Visionen

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

the future world

Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers,
den 27. januar, 2013
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til Samfundet af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Menneskeheden har kimen til storhed, på trods af sine fejl, sin uvidenhed og sin korruption. For åndelighed er stadig i live i denne verden, hvor den er død og glemt i så mange andre. Kærlighedens ild brænder stadig her, i mange, mange menneskers sind og hjerter – en ild, der er blevet kold i så mange andre verdener i universet omkring jer.

Menneskeheden kender ikke til sit større løfte og større potentiale, for den kæmper med netop de kræfter, der har ødelagt kærlighedens og Kundskabens magt i andre verdener – selve grådighedens, belejlighedens, korruptionens, konflikternes, krigens og tabets kræfter.

Tænk ikke, at dette er unikt for denne verden og for den menneskelige familie, for disse ting har været en del af alle store nationers udvikling i universet omkring jer. Men mange af de nationer, der er udenfor jeres verden, har aldrig kendt frihed, har aldrig kendt medfølelse. Undertrykte fra begyndelsen har de udviklet sig teknologisk, men ikke på en måde, der på nogen måder er meningsfuld.

Menneskeheden kender ikke til sit større løfte og sit potentiale for fremtiden. Dog vil den fremtid, der vil give menneskeheden stabilitet, sikkerhed og beskyttelse mod sammenbrud i verden og mod intervention udefra, være en verden, der ser meget anderledes ud, end den, du ser i dag, og være meget anderledes, end den, langt de fleste mennesker forventer og lægger planer for i dette øjeblik. For skulle menneskehedens ønsker og ambitioner blive opfyldt i fremtiden, ville civilisationen kollapse og blive overtaget af andre nationer i universet, som allerede nu ser på verden med stor målrettethed.

Den fremtidige verden for menneskeheden, skulle det lykkes den at klare denne store overgang, er en verden, som få mennesker kan se i dag. Dog repræsenterer den vækst og modenhed i universet, især blandt fremskredne verdener, der har været i stand til at bevare individuel frihed og drage fordel af sine gaver og minimere virkningerne af dens kaotiske udtryk.

Dette er evolution. Men evolutionen følger de beslutninger, de intelligente racer, som den er en del af, træffer. Skulle menneskeheden fortsætte på sin fortvivlede kurs, vil den opbruge verdens ressourcer og sådan destabilisere verdens klima, at den kun vil være beboelig for en meget lille procentdel af den menneskelige befolkning, og dem, der kan overleve, vil være under større pres. Tænk ikke, at dette ikke er sket i universet omkring jer, for miljøsammenbrud er sket utallige gange, så ofte med alvorlige og tragiske konsekvenser til følge.

Fremtidens verden bliver nødt til at bygges op af asken fra den gamle verden og fra ønsket, medfølelsen og visdommen i de mennesker, der kan se, og som erkender, at menneskeheden er ved at runde et stort hjørne og på dette tidspunkt passerer over en stor tærskel.

Den fremtidige verden, der vil være bedre end jeres fortid, må tilnærmes gennem en meget vanskelig og farlig overgangstid – en tid, hvor mange ting vil falde bort; en tid, hvor der vil være stor og tiltagende miljømæssig, social og økonomisk ustabilitet; en tid, hvor der vil være stor risiko for krig og konkurrence om, hvem der vil have adgang til de resterende ressourcer.

Nationer vil være ustabile. Der vil være voldelige revolutioner, selv i stabile lande. At bære nag vil tiltage mellem nationer, der kæmper og konkurrerer om de få tilbageværende uspolerede dele af verden. Muligheden for menneskeligt sammenbrud er meget stor under disse omstændigheder og bør aldrig undervurderes. Lad dig ikke narre af blind optimisme, for du må se realiteterne ved at leve i en verden med svindende ressourcer og miljømæssig ustabilitet i øjnene.

