Budbringerens Mission


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret til Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 10. april, 2012
i Boulder, Colorado

GHS Danish frontcover-6x9

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Gud har sendt en Ny Åbenbaring til verden, der ikke ligner noget, der er sendt hertil i over tusind år.

En Budbringer er sendt til verden – en Budbringer, der førte et nogenlunde almindeligt liv, en Budbringer, der er en ydmyg mand og som har været under forberedelse til denne rolle i meget lang tid.

Mens andre kan hævde sådan en titel, at være en Guds Budbringer, er der i sandhed kun én, der er sendt til verden. Himlen ved naturligvis dette, skønt mennesker vil hævde og påstå andet.

Folk er bange for Budbringeren. De er bange for, hvad det kan betyde for dem, hvordan det kan ændre deres idéer, eller hvordan det kan kalde dem til en eller anden slags større tjeneste eller association.

Mange mennesker vil afvise Guds Nye Åbenbaring alene på dette grundlag, fordi de er bange for, at der er en Ny Åbenbaring i verden, der kunne ændre kursen af menneskets historie og skæbne og vil udfordre mange af de fremherskende idéer og overbevisninger, der er blevet institutionaliserede og så vel-etablerede.

Men Skaberen af alt liv er ikke bundet af disse ting og sørger kun for det altafgørende Budskab og den altafgørende Åbenbaring for menneskehedens velfærd og for menneskehedens fremtid og skæbne, både i denne verden og i et Større Fællesskab af liv i universet.

Guds Nye Åbenbaring er mere omfattende og inddragende og detaljeret end noget, der nogensinde er bragt til verden før. Den gives på et tidspunkt, hvor den menneskelige familie er blevet boglig og tager del i en verdenscivilisation og -økonomi med international kommunikation. Det er et meget anderledes miljø, end ved nogen af de tidligere Åbenbaringer, som var meget regionale af natur og kun spredtes over et stort tidsrum og gennem megen uenighed, konflikt og vold.

Menneskeheden står ved tærsklen til et univers fyldt med intelligent liv – et ikke-menneskeligt univers, som den nu må lære at strides med.

Og menneskeheden lever i en verden af svindende ressourcer og miljømæssig ustabilitet, der ikke ligner noget, der er set i tusinder af år. End ikke jeres historie kan gør rede for, hvad dette kan betyde, undtagen selve Jordens historie.

Åbenbaringen bringer sine egne ledsagetekster. Den er ikke blot en mystisk lære, der forlader sig på menneskelig fortolkning, som det før har været tilfældet.

Denne Åbenbaring er fuldkommen og begribelig og berører næsten alle aspekter af den enkelte persons liv og menneskehedens liv, både nu og i fremtiden.

Og dog, som alle Åbenbaringerne i historien, taler den om større ting, end det, der bekymrer menneskeheden i dag. Den taler om ting, der vil gøre hele forskellen på, om menneskeheden vælger at forene sig i en tilbagegående verden, eller om den vil slås og kæmpe om, hvem der har adgang til de resterende ressourcer.

Den vil gøre hele forskellen på, om menneskeheden kan forberede sig på sit engagement med Det Større Fællesskab, hvilket allerede foregår, på grund af en Intervention i verden i dag, af racer, der er her for at drage fordel af menneskelig svaghed og forventning.

Et Budskab så stort har krævet en enorm forberedelse for Budbringeren og for de få enkeltpersoner, der er kaldet til at assistere ham i hans forberedelse og proklamation.

Han er her ikke for at besvare alle spørgsmål eller have en løsning til ethvert behov. Hans Budskab taler til sjælens behov i den enkelte – behovet for at genforene sig med livets Kilde og få den styrke, som Gud har givet hver person, gennem tilstedeværelsen af en dybere intelligens i dem, kaldet Kundskab.

Budbringeren er her ikke for at diskutere eller debattere eller tage afstand fra verdens forhold eller forskellige gruppers, nationers eller stammers ambitioner. Han er her for at bringe et Budskab om Åbenbaring og forløsning til alle folk i verden, uanset deres individuelle kulturelle position eller religiøse tilknytning, hvis de overhovedet har en.

Dette transcenderer nationer og kulturer og religiøse ideologier. Dette transcenderer kontroverserne vedrørende disse ting, fordi det er et Nyt Budskab fra Gud til hele verdens forløsning og forberedelse på en virkelighed og en fremtid, der vil være meget anderledes end fortiden.

Kun Gud kan sørge for sådan noget. For selv i dette øjeblik er religionerne splittede, endda internt. De er stridslystne og ude af stand til på tilfredsstillende vis at adressere de store voksende globale problemer, der vil overmande menneskeheden i fremtiden, hvis den er uforberedt.

At skændes over, hvem der har den bedste religion eller den mest forbløffende stifter kan nu kun skade menneskeheden. Det er opsplittende og ekskluderende. Det udbygger dilemmaet og øger den menneskelige families opdeling.

Gud ved bedre. Og den ene, der er valgt til at bringe Åbenbaringen, er den perfekte til det. Han har bestået prøverne. Han har ikke svigtet den lange forberedelse eller noget af alt det, det har krævet af ham og hans familie.

Folk vil modsætte sig dette og ærgre sig og beskylde Budbringeren for alt muligt. Men han er den ene. Ikke at se hans værd og hans rolle er iagttagerens fejl, en fejl med hensyn til at genkende og tage imod den store Velsignelse, som Gud nu sender til verden.

Budbringeren har ingen stolthed. Han er en ydmyg mand, men han må acceptere det store kald og de større ansvar, dette giver ham, samt den store modgang, han må se i øjnene, ved at bringe en Ny Åbenbaring til verden.

Gud har talt igen. Og Guds Åbenbaring er ikke for nogen elitegruppe eller for de kulturelt privilegerede, de rige eller de nydelsessyge. Den er for personen af enhver rang og på enhver holdeplads i samfundet – i ethvert samfund, endda for de mest primitive, de mest avancerede, de mest isolerede og de mest globale.

Kun Skaberens visdom kan tale sådan, gennem Det Englelige Nærvær, gennem Åbenbaringens Stemme, som du hører på dette tidspunkt.

Budbringerens mission er at bringe Åbenbaringen til verden, at finde dens første respondenter, at give dem lejlighed til at engagere sig med Åbenbaringen og komme overens med deres egen dybere natur og deres eget kald i livet.

Af denne grund er en stor del af Læren givet, for at bane vejen for personlig åbenbaring for de mennesker, der kan tage imod den, tilpasse sig den og med succes gøre den gældende i deres liv.

Dens krav er ikke store bortset fra, at den påkalder en større ærlighed, end de fleste mennesker demonstrerer i dette øjeblik, en ærlighed ikke blot til at projicere sine idéer og overbevisninger over på verden, men til at genkende sit livs dybere strømning og, i en tilstand af ydmyghed og beslutsomhed, vælge at følge den. For det er Kundskabens magt og tilstedeværelse i den enkelte, som Guds Åbenbaring for første gang fuldt ud afslører.

Her er der ingen helte at tilbede. Her er der ingen Dommens Dag. Her er der ingen endelig prøve, som næsten alle alligevel ville fejle.

For Gud ved bedre end dette. Gud ved, at uden Kundskab, vil folk vakle og fejle, gøre tåbelige fejltagelser og overgive deres liv og bøje sig for farlige og undertrykkende kræfter. For uden Guds Magt i den enkelte til at lede sig, hvad andet ville de gøre, end at demonstrere deres svaghed og deres forvirring samt det faktum, at deres liv er domineret af andre?

Ser du, Guden af jeres verden er hele Det Større Fællesskabs Gud, hele universets Gud – for trillioner, trillioner, trillioner af racer og mere, i en galakse og blandt mange galakser og andre dimensioner samt af den uforanderlige Skabelse hinsides dette. Du har nu med en Gud at gøre af sådan storhed og udstrækning, at dine idéer og dine overbevisninger falmer og vakler i lyset af sådan pragt.

Det er den Gud, der har anbragt Kundskab i dig, for at lede dig, velsigne dig og forberede dig på et større liv, for at tage dig ud af dine krybende og ynkelige engagementer og din selvmedlidenhed, for at genoprette ære og værdighed i dig, selvrespekt, elskværdighed, medmenneskelighed og ydmyghed.

Det er Budbringerens mission at instruere i disse ting, at tilbyde disse ting, at udholde de menneskers modstand og afvisning, der ikke kan se og ikke vil vide.

Dette er det større kald, ser du. Det er dette, der genopretter den enkelte og giver løftet om et større liv. Det er dette, der bringer ære og anstændighed til alle mennesker, endda til de fattigste af de fattige, der lever i fornedrelse.

Dette er for at etablere en højere forenings- og samarbejdsetik i lyset af en verden af aftagende ressourcer. Kan du overhovedet forestille dig sådan en verden, du, der måske har levet i en verden af overflod? Kan du forestille dig, hvad dette kunne betyde for den menneskelige familie? Det kunne tilintetgøre menneskelig civilisation.

