At Stå Overfor Åbenbaringens Lys

Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 18. august, 2012
i Boulder, CO

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Facing the Light of Revelation from the New Messenger book
Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 8

Folk erkender ikke, hvad Budbringeren står overfor i verden. For ham er det meget vanskeligt, og han accepterer det kun modstræbende, fordi det er så vældigt svært – så risikabelt og uvist og med visheden om afvisning og fornægtelse. Det er et meget vanskeligt forehavende, ser du.

Det har altid været tilfældet for Budbringerne. Og mens de har været de vigtigste mennesker i hele menneskets historie, har de også haft nogle af de vanskeligste opgaver – opgaver, som de aldrig selv ville have valgt, men som med stor vægt blev givet dem.

Faktisk er deres arbejdes mirakel miraklet af deres accept og deres villighed til at følge et mønster og en vej, de ikke selv har lagt eller selv har designet, at vove sig fremad uden en stor ordning eller plan – uden at kende alle trinene og hvad de ville kræve og, hvad der måtte udvikles indeni dem selv, hvad der måtte gives slip på og hvad det ville kræve af alle, der blev kaldt til at assistere og følge dem.

Så, mens de havde verdens største opgave, havde de også mindst information at begynde med. Kun visheden om, at det må gøres. Kun kraften af engagementet med Den Englelige Forsamling. Kun overbevisningen dybt i dem selv, at det er nu. Det er alt, de har forberedt sig på. Det er alt, de må gøre.

Der er intet alternativ. Der er intet andet liv at vælge. Der er ingen vej udenom. Man kan ikke undskylde sig selv, ser du, når man når dette punkt. Man må op på det skib, der sejler til Den Nye Verden, med alle de farer, dette involverer, og uvisheden med hensyn til, hvad man vil finde og opleve, når man når frem.

For Budbringeren involverer farerne både fiasko og succes. Hvis det ikke lykkes ham at nå tilstrækkeligt mange mennesker i verden, vil Budskabet muligvis ikke få fat her, det vil gå ubemærket hen og blive lavet om og ændret af folk efter deres egne formål og ønsker.

Men på en måde medfører succes større vanskelighed for Budbringeren, for med succes kommer anerkendelse, og med anerkendelse kommer modgang. Med anerkendelse kommer accept, der ikke er ægte – folk, der strømmer til for at møde Budbringeren, men af alle de forkerte årsager, – gerne særlige begunstigelser, gerne mirakler, gerne særlige dispensationer, gerne være sammen med Budbringeren, være del af hans særlige følge, rejse sammen med ham og være hans følgesvend og gøre krav på al betydningsfuldheden og anerkendelsen herfra.

Så vil der være folk, der tror, at Budbringeren er deres makker og deres partner. Så vil der være folk, der kommer, men som ikke virkeligt er villige til at gøre den indsats og den selvransagelse og det arbejde, der forlanges, for at stå op til denne begivenhed, denne tids absolut største begivenhed i verden.

Jo, de er kommet af de rette årsager, men de kender ikke sig selv nok til at se, hvor de kunne svigte, se, hvor de er svage og sårbare, se, hvor de kunne falde for overtalelse fra andre kræfter og træde tilbage til skyggerne, når en gang vejen bliver mere vanskelig og udfordrende.

Nogle vil fortone sig. De kan ikke acceptere udfordringen. De kan ikke se den ærlighed i øjnene i sig selv, som dette vil kræve, skønt de er kaldt til denne situation, skønt det er det rette sted og rette tidspunkt for dem.

Blandt de mennesker, der vil afvise Budbringeren, er alle de, der beskytter deres stilling, deres investeringer, deres ideologi, deres arrogance, deres betydningsfuldhed, deres stolthed, deres samfundsstilling, deres stilling i den akademiske verden, deres stilling i det teologiske samfund.

Der findes de mennesker, der vil afvise Budbringeren, fordi han ikke bringer dem gaver og mirakler og ikke letter dem for alle deres vanskeligheder – og ikke lover henrykkelse, glæde og paradis i fremtiden. De må overbevises af sandheden. De kan ikke selv se den klart. De vil gerne have, at Budbringeren beviser sig selv overfor dem, når de i virkeligheden må bevise sig overfor ham.