Her har menneskeheden et stort valg, som ikke kun skal træffes af nationers ledere, men af borgere overalt, med hensyn til, hvilken vej de vil følge. Vil de følge stridens, konkurrencens og krigens vej? Eller vil de søge måder at genoprette verden på, at forvalte dens ressourcer og dele dem retfærdigt, så menneskeheden kan have en fremtid, en fremtid, der er bedre end dens fortid? Her drives menneskelig enhed og samarbejde ikke af et stort ideal eller af en religiøs filosofi, men af ren og skær nødvendighed selv, for alternativerne er alt for alvorlige og tragiske til overhovedet at overveje.

Beklag dig ikke over dette eller tro, at det er et stort uheld for dig, for du er sendt til verden på dette tidspunkt, for at være en del af denne store overgang. Hvis du kan opdage den større Kundskab, som Gud har lagt i dig – som er der for at vejlede dig, beskytte dig og føre dig til et større liv i opfyldelse og bidrag – vil du kunne bruge disse omstændigheder gavnligt, for at være en del af en større kraft for det gode i verden, en kraft der er stort behov for og som må komme til udtryk gennem individers hensigter og visdom mange, mange steder.

I står ved en stor skillevej. Vælg den ene vej, og den vil afgøre jeres skæbne. Vælg den anden vej, og den vil afgøre jeres skæbne. Her må du have vision. I kan ikke bare handle i hast og formålstjenlighed. I kan ikke bare handle udfra ønsket om magt og rigdom i øjeblikket, ellers vil I forspilde fremtiden og skabe et forfærdeligere resultat, end I overhovedet kan forestille jer.

Her straffer Gud ikke menneskeheden. Det er ikke Guds vrede, for Gud har ingen vrede. Den er en menneskelig opfindelse – en vred Gud for vrede mennesker. Men Gud tillader menneskene at træffe beslutningen om sit eget lod i denne verden og at vælge sin egen fremgangsmåde og individuelt og kollektivt afgøre, hvilken vej den vil gå, idet den står overfor dette store gab på vejen.

Hvis menneskeheden vælger stridens, konkurrencens og krigens vej, så kan du følge dette scenarie i din forestilling, og se, hvor skrækkelige og forfærdelige omstændighederne ville være. Faktisk er det forfærdeligere, end du kan forestille dig.

At vælge alternativet er at vælge at leve anderledes, bruge meget færre af verdens ressourcer og tænke på dig selv, ikke alene som del af en gruppe, en stamme eller en nation, men som verdensborger, der nu arbejder på at bevare stabiliteten i verden og videreførelsen af den menneskelige civilisation, som er opbygget over en meget lang periode og har avanceret og gjort fremskridt, på grund af utallige menneskers ædle arbejde, som har givet deres liv, for at opbygge visse aspekter af denne civilisation. Selvom denne civilisation er yderst ufuldkommen og fyldt med fejl og korruption, har den stadig et storslået potentiale.

Hvis du kunne vove dig rundt i universet, i din lokale region af rummet, ville du se, hvor stort dette potentiale er, i modsætning til de fleste andre nationer. Du ville blive chokeret og forfærdet over manglen på frihed i disse riger. Du ville se på livet i disse verdener og indse, at det ville være fuldstændig undertrykkende for dig. Mange er blevet stærkt indskrænkede gennem krig og konflikt internt og mellem hinanden og andre nationer i universet. Lektionerne her er omfattende, alvorlige og meget nødvendige at genkende.

Hvis I tager den lette vej, den vej, hvor man lever for øjeblikket, hvor man får alt, hvad man ønsker sig, vil I være krigens motor i dette liv. I vil følge den vej, som så mange andre verdener har fulgt, med et uundgåeligt resultat af afsavn og kaos til følge.

Men Gud har sendt et Nyt Budskab til verden, for at advare om resultatet her og for at give menneskeheden et større løfte, for menneskeheden har dette større løfte. På trods af sin tragiske historie og sine endeløse konflikter, har den stadig dette større løfte. Og du, som individ, har dette større løfte, fordi Gud har lagt Kundskab i dig, til at vejlede dig, Kundskab, som du endnu ikke har opdaget, men som du desperat har brug for, i alle dine bestræbelser.

