end du har overvejet før. Du søger at kende betydningen af din Kundskab gennem dens demonstration.

 

ØVELSE 184: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 185

JEG ER KOMMET TIL VERDEN MED ET FORMÅL.

 

IGEN BEKRÆFTER VI DEN STORE SANDHED, som du i din Kundskab vil vide, er sand. Uanset dit nuværende stadium af personlig udvikling er virkeligheden om dit formål i livet stadig sand. Derfor gentager vi fra tid til anden visse lektioner, som er afgørende for dit velvære og din udvikling. Vi giver dem fra tid til anden en anden ordlyd, så du kan få en større og større oplevelse af dem. På denne måde kan de finde vej ind i dit hjerte, så dit hjerte kan finde vej ind i din bevidsthed.

 

DU ER HER FOR AT TJENE. Du er her for at give. Du er her, fordi du er rig på Kundskab. Uanset dine omstændigheder i livet vil din egen følelse af fattigdom blive forvist for evigt, efterhånden som Kundskab opstår i dig, for der kan ikke være nogen følelse af afsavn, når Kundskab opleves og udtrykkes. Dette er løftet om dette forberedelsesprogram. Dette er løftet om dit liv. Dette er din skæbne og din mission her. Herfra vil dit specifikke kald i verden blive givet til dig. Den vil være helt specifik for dine aktiviteter og din adfærd. Før dette kan ske, må dit sind kultiveres, og dit liv må omlægges og bringes i ægte balance, så det kan afspejle din Kundskab og ikke kun din frygt og dine ønsker. Et større liv må komme fra en større kilde i dig. Et større liv er gjort muligt for dig nu.

 

DU ER HER FOR AT TJENE, men for at tjene skal du modtage. I dine længere øvelsesperioder i dag skal du øve dig i at være modtagelig. Gå dybere ind i din øvelse af stilhed. Dyrk denne øvelse. Du er nu ved at lære de specifikke færdigheder, der vil hjælpe dig med at gøre dette. Når din vilje bliver oplevet, vil metoderne følge naturligt. Vi giver kun så meget metodologi, som er nødvendigt for at rette dit sind i den rigtige retning. Herfra kan du forfine din øvelse til at opfylde dine behov uden at forråde de instruktioner, der gives i dette kursus.

 

FØLG DERFOR DE ANVISNINGER, der er givet, og foretage mindre justeringer om nødvendigt. Når du lærer at arbejde med din natur, vil du lære at udnytte den på dine egne vegne. Øv dig hver time, så din øvelse kan følge med dig overalt, så alt, hvad der sker for dig i dag, kan være en del af din øvelse.

 

ØVELSE 185: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 186

JEG ER FØDT AF EN ÆLDGAMMEL ARV.

 

DU ER FØDT AF EN ÆLDGAMMEL ARV. Dette vil opstå naturligt i dit sind, selv om det er hinsides ord og beskrivelse. I essensen er det en ren oplevelse af liv og inklusion. Det, der huskes i denne oplevelse, er de relationer, som du hidtil har dyrket i din udvikling op til dette tidspunkt. Kun genvinding af relationer kan bæres videre ud over dit liv i denne verden. De personer, som du har genvundet til dig selv som din Spirituelle Familie, eksisterer nu som din Spirituelle Familie. De udgør den voksende mængde af Kundskab og inklusion i livet, som du nu er i stand til at opleve.

 

DU ER HER FOR AT TJENE DIN ÅNDELIGE FAMILIE, din lille læringsgruppe, som har arbejdet sammen gennem mange tidsaldre og omstændigheder for at kultivere og udvikle deres medlemmer, så din gruppe kan slutte sig til andre grupper osv. Ligesom vandløb, der slutter sig sammen til større og større vandmasser i bevægelse, følger I jeres uundgåelige kurs mod kilden til jeres liv. Dette er den naturlige vej, den ægte vej, den vej, der eksisterer hinsides al spekulation og filosofi, hinsides al frygt og ambitioner hos menneskeheden. Dette er tingenes vej – altid mystisk, uden for din forståelse og alligevel fuldt ud tilgængelig til at tjene dig under de umiddelbare omstændigheder i dit liv. Sådan er storheden i dit livs mysterium, og sådan er dets anvendelse i selv den mindste detalje i dit liv. Således er dit liv her fuldstændigt.

 

DU ER FØDT AF EN STOR ARV. Derfor er storhed med dig på grund af dine relationer. Modtag denne arv i stilhed i jeres to dybe meditationsøvelser i dag og anerkend den hver time. Tillad denne dag at demonstrere både virkeligheden og benægtelsen af denne store sandhed, for når du ser verden i sin benægtelse forsøge at handle ud af erstatninger for Kundskab, vil du lære at værdsætte Kundskab og at indse, at Kundskab allerede er her.

 

ØVELSE 186: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 187

JEG ER BORGER I DET STØRRE FÆLLESSKAB AF VERDENER.

 

DU ER IKKE KUN ET MENNESKE I DENNE ENE VERDEN. Du er en borger i det Større Fællesskab af Verdener. Dette er det fysiske univers, som du genkender gennem dine sanser. Det er langt større, end du nu kan forstå. Omfanget af dets relationer er langt større, end du overhovedet kan forestille dig, for virkeligheden er altid større end fantasien.

 

DU ER EN BORGER I ET STØRRE FYSISK UNIVERS. Dette anerkender ikke blot din Slægtslinje og din Arv, men også dit formål i livet på dette tidspunkt, for menneskehedens verden vokser ind i livet i det Større Fællesskab af Verdener. Dette er kendt for dig, selv om din tro måske endnu ikke forklarer det.

 

I DAG, HVER TIME, bekræfter du dit statsborgerskab i det Større Fællesskab af Verdener, for det bekræfter et større liv, som du nu begynder at opdage. I dine to meditationsøvelser skal du endnu en gang gå ind i stilhed og ro. Denne voksende oplevelse af stilhed vil gøre dig i stand til at forstå alle ting, for dit sind blev skabt til at assimilere Kundskab, og det er sådan, forståelse opstår. Ophobning af ideer og ophobning af teorier udgør hverken Kundskab eller forståelse, for forståelse fødes af sand affinitet og erfaring. I dette har den ingen parallel i verden og kan således tjene den verden, som du opfatter.

 

ØVELSE 187: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 188

MIT LIV I DENNE VERDEN ER VIGTIGERE, END JEG HAVDE INDSET FØR.

 

ER DET EN STORSLÅET IDE? Nej, det er den ikke. Er det en ide, der afslører dit behov for ydmyghed? Nej, det gør den ikke. Du er her med et større formål, end du har forestillet dig, for din fantasi indeholder ikke meningen med dit formål i livet. I livet er der kun formålet og alle de ting, der er erstatninger for dette formål, og som er født af frygtsom fantasi. Du er her for at leve et større liv, end du endnu har indset, og denne storhed er det, du bærer i dig. Den kan komme til udtryk i den enkleste livsstil og i de enkleste aktiviteter. Aktiviteter er store på grund af den essens, de formidler, ikke på grund af den stimulering, de kan vække hos andre mennesker.

 

FORSTÅ DENNE SKELNEN MEGET OMHYGGELIGT, og du vil begynde at lære at skelne storhed fra lillehed og lære, hvordan lillehed kan tjene storhed. Dette vil integrere alle aspekter af dig selv, for en del af dig er stor, og en del af dig er lille. Dit personlige sind og din fysiske krop er små og er beregnet til at tjene Kundskabens storhed. Dette integrerer dig. Det er også det, der integrerer livet. Der er ingen ulighed her, for alting arbejder sammen for at tjene et større formål, som du er kommet for at tjene.

 

I DINE LÆNGERE ØVELSESPERIODER I DAG skal du aktivt engagere dit sind i at forsøge at forstå disse ting. Din forståelse vil være resultatet af din undersøgelse og ikke blot af ideer, som du finder behagelige for dig selv eller personligt behagelige. Brug dit sind til at undersøge. Med lukkede øjne skal du tænke på disse ting. Koncentrer dig meget omhyggeligt, og når din koncentration er slut, slipper du alle ideer og går ind i stilhed og tavshed. På denne måde er sindet målrettet engageret, og derefter bringes det ind i stilhed. Dette er sindets to funktioner, som du skal øve dig på i dag.

 

HUSK DIG SELV PÅ DIN ØVELSE hver time og udnyt denne dag til din udvikling, som er din gave til verden.

 

ØVELSE 188: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 189

MIN ÅNDELIGE FAMILIE FINDES ALLE STEDER.

 

DIN ÅNDELIGE FAMILIE ER STØRRE END DU TROR. Den findes i mange verdener. Dens indflydelse er overalt. Det er derfor, det er så meningsløst at betragte sig selv som værende alene, når man er en del af noget så stort, som tjener det største af alle formål. Du må give afkald på din selvbebrejdelse og din følelse af lillehed for at vide dette, for du har identificeret dig med din adfærd i verden, som er lille. Du har identificeret dig med dit personlige sind og din fysiske krop, som er små. Men nu begynder du at indse dit forhold til selve livet gennem Kundskab, som er stort. Dette sker uden at straffe det personlige sind eller den fysiske krop, for de bliver nyttige og behagelige, efterhånden som de lærer at tjene et større formål. Så har kroppen sundhed, og det personlige sind bliver udnyttet, hvilket giver dem en mening, som de nu mangler.

 

DIT FYSISKE BEHOV ER FOR SUNDHED, men dit helbred skal tjene et større formål. Du har brug for den rette udnyttelse af dit personlige sind, som vil give det mening og værdi, for det søger kun at blive inddraget i det, der er meningsfuldt. Det, der gør det muligt for dit personlige sind og din fysiske krop at finde deres rette plads i dit liv, er Kundskab, som giver dig formål, mening og retning.

 

DETTE GÆLDER I ALLE VERDENER. Det er sandt i hele det fysiske univers, som du er borger i. Udvid dit syn på dig selv, så du kan lære at være objektiv med hensyn til din verden. Kast ikke blot menneskelige værdier, antagelser og mål over din verden, for det gør dig blind over for verdens formål og udvikling og gør det langt vanskeligere for dig at forstå, at du er borger i et større liv.

 

I DAG, I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER, må dit sind aktivt undersøge denne ide. Brug de første femten minutter på denne undersøgelse i begge dine to længere øvelsesperioder. Prøv at undersøge betydningen af dagens ide seriøst. Når din undersøgelse er afsluttet, skal du lade dit sind gå tilbage til stilhed. Gør dig kontrasten mellem aktivt mentalt engagement og mental stilhed bevidst. Forstå, at begge dele er vigtige og supplerer hinanden. Gentag hver time ideen og overvej den, mens du betragter verden omkring dig.

 

ØVELSE 189: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 190

VERDEN ER VED AT INDGÅ I DET STØRRE FÆLLESSKAB AF VERDENER, OG DET ER DERFOR, JEG ER KOMMET.

 

DU ER KOMMET TIL VERDEN på et stor vendetidspunkt, et vendetidspunkt, som du kun vil se en del af i din egen levetid. Det er et vendepunkt, hvor din verden får kontakt med verdenerne i dens nærhed. Dette er menneskehedens naturlige udvikling, ligesom det er den naturlige udvikling for alt intelligent liv i alle verdener. Din verden søger et Større Fællesskab. Dette vil kræve, at din verdens eget interne fællesskab bliver forenet. Dette er også en del af udviklingen af alt intelligent liv i alle verdener. I er kommet her for at tjene dette. Der er mange niveauer af tjeneste og mange ting, der skal bidrages – på et personligt niveau, på et fællesskabniveau og på et verdensniveau. Du er en del af denne store livsbevægelse, for du er her ikke kun for dine egne formål. Du er her for at tjene verden og dermed blive tjent til gengæld.

 

I DAG I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER skal du undersøge dagens ide. Tænk seriøst over den, og se på de ideer, der er i harmoni med den, og de ideer, der er uenige med den. Undersøg dine følelser både for og imod denne idé. Undersøg dine præferencer, dine fordomme, dine overbevisninger, dine håb, din frygt og så videre. Dette udgør den første halvdel af hver øvelsesperiode. I anden halvdel skal du gå ind i stilhed og tavshed og bruge ordet RAHN, hvis du finder det nyttigt. Husk, at begge disse mentale aktiviteter er nødvendige og supplerer hinanden, som du skal lære i fremtiden. Hver time gentager du dagens ide. Tillad den at give dig det, du har brug for for at se verden på en ny måde.

 

ØVELSE 190: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 191

MIN KUNDSKAB ER STØRRE END MIN MENNESKELIGHED.

 

DIN KUNDSKAB ER FØDT AF DET UNIVERSELLE LIV. Den overskygger din menneskelighed, men giver din menneskelighed sand mening. Det Større Liv ønsker at udtrykke sig i din verden, i din æra og i de omstændigheder, der faktisk eksisterer nu. Således udtrykker det store sig gennem det lille, og det lille oplever sig selv som det store. Dette er hele livets måde at leve på. Din menneskelighed er uden mening, medmindre den tjener en større sammenhæng og er en del af en Større Virkelighed. Uden dette er det snarere en form for trældom – en begrænsning, en indespærring og en pålæggelse af din natur snarere end en bekræftelse af din natur.

 

DIN KUNDSKAB ER STØRRE END DIN MENNESKELIGHED. Derfor kan din menneskelighed have en mening, for den har noget at tjene. Uden tjeneste er din menneskelighed blot en begrænsning, noget, der indskrænker dig og fængsler dig. Men din menneskelighed er beregnet til at tjene en Større Virkelighed som du bærer i dig i dag. Denne Virkelighed er i dig, men du ejer den ikke. Du kan ikke bruge den til din egen personlige tilfredsstillelse. Du kan kun modtage den og tillade den at udtrykke sig selv. Den vil udtrykke sig gennem din menneskelighed, og den vil give dig en større oplevelse af dig selv.

 

I DINE LÆNGERE ØVELSESPERIODER I DAG, tillad dig selv at gå ind i stilhed endnu en gang, og gentag hver time denne ide, så du kan overveje dens sande betydning. Accepter ikke blot antagelser eller forhastede konklusioner, for dagens ide vil kræve dit dybe engagement. Livet har dybde. Du må trænge ind i det. Du må gå ind i det. Du må modtage det og spørge ind til det. Så vil du blive geninddraget i dit naturlige forhold til livet.

 

ØVELSE 191: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 192

JEG VIL IKKE FORSØMME SMÅ TING I DAG.

 

NEGLIGERE IKKE DE SMÅ TING I DAG, som er nødvendige for dig at gøre. At gøre små ting betyder ikke på nogen måde, at du er lille. Hvis du ikke identificerer dig med din adfærd og dine aktiviteter, kan du tillade din storhed at eksistere, når du udfører dem. En person, der er stor, kan gøre små ting uden at klage. En person, der er med Kundskab, kan påtage sig verdslige aktiviteter uden nogen følelse af skændsel. Aktiviteter er kun aktiviteter. De udgør ikke din sande natur eller væren. Din sande natur eller væren er kilden til dit liv, som vil komme til udtryk gennem dine små aktiviteter, efterhånden som du lærer at modtage den og se den i det rette perspektiv.

 

NEGLIGERE  IKKE DE SMÅ TING. Pas på de små ting, så dit liv i verden kan være stabilt og udvikle sig ordentligt. I dag, i din dybere øvelser, skal du igen træde ind i Kundskabens storhed og dybde. Fordi du har taget dig af de små ting, kan du nu bruge denne tid på hengivenhed og givende gaver. På denne måde bliver dit ydre liv forvaltet korrekt, og dit indre liv bliver også passet, for du er en mellemmand mellem storhedens liv og livet i verden. På den måde tager du dig af det små og modtager det store. Dette er din sande funktion, for du er her for at give verden Kundskab.

 

SOM FØR, GENTAG DIN ØVELSE HVER TIME. Tag den med dig. Glem ikke.

 

ØVELSE 192: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 193

JEG VIL LYTTE TIL ANDRE UDEN AT DØMME DEM I DAG.

 

LYTTE TIL ANDRE UDEN AT DØMME DEM I DAG. Kundskab vil vise, om det, de siger, har værdi eller ej. Den vil gøre dette uden nogen form for fordømmelse, uden sammenligning og uden nogen som helst vurdering fra din side. Kundskab tiltrækkes af Kundskab, og den tiltrækkes ikke af det, som ikke er Kundskab. Derfor kan du finde din rette vej uden at bidrage med dom eller had til verden. Dette er dit indre vejledningssystem, der tjener dig. Det vil lede dig derhen, hvor du skal være, og det vil lede dig til at bidrage der, hvor dine bidrag kan være af størst mulig værdi. Hvis du lytter til andre uden at dømme, vil du høre både Kundskab og opfordring til Kundskab. Du vil se, hvor der findes Kundskab, og hvor den er blevet nægtet. Dette er naturligt. Du behøver ikke at dømme folk for at træffe denne afgørelse. Den er simpelthen kendt.

 

LYT TIL ANDRE, SÅ DU KAN ERFARE, at du selv lytter, for det er ikke din opgave at dømme verden eller at bestemme, hvor og hvordan dine gaver skal gives. Det er din opgave at opleve dig selv i livet og at lade Kundskab opstå, for Kundskab vil give sig selv, når og hvor det er passende. Dette giver dig mulighed for at have fred, for du forsøger ikke at kontrollere verden.

 

TILLADE DIN PRAKSIS AT VÆRE DYB. Som tidligere, øv dig hver time. Lyt til andre i dag, så du kan opleve dig selv i relation til dem, så deres sande budskab til dig kan blive givet og forstået. Dette vil bekræfte for dig tilstedeværelsen af Kundskab og behovet for Kundskab i verden på en gang.

 

ØVELSE 193: Øvelse hver time.

 

 

Trin 194

JEG VIL DERHEN, HVOR DER ER BRUG FOR MIG I DAG.

 

TILLAD DIG SELV at gå derhen, hvor der er brug for dig, hvor du har brug for at gå hen. Denne nødvendighed af handling vil give værdi og mening til dine aktiviteter og vil bekræfte dit værd i alle dine engagementer denne dag. Gå derhen, hvor der er brug for dig, hvor du har brug for at gå. Find den egentlige motivation for dette og skelne den fra enhver følelse af skyldfølelse eller forpligtelse over for andre. Stil ikke kunstige krav til dig selv. Tillad ikke andre at stille kunstige krav til dig ud over dine simple pligter i denne dag. Gå derhen, hvor der virkelig er brug for dig.

 

HUSK DIG SELV PÅ DETTE HVER TIME, for dets betydning skal gennemskues for at blive oplevet. Hvis du er vant til skyld og forpligtelser, vil dagens ide synes at forværre dine vanskeligheder. Alligevel er dagens ide i virkeligheden en bekræftelse af Kundskab i dig, som giver Kundskab mulighed for at vejlede dig og demonstrere sin værdi for dig. Det har intet at gøre med afhængighed, for du må være uafhængig af falske ting for at følge det, der er sandt. Dette er værdien af al uafhængighed.

 

I DINE LÆNGERE ØVELSESPERIODER skal du gå dybt ind i Kundskab. Og når du er i verden, skal du holde denne ide i live. Tillad dig selv at føle et dybere nærvær i dig selv, når du er ude i verden af verdslige ting, når du er ude i verden af små overvejelser. Storhed er her for at tjene det små. Husk det.

 

ØVELSE 194: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 195

KUNDSKAB ER MERE MAGTFULD, END JEG HAR INDSET.

 

KUNDSKAB ER MERE MAGTFULD, END DU TROR. Den er også mere vidunderlig, end du tror. Du er endnu bange for den på grund af dens store magt. Du er usikker på, om den vil dominere dig eller kontrollere dig, usikker på, hvor den vil føre dig hen, og hvad du skal gøre, og usikker på, hvad resultatet af alt dette vil blive. Men når du går væk fra Kundskab, kommer du igen ind i forvirringen og fantasiens verden. Når du kommer tættere på Kundskab, kommer du ind i vished, bekræftelse og en verden af virkelighed og formål. Hvordan kan du kende Kundskab på afstand? Hvordan kan du bestemme dens betydning uden at modtage dens gaver?

 

KOM TÆT PÅ KUNDSKAB I DAG. Tillad den at forblive stille i dig, mens du lærer at forblive stille med den. Intet kunne være mere centralt for din naturlige oplevelse end oplevelsen af Kundskab. Vær glad for, at den er større, end du er klar over, for din vurdering har været lille. Vær glad for, at du endnu ikke kan forstå den, for din forståelse ville kun begrænse den og dens nytteværdi for dig. Tillad det store at være sammen med dig, så din storhed kan blive demonstreret og oplevet i dag.

 

TAG DENNE IDE MED DIG OG ØV DIG HVER TIME. Husk den hele dagen igennem. I dine to længere øvelsesperioder skal du tillade dig selv at opleve dybden af Kundskab. Mærk kraften i Kundskab. Styrk din beslutsomhed. Dedikerer din selvdisciplin, for her er selvdisciplin klogt anvendt. Kundskab er større, end du er klar over. Derfor må du lære at modtage dens storhed.

 

ØVELSE 195: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 196

EVALUERING

 

GENNEMGÅ I DAG DE SIDSTE TO UGERS FORBEREDELSER. Læs hver dags instruktioner og gennemgå derefter dine erfaringer fra den pågældende dags træning. Begynd med den første dag i de to uger, og følg hver dag trin for trin. Du vil nu begynde at gennemgå din forberedelse med to ugers mellemrum. Dette er givet dig at gøre nu, fordi din opfattelse og forståelse er begyndt at spire og vokse.

 

HUSKE HVER DAG. Prøv at huske din øvelser og dine erfaringer. Selve lektionerne vil minde dig om disse erfaringer, hvis du har glemt dem. Prøv at se udviklingen i læringen, så du kan forstå, hvordan du lærer. Prøv at se det, der bekræfter Kundskab, og det, der benægter Kundskab, i dig selv, så du kan lære at arbejde med disse tendenser.

 

AT BLEV EN ÆGTE KUNDSKABSUDDANNET STUDENT kræver større selvdisciplin, større konsekvens i anvendelsen og større accept af værdien end noget andet, du hidtil har foretaget dig. At følge forbereder dig på at blive leder, for alle store ledere er store følgere. Hvis kilden til dit lederskab repræsenterer godhed og sandhed, så må du helt sikkert lære at følge den. Og for at følge den må du lære at lære om den, at modtage den og at give den.

 

LAD DIN LANGE GENNEMGANG I DAG, som kan vare mere end to timer, være en gennemgang af de sidste to uger, og husk på alle disse ting. Bliv objektiv med hensyn til dit liv. Der er ingen fordømmelse, der er nødvendig her, for du lærer at lære, du lærer at følge med, og du lærer at bruge Kundskab, som Kundskab helt sikkert vil bruge dig. Her kommer du og Kundskab sammen i sandt ægteskab og i sand harmoni.  Så er Kundskab mere magtfuld, og du er mere magtfuld. Der er ingen ulighed her, og alle ting finder deres naturlige udtryksforløb.

 

BRUG DENNE GENNEMGANG TIL AT SKÆRPE og uddybe din forståelse af din forberedelse, idet du skal huske på, at forståelsen altid kommer i bakspejlet. Dette er en stor sandhed i Vejen til Kundskab.

 

ØVELSE 196: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 197

KUNDSKAB SKAL OPLEVES FOR AT BLIVE REALISERET.

 

I DAG VIL JEG IKKE TRO, AT JEG KAN FORSTÅ Kundskab med mit intellekt, eller at jeg kan begribe livets storhed. Jeg vil i dag ikke tro, at jeg ved hjælp af en ide eller en antagelse kan få fuld adgang til selve Kundskaben. Når jeg er klar over dette, vil jeg forstå, hvad der kræves af mig, og hvad jeg må give til min øvelser, for jeg må give af mig selv.

 

DU SKAL GIVE AF DIG SELV. Du kan ikke blot tænke på ideer og håbe på, at de vil opfylde dit største behov. Når du er klar over dette i dag, så gentag din praksis hver time, og i dine dybere meditationer giver du dig selv helt til oplevelsen af Kundskab. Træd ind i stilhed. Tillad dig selv at være fuldstændig involveret. Dermed vil du udøve dit eget sinds kraft på dine vegne. Du vil så indse, at du har magt til at fjerne distraktioner; du har magt til at fjerne frygt; du har magt til at fjerne hindringer, fordi din vilje er at kende Kundskab.

 

ØVELSE 197: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 198

I DAG VIL JEG VÆRE STÆRK.

 

VÆRE STÆRK I DAG. Følg den plan, der er givet dig. Hold dig ikke tilbage og ændrer ikke instruktionerne på nogen måde. Der er ingen genveje her; der er kun den direkte vej. Du har fået trinene. Følg dem. Vær stærk i dag. Kun dine forestillinger om dig selv taler om svaghed. Kun din vurdering af dig selv siger, at du er ynkelig, uduelig eller utilstrækkelig. Du må have tro på din styrke og udøve denne tro for at realisere din styrke.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og prøv at opleve den i enhver situation, du befinder dig i. I dine to dybere øvelsesperioder i dag skal du bruge din styrke til at engagere dig helt i stilhed. Tillad dit sind at blive befriet for kæderne af dets egne begreber. Tillad din krop at blive befriet fra et plaget sind. På denne måde vil dit sind og din krop falde til ro i deres naturlige funktion, og alle ting vil falde i rette orden i dig. Kundskab vil så komme til udtryk gennem dit sind og gennem din krop. Herfra vil du være i stand til at bringe det ind i verden, som er større end verden, og dit liv vil blive bekræftet som følge heraf.

 

ØVELSE 198: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 199

DEN VERDEN, JEG SER, ER VED AT UDVIKLE SIG TIL DET STØRRE FÆLLESSKAB AF VERDENER.

 

UDEN BEGRÆNSNINGEN FRA ET RENT MENNESKELIGT SYNSPUNKT vil du være i stand til at se udviklingen af din verden i en større sammenhæng. Ved at se verden uden forvrængning fra dine personlige ønsker og frygt vil du være i stand til at observere dens større bevægelse og skelne dens overordnede retning. Det er derfor vigtigt, at du indser din verdens retning, fordi det er den sammenhæng, der giver mening til dit formål og dit specifikke kald, mens du er her i denne verden. For du er kommet for at tjene verden i dens nuværende udvikling, og dine gaver er beregnet til at tjene den i dens kommende liv.

 

DIN VERDEN FORBEREDER SIG PÅ AT INDGÅ i et Større Fællesskab. Beviserne på dette findes overalt, hvis du blot ser efter. Uden tro eller benægtelse kan tingene ganske enkelt erkendes. I dette er livets demonstration indlysende og behøver ikke at blive skelnet fra kompleksiteter. Det, der gør livet komplekst, er, at folk ønsker, at livet skal være det, som livet ikke er, de ønsker, at de selv skal være det, de ikke er, og de ønsker, at deres skæbne skal være det, den ikke er. Så forsøger de at få det ud af livet, som bekræfter deres egen idealisme, og fordi livet ikke kan bekræfte dette, bliver alting foruroliget, konfliktfyldt og komplekst. Livets mekanisme kan være kompliceret i sine små detaljer, men meningen med livet er direkte indlysende for enhver, der kigger uden at blive forvrænget af fordomme eller præferencer.

 

ANERKEND, AT DIN VERDEN ER VED AT FORBEREDE SIG PÅ AT BLIVE EN del af det Større Fællesskab. Gør dette uden at udsmykke denne erkendelse med din egen fantasi. Du behøver ikke at give fremtiden form. Forstå kun den nuværende udvikling i din verden. I dette vil betydningen af dine egne iboende evner og deres fremtidige anvendelse blive stadig mere åbenlys for dig.

 

GENTAG DETTE UDSAGN HVER TIME og tænk alvorligt over det, for det er det absolutte fundament for dit liv, og det er nødvendigt, at du forstår det. Det er ikke blot en tro; det er verdens udvikling. Inden for dine to dybere meditationsøvelser i dag skal du engagere dit sind aktivt i at overveje denne ide. Se på dine egne overbevisninger, der taler for eller imod denne ide. Se på dine egne følelser om den. Undersøg dig selv objektivt, mens du forsøger at engagere dig i denne stærke ide. Dette er en tid til mentalt engagement. Udnyt dine øvelsesperioder med fuld dedikation og involver dig selv fuldstændigt. Tillad dit sind at trænge igennem overfladiskheden af sine egne overfladiske ideer.

 

I KUNDSKAB BLIVER ALT STILLE OG ROLIGT. Alt bliver kendt. Her begynder du at skelne forskellen mellem at vide og tænke. Du indser, at tænkning kun tjener til at forberede Kundskab, men at Kundskab langt overstiger rækkevidden og forståelsen af ethvert individs tænkning. Her vil du forstå, hvordan sindet kan tjene din åndelige natur. Her vil du forstå verdens udvikling.

 

ØVELSE 199: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 200

MINE TANKER ER FOR SMÅ TIL AT INDEHOLDE KUNDSKAB.

 

DINE TANKER ER FOR SMÅ, for Kundskab er større. Dine overbevisninger er for snævre, for Kundskab er større. Derfor skal du behandle Kundskab med mystik og ikke forsøge at skabe en form for den, for den er større end dette og vil overgå dine forventninger. Tillad derfor, at Kundskab er mystisk, så den kan give sine gaver til dig uden begrænsninger. Tillad din tænkning og dine ideer at gælde for den synlige verden, som du ser, for her kan din tænkning udvikle sig på en nyttig måde, efterhånden som du forstår mekanismen i dit fysiske liv og i dit engagement med andre. Tillad dog Kundskab at være hinsides den mekaniske anvendelse af dit sind, så den kan flyde ind i enhver situation, velsigne den og give den formål, mening og retning.

 

HUSK DIG SELV PÅ DEN IDE, hver time, og tænk seriøst over den i enhver situation, du befinder dig i. I dine to meditationsøvelser i dag skal du igen tillade dig selv at gå ind i stilhed og bruge RAHN-øvelsen, hvis du finder det nyttigt. Tillad dig selv at gå ud over ideer. Tillad dig selv at gå ud over vanemæssige tankemønstre. Tillad dit sind at blive sig selv, for det er skabt til at tjene Kundskab.

 

ØVELSE 200: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 201

MIT SIND BLEV SKABT TIL AT TJENE KUNDSKAB.

 

NÅR DU FORSTÅR DETTE, VIL DU INDSE VÆRDIEN af dit sind, og du vil ikke nedvurdere det. Når du indser dette, vil du forstå værdien af din krop, og du vil ikke nedvurdere den. For dit sind og din krop er blot redskaber til at udtrykke Kundskab. I dette bliver du modtager af Kundskab. I dette husker du din store arv. I dette trøster du dig med visheden om din store skæbne.

 

DER ER INGEN ILLUSIONER HER. Der er ingen selvbedrag her. Her finder alle ting deres rette orden. Her forstår du det sande forhold mellem alle ting. Her forstår du dit sinds værdi, og du vil ikke give det opgaver, som det ikke er i stand til at udføre. På den måde bliver dit sind konstruktivt anvendt og vil ikke blive belastet af at forsøge det umulige. Når du indser dette, vil du se, at din krop er skabt til at tjene dit sind, og du vil forstå din krops værdi og dens store anvendelse som et kommunikationsredskab. I denne forbindelse vil du acceptere dens begrænsninger, for begrænset må den være. Du vil også sætte pris på dens mekanisme. Du vil sætte pris på alle de møder, som du har med andre individer i denne verden. Du vil derfor være glad for, at du har et sind og en krop, så du kan kommunikere kundskabens kraft og essens.

 

GENTAG DAGENS IDE HVER TIME I DAG og overvej den. I dine to dybere meditationsøvelser skal du tillade dit sind at blive stille, så det kan lære at tjene. Du må genlære det, der er naturligt for dig, for du har lært det unaturlige, som nu skal aflæres. I stedet vil det naturlige blive stimuleret, for når det naturlige bliver stimuleret, kommer det til udtryk. Så geninddrages sindet i sin sande funktion, og alle ting finder deres sande værdi.

 

ØVELSE 201:To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 202

JEG SER DET STØRRE FÆLLESSKAB I DAG.

 

DU KAN SE DET STØRRE FÆLLESSKAB, for du bor midt i det Større Fællesskab. Fordi du befinder dig på jordens overflade, optaget af menneskelige bestræbelser og begrænset af tid og rum, betyder det ikke, at du ikke kan se det Større Fællesskabs storhed. Du kan se den ved at se på himlen ovenover og ved at se på verden nedenunder. Du kan indse dette ved at forstå menneskehedens forhold til universet som helhed og ved at indse, at menneskeheden blot er endnu en race, der udvikler sig for at udvikle sin intelligens og sin Kundskab, så den kan finde et sandt engagement, når den træder frem i det Større Fællesskab. Ved at se på denne måde får man et større perspektiv. Ved at se på denne måde kan man forstå forandringens natur i verden. At se på denne måde giver dig mulighed for at have medfølelse med dig selv og andre mennesker, for medfølelse er født af Kundskab. Kundskab forkaster ikke det, der sker, men forsøger at påvirke det til det gode.

