At Leve i en Tid for Åbenbaring


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Bubringer
Marshall Vian Summers
den 27. september, 2011
i Leadville, Colorado

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

For første gang i denne verdens historie, kan du være vidne til Åbenbaringsprocessen. Hjulpet af moderne teknologi, bliver hele processen optaget, så der ingen fejltagelse kan være i fremtidige fortolkninger, som det tidligere så ofte har været tilfældet.

Det er ikke blot Åbenbaringen selv, der er betydningsfuld. Det er selve Åbenbaringsprocessen – at kunne høre den Stemme, der så meget ligner den, der talte til Jesus, til Buddha og til Muhammad og mange andre store lærere, både kendte og uerkendte i denne verdens historie.

Dette er en unik mulighed og en grundig uddannelse, der kan afklare mange fejl i religiøs tænkning og kaste alle Guds tidligere Åbenbaringer i et nyt og meget klarere lys.

For i denne verdens og i alle andre verdeners historie, er Åbenbaringsprocessen den samme. En enkeltperson er udpeget og sendt til verden. Når vedkommende når et vist stadie i vedkommendes udvikling og modenhed, kaldes de ud af normale omstændigheder, kaldes til et stort rendezvous, et stort møde med Den Englelige Tilstedeværelse, der fører tilsyn med den pågældende verden. Derefter kaldes de til højere tjeneste, og forberedes på højere tjeneste, forberedes på at bringe noget nyt og revolutionerende til verden.

Dette er ikke blot en forfinelse af tidligere forståelser eller tidligere overbevisninger. Det er noget virkeligt nyt og revolutionerende. Det er ikke blot en forbedring eller videreudvikling eller et nyt perspektiv på noget, der allerede er givet og er veletableret. Det er en ny tærskel.

Du har muligheden for at være vidne til Åbenbaringen og Åbenbaringsprocessen og afklaringen af Åbenbaringen og meningen med Åbenbaringen, for dit liv og for hele verden.

For den er et Budskab for hele verden, ikke blot for én stamme eller ét folk eller én nation eller én region. Den er ikke en revision af, hvad der før er givet. Den er ikke en reaktion på, hvad der før er givet. Den er ikke et tillæg til nogen lære eller teologi, der eksisterer i verden. Den er noget nyt og revolutionerende. Den repræsenterer en stor tærskel og en stor udfordring for den menneskelige familie.

Hvorend du lever, hvilken nation du end befinder dig i, hvordan dine omstændigheder end er, lever du på Åbenbaringens tid, lige så stor som enhver anden Åbenbaringens tid i fortiden.

Din evne til at reagere på Åbenbaringen vil afgøre din parathed, din åbenhed, din ærlighed og din oprigtighed. For alt, hvad der er falskt, alt hvad der er uvederhæftigt, alt hvad der er korrupt eller fejlagtigt, bliver afsløret i Åbenbaringens Lys.

Hvem kan tage imod en ny Budbringer fra Gud? Hvem vil afvise ham? Hvordan vil folk reagere? Vil de overhovedet reagere?

Alt afsløres i tiden for Åbenbaring – værdien af ens religiøse forståelse, renheden i ens religiøse tro, klarheden og ærligheden i ens tilgang, åbenheden af ens hjerte og sind. Alle disse ting afsløres i tiden for Åbenbaring. Og du lever nu i tiden for Åbenbaring.

Én mand er blevet udrustet og sendt til verden. Der kan ingen andre være, der kan hævde dette, for Himlen ved, hvem der er valgt, og hvem der ikke er. De mennesker, der vælger sig selv og udpeger sig selv, kan ikke bringe en Ny Åbenbaring til verden. De har ikke magten eller klarheden, og aller vigtigst, de har ikke selve Åbenbaringen.

Alt bliver afsløret på en tid for Åbenbaring.

Åbenbaringsprocessen er så forskellig fra de historier og fantasier og mirakler folk tilskriver sådanne begivenheder, sådanne skelsættende begivenheder i menneskelig historie, der er blevet glorificerede og eskalerede langt udover det sædvanlige, i forsøget på at give de lærer, der kom frem under sådanne store begivenheder, en mere fremstående stilling og betydning.

Men disse store begivenheder har alle ydmyge begyndelser. De er ikke prægtige og sensationelle. De er ikke fyldt med mirakler og usædvanlige begivenheder, hvor alle står i ærefrygt. Det er forskellen mellem virkelighed og menneskelig opfindelse.

Men Åbenbaringen er usædvanlig. Den er sjælden. For Gud sender måske kun et Nyt Budskab til verden én gang på tusind år, på tidspunktet ved en stor tærskel, stor udfordring og vanskelighed for den menneskelige familie; på et tidspunkt for store muligheder og stort behov, hvor en Ny Åbenbaring må gives, ikke blot yderligere ledsagetekster til det, der før er givet.

Så det er dette, der må nå hinsides lytterens idéer og overbevisninger, nå ind til en dybere del af vedkommende, til en dybere intelligens i vedkommende, ind til en del af dem, der stadigt er forbundet med Gud, til den del, Vi kalder Kundskab.

Du kan ikke narre Kundskab. Der er ingen fejl i opfattelse på dette niveau. Men, ak, så få mennesker har nået denne sindstilstand, denne dybere forbindelse, tilstrækkeligt til, at de kan se klart og følge Kundskab, som repræsenterer retningen af Guds Vilje og Formål i verden.

Åbenbaringen foran dig, er den mest omfattende og største Åbenbaring, der nogensinde er givet til menneskeheden, for den taler til en boglig verden, en verden med global kommunikation, en verden, der er mere sofistikeret, og en verden med eskalerende og dybtgående behov, forvirring og elendighed.

Den er den første store Åbenbaring, der gives til et verdensfællesskab, til en boglig befolkning. Og af denne grund må den nu tale med større klarhed, større vægt, mere finesse og kompleksitet.

For du kan ikke være et barn og se det i øjnene, du vil se i verden og hinsides verden. Du kan ikke blot være en blind tilhænger og forberede dig selv på De Store Bølger af forandring, der kommer til verden, eller på menneskehedens møde med intelligent liv i universet – den største og mest afgørende begivenhed i historien.

Du kan ikke tilbede Gud og tænke, at du opfylder din skæbne her, for I er hver især sendt til verden med et større formål, der er forbundet med verdens evolution og med virkeligheden af menneskelig nød omkring jer.

Kun Kundskab i dig ved, hvad dette specifikt betyder, og hvad der må gøres for at forberede dig på det, og hvad der må opnås gennem dig og gennem andre, som du naturligt vil associere dig med, i lyset af et højere formål.

Åbenbaringen er her ikke for at skabe en gudekreds eller fantastiske historier, der forekommer mistænkelige og vanskelige at tro på. Den er her ikke for at gøre jer til Guds tjenere, så meget som for at opmuntre jer til at repræsentere Den Guddommelige Vilje og Det Guddommelige Formål, som kun Kundskab i jer kan sætte jer i stand til at gøre.

Det er en stor Åbenbaring for en fremtid, der ikke vil ligne fortiden – for en verden i tilbagegang; en verden med svindende ressourcer; en verden, hvis miljø ødelægges; en verden, hvor det vil blive vanskeligere at tage sig af mennesker, sørge for mad, vand, medicin og energi, over hele verden; en verden med større fare og mere strid; og derudover, en verden, der ser intervention i øjnene fra racer i universet, der er her for at drage fordel af menneskelig svaghed og forventninger.

Derfor er Budskabet meget magtfuldt, men det må være meget afklarende. Og Budbringeren må proklamere dette og også kunne undervise i, hvad det betyder. Dette er noget, der har krævet årtiers forberedelse. Det har taget Budbringeren årtier bare at tage imod Det Nye Budskab fra Gud, så enormt og inkluderende er det.

Budbringeren må være en mand uden position i verden, men han må være veluddannet og være meget medmenneskelig. Han må være enkel og ydmyg. Han må tale klart, men i termer alle kan forstå. Gennem sit liv må han demonstrere sit Budskabs værdi og det betydningsfulde i at leve og lære en Ny Åbenbaring.

Han er ikke perfekt, men ingen af Budbringerne har nogensinde været perfekte. Han vil ikke producere mirakler for masserne, for ingen af Budbringerne har nogensinde virkeligt gjort det. Han er her for at åbne døren til en dybere oplevelse af Den Guddommelige Tilstedeværelse og Magt i folks liv, overalt – rig som fattig, i nord og i syd, i øst som i vest, i alle nationer, i alle religioner. Han er her ikke for at erstatte verdens religioner, men for at give dem en større klarhed og relevans.

For menneskeheden må forberede sig på De Store Bølger af forandring, der kommer til verden, hvis menneskelig civilisation skal overleve og være stabil og være et fundament for menneskehedens største præstationer i fremtiden.

Menneskeheden må også være forberedt og uddannet med hensyn til livet i universet, i det omfang I bliver nødt til at forstå, for at afgøre, hvordan I vil reagere på tilstedeværelsen af en intervention i jeres egen verden.

Ingen af verdens religioner kan forberede jer på disse ting, for de var født af en tidligere epoke, og skønt de er umådeligt vigtige for menneskeheden, vil det kræve en Ny Åbenbaring fra Gud at redde menneskelig civilisation, bringe større sammenhold mellem verdens religioner, afslutte krig og konflikter, så menneskeheden kan forberede sig på de kommende store udfordringer.

Du kan ikke være forankret i fortiden og forstå fremtidens Åbenbaring. Du kan ikke være urokkelig med hensyn til dine religiøse synspunkter og begribe, hvordan Gud igen vil tale og hvorfor Gud har talt igen og hvad det vil betyde for dig og for andre. Dit hjerte kan ikke være lukket, for i så fald vil du ikke høre og du vil ikke se.

Du må elske menneskeheden tilstrækkeligt for at værdsætte en sådan Åbenbaring og leve i overensstemmelse med, hvad den belærer, for at modtage den magt, den giver, den nåde og den medmenneskelighed, den lægger vægt på.

Forude ser Budbringeren en meget risikabel rejse i øjnene, for der vil være stor modstand mod Den Nye Åbenbaring, ligesom der i fortiden altid har været stor modstand mod Guds Åbenbaringer i verden, når og hvor de end blev givet.

Han vil ikke tale i hver enkelt by. Han vil ikke være til stede under hver enkelt begivenhed. Han vil kun tale her og der. Men hans Budskab vil blive udsendt til verden, og Åbenbaringen vil blive præsenteret for verden, med sine egne ledsagetekster, sine egne direktiver, sin egen afklaring. Den er ikke noget, der vil forlade sig på fremtidige lærde og enkeltpersoner at fortolke, at kommentere, for det har vist sig tidligere at være risikabelt og uheldigt.

Af denne grund er Åbenbaringen så udtrykkelig og så repetitiv. Af denne grund er den så afklarende, for at minimere muligheden for menneskelige fejl, misopfattelse og misforståelse.

Den genopretter Kundskabens magt til den enkelte, hvilket kun var elitens og den udpegedes privilegie før. Den taler om menneskehedens dybere samvittighed, den samvittighed, der blev etableret endnu før du kom hertil, for at være din vejleder og dit råd i alle vigtige ting.

Budbringeren må ikke blive tilbedt. Han er ingen gud. Ingen af Burbringerne var guder. De var Budbringere – halvt menneske, halvt hellig – og repræsenterede begge virkeligheder, virkeligheden af verden og virkeligheden af det Ældgamle Hjem, hvorfra I alle er kommet og hvortil I alle med tiden vil vende tilbage.

Hans tilstedeværelse vil afklare det, der må afklares. Hans stemme vil tale til de menneskers sind og hjerter, der kan høre. Han vil tale til verdens behov og til hjertets og sjælens behov. Han bringer ikke blot svarene, men svaret selv. For Gud har anbragt en større intelligens og et større sind i hver enkelt person, men dette vides ikke i nogen særlig grad i verden, undtagen af nogle få.

Det vil ikke blot være menneskelig teknologi og menneskelig opfindsomhed, der i tilstrækkelig grad vil kunne forberede dig på fremtiden, på selve Det Større Fællesskab. Det vil være nødt til at være noget, der er langt mere dybtgående og essentielt for din natur og din Væren. Budbringeren vil tale om disse ting.

Dette er alt sammen del af Åbenbaringen, ser du. Gud giver dig ikke et svar for dagen eller et svar for i morgen, men et svar for alle dage og alle situationer.

