Trin til Kundskab | Trin 1 – 98

Trin 1

JEG ER UDEN KUNDSKAB NU.

 

DER MÅ VÆRE ET UDGANGSPUNKT på ethvert tidspunkt i udviklingen. Du skal starte der, hvor du er, ikke der, hvor du ønsker at være. Du starter her med den forståelse af, at du er uden  Kundskab. Det betyder ikke, at Kundskab ikke er med dig. Det siger blot, at du ikke er med Kundskab. Kundskab venter på, at du skal fortsætte. Kundskab venter på at give sig selv til dig. Derfor begynder du nu at forberede dig på at være i en relation med Kundskab det større aspekt af sindet, som du har bragt med dig fra dit Ældgamle Hjem.

 

TRE GANGE I DAG BRUG 10 MINUTTER med at tænke over, hvad Kundskab er, ikke blot ved at anvende dine egne idéer, ikke blot ved at anvende din tidligere forståelse, men ved at tænke over, hvad Kundskab virkelig er.

 

ØVELSE 1:  Tre 10-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 2

KUNDSKAB ER MED MIG. HVOR ER JEG?

 

KUNDSKAB ER MED DIG HELT OG HOLDENT, men den befinder sig i en del af dit sind, som du endnu ikke har fået adgang til. Kundskab repræsenterer dit Sande Selv, dit Sande Sind og dine sande relationer i universet. Den besidder også dit større kald i verden og en perfekt udnyttelse af din natur, alle dine iboende evner og færdigheder, selv dine begrænsninger – alt sammen for at blive givet til gavn i verden.

 

KUNDSKAB ER MED DIG, MEN HVOR ER DU? Tænk i dag over, hvor du er. Hvis du ikke er med Kundskab, hvor er du så?  Så tre gange i dag, hver på 10 minutter tænke over, hvor du er, ikke bare fysisk eller geografisk, men hvor du er med hensyn til  din bevidsthed om dig selv i verden. Tænk meget, meget grundigt. Tillad ikke dit sind at distrahere dig fra denne orientering. Det er vigtigt nu i begyndelsen af din forberedelse at stille disse spørgsmål meget seriøst.

 

ØVELSE 2:  Tre 10-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 3

HVAD VED JEG EGENTLIG?

 

I DAG SPØRG DIG SELV, HVAD DU VIRKELIG VED, og skelne mellem det, du ved, og det, du tror eller håber på eller ønsker for dig selv eller din verden, det, du er bange for, det, du tror på, det, du værner om, og det, du værdsætter. Adskil dette spørgsmål fra alle sådanne orienteringer efter bedste evne og spørg dig selv: “Hvad ved jeg virkelig?” Du må hele tiden undersøge de svar, du giver på dette spørgsmål, for at se, om de repræsenterer dine overbevisninger eller antagelser eller andre menneskers eller måske endda menneskehedens overbevisninger eller antagelser i det hele taget.

 

TRE GANGE I DAG, I 10 MINUTTER, stil dig dette spørgsmål og tænke meget alvorligt over dit svar og over betydningen af dette spørgsmål: ” Hvad ved jeg egentlig?”

 

ØVELSE 3: Tre 10 minutters øveperioder.

 

 

Trin 4

JEG VIL HAVE, DET JEG TROR, JEG VED.

 

DU VIL HAVE DET, DU TROR, DU VED, og det er grundlaget for din forståelse af dig selv og din verden. Faktisk er det grundlaget for hele din identitet. Imidlertid vil du efter ærlig undersøgelse finde, at din forståelse primært er baseret på antagelser, og disse antagelser er ikke i særlig høj grad, hvis overhovedet, baseret på dine erfaringer.

 

I DAG I DINE TRE KORTE ØVELSESPERIODER, hvor du dedikerer hele din opmærksomhed på at undersøge dine antagelser, skal du tænke på de ting, du virkelig tror, du ved, herunder ting, som du ikke har tænkt på at sætte spørgsmålstegn ved før – ting, som du tror, du ved. Dagens øvelse er altså en videreførelse af de foregående trin, hvor du begynder at se forskellen mellem det, du tror, du ved, og selve den virkelige Kundskab, og forholdet mellem det, du tror, er Kundskab, og dine egne antagelser, overbevisninger og forhåbninger.

 

DERFOR ER DET I HVER ØVELSESSESSION meget vigtigt, at du tænker over de ting, du tror, du ved. Når du indser, at de primært er baseret på dine antagelser, vil du indse, hvor svagt dit fundament i verden er. At forstå dette kan være foruroligende og forstyrrende, men det er absolut nødvendigt for dig for at give dig impulsen og ønsket om at opdage dit sande fundament i verden.

 

ØVELSE 4: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 5

JEG TROR PÅ DET, JEG VIL TRO PÅ.

 

DETTE UDSAGN REPRÆSENTERER MENNESKELIGHEDENS STORE DÅRSKAB og menneskehedens farligste former for selvbedrag. Overbevisninger er primært baseret på det, man ønsker sig, ikke på det, der faktisk sker, og ikke på det, der er ægte. De kan faktisk repræsentere menneskehedens større idealer, og i dette bærer de en sand afspejling, men i dagligdagen og i de fleste praktiske spørgsmål baserer folk deres overbevisninger på ting, de håber på, ikke på ting, der faktisk eksisterer. Du må have en meget sund forståelse for, at tilgangen til enhver løsning og til ethvert konstruktivt foretagende må begynde med den nuværende virkelighed. Det, du er, og det, du har i dag, skal være dit udgangspunkt.

 

TÆNK DERFOR I DINE TRE ØVELSESPERIODER I DAG over dette udsagn. Undersøg, hvad du tror, og undersøg derefter, hvad du ønsker. Du vil opdage, at selv dine frygtsomme eller negative overbevisninger er forbundet med dine ambitioner. Kun en omhyggelig anvendelse af dagens øvelse vil afsløre dette for dig.

 

ØVELSE 5: Tre 10-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 6

JEG HAR ET SANDT FUNDAMENT I VERDEN.

 

UDOVER TRO OG ANTAGELSER, som dækker over din egen frygt og usikkerhed, findes der et sandt fundament i verden for dig. Dette fundament er bygget på dit liv hinsides denne verden, for det er der, du er kommet fra, og det er det, du vil vende tilbage til. Du er kommet fra et sted, som du vil vende tilbage til, og du er ikke kommet tomhændet.

 

TO GANGE I DAG, TILBRING TO LÆNGERE PERIODER på 15 til 20 minutter på at overveje, hvad dit sande fundament kan være. Tænk på alle dine idéer om dette. Dette er et meget vigtigt spørgsmål. Du må indse dit store behov for dette for at stille dette spørgsmål med oprigtighed og med gennemtrængende dybde.

 

UDEN ET SANDT FUNDAMENT ville dine virkelige resultater og fremskridt være uden håb. Det er derfor en stor velsignelse, at du besidder dette, selv hvis det er ukendt for dig.

 

ØVELSE 6: To øvelsesperioder på 15 til 20 minutter.

 

 

Trin 7

EVALUERING 

 

I DAGENS TO ØVELSESPERIODER skal du evaluerer alt det, vi har gennemgået indtil nu, begyndende med det første trin og fortsæt op til at omfatte den foregående dags trin. Overvej derefter hele sekvensen af trinene sammen. Det er meget vigtigt på dette tidspunkt, at du ikke kræver, at du har nogen konklusioner, men at du stiller spørgsmål og indser, i hvor høj grad du har brug for sand Kundskab. Hvis du påtager dig denne praksis i dag oprigtigt, vil det være meget tydeligt, at du har dette store behov. Du er sårbar uden dine antagelser, men du er også i stand til at modtage sandhed og vished i livet.

 

TAG TO ØVELSESPERIODER I DAG, 30 minutter hver, for at overveje disse ting.

 

ØVELSE 7:  To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 8

I DAG VIL JEG VÆRE  STILLE.

 

I DINE TO MEDITATIONSØVELSER I DAG, øv stilhed i 15 minutter. Begynd med at tage tre dybe indåndinger og fokusere derefter på et indre punkt. Det kan være et imaginært punkt, eller det kan være et punkt i din fysiske krop. Med lukkede øjne skal du blot give dette punkt din fulde opmærksomhed uden at dømme eller vurdere det. Mist ikke modet, hvis de første forsøg viser sig at være vanskelige. At begynde på noget vigtigt i livet kan være svært i begyndelsen, men hvis du bliver ved, vil du nå dette store mål, for i stilhed kan alle ting være kendt.

 

ØVELSE 8: To øvelsesperioder på 15 minutter.

 

 

Trin 9

I STILHED KAN ALT VÆRE KENDT

 

STILHED I SINDET GØR DET MULIGT FOR ET STØRRE SIND AT UDVIKLE sig og afsløre sin Visdom. De, der dyrker stilhed med et ønske om Kundskab, vil forberede sig på, at større åbenbaring og sand indsigt kan dukke op. Indsigten kan opstå under øvelse eller under enhver normal aktivitet. Det vigtige aspekt her er, at forberedelsen er foretaget.

 

ØV DIG TO GANGE I DAG MED AT GENTAGE GÅRSDAGENS STILHED, men øv dig uden forventning om et resultat. Brug ikke denne øvelse til at stille nogen form for spørgsmål, øv dig i stilhed, hvor al spekulation, alle spørgsmål og al søgen ophører. I 15 minutter, to gange i dag, øv dig igen i stilhed.

 

ØVELSE 9: To øvelsesperioder på 15 minutter.

 

 

HVORFOR GØR JEG DOG DETTE?

 

DET ER ET MEGET GODT SPØRGSMÅL! Hvorfor gør du dog dette? Hvorfor stiller du sådanne spørgsmål? Hvorfor søge større ting? Hvorfor gøre sig denne umage? Disse spørgsmål er uundgåelige. Vi forventer dem. Hvorfor gør du dette?

 

Du gør det, fordi det er af afgørende betydning. Hvis du ønsker at leve noget større end et rent overfladisk og ustabilt liv, må du trænge dybere ned og ikke kun basere din sikkerhed på svage formodninger og håbefulde forventninger. Der er en større gave, der venter dig; men du må forberede dig mentalt, følelsesmæssigt og fysisk. Uden Kundskab, er du uvidende om dit formål. Du er uvidende om din oprindelse og din skæbne og du vil passere gennem dette liv, som var det en urolig drøm og intet andet.

 

 

Trin 10

HVAD ER KUNDSKAB?

 

LAD OS SIGE, AT KUNDSKAB ikke er hvad, der den normalt forbindes med. Det er ikke ideer. Det er ikke en samling af information. Det er ikke et system af tro. Det er ikke en proces af selvevaluering. Det er det store mysterium i dit liv. Dens ydre manifestationer er dyb intuition, stor indsigt, uforklarlig viden, klog opfattelse i nutiden og fremtiden og klog forståelse af fortiden. Men på trods af disse store præstationer af sindet er Kundskab større end dette. Den er dit Sande Selv, et Selv, der ikke er adskilt fra livet.

 

ØVELSE 10: Læs lektionen tre gange i dag.

 

 

Trin 11

JEG ER IKKE ADSKILT FRA LIVET

 

UANSET DE STORE INSTITUTIONER der er bygget på din individualitet og alt det, der er forbundet med dig personligt – din krop, dine ideer, dine vanskeligheder, dine specifikke udtryksformer, dine særpræg, dine talenter – er du ikke adskilt fra livet. Dette er så indlysende, hvis du ser på dig selv med enkelhed og indser, at selve din krops sammensætning, selve stoffet i dit fysiske liv, er helt og holdent lavet af det, som livet er i det fysiske. Det er helt tydeligt, at du er lavet af det samme “stof” som alt andet omkring dig. Det, der er mystisk, er dit sind. Det synes at være et særskilt forståelse-punkt, men det er lige så meget en del af livet som dit fysiske stof. Du er et individ, der ikke er bevidst om din Kilde og din totale inddragelse i livet. Din individualitet er en byrde nu, men den vil være en stor lykke for dig, når den kan udtrykke selve livet.

 

ØVELSE 11: Læs lektionen tre gange i dag.

 

 

Trin 12

MIN INDIVIDUALITET ER AT UDTRYKKE LIVET SELV.

 

HER ER DIN UNIKITET ET STORT AKTIV og en kilde til glæde, ikke en kilde til smertefuld fremmedgørelse og ikke en kilde til smertefuld fordømmelse af dig selv eller andre. Denne skelnen hæver dig ikke over eller placerer dig under nogen anden. Den peger blot på det virkelige formål bag din individualitet og dens store løfte for fremtiden. Du er her for at udtrykke noget. Det er den virkelige mening, der er givet til din individualitet, fordi du ikke længere ønsker at være adskilt.

 

VED TO LEJLIGHEDER I DAG, skal du øve stilhed på den måde, som vi har illustreret indtil nu.

 

ØVELSE 12: To øvelsesperioder på 15 minutter.

 

 

Trin 13

JEG ØNSKER AT VÆRE ADSKILT FOR AT VÆRE UNIK.

 

DENNE TANKE REPRÆSENTERER DET SANDE MOTIV til adskillelse, den er dog unødvendig. Vi siger det ikke her som en bekræftelse, men som et udtryk for din nuværende tilstand. Du ønsker at være adskilt, fordi det definerer dit selv; dit selv er defineret i form af adskillelse, ikke i form af inklusion. Adskillelse er kilden til al din smerte og forvirring i dit sind. Dit fysiske liv demonstrerer et adskilt liv, men kun fra et bestemt synspunkt. Set ud fra et andet synspunkt viser det slet ikke adskillelse. Det demonstrerer et unikt udtryk for en Større Virkelighed.

 

I DAG SKAL DU TO GANGE bruge 15 minutter på at koncentrere dig om dagens idé. Tænk seriøst over, hvad denne lektion betyder, og brug din egen erfaring til at reflektere over dens relevans for dit liv. Tænk over, hvad dit ønske om adskillelse har kostet dig i tid, energi og smerte. Indse din motivation for adskillelse, og du vil vide, at du ønsker at være fri.

 

ØVELSE 13: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 14

EVALUERING

 

GENNEMGÅ ALLE TIDLIGERE LEKTIONER IGEN. I Gennemgangen genlæs de instruktioner, der er blevet givet i hvert trin. Gennemgå også alle dine øvelsesessioner for at fastslå dybden af dit engagement i øvelserne og de resultater, du har oplevet. I hele din studieplan vil du skulle undersøge indholdet af dine erfaringer. Gentagelsen vil bygge yderlig på din forståelse og til sidst afsløre for dig erkendelsen af din egen Kundskab.

 

TILBRING I DAG ÈN ØVEPERIODE på ca. 45 minutter til at gennemgå alle instruktionerne og til at gennemgå resultaterne og kvaliteten af din praksis. I morgen vil vi sammen begynde den næste fase af vores forberedelse.

 

ØVELSE 14: En øvelsesperiode på 45 minutter.

 

 

Trin 15

JEG VIL LYTTE TIL MIN ERFARING I DAG.

 

I DAG VIL JEG LYTTE TIL MIN ERFARING for at forstå indholdet af mit sind.

 

INDSE AT DIT SINDS SANDE INDHOLD ligger begravet under alt det, du har tilføjet siden den dag, du blev født. Dette sande indhold ønsker at udtrykke sig i forbindelse med dit nuværende liv og din nuværende situation. For at skelne dette må du lytte opmærksomt og med tiden indse forskellen mellem dit sinds sande indhold og dets budskaber til dig og alle de andre impulser og ønsker, du føler. At adskille tanker fra Kundskab er en af de store præstationer, som du får mulighed for at lære på dette kursus.

 

DEN ENE ØVELSE I DAG PÅ 45 MINUTTER dedikeres til indre lytning. Dette vil kræve, at du lytter uden at dømme dig selv, selv om indholdet af dine tanker er foruroligende. Selv hvis indholdet af dine tanker er ubehageligt, må du lytte uden at dømme for at tillade dit sind at åbne sig. Du lytter efter noget, der ligger dybere end sindet, men du må gå gennem sindet for at nå dertil.

 

ØVELSE 15: En 45-minutters øvelsesperiode.

 

 

Trin 16

HINSIDES MIT SIND ER KUNDSKAB.

 

HINSIDES DIT SIND ER KUNDSKAB, dit væsens sande kerne, dit Sande Selv, ikke det selv, du har konstrueret til at forhandle verden, men dit Sande Selv. Fra dette Sande Selv kommer tanker og indtryk, tilbøjeligheder og retning. Det meste af det, dit Sande Selv kommunikerer til dig, kan du endnu ikke høre, men med tiden vil du lære at høre, efterhånden som dit sind bliver stille, og når du udvikler den nødvendige forfining af lytning  og skelneevne.

 

ØV I DAG TRE PERIODER AF 15 MINUTTER. Lyt mere omhyggeligt end dagen før. Lyt efter dybere tilbøjeligheder. Igen må du lytte uden at dømme. Du må ikke redigere noget. Du må lytte dybt, så du kan lære at høre.

 

ØVELSE 16: Tre 15-minutters øvelsesperioder

 

 

Trin 17

I DAG VIL JEG HØRE SANDHEDEN.

 

ØNSKET OM AT HØRE SANDHEDEN er både en proces og et resultat af ægte forberedelse. Hvis du udvikler evnen til at høre og ønsket om at høre, vil du få det, du søger. Sandheden er yderst gavnlig for dig, men i begyndelsen kan den være ganske chokerende og skuffende i forhold til dine andre planer og mål. Det må du risikere, hvis du ønsker at få den sikkerhed og den styrke, som sandheden vil give dig. Sandheden bringer altid konfliktløsning, giver dig altid en oplevelse af dig selv, giver dig altid en fornemmelse af den aktuelle virkelighed og giver dig altid en retning, så du kan bevæge dig fremad.