Menneskehedens møde med aggressive kræfter, der handler i smug i verden, kunne bringe menneskelig civilisation ned og tilintetgøre den.

Folk ved ikke dette. De tænker ikke på dette. Måske er det for meget for dem, for de mennesker, der har givet alle deres tanker til små ting, bange for at miste deres privilegier. De ser ikke det større billede, der vil afgøre resultatet for alle.

Men Åbenbaringen vil tale til de mennesker, der kan se og høre, og de vil være de første til at reagere. Og gennem disse, vil Åbenbaringen tale til de mennesker, der har været mere optagede og mindre i stand til at se de store begivenheder, der kommer over horisonten. Én mand kan ikke gøre dette. Det vil kræve manges engagement i samarbejde med Budbringeren.

Og så har du problemet med folk, der er selviske og aggressive, der tror, at de er så vældigt vigtige i universet og hævder at have deres egen vision, og som ikke handler i overensstemmelse med Budbringeren men forsøger at vi Den Nye Åbenbaring med andre lærer eller med deres egne idéer.

Det er denne korruption, der sker, når noget, der er rent bringes til verden. Og det er af denne grund, at Åbenbaringen gives før Proklamationen. Derfor er den på skrift. Derfor kan du høre Åbenbaringens Stemme for første gang i menneskelig historie. Denne Stemme, der talte til Jesus, til Buddha og Muhammad, kan du høre.

Kan du høre? Du, der lytter til så mange ting af ringe værdi, kan du høre disse ord? Selv om du er i tvivl og mistænksom, kan du høre Budbringeren og Åbenbaringen? Det er så ligetil som dagen, uden bedrag, uden kompleksitet, uden menneskelige kommentarer, der formørker strømmen og forurener Åbenbaringens atmosfære.

Her er Budbringerens mission at etablere Guds Åbenbaring fyldestgørende indenfor sine resterende år, så menneskeheden kan begynde at forberede sig på en omskiftelig verden og forberede sig på sit engagement med selve Det Større Fællesskab.

Dette vil ændre jeres teologi. Dette vil ændre jeres forståelse af Gud og forståelse af, hvordan Gud arbejder i verden. Dette vil udfordre jeres grundlæggende religiøse overbevisninger om, hvad forløsning betyder, for når I tænker på Gud i Det Større Fællesskab, ændrer det alt.

Hvad er Himlen for en trillion, trillion, trillion racer og flere? Hvad er Helvede, når I ved, at Gud har anbragt Kundskab i jer, og at I aldrig kan flygte fra den – fra dens velsignelse eller dens forløsning?

Hvad er ens religiøse tilhørsforhold med den forståelse, at der er trillioner og trillioner af religioner i universet, der er mere eller mindre forbundet med virkeligheden af Guds Nærvær og Magt?

Hvem kan sige, hvornår Gud vil tale igen? Hvem, uden arrogance og ignorance, kan sige, at Gud ikke kan tale igen? End ikke Guds Budbringere kan sige det. End ikke Den Englelige Vært kan sige det. Så hvem kan hævde en sådan autoritet, og afgøre, hvad det næste er, Gud vil gøre? Det er indbegrebet af arrogance og tåbelighed.

Budbringerens mission vil være nødt til at se alle disse ting i øjnene. Den vil være nødt til at se intellektuel arrogance i øjnene. Den vil være nødt til at se decideret blind forkastelse i øjnene. Den vil være nødt til at se alle former for beskyldning i øjnene.

Dette er rettet imod én, som bringer Guds kærligheds største udtryk modtaget i 1400 år. Dette er rettet imod én, hvis liv, skønt han ser vanskelighed i øjnene og er ufuldkommen, ikke desto mindre er en demonstration af selve Åbenbaringen.

For første gang i menneskelig historie, kan hele verden bevidne Åbenbaringsprocessen, i stedet for blot at høre om den gennem fjerne fortællinger og fantastiske beretninger.

For første gang, kan den menneskelige familie høre Åbenbaringens Stemme, læse Åbenbaringens ord, ikke som de blev portrætteret århundreder senere af folk, der ikke kendte Budbringeren, ikke overleveret gennem mundtlig tradition til gavn for en uboglig befolkning, men noget, der sker lige i dette øjeblik.

For menneskeheden har ikke hundredvis af år til at komme overens med dette. Den forandring, der er undervejs, sker for hurtigt. Sammenfaldet af større kræfter er for magtfuld og overvældende.

Rundt omkring i verden har folk forventning og angst med hensyn til den retning, verden går. Hvad de end tilskriver denne frygt eller hvordan de vil prøve at definere den, er årsagen, at de mærker De Store Bølger af forandring, der kommer til verden. De mærker at menneskeheden bliver stadigt mere svag, sårbar, udsat for kræfter hinsides deres bevidsthed.

Det er af denne grund, at Gud har sendt Åbenbaringen til verden. Det er af denne grund, at Budbringeren er her.

Ær ham. Respektér ham. Han er ingen gud, men ingen af Budbringerne var guder. Han er ikke perfekt, men ingen af Budbringerne var perfekte. Han har kæmpet med Åbenbaringen, fordi alle Budbringerne kæmpede med deres Åbenbaring.

Han vil blive angrebet og fordømt, fordi alle Budbringerne blev angrebet og fordømt af selvsamme tankeløshed, arrogance og ignorance, som Budbringeren i dag vil være nødt til at se i øjnene, og ser i øjnene endnu i dette øjeblik.

Hans mission er ikke at bygge broer eller ændre regeringer eller rette ethvert problem og enhver fejl og uretfærdighed i verden.

Hans mission er at give den hemmelige genoprettelse til den enkelte, og at forberede menneskeheden på de største begivenheder i menneskelig historie, der nu er over jer og som kommer over horisonten, selv i dette øjeblik.

Menneskeheden vil intet have, hvis den ikke kan overleve i en tilbagegående verden. Jeres store virke, skatte og kunst vil alt sammen forsvinde.

Menneskeheden vil intet have i Det Større Fællesskab, hvor frihed er så vældig sjælden, hvis den ikke kan etablere visdom og sikre sine grænser og forene sit folk, i det mindste tilstrækkeligt til, at de kan reagere for deres gensidige velfærd, beskyttelse og fremskridt.

I lyset af Åbenbaringen, bliver menneskelig dårskab, ligegyldighed og arrogance så fuldkomment afsløret. Det er som om et stort Lys skinner på verden og alt det, der er mørkt og hemmelighedsfuldt, alt det, der er bedragerisk og ondskabsfuldt, bliver blotlagt i Lyset af Åbenbaring – svagheden i folks position; deres ynkelige livskvalitet; deres store behov for genoprettelse, værdighed og forløsning; menneskelig korruption; menneskeligt bedrag; de mennesker, der hævder at være religiøse, der ikke er religiøse, men bruger religion til magt og dominans.

Alt dette vil blive afsløret i Lyset af Åbenbaring, og det er grunden til, at de mennesker, der fornægter Åbenbaringen, vil være nødt til at tale imod den, for den vil true deres position; den vil blotlægge deres svaghed, deres fejl og deres farlige tendenser.

Åbenbaringen er produktet af stor Kærlighed, for Gud er ikke vred på menneskeheden. For Gud ved, at uden Kundskabens magt og tilstedeværelse til at lede folk tilstrækkeligt i deres egen bevidsthed, vil folk handle tåbeligt, egoistisk og destruktivt.

Gud ved dette. Menneskeheden ved det ikke. At forstå dette er ikke blot et spørgsmål om tro. Det er et spørgsmål om dyb erkendelse, en dybere genklang i en selv, en dybere ærlighed om, at du ikke kan opfylde dig selv og at der i høj grad er brug for en større Åbenbaring i verden.

Kan folk være så ærlige? Kan folk være så nøgterne om sig selv uden fordømmelse? Kan folk virkeligt gøre status over, hvor de er og – om de er rige eller fattige, begunstigede eller dårligt stillede – i hvilken grad deres liv er blevet tomt? Kan de se dette i øjnene og indse, at denne tomhed påkalder Gud og at Gud har svaret?

Budbringerens mission er at bringe Åbenbaringen til så mange mennesker som muligt indenfor sine resterende år her på Jorden, og til andre, der med hans velsignelse vil videreføre hans store arbejde, som vil bære Det Nye Budskab ind i fremtiden, bringe det til stadigt flere mennesker – til de dårligt stillede, til de rige, til de rige nationer, til de fattige nationer, til indfødte, der lever i naturen, til folk i de store byer.

Åbenbaringen er her. Den kan studeres alene. Den kan studeres effektivt sammen med andre. Den kan høres. Den kan læses. Den kan oversættes klart. Den må deles. Det er den pligt, som alle, der tager imod den, har, og det vil være din naturlige trang at gøre.