 

OVERVEJ HVER TIME VÆRDIEN AF DAGENS IDE. Kig ud i verden og betragt dig selv som et vidne til det Større Fællesskab. Tænk på din verden som en af mange, mange verdener, der befinder sig på et lignende udviklingsstadie. Lad være med at pine dit sind ved at forsøge at give form til det, der ligger uden for din opfattelses rækkevidde. Tillad dig selv at leve i et stort og mystisk univers, som du først nu er begyndt at forstå.

 

I DINE TO DYBERE MEDITATIONER skal du tillade dig selv at bruge dit sind aktivt på at overveje denne ide. Prøv at se på dit liv ud over et rent menneskeligt perspektiv, for fra et rent menneskeligt perspektiv vil du kun se et menneskeligt liv, en menneskelig verden og et menneskeligt univers. Du lever ikke i et menneskeligt univers. Du lever ikke i en menneskelig verden. Du lever ikke et rent menneskeligt liv. Forstå, at jeres menneskelighed her ikke fornægtes, men får en større inddragelse i et større liv. Således bliver din menneskelighed en kilde og et middel til at udtrykke dig snarere end en begrænsning, som du pålægger dig selv. Tillad dine dybere øvelseperioder at blive meget aktive. Brug dit sind konstruktivt. Brug dit sind objektivt. Se på dine idéer. Lad dig ikke blot påvirke af dem. Se på dine overbevisninger. Følg eller benægter dem ikke. Lær denne objektivitet, og du vil lære at se med Kundskab, for Kundskab ser på alle mentale og fysiske ting med sindsro.

 

ØVELSE 202: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 203

DET STØRRE FÆLLESSKAB PÅVIRKER DEN VERDEN, JEG SER.

 

HVIS DU KAN ACCEPTERE, AT DIN VERDEN ER EN DEL AF ET STØRRE FÆLLESSKAB, hvilket er indlysende, hvis du ser efter, så må du acceptere, at verden påvirkes af det Større Fællesskab, for verden er en del af et Større Fællesskab og kan ikke være uafhængig af det. Hvordan det Større Fællesskab påvirker din verden, er uden for din nuværende evne til at forstå. Men at forstå, at verden bliver påvirket, giver dig mulighed for at se den fra et større perspektiv, hvilket du ikke ville være i stand til at opnå fra et rent menneskeligt synspunkt, for et rent menneskeligt synspunkt tillader ikke, at der kan eksistere andet intelligent liv. Det absurde i dette synspunkt bliver helt tydeligt, når man begynder at se objektivt på universet. Det vil vække undren, større interesse og også større forsigtighed i dig. Dette er meget vigtigt, fordi verden bliver påvirket af det Større Fællesskab, og du er en del af den verden, der bliver påvirket.

 

LIGESOM DEN FYSISKE VERDEN, DU LEVER I, påvirkes af større fysiske kræfter uden for dit synsfelt, påvirkes den mentale verden af intelligent liv, der er involveret i din verden. Dette intelligente liv repræsenterer både kræfter for det gode og kræfter for uvidenhed. I denne forbindelse må du forstå en grundlæggende sandhed: Svage sind påvirkes af stærkere sind. Dette gælder i jeres verden og i alle verdener. Uden for det fysiske gælder dette ikke, men i det fysiske liv er det tilfældet. Det er derfor, at du nu er i gang med at gøre dit sind stærkt og lære at reagere på Kundskab, som repræsenterer kraften til det gode overalt i universet. Efterhånden som du bliver stærkere, kommer du til at forstå og begribe mere og mere. Derfor må dit sind kultiveres i Kundskab for at blive stærkere, så det kan tjene en sand sag.

 

I DAG, HVER TIME gentag dagens ide og i dine to dybere øvelseperioder, prøv at koncentrere dig om de ord, som vi giver dig her. Brug dit sind aktivt. Tillad det ikke at fare vild og finde tilflugt i meningsløse eller små ting. Tænk på disse ideers storhed, men tænk ikke på dem med frygt, for frygt er ikke påkrævet. Det, der er brug for, er objektivitet, så du kan forstå storheden i din verden, dit univers og din mulighed i det.

 

ØVELSE 203: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 204

JEG VIL HAVE FRED I DAG.

 

I DAG MÅ DU VÆRE I FRED. Lad ikke din negative fantasi fremkalde billeder af tab og ødelæggelse. Lad ikke din ængstelse overtage din koncentration om Kundskab. At overveje din verden og det større samfund, som du lever i, objektivt bør ikke skabe frygt, men respekt – respekt for kraften i den tid, du lever i, og dens betydning for fremtiden, respekt for dine egne nye evner og deres nytteværdi i den verden, du opfatter, respekt for det fysiske univers’ storhed og respekt for Kundskabens kraft, som er større end det univers, du opfatter.

 

HUSK DIG SELV PÅ HVER TIME AT VÆRE I FRED. Udnyt din styrke og din hengivenhed til dette. Giv dig selv til dette. I din dybere meditationsøvelse, hvor du om nødvendigt bruger RAHN-ordet, skal du tillade dit sind at blive stille, så det kan gå ind i Kundskabens storhed, som det er beregnet til at tjene. Vær i fred i dag, for Kundskaben er med dig. Vær i fred i dag, for du er ved at lære at være sammen med Kundskab.

 

ØVELSE 204: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 205

JEG VIL IKKE DØMME VERDEN I DAG.

 

LAD IKKE DIT SIND LILLEGØRE SIG SELV ved at projicere skylden på verden. Med skyld bliver verden misforstået, og dit sind bliver en byrde snarere end et aktiv for dig. Dagens ide kræver øvelse, disciplin og anvendelse, for dit sind og alle sind i verden er blevet misforstået, misbrugt og forkert styret. Derfor lærer du nu at udnytte sindet positivt ved at give det en sand funktion i tjenesten for Kundskab.

 

DU MÅ IKKE BEBREJDE VERDEN I DAG. Du må ikke dømme verden i dag. Tillad dit sind at være stille, når du ser på det. Kundskab om verden som opstår gradvist. Den opstår naturligt. En ide kan tale om det, men en ide kan ikke indeholde det. Kundskab repræsenterer et samlet skift i dit synspunkt, en samlet ændring i din erfaring, et samlet skift i din vægtning og en samlet transformation af dit værdisystem. Dette er beviset på Kundskab.

 

DU MÅ IKKE BEBREJDE VERDEN I DAG. Den er uden skyld, for den viser blot, at Kundskab ikke bliver overholdt. Hvad andet kan den gøre end at begå fejl og tåbelighed? Hvad andet kan den gøre end at spilde sine store ressourcer? Menneskeheden kan kun begå fejl uden Kundskab. Den kan kun skabe fantasi. Den kan kun engagere sig i tab. Derfor fortjener den ikke fordømmelse. Den fortjener anvendelse af Kundskab.

 

ØVELSE HVER TIME PÅ IKKE AT GIVE VERDEN SKYLDEN. Lad ikke timer gå, uden at du er involveret. Giv denne dag til at tjene verden på denne måde, for uden din fordømmelse vil din kærlighed til verden naturligt opstå og komme til udtryk. I dine to dybere øvelsesperioder må du tillade dit sind at gå ind i stilhed. Uden bebrejdelse og fordømmelse bliver stilhed tilgængelig, fordi den er naturlig. Uden at du pålægger din fordømmelse, får dit sind lov til at være stille. I stilhed er der ingen bebrejdelse eller dom. I stilhed vil kærligheden strømme fra dig i alle retninger og vil fortsætte langt ud over det, du kan opfatte gennem dine sanser.

 

ØVELSE 205: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 206

KÆRLIGHED STRØMMER FRA MIG NU.

 

KÆRLIGHEDEN STRØMMER FRA DIG, og i dag kan du forsøge at opleve dette og slippe de ting, der hindrer det. Uden fordømmelse, uden illusioner, uden fantasi og uden begrænsningerne fra et rent menneskeligt synspunkt vil du se, at kærligheden strømmer fra dig. Du vil se, at al din frustration i livet er din manglende evne til at opleve og udtrykke denne kærlighed, som ønsker at strømme fra dig. Uanset under hvilke omstændigheder din frustration opstår, er det altid fordi du ikke kan udtrykke kærlighed. Din vurdering af vanskeligheder og dilemmaer kan ganske vist skjule denne kendsgerning, men kan ikke benægte dens eksistens.

 

LAD KÆRLIGHEDEN STRØMME UD AF DIG HVER TIME, og vær klar over, at du ikke behøver at engagere dig i nogen form for adfærd, for kærligheden vil komme naturligt fra dig som duft fra en blomst. I dine dybere øvelser, tillad dit sind at blive stille, så kærligheden kan strømme fra dig. I dette vil du indse dit sinds naturlige funktion og den store Kundskab, som er i dig, men som du ikke kan eje.

 

LAD IKKE NOGEN SELVUDSLETTENDE IDEER eller selvbekymringer afskrække dig fra denne mulighed i dag. Uden din indblanding vil kærligheden strømme naturligt fra dig. Du behøver ikke at foregive noget. Du behøver ikke at tilegne dig nogen form for adfærd for at dette kan ske. Din adfærd vil med tiden repræsentere det, der strømmer naturligt fra dig. Tillad kærlighed at strømme naturligt fra dig i dag.

 

ØVELSE 206: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 207

JEG TILGIVER DEM, SOM JEG TROR HAR SÅRET MIG.

 

DETTE UDSAGN REPRÆSENTERER DIN HENSIGT om at have Kundskab, for utilgivelighed er blot en bebrejdelse af en situation, hvor du ikke var i stand til at forstå eller anvende Kundskab. Alle dine fejltagelser er dine egne i denne henseende. Dette kan i første omgang se ud som en byrde af skyld, indtil du indser den større mulighed, som det giver dig. For hvis alle fejltagelser er dine egne, vil du erkende, at al korrektion er givet til dig til at anvende. En andens fiasko er ikke din egen, men din fordømmelse af den er din egen fiasko. Derfor er enhver fiasko, der skaber utilgivelighed hos dig, din fiasko, for en andens fiasko behøver ikke at skabe utilgivelighed hos dig eller nogen form for bebrejdelse. Faktisk vil andres fiaskoer skabe din medfølelse og anvendelse af Kundskab i fremtiden og behøver ikke at give anledning til bebrejdelse eller ulykkelighed i dig.

 

KUNDSKAB ER IKKE CHOKERET VED AT SE PÅ VERDEN. Kundskab er ikke forfærdet. Kundskab er ikke modløs. Kundskab bliver ikke fornærmet. Kundskab erkender verdens lidenhed og verdens fejltagelser. Den er klar over dette, fordi den kun kender sig selv, og alt, hvad der ikke er Kundskab, er blot en mulighed for, at Kundskab kan anvendes på ny. Således er din utilgivelighed blot en mulighed for, at du kan anvende Kundskab på ny.

 

GENTAG DAGENS IDE HVER TIME og undervurder ikke dens værdi for dig, der nu søger at blive befriet fra sorg og elendighed. I dine to dybere øvelsesperioder, tænk på dem, en efter en, for hvem du føler dig utilgivelig – personer, som du har kendt personligt, og personer, som du har hørt om eller tænkt på, personer, som er blevet forbundet med fiasko. De vil du komme til at tænke på, når du kalder på dem, for de venter alle på at blive tilgivet af dig. Tillad dem nu at dukke op en efter en. Når de gør det, så tilgiv dig selv for at have undladt at anvende din Kundskab. Mind dem om, at du nu er ved at lære at anvende Kundskab, og at du ikke vil lide på deres vegne, og at de derfor ikke behøver at lide på dine vegne. Forpligtelsen til at tilgive er således forpligtelsen til at erkende Kundskab og til at anvende Kundskab, for Kundskab fordriver utilgivelse, ligesom lyset fjordriver mørket. For der er kun Kundskab og behovet for Kundskab. Det er alt, hvad du overhovedet kan opfatte i universet.

 

DINE TO ØVELSESPERIODER ER DERFOR dedikeret til at se dem, som du har anklaget, i øjnene og tilgive dig selv for ikke at have anvendt Kundskab i din forståelse af dem og i dit engagement med dem. Gør dette uden nogen form for skyldfølelse eller selvbebrejdelse, for hvordan skulle du kunne undgå at fejle, hvis Kundskab ikke var tilgængelig for dig, eller hvis du ikke var tilgængelig for Kundskab. Accepter derfor dine tidligere begrænsninger og dedikerer dig nu til at opfatte verden på ny, uden bebrejdelse og med Kundskabens storhed.

 

ØVELSE 207: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 208

ALLE TING, JEG VIRKELIG VÆRDSÆTTER, VIL BLIVE UDTRYKT UD FRA KUNDSKAB.

 

ALLE TING, DER ER MEST VÆRDSATTE i menneskelivet – kærlighed, tålmodighed, hengivenhed, tolerance, tilgivelse, sand præstation, mod og tro – udspringer alle naturligt af Kundskab, for Kundskab er deres kilde. De er blot det ydre udtryk for et sind, der tjener Kundskab. Derfor behøver de ikke at blive påtvunget en selv gennem besværlig selvdisciplinering. De opstår naturligt, for det sind, der tjener Kundskab, kan kun eksemplificere sin egen storhed og sine egne evner. Det, der kræver selvdisciplin, er at omorientere sit fokus, omorientere sin hengivenhed og omorientere sin tjeneste. Enten tjener du Kundskab, eller også tjener du erstatningerne for Kundskab, for du skal tjene i alle ting.

 

GENTAG DENNE IDE FOR DIG SELV HVER TIME, så du kan overveje den i løbet af dagen. I dine to dybere øvelsesperioder skal du aktivt engagere dit sind til at overveje dybden i denne ide. Du skal tænke konstruktivt her. Du skal ikke blot væve billeder for dig selv, som du finder behagelige. Lad være med blot at foretage vurderinger, som du finder barske for dig selv eller andre. Lær igen gennem praksis at blive objektiv i anvendelsen af dit sind. Tillad dit sind at fordybe sit engagement. Lad dig ikke nøjes med enkle svar, som du finder betryggende.

 

TÆNK PÅ EKSEMPLER PÅ DET, VI HAR TALT OM I DAG, for der er eksempler, som du kan genkende. Alle ting, som du virkelig værdsætter, vil udgå fra Kundskab, for Kundskab er deres kilde.

 

ØVELSE 208: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 209

JEG VIL IKKE VÆRE GRUSOM OVER FOR MIG SELV I DAG.

 

VÆR IKKE OND MOD DIG SELV ved at forsøge at bære din tornekrone, som repræsenterer dit system af overbevisninger og antagelser. Du må ikke projicere vægten af skyld og utilgivelighed på dig selv. Forsøg ikke at tvinge dit sind til at eksemplificere de kvaliteter, som du holder af, for de vil opstå naturligt fra Kundskab.

 

I STEDET SKAL DU GÅ IND I STILHED i dine to dybere øvelsesperioder og endnu en gang indse, at alle de ting, du sætter højest pris på, vil naturligt blive eksemplificeret gennem Kundskab. Alle de ting, du finder afskyelige, vil naturligt forsvinde. Et således befriet sind kan skænke verden den størst mulige gave.

 

TÆNK PÅ DETTE, HVER TIME, når du forsøger at anvende dagens ide på alt, hvad du ser, hører og gør. Vær ikke grusom mod dig selv i dag, for der er ingen begrundelse for dette. Tillad dig selv at blive velsignet, så du kan velsigne verden. Tillad dig selv at velsigne verden, så du selv kan blive velsignet.

 

ØVELSE 209: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 210

EVALUERING

 

EVALUER I DAG DE SIDSTE TO UGERS FORBEREDELSE ved at læse hver enkelt lektion, efterhånden som den bliver givet, og husk din øvelse for den pågældende dag. I din lange øvelsesperiode i dag skal du igen begynde at vurdere begivenhedernes forløb og alle dine øvelser. Begynd at se, at der er en sammenhæng mellem den måde, du anvender dit sind på, og det, du oplever som resultat. Betragt dit liv objektivt, uden skyld eller bebrejdelse, så du kan forstå, hvordan dit liv i sandhed er ved at opstå.

 

I DIN LANGE ØVELSESPERIODE I DAG vil du engagere dit sind aktivt på dets vegne. Du lærer at blive objektiv med hensyn til dine egne fremskridt som elev. Du lærer at blive objektiv med hensyn til selve læringens natur. Du lærer at blive objektiv, så du kan se. Tillad denne gennemgang at give dig et større perspektiv på Kundskabens arbejde i verden og Kundskabens tilstedeværelse i dit liv.

 

ØVELSE 210: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 211

JEG HAR GODE VENNER HINSIDES DENNE VERDEN.

 

DU HAR GODE VENNER UDEN FOR DENNE VERDEN. Det er derfor, menneskeheden søger at komme ind i det Større Fællesskab, fordi det Større Fællesskab repræsenterer et bredere spektrum af dens sande relationer. Du har sande venner uden for denne verden, fordi du ikke er alene i verden, og du er ikke alene i det Større Fællesskab af Verdener. Du har venner uden for denne verden, fordi din Spirituelle Familie har sine repræsentanter overalt. Du har venner uden for denne verden, fordi du ikke blot arbejder på udviklingen af din verden, men også på universets udvikling. Det er helt sikkert sandt ud over din forestillingsevne, ud over din begrebsevne.

 

FORNEM DERFOR STORHEDEN AF DET UNIVERS, som du lever i. Og fornem så den mulighed, du har for at tjene det Større Fællesskab, som din verden er en del af. Du tjener dine store venner i verden og dine venner udenfor, for Kundskabsarbejdet foregår overalt. Det er Guds tiltrækning. Det er anvendelsen af det gode. Det er den kraft, der forløser alle adskilte sind og giver universet formål, mening og retning. Uanset mekanismen i det fysiske liv er dets værdi bestemt af dets oprindelse og dets skæbne, som begge ligger uden for din forståelse. Når du indser, at Kundskab er det middel, der driver verden i sin sande retning, kan du værdsætte og modtage det, der giver dit liv mening, formål og retning.

 

HVER TIME I DAG tænk på, at du har venner hinsides denne verden, både i andre verdener og også hinsides den synlige verden. Tænk på, at du har denne større sammenslutning. I dine to dybere øvelsesperioder i dag skal du tillade dit sind at gå ind i stilhed, så sådanne ting kan opleves. Dvæl ikke ved dem i din fantasi, men tillad i stedet dit sind at blive stille, så det kan skænke Kundskab til din opmærksomhed og erfaring. Du har venner hinsides denne verden, og de øver sig sammen med dig i dag.

 

ØVELSE 211: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 212

JEG FÅR STYRKE FRA ALLE, DER ØVER SIG MED MIG.

 

DU FÅR STYRKE FRA ALLE, DER ØVER SIG SAMMEN MED DIG, for hvert sind, der forsøger at engagere sig i Kundskab, styrker også alle andre sind i at gøre det. På denne måde udøver du din indflydelse på verden. Hermed udøver alle andre, der søger at tjene et sandt formål, deres indflydelse på dig. Dette modvirker de uvidende kræfter i verden. Dette modvirker de destruktive kræfter i verden. Dette udøver sin indflydelse på alle sind, så de begynder at vågne op.

 

MODTAG TRO FRA DAGENS IDE, for den vil give dig tro, når du indser, at din egen anvendelse bliver så meget suppleret af andres anvendelse. Dette vil overvinde enhver følelse af utilstrækkelighed, som du måtte have. Det vil hjælpe dig med at overvinde enhver følelse af ambivalens med hensyn til sand forberedelse, for alle andre sind, der er engageret i genvinding af Kundskab, er tilgængelige for at hjælpe dig her og nu.

 

DERFOR ER STORHED MED DIG, Kundskabens storhed og storhed hos alle dem, der søger at genvinde Kundskab. Med dem deler du et sandt formål, for dit sande formål er at holde Kundskab i live i verden. Fra Kundskab bliver alle gode ting, hvad enten de er af spirituel eller materiel art, skænket til de racer, som de er beregnet til.

 

HVER TIME GENTAG DAGENS IDE, og i dine dybere øvelsesperioder må du forsøge at modtage indflydelsen fra alle dem, der forsøger at genvinde Kundskab. Tillad deres gave at trænge ind i dit sind, så du kan opleve sand værdsættelse af livet og begynde at forstå betydningen og effektiviteten af dine egne bestræbelser som studerende af Kundskab.

 

ØVELSE 212: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 213

JEG FORSTÅR IKKE VERDEN.

 

DU FORSTÅR IKKE VERDEN. Du har kun vurderinger om den og forsøger derefter at forstå dine vurderinger. Verden vil åbenbare sig selv for dig, når du ser uden disse begrænsninger og restriktioner. I dette vil du opdage, at dine overbevisninger kan blive nyttige for at give dig mulighed for at tage hvert næste skridt i livet. De behøver ikke at begrænse din opfattelse af universet. Du kan ikke være i verden uden overbevisninger eller antagelser. Alligevel er dine overbevisninger og antagelser beregnet til at være redskaber til at tjene dit sind, til at give det en midlertidig struktur og til at give det mulighed for at engagere sine naturlige evner på en positiv måde.

 

DU FORSTÅR IKKE VERDEN I DAG. Vær glad for, at det er sådan, for din fordømmelse er ubegrundet. Du forstår ikke verden i dag. Det giver dig en mulighed for at være vidne til verden.

 

GENTAG DENNE IDE HVER TIME, mens du ser på verden. Mind dig selv om, at du ikke forstår det, du ser, så du er fri til at se igen. Hvis du ikke er fri til at se, betyder det blot, at du forsøger at retfærdiggøre dine egne vurderinger. Det er ikke at se. Det er blot at underholde dine egne fantasier. I dine to dybere øvelsesperioder i dag må du tillade dit sind at gå ind i stilhed, for uden byrden af at forsøge at retfærdiggøre dine fantasier vil dit sind naturligt søge sin sande plads i tjenesten for Kundskab. Du forstår ikke verden i dag, og derfor forstår du heller ikke dig selv.

 

ØVELSE 213: To 30- minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 214

JEG FORSTÅR IKKE MIG SELV.

 

DETTE ER IKKE EN ERKLÆRING OM FEJL ELLER BEGRÆNSNINGER. Det er blot en erklæring for at befri dig fra dine egne hindringer. Hvordan kan du overhovedet forstå dig selv, hvis Kundskab ikke afslører alle ting for dig? Hvordan kan du forstå verden, når Kundskab ikke afslører verden for dig? Dette er ren oplevelse, hinsides alle begreber og overbevisninger, for begreber og overbevisninger kan kun følge oplevelsen og forsøge at skabe en struktur, hvor oplevelsen kan opstå igen. På ingen måde kan overbevisninger, antagelser eller ideer efterligne selve Kundskaben.

 

NATURLIGVIS FORSTÅR DU IKKE DIG SELV eller verden, for du forstår kun dine ideer, og de er ikke evige. Derfor kan de ikke udgøre et solidt fundament, som du må lære at stå på. Derfor kan de kun fejle og bedrage dig, hvis du stoler på dem i stedet for på Kundskab til at åbenbare dig selv og verden for dig.

 

HVER TIME MINDER DU DIG SELV om, at du ikke forstår dig selv. Befri dig selv fra byrden med at retfærdiggøre dine egne domme. Se på dig selv i din dybere meditationsøvelse og mind dig selv om, at du ikke forstår dig selv. Nu er du fri til at gå ind i stilhed, for du forsøger ikke at bruge dine erfaringer til at retfærdiggøre dine fantasier om dig selv. Her bliver dit sind frit til at være sig selv, og du bliver fri til at værdsætte dig selv.

 

ØVELSE 214: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 215

MINE LÆRERE ER MED MIG. JEG ER IKKE ALENE.

 

DINE LÆRERE ER MED DIG, i baggrunden. De er meget forsigtige med ikke at udvide deres indflydelse på dig for stærkt, for du er endnu ikke i stand til at modtage den og bruge den på dine egne vegne. Indse derfor, at du rejser gennem livet med stor hjælp, for dine Lærere er sammen med dig for at hjælpe dig med at indse og dyrke Kundskab.

 

FØRST SKAL DE HJÆLPE DIG MED AT OPDAGE DIT BEHOV FOR KUNDSKAB, for dit behov for Kundskab skal være fuldt ud fastslået, før du kan gå i gang med at genvinde Kundskab. Du må indse, at uden Kundskab er livet håbløst, for du er uden formål, mening og retning. Så er det kun dine fejl, der kan lære dig, og kun de kan støtte din utilgivelighed.

 

NÅR DU INDSER, AT DINE EGNE IDEER ikke kan erstatte Kundskab, kan du vende dig til Kundskab og blive den lykkelige modtager af dens sande gaver. Her vil alle de ting, som du virkelig har søgt, blive meningsfuldt tilfredsstillet. Her vil du få et sandt fundament i livet. Her vil Himlen og Jorden forenes i dig, og al adskillelse vil ophøre. Her kan du acceptere begrænsningerne i din fysiske eksistens og storheden i dit spirituelle liv. At vende sig mod Kundskab er derfor til den største fordel for dig.

HUSK DIG SELV PÅ DENNE IDE hver time, og i dine to dybere øvelser i dag gå ind i stilhed og bruge ordet RAHN, hvis det hjælper dig. Vær glad i dag for, at du kan modtage det, der befrier dig.

 

ØVELSE 215: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 216

DER ER EN SPIRITUEL TILSTEDEVÆRELSE I MIT LIV.

 

DEN SPIRITUELLE TILSTEDEVÆRELSE I DIT LIV er altid med dig, altid tilgængelig for dig og minder dig altid om at se ud over dine egne domme. Den giver dig altid den støtte, den hjælp og den vejledning, der er nødvendig for at minimere den forkerte anvendelse af dit sind og styrke den rigtige anvendelse af dit sind, så du får mulighed for at lade Kundskab opstå i dig.

 

DU LÆRER NU AT MODTAGE og respektere dette Spirituelle Nærvær, og med tiden vil du indse dets store betydning for dig og for verden. Dette vil skabe storhed og ydmyghed på én gang i dig, for du vil indse, at du ikke er kilden til din storhed, men et middel til at udtrykke den. Dette vil holde dig i sandt forhold og relation til det, som du tjener. I forholdet modtager du alle fordelene ved det, som du hævder at være dit eget. Og alligevel vil du med Kundskab ikke blive selvforstærkende, fordi du vil indse dine egne begrænsninger og dybden af dit eget behov for Kundskab. Med denne forståelse vil du indse og acceptere livets kilde. Med dette vil du indse, at du er i verden for at tjene Kundskab, og at verden er beregnet til at være modtager af Kundskab.

 

DER ER EN SPIRITUELT NÆRVÆR I DIT LIV. Mærk dette hver eneste time, mens du gentager dagens ide. I dine to dybere øvelsesperioder skal du gå dybt ind i dette nærvær, for dette nærvær er helt sikkert hos dig og ønsker at give sig selv til dig i dag.

 

ØVELSE 216: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 217

JEG GIVER MIG SELV TIL KUNDSKAB I DAG.

 

GIV DIG SELV TIL KUNDSKAB I DAG ved at gå i gang med dagens øvelse med sandt engagement og dedikation og lad ingen falske eller selvbegrænsende ideer forstyrre din ægte stræben. På denne måde giver du dig selv til Kundskab ved at tillade Kundskab at give sig selv til dig. Hvor småt er da ikke det, der bliver bedt om af dig, og hvor stor er din belønning. For hvert øjeblik, du bruger på at opleve stilhed eller på at engagere dit sind meningsfuldt, bliver Kundskab stærkere og stadig mere nærværende i dig. Du spekulerer måske på: “Hvad er min gave til verden?” Din gave er det, du modtager her i dag. Giv dig selv til Kundskab, så den kan give sig selv til dig.

 

HUSK PÅ DAGENS IDE HVER TIME og gå ind i Kundskab i dine to dybere øvelsesperioder. Gennem alle dine øvelser i dag må du vise din hensigt om at give dig selv til Kundskab, hvilket vil kræve stilhed og selvaccept.

 

ØVELSE 217: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 218

JEG VIL HOLDE KUNDSKAB FOR MIG SELV I DAG.

 

SAMMEN MED KUNDSKAB KOMMER VISDOMMEN om, hvordan man bruger Kundskaben i verden. Kundskab er således kilden til din forståelse, og visdom er at lære at anvende den meningsfuldt og konstruktivt i verden. Du er endnu ikke klog, så behold Kundskab i dig selv i dag. Tillad den at styrke sig selv. Tillad den at vokse. Den vil give sig selv naturligt, uden at du skal forsøge at tvinge den til at komme til udtryk. Med tiden vil du lære at blive klog, både gennem demonstration af Kundskab og gennem dine egne fejltagelser. Du har allerede begået et tilstrækkeligt antal fejl til at demonstrere alt det, vi fortæller dig.

 

HOLD KUNDSKABEN FOR DIG SELV I DAG, så den kan vokse sig stærk i dig. Tillad dig selv at udvide dens tilstedeværelse til kun en eller to personer, som du ved kan værdsætte den, for din bevidsthed om Kundskab er stadig et ømt punkt i dig og kan endnu ikke modstå denne verdens omskifteligheder. Den er ikke vokset sig stærk nok i din egen forståelse til at modvirke den rasende frygt og det had, der fejer hen over verden. Kundskab kan modstå dette uden problemer, men du, der er ved at lære at blive modtager og bærer af Kundskab, er endnu ikke stærk nok.

 

TILLAD DIG AT HOLDE KUNDSKAB FOR DIG SELV I DAG, så den kan vokse. Mind dig selv om dette hver time mens du bærer denne juvel i dit hjerte. I dine dybere øvelsesperioder, som er tider med frihed fra begrænsning for dig, tillad dig selv at vende tilbage til din store kærlighed, så du kan indgå i et sandt forhold til Kundskab. Med tiden vil alle begrænsninger for Kundskabens udtryk blive ophævet, efterhånden som du lærer at anvende dens kommunikation i verden på en klog måde. Men indtil videre skal du beholde Kundskab i dit hjerte, så den kan vokse sig stærkere og stærkere.

 

ØVELSE 218: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 219

JEG VIL IKKE TILLADE AT MIN AMBITION BEDRAGE MIG I DAG.

 

DA KUNDSKAB NU BEGYNDER AT VOKSE i dig,så tillad ikke, at din egen ambition bedrager dig. Din ambition er født af dit personlige behov for anerkendelse og tryghed. Det er et forsøg på at modvirke frygt ved at kontrollere andres meninger. Din ambition er her destruktiv, men ligesom alle andre af sindets evner, der nu er misbrugt, kan den med tiden tjene Kundskabens storhed. Du har endnu ikke opnået denne tilstand; forsøg derfor ikke at gøre noget med din Kundskab, for det er ikke din opgave at bruge Kundskab, men at modtage Kundskab. Det er i din modtagelighed for Kundskab, at du vil opleve, at Kundskab er til den største tjeneste og nytte for dig.

 

LAD IKKE AMBITIONER TRÆKKE DIG DERHEN, HVOR DU IKKE KAN GÅ. Lad den ikke misbruge din vitalitet og din energi. Lær at blive tålmodig og rolig over for Kundskab, for Kundskab har sit eget mål og sin egen retning i livet, som du nu er ved at lære at følge.

 

IGENNEM HELE DAGEN, I DINE TIMELIGE ØVELSER og ligeledes i dine dybere meditationer, tillad dig selv at være uden ambitioner, for du ved ikke, hvad du skal gøre med Kundskab. I dine længere meditationer, tillad dette at frigøre dig, så du kan træde ind i stilhed og forlade de fysiske tings verden.

 

ØVELSE 219: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 220

JEG VIL BRUGE TILBAGEHOLDENHED I DAG, SÅ STORHED KAN VOKSE I MIG.

 

USBRUG TILBAGEHOLDENHED MED HENSYN TIL DE EVNER, som du kan se som skadelige eller svækkende for genvinding af Kundskab. Hold dig selv tilbage med vilje, så at Kundskab kan vokse i dig. Dette er ingen begrænsning, som du pålægger dig selv. I stedet er det en meningsfuld brug af dit sind og din styrke til at kultivere en bevidsthed om den Større Kraft i dig og til at lade den komme frem, guide og lede dig.

 

I DAGENS LEKTION LÆRER DU, SOM I TIDLIGERE LEKTIONER, at genkende kilden til Kundskab og redskabet til Kundskab og ikke at forveksle de to. Lær tilbageholdenhed i dag, så Kundskab kan vokse i dig. Tro ikke, at tilbageholdenhed blot refererer til tidligere adfærd, hvor du begrænsede det, der var ægte i dig selv. Nej, dit fokus i dag er at lære den form for bevidst tilbageholdenhed, der repræsenterer et udtryk for din kraft og selvdisciplin. Din kraft og selvdisciplin skal nu udøves for at blive stærk, for dit sind og din krop er Kundskabens redskaber, og som redskaber skal de udvikles og styrkes.

 

I DINE DYBERE ØVELSER I DAG, ligesom i dine øvelser hver time, skal du holde de former for tænkning og adfærd tilbage, som forråder din Kundskab, så du kan gå ind i Kundskab i stilhed og fred. Med denne tilbageholdenhed vil frihed blive opdaget, for frihed findes hinsides denne verden og bringes ind i denne verden, for frihed er Kundskabens gave.

 

ØVELSE 220: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 221

JEG ER FRI TIL AT VÆRE FORVIRRET I DAG.

 

BETRAGT IKKE DIN FORVIRRING SOM EN FIASKO. Du må ikke se din forvirring som noget, der bringer dig i fare eller nedgør dig. Forvirring er her blot et tegn på, at du er ved at indse begrænsningerne i dine egne ideer og antagelser. Du må opgive disse for at lade Kundskab blive åbenbar for dig, for i lyset af alle vigtige beslutninger, der kræver din opmærksomhed i dag, har Kundskab allerede givet dig et svar. Det er ikke et svar, som du kan finde blandt de mange svar, som du giver dig selv, eller som du antager, at andre giver dig.

 

LAD DERFOR ALLE ERSTATNINGER FOR KUNDSKAB forsvinde fra dig. Tillad dig selv at være forvirret, for i din ægte forvirring kan Kundskab opstå naturligt. Dette repræsenterer altså din frihed, for i frihed er du fri til at være forvirret.

 

HUSK DIG SELV PÅ DEN IDE hver time, og vær ikke tilfreds med simple forklaringer eller antagelser om dens store betydning for dig. Du må overveje den dybt og indse, at den sande forståelse, som den rummer for dig, vil blive åbenbaret med tiden. I dag tillader du dig selv at være forvirret, for du er forvirret, og du må altid begynde der, hvor du er. Kundskab er med dig. Du er fri til at være forvirret. I dine længere øvelsesperioder i dag, gå ind i stilhed, uanset om du er forvirret eller ej, for stilhed, nåde og fred er altid tilgængelige for dig.

 

ØVELSE 221: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 222

VERDEN ER FORVIRRET. JEG VIL IKKE DØMME DEN.

 

DEN ENESTE DOM, DU KAN AFGIVE OVER VERDEN er, at den er forvirret. Denne bedømmelse kræver ikke vrede, sorg, tab, bitterhed, fjendtlighed eller hævn. Den kræver ikke angreb i nogen form. Verden er forvirret. Døm den ikke. Hvordan kan verden være sikker, når verden er uden Kundskab? Du kan se på dit hidtidige liv og indse omfanget af din egen forvirring. Hvordan kunne det være anderledes, når du var uden Kundskab? Kundskab er med dig nu, som den var dengang. Du er begyndt at genvinde Kundskab, så dens vished kan komme til udtryk gennem dig i stigende grad. Dette er den store gave, som du nu er ved at lære at modtage. Det er en gave, som verden vil lære at modtage gennem dig.

 

HVER TIME DU SER PÅ VERDEN og alle dens aktiviteter, døm den ikke, for den er blot forvirret. Hvis du er i vanskeligheder i dag, så døm ikke dig selv, for du er blot forvirret. I dine dybere øvelsesperioder i dag skal du tillade dig selv at gå ind i stilhed. Du går ind i stilhed blot ved at ønske at gå ind i stilhed. Det er en gave, som du tillader dig selv. For at gøre dette giver du dig selv mulighed for at modtage gaven. Her er der ingen giver og afsender af gaven, for gaven giver genlyd mellem dig og din Kilde. Kundskab og dens bærer bekræfter blot hinanden.

 

VERDEN ER FORVIRRET. Den er uden Kundskab. Men du er en gave til verden, for du lærer at modtage Kundskab i dag.

 

ØVELSE 222: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 223

JEG VIL MODTAGE KUNDSKAB DENNE DAG.

 

MODTAG HVER TIME KUNDSKAB. I dine to dybere øvelsesperioder modtag Kundskab. Giv dig selv til at modtage Kundskab. Dette er din øvelse for i dag. Alt andet er blot en form for forvirring. Der er ingen begivenhed i dit ydre liv, der behøver at erstatte din øvelse i dag, for Kundskab velsigner alle ting i dig og udenfor. Den fjerner det, der er unødvendigt, og engagerer dig målrettet i det, der er nødvendigt og har et sandt potentiale for dig.

 

RETURNER DERFOR TIL KUNDSKAB, uanset omstændighederne i dit ydre liv. Modtag Kundskab, så du kan få sikkerhed i verden, og så du kan forstå din egen mening og værdi.

 

ØVELSE 223: To 30- minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

Trin 224

EVALUERING

 

I DAG SKAL DU ØVE OBJEKTIVITET VED AT GENNEMSE de sidste to ugers øvelser. Læs endnu en gang hver lektion for den pågældende dag og husk din øvelse for den pågældende dag. Begynd med den første øvelse for de to uger, og følg derefter hver enkelt dag trin for trin. Styrk din evne til at observere dine fremskridt på en objektiv måde. Se, hvad der sker på dage, hvor du er stærk med øvelsen, og på dage, hvor du er svag. Forestil dig et øjeblik, mens du gør dette, at du ser gennem øjnene på dine Lærere, som betragter dit liv fra langt oppefra. De er uden fordømmelse. De noterer blot dine styrker og svagheder, styrker de første og minimerer virkningerne af de sidste. Efterhånden som du lærer at se objektivt på dit liv, vil du lære at se dit liv gennem dine Læreres øjne. Dette er at se med Kundskab. Dette er at se uden at dømme. På denne måde bliver sindet et redskab for Kundskab, og Kundskab vil skænke dig alle de ideer og aktiviteter, der virkelig er gavnlige for dig.

 

TILLAD DIN GENNEMGANGS ØVELSESPERIODE I DAG at være engageret på dine egne vegne. Brug dit sind målrettet, og lad det ikke vandre rundt. Bryd vanen med at tænke tankeløst. Bryd vanen med at beskæftige dig med tåbelige og meningsløse ting. Tillad din gennemgang i dag at vise dig, at du er en sand studerende af Kundskab.

 

ØVELSE 224: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 225

I DAG VIL JEG VÆRE SERIØS OG MUNTER PÅ ÉN GANG.

 

DER ER INGEN MODSIGELSE I DAGENS BUDSKAB TIL DIG, hvis du forstår det. At tage dit liv alvorligt er at modtage dets sande nåde, som vil gøre dig meget lykkelig. Derfor skal du være meget seriøs med dig selv, når du nu lærer at blive et redskab for Kundskab, og du kan være meget glad og munter over, at Kundskab er med dig. Dette er altså den sande anvendelse af dit sind, for du er munter med det, der er sorgløst, og du er seriøs med det, der er seriøst. Et sind, der er seriøst i sin ydre retning og munter i sin indre glæde, vil være et sind, der er fuldt integreret. Det vil være et sind, hvor himmel og jord berører hinanden.

 

DEN NÅDE, DU VIL MODTAGE I DAG, vil skabe lykke og ægte påskønnelse, men den kræver dit seriøse engagement, din oprigtige dedikation og den ægte anvendelse af dine mentale og fysiske evner. Her repræsenterer dine styrker din lykke, og din lykke styrkes ved at anvende dine sande evner.

 

TÆNK PÅ DETTE HVER TIME, når du gentager din ide for i dag. Når du forsøger dig med dine dybere meditationsøvelser, så engager seriøst dit sind, så det kan opleve den lethed og den store glæde ved Kundskab.  I dette vil du se, at dagens ide er helt ensartet i sin betydning. På den måde vil du ikke forveksle det, der er lykkeligt, med det, der er alvorligt. Dette vil give dig en større forståelse af verden.

 

ØVELSE 225: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 226

KUNDSKAB  ER MED MIG. JEG VIL IKKE VÆRE BANGE.

 

KUNDSKAB ER MED DIG, og når du er sammen med Kundskab, vil du ikke være bange. Med tiden vil frygten blive mere og mere ekstern i forhold til din sande oplevelse, efterhånden som du lærer at være sammen med Kundskab. Værdien af dagens ide må erkendes i lyset af, at dit sind er engageret i frygt sædvanligvis i et så stort omfang, at det synes at gøre det meget vanskeligt for dig at genvinde Kundskab og anvende Kundskab. Dette synes kun vanskeligt, fordi dit sind tidligere har været så vanemæssigt optaget af frygt. Vaner kan brydes. Nye vaner med hensyn til tænkning og adfærd kan indpodes og styrkes. Det er blot et resultat af at anvende dit sind. Det er resultatet af øvelse.

 

I DAG ØVER DU DIG I AT HOLDE FAST VED KUNDSKAB, hvilket vil ophæve alle de vaner, der har kastet sig imod dig og verden. At være i livet er øvelse og er altid en form for tjeneste. I dag øver du dig i sandheden og tjener sandheden, og i dette svækkes alle fejltagelser. Deres fundament fjernes, og i stedet vil du begynde at lære en ny måde at være i verden på, en ny måde at engagere dig i verden på, og du vil få en større struktur til at anvende dine mentale og fysiske evner.

 

HVER TIME FORBLIV MED KUNDSKAB. Fjern frygt og mind dig selv om, at Kundskab er med dig. Mind dig selv om, at dine lærere er med dig. Mind dig selv om, at de studerende overalt, der er involveret i at genvinde Kundskab, er med dig. På denne måde vil verden blive lille, og du vil blive stor. I din dybere øvelse skal du tillade dig selv friheden til at opleve Kundskab. Træd ind i sindets store dybde og stilhed, når det fordyber sig i kærlighedens nærvær.

 

ØVELSE 226: To 30- minutters øvelsesperiode. Øvelse hver time.

 

 

Trin 227

JEG VIL IKKE TRO, AT JEG VED I DAG.

 

BEGYNDER STUDERENDE TROR ALTID, AT DE VED NOGET, de ikke ved, og de tror altid, at de ikke ved noget, de ved. Dette kræver en stor mængde af sortering. Det kræver, at man opdager det sande og det falske og gennem denne kontrast lærer at adskille de to ting. Med tiden vil du indse forskellen mellem det sande og det falske og vil ikke lade dig narre af de fortielser, som det falske kan lave i sin efterligning af det sande.

 

HVER TIME IDAG HUSK DIG SELV PÅ, at du ikke må tro, at du ved. At tro, at du ved, er kun en form for substitution. Enten ved du det, eller også ved du det ikke. Din tænkning her støtter eller benægter blot det, du ved. Men at tro, at du ved, er at tænke uden Kundskab, hvilket altid er tankeløst og skaber forvirring og selvtvivl.

 

I DINE DYBERE ØVELSESPERIODER I DAG må du ikke lade dig narre ved at tro, at du ved. Vend endnu en gang tilbage til den rene oplevelse af selve Kundskaben. I stilhed og i ro, giv dig helt og holdent hen til din øvelse i dag. Kundskab er en oplevelse. Den vil afføde sine egne idéer. Den vil stimulere og støtte de former for adfærd og de former for selvanvendelse, som virkelig støtter din sande natur. Du skal ikke være tilfreds med ting, du tror, du ved, for det er blot en anden form for fornægtelse, som vil gøre dig fattig igen.

 

ØVELSE 227: To 30-minutters Øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 228

JEG VIL IKKE VÆRE FATTIG I DAG.

 

DU BEHØVER IKKE AT VÆRE FATTIG, FOR FATTIGDOM er hverken din arv eller din sande skæbne. Vær ikke fattig i dag, for Kundskab er den store rigdom, og når den først får lov til at opstå i ethvert sind, begynder den at generere sin tilstedeværelse naturligt i verden. Den begynder at balancere og harmonisere det sind, der er dens bærer, og den begynder at give specifikt til visse individer på specifikke måder. Dette er den genialitet, der er med dig. Hvordan kan du være fattig med en sådan gave? Kun dine selv-nedsættende ideer og former for adfærd, kan skabe fattigdom.

 

DERFOR BEGYND I DAG MED AT SE MERE DYBT PÅ de ting, der er hindringer for dig. Tænk på dette hver time. I dine to dybere øvelsesperioder skal du engagere dit sind aktivt i at forsøge at skelne specifikke former for selvbedrag og selvhindringer. Gør dette uden fordømmelse, men med den objektivitet, der er nødvendig for at se dig selv klart. Bliv ikke forfærdet over, at der findes mange subtile former for selvbedrag. De er blot små variationer over meget enkle temaer. Deres tilsyneladende kompleksitet og antal er uvæsentlige, bortset fra at du genkender dem. De er alle født af frygt og forsøget på at opveje frygten ved at engagere sig i illusioner og ved at forsøge at engagere andre i at støtte illusioner. Alle ideer uden Kundskab tjener dette formål, enten direkte eller indirekte. Alligevel er det virkelige formål den store kraft bag ideer, der er til sand tjeneste, ligesom det er den store kraft bag alle former for handling og adfærd, der er til sand tjeneste.

 

I DAG VIL VI SE PÅ FORHINDRINGER, men ikke med skam, skyld eller ængstelse. Se kun på dem for at styrke tilstedeværelsen og anvendelsen af Kundskab og kun for at forberede dig selv til at være et større redskab for Kundskab i verden. Det er formålet med dagens øvelse. Derfor skal du øve med sand hensigt. Du er større end de fejl, som du opfatter, og de kan ikke bedrage dig, hvis du ser objektivt på dem.

 

ØVELSE 228:To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 229

JEG VIL IKKE BEBREJDE EN ANDEN FOR MIN SMERTE.

 

DAGENS IDE ER ET KÆMPE SKIFT i forståelsen. Den skal imidlertid være født af Kundskab for at være virkelig effektiv. Dens betydning er ikke umiddelbart indlysende, for du vil snart opdage, at der er mange omstændigheder, hvor andre synes at være helt ansvarlige for din smerte. Det vil være meget vanskeligt, i betragtning af din vanetænkning og de antagelser, som du lever på, at benægte, at andre faktisk er årsag til din smerte. Det er imidlertid ikke sådan, Kundskab ser dig, og du må lære ikke at se dig selv på denne måde.

 

SMERTER ER ALTID EN BESLUTNING, SOM DU TRÆFFER som reaktion på alle stimuli i dine omgivelser. Kroppen vil have fysisk smerte, hvis den bliver stimuleret, men det er blot en sensorisk reaktion. Det er ikke den sande smerte, der gør dig ondt. Den smerte, der gør ondt på dig, er tornekronen af dine egne ideer og antagelser, dine egne misforståelser og misinformationer og din egen utilgivelighed overfor dig selv og verden. Dette skaber en smerte både i dit sind og også på din krop. Det er denne smerte, som vi ønsker at lindre i dag.

 

TÆNK DERFOR PÅ DAGENS IDE SOM EN FORM FOR AFHJÆLPNING af smerte. Hvis en anden er årsagen til din smerte, har du ingen anden udvej end at angribe eller ændre den anden person. Selv dit forsøg på at ændre den anden person til det gode vil være en form for angreb, for under din altruisme vil der ligge had og bitterhed. Derfor er der ingen løsning på smerte, hvis årsagen til den ligger uden for dig. Men der er et middel mod al smerte, fordi Kundskab er med dig.

 

DERFOR SKAL AL SMERTE ANERKENDES som et resultat af din egen beslutning. Den skal anerkendes som et resultat af din egen fortolkning. Du føler måske, at du er blevet krænket af en anden eller af verden. Denne følelse er faktisk til stede i dit sind, så den behøver ikke at blive benægtet, men du må se ud over den til dens kilde og til mekanismen for dens opståen. For at gøre dette må du altså bruge dine egne evner. Dette vil give dig stor styrke. Du vil være i stand til at gøre dette, fordi Kundskab er med dig, og fordi du med Kundskab kan gøre alle de ting, som Kundskab beder dig om at gøre.

 

UDEN FORDØMMELSE ER VERDEN SÅ LETTET, at den kan begynde at komme sig selv igen. Gentag derfor hver time denne tanke og overvej dens betydning. Gå dybt ind i den for at opdage, hvad den i sandhed rummer for dig. I dine længere øvelsesperioder skal du gå ind i stilhed og fred, for uden fordømmelse over for verden og dig selv er sindet allerede i fred.

 

ØVELSE 229: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 230

MIN LIDELSE ER FØDT AF FORVIRRING.

 

DIN LIDELSE ER FØDT AF FORVIRRING. Tillad dig selv at være forvirret, så du kan genkende den sande vej til genindvinding. Er denne ide forvirrende for dig? Den kan være forvirrende, fordi folk ikke vil acceptere deres forvirring. De vil lyve om den, sige, at de er sikre, når de er forvirrede, projicere skylden på andre for at undskylde sig selv eller projicere skylden på sig selv for at undskylde andre. Alt dette repræsenterer forvirring.

 

NÅR DU ERKENDER, AT DU ER FORVIRRET, kan du anmode om midlerne til at genvinde din vished. Hvis du ikke accepterer, at du er forvirret, vil du pålægge dig selv og verden erstatninger for vished og dermed fjerne dig selv fra muligheden for at få din vished. Det er derfor, du må indse, at din forvirring er kilden til din lidelse, og du må tillade dig selv at være forvirret for at erkende din sande problemstilling. Når du erkender din sande problemstilling, vil du se det store behov for Kundskab, og det vil skabe den hengivenhed og den selvanvendelse i dig, som er nødvendig for at du kan modtage det, der er din arv.

 

GENTAG DENNE IDE I HVER TIME I DAG og glem ikke at gøre det. I dine to længere øvelsesperioder skal du aktivt engagere dit sind i at forsøge at forstå dybden og betydningen af dagens ide. Anerkend objektivt alle de følelser og tanker, der er til fordel for den, og alle de følelser og tanker, der er imod den. Vær særlig omhyggelig med at erkende enhver indvending, som du måtte have mod dagens ide. Anerkend derefter denne idees kraft i dit eget sind. Dette vil give dig en anerkendelse af dagens tanke og dens sande betydning. Dette vil også hjælpe dig med at gøre dig i stand til objektivt at erkende dit sinds nuværende opbygning objektivt. Dette er alt sammen en del af din uddannelse som studerende af Kundskab. Giv dig selv til at overveje dagens ide og lad være med at være tilfreds med enkle svar og forklaringer, for dagens ide indeholder en gave, som du endnu ikke har oplevet.

 

ØVELSE 230: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 231

JEG HAR ET KALD I DENNE VERDEN.

 

DU HAR ET KALD I DENNE VERDEN. Det er ikke, hvad du tror, det er. Det vil komme frem fra din Kundskab, når Kundskab får lov til at komme frem i dit sind. Du har et kald i denne verden, fordi du er kommet her for at gøre nogle meget specifikke ting. Dit formål i denne verden er at genvinde din Kundskab og at tillade din Kundskab at udtrykke sig. Det er en meget enkel erklæring om dit formål, men det er en erklæring, der indeholder en stor dybde og en stor del, der må opfyldes med tiden.

 

DU HAR ET KALD I DENNE VERDEN, fordi du blev sendt hertil for at gøre noget. Det er af denne grund, at dit sind er som det er, og at du har en særlig natur, der adskiller sig fra andre. Efterhånden som dit kald kommer frem, vil du indse, hvorfor du tænker og handler, som du gør, og alt dette vil blive bragt i sand balance og harmoni. Dette vil slette al grund til selvfordømmelse, for din natur repræsenterer en nytteværdi, som du endnu ikke har indset. Med andre ord er du skabt specielt til noget, som du endnu ikke har forstået. Før dette vil du modstå din natur og tro, at den er en begrænsning for dig. Med tiden vil du indse, at den er en uvurderlig ressource til at opnå resultater, for du har et kald i verden.

 

HVER TIME MINDER DU DIG SELV OM DETTE  og minder dig selv om, at du endnu ikke ved, hvad dit kald er. Uden formodninger vil du være i stand til at opdage sandheden. I dine dybere øvelsesperioder i dag går du endnu en gang ind i stilhed og ro og bruger ordet RAHN, hvis du finder det nyttigt. Dette er en forberedelsesdag for dig til at realisere dit sande kald i verden. Det er en dag, der er givet til Kundskab, og en dag, der er taget væk fra falske antagelser og selvbedrag. En dag, der er givet til Kundskab, bringer dig tættere på at realisere dit kald, som vil opstå naturligt uden dine formodninger, når du og dem, som du skal være engageret med, er forberedt.

 

ØVELSE 231:To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time. 

 

 

Trin 232

MIT KALD I LIVET KRÆVER UDVIKLING AF ANDRE.

 

FOR AT DIT KALD KAN KOMME TIL UDTRYK I DIT LIV, er det ikke kun din egen udvikling, der er afgørende, men også udviklingen af de andre, som du vil være direkte involveret med. Fordi dit formål i livet indebærer dit engagement med andre, er det ikke en enkeltstående stræben. Det er ikke en individuel tilfredsstillelse. I virkeligheden er der intet individ, der er fuldstændig adskilt fra andre individer, fordi individualitet kun har mening i forhold til at udtrykke det, der binder og forener alt liv.

 

I DAG SKAL DU DERFOR UDVIKLE VISDOMMEN og forståelsen af, at din sande præstation er afhængig af andres præstationer. Tro ikke, at du ved, hvem alle disse andre er, for du har ikke mødt dem alle endnu. Nogle er i denne verden, og nogle er hinsides verden. De er måske slet ikke i din personlige sfære.

 

HVORDAN KAN DU SÅ KOMME VIDERE, når din præstation er delvist afhængig af andre? Du fortsætter ved at give dig selv til din forberedelse. Kraften i at gøre dette vil styrke dem, som du vil være engageret sammen med i dit livs kald. Fordi jeres indsats styrker hinanden, er I allerede i et forhold; I påvirker allerede hinanden. Jo tættere du kommer på det punkt, hvor Kundskab kommer frem, jo tættere vil de også komme. Jo mere du holder dig selv tilbage, jo mere holder du dem tilbage. Du kan ikke se mekanismen for dette, mens du er i verden, for du skal være hinsides verden for at se, hvordan dette fungerer. Men du kan forstå ideen om, at alle sind påvirker hinanden, især de sind, der er beregnet til at være specifikt engageret med hinanden i livet.

 

DERFOR ER DIN UDVIKLING AFHÆNGIG af din egen indsats og andres indsats. Men de andres indsats suppleres og styrkes af din egen indsats. Derfor er din præstation i høj grad givet til dig for at opnå, og alligevel vil din præstation forene dig med livet og uddybe indholdet og oplevelsen af forholdet ud over det, du tidligere var i stand til at opleve.

 

HVER TIME, NÅR DU GENKALDER DIG DAGENS  ØVELSE og i dine længere meditationer i stilhed i dag, tillad dine anstrengelser at supplere andres anstrengelser, som vil supplere dine anstrengelser. Lad kombinationen af jeres gensidige engagement blive en kilde til styrke, som I vil opleve i dag, og som vil blive oplevet af dem, som I endnu ikke har mødt i dette liv.

 

ØVELSE 232: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.