 

I DAG, I DINE TRE 15-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, skal du øve dig i at lytte til sandheden og forsøge at lytte hinsides sindet og følelserne. Igen skal du ikke være bekymret, hvis det eneste du hører, er dine egne tankers susen. Husk, at du er ved at udvikle din lytning. Det er det vigtigste. Ligesom du træner en muskel i kroppen, træner du den mentale evne, der kaldes lytteevne. Øv dig derfor i dag i at lytte og brug disse øvelsesperioder til at hengive dig selv, så du kan føle sandheden opstå i dig.

 

ØVELSE 17: Tre 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 18

I DAG FØLER JEG SANDHEDEN OPSTÅ I MIG.

 

SANDHEDEN SKAL ERFARES FULDT UD. Den er ikke blot en idé; den er ikke blot et billede, selv om billeder og idéer kan ledsage den. Den er en erfaring og derfor er den noget, som føles dybt. Den kan manifestere sig på lidt forskellige måder for dem, der begynder at trænge ind i den, men ikke desto mindre vil den opstå. Det er noget, du må føle. For at få en følelsesorientering skal dit sind være stille. Sandhed er noget, som du vil føle med hele din krop, med hele dit væsen.

 

KUNDSKAB TALER IKKE KONSTANT TIL DIG, men den har altid et budskab til dig. At komme i nærheden af Kundskab betyder, at du bliver mere og mere som Kundskab selv – mere hel, mere konsekvent, mere ærlig, mere hengiven, mere koncentreret, mere selvdisciplineret, mere medfølende og mere selvkærlig. Alle disse kvaliteter udvikles, efterhånden som du nærmer dig det, der er kilden til disse kvaliteter.

 

DET ER I DENNE RETNING, DU VIL ØVE at bevæge dig idag, mens du føler sandheden opstå i dig. Dette vil forene alle aspekter af dig og give dig en ensartet oplevelse af dig selv. I dine tre 15 minutter øvelsesperioder, giv din fulde opmærksomhed til at føle sandheden opstå i dig. Øv dig i stilhed, og lad dig ikke afskrække, hvis det er svært i begyndelsen. Du må bare øve dig, og du vil komme videre.

 

LIGELEDES SKAL DU GENNEM HELE DAGEN, uden tvivl eller tøven, forfølge dit sande mål i livet. Fra dette sande mål vil der komme alle de vigtige ting, som du har brug for at opnå, og den store kraft af vision og skelneevne, som vil tillade dig at finde de individer, som du er kommet til verden for at finde.

 

ØVELSE 18:  Tre øvelsesperioder på 15 minutter.

 

 

Trin 19

I DAG ØNSKER JEG AT SE.

 

ØNSKET OM AT SE ER SOM ØNSKET OM AT VIDE. Det kræver ligeledes en forfinelse af dit sinds evner. At se med et klart syn betyder, at du ikke ser med præference. Det betyder, at du er i stand til at opfatte det, der faktisk sker, snarere end det, du ønsker at se. Der er noget, der faktisk sker hinsides dine ønsker. Dette er meget sandt. Ønsket om at se er derfor ønsket om at se en større sandhed. Dette kræver en større ærlighed og en større åbenhed i sindet.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du øve dig i at se på en enkelt dagligdags ting. Fjern ikke øjnene fra dette objekt, men kig og øv dig i at kigge meget samvittighedsfuldt. Du forsøger ikke at se noget som helst. Du ser blot med et åbent sind. Når sindet er åbent, oplever det sin egen dybde, og det oplever dybden af det, det opfatter.

 

VÆLG ET ENKELT OBJEKT, SOM HAR MEGET LILLE BETYDNING for dig, og kig koncentreret på det to gange i dag i mindst 15 minutter. Tillad dit sind at blive helt stille. Træk vejret dybt og regelmæssigt, mens du kigger koncentreret på denne genstand. Tillad dit sind at falde til ro i sig selv.

 

ØVELSE 19:  To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 20

JEG VIL IKKE LADE TVIVL OG FORVIRRING BREMSE MINE FREMSKRIDT.

 

HVAD KAN FORHALE DIN FREMSKRIDT andet end din egen ubeslutsomhed, og hvad kan skabe ubeslutsomhed andet end det, der skaber forvirring i dit sind? Du har et større mål, som bliver illustreret i dette forberedelsesprogram. Lad ikke tvivl og forvirring være en hindring for dig. At være en sand studerende betyder, at du antager meget lidt, og at du leder dig selv på en måde, som du ikke selv foreskriver, men som er givet til dig fra en Større Kraft. Den Større Kraft ønsker at hæve dig op til sit eget niveau af evner. På denne måde modtager du forberedelsens gave, så du kan give den til andre. På denne måde får du det, som du ikke kan give dig selv. Du erkender din individuelle kraft og evne, fordi de må udvikles, for at du kan følge et program af denne art. Du indser også din inddragelse i livet, da livet stræber efter at tjene dig i din sande udvikling.

 

DERFOR ØV DEN SAMME ØVELSE, som du forsøgte i dine to øvelsesperioder den foregående dag, og lad ikke tvivl eller forvirring afskrække dig. Vær en sand elev i dag. Tillad dig selv at koncentrere dig om din øvelse. Giv dig selv til øvelsen. Vær en sand elev i dag.

 

ØVELSE 20: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 21

Evaluering

 

I DIN TREDJE EVALUERING, gennemgå alle øvelserne fra den seneste uge og resultaterne af disse lektioner. Øv dig i dag uden at drage nogen konklusioner, men blot anerkende udviklingslinjen og notere dig de fremskridt, du har gjort hidtil. Det er for tidligt at drage reelle konklusioner, selv om det kan være meget fristende at gøre det. Begyndende studerende er ikke i stand til at bedømme deres pensum. Denne ret skal optjenes og kommer senere, hvis du ønsker, at dine domme skal have sand effekt og være kloge.

 

DERFOR, I DIN ENE ØVELSESPERIODE, gennemgå den sidste sektion af øvelser og alt, hvad der er erfaret hidtil.

 

ØVELSE 21:  En 45-minutters øvelsesperiode.

 

 

Trin 22

JEG ER OMGIVET AF GUDS LÆRERE.

 

DU ER VIRKELIG OMGIVET AF GUDS LÆRERE, som på mange måder har taget en uddannelse der ligner den du foretager nu. Selv om de blev givet i mange forskellige former, i forskellige epoker, i forskellige verdener, blev de givet en meget lignende form for oplæring, som var klogt rettet mod deres tidligere sindstilstand og omstændigheder i livet.

 

I DAG, I TO 15-MINUTTERS PRAKSISPERIODER, mærk tilstedeværelsen af Guds Lærere. Du kan endnu ikke se dem med dine øjne, og du kan endnu ikke høre dem med dine ører, fordi disse sanseevner ikke er blevet forfinet tilstrækkeligt endnu, men du kan mærke deres tilstedeværelse, for deres tilstedeværelse omgiver og beskytter dig. I din øvelser, lad ikke andre tanker blande sig. Giv ikke efter for tvivl eller forvirring, for du må forberede dig på at få den belønning, du søger, og du må vide, at du ikke er den eneste i verden som har den styrke, den tillid og Visdomsressource, der er nødvendig for at opnå det, du blev sendt hertil for at opnå.

 

DU ER OMGIVET AF GUDS LÆRERE. De er her for at elske, støtte og lede dig.

 

ØVELSE 22: To øvelsesperioder på 15-minutter. 

 

 

Trin 23

JEG ER ELSKET, OMGIVET OG STØTTET AF GUDS LÆRERE.

 

SANDHEDEN OM DETTE VIL BLIVE INDLYSENDE, mens du forbereder dig, men for nu kan det kræve stor tro. Denne idé kan udfordre eksisterende ideer eller overbevisninger, men det er sandt alligevel. Guds Plan er usynlig og anerkendt af meget få, fordi meget få har åbenhed i sindet og kvaliteten af opmærksomhed, der vil give dem mulighed for at se, hvad der tydeligvis sker omkring dem, hvilket på dette tidspunkt ikke er indlysende for dem overhovedet. Dine Lærere elsker dig, omgiver dig og støtter dig, for du er på vej ind i Kundskab. Dette kalder dem til din side. Du er en af de få, der har løftet og muligheden for at komme ud af din egen fantasis søvn ind i Virkelighedens nåde.

 

DERFOR, I DINE TO ØVELSES PERIODER I DAG, må du føle denne kærlighed, støtte og retning. Det er en følelse. Det er ikke idéer. Det er en følelse. Det er noget, du må føle. Kærlighed er noget, du skal føle for at vide. Du er virkelig elsket, omgivet og støttet af dine Lærere, og du er meget værdige til at modtage deres store gave til dig.

 

ØVELSE 23: To 15-minutters øvelses perioder.

 

 

Trin 24

JEG ER VÆRDIG TIL GUDS KÆRLIGHED.

 

DU ER VIRKELIG VÆRDIG TIL GUDS KÆRLIGHED. Faktisk er du virkelig Guds kærlighed. Uden forstillelse af nogen art, i selve kernen af dig selv, er dette dit Sande Selv. Det er ikke Selvet, du endnu oplever, og indtil du oplever det, så lad ikke som om, at dette er din oplevelse. Men hold fast i sand bevidsthed om, at dette er dit Selv. Du er en person, men du er større end en person. Hvordan kan du være uværdig til Guds kærlighed hvis det er, hvad du er? Dine Lærere omgiver dig og sørger for det, du er, så du kan opleve dig selv og dit sande forhold til livet.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, øv dig igen i at modtage dine Læreres kærlighed, støtte og vejledning, og hvis nogen tanke hindrer dette, hvis nogen følelse forhindrer dette, så mind dig selv om din store værdighed. Du er værdig, ikke for hvad du har gjort i verden. Du er værdig for den, du er, for hvor du er kommet fra, og for hvor du skal hen. Dit liv kan være fyldt med misforståelser og fejl, forkerte beslutninger og dårlige valg, men du er stadig kommet fra dit Ældgamle Hjem, som du vil vende tilbage til. Din værdighed i Guds øjne er uændret. Der er kun at gøre en stor indsats for at reparere dine fejl, så du kan opleve dit Sande Selv, så det kan blive gengivet til verden.

 

DERFOR, I DINE ØVELSESPERIODER, øv modtagelighed og oplever ægte værdighed. Lad ingen tanke være i konflikt med livets største sandhed.

 

ØVELSE 24: To øvelsesperioder på 15-minutter. 

 

 

Trin 25

JEG ER ÉT MED LIVETS STØRSTE SANDHED.

 

HVAD ER LIVETS STØRSTE SANDHED? Det er noget, der skal opleves, for ingen stor sandhed kan være indeholdt i en ide alene, selvom ideer kan afspejle det i din nuværende erfaring. Stor sandhed er et produkt af et godt forhold. Du har et godt forhold til livet. Du har et godt forhold til dine sande Lærere, som er i dig. Efterhånden vil du opleve et godt forhold til dem i dit ydre liv, men først skal du opleve kilden til dit i forvejen gode forhold i dets sande etablering. Så er det om blot at overføre det til verden udenfor, hvilket du med tiden vil gøre helt naturligt.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER skal du øve dig i at føle dette forhold. Igen bliver du bedt om at modtage, fordi du må kunne modtage det for at kunne give det. Når det først er modtaget, vil det give af sig selv naturligt. I processen med dette bliver dit værd genetableret, fordi det er ret tydeligt. Du behøver ikke at misrepræsentere dig selv eller din oplevelse. At dele en stor kærlighed ærligt betyder, at du skal opleve det. Det er denne oplevelse, vi ønsker at give dig i dag.

 

ØVELSE 25: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 26

MINE FEJL GIVER FØDSEL TIL MIN KUNDSKAB.

 

DET ER MENINGSLØST AT RETFÆRDIGGØRE FEJL, men fejl kan bringe dig til at værdsætte sandheden, og heri kan de føre til sand Kundskab. Dette er dens eneste mulige værdi. Vi tolererer ikke fejl, men hvis fejl opstår, ønsker vi at få det til at tjene dit sandeste behov, så du kan lære af det og ikke gentage det mere. jeg. Det er ikke kun for dig at glemme dine fejl, for det kan du ikke. Det er ikke kun op til dig at retfærdiggøre dine fejl, for det vil gøre dig uærlig. Det er ikke kun op til dig at se på dine fejltagelser som ren tjeneste for dig, for de har virkelig været smertefulde. Hvad dette virkelig betyder er, at du erkender, at fejl er fejl, og så forsøger du at bruge dem på egne vegne. Smerten ved fejl og fejlens trængsel skal accepteres, for dette vil lære dig, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er, hvad du skal værdsætte og hvad du ikke skal værdsætte. At bruge din fejl til udvikling betyder, at du har accepteret fejlen, og nu forsøger du at bruge den til at udlede værdi af den, fordi indtil værdi er afledt af fejl, er det kun fejl og vil være en kilde til smerte og ubehag for dig.

 

I DAG, I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, se på specifikke fejl du har lavet, som har været meget smertefulde. Forsøg ikke at afvise smerten ved dem, men se, hvordan du i dine nuværende omstændigheder i livet kan bruge dem til din fordel. Brug af fejl på denne måde kan vise dig, hvad du skal gøre, og hvilke rettelser eller justeringer der skal foretages for at forbedre kvaliteten af dit liv. Husk, at enhver beslutning om fejl altid afføder ægte anerkendelse og sand skelnen i forholdet.

 

I DIN ØVELSESPERIODER GENNEMGÅ DE FEJL, du kommer til at tænke på, når du sidder stille alene, og se derefter, hvordan hver enkelt kan udnyttes til din nuværende fordel. Hvad må du lære af dem? Hvad skal der gøres, som ikke blev gjort før? Hvad må ikke gøres, som blev gjort før? Hvordan kan disse fejl genkendes på forhånd? Hvad var de tegn, der gik forud for dem, og hvordan kan sådanne tegn genkendes forud for fejl i fremtiden?

 

BRUG DISSE ØVELSESPERIODER for denne introspektive proces og når du er færdig, tal ikke om resultaterne til nogen anden person, men lad undersøgelsen fortsætte naturligt, som den naturligt vil.

 

ØVELSE 26: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 27

JEG HAR EN VISDOM, SOM JEG ØNSKER AT OPDAGE.

 

DENNE BEKRÆFTELSE REPRÆSENTERER DIN SANDE VILJE. Hvis du ikke føler dette, betyder det, at du nærer noget, der er falsk og uden ægte fundament i dit væsen. Hvis du nogensinde har følt, at sandheden forrådte dig, så har du ikke anerkendt dens værdi. Måske skuffede det dine planer og mål. Måske har du mistet noget, du virkelig ønskede. Måske forhindrede det dig i at søge noget der var ønskværdigt. Men i alle tilfælde har det reddet dig fra smerte og elendighed. Indtil din sande funktion er blevet anerkendt, kan du ikke forstå, hvordan sandheden har tjent dig, for indtil din funktion er opdaget, vil du forsøge at hævde og retfærdiggøre andre funktioner. Hvis disse andre funktioner frarådes eller benægtes af sandheden, kan der være stor forvirring og konflikt. Men husk, at sandheden altid har reddet dig fra en større fejl, som du ellers ville have begået.

 

MENNESKER KAN IKKE OPLEVE KUNDSKAB, fordi de er optaget af tanker og domme. Disse tanker og domme skaber en selv-lukket verden for et individ, en selv-lukket verden, hvor de ikke kan se ud. De kan kun se indholdet af deres tanker og dette farver deres oplevelse af livet helt, så meget, at de ikke kan se livet overhovedet.

 

DERFOR, I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER, kig og se, hvordan sandheden har tjent dig. Se på oplevelser, der var glade. Se på oplevelser, der var smertefulde. Især i smertefulde oplevelser, se på, hvordan sandheden har tjent dig. Se åbent. Forsvar ikke en tidligere position, selv om du er fristet hertil. Forsvar ikke en tidligere holdning, selv om du fristes til det. Hvis smerten stadig eksisterer fra et tab fra en tidligere tid, så accepter smerten og dens modløshed, men prøv at se og se så, hvordan du virkelig var tjent med dette tab.

 

DETTE SYNSPUNKT OM AT BLIVE TJENT AF DIN ERFARING er noget, du skal dyrke. Det retfærdiggør ikke selve oplevelsen. Forstå dette. Det giver dig blot en mulighed for at bruge din erfaring til din oplevelse og din styrke. Sandheden virker i en verden af illusioner for at hjælpe dem, der reagerer på sandheden i deres liv. Du reagerer på sandheden, ellers ville du ikke være i gang med dette udviklingsprogram. Således er du nået til det tidspunkt, hvor det ser ud til, at sandheden konkurrerer med andre ting og derfor er meget svært at genkende. I dette udviklingsprogram vil sandheden blive skelnet fra alt andet på en sådan måde, at du kan opleve det direkte og ikke vil blive forvirret over dets udseende eller dets gavnlige eksistens i dit liv. For sandheden er her for at tjene dig, som du er her for at tjene sandheden.

 

ØVELSE 27: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 28

EVALUERING

 

VI VIL BEGYNDE VORES FJERDE EVALUERINGSPERIODE med en særlig bøn.

 

JEG ACCEPTERER MIN KUNDSKAB SOM EN GAVE FRA GUD. Jeg accepterer mine Lærere som mine ældre brødre og søstre. Jeg accepterer min verden som et sted, hvor Kundskab kan genindvindes og bidrages med. Jeg accepterer min fortid som en demonstration af et liv uden Kundskab. Jeg accepterer miraklerne i mit liv som en demonstration af tilstedeværelsen af Kundskab, og nu giver jeg mig selv til at kultivere det, der er til størst mulig gavn i mig selv for at blive givet til verden.”

