Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 1. januar 2015
i Alexandria, Ægypten

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Gud ved, hvad der er på vej til verden. Gud kender verdens og dens befolknings tilstand. Og Den Englelige Tilstedeværelse, der fører tilsyn med denne verden, våger hvert øjeblik.

Hvad jeres større behov er, er ingen hemmelighed for dem, der våger over jer, både i dette øjeblik og i kommende tider.

Du kan ikke se disse ting, for du kender ikke dig selv fuldt ud. Du ved ikke, hvorfor du blev sendt til verden, eller hvor du burde befinde dig i dette øjeblik, og hvorfor du ikke befinder dig dér i dette øjeblik. Du kan ikke se, hvad der kommer over den fjerne horisont, hvad der kommer i din retning. Men de, der våger over dig og universets Herre, ved disse ting.

Folk er bundet af deres overbevisninger og af deres antagelser. De er bundet af fortidens religionsfortolkninger, som gør det endnu vanskeligere for dem at forstå, at Gud har talt igen for menneskehedens beskyttelse og fremskridt.

Alt, hvad Gud nogensinde har givet til verden i de store Budskaber, givet på tidspunkter for stor nød og stor mulighed, er givet for menneskehedens fremskridt og beskyttelse.

Du erkender ikke, at du lever i en verden i et Større Fællesskab af liv, hvor der er mange trusler mod menneskehedens frihed og suverænitet. Du ser ikke dit livs store billede, eller hvorfor du blev sendt til verden på dette tidspunkt, for at tjene verden under disse omstændigheder. Men Himlen kan se disse ting, som du, der lever i din Adskillelsestilstand, ikke kan se.

Endvidere er du forblændet af dine antagelser og overbevisninger, dine holdninger og dine fordømmelser af andre.

Folk lever for øjeblikket. De har glemt, at de også må forberede sig på fremtiden. Som alle intelligente skabninger på Jorden, må de gøre disse to ting.

Men Gud ved, hvad der kommer. Gud ved, hvad menneskeheden har brug for på dette tidspunkt. Gud ved, hvad du, som enkeltperson, må have, for at erkende dit højere formål med at komme her, og hvorfor du blev sendt hertil og hvad du må nå her, ting, der er hinsides din forståelse.

For dit intellekt er ikke stort nok til at rumme større ting af denne art. Det er en perfekt mekanisme til at navigere i denne verden af skiftende omstændigheder, men det kan ikke forstå dit liv hinsides tid og rum, ej heller de større kræfter, der dirigerer dig og har sendt dig hertil, og som i sig bærer dit højere formål med at være her.

Nu har Gud talt igen og giver en Åbenbaring, der er større og mere vidtrækkende, end noget, der nogensinde før er givet til den menneskelige familie, nu givet til en boglig verden med global kommunikation og voksende global bevidsthed, nu givet på et tidspunkt, hvor verden går ind i en tilstand af forfald – svindende ressourcer, et miljø i forfald, en atmosfære i forandring, alt sammen forvoldt af menneskelig uvidenhed, grådighed og korruption.

Så menneskeheden står blind ved tærsklen til bratte forandringer, der kunne ændre verdens overflade, den største forandring, der nogensinde er kommet til den menneskelige familie som helhed.

Men folk lever i nu’et og ser ikke verdens tegn. De hører ikke tegnene i deres indre – der advarer dem, alarmerer dem, siger til dem, at de må holde sig tilbage, siger til dem, at de må genoverveje, så de kan have et øjeblik, hvor de ser, et øjebliks klarhed, så de kan have et øjeblik til at høre den større stemme, som Gud har lagt i dem, Kundskabens stemme.

Dybt under forstandens overflade er den. Den forsøger at føre dig et sted hen, forsøger at forberede dig på en højere tjeneste i verden, og forberede dig på en verden af monumental forandring og omvæltning.

Nu har Gud talt til hele verden, ikke til én lille gruppe, ikke til én region alene, ikke til én religiøs tradition, ikke til én uddannet samfundsklasse, men til alle mennesker, på enhver holdeplads i samfundet, i alle samfund.

For verden må høre Guds Nye Åbenbaring, ellers vil den ikke forberede sig på den store fremtid, på den nye verden, som den lige er begyndt at opleve. Den vil ikke stoppe sine uophørlige konflikter, men forringe verden yderligere, og kaste menneskeheden ind i stadigt større mørke og forvirring.

Verden må høre Guds Nye Åbenbaring. For det var ikke hensigten med fortidens store traditioner at forberede menneskeheden på denne store tærskel i jeres evolution. De kan ikke forberede jer på et univers fyldt med intelligent liv. De kan ikke forberede jer på en verden i forfald, en verden, der vil ændre alt det, du ser og ved.

De blev givet på forskellige tidspunkter i historien, for at opbygge menneskelig civilisation, for at opbygge og forstærke sand menneskekærlighed, sand menneskelig etik og høje principper. Skønt mange ikke har kunnet følge disse ting, måtte de etableres, for ellers ville menneskeheden for evigt forblive en primitiv, voldelig, selvdestruktiv race, mens den forringede en smuk verden, en verden så sjælden i et univers af golde planeter og ugæstfrie steder.

Verden må høre om Guds Nye Åbenbaring, fordi den alene har nøglen til jeres fremtid, til jeres sikkerhed, til menneskelig forening, menneskeligt formål og samarbejde. Der er for få mennesker i verden, der værdsætter disse ting højt nok til at kunne forandre og ændre den retning, I udstikker for jer selv, endda i indeværende øjeblik. Retningen må komme fra Gud – jeres Kilde, Skaberen af alt liv, Skaberen af alt.

Men for at gøre det, må du høre med nye ører. Du må lytte med et åbent hjerte. Forkaster du dette, forkaster du den Gud, du hævder at prise og tro på. Du forkaster bevidstheden om, at Guds Plan er større end blot én Åbenbaring, på ét givet tidspunkt i historien.

For alle Budbringerne er kommet fra Den Englelige Forsamling, og de er alle i tjeneste for en Større Plan for menneskeheden – for at opbygge menneskelig civilisation, for at fremme menneskelig forening og samarbejde, undervise i medmenneskelighed gennem visdom, samt gennem dens teknologi, undervise i, hvordan man opretholder en smuk verden og ikke plyndrer den til den befinder sig i en tilstand af fuldkommen forfald.

Det er en Større Plan. Det var fra begyndelsen endog meningen, at den skulle forberede jer på en fremtid i et Større Fællesskab af liv i universet. Men først må den [menneskeheden] være en levedygtig civilisation. Den må have højere etik og principper, for at være en fri verden og for at få nogen frihed i et univers, hvor frihed er så vældig sjælden.

Planen har hele tiden været der. Den har ikke forandret sig, kun tilpasset sig foranderlige omstændigheder og skiftende øjeblikke med store muligheder.

Du kan ikke se dette, du, der lever i nu’et, du, der er indskrænket af en verden, som du ikke forstår, du, der lever i dine tanker og overbevisninger og formaninger men endnu ikke kan mærke det større Nærvær, der forbliver ved dig, og som er din Kilde, dit formål og din skæbne.

Det er nødvendigt, at verden hører Guds Nye Åbenbaring. For kun Gud ved, hvad der er på vej. Kun Gud ved, hvordan du kan forberede dig. Kun Gud forstår dig bedre end du forstår dig selv. Kun Gud kender menneskehedens sande tilstand og hvad menneskeheden må gøre for at redde sig selv fra sammenbrud indefra og fra risikoen for undertvingelse fra andre udefra.

Stå ikke bag jeres skrifter og fornægt dette, for dette er Guds videre arbejde i verden. Dette opfylder Muhammads og Jesu og Buddhas og de andre store læreres arbejde – kendte og ukendte, anerkendte og ikke anerkendte – i denne verdens historie, som I ikke engang selv fuldstændigt kan gøre rede for.

Vær ikke arrogant og tåbelig, for ellers vil du fejle i lyset af De Store Bølger af forandring, der kommer. Og du vil ikke forberede dig på dit møde med et univers af intelligent liv, et møde, der allerede finder sted, af kræfter, der er her for at drage fordel af en svag og intetanende menneskehed.

Risiciene stiger hver dag. Det Større Mørke er i verden.

Menneskeheden ødelægger sit grundlag i denne verden med uhørt hast og tåbelighed – ude af stand til at holde sig tilbage, ude af stand til at ændre kurs, og ude af stand til at sørge for folks større behov overalt, ude af stand eller uvillige til at gøre, hvad der må gøres, for at sikre menneskehedens fremtid, under en række meget anderledes omstændigheder.

Du kan ikke forberede dig selv. Du har endnu ikke modet. Du ser endnu ikke behovet. Du genkender endnu ikke tegnene. I har endnu ikke samarbejdet mellem jer, mellem hinanden, mellem jeres nationer, mellem jeres religioner, som nu falder ned i stadigt større kaos og indbyrdes uenighed og endda uenighed indenfor deres egne rækker.

Det er ikke, at I er hjælpeløse. Det er blot, at I er uansvarlige. Det er ikke, at I ikke har visse styrker og evner. Det er, at I er fortabte i en verden af frygt og lyst, konflikter, fattigdom og afsavn – en verden, som I har skabt.

I kan ikke give Gud skylden for dette. I kan end ikke give Gud skylden for naturkatastroferne – tørken, tornadoerne, pestilensen – for dette er alt sammen del af den fungerende natur, som blev sat i værk ved tidens begyndelse.

So the Angelic Assembly watches over you and all others here to see how you will adapt, to see what you will choose. They have given you freedom to live in Separation. They have given you the freedom even to fail. But they have also given you the power and direction to succeed—if you can respond, if you can respond to this greater guidance, if you can respond to Knowledge within yourself, which is still connected to God.

Så Den Englelige Forsamling våger over dig og over alle andre her, for at se, hvordan I vil tilpasse jer, for at se, hvad I vil vælge. De har givet dig frihed til at leve i Adskillelse. De har endda givet dig friheden til at fejle. Men de har også givet dig magten og retningen til, at det kan lykkes dig – hvis du kan reagere, hvis du kan reagere på denne større vejledning, hvis du kan reagere på Kundskab i dig selv, som stadigt er forbundet med Gud.

Dette univers’ og andre universers og Skabelsens Herre, den tidløse Skabelse hinsides al fysisk manifestation, tager sig ikke af dig fysisk eller personligt. Det er noget for Forsamlingen at gøre. For der er talløse racer i universet, og hver enkelt må have en Forsamling til at føre tilsyn med sig.

Det er en Plan på en skala, som du end ikke kan overveje. Så stor, så vidtrækkende, så omfattende, så perfekt, at kun Gud kunne lægge den. Kun Gud kan genindvinde de adskilte gennem Kundskabens magt, der er anbragt i alt følsomt liv.

Nu har du en lejlighed til at forstå disse ting i en Åbenbaring langt mere avanceret og fuldkommen. For du forstår endnu ikke, hvordan Gud arbejder i verden, hvordan Gud arbejder gennem mennesker indefra og ud – gennem tjeneste, gennem bidrag, gennem tilgivelse og gennem konstruktiv og medmenneskelig adfærd.

Jeres tanker om Gud er født af oldtidens Lærer. De er ufuldstændige, for folk i den tid havde ikke forfinelsen eller friheden eller den sociale udvikling til at forstå Guds Plans højere natur i denne verden og hinsides.

De store religioner har holdt menneskeheden kørende, har opbygget menneskelig civilisation, har været en inspiration for utallige mennesker. Lad være med at tænke, at de er uden værdi, til trods for alt det, der er gjort i strid med dem, og hvordan de er blevet misbrugt, og bliver misbrugt selv i dag.

Gud har lagt Kundskab i dig, en perfekt vejledende intelligens. Den er forbundet med Gud. Den er ikke bange for verden. Den er ikke konditioneret af verden. Den er ikke draget af smukhed, rigdom og charme. Den er her kun for at føre dig til et rendezvous med din højere mission i livet og en genforening med dem, der sendte dig – et liv med formål, mening, forhold og inspiration.

Men du er drevet langt væk. Hvis du skal være blandt de første til at reagere, må du reagere stærkt. Lad være med at dvæle i tvivl, for det er uærligt. Du vil vide det i dit hjerte, du vil forstå, hvad Vi siger her i dag. Det er en udfordring. Det er en udfordring at være ærlig, at være oprigtig og være helhjertet.

Verden må høre Guds Nye Åbenbaring. Den er ikke blot for dig alene. Det er ikke for din opbygning alene. Men hensigten er, at du er en del af den, tager imod den, udtrykker den, deler den og hjælper med at oversætte den til ethvert af verdens sprog, så tilstrækkeligt mange mennesker i verden kan reagere på den og begynde at ændre menneskehedens kurs, og fremkalde den slags ansvar og forandring, der må ske for den menneskelige familie, så den ikke falder i meget alvorlig ustabilitet, konflikt og krig.

Du ser endnu ikke de risici, I står overfor nu. Så det er vanskeligt for dig at forstå det store behov, der har bragt dette til verden.

For at se det, må du åbne dine øjne for verden, ikke for det, du ønsker, ikke for det, du foretrækker, men for det, der virkeligt sker her. Du må blive et ansvarligt menneske – et menneske, der er i stand til at reagere.

For du må høre Guds Nye Åbenbaring, og du må bringe så meget ærlighed og oprigtighed og ydmyghed til den, som du kan. Det vil styrke dig på alle måder. Det vil bringe løsning til dit liv. Det vil genoprette dig fra skam og uværdighed. Det vil bringe dig tilbage til dig selv og til den sande retning, du må følge, som Gud allerede har lagt i dig, for dig at tage imod nu.

Budbringeren er i verden. Han er den ene, der blev sendt for at bringe den hertil. Han er en ydmyg mand. Han har ingen verdslig position. Han søger ikke at lede nationer eller hære eller én gruppe imod en anden, for han har et Budskab til hele verden – for enten at tage imod eller afvise.

Nu er tiden afgørende. De Store Bølger af forandring begynder at angribe overalt, her og der, hvor de hvert år forringer jeres infrastruktur, jeres samfund, jeres rigdom og jeres selvtillid. Det er tiden til at forberede sig, men der ikke lang tid. Der er kort tid. Det er nu.

Men ikke alle kan reagere. For det er ikke alle, der vil vide om den. Og ikke alle er klar til den. Og mange vil stå imod den, beskytte deres tidligere idéer og overbevisninger, deres rigdom eller position i samfundet. Det er uheldigt, men det sker altid på et tidspunkt for Åbenbaring.

Lad dig selv være blandt de første til at tage imod Guds Nye Åbenbaring til verden. Den er af den største værdi. Den er det vigtigste i dit liv. Den vil gøre hele forskellen, efter at alt andet er mislykkedes for dig. Den vil gøre hele forskellen for dig, hvis du kan tage imod den og følge den og tage Trin til Kundskab, som Gud har sørget for, for at gen-engagere dig med dit dybere formål og din dybere natur med at være her.

Hvis det mislykkes menneskeheden at tage imod den store Åbenbaring, vil den træde ind i en tilstand af permanent forfald – store konflikter, stor menneskelig lidelse og tab. For I vil ikke være parate til denne nye verden. I vil ikke være forberedte på, hvad der kommer, skønt tegnene viser sig hver dag.

Du vil prøve at beskytte dine interesser, dine præferencer, dine håb. Du har ikke virkeligt lyst til at tage dig af de ting, der kommer i din retning. Men at tage sig af dem vil give dig styrke og mod og beslutsomhed. Uden denne forberedelse, vil du ikke have disse styrker og evner.

Det er en mægtig Åbenbaring til dig. Det er en mægtig Åbenbaring til menneskeheden. For den vil ære alle verdens religioner og forene dem tilstrækkeligt til, at de vil stoppe med deres uophørlige konflikter. I vil se, at i deres grundlag, er de alle forbundne, uanset hvad der over tid er gjort ud af dem.

Du vil se, at alle Budbringerne er kommet fra Forsamlingen. Og du vil se, at ingen anden kan hævde at bringe store Åbenbaringer til verden, hvis deres Kilde ikke er denne. For skønt der er profeter i hver tidsalder, kommer de store Budbringere kun ved store vendepunkter. Og med sig bringer de en helt ny virkelighed, der kunne ændre verdens kurs og utallige menneskers skæbne, mennesker, der med tiden kan reagere.

Der er et stort behov for at verden kan tage imod Guds Nye Åbenbaring. Dette er din udfordring. Dette er din forløsning. Nu er der ikke noget, der er mere vigtigt for dig at overveje.

Budbringeren er en ældre mand. Han vil måske kun være i verden i nogle få år endnu. Hvis du kan møde ham og kende ham, vil det være en stor velsignelse for dig.

Han er ingen gud, men ingen af Budbringerne var guder. Han vil ikke lade dig lovprise sig, for al lovprisning må gå til Gud og til Forsamlingen. Han har bevist sig selv gennem lidelse og isolation, gennem store udfordringer og stor forberedelse, hinsides de menneskers forståelse, der er omkring ham, undtagen nogle få.

Vi bringer dette til dig, fordi det er Himlens Vilje. Der er Os, der talte til Jesus, til Buddha og til Muhammad. Det er Os, der holder øje med verden. Du kan ikke kende Vore navne. Vore navne er ikke vigtige, for Vi taler som én og mange, og mange som én – en virkelighed, som du ikke kan favne, du, der lever i Adskillelse, ikke endnu.

Himlens Vilje er at menneskeheden vil forberede sig på Det Større Fællesskab. Den vil blive stærk og forenet, og den vil opretholde verden, så den ikke vil falde under andre nationers overtalelse og dominans, andre nationer, der søger at bruge denne verden til deres egne formål.

For første gang i historien slås universets døre op for dig, så du kan se, hvordan livet er i universet omkring dig, og hvad Gud foretager sig i dette univers. For, for at forstå, hvad Gud foretager sig i verden, må du forstå, hvad Gud foretager sig i universet – i det væsentlige, det grundlæggende – og dette gøres nu tilgængeligt for allerførste gang.

Må dine øjne være åbne. Må din forståelse af verden være sand og ærlig. Må din vurdering af dig selv og dine behov være oprigtig og fyldt med ydmyghed og alvor. Og må Himlens Gave, som du nu tager imod – så heldig du er, at leve i en tid for Åbenbaring – være din at erkende, at tage imod og at give til en verden i stor nød.

 
 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet