Guds Nye Budskab til Verden


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
Den 28. Februar, 2011
i Boulder, Colorado

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Det er tid til at tage imod et Nyt Budskab fra Gud. Det er tid til at tage imod gaven, magten og velsignelsen. Det er tid til at erkende, at Gud har talt igen, efter så lang tavshed.

For menneskeheden ser nu De Store Bølger af forandring i øjnene – stor miljømæssig, økonomisk og social forandring. Den står overfor sine største udfordringer, sine vanskeligste forhindringer og sit største kald på forening og samarbejde.

Så tag imod Det Nye Budskab og tag det til hjertet. Gør det til dit studie. Læg din vægt her. Fordøm eller bestrid det ikke, for i så fald vil du ikke kunne tage imod den magt og den nåde, den visdom og den styrke, som det giver.

Se nu verden ved et stort vendepunkt, hvor et stadigt voksende antal mennesker vil drikke af en langsomt svindende brønd. Se udover horisonten og ikke blot ind i den nærmeste fremtid, og der vil du se, at De Store Bølger bygger sig op. Du vil se, at menneskeheden bliver nødt til at forandre sig og tilpasse sig til en ny række omstændigheder, og at naturen, der så længe har været ignoreret og udskældt, nu vil sætte vilkårene for engagement.

Det er tiden for det store regnskab. Det er tiden for den store opgørelse. Det er ikke afslutningen for menneskeheden, men det er et stort vendepunkt. Og det repræsenterer en ny begyndelse – en ny begyndelse, der ikke kan undgås eller overses.

Den tåbelige vil blive ved. Den blinde vil fortsætte med at tænke, at fremtiden vil blive ligesom fortiden. Og de mennesker, der er uopmærksomme, vil proklamere, at de ved, hvad der må gøres for verden.

Men til trods for de bedste og mest akkurate erklæringer og teorier, må I have en Ny Åbenbaring, for ellers vil forhindringerne være for store og for frygtindgydende, farerne for overvældende, den menneskelige ånd for svag og for skæv, nationerne for opdelte og for selviske og kivagtige.

Det er en tid, hvor menneskeheden bliver nødt til at revurdere sin stilling i verden og omlægge sine prioriteter fra vækst og ekspansion til stabilitet og sikkerhed for verdens velfærd og for verdens folk.

Det er den tid, der kræver vision, en tid, der vil udfordre de mennesker, der har bygget deres karrierer på deres teorier og på deres trossystemer; en tid, hvor jeres børns og deres børns velfærd vil være nødt til at blive alvorligt overvejet, i stedet for blot at være taget for givet; en tid, hvor verdens ressourcer vil blive nødt til at blive bevarede, snarere end bare ødslet bort og overudnyttet; en tid, hvor de fattigere nationers behov direkte vil påvirke de stærkere nationers velfærd; en tid til at sætte en stopper for jeres uophørlige konflikter, for at opbygge en infrastruktur, der kan opretholde den menneskelige familie.

Nationer vil blive nødt til at samarbejde, ellers vil de i tiltagende grad være i fare og blive truet. Ressourcer vil blive stadigt dyrere og vanskelige at anskaffe. Fødevareproduktion vil gå tabt. Verdens klima forandrer sig. Teknologi alene vil ikke kunne imødekomme mange af de store udfordringer, der kommer.

Derfor er der en Ny Åbenbaring, et Nyt Budskab fra Gud, for menneskeheden kan ikke og har ikke reageret tilstrækkeligt – måske med undtagelse af nogle få exceptionelle enkeltpersoner – på det spektrum af forandring, der er over jer og foran jer.

Det er ikke blot et spørgsmål om tilpasning. Det er et spørgsmål om grundlæggende forandring – en ændring af hjertet, en ændring i tilgang, en holdningsændring. For det, der har fungeret før, vil muligvis ikke fungere nu. Det, der før er taget for givet, kan vise sig at være ineffektivt og utilstrækkeligt. Alting vil være nødt til at blive genovervejet.

Åbenbaringen vil afsløre dette og hvorfor det er sandt. Den vil tale til det, som de mennesker, der kan se, allerede har oplevet og oplever nu. Den vil genlyde med jeres religioners store sandheder, og dog vil den afsløre ting, der aldrig før er blevet afsløret. Den er et Budskab til den enkelte, der kæmper for at se og vide sandheden. Og den er et Budskab til hele verden, der står overfor De Store Bølger af forandring.

Det er ikke et spørgsmål om at være positiv eller negativ. Det er et spørgsmål, om du kan se eller ej, om du har øjnene at se med og ørerne at høre med. Det er ikke et spørgsmål om politisk orientering eller ideologi eller filosofi. Det er et spørgsmål, om du kan se og reagere – ikke blot på denne dags begivenheder, men på kommende begivenheder, de begivenheder der styrer i jeres retning, verdens tilstande, der forandrer sig under jeres fødder og som allerede har forandret verden i så høj grad, at I lever i og står overfor en anden slags verden.

Den er ikke dine forældres eller dine forfædres verden. Den er ikke den verden, på hvilken civilisationen er blevet bygget og gjort sikker. Den er ikke den verden, på hvilken menneskelig teologi og filosofi har evolveret over århundreder. Den er en anderledes, mere vanskelig og uvis verden – en verden i forfald, en verden i forandring, en verden som end ikke videnskaben helt vil kunne begribe, en verden, der nu er din.

I vil have brug for en større intelligens for at navigere i denne verden. I vil have brug for Kundskabens magt i den enkelte, til at vide og se, hvad der må gøres. I vil have brug for et stort samarbejde mellem folk og nationer, ellers vil udfaldet være katastrofalt.

Det Nye Budskab giver nøglen og de manglende elementer. Det vil ikke adressere alting. Det vil ikke løse alle problemer. Det vil ikke besvare alle spørgsmål. Selvfølgeligt ikke. Men det vil give dig dit livs prioriteter og fremtidens prioriteter. Det vil gøre dig i stand til at forberede dig på ting, du ikke kan se og endnu ikke ved. Det vil give dig styrken til at genoverveje dine idéer og overbevisninger. Det vil genoprette visionens magt for dig, og med den, øjnene at se med og ørerne at høre med.

Ikke alle vil tage imod dette. Ikke alle vil reagere. Ikke alle vil lære og være vidne til Det Nye Budskab. Bestemt ikke. Men mange vil være nødt til det – i lederstillinger, i befolkningen, i forskellige lande, forskellige kulturer, forskellige religioner – for dette er et Budskab til verden.

Det er ikke et Budskab til ét land. Det er ikke et Budskab for én tid eller én begivenhed. Det er ikke en reaktion på religion. Det er ikke en afvisning af religion. Det er ikke en afvisning af regering. Det er ikke en afvisning af, hvad der eksisterer, men en advarsel, en velsignelse og en forberedelse på at leve og gøre fremskridt i en anderledes verden.

Nu kan du ikke stole på det, der er sket før. Selv naturen er blevet så forstyrret, at du ikke vil kunne stole på visse ting. Nationer vil kæmpe økonomisk. Der vil være vækst, men kun midlertidigt. Og den menneskelige families behov vil så langt overstige kapaciteten, eller tilsyneladende, at det vil tage magten ud af alle fremskridt, I kan gøre.

Dette vil skabe en prioritetsændring. Nu vil sikkerhed ikke blot være at beskytte en nation fra en anden nation. Den vil være at sikre stabiliteten af store befolkningsgrupper. Alle vil i nogen grad være nødt til at blive involveret i dette. Den vil ikke blot være en sag for regeringer eller regeringsførelse. Den er for hele verden.

Mange mennesker vil forgå i denne store transition. Men tabene kan minimeres og tragedierne afbødes. Det vil kræve, at alle deltager, hvis menneskeheden skal overleve De Store Bølger af forandring, og være i stand til at opbygge en ny og mere samarbejdende verden – en verden, der ikke er baseret på ubegrænset vækst og ekspansion, men på stabilitet og sikkerhed for verdens befolkning. Det vil være en fremtid meget anderledes end fortiden og meget anderledes end den verden, du ser i dette øjeblik.

Kun Gud ved, hvad der kommer over horisonten. Men du er givet øjnene at se med og ørerne at høre med, så du kan se beviserne på dette, i dag og i morgen og i dagene, der følger. Du bliver ikke bedt om at tro, men om at være opmærksom, rydde dit sind, åbne din opfattelse. De mindst sofistikerede blandt jer, kan fortælle, at vindene ændrer sig, mens eksperterne vedbliver at debattere fortidens virkeligheder. Det er ikke et spørgsmål om intellektuel genialitet. Det er et spørgsmål om opmærksomhed og klarhed, vision og skarpsindighed.

Det vil mislykkes mange mennesker. Mange mennesker vil fornægte. Mange mennesker vil undgå virkeligheden, for dette er en af menneskehedens store svagheder. Derfor vil de mennesker, der er stærke, de mennesker, der er klare, de mennesker, der kan se, de mennesker, der har forpligtet sig til at tjene en foranderlig verden, blive stadigt vigtigere i fremtiden, uanset hvilken stilling de indtager i kultur og samfund.

Derfor må Åbenbaringen gives. Den er ikke en menneskelig opfindelse. Den er ikke produktet af én mands tænkning eller forestilling. Næppe. Den er ikke en revolution imod religiøs tænkning som den eksisterer i dag. Den er fuldkommen ny. Den kommer ikke for at fordømme, men for at korrigere og give jer magten til at skabe. Den er et Budskab for verden.

Den formørkede himmel vokser. Menneskehedens vanskeligheder eskalerer. Regeringer vil blive kraftløse i lyset af dette, medmindre de er vejledt af en større vision og en større forpligtelse.

Menneskeheden er stadigt ved at dukke op fra en primitiv tilstand, fra en stammestat til et verdenssamfund. Det er en meget vanskelig og farlig overgang, men den må ske, ligesom den må ske i alle verdener i universet, hvor intelligent liv har udviklet sig.

I ser nu disse store og vanskelige overgange i øjnene, fra stammens krigeriske samfund til et verdensfællesskab – et fællesskab baseret på nødvendighed og ikke blot på ideologi, et verdensfællesskab baseret på at sikre og beskytte verden fra intern kollaps og beskytte den fra fremmed intervention fra universet omkring jer.

Det er en anderledes verden, end den verden, du tænker på i dag, men det er en verden, der er i overensstemmelse med naturen, for naturen har ikke forandret sig. Verden har forandret sig, men menneskeheden har ikke forandret sig med den. Og nu træder I ind på et nyt territorie. Fremmed og farligt er det. Det vil kræve stor omhu, idet I går fremad ind i fremtiden.

Hvad er det, der vil vejlede menneskelig opfattelse? Hvad er det, der vil informere folks beslutninger? Det er grunden til, at der er en Ny Åbenbaring, bragt til verden af én mand med en lille gruppe hjælpere. Han er Budbringeren af denne tid, men han vil ikke passe til forventningerne om en supermand. Han vil ikke have magiske kræfter. Han vil ikke være karismatisk. Han vil ikke være underholdende. Men han er Budbringeren, og det er hans liv, der har været befordringsmidlet for et Nyt Budskab fra Gud.

Så tag imod det. Lyt. Åbn jeres sind. I kan ikke navigere i fremtiden, uden denne større Åbenbaring. I vil ikke være forberedte. I vil ikke forberede jer i tide. I vil ikke kunne overbevise andre om, at de må reagere.

Gud elsker verden og har givet menneskeheden store Lærer på vigtige vendepunkter, for at etablere menneskelig civilisation og befri mennesker fra en stamme-identitet, gøre civilisationen i stand til at udvikle sig og vokse, til trods for dens mange tragedier og fejl.

Nu bevæger I jer fra en civilisation til et verdensfællesskab, for kun dette vil give [virkelig sikkerhed] og beskytte den menneskelige familie ind i fremtiden. Det er en overgang, som kun få endda kan tænke konstruktivt på i dette øjeblik. Men det er jeres skæbne.

 
 

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet