Det, Der Vil Redde Menneskeheden

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 30. marts, 2008
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til Samfundet af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Menneskeheden er ved at måtte se sin største prøvelse og sine vanskeligste udfordringer i øjnene. Naturligvis mærker mange mennesker dette – har en vag ængstelsesfølelse, gennemtrængende bekymring over fremtiden – mens andre stadigt drømmer, at livet vil fortsætte, som de har kendt det, bare bedre nu, for det må blive bedre, mener de. Men menneskeheden træder ind i sin tid for store prøvelser og vanskeligheder. Dette må accepteres, hvis du skal forstå, hvor dit liv er på vej hen, hvis du skal forstå begivenhedernes rækkefølge, hvis du skal forstå, hvordan du må forberede dig på fremtiden – en fremtid, der på så mange måder ikke vil ligne fortiden. Det er ikke et negativt perspektiv. Det er en åbenbaring af, hvad der kommer.

De mennesker, der argumenterer imod dette, vedligeholder deres egen følelse af fornægtelse og afslører deres svaghed og deres manglende evne til at se en foranderlig række af omstændigheder i øjnene. Nu kan menneskers håb og drømme ikke være deres livs grundlag, for de må forberede sig på det, der kommer, så de kan overleve De Store Bølger af forandring og være til andres tjeneste, hvilket ultimativt er, hvad de er her for at være.

Du kan projicere en hvilken som helst ide over på fremtiden – dine håb, din frygt, dine drømme, din ængstelse. Du kan male et lykkeligt billede for dig selv, eller et skræmmende billede. Men livet bevæger sig og det er ikke domineret og endda ikke påvirket af dine projektioner.

Menneskers holdninger er naturligvis vigtige. Det er vigtigt at have en støttende holdning, men den må have grundlag i en virkelig forståelse af, hvad der foregår omkring dig, hvor dit liv er på vej hen, og hvad livet vil forlange af dig i fremtiden. Du opbygger din positive, konstruktive holdning omkring erkendelsen af virkeligheden. Visse ting er sat i bevægelse nu, som I ikke kan ændre med ønsketænkning eller med jeres personlige formaninger.

Skaberen af alt liv har sendt et Nyt Budskab til verden for at forberede menneskeheden på denne nye æra, for ingen af de Åbenbaringer, der tidligere er givet til menneskeheden, kan forberede den på det, der kommer nu. De store traditioners visdom forbliver en inspiration, en korrektion, en betoning og en højere norm. Men et Nyt Budskab fra Gud må nu komme for at forberede menneskeheden på Forandringens Store Bølger, der kommer til verden, og på menneskehedens møde med intelligent liv udefra, der repræsenterer en ny virkelighed og en ny udfordring for den menneskelige familie.

I kan se disse ting i øjnene og lære af dem gennem åbenbaringerne i Guds Nye Budskab, gennem din egen oplevelse og gennem de tegn, som verden nu giver dig – tegn, der kommer hver dag, for at informere dig og forberede dig, advare dig og ryste dig ud af din selvoptagethed og af din tilknytning til dine håb og til dine drømme.

Disse åbenbaringer vil være chokerende. De vil muligvis være følelsesmæssigt vanskelige for dig, for de vil forlange, at du genovervejer mange ting. De kan vække enorm frygt og ængstelse, fordi du vil indse, at du ikke er forberedt, og at du endnu ikke er stærk nok til at se disse ting i øjnene, end ikke følelsesmæssigt. Men uanset dine indledende reaktioner, er det meget bedre at se, at vide og at være forberedt, end at forblive uvidende eller i fornægtelse, mens verden forandrer sig omkring en.

Guds Nye Åbenbaring giver en advarsel, en velsignelse og en forberedelse på Forandringens Store Bølger og på menneskehedens møde med et Større Fællesskab af intelligent liv. Disse to store fænomener vil mere end noget andet påvirke menneskehedens fremtid og skæbne, hvert enkelt menneskes liv i verden i dag og deres børns fremtid.

Naturligvis er mennesker opslugte af andre ting, af andre problemer, der forekommer vigtige og alvorlige i øjeblikket. Men disse ting er små og ofte uanselige sammenlignet med magten af Forandringens Store Bølger og med menneskehedens møde med et Større Fællesskab af intelligent liv.

Det vil ikke være disse interesser, der vil redde verden nu, disse fantasier, disse formaninger, som mennesker overalt stadigt opretholder i forsøget på at forsikre sig selv om, at livet vil give dem det, de ønsker, og at de har kontrol over deres egen skæbne. Din kontrol over din skæbne må komme fra en større magt i dig, en magt, som Gud har lagt der.

Uanset om du er religiøs eller ej, ligegyldigt hvilken nation, ligegyldigt hvilket land du bor i eller hvilken religion, du hengiver dig selv til, lever denne dybere Kundskabens magt og tilstedeværelse i dig. Det gælder alle, for Gud diskriminerer ikke. Gud er ikke henrykt over den religiøse og vred over den ureligiøse. Gud har anbragt frelsens nåde i hvert enkelt menneske.

Det virkelige formål med religion er at bringe mennesker til denne frelsens nåde. Religion i alle dens former har til hensigt at gøre dette. Skønt religion har påtaget sig andre manifestationer og påtaget sig andre formål og i mange tilfælde er blevet adopteret af politiske kræfter, er dette dens grundlæggende formål: at bringe dig til Kundskab, at bringe dig til denne dybere vejledende intelligens, som Skaberen af alt liv har anbragt i dig og i hvert enkelt menneske, som et potentiale.

Det faktum, at verden er i sin nuværende forringede tilstand, er bevis på, at mennesker ikke er bevidste om Kundskab og ikke følger Kundskab. De følger ambition. De følger deres sociale konditionering. De følger deres beklagelser. De følger deres idealer, alt sammen noget af sindet – det personlige, verdslige sind. Men der er en dybere forstand i dig nu, og det er denne større intelligens, der vil reagere på Guds Nye Budskab. Det er denne større intelligens, der vil være din tømmerflåde at navigere fra på de vanskelige farvande forude.

Kun Gud ved, hvad der vil redde menneskeheden. Du kan have mange planer og teorier. Du kan insistere på dine idéer og på dine overbevisninger. Du kan endda hævde, at dine idéer er sanktionerede af Gud eller dirigerede af Gud, men kun Gud ved, hvad det er, der vil redde menneskeheden.

Menneskeheden må nu reddes – ikke for Himlens skyld, men for sin fremtids skyld her i denne verden – så verden kan forblive et beboeligt miljø for menneskeheden, og så I kan lære at håndtere konkurrence fra hinsides verden, samt alle de mange påvirkninger, der vil blive lagt på menneskeheden fra andre nationer i universet, der søger at få verden for sig selv, til deres egen fordel.

Når du begynder at lære om de Store Bølger af forandring, som verden afslører for dig dag for dag, og som Guds Nye Budskab adresserer direkte, og når du begynder at se den virkelighed i øjnene, at verden er under intervention af racer udefra, der søger at få kontrol over menneskeheden og over verdens ressourcer – hvis du kan se disse ting i øjnene, hvilket vil være en stor udfordring, så vil du indse, at du ikke har noget svar. Måske vil du føle håbløshed og hjælpeløshed. Men du vil indse, at du ikke har noget svar og at de svar, du kan forestille dig, eller som du mener, vil være effektive, ikke vil være tilstrækkelige til at tage hånd om de udfordringer, der venter og allerede er her.

Det, der nu vil redde menneskeheden, vil være erkendelse, mod og nødvendighed. At de Store Bølger er over jer, at menneskeheden har ødelagt så meget af verdens livs-opretholdende ressourcer, og at I lever i en verden i nedgang – en verden af svindende ressourcer, miljømæssig forringelse, foranderligt klima og den evigt-voksende fristelse, det er for nationer at gå i krig med hinanden; disse ting må erkendes.

Når du ser den virkelighed i øjnene, at verden bliver besøgt, ikke af venlige kræfter, men af de kræfter, der vil søge at placere sig selv på en fordelagtig måde for at påvirke menneskeligt lederskab og pacificere den menneskelige offentlighed – hvis du kan se disse ting i øjnene, vil du indse, at du ikke har noget svar. Dette er meget vigtigt, ser du, for her må du rette dig mod Gud hinsides dig selv og rette dig mod den intelligens, som Gud har lagt i dig. Her vil dit intellekt løbe tør for rationelle svar. Her vil du se, at dine idéer har begrænsninger. Her vil du se de begrænsninger i øjnene, jeres sociale og religiøse prægning har lagt på jer.

Med denne erkendelse, må der komme mod. Du kan ikke være svag og vaklende i lyset af de Store Bølger af forandring eller i lyset af konkurrence og intervention fra universet omkring jer. Du kan ikke være ambivalent og kun beskæftiget med din egen lykke og med at anskaffe dig det, du gerne vil have. I står ved tærsklen til umådelig forandring og udfordring. Du kan ikke drømme om andre ting, hvis du vil være forberedt.

Gud har allerede givet dig Kundskabens magt til at lede dig, beskytte dig og føre dig til dine større præstationer i livet. Men hvis du ikke agter den og ikke tror, at du har den slags magt og tilstedeværelse i dig, så kan du bede til Gud om forløsning, du kan bede til Gud om frelse, du kan bede til Gud om at blande sig i de vanskelige omstændigheder omkring dig, men Gud har allerede sørget for svaret, ser du.

Universets Herre vil ikke være optaget af din sociale velfærd, for svaret er anbragt i dig, med hensyn til det, du må gøre og ikke gøre, det, du må slippe og det, du må fokusere på.

Dette kræver naturligvis mod – mod af en meget grundlæggende natur, mod, der i høj grad mangler, især blandt verdens rige folk, der er blevet vant til at få de ting opfyldt, de higer efter, der tror at verden er der for at tilfredsstille det, de tragter efter, og deres ambitioner, der føler, at deres rigdom og deres privilegier er en velfærdsydelse fra Gud, der tror, at de er bedre end andre, der kæmper for at imødekomme selve livets grundlæggende behov.

Der må være en genkendelse. Uden den, har du intet håb. Dit liv vil blive overvældet, overtaget af kræfter, du ikke forudså. Du vil miste dine privilegier til kræfter, du ikke forstår. Og du vil, som mange andre, blive rasende – give regeringer skylden, give andre lande skylden, give selve livet skylden for din forlegenhed, når det i virkeligheden var dig, der gik glip af tegnene og fingerpegene henad vejen. Du reagerede ikke på Kundskabens tilskyndelse i dig selv. Du troede, at din ængstelse kun var et psykologisk problem. Du troede, at dine bekymringer for fremtiden ikke kunne retfærdiggøres, når de i virkeligheden forsøgte at tale til dig hele tiden.

Nu er kaldet i dig til at reagere, til at blive vågen, til at se uden fjendskab og uden at foretrække noget, til at se det, du kan se komme over horisonten. I stedet for at planlægge din fremtid omkring det, du gerne vil, må du planlægge din fremtid omkring det, du ser, det, du mærker og det, du ved.

Hvis det, du ser og det, du ved, er autentisk, hvis det er sandt for Kundskab i dig og ikke blot er en form for forhandling fra din side, vil du kunne bygge et stærkt fundament. Du vil begynde at ændre dit liv, før kravet om denne forandring er over dig. Du vil begynde at ændre kursen på dit liv og skifte din loyalitet til Kundskab, før nødvendighed byder dig gøre det.

Du bliver nødt til at finde og opbygge modet til at gøre dette. Ingen andre kan gøre det for dig. Du kan ikke gå ud fra, at regeringen kan tage vare på dig. Du kan ikke gå ud fra, at dit bystyre kan tage vare på dig, eller at dit hospital kan tage vare på dig under alle omstændigheder. Du må sætte din lid til Kundskabens magt i dig selv, Kundskabens magt i dine forhold og i andre.

Dette er ikke en svag forsikring. Dette er ikke en passiv rolle. Du vil være nødt til at være meget observerende, meget objektiv og villig til at se det i øjnene, der end kommer over horisonten. Ellers vil du gå i panik, og dit liv vil blive overtaget, med tragiske konsekvenser til følge. Du kan beskylde Gud for dette, men Gud har advaret dig hele tiden, gennem din oplevelse, gennem dine drømme, gennem dine fornemmelser og gennem dine dybere følelser. Gud har advaret dig hele tiden, og verden har givet dig sine tegn hele tiden.

Hvilke tegn må du se efter i verden på dette tidspunkt? Du må holde øje med prisen på og tilgængeligheden af mad og tilgængeligheden af vand. Du må holde øje med, hvordan lande agter hinanden. Du må holde øje med dit lands finansielle situation. Du må være igang med at forberede dig på Forandringens Store Bølger. Du må holde øje med verdens klimaforhold.

Verden giver dig disse tegn. Nu må du holde omhyggeligt øje med dem. De vil hjælpe dig og informere dig om, hvor meget tid du har, og hvor hurtigt du må begynde at lave de ændringer i dit liv, der vil være nødvendige. De informerer dig. Hvis ikke du er opmærksom på dem, hvad kan livet så gøre for dig? Hvis du diskuterer med denne virkelighed, hvis du fornægter den og tænker, at den er falsk, eller at kun regeringer skal have skylden, så tager du ikke ansvar for dit eget liv.

Man har brug for hårdfør kærlighed til barske tider. Gud giver dig den virkelige kærlighed – ved at varsko dig, velsigne dig og forberede dig. Hvis du tror, at kærlighed drejer sig om noget andet, så er du forvirret med hensyn til kærlighedens væsen, dens formål og dens virkelighed, og du forstår ikke, hvad Guds kærlighed virkeligt er.

Hvorfor skulle Gud give dig venlige bemærkninger, når dit liv faktisk er i fare? Ville det være kærlighed? Hvorfor skulle Gud prøve at opfylde alle dine ønsker om lykke, når selve din verden er bragt i fare? At ønske dette, at forvente dette eller at forlange dette, repræsenterer en fundamental forvirring. At tro, at det hele er et spørgsmål om perspektiv betyder, at du endnu ikke har erkendt Kundskabens magt og styrke i dig, der ikke er styret af det, der foretrækkes. Den svajer ikke på grund af frygt eller higen. Det er det, der gør den stærk. Det er det, der gør den til at stole på. Det er det, der gør den til din største indre ressource.

Vi har nævnt tre ting: genkendelse, mod og nødvendighed. Genkendelse og mod er især vigtige på individuel basis. Men det vil være nødvendighed, der vil give menneskeheden sin største chance. For Forandringens Store Bølger og de udfordringer, der vil komme og allerede er her fra Det Større Fællesskab, repræsenterer de to store tiltag henimod ægte menneskelig samhørighed. Og de repræsenterer nødvendighed.

Menneskeheden er bragt i fare indefra og udefra. Indefra står den overfor en verden i tilbagegang. Dens voksende befolkning vil være nødt til at kappes om en langsomt svindende brønd af ressourcer og kappes med miljømæssige forstyrrelser. Den vil nu være nødt til at være opmærksom på naturens love, der viser den uforberedte liden barmhjertighed. Den vil være nødt til at træffe en grundlæggende beslutning, om hvorvidt nationer vil konkurrere og kappes og slås over de resterende ressourcer, eller om den vil forenes for at bevare dem, forøge dem og sikre, at den menneskelige familie, som et hele, har det, den har brug for.

Nu drejer det sig ikke om national sikkerhed. Det drejer sig om verdens sikkerhed. Dit land vil ikke forblive upåvirket, hvis andre lande går fallit. Hvis millioner af mennesker strømmer over jeres grænser, fordi de ikke kan opretholde sig selv i jeres nabolande, vil det have en stor virkning på dig. Hvis menneskeheden ikke kan brødføde sig selv, vil stor krig og modgang følge. Tro ikke, at disse udfordringer ikke er over jer, for verden fortæller dig noget andet, og Kundskab i dig selv opfordrer dig indtrængende til at reagere.

Det vil være nødvendigheden af at se De Store Bølger af forandring i øjnene og at samarbejde for at imødekomme dens udfordringer, der vil forene menneskeheden til sidst. Menneskeheden vil ikke blive forenet på grund af en aftalt politisk dagsorden eller en fælles ideologi eller en fælles religion. Foreningen vil ikke være resultatet af en naturlig forsoning mellem kulturer, nationer eller grupper. Den vil blive genereret af en meget grundlæggende sandhed – den sandhed, at forenet kan I klare jer, men splittet vil I ikke klare jer.

Denne sandhed vil nu være det styrende princip, hvis menneskeheden vil vælge den vej, der vil bevare den, forløse den og give den en bedre fremtid, end dens fortid. For fortiden har været en optegnelse af menneskelige konflikter, konkurrence og menneskelige tragedier. I træder nu ind i en række omstændigheder, hvor nogle få ikke kan berige sig selv, mens resten af verden er i forfald, for også de vil miste alt, som resultat. Det går ikke, at nogle få er velhavende, mens de mange kæmper for at overleve, for stillet overfor De Store Bølger af forandring, vil hele nationer falde, under et sådant arrangement.

Nu er nationer enten nødt til at samarbejde, eller se fælles tilintetgørelse i øjnene. Der må tages vare på verdens folk på et meget højere niveau, end det niveau, der nu eksisterer. Nødvendighed vil drive dette. Nu vil samarbejde være nødvendig. Og de grupper og kræfter, der ikke vil samarbejde, vil være nødt til at blive isolerede, for de bringer hele verden i fare.

Det vil også være nødvendighed, der vil drive jer til at se Det Større Fællesskab i øjnene. For i opdukkende verdener, som jeres, vil den første kontakt med intelligent liv i universet være ressourcesøgere og økonomiske kollektiver, racer på rov, der søger at drage fordel af en svag og splittet verden, som jeres. Det Nye Budskab afslører virkeligheden af liv hinsides jeres egne grænser, og hvordan I vil kunne skelne ven fra fjende, og hvordan de væsener, der virkeligt er jeres allierede eller potentielle allierede, vil opføre sig med hensyn til jer i fremtiden.

Ingen vil komme og redde jer, og de, der påstår at være her for at gøre det, vil udgøre jeres største fare. I forstår endnu ikke dette, fordi I ikke forstår livets virkelighed i Det Større Fællesskab. Åbenbaringen om dette må komme til jer fra Gud, hvis det skal være ægte og autentisk og ikke en form for manipulation fra en eller anden race, der søger at drage fordele her.

Nødvendighed forlanger, at den menneskelige race forenes i sit eget forsvar, etablerer sine egne engagementsregler med en hvilken som helst fremmed race, der befinder sig i verden i dag, eller som kan søge at komme her i fremtiden. Hvis én nation er infiltreret, vil det true hele verden.

Nu drejer det sig om at tænke på et andet niveau. Det drejer sig ikke om at tænke som et medlem af en stamme, en gruppe, eller en nation. Det drejer sig om at tænke som et medlem af den menneskelige familie. At være bekymret for hele den menneskelige families velfærd og sikkerhed, for menneskeheden, denne verdens indfødte race, der nu står overfor intervention udefra og konkurrence udefra.

Du må lære at tænke på disse måder for at få modet til at gøre det og for at erkende, at de væsner, der besøger jeres verden, ikke er her, fordi de er fascinerede over jer, eller fordi de prøver at opløfte jer åndeligt, eller fordi de vil gelejde jer ind i en eller anden glorværdig fremtid.

Uvidende racer er i jeres egen verdenshistorie faldet under fuldstændig undertvingelse, ved at følge formodninger af denne slags, idet de troede, at avanceret teknologi repræsenterer en højere moralsk eller etisk tilgang til livet.

I træder ind i et Større Fællesskab af intelligent liv i universet, i et så konkurrencepræget miljø, at I dårligt kan forestille jer det. I træder ind i det, som en svag og splittet race, der forvalter en smuk planet, der værdsættes af andre.

Der foregår nu en Intervention, fordi I ødelægger dette værdifulde aktiv, denne smukke verden, fordi I har skabt teknologi, som andre kan benytte sig af, og fordi de, der søger at blande sig, ikke ønsker at se jer mere magtfulde, end I er i dag. Dette er deres lejlighed, og de vil drage fordel af den – generere menneskelige konflikter, svække de stærkeste lande, sætte nationer op imod hinanden for at svække dem, afhængigt af den tilstedeværelse, der nu er iblandt dem fra Det Større Fællesskab.

I ved ikke, hvilken forlegenhed, I står i. I ved ikke, hvor sårbare I er. I tænker stadigt, som folk, der lever isoleret og går ud fra, at alt vigtigt i livet har at gøre med jeres lokale miljø, jeres fortid og jeres temperament. I ser ikke, at I lever i et Større Fællesskab af intelligent liv, og at menneskeheden står overfor en meget alvorlig række af omstændigheder.

De væsner, der er i verden i dag, repræsenterer ikke militære kræfter. De er kommercielle kræfter. De er små i antal. De har ikke stor magt, undtagen overtalelsesmagten. Det er denne, de bruger for at vende mennesker imod hinanden, imod deres regeringer og væk fra Kundskab i dem selv, Kundskab, der i sig selv aldrig kan vendes af nogen kraft – fra denne verden eller fra andre verdener.

Du kan sige, “Åh, dette er for meget for mig! Jeg tror ikke, at jeg kan tage mig af det!” Men dette er din verden. Dette er dit liv. Dette er din fremtid. Hvad mener du med, at du ikke kan tage dig af det? Selvfølgeligt kan du det. Du blev sendt hertil af Gud for at tage dig af det, for at bidrage til verden. Det er fordi, at du er optaget af andre ting, der kun har lille eller ingen værdi, at du føler dig svag og magtesløs i lyset af disse store omstændigheder. Dine romancer, din erhvervelse af rigdom, dine hobbyer, din fritidsbeskæftigelse, dine dilemmaer, dine konflikter med andre – disse ting suger livet ud af dig. Din magt, din styrke, dit mod, din ressourcefuldhed – bliver altsammen spildt på ting af lille eller ingen værdi.

Det er sent. Det er for sent til menneskelige tåbeligheder. Som enkeltmenneske må du forberede dig på fremtiden, og i nødvendighedens lys må du tale for menneskelig frihed og forening. Det er det, der vil redde menneskeheden og give den et fundament til en fremtid, der vil være bedre, end noget, den nogensinde har haft før – bedre end sine korte perioder med velstand og succes og forkælelse. I må nu overleve i en verden i tilbagegang. Og I bliver nødt til at blive stærke nok til at modstå fristelserne, der vil komme fra Det Større Fællesskab. I bliver nødt til at modstå intervention. Du bliver nødt til at blive alvorlig omkring dit liv, meget mere alvorlig, end du har været før.

Alle de problemer, som menneskeheden nu må se i øjnene, hvoraf mange er meget alvorlige, vil blive overskygget af De Store Bølger af forandring og af konkurrence fra hinsides verden. For hvad kunne I håbe på at bevare eller opnå, hvis verden bliver ubeboelig for de fleste mennesker, hvis der ikke er tilstrækkeligt med fødevarer til den menneskelige familie, hvis jeres essentielle ressourcer svinder så meget, at nationer ikke kan fungere? Og hvad kan I håbe på at opnå eller udrette på egne vegne, hvis menneskeheden falder under kontrol og undertvingelse til kræfter fra selve Det Større Fællesskab? Overvej ethvert problem i verden, som du mener er vigtigt i lyset af disse to mægtige kræfter, og du vil vide, hvor du må lægge din vægt.

Hvordan vil du tage dig af dig selv? Hvordan vil I passe de ældre? Hvordan vil I passe børn? Hvordan vil I tage jer af de dårligt stillede, i lyset af De Store Bølger af forandring? Hvordan kan du blive en positiv ressource for verden, en indflydelse – i stand til at sørge for andre, i stand til at have vision og klarhed, i stand til at have styrke? Hvordan vil du kunne indse, at hvis ikke menneskeheden forenes i sit eget forsvar i Det Større Fællesskab, vil den blive infiltreret, undertvunget, overtalt og overtaget af større kræfter?

Det er det, der sker i naturen. Det er en del af livet. Dette er foregået i verden gennem århundreder, mellem mennesker. Det foregår i hele universet, skønt der er forskellige omstændigheder og forskellige former for restriktioner, der findes i Det Større Fællesskab, som du kan lære om.

Dette er virkelighed. Den store tragedie for menneskeheden er, at kun de meget fattige ser denne virkelighed i øjnene, for de har intet valg. De rige forspilder sig selv – deres ressourcer, deres uddannelse, deres tid, det, de prioriterer – på de mest tåbelige og absurde passioner og interesser. Det er for sent til den slags nu.

Det er grunden til, at der er et Nyt Budskab fra Gud i verden, for uden dette Nye Budskab, vil det blive en fiasko for menneskeheden. Denne fiasko vil vise sig gradvist, men den vil vise sig. Og intervention i verden vil finde sted, udenom menneskelig bevidsthed, og uden menneskelig modstand.

Fornægt ikke dette, for gør du det, vil du gå glip af de store Budskaber fra Skaberen. Hvis du ikke ser advarslen, vil du ikke værdsætte velsignelsen, og du vil ikke se behovet for forberedelsen. For Guds Nye Budskab, der er bestemt for alle verdens mennesker, er her for at sørge for denne advarsel, denne velsignelse og denne forberedelse. Ikke alle vil kunne reagere, men mange vil være nødt til at reagere – fra forskellige lande, fra forskellige religioner.

Alt ligger på vægtskålen nu. Verdens skæbne vil blive afgjort indenfor de næste få årtier. Det er utrolig kort tid. Livet bevæger sig. Begivenheder finder sted. Resultaterne af menneskehedens nedbrydning og tåbelige brug af verden bevæger sig nu på egen hånd. Teknologi alene vil ikke være svaret. Der må være menneskelig genkendelse, mod og forening. Teknologi vil kun være et værktøj til at hjælpe jer, men uden denne genkendelse, dette mod og denne forening, vil teknologi kun fremskynde jeres fald.

Skaberen af alt liv elsker denne verden, elsker menneskeheden og har givet menneskeheden Kundskabens magt, har givet menneskeheden fortidens mægtige Åbenbaringer og har nu givet menneskeheden en Ny Åbenbaring for denne tid og for kommende tider. Du lever i en Åbenbaringens tid, for du lever i en tid med nød uden fortilfælde, idet I står overfor omstændigheder, som menneskeheden aldrig har stået overfor før. I har tidligere mødt afsavn i verden, men I har aldrig tidligere stået overfor en verden i tilbagegang.

Tro ikke, at din rigdom og dine privilegier vil isolere dig fra dette, for du vil være sårbar. Alle vil være sårbare. Det er derfor, at Det Nye Budskab kalder på menneskelig genkendelse, mod og forening. Det er ikke en god idé nu. Det er ikke blot en mulighed, for der er meget få valg. Det er disse ting, der vil give magt og styrke til jeres tid. Det er det, der giver dit liv uopsættelighed og formål og mening.

Kundskab i dig vil lede dig til at yde et bidrag til verden sammen med bestemte mennesker i bestemte omstændigheder. Verdens tilstand vil give dig nøgternheden og overbevisningen om, at du må følge denne Kundskab. For det er på denne måde, at Gud vil tale til dig, og dette er tiden, hvor du må lære at lytte.