Budbringerens Slør


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer
Marshall Vian Summers
den 7. december 2012
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Nye Budbringer > Kapitel 6

At bringe et Nyt Budskab fra Gud til verden kræver en person, der er unikt designet til denne større mission, en person, hvis oprindelse og skæbne er anderledes end alle andres omkring ham, en person, hvis forberedelse, selv før han kom til denne verden, er unik og meget fokuseret. Dette er den person, der må opfylde store forventninger, selve Himlens forventninger.

For at opnå dette, må denne person opfylde visse betingelser og bestå bestemte tests. Når nogen kommer til verden, kommer de til påvirkningernes verden. De træder ind i en vanskelighedernes verden – en verden for overlevelse, en verden for social accept, en udfordringernes verden, en verden hvor du vil være ukendt og u-anerkendt, undtagen måske på en bestemt måde af din familie. Men selv her vil dit større formål og større mission i næsten alle tilfælde være ukendt, selv for dem, der opfostrer dig og som vokser op sammen med dig.

Der er nu en fremragende Budbringer i verden, men han er skjult, ser du. Han er skjult bag et usynligt slør – et normalitetens slør, et almindelighedens slør, et enkelhedens slør. Han er ikke et individ, der vil overraske og forbløffe alle omkring sig. Han vil gå blandt folk og ikke blive genkendt i mængden, blot en anden person. Måske interessant i visse henseender, men ikke som de fleste mennesker erkender som blændende på nogen måde.

I denne henseende er han ligesom alle de andre Budbringere, som så meget almindelige ud, som kunne forsvinde i mængden. På trods af alle de historier, mirakler og undere, der omgiver de forrige Budbringere fra ældgammel tid, så de meget almenmenneskelige ud. De forbløffede og forbavsede ikke alle, der så dem. Måske var de forvirrende, og de var afgjort anderledes, især idet deres større rolle begyndte at komme frem. Så blev de virkeligt udtalte.

Det skulle stadig være en meget vanskelig opgave for dem at forkynde deres Budskab, at kommunikere det effektivt og at foretage den rejse, der ville blive spredt ud foran dem – en rejse med store vanskeligheder, en rejse, hvor de ville blive misforståede og deres ord blive misbrugte, en forvirrende rejse, en rejse uden et kort, en rejse uden en klar retning, hvor de måtte finde vej i denne verdens vildnis, omgivet af samfundet og hvad alle foretager sig, et vildnis af forvirring og paradokser, sætte ud på en enestående kurs af enorm betydning og høje forventninger fra dem, der sendte vedkommende til verden – en rejse, hvor fiasko ville få enorme konsekvenser, ikke blot for Budbringerne selv, men for tusindvis og millionvis af mennesker i deres tid og derefter.

Hvem kan bære sådan en byrde? Hvem kan opfylde et sådant krav? Hvem kan følge sådan en uforklarlig vej og tage på en rejse, som ingen andre omkring dem tager eller kan tage?

Til dette må de se almindelige ud. Ellers ville samfundet forsøge at bruge dem. Folk ville prise dem. Folk ville have ting fra dem. De ville blive forførte af samfundet og af kulturen. Skønhedens, rigdommens og charmens forførelser ville forstyrre deres forberedelse, som skulle blive lang og bemærkelsesværdig. Det ville trække dem ind i en anden slags rolle, langt under dem og langt udenfor deres sande domæne.

Ingen kan helt fuldtud forstå Budbringerens rolle og rejse. Og dette er sandt i dag, for virkeligheden af disse ting ændrer sig ikke, undtagen med hensyn til, hvordan noget ser ud.

En Ny Budbringer, der bærer et Nyt Budskab fra Gud, er i verden. Han har måttet vandre denne lange og uforklarlige rejse, en rejse med stadigt voksende ansvar og byrde, og for meget af det, uden at kende meningen, formålet og resultatet af den vej, [han] har måttet tage, som ville skille [ham] ud fra alle andre, en rejse ikke alene af forbløffelse og forundring, men stigende udfordring og ansvarets tunge vægt.

