Konsekvensen af Åbenbaring


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 4. september 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 6

Hvis Gud kun skulle tale til menneskeheden én gang i et årtusind, ville det helt sikkert have store konsekvenser for, hvordan det blev modtaget, og hvad der blev gjort med det som følge heraf. Disse store indgreb fra det Guddommelige markerer helt sikkert store vendepunkter i menneskehedens historie og udviklingen af den menneskelige bevidsthed, tænkning og sociale engagement.

Et sådant tidspunkt er kommet igen, i denne Åbenbarings tid Og konsekvenserne er store, for menneskeheden står over for sine største prøvelser. Den står over for en verden med faldende ressourcer og en voksende befolkning. Den står over for en forringelse af jeres naturlige miljø og en forstyrrelse af verdens klima og de store indvirkninger som dette vil have på din evne til at dyrke mad og engagere sig i transport.

Menneskeheden står over for sine største prøvelser. I står på tærsklen til et Større Fællesskab af intelligent liv i universet, et ikke-menneskelig univers, som ikke værdsætter menneskelig bevidsthed eller menneskelige præstationer. I er ved at nå et punkt, hvor menneskeheden må vokse op og blive ansvarlig og forenet, hvis den skal overleve i sin egen verden og forblive fri i dette Større Fællesskab, hvor selve friheden er sjælden.

Det har krævet en så stor sværhedsgrad at kalde et Nyt Budskab fra Gud ud i verden. Og nu har Gud igen talt gennem Guds Budbringer og har leveret et Budskab, der er mere omfattende og fuldstændigt end noget andet, der nogensinde er blevet givet til denne verden, givet i en Åbenbaringstid.

Timen er snart forpasset. Konsekvenserne er betydelige. Menneskeheden står over for en ny verden – en ny verden med miljømæssige forstyrrelser, en ny verden med sociale og økonomiske omvæltninger, en ny verden, der ikke vil være som tidligere, en ny verden, der skal forstås med friske øjne og ikke med antagelser fra fortiden. Selv visdom fra fortiden kan i visse tilfælde være ineffektiv eller utilstrækkelig til at håndtere de Store Forandringsbølger, som kommer til verden, og rammer verden selv i dette øjeblik.

For menneskeheden er det en tid, hvor der skal tages et stort opgør – en tid med kollektivt ansvar, en tid til at afslutte jeres uophørlige konflikter og jeres patetiske eftergivenhed for at se en langt vanskeligere verden i øjnene og for at se virkeligheden i det Større Fællesskab, som menneskeheden næsten ikke kender noget som helst til.

Det er derfor, at Gud har talt igen og har sendt et stort Budskab til verden. Men selv Skaberen af alt liv kan ikke forsikre eller bestemme, hvordan dette Budskab vil blive modtaget her, eller hvordan Budbringeren vil blive betragtet. For han er her ikke for at underbygge tidligere Åbenbaringer eller for at opfylde tidligere profetier, men i stedet for at bringe en helt ny bevidsthed og forståelse ind i verden – det store vendepunkt, som selv i dette øjeblik kun få kan se og endnu færre kan forstå.

Folk er ængsteligt. De er bange. De ser nervøst ud over horisonten. De ved, at tiderne er usikre og vil blive stadig mere usikre. På trods af forsikringerne fra jeres regeringer og institutioner er menneskets hjerte bekymret, for der er et Større Mørke i verden.

Det er en tid med store konsekvenser. Skulle Åbenbaringen blive nægtet eller udelukket, skulle Budbringeren blive tilbageholde eller destrueret vil det have stor indflydelse på resultatet for hvert enkelt menneske og for jeres børn og deres børn.

I denne henseende er Budbringeren den vigtigste person i verden, for hans tilstedeværelse og succes eller fiasko for hans mission med at bringe denne større bevidsthed, denne nye Åbenbaring, til menneskeheden vil have langt større indvirkning end de beslutninger eller omstændigheder, som nogen anden person på Jorden træffer, eller de omstændigheder, som nogen anden person på Jorden har.

Og alligevel kan Budbringeren ikke sikre sin succes. Han har indtil videre bevist, at han er i stand til at modtage Åbenbaringen, og nu er han begyndt at formidle den og præsentere den for verden. Men denne succes kan ikke ligge på hans skuldre, men må deles blandt de mange, der kan modtage ham, og de mange, der vil svare på dem, der kan modtage ham osv. osv.

Hvis menneskeheden kan blive advaret og forberedt på de Store Forandringsbølger og på de store farer, der følger med kontakten med universet, så har menneskeheden den store mulighed for at opbygge en fremtid, der er langt bedre end dens fortid – en fremtid uden uophørlige krige og konflikter, en fremtid uden nedbrydende og overvældende forarmelse og undertrykkelse, en fremtid på en mere gold planet af Jorden, men en planet, der forvaltes og opretholdes klogt, så menneskeheden kan have en fremtid her.

Tro ikke, at I kan rejse til en anden verden, for der er ingen beboelig verden i jeres nærhed, idet de nærmeste er velbefolkede af racer, der er langt ældre end jer. I skal ikke tro, at I kan ødelægge jeres planet, hvorfra I stammer, og at Gud vil give jer et alternativ, for der er ikke noget alternativ, ser I.

Giv slip på disse fantasier, disse latterlige antagelser. Kom til fornuft og erkend, at I står i en skrøbelig verden, der bliver forringet for hver dag, der går. Indse, at I står over for et univers, som I intet ved om – et univers fuld af intelligent liv, en større virkelighed, en konkurrerende virkelighed i en skala, som I ikke engang kan forestille jer.

Tro ikke, at jeres teknologi vil redde jer. Tro ikke, at Jesus vil vende tilbage, eller Imamen eller Maitreya. For Gud har sendt en ny Budbringer til verden. Han er her ikke for at opfylde fortiden, men for at forberede menneskeheden på dens fremtid og skæbne.

Hvis hans stemme ignoreres, hvis der er for stor modstand mod ham, hvis ikke nok mennesker kan modtage og reagere på det Nye Budskab, så vil menneskeheden fortsætte [mod] sin desperate og forudsigelige fremtid, sin vej mod gradvis selvdestruktion, sin vej væk fra sin større skæbne, og den vil stå over for sammenbrud i verden og underkastelse fra kræfter udefra – ting, som menneskeheden som helhed knap nok er klar over, hvis den overhovedet er klar over det.

Det er en meget alvorlig situation, men Skaberen elsker menneskeheden og har sendt en velsignelse, en advarsel og en forberedelse. Den er blevet givet til én mand til at modtage – en mand, der blev forberedt til denne rolle, før han kom, en mand sendt hertil af det Engelske Nærvær, en ydmyg mand, en simpel mand, en mand uden social position, en mand, der har brugt de sidste 40 år på at forberede sig og modtage Åbenbaringen.

Han vil blive angrebet. Han vil blive benægtet. Han vil blive undgået. Han vil blive latterliggjort. For det sker altid i Åbenbaringens tid.

Mens verden fejrer sine helte og sine heltinder, bliver Budbringerne ikke anerkendt. De, der har den største magt til at ændre menneskehedens kurs, bliver knap nok anerkendt af nogen.

I lever nu i en sådan tid – en betydningsfuld tid, en tid med store løfter, en tid med store muligheder, en tid med alvorlige omstændigheder og alvorlige menneskelige fejltagelser, en tid, hvor I skal styrkes, og hvor tilstedeværelsen af Kundskab, den dybere intelligens, som Gud har givet jer, skal fornyes, så I får modet og beslutsomheden til at se en ny verden i øjnene, så I får den orientering, I har brug for, for at forberede jer på det Større Fællesskab.

Sådanne ting kan ikke overlades til hemmelige regeringer eller hemmelige grupper eller elite organisationer, for det er verden, der skal forberedes, ellers kan menneskehedens fremtidige frihed og suverænitet blive givet væk – byttet væk for teknologi, byttet væk på et simpelt løfte om fred og velstand, givet væk af selviske interesser, der ikke har visdom nok til at forstå, hvem de har med at gøre, og hvilken fremgangsmåde de virkelig skal følge.