Så er der alle de falske budbringere, der af stolthed og arrogance og usikkerhed vil proklamere, at de har et nyt budskab fra Gud, eller noget i denne retning. Og de kan være meget overbevisende, meget aggressive, meget charmerende, karismatiske. Men deres budskab har ingen substans. Det er ikke originalt på nogen måde. Mens det kan påvirke nogle forskellige intellektuelle tilknytninger, er det ikke en Ny Åbenbaring. Det bringer ikke en ny virkelighed til verden. Det forbereder ikke menneskeheden på fremtiden. Det favner ikke alt liv i denne verden og hinsides. Det er produktet af deres fantasi, deres nysgerrighed og deres uforsvarlige tilknytning.

Og de vil dumpe i prøven, ser du, og derfor vil Budbringeren blive forbundet med dem – den falske budbringer. ”Åh, vi har haft så mange falske budbringere før. Vi er blevet advaret om de falske budbringere.” Derfor vil den ægte Budbringer blive forbundet med dem.

Folk vil gerne have, at Budbringeren passer til deres forventninger og definitioner, ser du. De vil have, at han er ren, ædelmodig, strålende, almægtig, kan ting, som ingen andre kan, for at bevise sig selv overfor dem, når de i virkeligheden må bevise sig overfor ham.

De tidligere Budbringere er blevet så ophøjede og forskønnede og forstørrede, at de er blevet som guder, hvis ikke de direkte bliver kaldt guder. Derfor [tror folk], at en ny Budbringer må have alle de kvaliteter, der er blevet tilføjet og forbundet med de tidligere store Budbringere i verden. Så forventningerne er urealistiske og har intet at gøre med Budbringerens virkelige egenskaber eller det, der kvalificerer denne person til at proklamere Budskabet og påtage sig denne større rolle i verden.

Folk tror, at der ingen fremtidige Budbringere er. ”Profeten var den sidste Budbringer. Kristus var den sidste Budbringer. Der er ikke behov for andre.” Men, dette vil sige, at Gud ikke har mere at sige til menneskeheden, at Gud har mistet interessen for menneskeheden og ikke vil forberede den på den største begivenhed i menneskets historie, som den nu begynder at måtte se i øjnene: en verden, der svækkes, en verden med svindende ressourcer, voldsomt vejr og stadigt voksende økonomisk og politisk ustabilitet; en verden, der nu står overfor globale kriser, ikke blot regionale eller lokale kriser; en verden, der står overfor intervention fra universet omkring jer, af små invasive grupper, der er her for at drage fordel af menneskelig svaghed og menneskelige forventninger.

Ingen af Guds tidligere Åbenbaringer kan forberede jer på dette. Ingen af Guds tidligere Åbenbaringer blev givet for at tale til hele menneskeheden helt fra begyndelsen. For Guds Nye Budskab er ikke for en gruppe eller en region eller en stamme. Det er et Budskab for hele verden lige nu, for alle står overfor Forandringens Store Bølger, der kommer til verden, og alle står overfor et univers fyldt med intelligent liv, et ikke-menneskeligt univers, som menneskene ikke ved noget om overhovedet.

Ville Gud lade menneskeheden fejle kollektivt og fuldstændigt i lyset af den ene eller begge disse store tærskler, mens folk slås og slår hinanden ihjel over hvem, der skal være Profet eller hvad sandheden skulle være eller hvordan deres definition på Gud skulle være, med al fortidens fjendskab, grusomhed, elendighed og uforsonlighed, for at støtte og styrke disse holdninger og overbevisninger?

Uden en Ny Åbenbaring, vil menneskeheden bryde sammen i krise efter krise efter krise, mens mad, vand og energi bliver mere knappe og vanskelig at finde – hvilket fører til krige af desperation, der fører til voldsomhed på en skala aldrig før set i verden.

Folk kan ikke se dette, ikke fordi det ikke er indlysende, ikke fordi tegnene på det ikke ses i verden, men fordi folk ikke har styrken eller modet eller troen til at se ting af denne størrelsesorden i øjnene. De vil tro, at det er tidens ende: at verdens ende endeligt er kommet. Men det er begyndelsen på en stor overgang.