Så Budbringerne er nødt til at være tilslørede, ellers vil folk tro, at de er noget andet og bruge dem til noget andet, og indgå forlig med dem, hvilket er ukorrekt og upassende.

For Budbringeren at udvikle sig, må han være i stand til at vandre i verden, ugenkendt, for at være vidne til verden, for at opleve hverdagen og tragedien i livet og at leve i Adskillelse.

Selvom han ville være beskyttet på en enestående måde og i vid udstrækning vejledt, ville der være lange perioder, hvor de, der sendte ham til verden, virkede til at være forsvundet eller være fraværende – alene, følge et uforklarligt lys, et subtilt kald, som han kun hører fra tid til anden, og som andre ikke hører, bortset fra de sjældne få, der er beregnet til at slutte sig til ham og assistere ham. De kan også høre kaldet, men de ved ikke, hvad det betyder, eller hvor det vil føre dem hen eller dets større betydning for fremtiden.

Hvor forskelligt er dette ikke fra historierne om de store lærere, de store Budbringere fra fortiden, som er glorificerede og endda guddommeliggjorte, og hvis handling, hver eneste, er fyldt med betydning og undren, som synes overdrevent at imponere alle omkring dem, som synes at demonstrere ekstraordinære evner, dyder og egenskaber, endda i deres ungdom. Folk kan ikke forstå, hvordan de blev tilslørede, og hvorfor de måtte tilsløres, for at lære om livet, om lidelse, om glæde og enkelhed.

For, ser du, Budbringeren bliver nødt til at være enkel. Han kan ikke være fyldt med stolthed og selvbetydning. Han kan ikke tænke på sig selv som over og hinsides enhver anden. Og således er størstedelen af hans tidlige liv verdsligt og u-exceptionelt.

Budbringeren må være ydmyg, for han må bøje sig for den mission, der er ham givet, og for dem, der har givet ham den, og for alle universernes Herre, som har sendt den til denne person, for at give den til en verden i nød – en verden, der ikke uden videre vil acceptere hans tilstedeværelse eller hans proklamation.

En person drevet af stolthed og arrogance ville hurtigt fejle her og blive forbitret og hævngerrig og fordømme verden. Men Budbringeren kan ikke gøre dette. Det ville diskvalificere Budbringeren, ser du.

Så her er Budbringeren for denne æra og de kommende tider, der bringer et Budskab, der ikke er blevet bragt til verden i over et årtusinde, et Budskab af så stor vigtighed, der besvarer denne tids og de kommende tiders behov, der bringer mennesker til en virkelighed, der er hinsides deres nuværende forståelse og bevidsthed, taler om det kommende liv, og hvad menneskeheden må gøre, for at forberede sig på den store forandring, der kommer til verden, og på dens møde med et univers fuld af intelligent liv.

Hans Budskab måtte være fuldkomment, ekspansivt og inkluderende, for nu vil han tale til et verdensfællesskab og ikke kun til én stamme, én gruppe eller én region. Han vil tale til hele verden på én gang, ikke til sin egen kultur eller sin isolerede gruppe.

Hans Budskab måtte være relevant for alle og for alle deres situationer – rig som fattig, øst som vest, nord og syd. Hans sind måtte skulle ekspanderes til at omfatte en Større Fællesskabs-virkelighed af liv i universet og en enorm visdom og medfølelse for menneskeheden.

Dette ville langt overgå alt, hvad de gamle Budbringere nogensinde måtte begribe. Ja, de var deres tids sande Budbringere. Ja, de var forberedt på deres rejse og mission. Ja, de måtte se alle de vanskeligheder i øjnene og mangel på accept og anerkendelse, som deres liv ville bringe dem.

Men i dag bliver Budbringeren nødt til at bære en større mængde af forståelse, en større kapacitet. Han vil ikke kun se afvisning fra lokale myndigheder i øjnene, men fra en hel verden af lokale myndigheder – udfordre verdens religioner, udfordre verdens antagelser, udfordre menneskers selvtilfredshed, udfordre menneskehedens retning og alle dens selv-trøstende og selvsikre idéer, som kun kan udgøre store farer, givet menneskehedens fremtid.

Denne mand, som er i verden, har ingen stilling. Han er uddannet, men ikke for uddannet. Han er bemærkelsesværdig, men man må se udover tilsyneladenheder for at se dette. Det er hans rolle og hans proklamation og hans gave, der gør ham bemærkelsesværdig.

Det har altid været tilfældet med alle Budbringerne, ser du, og det er delvist derfor, deres rejse har været så vanskelig. De har haft de sværeste opgaver nogen på Jorden har haft, men de har også været de vigtigste mennesker på Jorden, afgjort de vigtigste mennesker i deres æra og de æraer, der følger.

Den betydning, som Himlen tildeler, er ikke den betydning, som Budbringeren vil finde i verden. Han vil blive afvist. Han vil blive fornægtet. Han vil ikke imødekomme folks forventninger, på grund af sløret, Budbringerens slør – ydmyghedens slør, almindelighedens sløret, sårbarhedens slør, enkelhedens slør.

Det er det, der er i ham og hos ham, hans oprindelse og hans skæbne, der sætter ham i en så unik og vigtig position. Men for at se dette, måtte man genkende noget og høre hans proklamation og tage imod den Åbenbaring, som er hans at bringe til verden. Måske først da kunne de begynde at forstå Budbringerens byrde og Budbringerens rejse. Dette kunne kun forstås, hvis de delte denne rejse, hvis de forstod denne rejse, udfra deres egen direkte oplevelse af Budskabet og af Budbringeren.

For alle andre er han bare en person, der fremsætter en stor proklamation, en person, der synes at have arrogancen til at udfordre deres kerne – og grundlæggende overbevisninger og forventninger. Han er ikke en superstjerne, det overmenneske, som de ville forvente, at en Budbringer var. Han udfører ikke mirakler til højre og venstre, for at imponere den uvidende og for at vinde de menneskers accept, der ellers ikke kunne acceptere ham.

Denne anerkendelse kan man ikke købe. Du kan ikke anskaffe dig den. I sandhed vil end ikke mirakler opnå den. Derfor er Jesus misforstået. Buddha er misforstået. Muhammed er misforstået – ikke kun af deres tids folk, men af folk op gennem tiden. Det er Budbringernes ydmyghed, menneskelighed, overgivelse, forberedelse og rejsers store vanskelighed og udfordring, der virkelig begynder at afsløre deres bemærkelsesværdige natur, formål og design.

Du er nu velsignet ved at leve i en tid for Åbenbaring; en tid som måske kun kommer hvert tusinde år; en tid med stor vanskelighed, udfordring og forandring for den menneskelige familie – nu med menneskeheden, der står overfor sine største udfordringer, hvad angår sammenbrud og opløsning indefra og intervention udefra, og nu står overfor udfordringer, som menneskeheden som helhed aldrig har kendt før.

Ind i denne alvorlige og farefulde tid har Gud sendt et Nyt Budskab til menneskeheden, for at ære verdens religioner og for at skabe deres fælles Kilde, for at kalde den storhed fra folk frem, de bærer: Kundskabens kraft, som Gud har givet til hver enkelt person, til at vejlede dem, beskytte dem og føre dem til en større rolle i verdens tjeneste.

Men Gud har også sendt en Budbringer, som bærer en del af Budskabet i sig, som ikke er på skrift, som ikke er optaget, som ikke er nedskrevet. Han er en del af Åbenbaringen, ser du. Men han er bag sløret. Og du må se dybt og ærligt, for at se bag dette slør.

Han kan ikke bruges til at berige mennesker. Han kan ikke bruges til at tilfredsstille mennesker. Han kan ikke bruges til at skabe en falsk følelse af betydning hos mennesker omkring sig. Han kan ikke bruges som et redskab for staten. Han kan ikke bruges til at øge folks ønske om rigdom, magt og charme.

Fordi han er tilsløret. Du kunne sidde ved siden af ham og måske ikke engang bemærke det, ligesom mange mennesker allerede har gjort. Han kunne gå forbi dig på gaden, og du ville ikke lægge mærke til, at den vigtigste person i verden lige er gået forbi dig, en person, der har en gave til dit liv af så stor betydning, at det ikke engang kan beskrives.

Der er kun én Budbringer for denne tid og de kommende tider, fordi kun én er blevet forberedt, og kun én er blevet sendt. Andre kan forkynde denne titel for sig selv, men kun Himlen ved, hvem der er blevet sendt til dette formål.

For at kende ham, må du høre ham – hans proklamation, den Visdomsgave, der går gennem ham: Åbenbaringen fra Gud, bragt til verden gennem én mand, der har båret så stor en byrde. Det har nedbrudt ham følelsesmæssigt. Det har nedbrudt ham fysisk. Det har bragt hans helbred i fare. Det har givet ham et slid, et uset og uerkendt slid.

Det er ikke slid for overlevelse. Det er ikke slid for selvtilfredshed. Det er sliddet ved at bære et stort Budskab, som måtte forblive ukendt i lang tid, indtil Budbringeren var klar til at forkynde og komme frem med den Åbenbaring, som han havde brugt 30 år på at tage imod.

Du vil blive kaldt til Budskabet og til Budbringeren, dig og andre. Hvis du bliver kaldt og ikke kan tage imod, bliver du kritisk. Du vil blive en kritiker – ude af stand til at bryde fri, men ude af stand til at reagere sandfærdigt. Du vil blive en kritiker, en bagvasker.

Hvis du kan reagere, vil dit liv begynde at ændre sig. Hvis du kan acceptere vejen og tage Trin til den større Kundskab i dig, som Gud har givet, så vil du begynde at forberede dig på et større liv og frigøre dig fra din tidligere tilværelse og alt det, der begrænsede dig dér.

Hvis du har mulighed for at møde Budbringeren i hans resterende år på Jorden, ville det være en stor velsignelse for dig. Men når du møder ham, vil du se sløret. Han vil være en tilsløret person. Han vil ikke afsløre det, der er i ham. Han vil ikke vise dig, hvad han ser om dig og dit liv, undtagen sjældent, og kun, hvis du skulle være en sand elev af Åbenbaringen. Han vil ikke besvare dine spørgsmål. Han vil ikke opfylde dine behov. Du kan ikke bruge ham som en ressource, selvom du måtte prøve.

Hans slør har beskyttet ham, har holdt ham ren i en uren verden, har sikret hans ydmyghed og hans styrke. Det har givet ham hans menneskelighed og hans medfølelse og kærlighed til den menneskelige familie. Det har styrket ham til ikke blot at udholde den lange passage med at tage imod Åbenbaringen, men vanskeligheden ved at præsentere den for en verden, der er ambivalent omkring Gud og Skabelse, som lever for øjeblikket og ikke tænker på fremtiden eller på udfaldet af éns liv, af menneskers liv.

Budbringeren må acceptere, at han vil forblive u-anerkendt, og at hans Budskab ikke vil blive værdsat af så mange mennesker. Han bliver nødt til at møde de menneskers latterliggørelse og fordømmelse, som bliver draget, men ikke kan tage imod. Han bliver nødt til at se den blinde afvisning af mennesker i øjnene, der er knyttet til deres filosofier, deres teologier og deres religiøse overbevisninger, som er forblændet af deres stive og faste forestillinger. De genkender ikke engang Guds Udsending, når han ankommer til Jorden. Selvom de er religiøse eller anser sig selv for at være det, kan de ikke engang genkende Budbringeren.

Uvidenheden, tåbeligheden, arrogancen – Budbringeren bliver nødt til at se alle disse ting i øjnene, uden at miste modet eller blive forbitret. Den medfølelse og tilbageholdenhed dette kræver, kan du knapt forestille dig. Den, der bringer Guds svar for menneskeheden, vil se det plyndret og forkastet, afvist og latterliggjort. Men han kan ikke miste modet, og han kan ikke miste sin medfølelse for menneskeheden og sin tro på menneskeheden.

Du, der sidder på sidelinjen i livet, og som knapt nok deltager dér, kan næppe forestille dig, hvad det vil sige at komme til verden med sådan en gave og så vanskelig en opgave.

Budbringeren søger visse personer, som vil være blandt de første til at reagere. Han må vente på alle andre. Han kan ikke engagere sig dér. Han vil påkalde visse mennesker til deres større formål og skæbne. Og nogle af dem vil svigte med hensyn til at svare. Han vil være nødt til at møde dårligt helbred og mangel på støtte hele vejen, fordi hans rejse har været så krævende.

Alt dette er Budbringerens virkelighed, skjult bag det almindelige udseendes og det enkle livs slør. Her er der ingen store selvhævdelser. Her er der intet forsøg på at etablere sig som stor og storslået og betydningsfuld. Det er kun Budskabet og Proklamationen, der fastslår, hvem han er, hvad han er, og hvorfor han er her. Det vil han ikke selv gøre.

At være omdrejningspunktet for så mange menneskers smiger og fjendtlighed er bestemt ikke en lys og lykkelig fremtidsudsigt. At bringe noget rent og få det plyndret i verden er en hjerteskærende fremtidsudsigt – at tale og ikke blive hørt; at give og at éns gave ikke bliver modtaget; at tale til folks behov, mens de vender sig bort; at give løftets, magtens, sandhedens og integritetens gave og få den kasseret; at bringe den ene store Åbenbaring til verden og folk tror, at det blot er en lære for deres opbyggelse, en ressource for dem at bruge til at forbedre deres skønhed eller deres betydning i verden.

Der er bestemt ingen, der ønsker at komme til verden for at måtte gøre alt dette. Hvilken utaknemmelig rejse, hvor man afgjort vil blive misforstået og misopfattet. Men Budbringeren kommer, og fordi han er blevet holdt tilbage, og fordi han har måttet bære byrden så længe, uden anerkendelse, er han ydmyg, han er stærk, han er uden formodning.

Han ser menneskehedens dårskab. Han ser menneskehedens arrogance. Men i stedet for at fordømme alt og alle, bringer han den gave, der kan genoprette mennesker til deres sande magt, sande statur og formål i verden.

Dette er Budbringerens slør, men det må også i mindre grad være dit slør, efterhånden som du lærer at tage imod noget rent og smukt, og kunne præsentere det for verden, uden vrede og fordømmelse, kunne acceptere og møde afvisning, kunne lede efter dem, der kan tage imod, og ikke være ondsindet overfor dem, der ikke kan, kunne foretage en rejse, som ikke er din egen fremstilling, men som er gjort klar til dig.

Alle, der vil hjælpe Budbringeren og bære Åbenbaringen ud i verden i dens rene form, bliver nødt til at udvikle dette slør, denne kraft, denne tilstedeværelse. De må også være skjulte omkring bestemte mennesker og bestemte steder. De må også holde Kundskabens Ild i deres hjerter og ikke lade verden tage den fra dem og udnytte dem. De bliver også nødt til at se Budbringerens eksempel, selv langt ud over hans liv, for at se dets demonstration, dets relevans og betydning for dem, og hvordan de må lære at være i verden – en verden af sandhed og dårskab, en verden af misforståelser og misopfattelser. Her har du ikke brug for en helt at tilbede, men du har brug for et eksempel at følge.

For at erkende dit større formål i verden, må du forstå de ting, som Vi taler om her i dag. Budbringerens liv og demonstration vil hjælpe dig, selvom du ikke bliver bedt om at bære så stor en byrde eller påtage dig en så vanskelig og bemærkelsesværdig rolle.

Det er Budbringerens ydmyghed og Budbringerens styrke og medfølelse, der vil sige noget om hans større formål, natur og rolle. Hvis det kan erkendes, vil dets værdi for den enkelte, for dig, være enorm, for det er disse ting, du er kaldet til at gøre. Det er disse ting, du kan gøre, og du må gøre, hvis du skal påtage dig et større liv i tjeneste for en verden i nød.

Dette er en del af Budbringerens gave til dig, som ikke blot er én, der forbruger idéer, som ikke blot vil bruge Åbenbaringen som en ressource for dine egne behov, men anerkender dit ansvar for at hjælpe med at bringe den videre ud i verden i dens rene form, uden at vie den eller sætte den sammen med andre ting. Først da vil du begynde fuldtud at forstå Budbringerens slør.