Introduktion

Trin til Kundskab er Bogen af Indre Viden. Dens et-årige studieplan, der er opdelt i 365 ”trin,” eller lektioner, er designet for eleverne at lære at opleve og anvende deres Selv-Kundskab, eller Åndelige Magt, i verden. Trin til Kundskab sætter sig for at fuldende denne opgave på en trin-for-trin fremgangsmåde, idet eleverne introduceres til de essentielle idéer og øvelser, der gør sådan et forehavende muligt. At øve sig hver dag giver et solidt oplevelsesgrundlag og udvikler den tænkning, opfattelse og selv-motivation, der er nødvendig, både for verdslig succes og åndelige fremskridt.

Hvad er Trin til Kundskab?

Trin til Kundskab beskriver Kundskab på følgende måde:
”Kundskab repræsenterer dit Sande Selv, dit Sande Sind og Sande Forhold i universet. Den besidder også dit højere kald i verden og en perfekt udnyttelse af din natur, alle dine medfødte evner og færdigheder, selv dine begrænsninger, det hele for at blive givet for det gode i verden.”

– (Trin 2)

Kundskab er det dybere åndelige sind, som Skaberen har givet hvert enkelt menneske. Den er kilden til alle meningsfulde handlinger, al meningsfuldt bidrag og alle meningsfulde forhold. Den er vores naturlige Indre Vejledningssystem. Dens virkelighed er mystisk, mens dens Nærvær kan opleves direkte. Kundskab er bemærkelsesværdig vis og effektiv med hensyn til at lede hver enkelt til at finde hans eller hendes rette forhold, arbejde og bidrag. Den er ligeledes effektiv med hensyn til at forberede nogen til at genkende de mange fælder og megen bedrag, der findes henad vejen. Den er grundlaget for at se, at vide og at handle med vished og styrke. Den er livets grundlag.

Hvem er Trin til Kundskab for?

Trin til Kundskab er givet som en vej for enkeltpersoner, der føler, at et åndeligt kald og formål er ved at dukke op i deres liv, men som har brug for en ny tilgang til fuldt ud at forstå hvad dette betyder. Ofte har disse enkeltpersoner mærket denne dragen i lang tid. Trin giver et grundlag, hvorpå de kan begynde at besvare dette kald. Det eneste adgangskrav er beslutningen om at kende sit formål, sin mening og sin retning.

Hvad er Trin til Kundskab designet til at opnå?

Trin til Kundskab er både en vej til Gud og en vej til bidrag i verden. Den engagerer eleven i at besvare de to mest grundlæggende spørgsmål i livet: Hvem er jeg? Og Hvorfor er jeg her? Trin adresserer disse spørgsmål i sammenhæng med formål, forhold og fællesskab. Den understreger, at alle leder efter disse i verden, og at denne forfølgelse danner basis for alle de ønsker og anstrengelser, der anses for at være meningsfulde her. Oplevelsen af formål, forhold og fællesskab giver hver enkelt person den fornemmelse af mening og identitet, de kan have på ethvert givet tidspunkt. Trin indikerer, at disse behov er medfødte for alle, og at alle har bragt svaret på disse behov med sig fra deres Ældgamle Hjem. Således siger den, at hver enkelt person, uden at vide det, bærer sin egen opfyldelse i dem selv, i deres Selv-Kundskab.

Gennem øvelse og åbenbaring, giver Trin til Kundskab eleverne den nødvendige struktur, til at finde Kundskab, til at engagere sig med Kundskab og følge Kundskab i hver eneste situation. Med dette begynder de at finde deres sande retning i livet. At studere hver dag opbygger den færdighed og tillid, som kun konsekvent anvendelse af sig selv kan give.

Genvindingen og anvendelsen af Selv-Kundskab er formålet med denne bog af åndelig praksis og dens undervisning. Det, der lægges vægt på i hvert trin er at udvikle elevens indre liv og ydre liv samtidigt, for Kundskab (Selv-Erkendelse) og Visdom (Selv-Anvendelse) må opstå sammen. Således udvikler eleven, ved at studere og anvende Kundskabens Vej, naturligt tålmodighed, objektivitet, indsigt, styrke, tolerance og en vedblivende fornemmelse af selvværd.

Hvordan den blev givet

Trin til Kundskab blev åbenbaret for læreren, Marshall Vian Summers, i foråret, 1989. Den blev modtaget over en periode på tyve dage, i en åbenbaringstilstand. Trin til Kundskab blev leveret af en gruppe usete åndelige lærere, der beskriver sig selv som Lærere af Det Større Fællesskab. Deres budskab er universel og dog er deres metoder unikke for vor tid og vor verden,

Hvorfor den blev skrevet

Vores verden står på tærsklen til at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv i universet omkring os. Derfor er en mere universel forståelse af og et mere universelt perspektiv på forhold, åndelighed og menneskelige fremskridt nødvendig på dette tidspunkt. Trin til Kundskab er leveret til de mennesker, der viser et løfte om at være de primære bidragydere i den næste store periode i menneskets historie, hvor menneskeheden begynder at støde på andre intelligente racer fra Det Større Fællesskab. Dette er den største tærskel, som vi nogensinde har set i øjnene. Dog er det tydeligt, fra et Større Fællesskabsperspektiv, at menneskeheden ikke er forberedt. Dette har sat scenen for, at en ny åndelig forståelse og lære bliver givet til verden, for Skaberen ville ikke overlade os alene og uforberedte på vores opdukken i Det Større Fællesskab. Derfor er en åndelig forberedelse af en meget unik slags givet, der kan gøre mænd og kvinder i stand til at få den magt, den medmenneskelighed og den færdighed, der er nødvendig, for at tjene en verden i overgang. For at forberede disse enkeltmennesker på at finde deres højere kald i livet, er Trin til Kundskab og dens ledsagebøger givet, som vejledning og ressource.

Hvordan du arbejder med Trin

Vær venlig at overveje følgende retningslinjer, for at du kan få størst mulig gavn af dit Trin til Kundskab-studie:

– Trin til Kundskab er et fuldgyldigt studieprogram. Hvert trin tager dig højere og tættere på din selvopdagelse. Planlæg derfor at gå hele vejen. Hvis du ikke stopper, vil du gøre fremskridt.

– Skønt Trin til Kundskab er et selv-studie program, anbefales det, at du finder andre med hvem du kan dele din praksis og oplevelse. Det maksimerer din mulighed for at lære og giver et meningsfuldt grundlag for nye forhold at dannes.

– Følg ”trinnene” i Trin til Kundskab nøjagtigt, som de er givet. Lad være med at lave om på øvelserne på nogen måde. Dette er meget vigtigt. Du kan blive ved en lektion i mere end en dag, hvis du vil, men bliv ikke ved nogen lektion for længe, for ellers kan du tabe pensummets tempo.

– Spring ikke frem eller lav om på rækkefølgen, for at øve lektioner, der tiltrækker dig. Hver lektion er designet til at tage dig et trin ad gangen. Dette giver en sikker og vellykket gang, idet du nærmer dig Kundskab. Følg og brug dagens trin. Det er perfekt for denne dag.

– Læs dagens lektion, både om morgenen, når du står op, og senere på dagen. Du kan også læse lektionen i første person ved en af disse lejligheder, hvis du gerne vil personliggøre budskabet for dig selv.

– Trin til Kundskab vil lære dig at øve og hvordan du effektivt udvikler studievaner. Sommetider vil du synes, at det er temmeligt udfordrende at blive ved øvelserne. Men husk, at Trin både vil opbygge din styrke og din selvbevidsthed med sine øvelser. Du kan gøre disse øvelser, og at gøre dem vil harmonisere og transformere dit liv.

– Afsæt regelmæssige øvelsestider hver dag. Lad ikke omstændighederne diktere din tilgængelighed for øvelse. At øve sig er essentielt for opbyggelsen af et miljø, hvor Kundskab kan komme frem. Øvelsens varighed er tilføjet nederst i hvert trin, til at assistere dig med at integrere øvelserne ind i din dag.

– At holde journal er meget værdifuldt med henblik på at spore din fremgang, for at se, hvordan hvert trin spiller en rolle og tjener dig hver dag. Journalen er et magtfuldt redskab for selvopdagelse og vil assistere dig i at anvende trinnene. At holde journal vil også i høj grad hjælpe dig med at bruge Evaluerings-øvelserne, der findes gennem hele pensummet.

– Vær tålmodig og lad trinnene arbejde for dig. De er utroligt kraftfulde, hvis du følger trinnenes rækkefølge, som de er givet. Dette tager tid. En stor rejse består af mange små trin. Hvert trin er nødvendigt.

– Hvis du går glip af en dag, vend da simpelthen tilbage til praksis. Fordøm ikke dig selv (eller programmet). Du skal bare fortsætte i Trin, for at få den fulde gavn af den.

– Trin til Kundskab kan udfordre højt værdsatte overbevisninger og antagelser. Hvis dette sker, må du acceptere denne udfordring og se, hvad den holder for dig. Du må se hinsides et indskrænket synspunkt, for at få et større. Det er her tilfredshed opnås.

– Trin til Kundskab er, gennem de usete lærere, der tjener menneskeheden, en gave til dig fra Gud. Den er en gave til dig at tage imod og at give.

– Trin til Kundskabs magt og rækkevidde er ligeså fremragende, som dens formål. Dens Kilde er fra hinsides denne verden. Den belærer os om, at verden er ved at træde ind i et Større Fællesskab af verdener. Den tilbyder en ny åndelig forståelse og forberedelse, hvilket der er behov for, for at aktivere hver enkelt persons åndelige magt og verdslige evner. Dette vil forløse deres fortid og forberede dem på deres fremtid. Trin til Kundskab taler for et perspektiv, der er større end et rent menneskeligt synspunkt, med hensyn til at begribe begivenheder, der finder sted i verden og hinsides verden. Derfor vil det være passende at sige, at pensummet i Trin til Kundskab repræsenterer Universel Visdom i sin sandeste betydning.

– Som Trin så ofte indikerer, må Sandheden, hvordan den end er konceptualiseret, fuldstændigt opleves, for at blive erkendt og ordentligt anvendt. Dette er en trin-for-trin proces. For at tjene de mennesker, der er kaldt til at erkende deres åndelige arv og formål i verden på dette tidspunkt, er Trin til Kundskab givet.