Og resultatet af denne overgang vil blive afgjort indenfor de næste tyve til tredive år – om menneskeheden vil være en nødstedt og undertvungen race, undertvunget af fremmede racer, der har plantet sig selv her under foregivende af at byde håb og forløsning til en kæmpende menneskehed. Eller vil menneskeheden rejse sig op og blive en stærk og uafhængig race i universet, og etablere sine egne grænser og engagementsregler med livet fra hinsides? Vil menneskeheden lære at leve i en verden af aftagende ressourcer, en verden, der kræver større sindsligevægt, samarbejde, forsoning og bidrag?

Kun Gud ved det. Folk er fortabte i fortiden. De bevæger sig fremad og ser sig tilbage. De ser ikke det, der kommer over horisonten. De ser det ikke, fordi de er for bange, for besatte, for optagede og for fyldte med deres egne idéer og overbevisninger, for arrogante, for ignorante. Mens livet giver dem tegnene og advarslerne, ser de ikke disse. De hører ikke disse. De reagerer ikke.

Så Gud må sende en Ny Åbenbaring ind i verden og sende en ny Budbringer ind i verden for at forberede menneskene på disse største af alle begivenheder. Og han vil være nødt til at stå overfor alt det, de tidligere Budbringere måtte stå overfor. Men han må se endnu mere i øjnene, for nu taler han til hele verden – til folk fra mange lande på en gang, folk fra mange kulturer og mange religioner på en gang. Den modgang, han vil møde, kan bestemt blive større end noget, nogen tidligere Budbringer har mødt i pågældendes tid, under pågældendes omstændigheder.

Modstanden imod Guds Åbenbaring vil komme fra mange retninger – fra regeringer, fra religiøse institutioner, fra andre folk, der konkurrerer om overherredømme. Den vil blive afvist af sekularister og videnskabsfolk, der tænker, ”Ja, det er endnu en tåbelighed at tænke, at Gud taler igen.” Fordi de har gjort deres idealer og deres videnskab til deres religion, og som alle andre religiøse skikkelser, der ikke er åbne for Åbenbaring, vil de afvise det af de samme årsager.

Så Budbringeren har en stor anledning til at tale til verden gennem udsendelser og på skrift, på en gang nå en verden, ikke på hundreder af år, men på årtier. Men den modstand, han kan støde på, kan være meget betydelig.

Og han vil være nødt til at være beskyttet af de mennesker, der elsker ham. Og han vil være nødt til at assisteres af de mennesker, der er kaldt til ham. Og de vil være nødt til at erkende, at de ikke må svigte. De må ikke falde bort eller forsvinde ind i skyggerne. De må være stærke. De må være ærlige. De må være villige til at rejse en vej, der udfordrer dem, løfter dem op og forlanger store ting af dem, for det er sådan folk bliver forløste, ser du.

Gud vifter ikke med en tryllepind og får alle dine skavanker, dine frustrationer og konflikter til at forsvinde. Gud giver dig store ting at gøre, vigtige ting at gøre, ting, du kan gøre, ting, der er nødvendige. Og det er gennem det, hvis du kan finde og følge dette større råd, at din forløsning vil være sat igang.

De adskilte genvindes gennem Kundskab, den dybere intelligens, der er lagt i alt sansende liv. De reddes ved at følge Kundskab, der fører til et liv i tjeneste og med bidrag.

Guds Nye Åbenbaring taler meget detaljeret om disse ting og besvarer spørgsmål om dem. For Guds Åbenbaring, givet gennem Den Englelige Forsamling, er den mest omfattende Åbenbaring nogensinde givet – nu givet til en verden, der er langt mere uddannet, en verden med global kommunikation, en verden med global handel, en verden, der står overfor globale problemer og potentielle katastrofer.

Gud giver nu et Budskab, ikke i lignelser, ikke i historier, ikke i [anekdoter], men i de klarest mulige vendinger, der let og tydeligt kan oversættes til andre sprog, givet med megen gentagelse, givet med megen tydeliggørelse, givet med sin egen ledsagetekst, så definitionen ikke afhænger af fremtidige menneskelige ledsagetekster til at præcisere for folk, hvad det betyder.

Guds Nye Åbenbaring har til formål at bringe dig nær Gud og det, Gud gerne vil have, at du gør, og det, du er her for at gøre, og at vise dig, hvordan du følger det, du er her for at gøre, og skelner det fra alle andre stemmer og kræfter og påvirkninger i din forstand.

Gud har givet jer Trin til Kundskab, for at I påtager jer vejen, så I kan lære at knytte jeres verdslige forstand i tjeneste til den større forstand indeni jer på en sådan måde, at alle jeres færdigheder forbedres og alle jeres handicap formindskes.

Kun Gud kan gøre dette for hver enkelt person. Du kan umuligt forstå dette. Du vil bruge ethvert argument imod det, men dine argumenter beviser kun, at du ikke kan forstå, hvordan Gud arbejder gennem mennesker, eller hvad Gud har til hensigt at gøre.

For nu er Guds Ord ikke kun for dette øjeblik, for denne dags kriser, men for kriserne 25 år ude i fremtiden og 50 år ude i fremtiden og 100 år ude i fremtiden. Og derfor har Gud givet jer Åbenbaringen om Livet i Universet, så I kan forberede jer på denne virkelighed. Aldrig nogensinde er noget lignende givet til menneskeheden før.

For at se dette i øjnene, for at tage imod dette, for at tillade dette at begynde forløsningsprocessen i dit liv, må du være villig til at evaluere dit liv, at forandre dit liv, hvor det er nødvendigt, at være modig i denne henseende, at være beslutsom i denne henseende, at opgive dine andre guder – din forpligtelsesgud, din forelskelsesgud, din sammenhobningsgud – dine andre guder. Ikke for at gøre dig til en, der abdicerer, men for at gøre dig til en person, der er dygtig og fri nok til at påtage sig større arbejde og tjeneste i verden.

Kun Gud ved, hvad dette betyder. For du kan ikke tjene verden, hvis du er vred på verden. Du kan ikke tjene folk, hvis du ikke elsker dem. Du kan heller ikke en gang se dine fjender i øjnene, hvis du fordømmer dem fuldstændigt. Gud ved, hvad dette vil sige.

For første gang i historien, kan du nu se Åbenbaringsprocessen og tage imod Åbenbaringen i en ren form, uden at den er lavet om og genkonstrueret senere af folk, der ikke kendte Budbringeren.

Det er det største øjeblik, ser du, at gennem teknologiens undere, kan du høre Åbenbaringens Stemme: en Stemme som den, der talte til Jesus, til Buddha og til Muhammad og til andre store Udsendinge, der forbliver uerkendte i verden.
Så udfordringen er over jer, for Budbringeren er her ikke for at bevise sig selv overfor jer. I må bevise jer selv overfor ham og overfor dem, der sendte ham. Fornægt ham, og du fornægter dem, der sendte ham. I fornægter universets Herre for at beskytte jeres religiøse idéer, jeres sociale idéer, jeres politiske idéer, jeres beklagelser, jeres frygt, jeres fordømmelse af religion, jeres stolthed, jeres arrogance, jeres ignorance, jeres dumhed, uden endda at se, hvad Åbenbaringen virkeligt er.

Man vil se eksperter gøre dette – veluddannede mennesker, teologer, filosoffer, folk, du kan beundre – handle så tåbeligt, så blindt. For Kundskaben er ikke stærk nok i dem til at kalde dem til at se Det Nye Budskab og overveje det alvorligt.

De vil afvise det af filosofiske grunde. De vil sige, ”Jamen, vi tænker ikke på Gud på denne måde længere.” De ved ikke, hvad de taler om. De tror, at de ved, hvordan Gud arbejder, hvad Gud er, hvordan Gud manifesterer sig, hvordan Gud påvirker noget, hvordan Gud bringer korrektion? Nej, de har antikkens Gud som referencepunkt, eller måske en eller anden ung filosofi. De kan ikke se det klart, fordi de ikke kan nærme sig det klart. De vil tro, at det er noget andet.

Budbringeren vil være nødt til at se alt dette i øjnene, ser du. Og så nedslående det vil være for ham. Han er en ydmyg mand. Han er sendt ind i verden af denne grund. Han bringer det modstræbende ind i verden, idet han kender de store risici, farerne og skuffelserne. Selv folk, han kan beundre, vil vende sig imod ham. Selv de, der tror, at de kender ham – familiemedlemmer måske – vil vende sig imod ham. For, hvem kender en Budbringer fra Gud i en Åbenbaringens tid?

Når du erkender, at han har den vanskeligste opgave i verden og det største Budskab til verden, vil du gerne hjælpe ham. Og du vil være nødt til at kigge og se i dit eget hjerte, hvad du er villig til at gøre [for] at gøre det, givet dine omstændigheder, dit helbred og dine sande evner. Udfordringen er over modtageren i en Åbenbaringens tid, ser du.

Budbringeren bringer Budskabet. Han behøver ikke at lave tryllekunster for folk. Han behøver ikke at stille dem tilfredse eller at gøre dem tilpasse og give dem det, de gerne vil have og imødekomme deres forventninger og tilfredsstille deres ambitioner, for disse ting vil han ikke gøre.

Budbringere blev før dæmoniserede og tilintetgjorte, fordi de ikke gav folk det, folk gerne ville have. Budbringerne kunne ikke blive brugt som en ressource af de folk, der hørte dem og så dem og tog imod dem.

Du vil se dette igen. Folk forsøger at profitere på situationen, ligesom de forsøger at profitere på enhver situation, som var de græshopper på jorden. Men du kan ikke profitere på Budbringeren medmindre, du kan tage imod Åbenbaringen og selv tage Trin til Kundskab.

Og indtag ikke den stilling, at du ikke ved, for det er ikke virkeligt ærligt, ser du. ”Men, jeg kender ikke Budbringeren. Jeg ved bare ikke.” Det er ikke virkeligt ærligt. Du tager det ikke dybt nok. For i dit hjerte, kan du se og vide dette. Gem dig ikke [bag] ubeslutsomhed.

Udfordringen er over modtageren i en Åbenbaringens tid. Og Budbringeren vil se foran sig og, hvis du rejser med ham, vil du se alt muligt selvbedrag, selvfornægtelse, snak, al mulig tåbelighed, al mulig grådighed, al mulig ambition sat foran ham i Åbenbaringens Lys. For alt, der er urent, alt, der er korrupt, alt, der er misledt, vil blive afsløret i Åbenbaringens Lys, for Åbenbaringens Lys er rent. Og det vil afsløre alt, der er urent omkring sig.

Derfor løber folk den anden vej. Derfor vil folk ikke gerne kigge. Derfor opsætter folk mure og kaster sten. De vil ikke have deres urenheder afsløret for sig selv. De har ikke lyst til at genoverveje deres inderste overbevisninger. De har ikke lyst til at genoverveje deres religion i lyset af Den Nye Åbenbaring. De har ikke lyst til at måtte se sig selv i øjnene og det liv, som de har ført, og hvor kompromitteret det virkeligt har været og uærligt på så mange måder. Men, det er det, der sker i en tid med Åbenbaring.

Før i tiden gjorde folk en gud ud af Budbringeren, en gud, der ikke lignede dem selv. ”Åh, vi bliver ikke nødt til at være ligesom ham, så derfor slipper vi. Vi er befriet for udfordringen ved Åbenbaringen.” De ophøjede Budbringeren så meget og gjorde ham så speciel, hans stilling så uopnåelig, at de aldrig ville være nødt til at arbejde særligt hårdt, ser du.

Budbringeren bliver nødt til at se alt dette i øjnene. Du kan ikke forestille dig, hvordan det tager modet fra en. Du kan ikke forestille dig vanskeligheden. Du kan ikke forestille dig tragedien ved menneskehedens fiasko, som vil blive afsløret i Lyset af Åbenbaring.

Men Åbenbaringen bringer magt, styrke, integritet og anstændighed til mennesket og beder vedkommende om at gøre det, de ved, de må gøre, og at være ærlige nok til at se det og følge det, uden at forsøge at gå på kompromis eller indgå en form for aftale.

Det Nye Budskab bringer velsignelser over alle mennesker, fra alle religionstraditioner, fra alle nationer, fra alle økonomiske klasser – over den rige, den fattige, alle derimellem. Det bringer den indre åbenbarings velsignelse af Kundskab. Det bringer forberedelsen på en verden, som alle vil være nødt til at stå overfor sammen. Det bringer mysteriet af ens indre liv – Kundskabens magt og tilstedeværelse, der eksisterer hinsides intellektets domæne og rækkevidde.

Du kan ikke en gang forestille dig, hvad den kan gøre for den enkelte. Selv, hvis vedkommende tager små trin, vil den begynde at styrke dem og give dem det mod, de ikke havde før.

Gud velsigner den adskilte, den ensomme og den ulykkelige – uanset om de er rige eller fattige. Og Åbenbaringen er for dem, og for dig og for alle i verden, der kan tage imod den. For nu må mange mennesker tage imod denne Åbenbaring, sådan, at den kan have sin store gennemslagskraft på den menneskelige bevidsthed, på det menneskelige samarbejde, på ophøret af krig og på forberedelsen på Det Større Fællesskab, der må begynde.

Gør ikke Budbringeren til jeres stridsemne. Gør din egen reaktion på Budskabet til stridsemnet. Dit stridsemne er din ubeslutsomhed med hensyn til, om du vil være en ægte og ærlig person, og din investering i de ting, der tager dig væk fra denne og det, dette har kostet dig og det, du vil gøre ved det. Det er stridsemnet. Stridsemnet er ikke Den Nye Åbenbarings teologiske fortræffelighed i følge det, der anses for at være sandt, så vidt, indenfor den menneskelige sfære, som om menneskeheden virkeligt kunne forstå disse ting.

Det virkelige stridsemne er, hvordan menneskeheden vil reagere i en tid for Åbenbaring – om de vil være besatte af Budbringeren og deres forventninger og krav til ham, eller om de vil tage det til hjertet, som Åbenbaringen virkeligt giver og igen og igen kommunikerer til dem.

Folk har bedt ærligt, oprigtigt, om forløsning, om befrielse, om forbedring af deres omstændigheder og deres livskvalitet, om forbedring af deres helbred og de menneskers helbred, som de elsker, om forbedring af deres miljø, forbedring af deres verden. Og endeligt har Gud svaret i et Budskab til alle – ikke blot et lille budskab til en stamme eller gruppe, men et Budskab til hele verden, for hele verden har nu brug for dette Budskab.

Her forlader du ikke din tro, din religiøse tradition. Du bringer blot Åbenbaringen ind i den – for at styrke den; gøre den større, mere potent, mere kraftfuld; indgyde den med Ånden, hensigten og med Guds Store Kærlighed.

Det, der er blevet gammelt, vissent, irrelevant, lidenskabsløst, er nu indgydt mening, formål og anvendelse, alt det, der vil vække det til live.

For selv de kristne må blive mennesker, der er villige til at se Forandringens Store Bølger og menneskehedens opdukken i et Større Fællesskab af liv i øjnene. Muslimerne, jøderne, buddhisterne – alle de religiøse grupper, store som små – står alle sammen overfor de samme udfordringer og risikoen for katastrofe. De har alle brug for en Ny Åbenbaring fra Gud.

De har alle brug for at høre Budbringeren – og ærligt, tålmodigt overveje alt det, han bringer.

Dette er Åbenbaringens tid. Der er en Budbringer i verden. Han bringer en Åbenbaring, der ikke ligner noget, der er givet før, der taler om større ting, der aldrig er blevet overvejet eller har været nødvendige før. Han bringer afklaring af åndeligheden på Kundskabens niveau. Han taler om det, der altid har været sandt, og om det, der aldrig er blevet overvejet.

Hør ham. Tag imod ham. Vær ærlig. Du ved ikke, hvem han er eller hvad han bringer endnu, før du overvejer dette ærligt og objektivt – vær villig til at blive udfordret, vær villig til at genoverveje dine forestillinger, vær villig til igen at tænke på, hvor du står og hvad, der er virkeligt, og hvad der sker i dit liv og i verden omkring dig.

Gud og Det Englelige Nærvær våger over verden for at se, hvordan folk vil reagere, hvem, der vil reagere, hvordan de vil reagere, renheden af deres reaktion, deres villighed til at gennemgå en dyb transformation i sig selv i lyset af Åbenbaringen. Hvem vil have indvendinger, hvem vil modstå den, hvem vil kæmpe imod den, hvem vil forsøge at ødelægge Det Nye Budskab fra Gud og Guds Budbringer i verden?

Himlens øjne vil våge. Prøven er for menneskeheden. For dette er ikke blot en stor gave, den største, du kan forestille dig, det er også en prøve. For det, at lære, er altid en prøve, og en stor lærdom er en stor prøve. Og et stort behov er en stor prøve. Og at leve i den fysiske virkelighed er en stor prøve. Himlens øjne vil våge for at se, om man tager imod deres Budbringer her.

Lad dette være din forståelse.