 

ENDNU EN GANG SKAL VI GENNEMGÅ SIDSTE UGES ØVELSER, genlæse alle instruktionerne og med hvert trin gennemgå, hvad der er viste sig i dine øvelsesperioder. Sørg for at spørge dig selv, hvor dybt du involverede dig i øvelserne – hvor meget du ønskede at søge og undersøge, hvor omhyggeligt du undersøgte din egen erfaring, og i hvor høj grad du følte dig motiveret til at trænge igennem de barrierer, der måtte være.

 

VORES ENE 45-MINUTTERS ØVELSESPERIODE MED EVALUERING vil begynde at give dig et perspektiv på din udvikling i denne forberedelse. Dette er gavnligt ikke kun for dig selv, men også for dem, som du vil tjene i fremtiden, for som du modtager nu, vil du ønske at give i den sammenhæng og i den form, der er passende for dig. Du må forstå, hvordan mennesker lærer, og hvordan mennesker udvikler sig. Dette skal komme fra din egen erfaring og skal repræsentere den kærlighed og medfølelse, som er de naturlige udstrålinger af din Kundskab. Igen, lad ikke tvivl eller forvirring afholde dig fra din sande anvendelse.

 

ØVELSE 28: En 45-Minutters øvelsesperiode.

 

 

Trin 29

JEG VIL OBSERVERE MIG SELV I DAG FOR AT LÆRE AF KUNDSKAB.

 

PÅ DENNE SÆRLIGE ØVELSESDAG, observer dig selv hele dagen, opretholde bevidstheden om dine tanker og adfærd så meget som muligt. For at udvikle denne kvalitet af selvobservation, skal du være så fri for at dømme som muligt, for at dømme forhindre dig fra at være opmærksom. Du må studere dig selv som om du var en anden med hvem du kan være langt mere objektiv.

 

VI VIL I DAG ØVE HVER TIME. Hver time skal du tjekke ind for at iagttage dine tanker og observere din nuværende adfærd. Denne konstante selvkontrol vil gøre det muligt for dig at blive langt mere involveret i din nuværende erfaring og vil give din Kundskab mulighed for at udøve sin gavnlige indflydelse på dig i langt højere grad. Kundskab ved, hvad du har brug for og ved, hvordan den skal tjene dig, men du skal lære at modtage. Med tiden må du ligeledes lære at give, så du kan få mere. Din modtagelse er vigtig, fordi den gør det muligt for dig at give, og at give er essensen af opfyldelse i denne verden. Men du kan ikke give fra en forarmet tilstand. Derfor må din gavmildhed være ægte, født af den overfyldte modtagelighed, som du har dyrket i dig selv, i dit forhold til andre og med livet.

 

HVER ØVELSESPERIODE BEHØVER KUN AT TAGE ET PAR MINUTTER, men bør have din fulde opmærksomhed. Du behøver ikke at lukke øjnene i processen, men hvis det er hensigtsmæssigt, vil det være nyttigt. Du kan øve midt i en samtale. Faktisk er der meget få omstændigheder, der vil forhindre dette øjeblik af introspektion. I praksis spørger du blot dig selv: “Hvordan har jeg det?” og “Hvad laver jeg nu?” Det er det hele. Du kan så føle om, der er noget, du ikke gør som du må gøre. Hvis der ikke er nogen korrektioner, der skal foretages, fortsæt med, hvad du gør. Hvis der skal korrigeres, skal du udføre dem så hensigtsmæssige som muligt. Tillad din indre vejledning at påvirke dig, hvilket den vil gøre, hvis du ikke styres af impulser, frygt eller ambitioner. Iagttag dig selv denne dag.

 

ØVELSE 29: Øvelse hver time.

 

 

Trin 30

I DAG VIL JEG OBSERVERE MIN VERDEN.

 

OBSERVER DIN VERDEN I DAG, efter den samme øvelsesplan som du øvede den foregående dag. Observer din verden uden at dømme og læg mærke til hvad du gør i verden når du ikke dømmer. Mærk så efter, om der er noget du må gøre. Igen, husk hver time at bruge et par minutter til øvelsen, efterhånden som du øver dig, vil øvelserne blive hurtigere, mere engagerende og mere effektive.

 

VI ØNSKER AT DU SKAL SE VERDEN uden fordømmelse, for det vil sætte dig i stand til at se verden, som den virkelig er. Tro ikke, at du har set verden, som den virkelig er, for det, du har set, er din fordømmelse af verden. Verden du vil se hvis du ikke dømmer, er en verden du aldrig har set før.

 

ØVELSE 30: Øvelse hver time.

 

 

Trin 31

JEG ØNSKER AT SE EN VERDEN, JEG ALDRIG HAR SET FØR.

 

DETTE REPRÆSENTERER DIT ØNSKE OM KUNDSKAB. Det repræsenterer dit ønske om fred. Det er alt sammen det samme ønske. Dette ønske stammer fra din Kundskab. Det kan konkurrere med andre ønsker. Det kan true andre ting, selvom det ikke nødvendigvis behøver at gøre det. Derfor afspejler bekræftelsen for i dag din sande vilje i livet. Efterhånden som dette bekræftes, bliver det mere tydeligt for dig, og du vil med tiden være i stand til at opleve det mere og mere.

 

I DAG HVER TIME, MÆRK DIT ØNSKE OM AT SE en anden verden. Se på verden uden fordom og sig til dig selv, “Jeg ønsker at se en anden verden.” Gør det hver time. Prøv ikke at gå glip af øvelsesperioderne. Øv dig, uanset hvordan du har det, uanset hvad der sker. Du er større end dine følelsesmæssige tilstande, og derfor behøver du ikke benægte dem, selvom de skal kontrolleres i tide. Du er større end de billeder, du ser omkring dig, for de repræsenterer for det meste dine fordomme om verden. Øv i dag ved at se uden fordomme og følelser, mens du kigger på dine følelser og fordomme.

 

ØVELSE 31: Øvelse hver time.

 

 

Trin 32

SANDHEDEN ER MED MIG. JEG KAN MÆRKE DET.

 

SANDHEDEN ER MED DIG. DU KAN MÆRKE DET, og den kan lyse ind i dit sind og ind i dine følelser, hvis du tillader det. I dag fortsætter din forberedelse med at udvikle ønsket om sandheden og evnen til at opleve sandheden.

 

I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER, hver af en 30-minutters varighed, sid stille med lukkede øjne, træk vejret dybt og regelmæssigt, forsøg at føle sandheden hinsides den konstante rastløshed i dit sind. Brug dit åndedræt til at bringe dig dybere ind i dig selv, for dit åndedræt vil altid tage dig ud over dine tanker, hvis du holder dig til det samvittighedsfuldt. Lad intet distrahere eller afskrække dig. Hvis noget gennemsyrer dit sind, og du har svært ved at frigive det, fortæl dig selv, at du vil se på det lidt senere, men at lige nu tager du en lille ferie fra dit sind. Øv dig i at føle sandheden. Tænk ikke på sandheden. Øv dig i at føle sandheden.

 

ØVELSE 32: To 30-minutters træningsperioder.

 

 

Trin 33

JEG HAR EN MISSION I MIT LIV AT OPFYLDE.

 

DU HAR EN MISSION I LIVET AT OPFYLDE, en mission, der blev givet dig, før du kom hertil, en mission, som du vil evaluerer når du engang har forladt jorden igen. Det indebærer genvinding af Kundskab og det rette engagement med andre for at skabe specifikke resultater i verden. Det er ikke så vigtigt i øjeblikket, at du evaluerer dit nuværende liv for at se, om det afspejler dette større formål, for du er nu involveret i at genvindende Kundskab. Efterhånden som din Kundskab bliver stærkere, vil den skinne sin nytte på dig og gennem dig. Dine aktiviteter vil derefter blive justeret efter behov. Derfor behøver du ikke bebrejde eller tolerere fortiden eller dine nuværende aktiviteter, for du holder nu fast ved en større styrke i dig.

 

I DINE TO LANGE ØVELSESPERIODER I DAG, dvæl ved tanken om, at du har en stor mission i livet. Tænk over dette. Lad dig ikke straks overbevise af dine første reaktioner. Tænk grundigt over det. Tænk over, hvad det kan betyde. Tænk på de øjeblikke i dit liv, hvor du tidligere har tænkt på dette eller har overvejet muligheden for det. I dine to øvelsesperioder vil du få mulighed for at overveje dette, men pas på – drag ingen konklusioner endnu.

 

ØVELSE 33: To 30-minutters øvelseperioder.

 

 

Trin 34

JEG ER EN BEGYNDENDE ELEV AF KUNDSKAB.

 

DU ER EN BEGYNDENDE ELEV AF KUNDSKAB. Uanset hvor intuitiv du kan betragte dig selv, uanset hvor mentalt dygtig du kan betragte dig selv, uanset hvor følelsesmæssigt ærlig du kan betragte dig selv, uanset hvad dit erkendte avancement er, er du en begynder studerende af Kundskab. Vær glad for, at dette er sådan, for begynder studerende er i stand til at lære alt og behøver ikke forsvare deres resultater. Vi forklejner ikke dine resultater, men ønsker i stedet at skinne sandhedens lys på den storhed, der venter på at blive opdaget i dig, en storhed, der vil give dig sand lighed i livet og med tiden vil afsløre, hvad du er kommet her specifikt for at gøre.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER, begynd med at erkende over for dig selv, at du er en begyndende studerende af Kundskab og ved at minde dig selv om ikke at drage forhastede konklusioner hverken om denne læseplan eller om dine evner som studerende. Sådanne domme er forhastede og afspejler sjældent sandheden på nogen måde. De er normalt en form for modløshed og tjener således slet ikke noget værdigt formål.

 

EFTER AT HAVE ERKLÆRET DAGENS IDE FOR DIG SELV og mindet dig selv om ikke at dømme, så øv 15 minutters indre stilhed i dine to øvelsesperioder. Forsøg at føle sandheden i dig. Fokuser dit sind på et punkt, enten et fysisk punkt eller et imaginært punkt, hvis det er nødvendigt. Lad alt falde til ro indeni. Lad dig blive så stille som muligt, og lad dig ikke afskrække, hvis der er problemer. Du er en begyndende studerende af Kundskab og kan således lære alt.

 

ØVELSE 34: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 35

EVALUERING

 

DENNE EVALUERING GIVER DIG EN MULIGHED for at lære noget om Det Større Fællesskabs lære om Kundskab . I to 30-minutters øvelsesperioder skal du evaluere sidste uges instruktioner og erfaringer i praksis. Gør dette med så lidt vurdering som muligt. Se blot efter og se, hvad der blev instrueret i, hvad du gjorde, og hvad resultatet var. Denne objektive gennemgang vil give dig den største adgang til indsigt og forståelse med et minimum af smerte og selvmisbrug. Du lærer nu at blive objektiv med hensyn til dit liv uden at undertrykke indholdet af dine følelser. I stedet for at forsøge at ødelægge et aspekt af dig selv, forsøger du blot at kultivere et andet aspekt.

 

DERFOR, I DIN EVALUERING BRUG  dette som en rettesnor “Jeg vil se, men jeg vil ikke dømme.” På denne måde vil du være i stand til at genkende ting. Husk på, hvor meget lettere det kan være for dig at have indsigt i en andens liv, og hvor lidt du måske har om dit eget. Større objektivitet er mulig i forhold til andre, fordi du ikke forsøger at bruge deres liv til et bestemt formål, og jo mere du gør det, jo mindre vil du være i stand til at forstå dem, deres natur, deres udvikling eller deres skæbne. Jo mindre du forsøger at bruge dit liv, jo mere vil du derfor være i stand til at forstå det, værdsætte det og arbejde med dets iboende mekanisme for at opnå større fremskridt for dig.

 

ØVELSE 35: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 36

MIT LIV ER ET MYSTERIUM AT UDFORSKE.

 

DIT LIV ER VIRKELIG ET MYSTERIUM, og ja, det kræver virkelig, at du udforsker det, hvis du ønsker at forstå dets formål, dets betydning og dets sande retning. Dette er afgørende for din lykke og tilfredsstillelse i verden, for hvis du har set nøje på dit liv, vil du indse, at du ikke har været tilfreds med små ting. For dig, der søger Kundskab, må der gives noget større. Du må trænge igennem tingenes blotte overflade, som synes at stimulere de fleste mennesker tilstrækkeligt. Du må acceptere din dybere længsel, ellers vil du forårsage dig selv unødig sorg og konflikt. Det er ikke vigtigt, hvad andre mennesker værdsætter. Det er vigtigt, hvad du selv værdsætter. Hvis du søger efter større mening, som er sand mening, må du trænge ind i dit sinds overflade.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG må du igen i meditation koncentrere dig om at føle dine Åndelige Læreres tilstedeværelse. Det er ikke noget, du behøver at forsøge at gøre. Det indebærer blot at slappe af, trække vejret og tillade dit sind at åbne sig. Kvaliteten af dit forhold til dine Lærere er afgørende for at give dig styrke og opmuntring, for du tvivler måske med rette på dine egne evner, men du har god grund til fuldt ud at stole på evnerne hos dine Lærere, som tidligere har gået denne vej på deres vej til Kundskab. De kender vejen, som de nu søger at dele med dig.

 

ØVELSE 36: To øvelsesperioder på 15 minutter.

 

 

Trin 37

DER ER EN VEJ TIL KUNDSKAB.

 

HVORDAN KAN DER IKKE VÆRE EN VEJ TIL KUNDSKAB, når det er dit Sande Selv? Hvordan kan der ikke være en måde, hvorpå Kundskab kan udtrykke sig, når det er den mest naturlige udtryksform? Hvordan kan der ikke være en måde, hvorpå Kundskab kan vejlede dig i relationer, når Kundskab er den perfekte kilde til alle dine relationer? Der er en vej til Kundskab. Det kræver dygtighed og ønske. Begge dele vil tage tid at udvikle. Du må lære at værdsætte det sande og ikke det falske, og det tager tid at lære at adskille de to og at genkende dem. Det tager tid at lære, at det falske ikke tilfredsstiller dig, men at det sande tilfredsstiller dig. Det må læres gennem forsøg, gennem fejl og gennem kontraster. Efterhånden som du nærmer dig Kundskab, bliver dit liv mere fyldigt, mere sikkert og mere direkte. Når du fjerner dig fra den, kommer du tilbage til forvirring, frustration og vrede.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, som ikke vil være meditationsøvelser, brug mindst 15 minutter på at tænke på alle de måder du kan få adgang til Kundskab på. Skriv på et stykke papir alle veje til at opnå Kundskab. Brug begge øvelsesperioder på at gøre dette og prøv at udtømme alle de muligheder, du kan komme i tanke om. Prøv at være meget specifik. Brug din fantasi, men skitsér ruter, der forekommer dig at være helt reelle og meningsfulde for dig. På denne måde vil du vide, hvad du tænker om hvordan man finder en vej til Kundskab, og ud fra dette vil du indse, at Gud kender vejen til Kundskab.

 

ØVELSE 37: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 38

GUD KENDER VEJEN TIL KUNDSKAB.

 

HVORDAN KAN DU FINDE VEJ, NÅR DU ER FARET VILD? Hvordan kan du vide dig sikker, når du sætter så stor pris på det midlertidige? Hvordan kan du kende styrken i dit eget liv, når du er så skræmt af trusler om tab og ødelæggelse? Livet er venligt mod dig, for det tilbyder ikke kun belønningen, men også vejen til belønningen. Hvis det var op til dig selv, ville det være grusomt, for du ville være nødt til at prøve alle de muligheder, du kunne forestille dig, og så ville du have de muligheder, som andre har forestillet sig, og endda mulighederne for at nå Kundskab, som andre har brugt med succes, men som måske ikke fungerer godt for dig. Hvordan kan du i din korte tid i verden opnå alt dette og stadig bevare din livskraft? Hvordan kan du bevare din tiltro til Kundskab, når så mange måder vil skuffe dig?

 

TRO I DAG PÅ KUNDSKAB OM, AT GUD kender vejen til Kundskab, og du behøver blot at følge den vej, der er givet. På denne måde opstår Kundskab simpelthen i dig, fordi den er anerkendt, for kun Gud kender Kundskab i dig, og kun Kundskab i dig kender Gud. Efterhånden som de to ting resonerer sammen, bliver de begge mere tydelige. I dette finder du fred.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, hver af 30 minutters varighed, skal du øve dig i at føle Guds nærvær i stilhed og ro. Ikke at tænke på Gud, ikke at spekulere, ikke undrende, ikke være tvivlende, men blot at føle. Det er ikke fantasi, som du koncentrerer dig om nu, selv om du er vant til at koncentrere dig om fantasi. I stilheden og roen bliver alting tydeligt. Gud er meget stille, for Gud går ingen steder. Efterhånden som du bliver stille, vil du føle Guds kraft.

 

ØVELSE 38: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 39

GUDS KRAFT ER MED MIG.

 

GUDS KRAFT ER MED DIG. Den er i din Kundskab. Lær derfor at genvinde din Kundskab, og du vil lære at genvinde den kraft, som Gud har givet dig, og du vil ligeledes genvinde din kraft, for din kraft vil være nødvendig for, at du kan nærme dig Guds kraft. Således vil alt, hvad der er virkelig magtfuldt og alt, hvad der er virkelig godt, blive bekræftet i dig og i Gud. Lad derfor denne dag være en dag, hvor du kan opleve denne tilstedeværelse og denne kraft i dit liv. Du behøver ikke at forestille dig Gud i din  fantasi. Du behøver ikke at have billeder eller forestillinger for at styrke din forståelse eller tro. Du behøver blot at bruge de metoder, der er givet her.

