At Træde Ind i Det Større Fællesskab

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers,
den 27. maj, 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.


NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til Samfundet af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Guds Nye Åbenbaring åbner dørene for et univers af intelligent liv og giver et perspektiv, en indsigt og en forståelse, der aldrig før har været tilgængelig.

Den menneskelige familie erkender ikke sin sårbarhed overfor dette Større Fællesskab eller sit forhold til dette Større Fællesskab.

Ved at leve isoleret så vældigt længe, er hele jeres idé om jer selv, jeres idé om Skabelsen og Det Guddommelige, i så høj grad associeret med denne ene verden alene. Dog har så mange mennesker i verden i dag rødder i Det Større Fællesskab, for mange af deres tidligere oplevelser er foregået dér, før de kom ind i denne verden, i dette liv.

Det er som om I er en isoleret stamme, der aldrig er blevet opdaget af den ydre verden, uvidende om de større kræfter, der eksisterer omkring jer og fuldstændigt uforberedte på den dag, jeres eksistens bliver opdaget udefra.

Menneskeheden har, ret tåbeligt, selvfølgeligt, sendt udsendelser ud i rummet, og af denne grund er jeres tilstedeværelse velkendt for jeres naboer og andre grupper, der med stor interesse observerer verden.

For nogles vedkommende, har de studeret jer meget længe. Mens de kan finde jeres dybere natur ret ubegribelig, kan jeres ydre opførsel let skelnes og er ganske forudsigelig.

I står på tærsklen til en fuldstændig anden virkelighed, til et ikke-menneskeligt univers – et univers, hvor menneskelige værdier og aspirationer ikke deles universelt, et univers, hvor jeres eksistens og jeres vigtighed kun betyder lidt eller er uvæsentlig, bortset fra for de racer, der søger at støtte menneskelig frihed i verden, eller for de racer, der søger at tage den fra jer.

Det Større Fællesskab vil ændre på, hvordan I ser jer selv, hvordan nationer her interagerer med hinanden og alt, hvad menneskeheden prioriterer. Det Større Fællesskabs indvirkning kan blive yderst gavnlig, hvis I kan forstå den korrekt.

For det vil være Det Større Fællesskab, der til sidst vil overtale jeres nationer til at samarbejde, til at forenes for verdens bevarelse og for den menneskelige families beskyttelse.

Det er Det Større Fællesskab, der vil vise jer, at I ikke har råd til jeres uophørlige konflikter her på Jorden, at jeres ressourcer her er dyrebare, og at jeres selvforsyningsevne er af største vigtighed.

Bekendt med dette, ville I ikke bortødsle verden i det forfærdelige tempo, I gør nu. I ville ikke så tåbeligt tænke, at universet er der for at tage af, når I en gang har udtømt verdens rigdomme. I ville forstå, at denne verden er alt, hvad I har.

Denne verden, dette solsystem, er alt, hvad I har. Herudover træder I ind i områder, der er ejet eller kontrolleret af andre, og I kan ikke tage deres fra dem. I kender ikke engagementsreglerne i universet eller forhold mellem nationer eller, hvad der er tilladt og, hvad der ikke er tilladt i dette Større Fællesskab af liv.

I er som barnet, der træder ind i millionbyen – uskyldig, formodende, uopmærksom.

Her vil folk gerne have mange ting fra besøgende. De forventer mange ting. Folk føler, at de er meget vigtige i universet, og at andre naturligt ville komme her og hjælpe jer og give jer det, I ønsker og har brug for. Folk tror, at kontakt er et slags meget spændende eventyr, en ferie fra det menneskelige livs trivialitet.

Guds Åbenbaring giver dig et vindue til dette Større Fællesskab af liv, et vindue, som kun Gud kan give. For der er intet i universet, som Gud ikke er opmærksom på. Ingen race kan bestemt hævde dette. Ingen race har forståelsen for bare denne ene galakse. Ingen race har forståelsen for menneskehedens dybere natur. Selv de få racer i denne region af rummet, der er frie og selvbestemmende, selv de kan ikke fuldtud forstå, hvad den menneskelige natur virkeligt indeholder.

Alle i universet søger ressourcer, og desto mere teknologisk avancerede de er, jo mere er nationer meget afhængige af disse ressourcer. I finder ikke et sted, hvor dette behov ophører med at eksistere, for som I avancerer teknologisk, eskalerer dette behov som følge deraf.

Menneskeheden ved ikke, at dette er en stor tærskel, et stort vendepunkt, et vendepunkt, der vil skabe en fremtid, der ikke ligner fortiden. Når I lever i en verden i tilbagegang, en verden med svindende ressourcer og færre muligheder, ser I ikke jeres sårbarhed i rummet. Jeres grænser er ubevogtede. Jeres folk er uvidende. Jeres regeringer er underordnede deres interne vanskeligheder og problemer med hinanden.

Denne verden er så smukt et sted, så biologisk rig, med så mange vigtige ressourcer, der er vanskelige at finde i et univers af golde verdener..

Åbenbaringen fra Gud må vække dig til de realiteter, til de vanskeligheder og til de muligheder, der er forbundet med at dukke op i et Større Fællesskab af intelligent liv. Ingen af Guds tidligere Åbenbaringer blev påbudt at gøre dette, fordi behovet ikke var der. Menneskeheden havde ikke gjort så store fremskridt.

Men I har nu en global civilisation – splittet, konfliktfyldt, destruktiv, uagtsom, uansvarlig, men ikke desto mindre er det et verdensfællesskab. I har global kommunikation. I har global handel. Og, for mange mennesker, en tiltagende global bevidsthed. Det er på dette tidspunkt, at der vil blive gjort forsøg på Intervention. Det er på dette tidspunkt, at menneskeheden bliver en præmie at gøre krav på.

De væsner, der vil komme og som allerede er her, kan ikke leve i den biologiske komplekse verden, I bebor og til hvilken, I er tilpassede. De har brug for menneskelig assistance. De har brug for menneskelig loyalitet. De har brug for menneskelig deltagelse for at opnå suverænitet og kontrol her. De vil drage fordel af jeres forventninger, af jeres ønsker, af jeres fantasier og af jeres klager for at etablere denne stilling for sig selv.

Se på interventionens historie i jeres verden. Se hvor let indfødte folk underlagde sig tilstedeværelsen af fremmed intervention. Det må ikke blive jeres skæbne.

Hvis I begynder at tænke indenfor denne større arena af livet, vil I begynde at se ting, I ikke kunne se før, og I vil se, at menneskelig forening og menneskeligt samarbejde ikke bare er en ønskelig mål for fremtiden eller en foretrukket mulighed, men en nødvendighed, for at sikre frihed og den menneskelige families fremtid.

Interventionen søger ikke at tilintetgøre jer, men at bruge jer, bruge jer til dens egne formål. Det er en virkelighed, I ikke kan flygte fra, og det bedrag, der vil blive kastet over den menneskelige familie, og den pacifikation, der vil blive kastet over den menneskelige familie, til at underkaste og føje sig, er meget stærk og overbevisende.

Folk, der har mistet troen på menneskeligt lederskab og menneskelige institutioner, vil se efter andre magter i universet til at lede sig, idet de inderligt tror, at en gavnlig styrke vil komme her og genoprette og redde menneskeheden fra sig selv. Det er denne forventning, dette inderlige ønske, hvor ubevidst det end er, som Interventionen vil drage fordel af for dens egne formål.

I hvilken grad jeres frihed end er etableret i verden, er den dyrebar. Den er opnået gennem stor anstrengelse og store menneskelige ofre. Den må beskyttes med stor agtpågivenhed.

I er kun optagede af hinanden i denne henseende. Men nu har I større bekymringer, og med disse, et større behov for at blive uddannede med hensyn til livet i universet og blive forberedte på betydningen af dette vanskelige og farlige engagement.

De væsner, der er allierede med menneskeheden, de frie racer, vil ikke intervenere her, for intervention er en krænkelse for dem. De erkender, at selv hvis de kunne få jeres fortrolighed og tillid, ville de være nødt til at opretholde en kontrollerende tilstedeværelse her for at lede jer ind i Det Større Fællesskab. Og dette kan de ikke gøre. De erkender, at menneskeheden vil være nødt til at kæmpe og selv lide, for at komme til et vist punkt af erkendelse og ansvar med hensyn til sin fremtid og sin skæbne her.

De kan kun give råd. De sender deres Briefinger, Menneskehedens Allieredes Briefinger. Det har de gjort som del af Guds Nye Åbenbaring, for Skaberen ved, at I må se, at I ikke er helt alene i universet, og at frihed og selvbestemmelse findes og er opnået af andre. Men disse er ikke lette at opnå, og de stiller basale krav.

Folk er chokerede over disse ting, ikke fordi de er usande eller fordi de kan forekomme at være sensationelle, men fordi folk aldrig har tænkt på det, og de har ikke en gang lyst til at tænke på det, så stort og så komplekst og udfordrende det er.

Men denne verden er din. Den er grunden til, at du er kommet. Du kom ikke for at sove på en smuk planet, men for at hjælpe med at bevare den og beskytte den menneskelige familie fra tilbagegang og fra undertvingelse.

Menneskelige konflikter opbruger jer. Ignorante, tåbelige og uvidende om, hvad der befinder sig ved jeres grænser, opbruger menneskelige konflikter jer.

Det er tid for menneskeheden at blive moden, at blive voksen, at erkende, at I lever i et Større Fællesskab af liv – et Større Fællesskab, som I ikke kan styre, et Større Fællesskab, der er hinsides jeres anstrengelser, jeres teknologi og endda hinsides det, I kan begribe.

Det er grunden til, at Skaberen af alt liv bringer Åbenbaringen om Det Større Fællesskab ind i verden. Nu er tiden kommet – idet menneskeheden står på randen til en verden i tilbagegang, en verden med aftagende ressourcer og voksende økonomisk og politisk uro og ustabilitet; en tid, hvor verdens religioner er blevet partisaner i en fortsat konflikt og konkurrence om menneskelig accept og lederskab; en tid, hvor de fattigere nationer løber tør for ressourcer og de rige nationer bliver dybt forgældede.

Det er den perfekte tid for intervention. Det er en nødvendig tid, for at en højere menneskelig bevidsthed kan komme frem, og med den et større ansvar for verden – ikke blot for ens nation eller ens gruppe eller ens religiøse tilknytning, men for hele menneskeheden. For hvis en nation slår fejl, kan hele verden slå fejl. Hvis intervention lykkes i en del af verden, truer det alles fremtid her.

Folk er fulde af beklagelser. De er fulde af behov. I visse tilfælde er de fulde af desperate behov – fattigdom og undertrykkelse. Enten er verdens ledere blinde, eller også kan de ikke kommunikere, hvad de er blevet fortalt, hvad de ser og ved. Så landenes befolkninger forbliver uvidende om den største begivenhed i menneskelig historie, den største udfordring for menneskelig frihed og suverænitet og den største anledning til forening og samarbejde mellem mennesker.

For I vil ikke kunne engagere jer med et Større Fællesskab af liv som en krigsførende og konfliktfyldt række af stammer og nationer. I vil ingen styrke og effektivitet have der, og jeres sårbarhed vil være så indlysende for andre.

Menneskeheden ødelægger verdens rigdom, hvilket også har foranlediget intervention.

Der er så meget for jer at lære. Det kan ikke kommunikeres med få ord, men i en mægtig række af lærer, som del af Guds Åbenbaring.

Her må en kristen blive kristen med en Større Fællesskabs bevidsthed. En muslim må blive muslim med en Større Fællesskabs bevidsthed. En buddhist og en jøde må få et større livspanorama, som deres religiøse lærer må blive relevante for. Hvis religion i verden skal uddanne og oplyse mennesker, må de få denne større kapacitet og bevidsthed.

I kan ikke fjolle rundt i lyset af Det Større Fællesskab eller i lyset af de Store Bølger af forandring, der allerede er i verden. Det er tid til at blive voksen.

Menneskeheden har store styrker. I har ikke mistet jeres forbindelse til den dybere Kundskab, der findes i det enkelte menneske. I er ikke blevet et ensrettet, sekulært, teknologisk samfund, der er så almindelige i universet. I har ikke helt mistet jeres frihed eller jeres større følsomheder, skønt disse trues for hver dag, der går.

Livets fornødenheder er grundlæggende overalt. Fremskreden teknologi letter jer ikke helt for disse fornødenheder, og kan faktisk eskalere dem voldsomt. Tror I, at store teknologiske samfund i universet ikke er desperate efter ressourcer, ressourcer som de ikke længere kan producere selv, men må handle for og forhandle om, fra meget, meget langt borte? De har mistet deres selvbestemmelse. Nu er de styrede af selve det handelsnetværk, som de er afhængige af.

For at være fri i universet, må I være selvforsynende, I må være forenede, og I må være meget diskrete. Det er disse krav enhver nation, enhver verden, enhver race må imødekomme i et Større Fællesskab af liv.

Her kan I se faren og forførelsen af menneskeheden, når den tager imod teknologi og ressourcer udefra, hinsides verden. Hvor stor en tiltrækning det vil være! Hvor stor en forførelse det er

Når I en gang taber jeres selvforsyningsevne, er alt det tabt, I værdsætter, for I vil ikke kunne etablere de engagementsvilkår, der må til, for at få adgang til de ting, I nu er blevet afhængige af. Andre nationer vil bestemme jeres opførsel og jeres deltagelse. Det er et livets faktum.

I kan ikke tage jeres lokale univers ved at erobre det, for I vil møde modstand fra alle. Dette er et meget andet billede, end jeres film og jeres science fiction og jeres fantasier, jeres håb og jeres uudtalte forventninger består af. Det kaster et meget anderledes billede på vigtigheden af menneskelig forening og menneskeligt samarbejde her på Jorden, vigtigheden af at sikre og opbygge menneskelig frihed og opbygge magten og nærværet af Kundskab, som Gud har lagt i hvert enkelt menneske.

Her er frihed ikke simpelthen at være forkælet og uansvarlig overfor alle andre eller alt andet. Frihed bliver et essentielt element i din deltagelse i livet. Her kan dine større gaver kaldes frem, for du indser, at du er her for at tjene menneskehedens store og ifarebragte behov. Her aktiveres og forlanges alt i dig, der er sandt og ægte. Her vil nationer bringe deres endeløse konflikter til ophør og forsøge at skabe stabilitet for sig selv og deres naboer, for at sikre deres fremtidige velbefindende og for at beskytte sig selv imod intervention udefra.

Verden vil ikke blive taget med magt, for det er ikke tilladt i denne del af universet. Den vil blive taget med forlokkelse og overtalelse, den vil blive taget ved at drage fordel af menneskelig svaghed og menneskelige konflikter, menneskelig overtro og utilfredsstillede menneskelige behov.

Brutal magt anvendes sjældent i denne del af universet. Bedre og mere fine metoder anvendes til at beskytte verdens ressourcer og til at få overherredømme gennem overtalelse, bedrag og hemmelighedskræmmeri. Menneskeheden er stadig en klodset, voldelig race i denne henseende, men selv dette er under forandring her på Jorden.

We give you these perspectives because this represents the love of the Creator. Though it might be overwhelming and frightening at first, it is a reality to which you must become aware and accustomed. You must think now not only for yourself or for your community or for your nation, but for the whole world because that will determine your fate and destiny and the well-being of your children and the children of the world.

Vi giver jer disse perspektiver, for dette repræsenterer Skaberens kærlighed. Skønt de først kan være overvældende og skræmmende, er dette en virkelighed, I må blive opmærksomme på og vænne jer til. Nu må I ikke kun tænke på jer selv eller på jeres fællesskab eller på jeres nation, men på hele verden, for denne virkelighed vil afgøre jeres skæbne og bestemmelse og jeres børns og verdens børns velbefindende.

Det er et mægtigt skift af bevidsthed, nu et stort og nødvendigt skift. Folk vil naturligvis modsætte sig dette. De vil søge tilflugt i deres religion. De vil søge tilflugt i deres politiske ideologi. De vil søge tilflugt i menneskelig rationalitet. Men livet i universet er ikke afhængige af disse ting. Livet fortsætter uanset, om I er bevidste om det eller ej, uanset om I er forberedte på det eller ej. Det er ikke et spørgsmål om perspektiv. Det er ikke et spørgsmål om ideologisk orientering. Det er virkeligt et spørgsmål om at være opmærksom, være observerende og objektiv og ærlig overfor sig selv.

Det er en stor udfordring, men en nødvendig udfordring, og en forløsende udfordring, hvis den kan imødekommes ærligt og oprigtigt. I har øjnene at se med og ørerne at høre med, men I ser ikke og I lytter ikke. Alle omkring dig forekommer at være besatte, åndsfraværende eller undertrykte. Hvem vil tale til dem? Hvem vil undervise dem? De vil muligvis ikke høre Vore ord. Hvem vil tale til dem?

Du behøver kun at pege på Åbenbaringen, for du kan ikke selv forklare livet i universet. Du kan ikke selv forklare de Store Bølger af forandring, der kommer til verden. Du kan ikke selv forklare, hvad menneskelig åndelighed betyder på Kundskabens niveau. Du kan ikke selv forklare visdom og Kundskab fra universet. Du kan ikke selv forklare menneskehedens større skæbne, og hvad der må gøres for at nå den.

Med dette for øje, må du rette dig mod Åbenbaringen, for Åbenbaringen er større, end hvad nogen enkeltperson kan forstå. Peg på Åbenbaringen, for den alene har forberedelsen på menneskehedens fremtid og skæbne i en opdukkende verden.

Gud giver menneskeheden det, menneskeheden ikke kan give sig selv. Gud varskoer menneskeheden om farerne og om mulighederne og om de ting, der er nødvendige, når man lever i en verden i tilbagegang. Gud bringer en afklaring af den menneskelige ånds natur og dens formål ind i verden, en natur og et formål, der er gået tabt og er blevet så tilsløret i Guds tidligere Åbenbaringer.

Åbenbaringen er mægtig. Den taler om så mange ting. Du kan ikke opbruge den, og du må anvende den og gøre den gældende og dele dens virkelighed med andre. Det er først der, at du vil se, hvad den virkeligt betyder, hvorfor den er nødvendig og hvorledes den holder dette store løfte for fremtiden og for denne verdens menneskers frihed.

For succes er ikke sikret. Mange folkeslag i universet er bukket under for overtalelse og undertvingelse. Det er sket utallige gange. Det er det uundgåelige resultat af, at folk ikke er blevet varskoet og forberedt på deres engagement med en større arena af intelligent liv.

Vogt jer for jeres egne fantasier og forventninger. Stil spørgsmålstegn ved dem. Overvej dem i lyset af naturens virkelighed og i lyset af menneskelig historie.

Hvis du er ærlig overfor dig selv, må du komme til at indse, at du ikke ved, hvad der er hinsides denne verdens grænser, og at håbefulde forventninger kan være yderst blændende. Du må være forberedt på hvad som helst og alt, ligesom du må være forberedt på hvad som helst og alt, der fungerer i denne verden i menneskelige forhold og i selve livets aktiviteter.

For at være fri, må du være stærk. For at være stærk, må dit sind være klart. Du må se klart. Du må høre sandheden. Du må være objektiv omkring dit liv og omkring dine omstændigheder. Du må se på verden ikke med beklagelse eller undgåelse, men med medfølelse, tålmodighed og beslutsomhed. Hvis du skal smede grundlaget for en ny fremtid her, og spille din lille men vigtige del her, må du have denne indstilling.

Accepter denne kærlighedens og Åbenbaringens gave. Med den følger et stort ansvar, men også en stor styrke og et stort løfte.

Du lever endnu ikke det liv, det var meningen, at du skulle leve, for dit liv er ikke engageret i den større virkelighed, der lever i dig og overalt omkring dig. For menneskeheden er dette et stort vendepunkt. Og for dig er dette et stort vendepunkt.

Verdens folk må vågne op til Det Større Fællesskab og til den verdens forfatning, de lever i. I må lære om jeres større styrke og større visdom, som Gud har lagt i jer, for at lede jer, forberede jer og beskytte jer.

Gud har talt igen. Det er med det højeste formål for at imødekomme den største række af behov.