Budbringeren er her for at give menneskeheden den ene ting, den ene manglende ingrediens – den kraft og det nærvær i hvert enkelt menneske, som skal tændes, hvis de skal vågne op fra deres urolige søvn af frygt, tragedie og begær. Det er den eneste ting, der vil vække folk til deres større formål, men den skal gives fra Skaberen. Det er ikke noget, som menneskeheden kan gøre på egen hånd. Det skal vises. Det skal aktiveres. For du kan ikke løfte dig selv op uden denne kraft og denne aktivering.

Hvis menneskeheden skulle svigte Åbenbaringen vil jeres verden fortsætte med at gå i forfald – ikke blot ødelægge enkeltpersoner, men hele nationer af mennesker; sætte jer i krig og kamp om, hvem der vil have de resterende ressourcer; en situation langt mere alvorlig, smertefuld og tragisk end noget, menneskeheden nogensinde har stået over for før.

Og i dette voksende kaos vil der ankomme kræfter fra universet, som lover fred, velstand og højteknologi. De vil komme og tilbyde gaver med deres hemmelige planer – planer, som længe har været under udarbejdelse, længe overvejet. I vil synes, at de er vidunderlige, næsten guddommelige, men det hele er en list. Det er alt sammen et bedrag for at svække menneskeheden.

Hvilken dømmekraft vil den [menneskeheden] have, når den er desperat, når den har drevet sig selv ud i desperation? Hvilken visdom vil den have? Dens seere vil blive nægtet eller negligeret.

Resultatet er forudsigeligt. Det er sket utallige gange i universet, når en nation overgår sin verdens rigdom, falder ned i udmattelse og fortvivlelse, for derefter at blive optaget af fremmede magter – ikke gennem voldelig erobring, men gennem tilskyndelse og forførelse.

Hvis du vidste noget om det Større Fællesskab, ville du forstå dette. Men menneskeheden kender intet til det Store Fællesskab. Hvordan skulle den kunne vide det, isoleret her i denne verden? For dig er universet fuld af fantasi og frygt. Du er forelsket i dets muligheder. I er rædselsslagne for dets realiteter.

Det er derfor, at Åbenbaringen må give jer det Større Fællesskabs virkelighed og spiritualitet, for at afsløre for jer, hvordan livet virkelig er i denne region af rummet – hvad I kan forvente, hvordan I bør opføre jer, hvornår og hvor engagement bør finde sted og under hvilke omstændigheder. Ellers vil I være de uvidende let forførte indfødte i den nye verden, der falder for forførelse eller bliver skræmt til at underkaste jer selv og dermed ødelægger hele jeres kultur og virkelighed.

Dette er den store advarsel, og den skal tages til efterretning, ellers vil I ikke forstå velsignelsen og forberedelsen. Det er på tide at blive voksen og blive seriøs med hensyn til jeres liv og jeres formål og meningen med jeres eksistens her.

De rige forkæler sig selv i det uendelige – i deres hobbyer, deres lidenskaber og deres lege – mens resten af verden synker ned i fortvivlelse, fattigdom og nedbrydning. Dette kan bestemt ikke være en verden, der kan overleve som en fri race i universet. Det er helt sikkert en race, der ikke vil have den kollektive visdom til at begrænse sine aktiviteter og forberede sin fremtid. Dette vil helt sikkert være en let gevinst for dem, der bruger list og snuhed til at nå deres mål.

For verden er rig. I forstår ikke, hvor rig den virkelig er, hvor værdifuld den er i et univers af golde verdener. I kender ikke værdien af denne verden eller betydningen af jeres tilstedeværelse her på dette tidspunkt – en Åbenbarings tid.

Budbringeren er belastet med dette at kommunikere alle disse ting og meget mere. For Åbenbaringen taler om næsten alle aspekter af jeres liv, giver jer styrke og løfte, klarhed og integritet, løfter uvidenhedens slør og befrier jer fra kæderne af frygt, angst og selvbebrejdelse.

Det er en fabelagtig gave, mere værdifuld, end du kan forstå i begyndelsen. Og efterhånden som verden bliver mørkere, vil denne gave blive mere anerkendt. Efterhånden som truslen mod menneskets frihed og velfærd eskalerer, begynder Åbenbaringen at afsløre sit større løfte.

I begyndelsen vil der være dem, der allerede er urolige, som ikke har været i stand til at binde sig til fortidens store religiøse traditioner, som ikke er tilfredse med den måde, tingene ser ud til at være på, som ikke er tilfredse med små glæder og store smerter, som har forudseenhed og ydmyghed til at reagere på en Ny Åbenbaring. De vil i begyndelsen være få, men det har altid været tilfældet i Åbenbaringstider.

Folk ønsker ikke at se en Åbenbaring fra Gud i øjnene. De tror, at det vil være en straf. De tror, at det vil være en række krav. De er så skyldige på grund af deres dårlige opførsel, deres forbrydelser mod dem selv og hinanden, at de ikke ønsker at høre, hvad Gud har at sige. De vil frygte gengældelse. De vil frygte fordømmelse.

Men det, Gud giver, er den store Kærlighed og den store Visdom og forberedelsen på dette store vendepunkt, så menneskeheden kan se og begynde at forberede sig til en ny verdens virkelighed og til virkeligheden i det Større Fællesskab.

Gud har givet jer øjnene til at se og ørerne til at høre, men I er stadig døve og blinde. For I har endnu ikke reageret tilstrækkeligt på Kundskab i jeres liv til at kunne se den klart og høre sandheden midt i alt det, der er tiltalende, lovende og forførende.

Men du kan tage Trin til Kundskab og genvinde denne kraft og denne styrke, for verden har brug for den nu. Det er ikke kun for din personlige opbyggelse, eller din personlige forbedring eller din personlige oplysning. Det er virkelig for at spille en rolle ved et stort vendepunkt for menneskeheden, den lille, men vigtige rolle, som I skal spille.

Tro ikke, at Gud vil gribe ind og redde verden i den sidste time. For Gud har sendt dig og alle andre for at frelse verden, før der kommer en sidste time.

Men denne mission og dette formål afspejler sig ikke i jeres personlige ønsker og mål. I må reagere på en dybere stemme inden i jer og på Åbenbaringens stemme, som præsenterer Guds Nye Budskab til verden.

Det er så svært at stole på, at noget er så rent, så kraftfuldt og så betydningsfuldt, når verden har vist jer, hvad der er så korrupt, hvad der er så nedbrudt, hvad der er så bedragerisk og skuffende.

Men Gud har givet jer øjne til at se og ører til at høre. I vil vide, at Åbenbaringen er sand, og jo mere I fordyber jer i den, jo sandere vil den blive. For den vil resonere med sandheden i dit eget væsen, selvom den ikke stemmer overens med dine ideer eller overbevisninger eller forventninger.

Men, ser du, dine ideer, dine overbevisninger og dine forventninger tillader dig ikke engang at se den nye verden, som du træder ind i og allerede lever i. De giver dig ikke mulighed for at se virkeligheden i det Større Fællesskab eller endog at der findes et Større Fællesskab, eller at dette på nogen måde ville være vigtigt for dit liv.

Det er dine overbevisninger, holdninger og præferencer, der gør dig blind og forhindrer dig i at høre den større stemme i dig selv og i andre. Accepter dette som din tilstand, og dit udgangspunkt vil være ærligt. Og dit svar vil have mulighed for at være ægte og effektivt.

Gud har talt igen. Åbenbaringen er i verden. Budbringeren er her. Hvad kunne være mere betydningsfuldt end dette? Hvad kunne have en større indvirkning på dit liv og din fremtid og dine børns liv og fremtid end dette?

Se fremad. Hvad ser du i verden? Ja, du er bange, fordi det, du ser, vil gøre dig bange, og du vil føle dig ineffektiv over for det.

Gud må styrke dig og aflaste dig og genoplive dig og bringe dig tilbage til en tilstand af integritet, så du kan blive stærk og effektiv til at bidrage til en verden i nød, så dine gaver kan blive anerkendt og udnyttet der, hvor det er meningen, at de skal udnyttes. For dette er grundlaget for opfyldelse i verden.

Kundskab i dig kan ikke ødelægges. Det er den del af dig, der ikke kan ødelægges, og derfor er den uden frygt. Men den er her på en mission, som er din mission – den mission, som har bragt dig til verden. I er her ikke blot for at forbruge og overleve og blive tilfredsstillet. I er her virkelig med et større formål, og de, der sendte jer, holder øje med dig nu.

Konsekvensen af jeres reaktion på Åbenbaringen er altafgørende for resultatet for jer og for, om jeres store og vanskelige rejse i verden bliver vellykket og tilfredsstillende.

I må se verdens store behov i øjnene og indse, at menneskeheden alene ikke kan løse dem. Der er endnu ikke tilstrækkelig kollektiv visdom eller samvittighedsfuldhed her til, at menneskeheden kan gøre det. Der er inspirerede enkeltpersoner. Der er enkeltpersoner, der er engageret i tjeneste, men deres antal er for lille, og de kan ikke have magt over menneskehedens lidenskaber og klager. Det er derfor, at Åbenbaringen skal gives til så mange mennesker som muligt.

Og de, der er parate, som er blevet vækket, de vil reagere. Budbringeren behøver ikke at udføre mirakler for dem, for Åbenbaringen er miraklet, og det er deres evne til at reagere på Åbenbaringen, der er miraklet. Hvilket større mirakel kan der være end dette? En slags fænomen eller et trick?

De, der griber ind i jeres verden fra det Større Fællesskab, kan skabe fænomener og tricks. De kan få dig til at tro, at de er guddommelige, og at du skal følge dem uden at stille spørgsmål. Med Kundskab ville I ikke gøre dette, og I ville se bedraget. Men mange er ikke med Kundskab, selv om den lever i dem i dette øjeblik.

Accepten eller afvisningen af Åbenbaringen vil få den største betydning for menneskehedens fremtid og for resultatet af jeres liv. Men I må se det med jeres egne øjne og høre det med jeres eget hjerte og jeres egen sjæl. Vores ord er måske ikke nok. Selv Budbringeren, der er i verden, er måske ikke nok.

Og det er derfor, at Budskabet bliver givet til den enkelte, med vægt på den enkelte, og ikke bragt til magtens korridorer, hvor alt bliver manipuleret og korrumperet.

Gud har talt igen. Budbringeren er i verden. I er velsignet med at leve i en tid med Åbenbaring. Det store løfte ligger foran jer.

Det er denne konsekvens for dig og dit liv og derefter ud over dig for andre og for verden, der er det vigtigste. Det er jeres evne til at reagere – jeres ansvar – der er det vigtigste. Du behøver ikke at være perfekt. Du behøver ikke at være i fred hele tiden, for det vil ikke ske, ikke hvis du er ansvarlig og ærlig med hensyn til dit liv.

Budskabet er rent. Det vil afsløre alt menneskeligt bedrag, korruption, benægtelse og intriger. Dit svar skal være rent. Ud over dit intellekts område vil det være, i en helt anden del af dig, som du kun ved meget lidt om.

Det er reaktionen, der vil afgøre resultatet. Hvis menneskeheden ikke kan forberede sig på det Større Fællesskab, vil dens frihed og suverænitet være tabt. Den vil gå tabt, hvis menneskeheden ikke kan forberede sig på de Store Forandringsbølger, hvis nationerne ikke kan forene sig for at bevare sig selv og støtte hinanden for at opretholde balance og harmoni, stabilitet og sikkerhed i verden.

Det er jeres svaghed, der vil blive udnyttet. Det er sammenbruddet af den menneskelige civilisation, der vil være en mulighed for andre til at gribe ind. I må se dette med nye øjne, uden fordømmelse.

Gud kan ikke ændre den menneskelige opfattelse, men Gud har givet jer Kundskab, som ikke er bundet af den menneskelige opfattelse. Og den kan opstå i jeres bevidsthed – denne kraft, denne nåde, dette nærvær. Det er den store forløsning for jer, og det er det, der vil give menneskeheden klarheden, visdomen og magten til at træffe de foranstaltninger, den skal træffe for at sikre verden og forberede sig på sin fremtid i det Større Fællesskab som en fri og selvbestemt race.

Må gaven være med dig, for gaven er med dig. Men du kan ikke kalde den frem fra dig selv. Den skal kaldes ud af jer fra en Større Magt, og dette kald er Skaberen, der kalder på jer som en del af Skabelsen. Og dit svar vil være et svar på dette – den vigtigste kommunikation i dit liv.