 

I DINE TO DYBE MEDITATIONSØVELSER på 30 minutter hver, gå endnu en gang ind i stilhed og tillad dig selv at føle Guds kraft. Brug din egen kraft til at lede dit sind, og lad ikke tvivl eller frygt afskrække dig. Guds kraft repræsenterer dit livs mysterium, for den repræsenterer den kraft, som du har bragt med dig fra Gud for at blive udnyttet korrekt i verden i overensstemmelse med den Større Plan. Tillad dig derfor at gå ind i praksis med hengivenhed, med enkelhed og med ydmyghed, så du kan føle Guds kraft.

 

ØVELSE 39: To øvelsesperioder af 30 minutter.

 

 

Trin 40

I DAG VIL JEG FØLE GUDS KRAFT.

 

GUDS KRAFT ER SÅ FULDSTÆNDIG OG SÅ INKLUSIV, at den gennemsyrer alt. Kun de sind, der er adskilt og fortabt i at værdsætte deres egne tanker, kan muligvis blive adskilt fra Guds store velvilje. De, der har reageret på Gud, bliver Guds Budbringere med tiden, så de kan give Nådegaverne til dem, der forbliver tilbage i forvirring.

 

ALLE DIN VERDENS TILSYNELADENDE KRÆFTER – naturens kræfter, din uundgåelige død, den evigt tilstedeværende trussel om sygdom, tab og ødelæggelse og alle konflikter – er alle midlertidige bevægelser i den store Guds stilhed. Det er denne store stilhed, der kalder dig til at vende tilbage til Guds fred og fulde nydelse, men du må forberede dig.

 

I DAG FORBEREDER DU DIG I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER. I stille meditation skal du forsøge at føle Guds styrke. Du behøver ikke at fremkalde magiske billeder, for denne styrke er noget, du kan føle, for den er overalt. Uanset dine omstændigheder eller tilstand, uanset om de er gunstige for din udvikling eller ej, kan du i dag føle Guds styrke.

 

ØVELSE 40: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 41

JEG ER IKKE BANGE FOR GUDS KRAFT.

 

DENNE BEKRÆFTELSE ER SÅ VIGTIG FOR DIN LYKKE, for du må igen lære at stole på kærlighedens kraft og Guds kraft. Derfor må du give afkald på dine tidligere ideer, antagelser og vurderinger af tidligere smertefulde oplevelser. Det er smertefuldt at være adskilt fra det, som du elsker over alt, og den eneste måde at opretholde denne adskillelse på er ved at ondgøre det, som du elsker ved at give det en ond hensigt og derefter skabe skyldfølelse i dig selv. For at føle og acceptere Guds kraft må ondskab og skyldfølelse forlade dig. Du må vove dig ud for at udforske det, der er mest naturligt. Det er som at gå nye veje og komme hjem på en gang.

 

SÅ TRÆN I STILHED TO GANGE I DAG ved at føle  Guds styrke. Søg ikke efter svar fra Gud. Du behøver slet ikke at tale, men blot være til stede, for efterhånden som du lærer at være i relation med det, der er kilden til alle dine relationer, kan de oplysninger, du har brug for, komme let til dig for at vejlede dig, trøste dig og korrigere dig, når det er nødvendigt. Men først må du føle Guds kraft, og i den vil du finde din egen styrke.

 

ØVELSE 41: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 42

EVALUERING

 

I DIN EVALUERING I DAG skal du gennemgå alle de instruktioner, du har fået i den forløbne uge, og dine erfaringer fra øvelserne. Vær særlig opmærksom på i dag at se, hvor dybt og hvor omhyggeligt du øver dig. Sørg for, at du ikke ændrer eller tilpasser lektionerne for at opfylde din egen smag eller dine forventninger. Husk, at du kun behøver at følge pensum for at modtage dets sande belønninger. Din rolle er lille. Vores del er stor. Vi giver midlerne. Du behøver blot at følge dem i tro og i sand forventning. Når du gør dette, vil du udvikle tålmodighed, skelneevne, tillid, konsekvens og selvværd. Hvorfor selvværd? Fordi du skal værdsætte dig selv højt for at tillade dig selv at nærme dig de store gaver af Kundskab. Intet andet vil fjerne selvhad og selvtvivl mere hensigtsmæssigt og fuldstændigt end at modtage de gaver, der er beregnet til dig.

 

DERFOR, I DIN ENE LANGE TRÆNINGSPERIODE I DAG gennemgå den seneste uges øvelser. Se uden at dømme og se, hvad der er blevet tilbudt, hvad du har gjort, og hvad der muligvis kan gøres for at uddybe din øvelse, så du kan modtage dens fordele mere direkte. Hvis du har vanskeligheder, så erkend problemerne og forsøg at rette dem. Giv den kommende uge større engagement. Ved at gøre dette vil du rette op på selvtvivl og forvirring blot ved at rette din vilje.

 

ØVELSE 42: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 43

MIN VILJE ER AT KENDE GUD.

 

DIN VILJE ER AT LÆRE GUD AT KENDE. Det er din sande vilje. Ethvert andet ønske eller motivation er at undslippe dette, som repræsenterer din vilje. Det er din vilje, der er blevet frygtelig for dig. Du er bange for det, du kender og føler dybest set. Dette får dig til at finde tilflugt i andre ting, der ikke repræsenterer dig, og i dette mister du din identitet og forsøger at konstruere en identitet, der er relateret til de ting, som du har søgt at flygte fra. I isolation er man ulykkelig, men i relationer genvinder man lykken.

 

DIN VILJE ER AT LÆRE GUD AT KENDE. Du skal ikke være bange for din vilje. Du er skabt af Gud. Guds vilje er at lære dig at kende. Din vilje er at lære Gud at kende. Der findes ingen anden vilje. Alle andre motivationer end denne er blot født af forvirring og frygt. At kende Gud giver Gud magt og giver også dig magt.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du i stille meditation øve dig i at føle styrken af din egen vilje. Lad ikke frygt og tvivl skygge dit sind. Du behøver ikke at forsøge at føle Guds vilje. Den er der simpelthen. Den kræver blot din opmærksomhed, for at du kan genkende den. Øv dig derfor dybt ved blot at være nærværende over for denne oplevelse.

 

ØVELSE 43: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 44

JEG ØNSKER AT KENDE MIN EGEN STYRKE.

 

DEN BEKRÆFTELSE FINDER DU måske meget acceptabel, fordi du har et øjeblikkeligt behov for den under dine nuværende omstændigheder, men bekræftelsen er langt dybere, end du måske ved første øjekast er klar over. Du har langt mere styrke, end du har hævdet (troet?), men den kan ikke realiseres fuldt ud, før dens anvendelse er rettet på en måde, der virkelig regenererer dig og bringer dine sande evner frem.

 

HVORDAN KAN DU NÆRME DIN STYRKE, når du føler dig svag og hjælpeløs, når du føler dig uværdig, hvis du er tynget af skyld eller forvirring eller i vrede bebrejder andre for dine egne tilsyneladende fejltagelser? At gøre krav på din styrke betyder at slippe alt det, der holder dig tilbage. Du slipper ikke dine forhindringer ved at hævde, at de ikke eksisterer. Du frigiver dem, fordi du værdsætter noget større. Deres hindring er blot et tegn på, at du må gå igennem dem. Din egen styrke bliver så kultiveret. Du søger din styrke, og du bruger den til at finde din styrke. Vi ønsker, at du kender din styrke og udnytter den på dine egne vegne.

 

I DINE TO MEDITATIONSØVELSER I DAG må du i stilhed og ro forsøge at mærke din egen styrke. Lad ikke tankerne alene afskrække dig, for frygt og tvivl er kun tanker – tågeagtige ting, der krydser dit sind som skyer. Bag dit sinds skyer ligger det store univers af Kundskab. Lad derfor ikke skyerne hindre dit udsyn til stjernerne bagved.

 

ØVELSE 44: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 45

ALENE KAN JEG INTET GØRE.

 

ALENE KAN DU INTET GØRE. Intet er nogensinde blevet udrettet alene, selv ikke i din verden. Intet er nogensinde blevet skabt alene, selv ikke i dit sind. Der er ingen ære at få ved at gøre noget alene. Alt er en fælles indsats. Alt er et resultat af relationer.

 

NEDGØR DET DIG SOM PERSON? Slet ikke. Det giver dig et miljø og en forståelse, der gør dig i stand til at indse dine sande præstationer. Du er større end din individualitet, og derfor kan du blive fri for dens begrænsninger. Du arbejder gennem det individ, som er dig personligt, men du er større end dette. Accepter begrænsningerne i et begrænset selv, og kræv ikke, at et begrænset selv skal være Gud, ellers vil du give det store byrder og store forventninger og vil derefter straffe det for dets fejltagelser. Dette fører til selvhad. Det fører til, at du bliver vred på dit fysiske liv og misbruger dig selv personligt, følelsesmæssigt og fysisk. Accepter dine begrænsninger, så du kan acceptere storhed i dit liv.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, med åbne øjne, må du derfor koncentrere dig om dine begrænsninger. Erkend dem. Døm dem ikke som gode eller dårlige. Du skal blot erkende dem. Dette giver dig ydmyghed, og i ydmyghed er du i stand til at modtage storhed. Hvis du forsvarer dine begrænsninger, hvordan kan du så modtage det, der overskrider dem?

 

ØVELSE 45: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 46

JEG MÅ VÆRE LILLE FOR AT VÆRE STOR.

 

ER DET EN MODSÆTNING, AT MAN SKAL VÆRE LILLE for at blive stor? Det er ikke en modsigelse, hvis man forstår betydningen. Hvis du erkender dine begrænsninger, kan du arbejde i en begrænset sammenhæng med stor succes. Dette viser en større virkelighed, end du kunne have indset før. Din storhed må ikke kun være baseret på håb eller høje forventninger. Den må ikke være baseret på idealisme, men på sand erfaring. Tillad dig selv at være lille, og du vil opleve, at storhed er med dig, og at storhed er en del af dig.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du tillade dig selv at være begrænset, men uden at dømme dig selv. Der er ingen fordømmelse. Få dit sind til aktivt at fokusere på dine begrænsninger. Fokuser uden at fordømme. Se objektivt. Det er meningen, at du skal være et middel for en større virkelighed til at udtrykke sig i denne verden. Dit udtryksmiddel er begrænset, men det er fuldt ud tilstrækkeligt til at udføre den opgave, der er din til at udføre. Ved at acceptere dens begrænsninger kan du forstå dens mekanisme og lære at arbejde konstruktivt med den. Så er det ikke længere en begrænsning, men en form for glædelig udtryksform for dig.

 

ØVELSE 46: To 15-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 47

HVORFOR HAR JEG BRUG FOR LÆRERE?

 

DU VIL STILLE DETTE SPØRGSMÅL FØR ELLER SIDEN og måske ved mange lejligheder. Det skyldes dine forventninger til dig selv, at du stiller dette spørgsmål. Men når du ser nøje på dit liv, vil du se, at du har krævet instruktion for alt det, du har lært. Måske syntes ting, som du følte inde i dig selv, at være skabt af dig selv, men de er også resultatet af instruktion. Du er blevet forberedt gennem relationer til alt det, du har lært, hvad enten det er en praktisk færdighed eller en dybere indsigt.  At indse dette skaber en stor anerkendelse af relationer og en fuld bekræftelse af den kraft, som det giver at bidrage i verden.

 

HVIS DU HAR TIL HENSIGT ÆRLIGT AT TILSTRÆBE AT LÆRE en hvilken som helst færdighed, må du først erkende, hvor meget du ikke ved, derefter må du erkende, hvor meget du har brug for at lære, og derefter må du søge den bedst mulige form for undervisning. Dette må også gælde for genvinding af Kundskab. Du må erkende, hvor lidt du ved, hvor meget du har brug for at vide, og derefter modtage den instruktion, der gives. Er det en svaghed at have brug for en lærer? Nej. Det er en ærlig erkendelse baseret på en ærlig vurdering. Hvis du indser, hvor lidt du ved, og hvor meget du har brug for at vide, og hvor stor magt Kundskab har, vil du forstå, hvor indlysende dette er. Hvordan kan man give til dem, der tror, at de allerede har noget, når de i virkeligheden er fattige? Det kan man ikke. Og deres fattigdom vil være selvforskyldt og opretholdt af dem selv.

 

HVORFOR HAR DU BRUG FOR EN LÆRER? Fordi du har brug for at lære noget. Og du har brug for at aflære det, du har lært, og som holder dig tilbage. I dine to øvelsesperioder i dag, med lukkede øjne i meditation, skal du overveje, hvorfor du har brug for en lærer. Observer alle tanker, der synes at indikere, at du kunne klare det selv, hvis du var klog nok eller stærk nok eller opfyldte nogle andre kvalifikationer. Hvis disse forventninger opstår, så erkend dem for det, de er. De er en insisteren på, at du forbliver uvidende ved at proklamere dig selv som en passende instruktør. Du kan ikke lære dig selv det, du ikke ved, og forsøget på at gøre det recirkulerer blot gammel information og binder dig tættere til det sted, hvor du er nu.

 

I ØVELSEN I DAG ANERKENDER du derfor dit behov for sand instruktion og din modstand, hvis den er der, mod tilstedeværelsen af sand instruktion, som er tilgængelig for dig nu.

 

ØVELSE 47: To øvelsesperioder på 30 minutter.

 

 

Trin 48

SAND INSTRUKTION ER TILGÆNGELIG FOR MIG.

 

SANDT INSTRUKTION ER TILGÆNGELIG. Den har ventet på, at du skulle nå det punkt af modenhed, hvor du indser dens nødvendighed i dit liv. Dette skaber ægte motivation for at lære. Den er født af erkendelsen af dine begrænsninger i lyset af det, som er dit sande behov. Du må elske dig selv for at blive en Kundskabsstuderende og til stadighed elske dig selv for at fortsætte. Der er ingen anden hindring for læring end denne. Uden kærlighed er der frygt, for intet andet kan erstatte kærlighed. Men kærligheden er ikke blevet erstattet, og sand hjælp er tilgængelig for dig.

 

I DINE TO MEDITATIONSØVELSER I DAG skal du forsøge at føle tilstedeværelsen af denne sande hjælp. I stilhed og i ro må du føle dette i dit liv og omkring dig. Disse meditationsøvelser vil begynde at åbne en større følsomhed i dig, en helt ny sans. Du vil begynde at opfatte ting, der er til stede, selv om du ikke kan se dem. Du vil være i stand til at reagere på ideer og information, selvom du endnu ikke kan høre kilden til budskabet. Dette er den egentlige proces i kreativ tænkning, for mennesker modtager ideer; de skaber dem ikke. Du er en del af et større liv. Dit personlige liv er et middel til at udtrykke det. Din individualitet bliver således i højere grad kultiveret og mere glædesfyldt, ikke længere et fængsel for dig, men formen for dit glædesfyldte udtryk.

 

SAND HJÆLP ER TIL RÅDIGHED FOR DIG. Øv dig i dag på at føle dens vedvarende tilstedeværelse i dit liv.

 

ØVELSE 48: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 49

EVALUERING

 

DETTE MARKERER AFSLUTNINGEN AF DIN SYVENDE UGE med øvelser. I denne Evaluering bliver du bedt om at gennemgå alle syv ugers øvelser, gennemgå alle instruktioner og huske dine erfaringer med at bruge hver enkelt instruktion. Dette kan kræve flere længere øvelsesperioder, men det er helt afgørende for, at du får en forståelse af, hvad det vil sige at være studerende, og hvordan læring faktisk foregår.

 

PAS MEGET PÅ IKKE AT DØMME DIG SELV SOM STUDERENDE. Du er ikke i stand til at dømme dig selv som studerende. Du har ikke kriterierne, for du er ikke en lærer i Selv Kundskab. Du vil opdage, efterhånden som du fortsætter, at nogle af dine fiaskoer vil føre til større succeser, og at nogle af de ting, du troede var succeser, kan føre til fiasko. Dette vil underbygge hele dit evalueringssystem og vil føre dig til en større erkendelse. Dette vil gøre det muligt for dig at være medfølende overfor dig selv og overfor andre, som du nu bedømmer for deres succeser og deres fiaskoer.

 

GENNEMGÅ DE FØRSTE OTTEOGFYRRE ØVELSER. Prøv at huske, hvordan du reagerede på hvert trin, og hvor dybt du involverede dig selv. Prøv at se på dine succeser, dine bedrifter og dine forhindringer. Du er kommet så langt. Tillykke med det! Du har bestået den første prøve. Vær nu opmuntret til at fortsætte, for Kundskab er med dig.

 

ØVELSE 49: Flere lange øvelsesperioder.

 

 

Trin 50

I DAG VIL JEG VÆRE MED KUNDSKAB.

 

VÆR MED KUNDSKAB I DAG, så du kan få Kundskabens sikkerhed og kraft til rådighed for dig. Tillad Kundskab at give dig stilhed. Tillad Kundskab at give dig styrke og kompetence. Tillad Kundskab at undervise dig. Tillad Kundskab at afsløre universet, som det virkelig eksisterer, og ikke som du vurdere det til at være.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER skal du øve dig i stilhed og mærke kraften i Kundskab. Stil ikke spørgsmål. Det er ikke nødvendigt nu. Diskutere ikke med dig selv om realiteten i din stræben, for det er spild af tid og meningsløst. Du kan ikke vide, før du modtager, og for at modtage må du stole på din tilbøjelighed til at vide.

 

VÆR MED KUNDSKAB  I DAG. Lad intet afskrække dig i dine øvelsesperioder. Du skal blot slappe af og være til stede. Fra disse øvelser vil du kunne genkende et større nærvær, og det vil begynde at dæmpe din frygt.

 

ØVELSE 50: To øvelsesperioder på 30 minutter.

