Konsekvensen af Åbenbaring


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 4. september 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 11

Hvis Gud kun skulle tale til menneskeheden én gang på et årtusinde, ville den måde, hvorpå det blev modtaget, og hvad der blev gjort med det, helt afgjort have store konsekvenser som resultat. Disse store interventioner fra det Guddommelige markerer helt afgjort store vendepunkter i menneskets historie og i udviklingen af den menneskelige bevidsthed, den menneskelige tænkning og sociale engagement.

Denne tid er kommet igen, denne Åbenbaringens tid. Og konsekvenserne er store, da menneskeheden står overfor sine største prøvelser. Den står overfor en verden med svindende ressourcer og en voksende befolkning. Den står overfor en forringelse af sit naturlige miljø og en forstyrrelse af verdens klima og de store konsekvenser dette vil få for jeres evne til at dyrke mad og drive transport.

Menneskeheden står overfor sine største prøvelser. I står på tærsklen til et Større Fællesskab af intelligent liv i universet, et ikke-menneskeligt univers, der ikke værdsætter menneskelig bevidsthed eller menneskelige præstationer. I er ved at nå et punkt, hvor menneskeheden må blive voksen og blive ansvarlig og forenet, hvis den skal overleve i sin egen verden og forblive fri i dette Større Fællesskab, hvor selve frihed er sjælden.

Det har krævet så stor en tærskel at kalde et Nyt Budskab fra Gud til verden. Og nu har Gud talt igen, gennem Guds Budbringer, der har leveret et Budskab, der er mere omfattende og fuldkomment end noget, der nogensinde er blevet givet til denne verden, givet i en tid for Åbenbaring.

Det er sent. Konsekvenserne er betydelige. Menneskeheden står overfor en ny verden – en ny verden med miljømæssige forstyrrelser, en ny verden med sociale og økonomiske omvæltninger, en ny verden, der ikke vil være som tidligere, en ny verden, der må forstås med friske øjne og ikke med tidligere antagelser. Selv tidligere visdom kan i visse tilfælde være ineffektiv eller utilstrækkelig, med hensyn til at håndtere de Store Bølger af forandring, der kommer til verden, og som allerede i dette øjeblik rammer verden.

Det er en tid for en stor opgørelse for menneskeheden – en tid med kollektivt ansvar, en tid til at afslutte jeres uophørlige konflikter og jeres patetiske nydelsessyge, for at se en langt vanskeligere verden i øjnene, og for at se det Større Fællesskabs virkelighed i øjnene, som menneskeheden overhovedet næsten ikke kender til.

Det er af disse grunde, at Gud har talt igen og har sendt et stort Budskab til verden. Men selv Skaberen af alt liv kan ikke forsikre eller afgøre, hvordan det vil blive modtaget her, eller hvordan Budbringeren vil blive betragtet. For han er her ikke for at underbygge tidligere Åbenbaringer eller opfylde tidligere profetier, men derimod for at bringe en helt ny bevidsthed og forståelse til verden – det store vendepunkt, som selv i dette øjeblik kun få kan se og endnu færre forstå.

Folk er ængstelige. De er bange. De ser nervøst ud på horisonten. De ved, at tiderne er uvisse og vil blive stadigt mere uvisse. På trods af forsikringerne fra jeres regeringer og institutioner, er menneskets hjerte problemfyldt, for der er et Større Mørke i verden.

Det er en tid med store konsekvenser. Skulle Åbenbaringen fornægtes eller foregribes, skulle  Budbringeren blive tilbageholdt eller tilintetgjort, vil det få stor indflydelse på udfaldet for alle mennesker, og ligeledes for jeres børn og for deres børn.

I denne henseende er Budbringeren den vigtigste person i verden, for hans tilstedeværelse og hans missions succes eller fiasko, med henblik på at bringe denne større bevidsthed, denne Nye Åbenbaring, til menneskeheden, vil få langt større indflydelse end nogen anden persons beslutninger eller omstændigheder på Jorden.

Og dog kan Budbringeren ikke sikre sin succes. Han har hidtil bevist, at han er i stand til at tage imod Åbenbaringen, og nu begynder han at formidle den og præsentere den for verden. Men denne succes kan ikke ligge på hans skuldre, men må deles af de mange, der kan tage imod ham, og de mange, der vil reagere på de mennesker, der kan tage imod ham, og så og så videre.

Hvis menneskeheden kan advares og forberedes på de Store Bølger af forandring og på de store farer, der er forbundet med kontakt med universet, så har menneskeheden den store mulighed for at opbygge en fremtid, der er langt bedre end sin fortid – en fremtid uden uophørlige krige og konflikter, en fremtid uden nedbrydende og overvældende forarmelse og undertrykkelse, en fremtid på en mere gold planet, Jorden, men en planet, der forvaltes og opretholdes på en klog måde, så mennesket kan have en fremtid her.

Tænk ikke, at I kan rejse til en anden verden, for der er ingen beboelig verden i jeres nærhed. Den nærmeste er beboet af racer, der er langt ældre end I er. Tænk ikke, at I kan udplyndre jeres oprindelsesplanet, og at Gud vil give jer et alternativ, for, ser du, der er intet alternativ.

Opgiv disse fantasier, disse latterlige antagelser. Kom til fornuft og erkend, at du befinder dig i en skrøbelig verden, der forringes mere for hver dag, der går. Indse, at I står overfor et univers, som I intet ved om – et univers fuld af intelligent liv, en større virkelighed, en konkurrencepræget virkelighed på en skala, som I ikke engang kan forestille jer.

Tænk ikke, at jeres teknologi vil redde jer. Tænk ikke, at Jesus vil vende tilbage, eller Imamen eller Maitreyaen. For Gud har sendt en Ny Budbringer til verden. Han er her ikke for at opfylde fortiden, men for at forberede menneskeheden på sin fremtid og sin skæbne.

Hvis hans stemme ignoreres, hvis der er for stor modstand mod ham, hvis ikke tilstrækkeligt mange mennesker kan tage imod og reagere på Det Nye Budskab, så vil menneskeheden fortsætte [mod] sin fortvivlede og forudsigelige fremtid, sin vej mod gradvis selvdestruktion, sin vej væk fra sin større skæbne, idet den står overfor sammenbrud i verden og undertvingelse fra udefrakommende kræfter – ting, som menneskeheden som helhed kun ved lidt om, hvis noget overhovedet.

Det er en meget alvorlig situation, men Skaberen elsker menneskeheden og har sendt en velsignelse, en advarsel og en forberedelse. Det er givet én mand at tage imod det – en mand, der blev forberedt på denne rolle før han kom, en mand sendt hertil af det Englelige Nærvær, en ydmyg mand, en simpel mand, en mand uden social position, en mand, der har brugt de sidste 40 år på at forberede sig og på at tage imod Åbenbaringen.

Han vil blive angrebet. Han vil blive fornægtet. Han vil blive undgået. Han vil blive latterliggjort. Det sker altid i tider for Åbenbaring.

Mens verden fejrer sine helte og heltinder, går Budbringerne uden anerkendelse. De, der har den største magt til at ændre menneskenes kurs, bliver knapt anerkendt af nogen.

Nu lever du i en sådan tid – en tid af afgørende betydning, en tid med store løfter, en tid med store muligheder, en tid med forfærdelige omstændigheder og alvorlige menneskelige fejltagelser, en tid, hvor du må styrkes, og hvor Kundskabens tilstedeværelse, den dybere intelligens, som Gud har givet dig, må fornyes, så du får modet og beslutsomheden til at se en ny verden i øjnene, så du får den retning, du har brug for, til at forberede dig på det Større Fællesskab.

Sådanne ting kan ikke overlades til hemmelige regeringer eller hemmelige grupper eller eliteorganisationer, for det er verden, der må forberedes, ellers kan menneskenes fremtidige frihed og suverænitet blive givet væk – byttet væk for teknologi, byttet væk for et simpelt løfte om fred og velstand, givet væk af selviske interesser, der ikke har visdom nok til at forstå, hvem de har med at gøre, og hvilke handlinger de virkeligt måtte tage til.

Budbringeren er her for at give menneskeheden det ene, den ene manglende ingrediens – magten og tilstedeværelsen i hvert enkelt menneske, som må tændes, hvis den skal vågne op fra sin frygts, tragedies og begærs urolige søvn. Den er det eneste, der vil vække folk op til deres højere formål, men den må gives af Skaberen. Det er ikke noget, menneskeheden selv kan gøre. Den må vises. Den må aktiveres. For man kan ikke løfte sig selv op, uden denne magt og denne aktivering.

Hvis menneskeheden skulle svigte Åbenbaringen, vil jeres verden fortsætte sin vej nedad – og tilintetgøre, ikke kun enkeltpersoner, men også hele nationer; føre jer i krig og konkurrence om, hvem der vil få de resterende ressourcer; en situation, der er langt mere alvorlig, smertefuld og tragisk end noget, menneskeheden nogensinde har stået overfor før.

Og i dette voksende kaos, vil kræfter fra universet ankomme, kræfter, der lover fred, velstand og højteknologi. De vil komme og tilbyde gaver med deres hemmelige planer – planer, der længe har været under udarbejdelse og længe har været overvejet. I vil synes, at de er vidunderlige, næsten guddommelige, men det er alt sammen et kneb. Det er alt sammen et bedrag, for at svække menneskeheden.

Hvilken dømmekraft vil den [menneskeheden] have, når den er fortvivlet, når den har drevet sig selv til desperation? Hvilken visdom vil den have? Dens seere vil blive fornægtet eller overset.

Udfaldet er forudsigeligt. Det er sket utallige gange i universet, at en nation overgår sin verdens rigdom og kommer til tidspunktet for udtømmelse, for kun at blive overtaget af fremmede magter – ikke erobring gennem vold, men gennem forlokkelse og forførelse.

Hvis du vidste noget om det Større Fællesskab, ville du forstå dette. Men menneskeheden ved intet om det Større Fællesskab. Hvordan skulle den kunne vide noget, idet den har levet så isoleret her i denne verden? For jer er universet fuld af fantasi og frygt. I er forelskede i dets muligheder. I er rædselsslagne over dets realiteter.

Det er derfor, at Åbenbaringen må give jer realiteten og spiritualiteten i det Større Fællesskab, til at afsløre, hvordan livet virkeligt er i denne region af rummet, for jer – hvad I kan forvente, hvordan I bør opføre jer, hvor og hvornår engagementet bør finde sted og under hvilke omstændigheder. Ellers vil I være uvidende og let-forførlige indfødte af den nye verden, der falder for forførelse eller bliver skræmte til at underkaste jer og derved ophæve hele jeres kultur og virkelighed.

Dette er den store advarsel, og den må agtes, ellers vil I ikke forstå velsignelsen og forberedelsen. Det er tid til at blive voksen og tage sit liv og sit formål og meningen med sin eksistens her alvorligt.

De rige forkæler sig selv i det uendelige – i deres hobbyer, i deres lidenskaber og i deres lege, mens resten af verden synker ned i fortvivlelse, fattigdom og fornedrelse. Dette kan afgjort ikke være en verden, der kan overleve, som en fri race i universet. Det er helt sikkert ikke en race, der vil have den kollektive visdom til at tilbageholde sine aktiviteter og forberede sig på sin fremtid. Dette vil helt afgjort være en let gevinst, for dem, der bruger list og svig, til at nå deres mål.

Verden er rig. I forstår ikke, hvor rig den i virkeligheden er, hvor kostbar den er, i et univers af golde verdener. I kender ikke værdien af denne verden eller betydningen af jeres tilstedeværelse her, på dette tidspunkt – på Åbenbaringens tid.

Budbringeren er bebyrdet med dette, at formidle alle disse ting og meget mere. For Åbenbaringen taler om næsten alle aspekter af jeres liv, giver jer styrke og løfte, klarhed og integritet, hæver uvidenhedens slør og slipper jer fri af frygtens, angstens og selvbebrejdelsens kæder.

Det er en fantastisk gave, som er mere kostbar, end du i udgangspunktet kan forestille dig. Og i takt med at verden bliver mørkere, vil denne gave blive mere anerkendt. Efterhånden som truslen mod menneskets frihed og velfærd eskalerer, vil Åbenbaringen begynde at afsløre sit større løfte.

Der vil i udgangspunktet være dem, der allerede er uafklarede, der ikke har kunnet binde sig til fortidens store religiøse traditioner, der ikke er tilfredse med den måde, hvorpå tingene forekommer at være, der ikke lader sig stille tilfredse med små glæder og store smerter, der har forudseenheden og ydmygheden til at reagere på en Ny Åbenbaring. I begyndelsen vil de være få, men det har altid været tilfældet i tider for Åbenbaring.

Folk ønsker ikke at se en Åbenbaring fra Gud i øjnene. De tror, at den vil være en straf. De tror, at den vil stille en række krav. På grund af deres dårlige opførsel, deres forbrydelser mod sig selv og hinanden, er de så skyldige, at de ikke ønsker at høre, hvad Gud har at sige. De vil frygte gengældelse. De vil frygte fordømmelse.

Men det, Gud giver, er den store Kærlighed og den store Visdom og forberedelsen på dette store vendepunkt, så menneskeheden kan se frem til og begynde at forberede sig på en ny verdensvirkelighed og på realiteten af det Større Fællesskab.

Gud har givet dig øjnene at se med og ørerne at høre med, og alligevel er du døv og blind. For du har endnu ikke reageret tilstrækkeligt på Kundskab i dit liv, til at kunne se den klart og høre sandheden, mellem alt det, der er behageligt og lovende og forførende.

Men du kan tage Trin til Kundskab og genvinde denne kraft og denne styrke, for nu forlanger verden det. Ikke kun for din egen personlige opbyggelses eller personlige videreudviklings eller personlige oplysnings skyld. Det er i realiteten for at spille en rolle, ved et stort vendepunkt for menneskeheden, den lille, men vigtige rolle, som du skal spille.

Tænk ikke, at Gud i sidste time vil intervenere og redde verden. For Gud har sendt dig og alle andre til at redde verden, inden der er nogen sidste time.

Men denne mission og dette formål afspejler sig ikke i dine personlige ønsker og mål. Du må reagere på en dybere stemme i dit indre og på Åbenbaringens Stemme, der præsenterer Guds Nye Budskab til verden.

Det er så svært at stole på, at noget er så rent, så kraftfuldt og så betydningsfuldt, når verden har vist dig det, der er så korrupt, så nedværdiget, så bedragerisk og skuffende.

Men Gud har givet dig øjnene at se med og ørerne at høre med. Du vil vide, at Åbenbaringen er sand, og des mere du fordyber dig i den, desto sandere vil den blive. For den vil resonere med sandheden i dit eget Væsen, selvom den ikke er i overensstemmelse med dine idéer eller dine overbevisninger eller forventninger.

Men, ser du, dine idéer, dine overbevisninger og dine forventninger lader dig ikke engang se den nye verden, som I træder ind i og allerede lever i. De giver dig ikke mulighed for at se realiteten af det Større Fællesskab, eller at der overhovedet findes et Større Fællesskab, eller at dette på nogen måde skulle være betydningsfuldt for dit liv.

Det er dine overbevisninger, dine holdninger og dine præferencer, der gør dig blind og forhindrer dig i at høre den større stemme i dig selv og i andre. Hvis du accepterer dette som din tilstand, vil dit udgangspunkt være ærligt. Og din respons vil have mulighed for at være ægte og effektivt.

Gud har talt igen. Åbenbaringen er i verden. Budbringeren er her. Hvad kunne være mere betydningsfuldt? Hvad kunne have en større indvirkning på dit liv og på din fremtid og dine børns liv og fremtid, end dette?

Se fremad. Hvad ser du i verden? Ja, du er bange, fordi det, du ser, vil gøre dig bange, og du vil føle dig uduelig i lyset af det.

Gud må styrke dig og aflaste dig og genoplive dig og bringe dig tilbage til en tilstand af integritet, så du kan være stærk og effektiv, med hensyn til at bidrage til en verden i nød, så du kan erkende dine gaver og give dem, hvor det er meningen de skal gives. For dette er grundlaget for opfyldelse i verden.

Kundskab i dig kan ikke tilintetgøres. Den er den del af dig, der ikke kan tilintetgøres, og derfor er den uden frygt. Men den er her på en mission, som er din mission – den mission, der har bragt dig til verden. Du er her ikke blot for at forbruge og overleve og blive tilfredsstillet. Du er her virkeligt med et større formål, og dem, der sendte dig hertil, iagttager dig nu.

Konsekvensen af din respons på Åbenbaringen er altafgørende for resultatet for dig, og om din store og vanskelige rejse i verden vil blive vellykket og tilfredsstillende.

Du må se verdens store behov i øjnene og indse, at menneskeheden ikke kan løse dem alene Der er endnu ikke nok kollektiv visdom eller samvittighedsfuldhed her til, at menneskeheden kan gøre det. Der er inspirerede enkeltpersoner. Der er enkeltpersoner, der er engageret i tjeneste, men deres antal er for lille, og de kan ikke holde styr på menneskehedens lidenskaber og klager. Derfor må Åbenbaringen gives til så mange mennesker som muligt.

Og de, der er parate og er blevet rørt, vil reagere. Budbringeren har ikke brug for at udføre mirakler overfor dem, for Åbenbaringen er miraklet, og deres evne til at reagere på Åbenbaring er miraklet. Hvilket større mirakel kan der være end dette? Et slags fænomen eller et kneb?

De væsner fra det Større Fællesskab, der intervenerer i jeres verden, kan skabe fænomener og tricks. De kan få jer til at tro, at de er guddommelige og at I skal følge dem, uden at stille spørgsmål. Med Kundskab vil du ikke gøre det, og du vil se bedraget. Men mange er ikke med Kundskab, skønt den lever i dem i dette øjeblik.

Accepten, eller afvisningen, af Åbenbaringen vil have den største konsekvens for menneskehedens fremtid og for udfaldet af dit liv. Men du må se det med dine egne øjne og høre det med dit eget hjerte og egen sjæl. Vores ord vil måske ikke være nok. Selv det, at Budbringeren er i verden, er måske ikke nok.

Derfor gives Budskabet til den enkelte, med vægten lagt på den enkelte, og ikke bragt til magtens korridorer, hvor alt bliver manipuleret og korrumperet.

Gud har talt igen. Budbringeren er i verden. Du er velsignet ved at leve i en tid for Åbenbaring. Det store løfte ligger foran dig.

Det er denne følgevirkning for dig og for dit liv og derefter ud over dig, for andre og for verden, der er det vigtigste. Det er din evne til at reagere – dit evne til at svare, dit ansvar – der er det vigtigste. Du behøver ikke at være perfekt. Du behøver ikke at være i fred hele tiden, for det vil ikke ske, ikke hvis du er ansvarlig og ærlig om dit liv.

Budskabet er rent. Det vil afsløre alt menneskeligt bedrag, al menneskelig korruption, fornægtelse og intriger. Din respons må være ren. Ud over dit intellekt sfære, vil den være ren, i en hel anden del af dig, som du kun ved meget lidt om.

Det er reaktionen, der vil afgøre udfaldet. Hvis menneskeheden ikke kan forberede sig på det Større Fællesskab, vil dens frihed og suverænitet gå tabt. Den vil gå tabt, hvis menneskeheden ikke kan forberede sig på de Store Bølger af forandring, hvis nationer ikke kan forene sig og støtte hinanden, for deres egen bevarelses skyld, for at opretholde balance og harmoni, stabilitet og sikkerhed i verden.

Det er jeres svaghed, der vil blive udnyttet. Det er sammenbruddet af den menneskelige civilisation, der vil give andre muligheden for at intervenere. Du må se dette med nye øjne, uden fordømmelse.

Gud kan ikke ændre menneskelig opfattelse, men Gud har givet jer Kundskab, der ikke er bundet af den menneskelige opfattelse. Og den kan opstå i din bevidsthed – denne kraft, denne nåde, dette nærvær. Den er den store forløsning for dig, og det er den, der vil give menneskeheden klarhed, visdom og magt til at gøre det, den må gøre, for at sikre verden og forberede sig på sin fremtid i det Større Fællesskab, som en fri og selvbestemmende race.

Må gaven være med dig, for gaven er med dig. Men du kan ikke kalde den ud af dig selv. Den må kaldes ud af dig af en Større Magt, og dette Kald er Skaberen, der påkalder dig, som del af Skabelsen. Og dit respons vil være en respons på denne – dit livs vigtigste kommunikation.