Visionen er en bæredygtig verden. Det betyder, at Jorden vil give jer alt, hvad I har brug for, for I kan ikke tage ud i universet for at søge de ressourcer, som I har ødelagt her på Jorden, ellers vil I falde for fremmede magters overtalelse. Det vil de endda opmuntre jer til at gøre, for det er sådan herredømme kunne opnås i denne verden, for dem, der observerer jer langvejs fra.

Nej, menneskeheden vil være nødt til at være selvforsynet. Den må være tilstrækkelig forenet. Og den må være meget diskret.

Frie verdener sameksisterer ikke særlig godt med verdener, der ikke er frie. Her må I være meget forsigtige. Dette vil ændre jeres idéer om rumrejser og om at besøge andre verdener, som var det en form for åndelig søgen eller en fascinerende turisme. Skaf dig af med disse forestillinger, for de er absurde og unaturlige i universet.

Menneskeheden bliver nødt til at være meget ansvarlig og meget forsigtig med, hvad den projicerer ud i rummet, hvordan den styrer sin verden og deler sine ressourcer og så videre.

Fra dette tidspunkt kan du sige: “Nå, jeg kan ikke engang forestille mig sådan en verden. Jeg tror ikke, den er mulig.” Men den er ikke kun mulig. Den er nødvendig. For alternativet er for frygteligt at tænke på.

Derfor må du lytte og være åben overfor en ny virkelighed og for din deltagelse, med henblik på at bygge denne virkelighed, for den kommer ikke af sig selv. Hvis beslutsomme individer ikke er orienterede i denne retning, vil menneskeheden handle på sin egen måde. Det vil være kaos.

Derfor må du have et stort hjerte, en stor styrke, et stort formål og en stor vision, som Kundskab inden i dig vil give dig, når du er klar til at tage imod. Du har brug for disse ting, fordi du har brug for at komme ud af dit ynkelige liv, dine ynkelige bestræbelser, dine tragiske idéer og involveringer. I betragtning af hvem du er, og hvad du virkelig er sendt hertil for at gøre, er dit liv i øjeblikket ynkeligt og uheldigt og vildledt.

Acceptér dette, for det taler om din storhed. Men for at optage din storhed, må du se din svaghed i øjnene så objektivt som du kan. Og du må have en vision for menneskeheden, der virker upraktisk, urealistisk, måske endda umulig, men ikke desto mindre er nødvendig. For det er en Vision om Himlen. Det er Himlens Vilje. Men Himlens Vilje må udtrykke sig gennem menneskers sind, hjerter og handlinger overalt.

Jeres fremtid vil være meget anderledes. Den vil have en meget mindre menneskelig befolkning. Store dele af verden må efterlades i deres naturlige tilstand, for at begynde genopbygningen af klimaet i verden. Handel vil foregå meget mere lokalt, i forhold til i dag, for der vil ikke være tilstrækkelige ressourcer til at bringe ting fra hele verden, undtagen i meget sjældne situationer. Floderne må renses. Søerne må renses. Atmosfæren må renses.

I bliver nødt til at bevogte jeres grænser til rummet meget omhyggeligt og være meget forsigtige med, at eventuelle andre racer kommer på besøg her. Jeres få allierede i jeres lokale region af rummet vil ikke søge at få relationer til jer, før I har nået en stabil og ordnet tilstand i denne nye verden, for de indser, at deres tilstedeværelse her ville skabe tvivl og forvirring, for i denne henseende har I endnu ikke evnen til at skelne ven fra fjende.

Menneskeheden bliver nødt til at gøre sig fortjent til sin frihed. Den bliver nødt til at fortjene sin isolering i universet. Den bliver nødt til at vokse fra sin ungdom og sine barnlige fantasier om sin egen betydning i universet, og hvad universet egentlig er, og hvad der sker derude.

For at gøre dette muligt, har Skaberen af alt liv, som en del af det Nye Budskab til menneskeheden, sendt en lære om virkeligheden og åndeligheden af livet i universet, for at give jer en sand redegørelse over, hvad der foregår udenfor jeres grænser, og en nøgtern forståelse af, hvad I må gøre her på Jorden, for at forberede jer på at være i dette Større Fællesskab, som en fri og selvbestemmende race.

Jeres fremtidige verden vil være en verden med omskifteligt klima og begrænset fødevareproduktion. Ørkenerne vil vokse. Havene vil stige. Derfor må de jorder, der kan producere føde, dyrkes og beskyttes meget omhyggeligt. Krig og strid mellem nationer vil af nødvendighed blive begrænset. Så meget selvforsyning som muligt vil måtte etableres overalt, hvorend menneskeheden kan bevare sin position og sin infrastruktur.

Stor overholdelse vil være nødvendig, og den individuelle frihed vil til en vis grad blive indskrænket. For i denne verden kan du ikke gøre hvad som helst, eller have hvad som helst, eller være hvad som helst, du gerne vil. Men det er okay, for du kom ikke til verden for at forkæle dig selv på denne måde. Du er blevet sendt til verden, for at tjene verden og for at bidrage til at fremme og opbygge og forfine den menneskelige civilisation.

Det er dit sande formål. Og hvis du kunne finde din dybere natur og begynde at reagere på den, ville du se, at dette er sandt for dig, uanset din personlighed, dine vaner, din overbevisning, din religion eller din nationalitet.

Hvis tilstrækkeligt mange mennesker kan komme til at erkende Kundskabens kraft i dem selv, det dybere Sind, som Gud har lagt i dem, så kan sådan en verden skabes og opnås, med et minimum af stress og ødelæggelse.

Faktisk vil din store modstander i fremtiden være selve naturen. I bliver nødt til at finde måder at beskytte jer selv mod den tiltagende ustabilitet i den naturlige verden, som er et produkt af menneskeligt misbrug, menneskelig korruption og menneskelig forurening. Det vil være en kamp med naturen mere end en kamp med hinanden.

Naturen her er en magtfuld modstander og må fremfor alt forstås og respekteres. Men på nuværende tidspunkt har menneskeheden mistet sin kontakt med naturen. Den tror, den kan gøre verden til alt, hvad den vil. Den tror, den kan forvandle ørkenerne til landbrugsjord. Den tror, den kan gøre sine byer til legepladser. Den tror, den kan udnytte alle Jordens kræfter til sine egne fornøjelser, ønsker og hensigter. Men det er tåbens paradis, og alle i det Større Fællesskab, som har gennemgået disse udviklingsstadier, forstår hvad dette vil sige.

Menneskelig frihed og frihed i universet er ikke en rettighed. Den er et privilegium. Den er en belønning bygget op af generationer af individers utrættelige indsats for at gøre frihed mulig og for at bevare og høste fordelene af dens store kreativitet og produktivitet og samtidigt minimere de vanskeligheder og den kaos, som den til tider kan skabe mellem folk, hvis den ikke er styret af Kundskab.

Jeres fremtidige verden vil have en meget mindre befolkning, men det må orkestreres og ikke være et produkt af tilintetgørelsen af den menneskelige familie. Men overgangen mellem den verden, I har i dag, som smuldrer, og den fremtidige verden, som er jeres større løfte, består af en stor kløft.

Det er som stod I på randen af et stort gab og så hen over gabet til den anden side og undrede jer over, hvordan I skal komme derover. Der er ingen magisk lift, der vil løfte jer over dette gab. Der er ingen bro, der på magisk vis vil komme til syne, for at få jer derover. I bliver nødt til at klatre ned i denne kløft, krydse den og finde vejen opad på den anden side.

Der er en vej, og Gud viser vejen i den Nye Åbenbaring. For Guds gamle Åbenbaringer kan ikke levere dette, for det var ikke deres formål. De blev ikke designet til dette. Men nu har menneskeheden nået en stor tærskel, måske den største, den nogensinde er stødt på – verdens destabilisering og dens møde med et univers af intelligent liv, et ikke-menneskeligt univers, hvor frihed er sjælden.

Du må forstå disse ting, hvis du nogensinde skal opdage dit større formål med at være i verden. Du må forstå disse ting, hvis du skal forstå din dybere natur, og hvorfor du er i konflikt med dig selv om, hvad du vil og hvad du har brug for. Du må forstå disse ting for at indse, at der er en visdomsstemme inden i dig, og at der er mange svaghedsstemmer inden i dig. Du må kunne bære det, der er sandt, selvom det virker usandsynligt eller endda umuligt, givet verden i dag. Du må have Himlens Vision. Den må være i dit hjerte, ikke kun i dit sind.

Tænk på denne fremtidige verden. Den vil ikke være en nem verden. Den vil ikke være et paradis. Den vil ikke være en verden, hvor du i det uendelige vil få alt, hvad du ønsker dig. Det vil være en verden med stort ansvar og samarbejde. Det vil være en verden, hvor du vil være nødt til at tage dig af andre mennesker og være en sand deltager i din nation og i din kultur. Det er en verden, hvor menneskelig korruption vil blive begrænset, selvom den ikke kan udryddes. Den vil blive begrænset af nødvendighed, for menneskeheden har ikke råd til krig eller revolution i en verden som denne.

Jeres position i verden vil være skrøbeligere, end den har været tidligere, og I vil blive truede af kræfter i universet, som vil søge at vinde herredømme her, uden brug af magt, ved at bruge overtalelses- og tilskyndelseskunsten eller modløshedens magt. I vil kæmpe mod et ustabilt klima og nedgangen i ressourcer. Alt vil være nødt til at blive brugt godt og med stor omhu.

Men det vil være en verden med stor åndelig kraft og stor sikkerhed, større end noget tidspunkt i menneskehedens historie, hvis en sådan verden kan opnås. Det vil være en verden, hvor menneskelig opfindsomhed vil blive højt værdsat. Og Kundskabens kraft vil være tilgængelig for mange flere mennesker, end tilfældet er i dag.

Du må høre, hvad jeg siger til dig. Det er ikke den verden, du ønsker dig. Det er den verden, der vil være og som må skabes. Og du ønsker den, og du vil ønske den i stigende grad, efterhånden som verden omkring dig bliver stadig mere ustabil, stadig mere udfordrende, stadig farligere.

Her må du holde op med at brokke dig over verden og bruge den energi, du bruger meningsløst og sløset på at klage og kritisere andre, på at begynde at bygge dit livs Fire Søjler, det overordnede grundlag for at udholde en tid med store forandringer og omvæltninger. Du må tage Trin til Kundskab, for at finde den større kraft, som Gud har givet dig, som eksisterer udenfor intellektets rige og rækkevidde. Og du må se på verden, ved at følge Guds Nye Åbenbarings råd og vejledning, som alene har kraften og klarheden til at skabe en bedre fremtid for menneskeheden.

Her vil alle verdens religiøse lærer finde deres resonans, hvis de kan forstås rigtigt. For de blev givet til at bygge menneskelig civilisation, verdenscivilisation, og de har haft delvist succes med at gøre dette.

Nu må den menneskelige civilisation beskyttes og må udholde de Store Bølger af forandring, der kommer til verden, og må beskyttes mod intervention, overtalelse og manipulation fra kræfter fra hinsides verden, som er her for at drage fordel af menneskelig svaghed, splittelse og forventninger.

Vig ikke tilbage for dette, for dette er dit liv. Dette er din fremtid. Det er den verden, du vil overdrage til dine børn. Det er den verden, du bliver nødt til at tage dig af, når du endelig bliver voksen og holder op med at forkæle dig selv i dine fantasier og spilde din tid og dit liv på meningsløse engagementer med andre.

Det er en verden, der vil kræve menneskelig modenhed, menneskelig visdom og menneskeligt samarbejde på en skala, der aldrig før er set. I dette kan menneskeheden finde sin forløsning, sin kraft og opfylde sin skæbne, ved at blive en fri og selvbestemmende race i universet.

Dette er visionen. Du må have denne vision, hvis du skal bygge denne slags fremtid og ikke lade fortidens tragedier og konsekvenserne af fortiden og menneskehedens uvidenhed, menneskehedens dumhed, tage modet fra dig eller berøve dig denne vision. Ellers vil du gå glip af din skæbne her.

Her må du tilgive din fortid. Du må tilgive andre og se, at det hele repræsenterer behovet for Kundskab i dig selv. Dine fiaskoer, andres fiaskoer, fortidens fiaskoer, fremtidens sandsynlige fiaskoer må alle ses klart og objektivt og anerkendes som en demonstration, en enorm og overbevisende demonstration på behovet for Kundskab.

Derfor har Gud givet dig Trin til Kundskab. For første gang i denne verdens historie har Gud givet Trin til Kundskab til mennesker overalt, ikke kun til helgener og vismænd eller store kunstnere eller humanitære. Opskriften til succes og advarslen mod fiasko leveres nu som aldrig før.

Bedrag ikke dig selv ved at tro, at dette er en negativ vurdering af fremtiden. Det er simpelthen at være ærlig. Og hvis du kan være ærlig overfor dig selv og objektiv med hensyn til at se på verden, vil du se disse ting. De er klare som dagen for dem, der kan se.

Folk insisterer på den verden, de gerne vil have, fordi de er bange for verden. Og de er så givet til deres ønsker og deres overbevisninger og deres præferencer, at de ikke kan se det klart, der sker omkring dem, og endda indeni dem. Så de fejlforvalter deres helbred. De fejlforvalter deres relationer. De fejlforvalter brugen af verden. De falder i strid med sig selv, med andre og med selve livet.

Hvis du ser med klare øjne, vil du se disse ting demonstreret overalt omkring dig. Men du må ikke se med fordømmelse, hvis du skal have styrken og energien og fokusset til at bære den større vision, der må bæres af et stigende antal mennesker.

Hvis Guds Nye Åbenbaring kan gøres tilgængelig for dem, vil de kunne se. Og de vil kunne erkende, at Kundskab er den mest magtfulde kraft i universet, og at den lever i dem og venter på at blive opdaget.

Husk, at menneskeheden står overfor en grundlæggende beslutning om, hvilken vej den vil tage. Og den vil fortsætte på den vej, den er på nu, medmindre tilstrækkeligt mange mennesker beslutter sig for noget andet. Selvom de ikke kan skabe den nye verden med det samme, må de bygge grundlaget for den at eksistere, hvilket vil kræve generationer af menneskers indsats og dedikerede handling.

Du undrer dig måske: Vil folk virkeligt gøre disse ting, på trods af deres egne interesser? Vi siger, at hvis de vejledes af Kundskab, vil de gøre disse ting, for det er den storhed, der lever i dem.

Her må du have tro, ikke kun på resultatet, men du må have tro på Kundskabens kraft og nærvær i dig. Hvis den er en fjern, ukendt virkelighed, må du tage Trin til Kundskab, for at finde kilden til din styrke, din integritet og din større mission i at være i verden på dette tidspunkt, under disse omstændigheder.

I dette går Himlens velsignelser sammen med dig. Uanset hvilken religion du er del af, uanset hvilken nation du end lever i, uanset din sociale status, uanset din økonomiske virkelighed – er Kaldet der, Kundskabens kraft er der. Den må komme frem fra de mange nu og ikke kun de få. Dette er Himlens Vilje. Må dette så være menneskehedens hensigt.