Gud bliver ikke nødt til at dirigere dit liv, for Herren af alle universerne engagerer sig ikke med dig på denne måde. Gud er mere intelligent. Gud har lagt Kundskab i dig, en perfekt vejledende intelligens, der må skelnes fra alle de andre stemmer og impulser, ønsker og frygt i dit sind.

Åbenbaringen har leveret Trin til Kundskab, vejen til at få adgang til det, der er den største begavelse, Gud nogensinde kunne give menneskeheden, eller give nogen opdukkende eller avanceret race i universet.

Nu må din forståelse af Det Guddommelige føres ind i et større panorama af liv. Din forståelse kan ikke være forankret i fortiden, men må være fleksibel og i stand til at tilpasse sig fremtiden, idet større og større forandring sker i dig og omkring dig. Nu må din Herre være Herren af universerne, en Herre af trillioner, trillioner, trillioner af racer og mange flere.

Dette er del af Åbenbaringen for menneskeheden, så anderledes og mere vidtgående end nogen Åbenbaring, der nogensinde er givet. Med dette, vil du værdsætte alle Åbenbaringerne og få visdom fra dem alle.

Er du troende kristen, vil din kristendom nu vokse og blive mere ekspansiv. Er du troende muslim, vil din tro og praksis vokse og blive mere ekspansiv. Er du praktiserende buddhist eller af den jødiske tro eller af nogen anden religiøs vej, vil det hele blive forstørret af Den Nye Åbenbaring. Budbringeren vil tale om disse ting. Åbenbaringen taler om disse ting.

Og for første gang vil du høre Åbenbaringens Stemme. Af indlysende grunde var den ikke mulig at optage tidligere, men nu vil du kunne høre Åbenbaringens Stemme. Det er en forunderlig ting, men det er også en udfordring for dig, for hvis du ikke kan høre dette, hvis du ikke kan erkende dette, må du se dine egne hindringer i øjnene. Du kan kritisere, fornægte og undgå dette, men det viser blot din svaghed og dine begrænsninger.

Hvad mere vil Gud være nødt til at gøre for dig? Hvis du ikke kan tage imod Åbenbaringen, hvad kan Gud så gøre for dig? Gud har givet et svar til hele verden og til dig, individuelt – til din tro, til din tradition, til din religion, til din kultur og til din nation. Vil du have begunstigelser? Vil du have dispensationer? Vil du lettes for livets vanskeligheder? Vil du forkæles? Vil du have mirakler ved hvert hjørne? Vil du være på en slags forsorgsordning til Himlen, som var du hjælpeløs og kraftløs i verden?

Gud giver dig styrke gennem Kundskab og påkalder Kundskab gennem Åbenbaringen.

Det er ikke Gud, der vil redde verden, men det er de mennesker, der blev sendt hertil for at redde verden, der vil gøre det. Og de vil spille deres lille men betydningsfulde rolle, og den vil være større end de forstår. Og den vil være anderledes end deres personlige mål og ambitioner. Og den vil forløse dem og give dem nyt liv, tilbagegive dem Himlens styrke og Magt, som er legemliggjort i Kundskab i dem, dybt under forstandens overflade.

Du har lejligheden til at forstå Åbenbaringsprocessen. Og hvis du kan forstå den, vil du se, hvilket mirakel den virkeligt er. Og du vil ikke gøre Budbringeren til en gud, men give ham den respekt og ærbødighed, han fortjener. Og du vil være ærlig i din tilgang – ikke affærdige eller ringeagte Åbenbaringen, men høre den, opleve den og gøre den tilstrækkeligt gældende i dit liv, så du kan begribe dens større formål og mening for dig.

Folk ønsker, at Gud gør mange ting for dem – sparer dem for katastrofe, giver dem muligheder, helbreder den syge, vælter korrupte og undertrykkende regeringer, gør dem rige, gør dem lykkelige, gør dem tilfredse eller i fred.

Men det, folk vil have og det, Gud vil, er ikke det samme, ikke først. For dit hjertes virkelige behov genlyder med Skaberens Vilje, men dit hjertes og din sjæls virkelige behov, kan være noget, du endnu ikke er bevidst om. En dybere ærlighed vil føre dig dertil.

Gud har sørget for Kundskabens magt og med den vejen og engagementet med livet, der vil forløse den enkelte. Dette tjener alle, selv den ondskabsfulde, selv den fattigste af de fattige.

Her er der ingen helte eller mestre. Der er kun de mennesker, der er stærkere med Kundskab, der kan demonstrere dens nåde og magt i verden.

Hvor meget anderledes dette er fra det, folk lærer at tænke og tro på. Men tanker og overbevisninger befinder sig på overfladen af sindet. Under overfladen er den store åbning til din sande natur og til Kundskabens magt.

Du erkender endnu ikke, hvor vigtigt og centralt dette er for dit liv. Af denne grund må Åbenbaringen give klarhed med hensyn til, hvad religion virkeligt er og betyder, hvad åndelighed virkeligt er og betyder, og hvordan al ægte åndelig praksis i det væsentlige er Trin til Kundskab.

Men det er vanskeligt at finde dette i verdens religioner, så overbelagte de er blevet af ritualer, traditioner, kommentarer og misfortolkninger. For mange er de blevet til rigide overbevisninger; for andre, udelukkende en trøst. Deres sande magt kan kun blive fundet i dem ved en stor lærers og en vis vejleders hjælp.

Menneskeheden har ikke tid til dette nu, for det er sent. Det er ikke blot for bestemte enkeltpersoner at påtage sig en større rejse i livet. Det er for hele den menneskelige familie, at forberede sig på de mest praktiske og afgørende måder, på den store forandring, der kommer til verden og som allerede begynder at ramme kysterne og overvælde storbyerne, kaster nationer i konflikter med hinanden, formørker jeres himmel, forurener jeres floder, truer de selvsamme ressourcer, I er afhængige af hver dag.

Åbenbaringen er her ikke for at skræmme dig, men for at selvstændiggøre dig; give dig styrke, mod og beslutsomhed; give dig medfølelse og tolerance; give dig Kundskabens magt, som er kilden til din virkelige styrke og integritet.

Verden er forandret, men folk har ikke forandret sig med den. De Store Bølger kommer, men folk ved det ikke. Intervention foregår i verden, men folk er ubevidste om den og tænker måske, at den er en vidunderlig ting.

Det vil kræve en Åbenbaring fra Skaberen af alt liv at forberede menneskeheden, at vække menneskeheden og styrke og forene menneskeheden, så den kan have en større fremtid og overleve den store udfordring for dets frihed og dens skæbne.

Der er så meget at lære. Der er så mange ting at sætte tilside, så mange ting at sætte spørgsmålstegn ved, så mange ting at genoverveje. En Åbenbaring fra Gud bringer alt dette. Det er en stor udfordring for modtageren og for mennesker, der er så velsignede at tage imod den.

Og mens Budbringeren er i verden, har du denne store lejlighed til at høre ham, til at overveje hans ord og betydningen af hans tilstedeværelse i verden på dette tidspunkt.

Den vil være et stort chok for mange. Den vil blive modstået af mange. Den vil blive modtaget af mange..

Men det vil kræve et stort chok at vække menneskeheden til sin situations virkelighed og til de omstændigheder, for hvilke den må forberede sig. Det vil kræve chokket af Åbenbaring. Det vil kræve chokket af fremtiden. Det vil kræve virkeligheden af dette aktuelle øjeblik og erkendelsen af, at du ikke lever det liv, du var sendt hertil for at leve, og erkendelsen af, at dine idéer alene ikke kan forberede dig på større ting, at du må have Kundskabens magt, der er Himlens styrke, som er givet til dig.

Dette er betydningen af Åbenbaring. Den er ikke blot en idéernes Åbenbaring. Den er oplevelsens Åbenbaring. Den er en Åbenbaring om ens sande natur, oprindelse og skæbne.

Må dine øjne være åbne for dette. Må dit hjerte være modtageligt. Må dine idéer være fleksible nok til at blive genovervejede. Og må du indse, at du er her for at tjene et større formål, som du ikke selv kan opfinde eller dirigere. Må Åbenbaringen være din, og gennem dig givet til andre. Må Budbringeren blive genkendt og æret i hans resterende tid på Jorden. Og må denne tid være en tid for stor velsignelse, afklaring og opmuntring for dig, der søger at finde dit livs højere formål og retning.

 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet