Budbringerens Slør


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 7. december 2012
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 6

At bringe et Nyt Budskab fra Gud ud i verden kræver en person, der er unikt designet til denne større mission, en person hvis oprindelse og skæbne er forskellig fra alle omkring ham, en person hvis forberedelse, selv før han kommer til verden, er unik og meget fokuseret. Det er den person, der skal opfylde store forventninger, forventninger fra selve Himlen.

For at dette kan opnås, skal denne person opfylde visse krav og bestå visse prøver. For når nogen kommer ind i verden, kommer de ind i verden af påvirkninger. De træder ind i en verden af vanskeligheder – en verden af overlevelse, en verden af social accept, en verden af udfordringer, en verden, hvor du vil være ukendt og u-erkendt, undtagen måske på en vis måde af din familie. Men selv her vil dit større formål og mission i næsten alle tilfælde være ukendt, selv for dem, der opdrager dig og vokser op med dig.

En stor Budbringer er nu i verden, men han er skjult, ser du. Han er skjult bag et usynligt slør – et slør af normalitet, et slør af almindelighed, et slør af enkelhed. Han er ikke et individ, der vil overraske og forbløffe alle omkring ham. Han vil gå blandt folk og ikke blive genkendt i mængden, blot et andet menneske. Interessant måske i visse henseender, men ikke enestående på en måde, som de fleste mennesker kan genkende.

I denne henseende er han ligesom alle de andre Budbringere, som så meget almindelige ud, og som kunne forsvinde i en menneskemængde. Til trods for alle de historier, mirakler og vidundere, der omgiver de tidligere Budbringere i oldtiden, var de meget almindeligt udseende mennesker. De overrasker og forbløffede ikke alle, der så dem. Måske var de forvirrende, og de var i hvert fald anderledes, især da deres større rolle begyndte at vise sig. Så blev de virkelig distinkt.

Det ville stadig være en meget vanskelig opgave for dem at forkynde deres Budskab, at formidle det effektivt og at tage den rejse, der ville blive spredt foran dem – en rejse med store vanskeligheder, en rejse, hvor de ville blive misforstået, og hvor deres ord ville blive misbrugt, en rejse med forvirring, en rejse uden en kortlægning, en rejse uden en klar vej, hvor de ville være nødt til at finde deres vej i denne verdens vildmark, omgivet af samfundet og det, som alle gør, en vildmark af forvirring og paradoks, sat på en unik kurs af enorm betydning og høje forventninger fra dem, der sendte dem ud i verden – en rejse, hvor en fiasko ville få enorme konsekvenser, ikke kun for Budbringeren, men for tusinder og millioner af mennesker i deres tid og videre frem.

Hvem kan bære en sådan byrde? Hvem kan opfylde et sådant krav? Hvem kan følge en så uforklarlig vej og tage en rejse, som ingen andre omkring dem tager eller kan tage?

For at kunne gøre dette, må de være almindelige af udseende. Ellers ville samfundet forsøge at udnytte dem. Folk ville rose dem. Folk ville ønske ting af dem. De ville blive forført af samfundet og kulturen. Skønhedens, rigdommens og charmeres forførelser ville forstyrre deres forberedelse, som ville være lang og bemærkelsesværdig. Det ville trække dem ind i en slags anden rolle, langt under dem og langt uden for deres sande område.

Ingen kan virkelig fuldt ud forstå Budbringerens rolle og rejse. Og det gælder også i dag, for virkeligheden ændrer sig ikke, bortset fra i tingenes udseende.

Der er en Ny Budbringer i verden, som bærer et Nyt Budskab fra Gud. Han har været nødt til at gå denne lange og uforklarlige rejse, en rejse med et stadigt voksende ansvar og en voksende byrde, i en stor del af den uden at kende betydningen, formålet og resultatet af den vej, [han] skulle gå, som ville adskille [ham] fra alle andre, en rejse, der ikke kun er præget af forbløffelse og forundring, men af voksende udfordringer og den store vægt af ansvar.

Så Budbringerne må være sløret, ellers vil folk tro, at de er noget andet og bruge dem til noget andet og give dem en anerkendelse, hvilket er forkert og ukorrekt.

For at Budbringeren kan udvikle sig, må han være i stand til at gå rundt i verden, uerkendt, at være vidne til verden, at opleve det banale og tragiske ved livet og ved at leve i Adskillelse.

Selv om han ville blive beskyttet på en enestående måde og guidet i høj grad, ville der være lange perioder, hvor de, der sendte ham ud i verden, ville synes at være forsvundet eller inaktive – alene, efter et uforklarligt lys, et subtilt kald, som han kun hører fra tid til anden, og som andre ikke hører, bortset fra de få, der er beregnet til at slutte sig til ham og hjælpe ham. De kan også høre kaldet, men de ved ikke, hvad det betyder, eller hvor det vil føre dem hen eller dets større betydning for fremtiden.

Hvor anderledes er dette ikke i forhold til historierne om de store lærere, de store Budbringere fra fortiden, som er blevet forherliget og endog guddommelig gjort, og alle deres handling fyldt med betydning og forundring, som synes at imponere alle omkring dem i uforholdsmæssig høj grad, som synes at udvise ekstraordinære evner, dyder og kvaliteter, selv i deres ungdom. Folk kan ikke forstå, hvordan de var sløret, og hvorfor de var nødt til at fremstå sløret for at lære om livet, lidelse, glæde og enkelhed.

For, ser du, Budbringeren må værel enkel. Han kan ikke være fyldt med stolthed og selvhøjtidelighed. Han kan ikke tænke på sig selv som værende over og højere end alle andre. Og derfor er størstedelen af hans tidlige liv verdslig og upåfaldende.

Budbringeren skal være ydmyg, for han skal bøje sig for den mission, der er givet ham, og for dem, der har givet den til ham, og for Herren over alle universer, som har sendt den til dette individ for at give til en verden i nød – en verden, der ikke umiddelbart vil acceptere hans tilstedeværelse eller hans forkyndelse.

En person, der er drevet af stolthed og arrogance, ville hurtigt fejle her og blive forbitret og hævngerrig og fordømme verden. Men Budbringeren kan ikke gøre dette. Det ville diskvalificere Budbringeren, forstår du.

Så her er Budbringeren for denne tid og de kommende tider, bringerende med et Budskab, som ikke er blevet bragt til verden i over et årtusind, et Budskab af så stor betydning, der svarer til behovene i denne tid og i de kommende tider, der bringer menneskene en virkelighed, som ligger ud over deres nuværende forståelse og bevidsthed, og som taler om det kommende liv, og om, hvad menneskeheden må gøre for at forberede sig på den store forandring, der kommer til verden, og på mødet med et univers fuld af intelligent liv.

Hans Budskab skal være fuldstændigt, omfattende og inkluderende, for han vil nu tale til et verdens samfund og ikke kun til en stamme, en gruppe eller en region alene. Han vil tale til hele verden på én gang og ikke til sin egen kultur eller til sin isolerede gruppe.

Hans Budskab skal være relevant for alle og for alle deres forhold – rige eller fattige, øst eller vest, nord og syd. Hans sind skal udvides til at omfatte en Større Fællesskab realitet om livet i universet og en enorm visdom og medfølelse for menneskeheden.

Dette ville langt overgå alt det, som de gamle Budbringere nogensinde har kunnet opfatte. Ja, de var de sande Budbringere i deres tid. Ja, de var forberedt på deres rejse og mission. Ja, de måtte stå over for alle de vanskeligheder og den mangel på accept og anerkendelse, som deres liv ville bringe dem.

Men Budbringeren i dag skal have en større forståelse, en større kapacitet. Han vil ikke kun blive mødt med afvisning fra lokale myndigheder, men fra en hel verden af lokale myndigheder – i det han udfordre verdens religioner, udfordre verdens antagelser, udfordre folks selvtilfredshed, udfordre menneskehedens retning og alle dens selv bekvemme og selvsikre ideer, hvilket kun kan være en stor fare for menneskehedens fremtid.

Denne mand, som er i verden, har ingen position. Han er veluddannet, men ikke for veluddannet. Han er bemærkelsesværdig, men man skal se ud over det ydre for at erkende dette. Det er hans rolle og hans forkyndelse og hans gave, der gør ham bemærkelsesværdig.

Dette har altid været tilfældet med alle Budbringerne, forstår du, og det er derfor, at deres rejse til dels har været så vanskelig. De har haft de vanskeligste opgaver af alle på Jorden, men de har også været de vigtigste mennesker på Jorden, helt sikkert de vigtigste mennesker i deres tid og i de efterfølgende epoker.

Den betydning, som Himlen tildeler dem, er ikke den betydning, som Budbringeren vil finde i verden. Han vil blive afvist. Han vil blive nægtet. Han vil ikke leve op til folks forventninger på grund af sløret, Budbringerens slør – ydmyghedens slør, sløret for at fremstå som almindelig, sløret for sårbarhed, sløret for enkelhed.

Det er det, der er i ham og med ham, hans oprindelse og hans skæbne, der sætter ham i en så unik og vigtig position. Men for at se dette, må man erkende noget og høre hans forkyndelse og modtage den Åbenbaring, som det er hans at bringe til verden. Først da kunne de måske begynde at forstå Budbringerens byrde og Budbringerens rejse. Dette kunne kun forstås, hvis de delte denne rejse, hvis de forstod denne rejse ud fra deres egen direkte erfaring med Budskabet og Budbringeren.

For alle andre er han bare en person, der kommer med en stor proklamation, en person, der tilsyneladende har den arrogance at udfordre deres centrale og grundlæggende overbevisninger og forventninger. Han er ikke den superstjerne, det super menneske, som de forventer, at en Budbringer er. Han udfører ikke mirakler til højre og venstre for at imponere de uvidende og for at vinde accept hos dem, som ellers ikke kunne acceptere ham.

Man kan ikke købe denne anerkendelse. Man kan ikke købe den. Selv mirakler vil i sandhed ikke kunne skaffe den. Derfor er Jesus misforstået. Buddha er misforstået. Muhammed er misforstået – ikke kun af folk på deres tid, men af folk i alle tider. Det er deres ydmyghed, deres menneskelighed, deres overgivelse, deres forberedelse og de store vanskeligheder og udfordringer på deres rejser, der virkelig begynder at afsløre deres bemærkelsesværdige natur, formål og design.

I er velsignet nu med at leve i en Åbenbarings tid, der måske kun kommer hvert tusind år; en tid med store vanskeligheder, udfordringer og forandringer for den menneskelige familie – nu hvor menneskeheden står over for sine største udfordringer med sammenbrud og opløsning indefra og indgriben udefra, og nu står over for udfordringer, som menneskeheden som helhed aldrig før har kendt.

I denne alvorlige og faretruende tid har Gud sendt et Nyt Budskab til menneskeheden for at ære verdens religioner og skabe deres fælles Kilde, for at kalde ud af mennesker den storhed, som de bærer på: den Kundskabens kraft, som Gud har givet til hvert enkelt menneske for at vejlede dem, beskytte dem og lede dem til en større rolle i tjenesten i verden.

Men Gud har også sendt en Budbringer, som bærer en del af Budskabet i sig, som ikke står i skrifterne, som ikke er blevet nedfældet, som ikke er blevet skrevet. Han er en del af Åbenbaringen, forstår du. Men han befinder sig bag sløret. Og du må se dybt og ærligt for at se bag dette slør.

Han kan ikke bruges til at berige folk. Han kan ikke bruges til at tilfredsstille folk. Han kan ikke bruges til at skabe en falsk følelse af betydning hos folk omkring ham. Han kan ikke bruges som et redskab for staten. Han kan ikke bruges til at forstærke folks ønske om rigdom, magt og charme.

Fordi han er blevet tilsløret. Man kan sidde ved siden af ham og måske ikke engang bemærke det, som mange mennesker allerede har gjort. Han kunne gå forbi dig på gaden, og du ville ikke lægge mærke til, at den vigtigste person i verden lige er gået forbi dig, en person, der har en gave til dit liv af en sådan betydning, at den ikke engang kan beskrives.

Der er kun én Budbringer for denne tid og de kommende tider, fordi kun én er blevet forberedt, og kun én er blevet sendt. Andre kan proklamere denne titel for sig selv, men kun Himlen ved, hvem der er blevet sendt til dette formål.

For at kende ham må du høre ham – hans forkyndelse, visdommens gave, der går gennem ham: Åbenbaringen fra Gud bragt til verden gennem et menneske, der har båret en så stor byrde. Det har nedbrudt ham følelsesmæssigt. Den har knækket ham fysisk. Det har bragt hans helbred i fare. Det har givet ham et slid, et usynligt og uerkendt slid.

Det er ikke overlevelses slid. Det er ikke selvtilfredsstillelsens slid. Det er arbejdet med at bære et stort Budskab, som vil forblive ukendt i lang tid, indtil Budbringeren var klar til at forkynde og komme frem med den Åbenbaring, som han har brugt 30 år på at modtage.

Du vil blive kaldt til Budskabet og Budbringeren, du og andre. Hvis du bliver kaldet og ikke kan modtage, vil du blive kritisk. Du vil blive en kritiker – ude af stand til at bryde væk, men ude af stand til at svare sandfærdigt. Du vil blive en kritiker, en der bagtaler.

Hvis du kan svare, vil dit liv begynde at ændre sig. Hvis du kan acceptere vejen og tage de Trin til den større Kundskab i dig, som Gud har givet dig, så vil du begynde at forberede dig på et større liv og frigøre dig fra din tidligere tilværelse og alt det, der begrænsede dig der.

Hvis du har mulighed for at møde Budbringeren i hans sidste år på Jorden, vil det være en stor velsignelse for dig. Men når du møder ham, vil du se sløret. Han vil være en tilsløret person. Han vil ikke afsløre, hvad der er inden i ham. Han vil ikke vise dig, hvad han ser om dig og dit liv, undtagen i sjældne tilfælde, og kun i så fald hvis du bliver en sand studerende af Åbenbaringen. Han vil ikke besvare dine spørgsmål. Han vil ikke opfylde dine behov. Du kan ikke bruge ham som en ressource, selvom du måske prøver.

Hans slør har beskyttet ham, har holdt ham ren i en uren verden, har sikret ham ydmyghed og styrke. Det har givet ham sin menneskelighed og sin medfølelse og kærlighed til den menneskelige familie. Det har styrket ham til at udholde ikke blot den store passage, det er at modtage Åbenbaringen, men også vanskeligheden ved at præsentere den for en verden, som er ambivalent med hensyn til Gud og Skabelsen, som lever for nuet og ikke tænker på fremtiden eller på udfaldet af ens liv, af menneskers liv.

Budbringeren må acceptere, at han ikke vil blive anerkendt, og at hans Budskab ikke vil blive værdsat af så mange mennesker. Han vil blive nødt til at møde latterliggørelse og fordømmelse fra dem, der er tiltrukket, men som ikke kan modtage. Han vil blive nødt til at se den blinde afvisning fra folk, der er knyttet til deres filosofier, deres teologier og deres religiøse overbevisninger, som er forblændet af deres faste og fastlåste forestillinger. De anerkender ikke engang Guds udsending, når han kommer til Jorden. Selv om de er religiøse eller anser sig selv for at være det, kan de ikke engang genkende Budbringeren.

Uvidenheden, tåbeligheden, arrogancen – Budbringeren vil være nødt til at møde alt dette uden at miste modet eller blive forbitret. Hvilken medfølelse og tilbageholdenhed dette kræver, kan du næppe forestille dig. Den, der bringer Guds svar til menneskeheden, vil se den plyndret og afvist, fordømt og latterliggjort. Men han må ikke miste modet, og han må ikke miste sin medfølelse med menneskeheden og sin tro på menneskeheden.

I, der sidder på livets sidelinje og knap nok deltager i det, kan næppe forestille jer, hvad det vil sige at komme til verden med en sådan gave og en så vanskelig opgave.

Budbringeren søger visse mennesker, som vil være blandt de første til at svare. Til alle andre må han vente. Der kan han ikke være engageret. Han vil kalde visse mennesker til deres større formål og skæbne. Og nogle af dem vil undlade at reagere. Han vil være nødt til at stå over for dårligt helbred og manglende støtte hele vejen igennem, fordi hans rejse har været så krævende.

Alt dette er Budbringerens virkelighed, der er skjult bag sløret af et almindeligt udseende og et simpelt liv. Her er der ingen store selvhævdelser. Her er der ikke noget forsøg på at gøre sig selv stor og storslået og betydningsfuld. Det er kun Budskabet og Forkyndelsen, der fastslår, hvem han er, hvad han er, og hvorfor han er her. Det er ikke ham selv, der gør det.

At være omdrejningspunktet for så mange menneskers beundring og fjendtlighed er bestemt ikke et lyst og lykkeligt perspektiv. At bringe noget rent og få det pillet ned i verden er et hjerteskærende perspektiv – at tale og ikke blive hørt; at give og få sin gave kasseret; at tale til folks behov og få dem til at vende sig bort; at give løfternes, magtens, sandhedens og integritetens gave og få den kasseret; at bringe den ene store Åbenbaring til verden og få folk til at tro, at det blot er en undervisning til deres opbyggelse, en ressource, som de kan bruge til at øge deres skønhed eller deres betydning i verden.

Der er bestemt ingen, der ønsker at komme til verden for at skulle gøre alt dette. Sikke en utaknemmelig rejse, hvor man helt sikkert vil blive misforstået og fejlfortolket. Men Budbringeren kommer, og fordi han er blevet holdt tilbage, og fordi han har måttet bære byrden i så lang tid uden anerkendelse, er han ydmyg, han er stærk, han er uden overmod.

Han ser menneskehedens tåbelighed. Han ser menneskehedens arrogance. Men i stedet for at fordømme alt og alle bringer han den gave, som kan give menneskene deres sande magt, status og formål i verden tilbage.

Dette er Budbringerens slør, men det må også blive dit slør i mindre grad, når du lærer at modtage noget rent og smukt og at være i stand til at præsentere det for verden uden vrede og fordømmelse, i stand til at acceptere og se afvisningen i øjnene, i stand til at lede efter dem, der kan modtage, og ikke bagtale dem, der ikke kan, i stand til at tage en rejse, som du ikke selv har skabt, men som er blevet forberedt for dig.

For alle, der vil hjælpe Budbringeren og bære Åbenbaringen ud i verden i sin rene form, vil være nødt til at udvikle dette slør, denne kraft, denne tilstedeværelse. De må også være skjulte for visse mennesker og visse steder. De må også holde Kundskabens Ild i deres hjerter og ikke lade verden tage den fra dem og udnytte dem. De skal også forstå Budbringerens eksempel, selv langt ud over hans liv, for at se dets demonstration, dets relevans og betydning for dem, og hvordan de skal lære at være i verden – en verden af sandhed og tåbelighed, en verden af misforståelser og fejlopfattelser. Her har man ikke brug for en helt at tilbede, men man har brug for et eksempel at følge.

For at realisere jeres større formål i verden må I forstå de ting, som Vi taler om her i dag. Budbringerens liv og demonstrationer vil hjælpe jer, selvom I ikke bliver bedt om at bære en så stor byrde eller påtage jer en så vanskelig og bemærkelsesværdig rolle.

Det er Budbringerens ydmyghed og Budbringerens styrke og medfølelse, der vil afsløre hans større formål, natur og rolle. Hvis dette kan erkendes, vil dets værdi for den enkelte, for dig, være enorm, for det er ting, du er kaldet til at gøre. Det er ting, du kan gøre, og du skal gøre, hvis du skal påtage dig et større liv i tjeneste for en verden i nød.

Dette er en del af Budbringerens gave til jer, som ikke blot er forbrugere af idéer, som ikke blot vil bruge Åbenbaringen som en ressource til jeres egne behov, men som vil anerkende jeres ansvar for at hjælpe med at bære den videre i verden i sin rene form, uden at vie den eller forene den med andre ting. Først da vil I begynde at forstå Budbringerens slør fuldt ud.