Initieringen


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
i Boulder, Colorado
den 28. juni 2011

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Mens verden passer sine daglige affærer, må Budbringeren proklamere. Han må proklamere Guds Nye Åbenbaring, for den bærer nøglen til så mange menneskers liv og fremtid.

Den vil initiere deres kald, deres højere kald, som ikke kan blive initieret af nogen anden lære eller nogen anden virkelighed.

Den er her for at forberede verden på den store forandring, der kommer, De Store Bølger af forandring – de store miljømæssige, økonomiske og politiske forandringer – der er langt større, end det folk forventer i dag.

Mange mennesker venter på Den Nye Åbenbaring, for de har ikke fundet denne Initiering i de hidtidige religioner, i verdens traditioner. De har ikke kunnet finde den dybere forbindelse gennem kærlighed, gennem arbejde, gennem nogen anden aktivitet. De har ventet så længe. Så længe har de ventet på Åbenbaringen.

For dem er den ikke blot en lære eller et fænomen. For dem er den ikke blot noget at spekulere over eller strides med eller fornægte eller afvise. For dem er Proklamationen ikke skandaløs eller ualmindelig. Den er den perfekte ting.

Den er deres Initiering. Den bærer deres kald, taler ned gennem deres sinds Ældgamle Korridorer, taler til den del af dem, de knapt nok kender, men, som i verden er deres Værens og deres nærværs center.

For dem er dette deres største øjeblik, skønt de muligvis ikke forstår dets fulde mening eller hvad det vil kræve i fremtiden. For dem er det dette, de har ventet på.

De blev sendt til verden for at være her i en stor overgangstid. De blev sendt til verden for at tage del i opbyggelsen af en ny fremtid. Deres forbindelse er mere til fremtiden end til fortiden. De er fremtidens børn.

Det, der er sket før, det, der er afsløret før, kan være inspirerende eller gavnlig for dem, men det bærer ikke deres Initiering. Det bærer ikke deres større kald. Disse ting bærer ikke det, de har ledt efter og ventet på så vældigt længe. Det er deres skæbne, ser du.

Du kan ikke ændre det, der blev sat på plads, før du kom til verden. Skønt dagens og årets begivenheder forandrer dine omstændigheder og ændrer dine muligheder, er din skæbne stadigt den samme.

Du kan slås med dette. Du kan strides med dette. Du kan prøve at erstatte det med fremragende projekter, fremragende romancer, fremragende bestræbelser eller et hvilket som helst antal distraktioner og fantasier, men du kan ikke ændre det, der blev anbragt i dig, før du kom..

Hvordan det vil foregå, om det vil foregå, hvor det vil foregå, kan alt sammen ændres og bliver ændret af verdens foranderlige omstændigheder og af, hvor folks skiftende loyalitet ligger, og af deres forfatning og deres miljø og så videre.

Hvis det er din skæbne at tage imod Den Nye Åbenbaring, vil du ikke kunne finde dit kald nogen andre steder. Prøv, som du vil. Gå imod den. Fornægt den. Stå alene. Prøv at finde fejl i den. Prøv at nedgør den. Prøv at holde den på afstand. Men du kan ikke ændre det faktum, at den bærer din skæbne i sig.

Din forstand kan spekulere. Din forstand vil sætte spørgsmålstegn. Din forstand vil tænke, at det er latterligt, at det ikke kan passe. Men dit hjerte vil vide. Din sjæl vil være aktiveret.

Den er som den Stemme, der talte til dig inden du kom til verden, forberedte dig på at komme til dette vanskelige og udfordrende miljø. Den er den Stemme – som den Stemme, som Vor Stemme – der bringer forbindelsen til live, der genopretter dit livs primære fokus og mening.

Men på Initieringsøjeblikket vil du ikke forstå det. Det vil være så forvirrende. Så anderledes er det fra dine mål og dine idéer og dine tanker om dig selv og hvad du foretager dig i verden.

Og lige pludseligt, er det som var du ramt af lynet, og al mørket er for et øjeblik oplyst. Og du ser sandheden om dit liv, og hvor langt du virkeligt er fra dit højere formål og kald, hvordan du driver rundt, som om du befandt dig på en tømmerflåde på havet, båret afsted af verdens vinde og bølger.

Men Gud har fundet dig, mens du driver rundt på havets vidder; fundet dig. Ligesom en lille prik på havets overflade, er du fundet. Du er fundet af Åbenbaringen.

Uanset dine omstændigheder eller din sindstilstand, vil Kaldet tale til dig, for det repræsenterer din skæbne. Det er ikke en andens skæbne. Du behøver ikke at bekymre dig om dem. Det er din skæbne.

Du kan sige, ”Hvad med andre mennesker? Hvad med min ægtefælle? Hvad med mine børn? Hvad med min kære ven?”

Men Gud fandt prikken på havet, og den prik var dig.

Dette er Initieringen. Mystisk er den. Du kan ikke begribe den med dit intellekt. Du kan ikke kontrollere, hvad den betyder eller hvad den vil lede dig til at gøre. Det er hinsides din kontrol, fordi Gud er hinsides din kontrol.

Dine fremragende idéer, dine faste overbevisninger, forekommer alle at være overfladiske og svage i lyset af Tilstedeværelsen. Dine argumenter er hule. Din afvisning er uden sand følelse. Din fornægtelse er uoprigtig. Din vægring mangler overbevisning. For den er din Initiering.

Og når Initieringen, efter nogen kæmpen, én gang er anerkendt, strækker rejsen med forberedelsen sig ud foran dig. Trin til Kundskab strækker sig ud foran dig. Genindvindingen af dit ægte liv og alt, hvad det vil kræve af dig, og dine nuværende omstændigheder og forpligtelser, er lagt ud foran dig, trin for trin.

Du kan ikke komme til dit formål derfra, hvor du befinder dig, fordi du driver rundt og ikke har fundet din sikre havn. Du har ikke fået det land i sigte, hvor det er meningen, at dit liv skal være.

Så, hvilken tid dette er, at være ramt af Åbenbaringen. Den vil forekomme at vare et øjeblik, men lige pludseligt begynder alt at føles anderledes. Du har haft en oplevelse, der står i modsætning til dine normale oplevelser, og dette begynder at skabe en kontrast, som du vil bære med dig fremover. For intet, du kan gøre på egen hånd, kan konkurrere med dette. Den er større end nogen oplevelse, du nogensinde har prøvet at have. Den er større end noget mål, du nogensinde selv har sat dig.

Du vil føle dig skræmt og overvældet, forvirret, men det er i orden. Det er naturligt. At dit liv så pludseligt forandres, vil afgjort skabe forvirring og desorientering. Det vil bestemt være desillusionerende for dine nuværende besættelser og distraktioner.

Når én gang Gud har sat Guds mærke på dig, er det ikke som om du kan slette det fra dit liv eller dække det til eller få det til at forsvinde eller forklare det eller rationalisere det for dig selv, så dets magt formindskes. Du vil bestride Åbenbaringen for dig?

Det er ikke et uheld, at du tilfældigvis skulle støde på eller endda høre om Den Nye Åbenbaring. Alle Himlens kræfter, der støtter dig, har forsøgt at få dig til dette erkendelsespunkt og holde dig tilbage fra at ødelægge dit liv i processen, begrænse den skade, du allerede har gjort og det spild, du allerede har skabt, så du ville være tilgængelig og kunne reagere.

Initieringen kan få dig til at føle dig hjælpeløs og forvirret, yderst uvis. Du kan endda tænke, at det er en stor ulykke. Men fra Himlens position og perspektiv, er du den velsignede, blandt de få, en person, der er givet den største mulighed. Og, hvad så, hvis det betyder at forandre sit liv og sine omstændigheder? Hvad betyder det sammenlignet med, hvem du er og hvorfor du er sendt hertil?

Betydningsfuldt for dig, ja, i dette øjeblik, og måske meningsfuldt for andre, der er involveret sammen med dig. Men du er givet en større mulighed, og endda mere end en mulighed – et kald.

Når én gang denne Initiering er sket, vil din rejse forandre sig, måske umærkeligt i begyndelsen, men noget har ændret dit livs retning. Du vil aldrig rigtigt være den samme. Selv hvis du bruger dit liv på at fornægte og afvise det, der er sket, vil du aldrig rigtigt være den samme.

Du vil aldrig være lykkelig alene med enkle fornøjelser. Du vil aldrig være tilfreds med dine tidligere mål eller distraktioner, hobbyer eller interesser. Noget har forandret sig.

Fra Himlens synspunkt, er det en stor velsignelse. Endeligt har dit liv en mulighed for at blive forløst. Men for dig kan det forekomme meget anderledes i øjeblikket.

Så må du derefter holde dig til Åbenbaringen, hvis den er din Initiering, og i din Værens center, vil du vide om den er. Det er ikke en intellektuel diskussion med dig selv. Det er ikke en rationel proces. Menneskelig rationalitet er blot en mekanisme til at kunne klare en uvis og uforudsigelig verden. Den er passende under visse omstændigheder og håbløs under andre.

Det er vigtigt, at du kender til Budbringeren, for hvis Initieringen sker, mens han er i verden, bliver din mulighed større og mere betydningsfuld. Det ville være en stor ulykke for dig at gå glip af ham, mens han er her.

Åbenbaringen kommer kun århundreder imellem, eller måske én gang på tusinde år, og det skulle vise sig, at du var her på det tidspunkt. Fra Himlens perspektiv, er det en stor velsignelse, en stor lejlighed.

Men hvem vil genkende Budbringeren? Han ser ud til at være meget normal. Han ser ikke sensationel ud. Han har ingen stor position i verden. Han vil forsvinde i folkemængderne. Han vil gå mellem dem. Ingen vil genkende ham, måske med undtagelse af de mennesker, der er ramt af Åbenbaringen.

For de mennesker, der mødes med ham, vil han overfor dem muligvis ikke afsløre sit sande formål og arbejde i verden, afhængigt af hvem de er. Hvordan kan det være, at nogen ikke ville se dette? Hvordan kan det være, at en, der er så vigtig i verden, ikke ville blive genkendt af de mennesker, der står ved siden af ham?

Det er den knibe verden står i. Alle har øjnene at se med og ørerne at høre med, men de ser i en anden retning, og de prøver at høre, hvad der er i deres tanker og det, der bekræfter, hvad der befinder sig i deres tanker og ikke, hvad der virkeligt eksisterer.

Så de kigger, men de ser ikke. Og de lytter, men de hører ikke. De står ved siden af Budbringeren, men de erkender ikke, at de står ved siden af den vigtigste person i hele verden på dette tidspunkt.

Han vil aldrig sige dette om sig selv. Det er han alt for ydmyg til, så det må siges for ham.

Det er ligesom for århundreder siden. Du drak te ved et bord sammen med Muhammad, men du vidste ikke, hvem han var. Han ser ud som enhver anden. Han udstråler ikke Nærværet. Han er ikke så prægtig eller så almægtig, at alle omkring ham dåner ved hans tilstedeværelse. Han er blot en mand, klædt traditionelt, bare en mand. Dér er han. Jeg ser ham nu. Han er her ovre. Ingenting specielt. Han ville være nødt til at prædike kraftigt for bare at få folk til at lytte til sig. Så blinde var alle omkring ham; kun nogle få kunne se. Dette er Budbringerens dilemma og byrde på ethvert Åbenbaringstidspunkt.

Initieringen begynder med påvirkning. Den begynder med utilfredshed og erkendelsen af, at du søger, at du ikke er tilfreds med hvad du har og hvor du er og hvad du foretager dig, fordi dette ikke repræsenterer, hvem du er og hvorfor du kom hertil.

De mennesker, der tænker, at de er veltilfredse, er endnu ikke nået dybt nok i sig selv for at erkende, at de mangler meget for at være, hvor de har brug for at være og gøre, hvad de har brug for at gøre.

Målet er ikke lykke men forberedelse, parathed, kontakt, genforening og ultimativt at bidrage til verden, hvor det end vil være passende for den enkelte. Derfor er forfølgelsen af lykke så bedragerisk, for Åbenbaringen vil gøre dig utilpas. Den vil udfordre dig.

Tænker du, at Gud vil komme og trøste dig, når du er sendt til verden for at gøre noget, du ikke gør nu og intet håb har om at gøre, medmindre noget større gives dig, medmindre du kaldes ud af mængden, medmindre din rejse ændres af Himlens Magt?

Du vil blot være en prik på havet, ukendt for dig selv, ukendt for andre. Selv hvis du har en god stilling og har fået rigdom og status i samfundet, vil dit livs tomhed være gennemtrængende, medmindre du har fundet dit højere arbejde og udfører det så godt du kan.

De mennesker, der kan gøre dette, oplever en tilfredshed og en følelse af værd og magt, som er tabt for alle andre, ligegyldigt hvad de proklamerer for sig selv.

Guds Nye Åbenbaring vil tydeliggøre den menneskelige spiritualitets natur, som er blevet belagt med kultur, med skik og brug og med politisk manipulation.

Den vil gøre det klart, at du er født med to sind – en verdslig forstand, der er præget af verden, og et dybere sind i dig, der stadigt er forbundet med Gud. Den vil gøre det klart, at intellektet har grænser, og for at nå hinsides disse grænser, må du gå under overfladen af forstanden.

Den vil gøre det klart, at du ikke kan opfylde dig selv, på nær gennem dit højere arbejde og din skæbne, og at alle de fornøjelser, du søger, vil være midlertidige og ikke tilfredsstille din sjæls dybere behov.

Den vil gøre det klart, at du lever i en tid med store forandringer, hvor menneskehedens isolation i universet vil få en ende, og hvor De Store Bølger af forandring vil ramme verden – en tid med stor omvæltning og uvished, en tid for Åbenbaring at finde sted.

Folk vil muligvis ønske mange ting af Budbringeren – håbe på dispensationer, på mirakler, håbe at tro på én, der er overnaturlig, håbe at få deres liv beriget ved hans tilstedeværelse og hans arbejde.

De vil være skuffede, ligesom de forrige Budbringere skuffede mange mennesker. Af denne grund er Budbringere fornægtede, afviste, undgåede og, i nogle tilfælde, tilintetgjorte, fordi folket ikke får, hvad de vil have. De modtager kun, hvad de virkeligt har brug for.

Hvad folk vil og Himlens Vilje er så vidt forskellige. Men hvis du i sandhed kunne skelne dine dybere krav i livet, hinsides overlevelse og anskaffelse af de enkle ting, der er nødvendige for stabilitet og sikkerhed i verden, ville du se, at hvad du ønsker og Himlens Vilje virkeligt er det samme. Men denne erkendelse vil kun foregå i en meget dyb tilstand af selv-ærlighed i den enkelte.

Det er usandsynligt, at du helt har fundet dette endnu. Men du, der hører Vore ord, er kommet til det punkt, hvor Initiering kan ske. Du må lytte med dit hjerte, ikke med din domfældelse eller dine idéer eller med alle de krav, du tænker er påkrævede for Åbenbaringen at være virkelig og være meningsfuld for dig, som om du kunne afgøre den slags ting.

Selv i folks elendighed, har de stadigt ikke ydmygheden til at erkende, at de ikke kan etablere vilkårene for engagement vedrørende deres primære forhold til Skaberen og til Himlens Vilje.

Jeres religiøse overbevisninger kan ikke virkeligt gøre dette, fordi det foregår hinsides overbevisningernes sfære. Overbevisning vil ikke få dig til dit Ældgamle Hjem, din Himmelske tilstand, fordi overbevisning er for svag, for midlertidig. Når du forlader denne verden, vil du ingen overbevisninger have. De forsvinder alle med kroppen. Du vil blot være der, dig, som du virkeligt er.

Din Spirituelle Familie vil tage imod dig og spørge, om du opnåede bestemte ting, og i det øjeblik, uden byrden og dine overbevisningers forblændende virkning, vil det være så klart som dagen, at du enten opfyldte eller ikke opfyldte disse primære funktioner. Og der er ingen fordømmelse, hvis du skulle sige nej. Det betyder blot, at dit arbejde endnu ikke er gjort.

Du bliver nødt til at arbejde din vej tilbage til Himlen, ser du. Du bliver nødt til at tjene den adskilte verden, det adskilte univers. Du bliver nødt til at arbejde din vej tilbage, gennem bidrag og gennem selv-udvikling. Du kan ikke vende tilbage til dit Ældgamle Hjem, som en miserabel, konfliktfyldt, bestridende, klagende person. Himlen ville forekomme som Helvede for dig, hvis det var tilfældet.

Gud afskaffer ikke blot alle disse problemer, for Gud skabte dem ikke. De må uskabes. Gud har givet dig Kundskabens magt, den dybere intelligens, og et større kald til at slette dit tidligere livs og eksistens’ tragedie, og genoprette for dig den værdighed og det formål, som er for dig at hævde, og det formål, der er dit at tjene.

Det hele begynder med Initieringen. Hvis den skal være sand og effektiv, begynder den med Initieringen. Det er her, Gud sætter vilkårene for engagement og etablerer begyndelsen på din sande rejse Hjem.

Du kan ikke selv tage dig tilbage til din sande tilstand, for du kender ikke vejen. Du kan ikke blot følge en andens forskrift, for engagementet med Kundskab og Tilstedeværelsen må ske et eller andet sted undervejs, for ellers er det et intellektuelt foretagende og ikke en rejse for sjælen.

Verden har kun kort tid. Der er ikke tid til at bruge årtier og århundreder på at perfektionere dig selv, eller prøve at regne dine dilemmaer ud. Kaldet er for nu. Det er sent.

Det vil være et pres for dig, hvis du kan reagere, men presset forkorter den tid, det tager dig at reagere og forberede dig. Og det er en stor velsignelse, for tid betyder lidelse for de mennesker, der ikke kan reagere.

Gaven er i dit indre, men du kan ikke låse døren op. Du har ikke nøglen. Du kan ikke finde din dybere natur, fordi du endnu ikke har hele billedet. Du er endnu ikke i et forhold til din Kilde, fordi din dybere natur er forholdet til din Kilde. Hvordan kan det lade sig gøre, at du nogensinde ville finde det, mens du lever i Adskillelse, fortabt på verdens have?

Dette er gaven fra Himlen – at dit liv kan blive forløst. Men du må lade vejen blive præsenteret for dig.

Du må reagere på Åbenbaringen. Hvis du ikke har reageret på Guds tidligere Åbenbaringer, så venter du på Den Nye Åbenbaring.

På et tidspunkt, i et øjeblik af fortvivlelse og desillusionering, vil du mærke noget dybere røre sig i dig. Og du vil erkende, at du er kommet på grund af et højere formål, som du endnu ikke har opdaget, men som venter på dig, venter på det øjeblik, hvor dit liv påkaldes.

 
 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet