Historien om Budbringeren


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 23. maj 2011
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 4

I dag vil Vi fortælle historien om Budbringeren. Det er en historie, der har stor kraft og betydning, hvis den kan forstås.

For Budbringeren er ikke en almindelig person, selv om han udadtil ser almindelig ud. Og fordi han er en ydmyg mand, ophøjer han ikke sig selv på nogen måde. Han søger ikke anerkendelse, men en dybere forbindelse med dem, der er bestemt til at møde ham og modtage Guds nye åbenbaring.

I den forstand er han underspillet og vil forblive tavs over for andre. Hans forkyndelse er ikke om ham selv, men om Åbenbaringen, for det er derfor, han er kommet. Det er hans grund til at være i verden.

Men i det meste af sit hidtidige liv har han dog ikke været klar over dette. For hans kald kom senere i livet på et tidspunkt, hvor han var forberedt på at modtage det og på at begynde den lange forberedelse, der ville være nødvendig for at forberede sig på at modtage Åbenbaringen og derefter modtage selve Åbenbaringen.

Det ville tage fyrre år at gøre alt dette. Fyrre år med at være til rådighed, med at vandre i ørkenen uden et sikkert resultat, uden at være klar over betydningen af hans bestræbelser. Fyrre år uden andre alvorlige forpligtelser ud over sin familie. Fyrre år til at udvikle den tillid og den troskab og den loyalitet og integritet, der ville være nødvendig for at blive Budbringeren.

Før han blev sendt ud i verden, forberedte Engle Forsamlingen ham og lagde dybt i hans sind den bevidsthed og forståelse, som han senere ville bringe ud i verden – Kundskab og Visdom fra universet, fra de mest avancerede racer i universet; en forståelse af verdens fremtid, og hvor menneskeheden er på vej hen i sin udvikling, og alle de store farer og risici, der er forbundet hermed; en større forståelse af menneskelige relationer, som ville give ham en større modenhed, efterhånden som han voksede op i verden.

Disse er alle placeret dybt inde i ham, under sindets overflade – senere skal de først opdages, senere skal de komme frem og senere skal de give genlyd i selve Åbenbaringen. For Åbenbaringen ville ikke være fremmed for ham på grund af det, der er blevet givet til ham, før han kom til verden.

Han blev sendt til en familie, en konservativ familie, der boede i Amerika, en familie, som ikke ville have nogen idé om hans større skæbne og større forståelse. Der skulle han vokse op med et minimum af påvirkninger fra verden, isoleret og beskyttet mod tragedierne og korruptionen i verden omkring ham. Han skulle vokse op i en familie med to ældre brødre og med en syg far, en far, som ellers ville have haft en unødig indflydelse på ham. Det var at sætte scenen for noget i en fjern fremtid, der skulle vise sig.

Han ville gå i skole, tage eksamen fra universitetet, og den eneste bevidsthed, han ville have, var, at han havde en større og meget usædvanlig skæbne og et formål i verden. Han var tilbageholdt fra at give sig selv til en karriere eller et forhold, tilbageholdt fra at forpligte sit liv, før Åbenbaringen kunne finde sted.

I løbet af denne periode ville han lære meget om verdens tilstand og om menneskelige relationer. Han ville møde mange mennesker og smage denne verdens sorger og fornøjelser til en vis grad, men altid tilbageholdt for noget større.

Hertil ville han være nødt til at udvikle tillid til, at hans liv ikke var tabt eller spildt. Og Nærværet var kun med ham i det omfang, det kunne fastholde hans sande retning og rette hans liv mod det hellige møde, som ville ske langt senere.

Da han var [32] år gammel, præsenterede Vi Os selv for ham, og indvielsen begyndte – en indvielse, der ville ændre alt i hans liv. Og alligevel ville resonansen være der på grund af den, han var, og det, der var blevet givet til ham. Vores tilstedeværelse og Vores formål ville ikke være fremmed for ham – kun chokerende og nyt og usikkert.

Senere ville han møde sin store partner, sin hustru, som ville rejse med ham gennem alle de vanskelige og formative år, der ville blive nødvendige for at forberede ham på hans større rolle i livet. Hans søn ville komme til verden kort efter, og også han ville få en større skæbne sammen med sin far.

Andre ville komme til at slutte sig til ham, mens han begyndte sin lange forberedelse. Det var dog ikke alle, der ville kunne blive hos ham. Nogle ville vakle og falde fra eller kunne kun yde støtte i en meget kort periode. Men hans sande ledsagere ville begynde at ankomme, efterhånden som han gjorde fremskridt i sin forberedelse.

Da han var 40 år gammel, fik han Trin til Kundskab, den store Åbenbaring Lære, Praksis Bogen. Og han ville blive forberedt til at modtage den på meget kort tid, under ekstraordinære omstændigheder. Dette ville indlede endnu en fase i hans forberedelse til at blive Budbringer.

Men selv i denne alder kendte han endnu ikke sin skæbne og sin fremtidige rolle. For disse ting kan ikke afsløres for tidligt, for ellers kan personen blive skræmt eller overvældet og trække sig tilbage eller søge at flygte. Så erkendelsen af hans skæbne og hans betydningsfulde rolle i verden ville kun blive givet gradvist, efterhånden som han gjorde fremskridt.

I denne tid forsøgte han at få andre til at være med ham på sin uforklarlige rejse, men kun få kunne slutte sig til ham ud over hans kone og søn og nogle få andre personer. For hvem kan rejse Mysteriets vej og bevare deres helbred og velvære og stabilitet i verden i processen?

For at Marshall kunne blive Budbringer, skulle han have en fod i begge verdener – en fod i den virkelige verden af menneskelige interaktioner, menneskelige relationer og vanskelighederne og kompleksiteten i relationerne mellem nationer. Han ville være nødt til at se ting, der var meget foruroligende. Han kunne ikke gemme sig i en præferentiel verden, hvor han kun troede på lykkelige ting eller smukke ting eller åndelige ting.

Han skulle have en fod i Mysteriet og være dybt forankret der, så fremtidens udfordringer og fristelser ikke ville bringe ham ud af sin rolle og sit formål.

Hvem i verden kan forstå disse ting? Hvem i verden har nogensinde mødt Budbringeren eller kan forstå mysteriet og kraften i hans tilstedeværelse i verden?

Mange mennesker vil blot ønske sig ting fra Budbringeren – mirakler, dispensationer, tjenester. De ønsker at blive helbredt. De ønsker at blive velsignet. De ønsker at blive beriget. De ønsker at blive reddet. De ønsker at blive frelst. De er ligeglade med, hvem han er, så længe han kan give dem disse ting, og så vil de tro, men kun for at modtage, forstår du.

Hans rejse ville derfor være ensom, isoleret, uden for rækkevidde af selv dem, der var sendt ud for at ledsage ham og hjælpe ham.

Han ville være nødt til at leve i to verdener og bygge bro mellem to virkeligheder – der er så forskellige fra hinanden. Hvem kan gøre dette uden at miste forstanden, uden at falde fra hinanden, uden at blive forført af mørkere kræfter i verden, uden at blive overhalet af tragedier, tab og afsavn? Det har været en meget lang vej at rejse, en meget udfordrende vej med mange farer, men Budbringeren er nået frem til sin destination.

Det har taget ham [over] 25 år at modtage Åbenbaringen, den er så stor. Det er den største Åbenbaring, der nogensinde er givet til denne verden, fordi verden [nu] er en verden med læse- og skrivefærdigheder, en verden med menneskelige fællesskaber og et verdenssamfund, en verden med global transport, global infrastruktur og kommunikation.

Her er man ikke ved at forberede sig på at leve et eller andet sødt pastorats liv et eller andet sted. I forbereder jer på en verden i forfald, en verden med svindende ressourcer og voksende økonomiske og politiske omvæltninger. Og I står over for virkeligheden af livet i universet – en virkelighed, der indebærer farer, risici og muligheder, som menneskeheden endnu ikke har erkendt.

Det er ting, som Budbringeren har været forberedt til at tale om, for de er en del af Åbenbaringen, ligesom de er en del af menneskehedens skæbne – en skæbne, som kun få i verden endnu kan se klart uden forvrængning eller personlige præferencer.

Budbringeren fremstår almindelig. Han er en ydmyg mand. Han vil ikke gøre sig personligt gældende. Men i ham er Mysteriet og Skabelsens Kraft og broen mellem denne verden og det Guddommelige Nærvær, der overvåger denne verden.

Han er dels en af Os og dels en af jer. Han må opretholde begge realiteter og være hyrden, der fører folk op ad det bjerg, som er deres bjerg at bestige.

Er han lige så stor som tidligere tiders store Sendebude? Det vil kun tiden og omstændighederne vise. Han vil ikke selv proklamere det, for de ambitiøse bliver aldrig udvalgt. De, der søger selvforherligelse, får aldrig større roller at spille eller større Budskaber for menneskeheden. Kun de, der er tilbageholdende og ærlige og selv reflekterende, vil nogensinde blive udvalgt til en så høj og betydningsfuld rolle.

For der er kun én Budbringer i verden, og denne Budbringer vil være Budbringer for denne tid og de kommende tider. Ingen andre, der hævder dette for sig selv, kan bringe Åbenbaringen. Ingen andre kan foretage den rejse, som Budbringeren har været nødt til at foretage.

Andre vil give vigtige gaver, hvor der er brug for dem, og i sidste ende er det meningen, at alle skal gøre dette, for det er en del af hver enkelt persons formål. Alle vil være en kanal for et større Nærvær og en større Kraft. Men der er kun én Budbringer, hvis Budskab vil ændre den menneskelige forståelses kurs og tale om den store forandring, der vil ændre kursen for menneskets skæbne og udvikling.

Uden det Nye Budskab fra Gud ville menneskeheden falde ind i alvorlige konflikter og en brat tilbagegang, hvilket ville gøre jer sårbare over for fremmede magter, som allerede er i denne verden for at få indflydelse og autoritet her. Folk er ikke klar over, at de står ved afgrunden, ikke kun for store forandringer, men også for underkastelse.

Dette er det Større Mørke i verden, et Større Mørke, som de fleste mennesker er for bange til overhovedet at tænke på. Men det er noget, som menneskeheden må forberede sig på, og det er derfor, Gud har givet en Ny Åbenbaring.

En ny Profet er kommet til verden. Døm ham, som du vil. Ophøj ham eller fornægt ham. Kald ham stor eller kald ham andre ting. Folks vurdering har intet med virkeligheden at gøre. For det, som folk ønsker, og det, som Gud ved, er ikke det samme. Hvad folk tror, og hvor verden er på vej hen, er ikke det samme.

Budbringeren vil blive nægtet. Han vil blive latterlig gjort. Andre vil angribe ham. Andre vil føle sig truet af hans tilstedeværelse og hans proklamationer – ikke fordi han tager fejl, men fordi de ikke kan se i øjnene, at Gud har talt igen. De har ikke modet eller ydmygheden til at genoverveje deres holdning, deres ideer eller deres tidligere investering i sig selv.

Dette er udfordringen ved at møde Budbringeren. Han bringer en helt ny virkelighed med sig, i ham, omkring ham og gennem ham – en virkelighed, som menneskeheden endnu ikke er moden nok til at se kollektivt. Kun enkelt personer vil være klar til ham, for de er blevet gjort klar gennem deres livserfaring, gennem desillusionering og skuffelse og andre ting.

Der er mange mennesker, der venter på den Nye Åbenbaring. De skal kende Budbringeren, for han er beviset på, at Kraften og Nærværet er kommet tilbage til verden.

For at se dette må du se med klare øjne. Du må lytte. Du må lytte med en dybere lytning. Du må lade Kundskabens kraft, den dybere intelligens i dig, reagere.

For hvis I dømmer Budbringeren på baggrund af idéer eller jeres egne projektioner af frygt og skyld, vil I ikke se og ikke vide.

Hvis du ikke kan modtage Guds Nye Åbenbaring, hvad kan Gud så egentlig gøre for dig? Hvis du ikke kan følge det, som Gud har lagt i dig for at følge, nemlig Kundskabens kraft og nærvær, hvad kan Gud så ellers gøre for dig eller verden?

Der er utallige verdener i universet, beboede verdener. Dette er kun en af dem. Herren af denne verden er Herren af alle verdener. Det er ikke et menneskeligt univers, du står over for, og det er derfor, at dine forestillinger om Himmel og Helvede er så forkerte, så begrænsede og virkelig patetiske. Det er for at føre jer ind i det Større Fællesskab, som udgør en del af Budbringerens og den Nye Åbenbarings formål.

Budbringeren står over for en monumental opgave. Han kan ikke alene bringe Åbenbaringen ud i verden. Det vil kræve deltagelse, bidrag og kommunikation fra mange andre, som kan hjælpe ham på denne måde.

Åbenbaringen er blevet givet med sin egen kommentar og med så mange detaljer og gentagelser, at den ikke vil være så afhængig af menneskelig fortolkning som de tidligere Budskaber, der er blevet givet til menneskeheden. Den bringer forståelse af åndelighed på Kundskabsniveau; Kundskab og Visdom fra det Større Fællesskab; en forberedelse til en ny og faldende verden; en stor lære om menneskelige relationer og ansvar og om, hvad nationer må vide for at samarbejde med hinanden i lyset af den store forandring, der er på vej.

Dette er ikke en enkelt mands filosofi. Det er hinsides filosofi. Det er ikke forbundet med nogen verdens religion. Det er begyndelsen på en helt ny forståelse. Dette er ikke en afvisning eller reaktion på verdens religioner. Dette er et Nyt Budskab fra Gud.

Budbringeren er i verden. Han vil ikke være i verden i lang, lang tid fremover, og det er derfor, han skal anerkendes, for dem, der har denne store mulighed.

Hans liv har været uforklarligt. Hans tilstedeværelse er uforklarlig. Du må se med klare øjne og lytte med en dybere hørelse for at erkende disse ting. Byrden ligger altså på den, der lytter, på modtageren.

Budbringeren har modtaget næsten hele meddelelsen. Det er nok til at vare i generationer og århundreder. For ingen kan fortælle jer, hvordan I skal forberede jer på den nye verden. Ingen kan fortælle jer, hvordan I skal forberede jer på et Større Fællesskab af intelligent liv – et konkurrencemiljø i et omfang, I ikke engang kan forestille jer. Ingen kan fortælle dig om det dybere sind. Ingen kan give dig den Nye Åbenbaring.

Åbenbaringerne gives altid til én person, så der er ingen forvirring. Der er ingen forskellige versioner. Der er ingen konkurrence mellem forskellige personer, der fremsætter den samme påstand og proklamation. Det er altid et enkelt individ med hjælp fra visse modige mennesker, der kan bringe en ny bevidsthed og virkelighed ind i verden.

Enhver tidsalder har sine profeter, men Budbringerne kommer kun sjældent for at ændre kursen for den menneskelige forståelse, bevidsthed og skæbne.

Du vil se, at Budbringeren vil blive dømt. Han vil blive fordømt. Andre vil gøre det til deres formål at ødelægge ham. Tag ved lære af fortiden i denne henseende. Han er ikke blot her for at ofre sig selv, så andre mennesker kan skabe en historie om ham. Han har sin egen historie – historien om Budbringeren, en historie, som han er for ydmyg til at tale om, en historie, som skal afsløres for alle, der kan høre og forstå.

Folk ønsker at Budbringeren skal være mange ting, at han skal opfylde deres ønsker, deres tro og deres præferencer. Men Budbringeren er blevet forberedt af Større Magter og sendt fra det Guddommelige for at være i verden i overensstemmelse med en Større Plan og skæbne.

Vær derfor forsigtig med, hvordan du nærmer dig denne sjældne og betydningsfulde person. Vær forsigtig med dine forventninger, din tro, dine forudfattede ideer, dine domme og dine klager. For disse kan alle gøre dig blind for, hvem han er, og for det, han kan tilbyde dig og hele verden.

Må Velsignelsen være med ham. Kraften og Nærværet er med ham.

Han er fejlbarlig. Han er ikke perfekt. Han vil stå over for mange vanskeligheder. Det er det, der er i ham og med ham og gennem ham, der er perfekt. Hans liv er et redskab for dette, ligesom dit liv også er et redskab for noget vigtigt. Men han er kimen til en større fremtid for menneskeheden, en ny forståelse af jeres eksistens i et Større Livsfællesskab og af det store vendepunkt, som menneskeheden nu er begyndt at gennemleve.

Lad dette være jeres forståelse. Men kom ikke til konklusioner, for bevidstheden om Budbringeren er kun lige begyndt.