Et Nyt Livs Gave

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 14. maj, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Guds Nye Åbenbaring er her ikke blot for at lægge værdi til jeres nuværende eksistens eller bekræfte jeres nuværende ideer eller det, I tilstræber. Den Nye Åbenbaring er her ikke for at bekræfte verdens religioner eller få den til at passe den ind i deres tro og deres forventninger, for Gud er ikke bundet af disse ting. Den er her ikke for at bekræfte jeres forventninger, for Skaberen af alle universerne er bestemt ikke bundet af disse.

Det Nye Budskab fra Gud er her virkeligt for at give et nyt liv til dem, der i sandhed kan reagere på det, og give dem et højere grundlag at bygge et meningsfuldt liv på – et inspireret liv, et liv, der er styret af Kundskab, et liv med ægte forhold og et meningsfuldt engagement med verden.

Her tildeles roller ikke, men folk får grundlaget, således at Kundskab i dem, den større magt, som Gud har givet for at vejlede dem, bliver åbenbar for dem, således at de med tiden må lære at have tillid til denne og følge denne og navigere i livets vanskeligheder, samt de større vanskeligheder, de vil blive udsat for i en ny verden af svindende ressourcer og større ustabilitet.

Folk kommer til Det Nye Budskab for at se om det er i overensstemmelse med deres tro, deres ideer og deres forventninger. Selvfølgeligt er det ikke det. Folk kommer til Det Nye Budskab fra Gud og vil gerne bruge det som en ressource til at få det, de ønsker for sig selv. Men Den Nye Åbenbaring har en større plan og et større løfte for dem.

Folk kommer til Det Nye Budskab og håber, at de vil finde den nødvendige visdom til at korrigere deres fejl og gøre deres nuværende investeringer indbringende og meningsfulde. Men Det Nye Budskab er her for at give dem et nyt liv, ikke blot en ny idé lagt ovenpå et gammelt liv, ikke blot et sødemiddel til at gøre den bitre smag af deres nuværende oplevelser mere velsmagende og acceptabel. Folk forventer for lidt og ønsker for lidt, og deres forventninger er ikke i overensstemmelse med meningen med Åbenbaringen og dens magt.

Folk kommer til Guds Nye Åbenbaring for at se, hvordan de kan bruge den med det samme, som om det ikke er andet end en række værktøjer, som folk kan bruge til at forsøge at forbedre deres liv. Men de kan ikke forbedre deres liv, fordi de ikke ved, hvad de gør. De ved ikke, hvor de skal hen, og deres antagelser og overbevisninger er, oftere end ikke, i uoverensstemmelse med deres større formål og sande retning i livet.

Folk kan tænke, at Gud er stor og uforklarlig, men de forsøger at bruge Gud som en slags tjener, en bydreng for deres lyst, deres ønsker og deres vanskeligheder. De siger: “Nå, hvad kan Gud gøre for mig? Hvad vil Guds Nye Åbenbaring gøre for mig?”

Du kan se ved denne spørgen, at deres holdning og tilgang ikke er passende. Der er ingen ærbødighed. Der er ingen respekt. Der er ingen forståelse for, at de har at gøre med noget langt større end deres forståelse, og at dette langt overstiger deres forventninger, deres værdier og deres præferencer. Så hvad kan Gud gøre for dem andet end at opmuntre dem gennem livets forandringer og livets skuffelser til at komme til dette store engagement med en klarere intention og en mere ærlig tilgang?

Det Nye Budskab er her for at redde menneskeheden fra ulykke og fra undertrykkelse i universet, idet I begynder at dukke op i et Større Fællesskab af liv, et Større Fællesskab, hvori I altid har levet, og med hvilket I nu må lære at kappes.

Det er her også for at give de enkelte en ny oplevelse, et nyt grundlag og en ny anledning til at genoprette deres liv, til at forløse sig selv og udnytte deres evner og Kundskabens magt i dem selv, for at være til tjeneste for en verden, hvis behov og vanskeligheder eskalerer for hver dag, der går.

Mange mennesker har opgivet at søge efter større mening, eller har aldrig dyrket at søge det til at begynde med. For dem vil Den Nye Åbenbaring være en kuriositet eller en genstand for fordømmelse, noget, de kan projicere deres frygt, deres domme og deres klager over på, uden nogensinde virkeligt at forstå, hvad de ser på.

Der vil være alle mulige reaktioner på det, selvfølgeligt, men det er vigtigt for dem, der kommer til det med en ærlig hensigt og med ydmyghed og oprigtighed, at erkende Guds Åbenbarings magt og styrke, og hvad den kan betyde for dem – at den kan genoprette dem, give dem et højere formål og en retning, der allerede bor i dem.

I opfinder ikke formål og retning, for det er indbygget, ser du. Det er en del af jeres dybere naturs grundplan, hinsides intellektets domæne. Hinsides debat og spekulation er det. Du kan argumentere med det for evigt, men det betyder blot, at du ikke forstår.

Det er vigtigt, at folk kommer til Åbenbaringen oprigtigt, og at de fra begyndelsen har den forståelse, at de har at gøre med noget på et højere niveau. Det er ikke en simpel lære blandt andre lærer. Det er ikke blot noget lovende, der vil give dem, hvad de ønsker i livet. Det er noget på et fuldstændigt andet niveau. Det er derfor, at det er et Nyt Budskab fra Gud, det eneste Budskab fra Gud i verden i dag.

Det betyder ikke, at Det Nye Budskab kommer for at udforme et nyt liv for dig og give dig en rolle at spille, for den må komme indefra dig – mellem dig og dig selv, mellem dig og dit engagement med livet.

Mange mennesker har brug for Det Nye Budskab til at være centrum for deres praksis og deres fokus, og nogle mennesker vil blive kaldt til at tjene Det Nye Budskab direkte, fordi det er deres kald. Men, for mange andre, vil det give dem styrken til at skelne en højere retning og give dem en større indre kraft og styrke til at træffe de nødvendige beslutninger og runde de hjørner, der må rundes for at begynde at bevæge sig i en positiv og meningsfuld retning.

Der er mange mennesker i verden i dag, der ved, at de må forberede sig på noget, der føler sig kaldt til en større deltagelse, der har en følelse af, at deres liv er vigtigere end dagens verdslige aktiviteter. Nogle vil ikke finde deres vej i verdens religiøse traditioner, fordi de er under forberedelse og kaldt til noget nyt i verden. De er mere forbundet med fremtiden end med fortiden, og fremtiden kalder dem og trækker dem fremad. Der er mennesker, der er bestemt til at modtage Guds Åbenbaring og studere den og anvende den. De vil ikke finde deres vej andre steder.

Hvis du er bestemt til noget af denne størrelsesorden, vil du ikke finde tilfredshed og opfyldelse andre steder – prøv, om du vil, tro så stærkt, du kan. Prøv at ændre dit liv som en anden tyran, du kan stadigt ikke engagere dig i dette primære engagement, medmindre dit liv peger i den rigtige retning, og at arten af dette engagement, der er ment for dig, tydeligt kan skelnes og accepteres.
Det er disse mennesker, som Åbenbaringen vil give et nyt liv, ikke blot en forbedring af deres gamle liv, ikke blot en begrundelse for, hvad de har gjort eller ikke har gjort i fortiden. Den er ikke blot en trøst for at fortælle dem, “Nå, du er okay. Hvad du har gjort, er i orden. Det er i orden.

Nej. Åbenbaringen vil gøre dine fejl mere iøjnefaldende, dine skuffelser mere åbenlyse, din mangel på retning mere dybtfølt. Den kan endda i begyndelsen øge din lidelse, indtil du kan skelne dens ægte gave og erkende, at du nu er begyndt på en større rejse, måske en rejse, som du har været på i nogen tid, der nu tager et stort skridt fremad.

Her er der ikke plads til kompromis. Du kan ikke lave en aftale med Gud. Du kan ikke lave en aftale med dit eget formål eller med din skæbne, for du kan ikke ændre disse ting. Du kan kun undgå dem, fornægte dem, eller gå gennem processen med at acceptere dem og påtage dig dem.

Hvordan dit formål vil blive udtrykt, afhænger af verdens skiftende omstændigheder. Så i dette, er ikke alle ting forudbestemte, absolut ikke. Din succes eller din fiasko er ikke kun baseret på din deltagelse, men på andres deltagelse og beredvillighed, andre, der er bestemt til at spille en vigtig rolle i dit liv. Hvis de svigter med hensyn til dette, vil det påvirke udfaldet for dig, for dine fremskridt er afhængige af bestemte andre menneskers udvikling.

Dette er ikke en individuel forfølgelse, hvor du forsøger at oplyse dig selv personligt. Det er en slutten sig sammen og en forening med andre for et større formål. Hvis de svigter, vil det påvirke resultatet for dig. Hvis du svigter, vil det påvirke resultatet for dem. Det er grunden til, at svigt har så stor konsekvens her. Du tænker stadigt, som om du lever i Adskillelse, så du kan ikke se, at din skæbne er bundet til andres.

Dette er andre mennesker, du bliver nødt til at finde i livet. Det vil ikke være den slags charmerende personligheder og smukke ansigter og med den elskværdige sociale adfærd, der tiltrækker så mange mennesker. Det vil ikke engang være mennesker, man kunne elske, eller med hvem du har en eller anden tidligere tilknytning. De fleste af disse mennesker vil ikke dele din fremtid, selvom du har haft en fjern fortid sammen med dem. Du vil have brug for Kundskab nu, for i dig vil den alene vide. Den vil se. Den vil reagere.

Hvis den anden person ikke er klar, vil det være en tragedie for dig. Det betyder ikke, at dit liv er ovre. Det betyder blot, at en anden plan må lægges for dig. Din rejse vil være længere og mere uvis som følge heraf.

Der er så meget at aflære. Der er så megen prægning, der ikke blot giver bagslag, men faktisk er ødelæggende for den enkelte. Der er så mange forventninger, der driver dig og fører dig til at forpligte dig selv, før du selv ved, hvad du foretager dig i livet, før du har skabt en forbindelse til Kundskab, der alene for dig holder dit større formål og større skæbne.

Gud vil aldrig afsløre disse ting for intellektet, en del af dit sind, der er præget af verden og er så upålideligt og så svagt og så let overtalt af andre kræfter. Nej, gaven er givet til en dybere del af dig, der ikke er påvirket af verden, der ikke er påvirket af dine skiftende følelser og holdninger, dine skiftende sindstilstande, dit håb, din frygt, din henrykkelse eller din armod. Den er ikke påvirket af noget af dette. Den lever dybt i havet [af dit sind], ikke på den turbulente overflade.

Så at tage Trin til Kundskab bliver afgørende, ellers vil dit liv fortsætte med at være en forgæves stræben – en jagen efter folk, en jagen efter løfter, en jagen efter ambitioner, en jagen efter drømme, en jagen efter håb, en løben væk fra frygt i alle tilfælde, rædselsslagen for, at du kunne være fortabt og alene, rædselsslagen for, at dit liv aldrig vil komme til at hænge sammen.

Kundskab eksisterer hinsides begærets og frygtens domæne, og det er derfor, at den er sund. Det er derfor, at den er stærk. Det er derfor, at den er uforanderlig, og at du ikke kan ændre den. Den repræsenterer imidlertid din forløsning. Uanset, hvad du tænker eller gør eller har gjort eller ikke har gjort, lever forløsningens magt i dig.

Gud behøver ikke at løse din situation. Universets Herre er ikke fokuseret på dit liv. Men Gud har lagt Kundskab i dig, og den indeholder dit formål og din retning. Den vil finde de mennesker, du må finde. Den vil bringe korrektion, harmoni og balance til dit liv, hvis du kan skelne den, følge den og anvende den, hvorend det er nødvendigt.

Det er dette, der skaber et nyt liv – ikke et gammelt liv med et par forbedringer, ikke et gammelt liv med et nyt trossystem, ikke et gammelt liv med et nyt sæt tøj eller en smart religiøs forklaring på alt, ikke en tragisk person, klædt på til succes, ikke en ensom, isoleret person, der nu er blevet socialt acceptabel, fordi du siger og gør alle de rigtige ting. Du er ikke blot en opslagstavle for en andens tro. Der er et større løfte for dig.

Gud bekymrer sig for dig, for Gud giver dig et nyt liv. Ellers ville Gud lade alle vakle og mislykkes og ville ikke være bekymret. Det er dette folk rent faktisk tror, for hvis du tror, at Guds Åbenbaringer blev givet for århundreder siden og Gud ikke har andet at sige til menneskeheden, så må du konkludere, at Gud virkeligt ikke har mere at sige, mens menneskeheden nu står overfor tærskler, kollektivt, som den aldrig har stået overfor før.

Hvordan vil I håndtere en verden i tilbagegang? Hvordan vil I håndtere intervention fra destruktive racer fra universet, der er her for at drage fordel af menneskelig svaghed og splittelse? Hvordan vil I håndtere politiske og økonomiske omvæltninger på en skala aldrig før set i verden? Hvis du er ærlig overfor dig selv, bliver du med tiden nødt til at indrømme, at du ikke engang har nogen anelse. Men dette er verdens tilstand og det, som du vil være nødt til at stå overfor, og alle andre med dig.

Gud sender en forberedelse på Den Nye Verden som en del af Det Nye Budskab. Gud sender dig planerne og forberedelsen til at begynde at etablere et nyt liv. Der er Budskabet til verden og alle i den. Så er der Budskabet for den enkelte, der føler, at vedkommende har et større formål og en større skæbne i verden. Du bliver nødt til at afgøre, om dette taler til dig.

Gud opfandt ikke jeres ideer og overbevisninger. Gud skabte ikke jeres præferencer og jeres frygt. Gud skabte ikke verden, der er et produkt af alles præferencer og frygt. I kan ikke bebrejde Gud for menneskehedens sociale vilkår. I kan ikke bebrejde Gud for krige og grusomhed, udnyttelse, slaveri og fattigdom. Det er alt sammen en menneskelig kreation baseret på grådighed og ignorance, baseret på, at ikke tilstrækkeligt mange mennesker bidrager nok til verden omkring sig.

Men Gud skabte tilstedeværelsen af Kundskab i dig, og kun Guds Nye Åbenbaring gør dette meget klart, uden et lag af historie og menneskelig fortolkning til at sløre din forståelse. Strømmen er klar. Budskabet er rent. Du tager imod det fra dets Kilde, i stedet for en fortolkning, der blev lavet århundreder senere til menneskelig indtagelse.

For at få et nyt liv, må du gøre arbejdet. Det er ikke en trylleformular, der lægges over dig. Det er ikke at indtage en trylledrik, for at få alt til at være anderledes. Det er ikke en form for afhængighed eller forgiftning.

Du bliver nødt til at gøre arbejdet. Du bliver nødt til at tage risiciene. Du bliver nødt til at træffe beslutningerne. Du bliver nødt til at skuffe andre mennesker. Du bliver nødt til at skuffe dine egne mål og ambitioner. Du bliver nødt til at ændre dine planer.

Det er her, du bliver stærk. Det er her, du bliver forenet i dig selv. Det er her, du følger én stemme i stedet for mange stemmer i dit sind. Det er her din sande troskab former sig blandt dine andre engagementer og forpligtelser.

Det er her, du genvinder din styrke og din selvtillid. Det er her, du holder op med at opføre dig tåbeligt og giver dit liv væk til dumme og meningsløse ting. Det er her, du ved, hvem du skal vælge at være sammen med, og hvordan du modstår de fristelser, der fører dig andre steder i livet.

Du bliver stærk, fordi Kundskaben er i dig. Du holder vanskeligheder ud, fordi Kundskab er i dig. Du kan stå overfor smerte og tab, sygdom og endda afvisning fra andre, du holder af, fordi Kundskabens magt er i dig. Når du møder en anden, der har udviklet denne magt, vil jeres forhold være på et helt andet niveau – usædvanligt i verden – i stand til at skabe langt større ting, end du alene nogensinde kunne skabe.

Gud giver dig kilden til din styrke, men du må øve dens vejledning, og du må udvikle de personlige kompetencer, der giver dig mulighed for at blive et udtryksmiddel for Kundskab – en person med magt og integritet, en person, der kan inspirere andre og kan bringe tillid, trøst og retning til andre.

Dette er Guds Nye Åbenbaring. Det er meningen, at den skal producere dette. Der må være mange stærke bidragydere i verden nu, ellers vil menneskeheden stå overfor en mægtig og brat tilbagegang.

Lad dette være din forståelse.