 

 

Trin 51

LAD MIG ERKENDE MIN FRYGT, SÅ JEG KAN SE SANDHEDEN HINSIDES DEM.

 

DINE HINDRINGER SKAL ERKENDES, for at du kan se hinsides dem. Hvis de ignoreres eller benægtes, hvis de beskyttes eller kaldes med andre navne, vil du ikke indse arten af din tilbageholdenhed. Du vil ikke forstå det, der undertrykker dig. Dit liv er ikke født af frygt. Din Kilde er ikke født af frygt. At være i stand til at erkende din frygt betyder, at du må indse, at du er en del af noget større. Ved at indse dette kan du lære at blive objektiv med hensyn til dit liv og forstå dine nuværende omstændigheder uden at fordømme dig selv, for det er inden for disse omstændigheder, at du skal kultivere dig selv. Du må starte der, hvor du er. For at gøre dette må du gøre status over dine styrker og svagheder.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du evaluer eksistensen af det du frygter og minde dig selv om, at din virkelighed er hinsides dem, men at du må erkende dem for at forstå deres skadelige tilstedeværelse i dit liv. Luk øjnene og gentag ideen for i dag; overvej derefter hver enkelt frygt, der dukker op i dit sind. Mind dig selv om, at sandheden er hinsides denne specifikke frygt. Tillad alle frygter at opstå og blive vurderet på denne måde.

 

FOR AT VÆRE UDEN FRYGT, SKAL DU FORSTÅ FRYGTEN – dens mekanisme, dens indflydelse på mennesker og dens resultat i verden. Du må erkende dette uden bedrag og uden præferencer. Du er et stort væsen, der arbejder i en begrænset sammenhæng, i et begrænset miljø. Forstå begrænsningerne i dit miljø og forstå begrænsningerne i dit redskab, og du vil ikke længere hade dig selv for at være begrænset.

 

ØVELSE 51: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 52

JEG ER FRI TIL AT FINDE KILDEN TIL MIN KUNDSKAB.

 

KILDEN TIL DIN KUNDSKAB ER INDEN I DIG og også hinsides dig. Der er ingen forskel på kilden til Kundskab, hvor den findes, for den er overalt. Dit liv er blevet reddet, fordi Gud har plantet Kundskab i dig. Men du vil ikke indse din frelse, før Kundskab har fået lov til at komme frem og uddele sine gaver til dig. Hvilken frihed er at betragte som frihed, bortset fra den, der gør dig i stand til at modtage gaven af dit sande liv? Al anden frihed er friheden til at være kaotisk, friheden til at skade dig selv. Den store frihed er at finde din Kundskab og at tillade den at udtrykke sig gennem dig. I dag er du fri til at finde kilden til din Kundskab.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I STILHED modtag kilden til din Kundskab. Mind dig selv om, at du er fri til at gøre dette. Uanset frygt eller ængstelse, uanset enhver følelse af skyld eller skam, så tillad dig selv at modtage kilden til din Kundskab. Du er fri til at modtage kilden til din Kundskab i dag.

 

ØVELSE 52: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 53

MINE GAVER ER TIL ANDRE.

 

DINE GAVER SKAL GIVES TIL ANDRE, men først må du erkende dine gaver og adskille dem fra de ideer, der begrænser dem, ændrer dem eller benægter dem. Hvordan kan du forstå dig selv, hvis du ikke forstår dig selv i sammenhæng med dit bidrag til andre? Alene kan du intet gøre. Alene har du ingen mening. Det er fordi du ikke er alene. Dette vil blive opfattet som en byrde og som en trussel, indtil du indser den store betydning, det har, og den gave, det i virkeligheden er. Det er dit livs redning. Når livet genvinder dig, genvinder du livet og modtager alle dets belønninger, som langt overstiger alt, hvad du kunne give dig selv. Dit livs værdi fuldbyrdes og demonstreres fuldt ud gennem dit bidrag til andre, for indtil du yder et bidrag, kan du kun delvist realisere dig selv – din værdi, dit formål, din mening og din retning.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG mærk dit ønske om at bidrage til andre. Du behøver ikke nu at bestemme, hvad du ønsker at bidrage med. Det er ikke så vigtigt som dit ønske om at bidrage, for formen for bidraget vil blive åbenbar for dig med tiden og vil også udvikle sig. Det er dit ønske om at bidrage, der er født af ægte motivation, der vil give dig glæde i dag.

 

ØVELSE 53: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 54

JEG VIL IKKE LEVE I IDEALISME.

 

HVAD ER IDEALISME, ANDET END IDEER OM TING, SOM HÅBES PÅ, og som bygger på skuffelse? Din idealisme omfatter dig selv, dine relationer og den verden, du lever i. Den omfatter Gud og livet og alle de erfaringsområder, som du kan forestille dig. Uden erfaring er der idealisme. Idealisme kan være nyttig i begyndelsen, for den kan få dig til at bevæge dig i en sand retning, men du må ikke lade dine konklusioner eller din identitet hvile på den, for kun erfaring kan give dig det, som er sandt for dig, og som du fuldt ud kan acceptere. Lad ikke idealisme lede dig, for Kundskab er her for at lede dig.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du erkende omfanget af din egen idealisme. Iagttag nøje, hvad du ønsker, at du selv skal være, hvad du ønsker, at din verden skal være, og hvordan du ønsker, at dine relationer skal være. Gentag dagens idé, og med lukkede øjne undersøger du hvert af dine idealer. Selv om dine idealer kan se gavnlige ud og synes at repræsentere dit ønske om kærlighed og harmoni, holder de dig i virkeligheden tilbage, for de erstatter det, der virkelig ville give dig de gaver, du søger.

 

ØVELSE 54: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

 

Trin 55

JEG VIL ACCEPTERE VERDEN, SOM DEN ER.

 

IDEALISME ER ET FORSØG PÅ IKKE AT ACCEPTERE VERDEN, SOM DEN ER. Den retfærdiggør skyld og fordømmelse. Den skaber forventninger til et liv, som endnu ikke eksisterer, og gør dermed en sårbar over for alvorlige skuffelser. Din idealisme styrker din fordømmelse.

 

ACCEPTER VERDEN I DAG SOM DEN ER, ikke som du ønsker, at den skal være. Med accept følger kærlighed, for du kan ikke elske verden, som du ønsker, den skal være. Du kan kun elske verden, der er, som den er. Accepter dig selv, som du er og det sande ønske om forandring og fremskridt vil naturligt opstå i dig. Idealisme berettiger til fordømmelse. Anerkend denne store sandhed, og du vil begynde at få en mere umiddelbar og dybtgående oplevelse af livet og af det, der er ægte og ikke baseret på håb eller forventninger, men på ægte engagement.

 

DERFOR SKAL DU I DINE TO 30 MINUTTERS ØVELSESPERIODER I DAG koncentrere dig om at acceptere tingene præcis som de er. Ved at gøre dette accepterer du ikke vold, konflikt eller uvidenhed. Du accepterer blot de eksisterende forhold, så du kan arbejde konstruktivt med dem. Uden denne accept har du intet udgangspunkt for et sandt engagement. Tillad verden at være præcis som den er, for det er denne verden, du er kommet for at tjene.

 

ØVELSE 55: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 56

EVALUERING

 

I DAGENS GENNEMGANG SKAL DU EVALUERER DEN SENESTE UGES LEKTIONER og din deltagelse i dem. Prøv at forstå, at selv om fremskridtene i begyndelsen kan synes at være langsomme, vil det, der er langsomt og jævnt, gøre store fremskridt. En konsekvent indsats vil give dig den lige linje til din præstation.

 

I DIN EVALUERING MINDER VI DIG IGEN om, at du skal afholde dig fra at dømme dig selv, hvis du ikke har opfyldt dine forventninger. Indse blot, hvad der kræves for at følge instruktionerne, som de er givet, og involver dig selv i dem så fuldt ud som muligt. Husk, at du lærer at lære, og husk, at du lærer at genvinde dit selvværd og dine sande evner.

 

ØVELSE 56: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 57

FRIHEDEN ER MED MIG.

 

FRIHEDEN ER I DIG, den venter på at blive født i dig, venter på at blive krævet og accepteret, venter på at blive levet og anvendt og venter på at blive æret og fulgt. Du, der har levet under vægten af din egen fantasi, du, der har været fange af dine egne tanker og andres tanker, du, der har været intimideret og truet af denne verdens fremtoning, har nu håb, for den sande frihed bor i dig. Den venter på dig. Du har bragt den med dig fra dit Ældgamle Hjem. Du bærer den med dig hver dag, hvert øjeblik.

 

I DETTE UDVIKLINGSPROGRAM lærer du nu at vende dig mod frihed og væk fra frygt og din egen fantasi mørke. I friheden vil du finde stabilitet og konsistens. Dette vil give dig det fundament, som du kan bygge din kærlighed og din følelse af selvværd på, og dette fundament vil ikke blive rystet af verden, for det er større end verden. Det er ikke født af adskillelsens betænkelighed. Det er født af sandheden om din totale inklusion i livet.

 

GENTAG HVER TIME DAGENS IDE og tag et øjeblik og mærk, at friheden er med dig. Efterhånden som du kommer tættere på friheden i løbet af dagen, vil du være i stand til mere og mere klart at genkende det, der holder dig tilbage. Du vil indse, at det kun er din fastholdelse af dine egne tanker, der holder dig tilbage. Det er din interesse i din egen fantasi, der holder dig tilbage. Dette vil lette din byrde, og du vil indse, at der er et sandt valg til rådighed. Denne erkendelse vil give dig styrken til at komme til frihed i dag.

 

I DINE TO DYBE MEDITATIONSØVELSER skal du gentage dagens ide og forsøge at tillade dit sind at være stille, hvilket er begyndelsen til dets frihed. Denne øvelse i stilhed vil gøre det muligt for dit sind at ryste de lænker løs, der binder det – dets utilgivelighed fra fortiden, dets angst for fremtiden og dets undgåelse af nutiden. I stilhed hæver dit sind sig over alt det, der fastholder det som lille, skjult og isoleret i sit eget mørke. Hvor tæt er friheden ikke på dig i dag, som blot behøver at være stille for at modtage den. Og hvor stor er ikke din belønning, du, som er kommet til verden, for friheden er med dig.

 

ØVELSE 57: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 58

KUNDSKAB ER MED MIG.

 

I DAG BEKRÆFTER VI, AT NÆRVÆRE AF KUNDSKAB er til stede i dit liv. Hver time hævder du denne bekræftelse og tager så et øjeblik til at forsøge at føle dette nærvær. Du må føle den. Du kan ikke bare forestille dig den, for Kundskab skal opleves. Uanset hvilke omstændigheder du befinder dig i, gentag denne bekræftelse en gang i timen og forsøg at føle dens betydning. Du vil opdage, at der er mange situationer, som du troede var uhensigtsmæssige til øvelsen, hvor du kan øve dig. På denne måde vil du opdage, at du har magten til at styre din oplevelse, så den opfylder dine sande tilbøjeligheder, og du vil opdage, at enhver omstændighed er passende for sand forberedelse og selvanvendelse.

 

FORSØGE AT ØVE DIG HVER TIME. Vær bevidst om din tid. Hvis du går glip af en time, skal du ikke bekymre dig, men genoptage øvelsen i de resterende timer. Kundskab er med dig i dag. I dag vær sammen med Kundskab.

 

ØVELSE 58: Øvelse hver time.

 

 

 

Trin 59

I DAG VIL JEG LÆRE TÅLMODIGHED.

 

DET ER MEGET VANSKELIGT FOR ET SIND, DER ER FORPINT, at være tålmodig. Det er meget vanskeligt for et sind, der er rastløst, at være tålmodigt. Det er meget vanskeligt for et sind, der har søgt alt sit værd i midlertidige ting, at være tålmodigt. Kun i jagten på noget større er tålmodighed nødvendig, fordi det kræver en større indsats. Tænk på dit liv i termer af langsigtet udvikling, ikke i termer af umiddelbar sensation og gevinst. Kundskab er ikke blot stimulering. Det er dybden af den kraft, der er universel og evig, og dens storhed er givet til dig for at modtage og give.

 

ØV DIG HVER TIME I DAG og bekræft, at du vil lære at være tålmodig, og at du vil blive opmærksom på dit liv i stedet for at kritisere dit liv. Bekræft, at du vil blive objektiv med hensyn til dine evner og dine omstændigheder, så du kan anvende en større sikkerhed med hensyn til dem.

 

LÆR TÅLMODIGHED I DAG OG INDLÆR TÅLMODIGT. På denne måde vil du bevæge dig hurtigere, mere sikkert og mere kærligt.

 

ØVELSE 59: Øvelse hver time

 

 

Trin 60

JEG VIL IKKE DØMME VERDEN IDAG.

 

UDEN DIN FORDØMMELSE kan Kundskab angive, hvad du skal gøre, og hvad du må forstå. Kundskab repræsenterer en større dømmekraft, men det er en dømmekraft, der er meget forskellig fra din egen, for den er ikke født af frygt. Den besidder ikke vrede. Den er altid beregnet til at tjene og nære. Den er retfærdig, idet den giver sand anerkendelse til hver enkelt persons nuværende tilstand uden at nedgøre deres betydning eller skæbne. Døm ikke verden i dag, så kan du se verden, som den er. Døm ikke verden i dag, acceptere verden som den er. Tillad verden at være præcis som den er, så du kan genkende den. Når verden først er blevet anerkendt, vil du indse, hvor meget den har brug for dig, og hvor meget du vil have lyst til at give den. Verden har ikke brug for skyld. Den har brug for tjeneste. Den har brug for sandhed. Og frem for alt har den brug for Kundskab.

 

HVER TIME I DAG, TAG ET ØJEBLIK og se på verden uden at dømme den. Gentag bekræftelsen for i dag, og brug et øjeblik på at se på verden uden at dømme. Uanset hvilket fremtoning du ser, om det behager dig eller ikke behager dig, om du finder den smukt eller grimt, om du synes, den er værdigt eller uværdigt, så se på den uden at dømme.

 

ØVELSE 60: Øvelse hver time.

 

 

Trin 61

KÆRLIGHED GIVER AF SIG SELV GENNEM MIG.

 

KÆRLIGHEDEN GIVER SIG SELV GENNEM DIG, så når du er klar til at være dens udtryksmiddel. Du behøver ikke at forsøge at være kærlig for at dulme en følelse af utilstrækkelighed eller skyldfølelse. Du behøver ikke at forsøge at være kærlig for at vinde andres anerkendelse. Du må ikke styrke din følelse af hjælpeløshed eller følelse af uværdighed ved at forsøge at lægge en lykkelig eller godgørende følelse på dem. Kærligheden i dig vil udtrykke sig selv, for den er født af Kundskab i dig, som den er en del af.

 

HVER TIME I DAG, SE PÅ VERDEN, og erkend, at kærligheden i dig vil tale for sig selv. Hvis du er uden fordømmelse, hvis du er i stand til at være sammen med verden, som den virkelig er, og hvis du er i stand til at være til stede med andre, som de virkelig er, vil kærligheden i dig tale for sig selv. Forsøg ikke at få kærligheden til at tale for dig. Forsøg ikke at få kærligheden til at udtrykke dine ønsker eller behov, for kærligheden vil selv tale gennem dig. Hvis du er nærværende over for kærligheden, vil du være nærværende over for verden, og kærligheden vil tale gennem dig.

 

ØVELSE 61: Øvelse hver time.

 

Trin 62

I DAG VIL JEG LÆRE AT LYTTE TIL LIVET.

 

HVIS DU ER NÆRVÆRENDE OVERFOR VERDEN, vil du være i stand til at høre verden. Hvis du er nærværende overfor livet, vil du kunne høre livet. Hvis du er nærværende overfor Gud, vil du kunne høre Gud. Hvis du er nærværende overfor dig selv, vil du være i stand til at høre dig selv.

 

DERFOR MÅ DU I DAG ØVE DIG I AT LYTTE. Hver time skal du øve dig i at lytte til verden omkring dig og verden indeni dig. Gentag bekræftelsen, og øv dig derefter på dette. Det tager kun et øjeblik. Du vil opdage, at uanset dine omstændigheder vil der være en måde for dig at praktisere lytning på i dag. Lad ikke dine omstændigheder dominere dig. Du kan øve dig i alle situationer. Du kan finde en måde at øve dig på, som ikke skaber forlegenhed eller uhensigtsmæssighed over for andre. Uanset om du er alene eller sammen med andre, kan du øve dig i dag. Øv dig hver time. Øv dig i at lytte. Øv dig i at være til stede. At lytte i sandhed betyder, at du ikke dømmer. Det betyder, at du observerer. Husk, at du er ved at udvikle en sindsevne, som vil være nødvendig for, at du kan give og modtage den store Kundskab.

 

ØVELSE 62: Øvelse hver time.

 

 

Trin 63

EVALUERING

 

SOM FØR MÅ DU I DIN EVALUERING gennemgå den seneste uges træning og finde ud af, i hvilket omfang du har været involveret, og hvordan du kan øge og forbedre dit engagement. I denne uge er dine øvelser udvidet. Du har taget dem med dig ud i verden for at anvende dem i alle mulige situationer, uanset din følelsesmæssige tilstand, uanset den følelsesmæssige tilstand hos dem, der påvirker dig, og uanset hvor du er, og hvad du laver. På denne måde bliver alting en del af din øvelse. Verden bliver så i stedet for at være et frygtsomt sted, der undertrykker dig, et nyttigt sted at kultivere Kundskab.

 

ERKEND DEN STYRKE, DU FÅR, når du er i stand til at øve uanset dine følelsesmæssige tilstande, for du er større end dine følelser, og du behøver ikke at undertrykke dem for at indse dette. For at blive objektiv med dine egne indre tilstande må du operere ud fra en position, hvor du kan observere dem, og hvor du ikke er domineret af dem. Dette vil gøre det muligt for dig at blive nærværende overfor dig selv og det vil give dig sand medfølelse og forståelse. Så vil du ikke være en tyran over for dig selv, og tyranni i dit liv vil få en ende.

 

I DIN ENE LANGE ØVELSESPERIODE må du evaluere den foregående uge så omhyggeligt som muligt uden at fordømme den. Husk, at du er ved at lære at øve dig. Husk, at du lærer at udvikle dine færdigheder. Husk, at du er en elev. Vær en begynderelev, for en begynderelev har få forudsætninger og ønsker at lære alting.

 

ØVELSE 63: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 64

I DAG VIL JEG LYTTE TIL EN ANDEN.

 

VED TRE FORSKELLIGE LEJLIGHEDER I DAG øv dig i at lytte til en anden person. Lyt uden at vurdere og uden at dømme. Lyt uden at dit sind bliver distraheret af noget andet. Du skal blot lytte. Prøv med tre forskellige personer i dag. Øv dig i at lytte. Vær stille, når du lytter. Forsøg at høre mere end deres ord. Forsøg at se ud over deres udseende. Lad være med at projicere billeder på dem. Bare lyt.

 

ØV DIG I DAG I AT LYTTE TIL EN ANDEN PERSON. Bliv ikke optaget af det, de siger. Du behøver ikke at reagere uhensigtsmæssigt på vedkommende, hvis han/hun taler direkte til dig, for at øve dig med ham/hende. Du engagerer hele dit sind i din samtale. Tag dig derfor tid til at øve dig i at lytte uden at tale. Tillad andre at udtrykke sig overfor dig. Du vil opdage, at deres kommunikation til dig er større, end du måske først havde forventet. Du behøver ikke at forstå dette. Du skal blot øve dig i at lytte i dag, så du kan høre Kundskabens tilstedeværelse.

 

ØVELSE 64: Tre øvelsesperioder.

 

 

Trin 65

JEG ER KOMMET TIL VERDEN FOR AT ARBEJDE.

 

DU ER KOMMET TIL VERDEN FOR AT ARBEJDE. Du er kommet til verden for at lære og for at bidrage. Du er kommet fra et hvilested til et arbejdssted. Når arbejdet er færdigt, tager du hjem til et sted, hvor du kan hvile dig. Dette kan kun erkendes, og din Kundskab vil afsløre det for dig, når du er klar.

 

FOR NU, ØV DIG HVER TIME. Sig til dig selv, at du er kommet til verden for at arbejde, og tag dig et øjeblik til at føle virkeligheden af dette. Dit arbejde er større end din nuværende beskæftigelse. Dit arbejde er større end det, du i øjeblikket forsøger at gøre med mennesker og for mennesker. Dit arbejde er større end det, du forsøger at gøre for dig selv. Forstå, at du ikke ved, hvad dit arbejde er. Det vil blive afsløret for dig, og det vil udvikle sig for dig, men forstå i dag, at du er kommet til verden for at arbejde. Dette vil bekræfte din styrke, dit formål og din skæbne. Dette vil bekræfte virkeligheden af dit Sande Hjem, hvorfra du har bragt dine gaver.

 

ØVELSE 65: Øvelse hver time.

 

 

Trin 66

JEG VIL HOLDE OP MED AT KLAGE OVER VERDEN.  

 

AT KLAGE OVER VERDEN BETYDER, at den ikke lever op til din idealisme. Hvis du klager over verden, betyder det, at du ikke erkender, at du er kommet her for at arbejde. At beklage sig over verden hjælper dig ikke til at forstå dens problemer. At beklage sig over verden betyder, at du ikke forstår verden, som den er. Dine klager viser, at du er blevet skuffet over nogle forventninger. Disse skuffelser er nødvendige for, at du kan begynde at forstå verden, som den er, og for at forstå dig selv, som du i sandhed er.

 

HVER TIME I DAG GIV DIG SELV DENNE BEKRÆFTELSE og øv den derefter. Bruge et minut hver time på ikke at klage over verden. Lad ikke timerne gå ubemærket hen, men vær til stede for at øve dig. Erkend, i hvor høj grad andre klager over verden, og hvor lidt den giver dem, og hvor lidt det giver verden. Verden er allerede blevet fordømt af dem, der opholder sig i den. Hvis den skal elskes og dyrkes, må dens problemer erkendes, og dens muligheder må accepteres. Hvem kan klage, når der gives et miljø, hvor Kundskab kan genvindes og bidrage? Verden har kun brug for Kundskab og Kundskabens udtryksformer. Hvordan kan den være værd at fordømme?

 

ØVELSE 66: Øvelse hver time

 

 

Trin 67

JEG VED IKKE, HVAD JEG VIL ØNSKE FOR VERDEN.

 

DU VED IKKE, HVAD DU ØNSKER FOR VERDEN, fordi du ikke forstår verden, og du har endnu ikke været i stand til at se dens vanskelige situation. Når du indser, at du ikke ved, hvad du ønsker for verden, giver det dig motivation og mulighed for at observere verden og se den igen. Dette er afgørende for din forståelse. Det er afgørende for dit velbefindende. Verden vil kun skuffe dig, hvis den er misforstået. Du vil kun skuffe dig selv, hvis du bliver misforstået. Du er kommet til verden for at arbejde. Anerkend den mulighed, som dette giver dig.

 

ØV DIG HVER TIME I DAG I ALLE DE OMSTÆNDIGHEDER DU ER I. Sig bekræftelsen, og prøv derefter at indse dens sandhed. Du ved ikke, hvad du ønsker for verden, men din Kundskab ved, hvad den skal bidrage med. Uden at du forsøger at erstatte Kundskab med dine egne planer for verden, vil Kundskab udtrykke sig frit og uden hindringer, og du og verden vil være de store modtagere af dens gaver.

 

ØVELSE 67: Øvelse hver time.

 

 

Trin 68

JEG VIL IKKE MISTE TROEN PÅ MIG SELV I DAG.

 

MIST IKKE TROEN PÅ DIG SELV I DAG. Fortsæt din øvelser. Bevar din hensigt om at lære. Vær uden konklusioner. Hav denne åbenhed og denne sårbarhed. Sandheden eksisterer uden at du forsøger at styrke dig selv. Tillad dig selv at være en modtager af den.

 

HVER TIME I DAG, ØV DIG I AT MINDE DIG SELV OM, at du ikke vil miste troen på dig selv. Mist ikke troen på Kundskab, på dine Læreres tilstedeværelse, på livets velgørenhed eller på din mission i verden. Tillad alle disse ting at blive bekræftet, så de med tiden kan åbenbare sig fuldt ud for dig. Hvis du er bevidst om dem, vil de blive så indlysende for dig, at du vil se og føle dem i alle ting. Dit syn på verden vil blive forandret. Din oplevelse af verden vil blive forandret. Og al din kraft og energi vil forenes for at blive udtrykt.

 

MIST IKKE TROEN PÅ DIG SELV I DAG.

 

ØVELSE 68: Øvelse hver time.

 

 

Trin 69

I DAG VIL JEG ØVE STILHED.

 

I DINE TO 30-MINUTTERS ØVELSESPERIODER I DAG, øv dig i stilhed. Tillad din meditation at være dyb. Overgiv dig selv til den. Gå ikke ind i meditationen med krav og ønsker. Gå ind i meditationen for at give dig selv til den. Det er den Sande Ånds tempel i dig, som du bringer dig selv til. I dine øvelsesperioder skal du derfor være til stede og være stille. Tillad dig selv at bade i tomhedens luksus. For Guds nærvær opleves først som tomhed, fordi det mangler bevægelse, og derefter begynder du i denne tomhed at føle det nærvær, der gennemsyrer alle ting og giver alt mening i livet.

 

ØV DIG I DAG I STILHED, så du kan erkende.

 

ØVELSE 69: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

TRIN 70

EVALUERING

 

I DAG ER KULMINATIONEN PÅ TI UGERS TRÆNING. Tillykke! Du er nået så langt. At være en sand elev betyder, at du følger trinene, som de bliver givet. For at gøre dette må du lære at ære dig selv, at ære kilden til din instruktion, at anerkende dine begrænsninger og at værdsætte din storhed. Derfor er det sådan, at dette er en æresdag og en anerkendelsesdag for dig.

 

GENNEMGÅ DE SIDSTE TRE UGERS TRÆNING. Genlæs instruktionerne og husk hver enkelt øvelsesperiode. Husk, hvad du gav, og hvad du ikke gav. Værdsæt din deltagelse og forsøg at styrke den i dag. Uddyb din beslutsomhed om at have Kundskab og uddyb din erfaring med at være en sand følger, så du i fremtiden kan lære at være en sand leder. Uddyb din oplevelse af at være en sand modtager, så du kan blive en sand bidragyder.

 

LAD DERFOR DENNE EVALUERINGSDAG blive en æresdag for dig og en dag, der styrker dit engagement. Evaluer ærligt din deltagelse. Vurder dine tilsyneladende succeser og fiaskoer. Dine succeser vil opmuntre dig, og dine fiaskoer vil lære dig, hvad du skal gøre for at uddybe din erfaring. Dette er en æresdag for dig, der er æret.

 

ØVELSE 70: Flere lange øvelsesperioder.

 

 

Trin 71

JEG ER HER FOR AT TJENE ET STØRRE FORMÅL.

 

DU ER HER FOR AT TJENE ET STØRRE FORMÅL, som ligger ud over blot overlevelse og tilfredsstillelse af de ting, du måske tror, du ønsker. Dette er sandt, fordi du har en åndelig natur. Du har en åndelig oprindelse og en åndelig skæbne. Din fiasko i dette liv er den manglende evne til at reagere på din åndelige natur, som er blevet fordrejet og bagatelliseret af religionerne i din verden, som er blevet negligeret og benægtet af videnskaben i din verden. Du har en åndelig natur. Du har et større formål at tjene. Når du stoler på din tilbøjelighed til dette formål, vil du være i stand til at komme tættere herpå. Når du føler dig sikker på, at den repræsenterer en ægte kilde til kærlighed, vil du begynde at åbne dig for den, og det vil være en stor hjemkomst for dig.

 

I DINE TO MEDITATIONSØVELSESPERIODER I DAG skal du tillade dig selv at åbne dig for kærlighedens tilstedeværelse i dit liv. Sid stille og roligt og træk vejret dybt, lad dig selv virkelig føle kærlighedens tilstedeværelse, som er tegn på tilstedeværelsen af et større formål i dit liv.

 

ØVELSE 71: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 72

JEG VIL STOLE PÅ MINE DYBESTE TILBØJELIGHEDER I DAG.

 

STOL PÅ DINE DYBESTE TILBØJELIGHEDER, for de er troværdige, men du må lære at skelne mellem dem og skelne mellem dem og de mange andre lyster, tvangstanker og ønsker, som du føler, og som påvirker dig. Du kan kun lære dette gennem erfaring. Du kan lære dette, fordi dine dybeste tilbøjeligheder altid fører dig ind i meningsfulde relationer og væk fra isolation eller splittede engagementer. Du må øve dig i dette for at lære det, og det vil tage tid, men hvert skridt, du tager i denne retning, vil bringe dig tættere på kilden til kærlighed i dit liv og vil vise dig den Større Kraft, der bor i dig, som du må tjene, og som du må lære at modtage.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG, i stilhed og ro, modtag denne Større Kraft og stol på dine dybeste tilbøjeligheder, mens du gør det. Tillad dig selv at give disse to øvelsesperioder din fulde opmærksomhed og læg alle andre ting til side til senere overvejelse. Tillad dig selv at erkende dine dybeste tilbøjeligheder, som du må lære at stole på.

 

ØVELSE 72: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 73

JEG VIL LADE MINE FEJL UNDERVISE MIG.

 

HVIS DU TILLADER DINE FEJL AT UNDERVISE DIG, vil det give dem værdi. Uden det ville de ikke have nogen værdi og vil i din egen vurdering kun være en skamplet på dig. At bruge fejl til undervisning er at udnytte dine egne begrænsninger og få dem til at vise dig vejen til storhed. Gud ønsker, at du skal lære af dine fejl, så du kan lære om Guds storhed. Dette sker ikke for at nedgøre dig, men for at rejse dig. Der er mange fejl, som du har begået, og der er stadig fejl, du

vil begå. Det er for at beskytte dig mod gentagelse af skadelige fejl og for at lære af fejl, at vi nu ønsker at undervise dig.

 

GENTAG HVER TIME I DAG, at du ønsker at lære af dine fejl, og mærk efter, hvad det betyder. Således vil du gennem mange perioder med øvelsen i dag begynde at forstå den erklæring, du kommer med, og du vil måske derefter opfatte, hvordan den kan gennemføres. Hvis du er villig til at lære af dine fejl, vil du ikke være så bange for at erkende dem. Så vil du ønske at forstå dem, ikke at benægte dem, ikke at bære falsk vidnesbyrd mod dem, ikke at kalde dem ved andre navne, men at indrømme dem til din egen fordel. Ud fra denne erkendelse vil du være i stand til at hjælpe andre med at genvinde Kundskab, for  også de må lære at lære af deres fejl.

 

ØVELSE 73: Øvelse hver time.

 

 

 

Trin 74

FRED ER MED MIG I DAG.

 

I DAG ER FREDEN MED DIG. Forbliv i freden og modtag dens velsignelser. Kom til fred med alt det, der bekymrer dig. Kom med din tunge byrder. Kom uden at søge svar. Kom ikke for at søge forståelse. Kom og søg dens velsignelser. Freden kan ikke gribe ind i et liv med konflikter, men du kan gå ind i et liv i fred. Du kommer til freden, som venter på dig, og i den vil dine byrder blive frigjort.

 

I DINE TO LANGE ØVELSESPERIODER I DAG skal du øve dig i stilhed på at modtage fred. Tillad dig selv at få denne gave, og hvis der kommer en tanke, der vil afholde dig fra det, så mind dig selv om dit store værd –  værdien af din Kundskab, og værdien af dit selv. Vid nu, at du er villig til at lære af dine fejl, og at du ikke behøver at identificere dig med dem, men kun bruge dem som en værdifuld ressource for din udvikling, for sådan kan de blive for dig.

 

ØV DIG SÅ PÅ AT MODTAGE. Åbn dig lidt mere i dag. Læg alle de ting til side, der optager dig, så du om nødvendigt kan overveje dem senere. Freden er hos dig i dag. Bliv i dag med fred.

 

ØVELSE 74: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

 

Trin 75

I DAG VIL JEG LYTTE TIL MIT SELV.

 

LYT I DAG TIL DIT SELV, ikke det lille selv i dig, som klager og bekymrer sig og undrer sig og ønsker sig noget, men det Større Selv i dig. Lyt til det Større Selv i dig, som er Kundskab, som er forenet med dine Åndelige Lærere, som er forenet med din Åndelige Familie, og som indeholder dit formål og dit kald i livet. Lyt ikke for at stille spørgsmål, men for at lære at lytte. Og efterhånden som din lytning med tiden bliver dybere, vil dit Sande Selv tale til dig, når det er nødvendigt, og du vil så være i stand til at høre og svare uden forvirring.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du øve dig i at lytte til dit Selv. Der er ingen spørgsmål, der skal stilles. Det er ikke nødvendigt. Der er lytning, der skal udvikles. Lyt til dit Sande Selv i dag, så du kan lære om det, som Gud kender og elsker.

 

ØVELSE 75: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 76

I DAG VIL JEG IKKE DØMME EN ANDEN

 

UDEN FORDØMMELSE KAN DU SE. Uden fordømmelse kan du lære. Uden fordømmelse bliver dit sind åbent. Uden fordømmelse forstår du dig selv. Uden fordømmelse kan du forstå en anden.

 

HVER TIME I DAG, gentag denne erklæring, mens du er vidne til dig selv og verden omkring dig. Gentag denne erklæring og mærk dens virkning. Slip dine fordømmelser i et øjeblik, og mærk derefter kontrasten og den oplevelse, som dette vil give dig. Fordøm ikke en anden  i dag. Tillad andre at åbenbare sig for dig. Uden fordømmelse vil du ikke lide under din egen tornekrone. Uden fordømmelse vil du føle tilstedeværelsen af dine lærere, der hjælper dig.

 

GØR DET MULIGT FOR DINE TIMEØVELSER AT BLIVE KONSEKVENTE. Hvis du går glip af en time, så tilgiv dig selv og giv dig selv en ny chance. Fejl skal lære dig, styrke dig og vise dig, hvad du har brug for at lære.

 

UANSET HVAD EN ANDEN GØR, og uanset om han eller hun krænker dine følelser, dine ideer eller dine værdier, så døm ikke en anden i dag.

 

ØVELSE 76: Øvelse hver time

 

 

Trin 77

EVALUERING

 

I DIN EVALUERING I DAG skal du endnu en gang gennemgå den seneste uges øvelser og undervisning. Undersøg endnu en gang de kvaliteter i dit indre, som hjælper dig i din forberedelse, og de kvaliteter i dit indre, som gør din forberedelse vanskeligere. Iagttag disse ting objektivt. Lær at styrke de aspekter af dig selv, der opmuntrer og styrker din deltagelse i genvindingen af Kundskab, og lær at justere eller korrigere de kvaliteter, der forstyrrer dig. Du må erkende begge dele for at have Visdom. Du må lære om sandheden, og du må lære om fejl. Du må gøre dette for at opnå fremskridt, og du må gøre dette for at tjene andre. Medmindre du har lært om fejl og kan se objektivt på dem og forstå, hvordan de er opstået, og hvordan de kan afhjælpes – indtil du har lært disse ting – vil du ikke vide, hvordan du skal tjene andre, og deres fejl vil gøre dig vred og frustrere dig. Med Kundskab vil dine forventninger være i harmoni med den andens natur. Med Kundskab vil du lære at tjene, og du vil glemme, hvordan man fordømmer.

 

ØVELSE 77: Én lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 78

ALENE KAN JEG IKKE GØRE NOGET.

 

DU KAN IKKE GØRE NOGET ALENE, for du er ikke alene. En større sandhed kan du ikke finde. Men du vil heller ikke finde en sandhed, der kræver større overvejelser og undersøgelser. Tag det ikke for pålydende, for denne sandhed er meget stor. Det er nødvendigt, at du studerer den.

 

GENTAG DENNE SÆTNING HVER TIME I DAG og overvej dens virkning. Gør dette under alle omstændigheder, for med tiden vil du finde ud af, hvordan du kan lære under alle omstændigheder, hvordan du kan øve dig under alle omstændigheder, hvordan alle omstændigheder kan gavne din øvelse, og hvordan din øvelse kan gavne alle omstændigheder.

 

DU KAN IKKE GØRE NOGET ALENE, og i din øvelse i dag vil du modtage hjælp fra dine Åndelige Lærere, som vil give dig deres styrke. Du vil føle dette, når du giver din egen styrke. Du vil indse, at en større styrke end din egen vil gøre dig i stand til at bevæge dig fremad, til at trænge igennem det store slør af misforståelser og til at indse kilden til din Kundskab og kilden til dine relationer i livet. Accepter dine begrænsninger, for alene kan du intet gøre, men med livet er alle ting givet dig til at tjene. Med livet bliver din sande natur værdsat og forherliget i dens tjeneste for andre.

 

ØVELSE 78: Øvelse hver time.

 

 

Trin 79

JEG VIL TILLADE USIKKERHED AT EKSISTERE I DAG.

 

NÅR MAN TILLADER USIKKERHED AT EKSISTERE, betyder det, at der er stor tro. Det betyder, at der opstår en anden form for vished. Når du tillader usikkerhed at eksistere, betyder det, at du bliver ærlig, for i sandhed er du usikker. Når du tillader usikkerhed at eksistere, bliver du tålmodig, for det kræver tålmodighed at genvinde din vished. Når du tillader usikkerhed at eksistere, bliver du tolerant. Du trækker dig tilbage fra at dømme og bliver vidne til livet i dig og livet omkring dig. Accepter usikkerheden i dag, så du kan lære noget. Uden formodning vil du søge Kundskab. Uden fordømmelse vil du erkende dit eget sande behov.

 

HVER TIME I DAG skal du gentage dagens udsagn og undersøge, hvad det betyder. Undersøg det ud fra dine egne følelser og undersøg det i lyset af det, du ser i verden omkring dig. Usikkerhed eksisterer, indtil du er sikker. Hvis du tillader dette at eksistere, kan du tillade Gud at tjene dig.

 

ØVELSE 79: Øvelse hver time.

 

 

Trin 80

JEG KAN KUN ØVE MIG.

 

DU KAN KUN ØVE DIG. Livet er øvelse. Vi er blot ved at omdirigere din øvelse, så den tjener dig og andre. Du øver dig hele tiden, gentagne gange, igen og igen. Du øver dig i forvirring, du øver dig i at dømme, du øver dig i at projicere skyld, du øver dig i skyldfølelse, du øver dig i at distancere dig og du øver dig i inkonsekvens. Du styrker dine fordømmelser ved at fortsætte med at udøve dem. Du styrker dine usikkerheder ved fortsat at fremhæve dem. Du øver dit selvhad ved fortsat at påvirke det.

 

HVIS DU SER OBJEKTIVT PÅ DIT LIV, bare et øjeblik, vil du se, at hele dit liv er en øvelse. Derfor vil du øve dig, uanset om du har en læseplan til din fordel eller ej. Derfor giver vi den læseplan, som du nu kan udøve. Den vil erstatte de øvelser, der har forvirret og nedgjort dig, som har skabt konflikter, og som har ført dig ind i fejl og fare. Vi giver dig en større indøvelse, så du ikke øver de ting, som underminerer din værdi og din sikkerhed.

 

I DINE TO MEDITATIONSØVELSESPERIODER I DAG gentag udsagnet om, at du kun kan øve dig, og øv dig derefter i stilhed og modtagelighed. Styrk din praksis, og du vil få bekræftet det, vi siger. Du kan kun øve dig. Derfor øv for det gode.

 

ØVELSE 80: To øvelsesperioder på 30 minutter.

 

 

Trin 81

JEG VIL IKKE BEDRAGE MIG SELV I DAG.

 

HVER TIME ØV MED DENNE ERKLÆRING og mærke dens virkning. Styrk dit engagement i Kundskab. Fald ikke i den tilsyneladende lethed af selvbedrag. Du må ikke blot være tryg ved antagelser eller andres overbevisninger. Accepter ikke almindeligheder som sandhed. Accepter ikke det tilsyneladende som repræsentativt for en andens virkelighed. Accepter ikke det blotte tilsyneladende indtryk af dig selv. Hvis du gør disse ting, viser det, at du ikke værdsætter dig selv eller dit liv, og at du er for doven til at gøre en indsats på dine egne vegne.

 

DU SKAL IND I USIKKERHEDEN FOR AT FINDE KUNDSKAB. Hvad betyder dette? Det betyder ganske enkelt, at du opgiver falske antagelser, selvbekræftende ideer og den luksus at fordømme dig selv. Hvorfor er selvfordømmelse en luksus? Fordi det er let og ikke kræver, at du undersøger sandheden. Du accepterer det, fordi det er acceptabelt i denne verden, og fordi det giver dig en masse at tale om med dine venner. Det fremkalder sympati. Derfor er den nem og svag.

 

DU MÅ IKKE NARRE DIG SELV I DAG. Tillad dig selv at undersøge mysteriet og sandheden i dit liv. Gentag dagens idé hver time i dag og føl, hvad den betyder. Gentag også i dag under to længere øvelsesperioder udsagnet, og hengiv dig derefter til stilhed og modtagelighed. Nu er du begyndt at lære, hvordan du forbereder dig på stilhed – ved at bruge dit åndedræt, koncentrere dit sind, give afkald på tanker og minde dig selv om, at du er en sådan indsats værdig. Mind dig selv om det mål, som du forsøger at nå. Du må ikke bedrage dig selv i dag. Giv ikke efter for det, der er let og smertefuldt.

 

ØVELSE 81: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 82

JEG VIL IKKE DØMME EN ANDEN I DAG.

 

IGEN ØVER VI DENNE LEKTION, som vi vil gentage med visse intervaller, efterhånden som du fortsætter. At dømme er en beslutning om ikke at vide. Det er en beslutning om ikke at se. Det er en beslutning om ikke at lytte. Det er en beslutning om ikke at være stille. Det er en beslutning om at følge en bekvem form for tænkning, der holder dit sind i sovende tilstand og holder dig fortabt i verden. Verden er fuld af fejl. Hvordan kunne det være anderledes? Derfor har den ikke brug for din fordømmelse, men for din konstruktive hjælp.

 

DØM IKKE EN ANDEN I DAG. Mind dig selv om dette hver time og tænk kort over det. Mind dig selv om dette i dine to meditationsøvelser, hvor du fremsætter denne erklæring og derefter går ind i stilhed og modtagelighed. Døm ikke en anden i dag, så du kan være lykkelig.

 

ØVELSE 82: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 83

JEG VÆRDSÆTTER KUNDSKAB HØJERE END NOGET ANDET.

 

HVIS DU VIRKELIG KUNNE opleve dybden og kraften i dette udsagn, ville det befri dig fra alle former for trældom. Det ville slette alle konflikter i din tankegang. Det ville gøre fuldstændig en ende på alt det, der bekymrer dig og gør dig forvirret. Du ville ikke se relationer hverken som en form for dominans eller som en form for straf. Det ville give dig et helt nyt forståelsesgrundlag i dit samvær med andre. Det ville give dig en referenceramme, inden for hvilken du ville være i stand til at udvikle dig selv mentalt og fysisk og bevare et større perspektiv, mens du gjorde det. Hvad har skuffet dig andet end misbruget af dine evner? Hvad mere bedrøver og gør dig vred end misbrug af andres evner?

 

VÆRDSÆT KUNDSKAB. Den er hinsides din forståelse. Følg Kundskab. Den vejleder dig på måder, som du aldrig har oplevet. Stol på Kundskab. Den giver dig tilbage til dig selv. Tillid kommer før forståelse, altid. Deltagelse kommer før tillid, altid.  Deltag derfor med Kundskab.

 

MIND DIG SELV OM DIN BEKRÆFTELSE HVER ENESTE TIME. Prøv at være meget konsekvent. Glem ikke i dag at understrege, at du sætter Kundskab højere end alt andet. I dine to meditationsøvelser skal du give dette udsagn som en bekræftelse og derefter i stilhed tillade dig selv at modtage i. Brug ikke disse øvelser til at få svar eller information, men tillad dig selv at blive stille, for et stille sind kan lære alting og vide alting. Ord er kun én form for kommunikation. Du er nu ved at lære at kommunikere, for dit sind åbner sig nu for en større forbundethed.

 

ØVELSE 83: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 84

EVALUERING

 

EVALUER ØVELSERNE OG INSTRUKTIONERNE for den foregående uge. Undersøg dine fremskridt objektivt. Indse, hvor stor din læring må være. Dine skridt nu er små, men væsentlige. Små skridt fører dig hele vejen frem. Du forventes ikke at tage store spring, men hvert lille skridt vil alligevel virke som et stort spring, for det vil give dig så meget mere, end du nogensinde har haft før. Tillad dit ydre liv at blive omlagt i takt med, at dit indre liv begynder at dukke op og skinne sit lys på dig. Bevar dit fokus og accepter forandringer i dit ydre liv, for det er til din fordel. Kun hvis Kundskab krænkes, vil indikationen af fejl blive tydelig for dig. Dette vil føre dig til effektiv handling. Hvis Kundskab ikke er krænket af forandringerne omkring dig, behøver du ikke at være det. Med tiden vil du opnå Kundskabens fred. Du vil få del i dens fred, dens vished og dens sande gaver.

 

DERFOR UDFØR DIN GENNEMGANG i én lang øvelsesperiode i dag. Gennemgå den med stor vægt og med stor skelnen. Tillad ikke dig selv at gå glip af erkendelsen af din læringsproces.

 

ØVELSE 84: En lang øvelsesperiode.

 

 

Trin 85

JEG FINDER LYKKE I SMÅ TING I DAG.

 

DU VIL FINDE LYKKE I SMÅ TING, fordi lykken er hos dig. Du vil finde lykke i små ting, fordi du lærer at være stille og opmærksom. Du vil finde lykke i små ting, fordi dit sind bliver modtageligt. Du vil opleve lykke i små ting, fordi du er nærværende overfor dine nuværende omstændigheder. Små ting kan bære store budskaber, hvis du er opmærksom på dem. Så vil små ting ikke forværrer dig.

 

ET STILLE SIND ER ET BEVIDST SIND. Et stille sind er et sind, der lærer at være i fred. Fred er ikke en passiv tilstand. Det er en tilstand med den største aktivitet, for den engagerer dit liv med stor målrettethed og intensitet og aktiverer alle dine egenskaber og giver dem en ensartet retning. Dette kommer fra fred. Gud er stille, men alt fra Gud genereres til konstruktiv og ensartet handling. Det er dette, der giver form og retning til alle meningsfulde relationer. Dette er grunden til, at jeres Lærere er sammen med jer, for der er en Plan.

 

PRAKTISER STILHED TO GANGE I DAG I DYB MEDITATION. Sig din lektions bekræftelse hver time og tænk kort over den. Tillad din dag at blive givet til øvelse, så øvelse kan gennemsyre alle dine andre aktiviteter.

 

ØVELSE 85: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 86

JEG ÆRER DEM, DER HAR GIVET TIL MIG.

 

AT ÆRE DEM, DER HAR GIVET DIG, vil skabe taknemmelighed, hvilket er begyndelsen til ægte kærlighed og værdsættelse. I dag i dine to dybe øvelsesperioder bliver du bedt om at tænke på de mennesker, der har givet til dig, at tænke på dem og intet andet i din øvelsesperiode. Du bliver bedt om at overveje meget dybt, hvad de har gjort for dig. Med dem, som du er vred og oprevet over, skal du forsøge at se, hvordan de også har ydet dig tjeneste i genvindingen af Kundskab. Bær ikke falsk vidnesbyrd mod dine følelser, men på trods af dine følelser mod dem, hvis der er dårlige følelser, skal du også forsøge at anerkende deres tjeneste for dig. For du kan faktisk blive vred eller ked af det over en person, som du anerkender har tjent dig, og det er ofte tilfældet. Måske vil du endda blive vred på denne læreplan, som kun søger at tjene dig. Hvorfor skulle du være vred på denne læreplan? Fordi Kundskab skyller alt det ud, der står i vejen for den. Det er derfor, at du til tider er vred og ikke engang ved hvorfor.

 

TILLAD DINE TO ØVELSESPERIODER VÆRE HELT FOKUSEREDE. Koncentrer dig. Brug dit sinds kraft. Tænk på de personer, der har tjent dig. Hvis du kommer til at tænke på personer, som du ikke har overvejet at have tjent dig, så tænk på, hvordan også de kan have tjent dig. Lad denne dag være en dag med anerkendelse. Lad denne dag være en dag for gengældelse.

 

ØVELSE 86: To øvelsesperioder på 30 minutter.

 

 

Trin 87

JEG VIL IKKE VÆRE BANGE FOR, HVAD JEG VED.

 

HVER TIME I DAG ØVER DU DIG I at gentage dette udsagn og overveje dets betydning. Hver time vil du lære at slippe frygten fra dit liv, for Kundskab vil fjerne al frygt, og du vil fjerne frygten for at give Kundskab dens ret til at udtrykke sig. Stol på det, du ved. Det er til den største gode. Du kan bære stor vrede og mistillid mod dig selv, men dette er ikke rettet mod Kundskab. Det er rettet mod dit personlige sind, som umuligt kan forstå dit større formål. Det kan umuligt besvare dine største spørgsmål eller give dig vished, formål, mening og retning i dit liv. Tilgiv det, der er fejlbarligt. Ære det, der er ufejlbarligt. Og lær at skelne de to fra hinanden.

 

I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER I DAG skal du øve dig i at give slip på frygten, så du kan vide. At tillade dit sind at være stille og modtageligt uden at stille krav vil være et bevis på, at du stoler på Kundskab. Det vil give dig udsættelse fra denne verdens lidelser og fjendskab. Dermed vil du begynde at se en anden verden.

 

ØVELSE 87: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 88

MIT HØJERE SELV ER IKKE ET INDIVID.

 

DER ER OFTE FORVIRRING VEDRØRENDE DIT HØJERE SELV og dine Spirituelle Lærere. Dette er meget svært at løse ud fra et adskillelsessynspunkt. Men når du tænker på livet som et inkluderende netværk af udviklende relationer, begynder du at opleve og erkende, at dit Højere Selv faktisk er en del af et større forhold. Det er den del af dig, der ikke er adskilt, men som er meningsfuldt knyttet til andre. Derfor er dit Højere Selv bundet til dine Læreres Højere Selv. De er uden dualitet nu, for de har ikke noget andet selv. Du har to jeger: Selvet, der er blevet skabt, og selvet, som du har skabt. For at bringe det selv, du har skabt, i tjeneste for dit Sande Selv, forene dem i et meningsfuldt ægteskab af formål og tjeneste og afslutter indre konflikt for altid.

 

I DAG I HVER TIME GENTAG DIN BEKRÆFTELSE og mærk dens virkning. I dine to længere øvelsesperioder kan du bruge din bekræftelse som en introduktion til din øvelse i stilhed og modtagelighed.

 

ØVELSE 88: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 89

MINE FØLELSER KAN IKKE AFSKRÆKKE MIN KUNDSKAB.

 

FØLELSER DRAGER DIG SOM DE KRAFTIGE VINDE. De trækker dig fra sted til sted. Måske vil du med tiden være i stand til at forstå deres mekanisme mere grundigt. Vores øvelse i dag er at understrege, at de ikke kontrollerer Kundskab. Kundskab behøver ikke at ødelægge dine følelser. Den ønsker kun at bidrage til dem. Med tiden vil du komme til at forstå meget mere om dine følelser, og du vil indse, at dine følelser måske tjener et større formål, ligesom dit sind og din krop. Alle ting, der har været en kilde til smerte, ubehag og dissociation, vil, når de bringes i tjeneste for én kraft – som er den Ene Kraft – herefter blive et redskab til at udtrykke sig og tjene et større formål. Selv vrede tjener et større formål her, for den viser dig, at du har krænket Kundskab. Selv om din vrede måske ikke er rettet mod en anden, er den blot et tegn på, at noget er gået galt, og at der skal foretages en korrektion. Du vil forstå kilden til sorg, og du vil med tiden forstå kilden til alle følelser.

 

ØV DIG HVER TIME og i begyndelsen af dine to længere meditationsperioder gentager du dagens idé og går derefter ind i stilhed. Lær i dag at værdsætte det, der er sikkert, og forstå det, der er usikkert, at erkende det, der er årsag, og det, der hindrer årsag, men som med tiden kan tjene selve årsagen.

 

ØVELSE 89: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 90

I DAG VIL JEG IKKE GØRE NOGEN ANTAGELSER.

 

GØR INGEN ANTAGELSER I DAG, mens du bruger endnu en dag på at genvinde Kundskab. Gør ingen antagelser om dine fremskridt i læring. Gør ingen antagelser om din verden. Øv dig i dag i at have et åbent sind, der vidner om begivenhederne og søger at lære. Nyd den frihed, der kommer uden antagelser, for mysteriet vil være en kilde til nåde for dig snarere end en kilde til frygt og ængstelse, når du lærer at modtage det.

 

I DIN ØVELSE HVER TIME og i dine to længere meditationsøvelser i dag, hvor du øver dig i stilhed og modtagelighed, kan du opleve værdien og styrken af disse ord. Gør ingen antagelser i dag. Mind dig selv om dette hele dagen igennem, for antagelser er blot en vane, og når vanen er løsnet op, kan sindet udøve sin naturlige funktion uden tidligere begrænsninger.

 

ØVELSE 90: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 91

EVALUERING

 

VORES GENNEMGANG VIL IGEN KONCENTRERE SIG OM instruktionerne og din øvelser i den forløbne uge. Giv denne tid til at genopleve det, der skete hver eneste dag, og til at se det også ud fra din nuværende oplevelse. Lær at lære, hvordan man lærer. Lær om processen med at lære. Brug ikke læring som en form for showmanship. Brug ikke læring til at forsøge at bevise dit værd over for dig selv. Du kan ikke bevise dit værd. Det er ikke noget, du kan forsøge at bevise. Dit værd vil vise sig selv, når du tillader det, hvilket du nu er ved at lære at gøre. Øv dig for at øve dig. Nogle dage vil være lettere. Nogle dage vil være sværere. Nogle dage vil du have lyst til at øve dig. Andre dage har du måske ikke lyst til at øve dig. Hver dag øver du dig, fordi du repræsenterer en Større Vilje. Dette demonstrerer konsekvens, hvilket er en demonstration af styrke. Dette demonstrerer en større dedikation. Dette giver dig sikkerhed og stabilitet og gør det muligt for dig at håndtere alle ting af mindre styrke med medfølelse.

 

DIT LANGE EVALUERING I DAG vil være en undersøgelse af din læreproces. Husk ikke at dømme dig selv, så du kan lære.

 

ØVELSE 91: Én lang øveperiode.

 

 

Trin 92

DER ER EN ROLLE FOR MIG AT SPILLE I VERDEN.

 

DU ER KOMMET TIL VERDEN PÅ ET AFGØRENDE TIDSPUNKT. Du er kommet for at tjene verden i dens nuværende behov. Du er kommet for at forberede de kommende generationer. Kan alt dette være meningsfuldt for dig personligt nu? Måske ikke, for du arbejder for nutiden og for fremtiden. Du arbejder for det liv, som du vil leve, og for de liv, der følger dit liv. Dette er tilfredsstillende for dig nu, for det er din gave, som du er kommet for at give. Uden fortielser og uden usikkerhed vil dette opstå naturligt fra dig og vil give sig selv til verden. Ved at væve dit liv med andre liv på en meget specifik måde er det meningen, at det skal opløfte dig og alle, som du kommer i kontakt med. Planen er større end din personlige ambition, og kun din personlige ambition kan sløre dit syn på det, du skal gøre. Vær derfor taknemmelig i dag for, at der er en rolle for dig at udfylde i verden. Du er kommet til verden for at udfylde denne rolle – for din egen tilfredsstillelse, for at fremme din verden og for at tjene din Spirituelle Familie.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER I DAG skal du koncentrere dig om og bekræfte, at der er en rolle, du skal spille. Forsøg ikke at udfylde denne rolle i henhold til dine ideer eller ønsker, men lad denne rolle opfylde sig selv, for Kundskaben inden i dig vil opfylde den, når du er forberedt. Bekræft i stilhed og accept, at der er en rolle for dig at spille i verden, og oplev kraften og sandheden i denne store idé.

 

ØVELSE 92: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 93

JEG ER SENDT HERTIL MED ET FORMÅL.

 

DU ER SENDT TIL VERDEN MED ET FORMÅL, for at bidrage med dine gaver, som vil udgå fra Kundskab. Du er kommet her med et formål, nemlig at huske dit Sande Hjem, mens du er i verden. Det store formål, som du bærer, er med dig i dette øjeblik, og det vil opstå i etaper, efterhånden som du gennemgår den forberedelse, som vi giver dig. Dette formål er større end alle de formål, du har forestillet dig selv. Det er større end alle de formål, du har forsøgt at leve for dig selv. Det har ikke brug for din fantasi eller dine kreationer, for det vil opfylde sig selv gennem dig og vil integrere dig perfekt, mens det gør det. Der er et formål for dig at opfylde i verden. Du forbereder dig nu skridt for skridt på at opleve og lære at acceptere dette, så det kan give dig sine store gaver.

 

I DINE TO ØVELSESPERIODER skal du bekræfte, at dette udsagn er en realitet. I stilhed og modtagelighed skal du lade dit sind falde til ro i sin sande funktion. Tillad dig selv at være en elev, hvilket betyder at tillade dig selv at være modtagelig og ansvarlig for at udnytte det, der er stillet til rådighed for dig. Lad denne dag være en bekræftelse af dit sande liv i verden og ikke det liv, du har skabt for dig selv.

 

ØVELSE 93: To 30 minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 94

MIN FRIHED ER AT FINDE MIT FORMÅL.

 

HVILKEN VÆRDI KAN FRIHED have andet end at sætte dig i stand til at finde dit formål og opfylde det? Uden et formål er frihed blot retten til at være kaotisk, retten til at leve uden ydre begrænsninger. Men uden ydre begrænsninger vil du blot udleve din indre begrænsnings hårdhed. Er dette en forbedring? Overordnet set er det ikke en forbedring, selv om det kan føre til muligheder for selvopdagelse.

 

KALD IKKE CHAOS FOR FRIHED, for det er ikke frihed. Tro ikke, at fordi andre ikke begrænser dig, at du er i en ophøjet tilstand. Indse, at din frihed skal gøre dig i stand til at finde dit formål og opfylde det. At forstå frihed på denne måde vil gøre dig i stand til at udnytte alle aspekter af dit liv – din nuværende situation, dine relationer, dine engagementer, dine succeser, dine fejl, dine egenskaber og dine begrænsninger – alt på vegne af opdagelsen af dit formål. For når et større formål begynder at udtrykke sig gennem dig på en måde, som du kan genkende og acceptere, vil du endelig føle, at dit liv er ved at blive fuldstændig integreret. Du vil ikke længere være separate individer i dig selv, men én person, hel og forenet, hvor alle aspekter af dig selv er engageret i at tjene dette ene formål.

 

FRIHEDEN TIL AT BEGÅ FEJL VIL IKKE FRELSE DIG. Fejl kan begås under alle omstændigheder, og frihed kan findes under alle omstændigheder. Derfor bør du søge at lære om frihed. Kundskab vil komme til udtryk, når den er uhindret, og når du som person har udviklet dig tilstrækkeligt til at være i stand til at udføre dens store mission i verden. Dine Spirituelle Lærere, som bor hos dig hinsides dit visuelle syn, er her for at indvie dig i Kundskab. De har deres egen metode til at gøre dette, for de forstår den sande betydning af frihed og dens sande formål i verden.

 

I DINE PRAKSISPERIODER bekræfter vi derfor endnu en gang styrken i dette udsagn og giver dig to muligheder for at opleve det dybt i dig selv. Du behøver ikke at forsøge at spekulere mentalt over dette, men blot slappe af, så det kan opleves. Fokuser dit sind fuldstændigt for at give det mulighed for at opleve storheden af Guds nærvær, som er med dig og som er inden i dig, for dette er at se i retning af frihed, hvor frihed virkelig eksisterer.

 

ØVELSE 94: To 30-minutters øvelsesperioder.

 

 

Trin 95

HVORDAN KAN JEG OVERHOVEDET OPFYLDE MIG SELV?

 

HVORDAN KAN DU OVERHOVEDET OPFYLDE DIG SELV, når du ikke ved, hvem du er, når du ikke ved, hvor du kommer fra, eller hvor du skal hen, når du ikke ved, hvem der har sendt dig, og hvem der vil vente på dig, når du vender tilbage? Hvordan kan du overhovedet opfylde dig selv alene, når du er en del af selve livet? Kan du opfylde dig selv uden livet? Kun i fantasien og forestillingen kan man overhovedet overveje at opfylde sig selv. Der er ingen opfyldelse her, kun voksende forvirring. Efterhånden som årene går, vil du føle et voksende mørke i dig, som om en stor mulighed er blevet forspildt. Mist ikke denne mulighed for at realisere livet, som det virkelig eksisterer, og for at modtage tilfredsstillelse, som den virkelig tilbydes dig.

 

KUN I FANTASIEN KAN DU OPFYLDE DIG SELV, og forestillingsevne er ikke virkelighed. At acceptere dette kan i første omgang virke som en begrænsning og en skuffelse, for du har allerede planer og motiver for din egen personlige opfyldelse, uanset om de er blevet oplevet eller ej. Hele din dagsorden for din opfyldelse må nu sættes i tvivl, ikke for at fratage dig noget af værdi, men for at frigøre dig fra en trældom, som kun kunne bedrage og skuffe dig med tiden. Derfor accepterer håbløsheden i dit forsøg på at opfylde dig selv for at modtage den store gave, som er tilgængelig for dig, og som venter på dig. Denne store gave er beregnet til at blive givet gennem dig til verden på en måde, der er specifik for din lykke og for lykken hos dem, der naturligt vil blive tiltrukket af dig.

 

HVORDAN KAN DU OVERHOVEDET OPFYLDE DIG SELV? Gentag dette spørgsmål hver time i dag og giv det et øjebliks seriøs overvejelse, uanset dine omstændigheder. Når du øver dig hver time, så kig ud i verden og se, hvordan folk forsøger at opfylde sig selv, både i situationer, der eksisterer nu, og i situationer, der er håbet for. Forstå, hvor meget dette adskiller dem fra livet, som det virkelig eksisterer. Forstå, hvor meget dette adskiller dem fra mysteriet i deres egen eksistens og livets vidunder, som de frit kan møde hvert øjeblik af hver dag. Lad ikke dig selv være så afskåret. Fantasien vil altid male et storslået billede for dig, men det har intet fundament i virkeligheden. Kun de, der forsøger at styrke hinandens fantasier, vil forsøge at skabe et forhold til hinanden med dette formål, og deres skuffelse vil være gensidig, hvilket de vil være tilbøjelige til at give hinanden skylden for. Søg derfor ikke det, som kun kan bringe dig ulykkelighed og kun ødelægge den store mulighed for et forhold for dig.

 

GENTAGE DENNE ERKLÆRING HVER TIME. I dine to øvelsesperioder skal du gå ind i stilhed og modtagelighed, så du kan lære at modtage opfyldelse, som den virkelig eksisterer.

 

ØVELSE 95: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 96

GUDS VILJE ER, AT JEG SKAL VÆRE UBELASTET.

 

GUDS FØRSTE SKRIDT I DIN FRELSE og din forløsning er at frigøre dig fra ting, der ikke er nødvendige for din lykke, at frigøre dig fra ting, der umuligt kan tilfredsstille dig, at frigøre dig fra ting, der kun forårsager dig smerte, og at fjerne den tornekrone fra dit hoved, som du bærer, og som repræsenterer dit forsøg på at opnå tilfredsstillelse i verden. Der findes en Større Vilje i dig, som ønsker at udtrykke sig. Når du oplever dette, vil du endelig føle, at du er kendt af dig selv. Du vil endelig opleve sand lykke, for dit liv vil endelig blive integreret. Du skal være ubelastet for at gøre denne opdagelse. Intet af værdi vil blive taget fra dig. Det er ikke Guds hensigt at gøre dig ensom og forladt, men at give dig mulighed for at realisere dit sande løfte, så du kan gå videre med styrke og ægte motivation.

 

DERFOR, ACCEPTERER DETTE FØRSTE STORE TILBUD om at befri dig fra de håbløse konflikter, som du forsøger at løse, fra meningsløse bestræbelser, der ikke fører dig nogen steder hen, fra falske løfter i denne verden og fra din egen idealisme, der tegner et billede, som verden umuligt kan understøtte. I enkelhed og ydmyghed vil livets storhed gå op for dig, og du vil vide, at du ikke har givet noget væk for noget af største værdi.

 

GENTAG DENNE ERKLÆRING HVER TIME OG TÆNK OVER DEN. Observer dens betydning i forhold til dine nuværende omstændigheder. Observer dens demonstration i livet hos folk omkring dig. Observer dens virkelighed i forhold til din egen eksistens, som du nu lærer at være objektivt vidne til.

 

I DINE TO LÆNGERE ØVELSESPERIODER I DAG skal du forsøge at koncentrere dig om denne idé og anvende den specifikt i dit liv. Inddrag aktivt dit sind og prøv at tænke på betydningen af dette udsagn i forhold til dine nuværende ambitioner, dine nuværende planer osv. Mange ting vil måske blive sat i tvivl, mens du gør dette, men indse, at Kundskab ikke er påvirket af dine ordninger og planer eller af dine håb og skuffelser. Den venter blot på det tidspunkt, hvor den kan komme naturligt frem i dig, og du vil være den første modtager af dens store gaver.

 

ØVELSE 96: To øvelsesperioder på 30 minutter. Øvelse hver time.

 

 

Trin 97

JEG VED IKKE, HVAD OPFYLDELSE ER.

 

ER DENNE UDTALELSE EN INDRØMMELSE AF SVAGHED? Er det en resignation over for håbløsheden? Nej, det er det ikke. Det er begyndelsen til sand ærlighed. Når du indser, hvor lidt du forstår, og samtidig indser det store tilbud om Kundskab, der er til rådighed for dig, vil du først da gribe denne mulighed med stor opmuntring og engagement. Du kan kun forestille dig opfyldelse, men inden i dig lever og brænder Kundskaben om opfyldelse. Dette er en ild, som du ikke kan slukke. Det er en ild, der eksisterer i dig nu. Det repræsenterer din større længsel efter opfyldelse, efter forening og efter at bidrage. Langt under alle dine håb og frygt, under dine planer og ambitioner brænder denne ild nu. Giv derfor afkald på dine ideer om opfyldelse, men vær ikke håbløs, for du sætter dig selv i stand til at modtage de gaver, der er tiltænkt dig. Du har bragt disse gaver med dig ind i verden. De er gemt i dig, hvor du ikke kan finde dem.

 

DU VED IKKE, HVAD OPFYLDELSE ER. Glad stimulering alene kan ikke være opfyldelse), for opfyldelse er en tilstand af stilhed. Det er en tilstand af indre accept. Det er en tilstand af total integration. Det er en tidløs tilstand, der udtrykker sig i tiden. Hvordan kan selv den lykkeligste stimulering give dig det, som kan bestå under alle omstændigheder, og som ikke ophører, når stimuleringen er forbi? Vi ønsker ikke at fratage dig lykkelige stimuleringer, for de kan være meget gode, men de er momentane og kan kun give dig et glimt af den større mulighed. Her ønsker vi at føre dig direkte til den større mulighed ved at dyrke de store ressourcer i dit sind og ved at lære dig en måde at se verden på, så du kan lære dens sande formål at kende.

 

DERFOR SKAL DU I DAG HVER TIME gentage dagens idé og overveje den alvorligt i forhold til dig selv og verden omkring dig. I dine to lange øvelsesperioder, skal du endnu en gang bruge tid på at overveje denne idé alvorligt. Husk at tænke på dit eget liv i disse øvelsesperioder og anvend dagens idé på de planer, du er klar over, vedrørende din egen opfyldelse. Disse tænkende meditationer kræver mentalt arbejde. Her vil du ikke være stille. Du vil være undersøgende. Du vil være udforskende. Du vil aktivt bruge dit sind til at trænge ind i ting, som du erkender, eksisterer der. Dette er en tid til alvorlig selvransagelse. Når du indser, at det, du troede, du vidste, kun er en form for indbildning, vil du indse dit store behov for Kundskab.

 

DU MÅ FORSTÅ, HVAD DU HAR, for at lære at modtage mere. Hvis du tror, at du har mere, end du faktisk har, er du forarmet uden at være klar over det og vil ikke forstå den Store Plan, der er blevet skabt på dine vegne. Du må starte der, hvor du er, for på denne måde kan du fortsætte, idet hvert skridt er sikkert, hvert skridt fremad, bygget på det foregående skridt . Der vil ikke være noget tilbagefald her, for du vil være solidt etableret på din vej til Kundskab.

 

ØVELSE 97: To 30-minutters øvelsesperioder. Øvelse hver time.

 

 

Trin 98

EVALUERING

 

I DIN EVALUERING GENNEMGÅ ENDNU EN GANG alle instruktionerne fra lektionerne og alt det, du har oplevet indtil nu i den seneste uges træning. Vurder ærligt dit engagement i disse lektioner og anerkend, hvad de har givet dig af forståelse. Prøv at være meget retfærdig i din vurdering. Husk, at du er en elev. Du må ikke påstå, at du har indset mere, end du faktisk har oplevet.

 

ENKELHEDEN I DENNE TILGANG kan virke indlysende, men for mange mennesker er det meget svært at opnå, for de er så vant til at tro, at de har mere end de har eller mindre end de har, at det er meget svært for dem at vurdere deres faktiske omstændigheder, selv om deres omstændigheder er helt indlysende.

 

I DIN ENE LANGE ØVELSESPERIODE skal du gennemgå dine lektioner og overveje dem hver især grundigt, idet du husker din aktivitet med dem den dag, de blev givet, og din forståelse af dem på nuværende tidspunkt. Gennemgå hvert af de seks foregående trin meget omhyggeligt og pas på med at drage konklusioner, som ikke repræsenterer din sande erfaring. Det er bedre at være usikker end at have forkerte konklusioner.

 

ØVELSE 98:Én lang øvelsesperiode.