Men ligesom alle de store Åbenbaringer på deres tid, vil der være modstand imod den, og det vil være vanskeligt i begyndelsen, for verden ved ikke, at den har brug for en Åbenbaring fra Gud. Verden er ikke forberedt på dette, og mange mennesker er imod den af forskellige og varierede grunde.

Hvis du tydeligt kan se dette, vil du med tiden se, at Budbringeren i overordnet forstand demonstrerer dit livs sande virkelighed – at du blev sendt til verden for at gøre noget vigtigt. Måske vil det ikke være på nogen storslået og global skala. Det gør ikke noget.

Alle blev sendt til verden for et højere formål. Og det faktum, at folk ikke er klar over dette eller ikke kan finde det på grund af politisk eller religiøs undertrykkelse, [eller] fordi folk er blinde for det, ikke kan høre det, ikke kan mærke det, ikke kan støtte det i hinanden – er det den menneskelige families tragedie. Det er årsagen til korruption, splid, konflikter, had og alt det, der plager den menneskelige familie og afholder den fra at blive et bedre folk i universet.

Alle disse ting, der plager menneskeheden, står i vejen for dens frihed i Det Større Fællesskab. Alle disse ting må nu erkendes af tilstrækkeligt mange mennesker – måske ikke af alle, men af tilstrækkeligt mange – så en større bevægelse kan ske i verden, en større samvittighed kan afsløres, der faktisk holder til i hver eneste person på dette tidspunkt.

At lære af Åbenbaringen betyder at komme tilbage til sit forhold til Kundskab, som er den del af dig, der aldrig forlod Gud, der stadigt kommunikerer, der er vis og ukorrumperet af verden, der ikke er bange for verden, en visdom og en styrke, der er kilden til det mod og den integritet, du end måtte have etableret så vidt i dit liv.

Dette er Budbringerens gave. Dette er de forrige Budbringeres gave. Men disses historie er blevet forandret. Og disses ord er ofte blevet læst forkert.

For alle Guds Åbenbaringer [er] for den enkelte, at genoprette Kundskabens magt og tilstedeværelse, for den er deres sande samvittighed, og den er det, der vil bringe dem til Gud på en ren og effektiv måde.

Verden er velsignet, fordi Gud har talt igen. Verden er velsignet, fordi Budbringeren er i verden.

Tag imod denne velsignelse. Del den med andre. Åbenbaringen er meget omfattende. Du kan ikke forstå den på et øjeblik. Du kan ikke læse den i én sætning. Du må komme til den og søge dens visdom og relevans for dit liv og for den verden, du ser.

Det er en prøve, ser du. Det er vanskeligheden og den store mulighed ved at leve i en Åbenbaringens tid. Det er prøven – modtagerens prøve.

Gud vil ikke straffe de mennesker, der dumper, men de vil ikke være i en position til at tage imod Åbenbaringen og den store selvstændiggørelse, klarhed og velsignelse, den vil bringe ind i deres liv og til deres anliggender.

Gud straffer ikke den ondskabsfulde, for Gud ved, at uden Kundskab vil ondskab opstå.

Af denne grund kalder Åbenbaringen folk til den større intelligens, der lever i dem, som er grundlaget for alt godt, der kan ske dem og verden.

Dette bringer stor klarhed til din forståelse af Den Guddommelige Tilstedeværelse og Magt, af hvordan Gud arbejder i verden – universernes Gud.

Dette er din store mulighed, det største øjeblik i menneskelig historie, det store vendepunkt for den menneskelige familie, der vil afgøre, om den vil være en fri og sammenhængende civilisation i fremtiden, eller om den vil blive fordærvet og falde for fremmed overtalelse.

Det er det store vendepunkt, den store udfordring, den store mulighed, det store kald og den store forløsning.

Lad dette være din forståelse.

Gud Har Talt Igen – Indholdsfortegnelse

Introduktion

Kapitel 1: Proklamationen

Kapitel 2: Recitationen

Kapitel 3: Engagementet

Kapitel 4: Gud Har Talt Igen

Kapitel 5: Profeternes Segl

Kapitel 6: Budbringerens Mission

Kapitel 7: Initieringen

Kapitel 8: Velsignelsen

Kapitel 9: At leve i en Tid for Åbenbaring

Kapitel 10: Forsamlingen

Kapitel 11: Guds Nye Budskab til Verden

Kapitel 12: Gud Bevæger Menneskeheden i en Ny Retning

Kapitel 13: Verden Må Tage Imod Guds Nye Budskab

Kapitel 14: Kaldet