Opbygningen af Styrke og Modstandskraft

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)


Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 5. april, 2010
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


Når du når det punkt i dit liv, hvor du seriøst begynder at overveje, at du måske har et større formål med at være her – en erkendelse, der helt sikkert venter på dig og har ventet på dig meget længe – når du begynder at tænke over dette, må du overveje spørgsmålet om styrke.

Folk antager, at de er parate til noget, de ikke er parate til. De antager, at hvis de får muligheden, hvis de får opmuntringen, kan de påtage sig en vigtigere række opgaver i deres liv. Men sandheden er, at de ikke har styrken, at de endnu ikke har kapaciteten, og på denne måde kan store muligheder komme til dem, men de vil ikke kunne se den eller tage imod den. Den vil virke for krævende, for ubelejlig, for forstyrrende for deres nuværende aktiviteter, for kompleks, for forvirrende eller bare for vanskelig.

Men hvad er en fremragende mulighed, andet end muligheden for at gøre noget af større størrelsesorden i sit liv? Og den vil givet forlange mere af én, end éns nuværende aktiviteter gør. Den vil forlange større styrke, større mod, større selvtillid, større selværlighed. Den vil forlange mange ting af én.

Derfor forbereder du dig på dit større formål, før du ved, hvad det er. Du forbereder dig delvist, ved at opbygge de egenskaber, som du må have, de færdigheder og evner, du skal bruge, til at påtage dig en større aktivitet i livet. Ellers vil du ikke kunne rejse dig til situationen, når det vidunderlige øjeblik af genkendelse indtræffer, hvor du indser, at en større mulighed er kommet til dig.

Mange, især ældre mennesker, erkender ikke, at de hidtil er gået glip af store vendepunkter i deres liv, simpelthen fordi de ikke var i stand til at reagere. De kunne ikke klare en udfordring. De kunne ikke ændre deres nuværende kurs. De kunne ikke bryde fri af engagementer og forpligtelser. De havde ikke styrken. Så styrke er meget vigtig.

Hvis Vi skulle fortælle dig, at du måtte være i stand til bestige det bjerg herovre, og hvis det var et meget højt bjerg, der krævede færdigheder, ville Vi ikke blot sende dig derover, så du kunne begynde at vandre op ad dets sider. Det ville indlede en hel forberedelsesproces. Du ved ikke, hvordan det er at bestige et bjerg som dette. Du ved ikke, hvad det kræver. Du har ikke visdommen til at forstå dets farer og de muligheder, der vil opstå undervejs. Alle disse ting må læres på forhånd, før du påtager dig noget, der er virkeligt stort.

Dit større formål er som at bestige et bjerg, og på samme måde må du forberede dig på selve klatringen. Du må forberede dig, ved at opbygge styrke og modstandskraft og fasthed. Ikke kun må du kunne opbyde denne indsats, du må også kunne opretholde den over tid. Og i det tilfælde, at du overvejer dit større formål med livet, er det en hel del tid. Det er resten af dit liv.

Så, nu begynder styrkeopbygningen, og på nogle måder har du bygget den op hele tiden – opbygget fasthed, forhåbentlig opbygget selværlighed, opbygget mod til at tage risici, opbygget mod til at kommunikere med mennesker og til at løse vanskeligheder og dilemmaer, opbygget evnen til at have ansvar og lære at være en ansvarlig person. Dette er alt sammen at opbygge grundlaget for det, der kan komme senere, og det, der vil komme senere, hvis du forbereder dig bevidst på det.

Her må dine håb og drømme være baseret på et solidt grundlag. Du må opbygge kapaciteten til større sandhed og styrken og modstandskraften til at bære større sandhed i verden og følge det, denne sandhed vil indikere for dig – selvom det er vanskeligt, selvom det er uønsket. [For] selv den mest vidunderlige mulighed vil have uønskede aspekter og vil kræve en enorm indsats, for at fastholdes over tid, for at blive gennemført og opfyldt. Uanset dine nuværende omstændigheder, har du mulighed for at opbygge styrke og opbygge modstandskraft, til at fastholde og opretholde dine ansvar og til at øge dine ansvar.

Dette bevæger sig selvfølgelig i den modsatte retning, end den mange mennesker bevæger sig i dag. De ønsker at flygte fra ansvar. De ønsker at undgå ansvar. Men hvad vil det sige at have et større formål med livet, medmindre det indebærer at påtage sig en langt større række af ansvar? Nu må du leve et større liv [med] større handlinger, større mod, større styrke og større selværlighed.

Her bryder du med andre mennesker, der forsøger at få så stort udbytte, med så lille investering, som muligt, og du begiver dig ud på en anden vej. Du vil ikke være helt alene om dette, men du bliver nødt til at efterlade mange mennesker, for de er ikke kommet til det punkt, hvor de erkender, at de må forberede sig på noget større i deres liv.

Du kan med en vis nøjagtighed sige, at alt, hvad du har gjort i livet indtil nu, er en forberedelse på dit større formål – at opbygge karaktér, tilegne dig færdigheder, erkende vigtigheden af selværlighed, lære at kommunikere effektivt med andre mennesker og at arbejde sammen med andre mennesker og afbøde dine egne farlige eller urimelige tendenser. Alle disse ting kan etableres gennem selve livets gang.

Når du når det punkt, hvor du indser, at du har et større formål og at du er nødt til at forberede dig på det, vil du kunne se tilbage på dit liv og se, hvordan visse essentielle færdigheder var nødvendige for dig, for at nå dette udsigtspunkt. Og du vil sætte pris på de lange perioder, hvor du var nødt til at bevare og opretholde dine aktiviteter, selvom de ikke repræsenterede dine største forhåbninger. Du vil sætte pris på andres enkle bidrag undervejs, selv fra folk, der forlangte stort af dig og satte en høj standard for dig. Selv fra mennesker, der var svære at have med at gøre – selv de hjalp dig med at opbygge et grundlag.

Denne anerkendelse vil give dig en meget anderledes forståelse af din fortid og en større påskønnelse af alle, der har deltaget i dit liv, for alle har enten vist dig, hvad du skal gøre, eller vist dig, hvad du ikke skal gøre. Med det, de anbefaler og det, de demonstrerer, viser de dig alle de ting, du har behov for at vide, for endelig at blive ærlig overfor dig selv og for at indse, at du har et større formål med at være her.

Når du forbereder dig på dit større formål, vil du have studieaktiviteter, lære Kundskabens Vej, opbygge dit livs Fire Søjler, og dette vil fortsætte i nogen tid. Du vil være utålmodig og tænke: “Nå, hvor er den spændende del af det her henne? Hvor er herligheden henne? Hvor er inspirationen henne? Hvor er den store præstation henne? Jeg lever bare dette verdslige liv og udfører alle disse aktiviteter.”

Du vil afgjort have sådanne øjeblikke, fordi du ikke er vant til at opbygge et rigtigt fundament. Du ville gerne gøre den mindste indsats for den maksimale belønning. Og nu finder du ud af, at den nødvendige indsats er langt større end det, du før har gjort, og mere mystisk, fordi du ikke kan definere udfaldet. Faktisk er du måske ikke engang sikker på, hvad det næste er, der vil ske.

Det Englelige Nærvær har behov for at vide, at du har modet og udholdenheden til at gøre det, der forlanges. Inden de afslører noget virkeligt vigtigt for dig, vil de se, om du kan vedligeholde indsatsen, om du kan være tilstrækkelig ansvarlig, om du kan rette op på dine skadelige selvtilbøjeligheder, om du kan være konsekvent, og om du kan være stærk.

Det er så vigtigt, for det er en stor tragedie, når noget betydningsfuldt bliver givet til en person eller til en gruppe af mennesker, og de ikke kan vedligeholde det, og det mislykkes. Det er en fiasko for dem individuelt. Det er en fiasko for deres relationer. Og det er en fiasko for dem, der har givet dem denne større mulighed i livet.

Mennesker, der giver sig selv glorværdige mål, glorværdige missioner, glorværdige definitioner, taler bare til sig selv. De ved ikke, hvad de foretager sig. De lever i fantasi, og hvis de bliver givet noget reelt, vil de skabe en fantasi ud af det. De vil gøre det større end det i virkeligheden er i øjeblikket. De vil forskønne det med deres ønsker og deres ambitioner. De vil farve det med deres opfattelser og deres overbevisninger. De vil gøre det til noget andet, indtil det er ugenkendeligt. Af denne grund får de ambitiøse aldrig noget af betydning at gøre, før de kan demonstrere en større troskab, en større troskab til Kundskab.

Den styrke, som Vi taler om, er ikke blot styrken til at gøre en stor indsats i en kort periode, at løbe 15 kilometer eller at afslutte et projekt til tiden, eller at gøre en stor øjebliksindsats, selv i en andens tjeneste. Den Styrke, Vi taler om, er styrken til at foretage en lang rejse, at gå gennem lange perioder, hvor du ikke er sikker på, hvad du foretager dig, at kunne se din egen tvivl i øjnene og tvivlen, med hensyn til visdommen i dine handlinger. Det er styrken til at bære et større ansvar i livet over en længere periode.

Ganske vist er der i dette øjeblik ikke mange mennesker, der har sådan en styrke, fordi de ikke har udviklet den i deres livs andre aktiviteter. De har ikke haft behov for at tage sig af andre mennesker. De har måske aldrig haft behov for at forsørge andre mennesker, især ikke, hvis vedkommende er velstående og rig. De har ikke haft behov for at bevare deres arbejde over længere tid, for at nå et vigtigt mål. De gav op, da det blev svært. De kapitulerede til deres venners overtalelser. De kunne ikke gå distancen. Det er ikke på grund af manglede iboende talent. Det er ikke fordi de var onde eller forkerte. Det er simpelthen fordi, de ikke havde udviklet evnen og kapaciteten til at gøre større ting.

Så når nogen af Gud er kaldet til at gøre noget større end blot, med en rimelig grad af succes, at holde styr på sine anliggender, er der en periode med prøvelser og fejl. Før det egentlige formål med éns indsats bliver åbenbaret for én, går der en lang periode med at forberede sig.

Endda selve Budbringeren måtte demonstrere sin evne til at fortsætte i mange år, uden rigtigt at kende udfaldet, uden klart at forstå, hvad hans indsats førte til, og det store ansvar, som han ville blive nødt til at acceptere og opretholde.

Men folk er utålmodige. De vil have svarene nu. De vil gerne høre, hvad udfaldet bliver, og derefter vil de afgøre, om de vil tage rejsen. Men i livet må du tage rejsen for at finde udfaldet. Hvis det er en sand rejse – og ikke bare romantik, ikke bare fantasi af en eller anden art – er dette situationens sandhed. Du må have denne styrke, dette mod, denne tro, for her betyder troen virkeligt noget.

Et større formål er ikke din skabelse. Du opfinder det ikke baseret på dine ønsker og din egen dømmekraft. Dette foregår ikke på dine præmisser. Det åbenbarer sig ikke efter dine ønsker eller befalinger. Det er dette, der gør det større.

Så, du bliver nødt til at forberede dig, ser du, ikke kun på at udføre dette større formål, du bliver nødt til at forberede dig selv for at se, at du har et større formål. Dette gør du ved først at opbygge dit livs Fire Søjler – Relationernes Søjle, Arbejdets Søjle, Helbredets Søjle og den Åndelige Udviklings Søjle. Alle disse Søjler må være stærke nok til at opretholde et større kald i livet. Hvis de ikke er så stærke endnu, kan dette kald ikke gives dig, uden at forårsage alvorlig skade for dig, og uden at skabe muligheden for fiasko for dem, der våger over dit liv.

For, ser du, det er en meget, meget prekær ting. Det er ikke for den lade. Det er ikke for den ambitiøse. Det er ikke for den nysgerrige. Du må have den mest seriøse hensigt. Og du må være langvarigt engageret, ser du. Så det er at udvikle disse evner og disse egenskaber, der reelt i begyndelsen repræsenterer arbejdet.

Så, mange mennesker hævder, at de er parate, at de er stærke, åh, de har gjort alle disse ting i deres liv, men når de bliver konfronteret med noget af denne størrelsesorden, falder de hurtigt fra. De har ikke selvtilliden. De har ikke tillid til de Større Magter. De er drevet af ambitioner, og når det ser ud til, at deres større formål ikke drejer sig om at tjene deres ambition, forsvinder de hurtigt.

Du må opbygge dit livs Fire Søjler, og begynde lige nu. Og så lærer du Kundskabens Vej og tager Trin til Kundskab, hvilket du kan gøre lige nu. Og så indleder du en dyb evaluering af dit liv og af dine omstændigheder, især dine relationer til mennesker, til steder og til dit livs aktiviteter, for at se, hvad der virkeligt er ægte og bør opretholdes, og hvad der ikke har denne styrke og denne vished og dette formål.

Dette kræver naturligvis objektivitet og betydeligt mod. Bare at udvikle evnen til at være objektiv er en stor udfordring for mange mennesker. Så der er betingelser her. Betingelserne omfatter de ting, vi har nævnt: selværlighed, ansvarlighed, fasthed, pligt, skelneevne, mental og fysisk sundhed, reelle arbejdsevner og færdigheder og ærlighed i dine relationer – alt sammen meget vigtige ting, bare for at leve et godt liv i verden, men essentielt for at udføre et større formål og for at opretholde dette formål og opfylde det korrekt, som hensigten var, at det skulle opfyldes.

Her arbejder du hen imod noget større, og du lader definitionen af det stå åben, så du kan opleve det, idet du går fremad.

For de fleste mennesker gælder, at hvis de kendte det virkelige udfald af deres formål, ville de føle sig enormt utilstrækkelige, fordi de ikke er forberedte. Og måske ville de løbe den anden vej og tænke: “Jamen, det er ikke det, jeg vil med mit liv!” Det ville de tænke, fordi de ikke kender deres rigtige ønsker. De er ikke ærlige nok overfor sig selv til at kende deres eget hjertes længsel. De jagter stadig drømme, de har investeret så meget i: romantik, rigdom, skønhed, charme, spænding. De jagter alle disse ting, forpligter sig til ting, der i sidste ende ingen værdi, ingen varighed og ingen virkelig belønning har.

Bekymr dig ikke om dem. De er ikke dit problem, medmindre du tilfældigvis er afstemt med en af dem eller gift med en af dem. I så fald har du et problem. Men din udfordring ligger foran dig. Du kan ikke gøre et godt køb her. Du kan ikke forhandle med sandheden. Og du kan ikke forhandle med Gud eller med det Englelige Nærvær. De holder vejen for dig. Du kan enten tage den eller lade være. Du kan enten begynde at forberede dig på den, eller også kan du ikke.

Beslutningen er din. Der er ingen aftaler at lave. På dette niveau er sandheden ikke kompromitteret, ser du.

Du går, fordi du ved, at du må gå, fordi Kundskab, den dybere Intelligens i dig, bekræfter, at du må fortsætte. Og det er denne Kundskab, fremfor din viljestyrke eller dine overbevisningers styrke, der vil være det reelle grundlag, der vil opretholde dig, gennem de vanskelige og usikre tider forude.

Verden står overfor de Store Bølger af forandring – store miljøforandringer, store økonomiske omvæltninger, store konflikter og tab. Alle disse ting kan ødelægge dit fokus og kaste dig omkuld. Du opbygger styrke, ikke kun til dit større formål, men til at klare og opretholde dig selv, gennem disse vanskelige tider forude. Gud giver dig denne visdom, for at redde dit liv, ikke kun med henblik på din større præstation i verden, men for at opretholde dit liv, punktum. Du erkender ikke alvoren af det, der vil komme til verden. Selv, hvis du er bekymret over begivenheder, ser du endnu ikke magten af disse tider.

Det er Kundskab, der vil føre dig fremad, for den har ubegrænset styrke og kapacitet, som langt overgår det, du kan opnå med viljestyrke alene eller med dine idéers styrke og overbevisning. De er skrøbelige overfor store forandringer i verden, og de vil ikke bære dig gennem den lange forberedelse, der ligger foran dig, og de vil ikke give dig det virkelige mod, som du har brug for, til at fortsætte, når andre omkring dig falder fra eller synker i fortvivlelse.

Det er derfor, du tager Trin til Kundskab, som en del af din forberedelse, for du har brug for at opdage kilden til din styrke og inspiration. Du må finde den visdom, som Gud har lagt i dig, som vil gøre dig i stand til at navigere i disse vanskelige tider forude, og til at opretholde dig, gennem dine egne vanskeligheder og gennem vanskelighederne i livet omkring dig.

Du må være meget robust, meget stærk og have stor medfølelse, hvis du skal foretage en større rejse i livet. Udover ren overlevelse, er dette løftet om opfyldelse for dig, for intet andet i verden vil opfylde dig. Ingen af de belønninger, som folk lefler for, eller som folk tilbeder eller giver sig selv til, vil opfylde sjælens dybere behov. Her må du have et andet fokus i livet. Det, du higer efter, og dine roller, kan ikke blot være betinget af dit samfund eller af din familie og deres værdier, for der er et større kald for dig. Og det er derfor, Vi giver dig denne lære, som en del af din forberedelse.

Når du kommer til at se, at dette er sandheden om dit liv, vil du have rundet et vigtigt hjørne, og du vil begive dig ud på en anden fase af din rejse i verden – en anden fase, med nye erkendelser, og også med nye krav.

Skønt dette kan være en tid med uvished for dig, er det en tid med store løfter. Det er en meget spændende tid for dem, der våger over dig og dit liv. For din succes er ikke kun for dig, men den er for dem. Og den er for de mange mennesker, der vil drage fordel af dine gaver, og som vil blive inspireret af dine handlinger, til selv at påtage sig et større formål og en større rejse.

Lad dette være din forståelse.