Oprindelsen


Hør den oprindelige version af Oprindelsen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)
Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers
den 18. november, 2009
i London, England

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Livet havde en oprindelse for længe siden, inden verden eksisterede, inden livet, som I kender det, eksisterede i denne verden, inden du tog form og blev et individ i denne verden.

Livet eksisterede uden noget alternativ til livet, fuldkomment, helt, engageret, hele Skabelsen, storslået hinsides ord og udtryk, livet i sin reneste form, i en myriade af udtryk, kreativt men harmonisk, det liv, der stadigt eksisterer i dig i dette øjeblik, dybt under din forstands overflade.

Men der var en Adskillelse, og Adskillelsen skabte det manifesterede univers, som dine sanser rapporterer til dig. Da der intet alternativ kunne være til Skabelsen, skabte Gud det manifesterede univers til alle følsomme væsner, der ville vælge Adskillelse – et sted at leve, lære og smage på de små fornøjelser og den store vanskelighed ved at leve adskilt fra Skabelsen.

Gud satte de biologiske og geologiske kræfter i bevægelse, der har ført til et ekspanderende univers, et univers fyldt med talløse livsformer af intelligent liv, der evolverer men også vender tilbage. For, i sidste ende kan der intet alternativ være til Skabelsen.

Hvorfra du står forekommer der intet alternativ at være til manifest liv, og Skabelsen forekommer at være en meget fjern og flygtig virkelighed. Skaberen skabte fysisk liv, så de adskilte kunne bebo dette univers. Det tog æoner af tid, i jeres tidsopfattelse, at skabe et miljø, hvor følsomt liv kunne træde ind på denne arena. For tid er intet for Gud og alt for dig.

De verdener i universet, som dette følsomme liv ville bebo, ville være tålelige og beboelige, men vanskelige, for Adskillelse er vanskelig. Nu ville I være nødt til konstant at løse overlevelsesproblemer og anskaffelsesproblemer og konkurrence og konflikter med andre – andre af jeres egen slags og egen form, og andre af en meget anden slags og anden form. Adskillelse ville ikke være lykkelig og nem. Den ville være problematisk. Jo, den ville have sine store fornøjelser, men kun kortvarige, for der er intet [permanent] alternativ til Skabelsen.

Det fysiske univers er et alternativ til Skabelsen, og det er grunden til, det er foranderligt og bevæger sig, for det har en begyndelse og en ende. I befinder jer et sted i midten i Skabelsens mægtige udstrækning.

Kun en meget lille del af Skabelsen er involveret i fysisk liv. Men selvfølgelig er det for jer enormt og ufatteligt, som det burde være. Det er ikke muligt for jeres intellekt at begribe Skabelsens udstrækning og størrelsesorden.

Men, der er visse vigtige ting for dig at erkende om dit liv i verden på dette tidspunkt – hvorfor du er her og, vigtigst af alt, hvad der lever i dig i dette øjeblik, som forbinder dig med Skabelsen, som Skabelsen virkeligt eksisterer og som den altid har eksisteret.

I virkeligheden har du ingen oprindelse, for du er del af Skabelsen. En oprindelse vil kun være meningsfuld i tidens og formens kontekst. Men du oprinder fra hinsides tid og form, og således har du i essensen ingen oprindelse. Da du ingen oprindelse har, har du intet slutpunkt. Den del af dig, der er evig og fuldkommen, som holder til i en dybere del af dit sind, lever i denne realitet.

Så, nu har du to sind. Du har verdens forstand, konditioneret af verden og påvirket af verden, en forstand, der er fyldt med indtryk og påvirkninger fra verden samt fra dine egne reaktioner og beslutninger i lyset af disse. Men det dybere sind er stadigt forbundet med Skabelsen.

I Guds Nye Åbenbaring kaldes dette sind for Kundskab – Kundskab, der her betyder det dybere sind, det sind, der ikke er en del af Adskillelsen. Forskellen mellem dette dybere sind og din overfladeforstand eller verdslige forstand, er forskellen mellem Skabelsen og Adskillelsen. Du kunne ikke adskille dig helt fra Gud. Den del af dig, der ikke skilte sig ud, repræsenterer Kundskab. Den del af dig, der skilte sig ud, repræsenterer din sjæl.

Nu er du i verden, hvor du tilsyneladende er speciel, et individ, kreativt, men uden et ægte grundlag, alene, hvor du kæmper for at danne tilknytninger, og ser en verden i øjnene med umådelige vanskeligheder, hvor du nu, i denne tilstand, er nødt til at løse eksistentielle problemer.

Men, da Kundskab er med dig og i dig, er du her på en mission. Kun Kundskab ved, hvad denne mission går ud på, hvordan den kan opfyldes og hvem den vil involvere.

Hvor anderledes er dette ikke fra dine idéer, dine tanker og dine overbevisninger, om hvad denne mission muligvis kunne være. Ja, måske fornemmer du, at der er noget større ved dit liv, der er noget permanent over din Væren og din eksistens, at du har en eksistens før dette liv og hinsides dette liv.

Men din forstand, din verdslige forstand, kan ikke gå hinsides denne enkle erkendelse. Den kan ikke nå så langt fremad eller så langt bagud, fordi den kun forstår de ting, der er i form og i bevægelse. Den sandhed, at du ingen oprindelse eller noget slutpunkt har, går fuldstændigt udover, hvad den kan ræsonnere sig til.

Ligegyldigt, hvad du tænker, du er, ligegyldigt, hvad dit verdslige liv er bygget op af, eller hvordan du identificerer dig selv med steder, mennesker og ting, lever denne større tilknytning i dig.

Så den er dit håb og din skæbne, dit løfte om opfyldelse og forløsning. Den ændres ikke af verden. Den korrumperes ikke af verden. Den nedgøres ikke af verden. Verden begrænser Kundskabens magt og tilstedeværelse og begrænser dens udtryk her, men ikke dens realitet.

Der er ingen konflikt mellem Skabelsen og evolution, for Gud skabte evolution, så alle i Adskillelse kunne finde deres vej tilbage. Selv den syndigste, den frygteligste og den mest fordærvede, vil finde deres vej tilbage, for der er intet alternativ til Skabelsen. Selv Helvede og alle de Helveders dimensioner, som I overhovedet kan forestille jer, er kun midlertidige i tingenes større sammenhæng.
Guds magt, Guds dragning og Guds kald er i dig, dybt under din forstands overflade. Med dette er erindringen om det højere formål, du blev født med, hvilket ikke er et formål med henblik på Adskillelse, men et formål med henblik på bidrag, hvilket har magten til at annullere din Adskillelse og frigøre dig fra den, og således give dig din styrke, din tiltro og virkeligheden af, at du ikke er alene, tilbage.

Nu er du i verden med et formål, ikke dit formål, men et formål, der blev givet dig før du kom, et formål, der er relateret til disse tider og til De Store Bølger af forandring, der kommer til verden.
Du kan foregive. Du kan forblive selvoptaget. Du kan optage hvert øjeblik hver dag og drømme hver nat, men du løber i realiteten væk fra dette højere formål og fra Guds magt og kald i dig.

Når Vi taler om oprindelsen, taler Vi om det, der har en begyndelse, en midte og en ende. Din fysiske eksistens’ oprindelse i dette liv har en begyndelse, en midte og en ende. Din nations oprindelse har en begyndelse, en midte og en ende. Denne verdens oprindelse, som et fysisk sted, har en begyndelse, en midte og en ende, skønt det i tid er meget længe. Selv det univers, du opfatter så langt dine øjne og ører og følen rækker, også det har en begyndelse, en midte og en ende.

Det er denne teologi, der er Det Større Fællesskabs teologi, alt livs teologi i universet, ikke blot én lille races teologi i én lille verden.

Den gives nu til menneskeheden, fordi menneskeheden dukker op i dette Større Fællesskab af liv og ser den alvorlige fare i øjnene, som De Store Bølger af forandring udgør – miljømæssigt sammenbrud i verden, og alle de problemer, som dette vil skabe for den menneskelige familie.

Af denne grund er en Ny Åbenbaring nødt til at blive givet, ikke blot for at ruste jer til De Store Bølger af forandring, men for at begynde at uddanne jer om spiritualitetens natur i universet og om det større billede af jeres eksistens, så I kan finde jeres plads i en meget større realitet.

Der er ingen på Jorden, der kunne give jer denne teologi, for der er ingen på Jorden, der forstår livets realitet i universet. Der er ingen på Jorden, der kan undervise jer i Det Større Fællesskab, for hvordan skulle nogen kende til det?

Kun et Nyt Budskab fra Skaberen af alt liv kan åbenbare dette for jer, noget, der aldrig før er blevet åbenbaret for menneskene, men som menneskene nu har brug for, for at forberede sig på deres møde med liv hinsides deres grænser, og give jer styrken og visionen til at se de kommende Store Bølger af forandring i øjnene og navigere i dem.

Jeg taler fra hinsides jeres synsfelt, fordi Jeg taler for Skabelsen. Vi har alle før levet i denne verden og i andre verdener, ligesom mange af jer har.

Jeres teologier er alt for snævre og indskrænkede til at kunne rumme meningen med jeres spiritualitet og det tidsrum, som spiritualiteten reelt omfatter. Men alle må have et begyndelsespunkt. Og alle må have Skaberens velgørenhed, og derfor er mange forskellige veje til Gud givet. Og over tid er de alle blevet forandret og ændret af mennesker.

Nu er det tid for jer at lære Større Fællesskabs-teologi. Hvis I ikke lærer den, vil I aldrig videreudvikle jer fra at være en primitiv race, isoleret og uvidende, overtroisk og tåbelig i jeres forståelse af livet. Det er derfor, der er en Ny Åbenbaring i verden, ser du. Og det er derfor, at den ikke ligner noget, som menneskeheden nogensinde har taget imod før.

Folk vil ikke forstå den. Folk vil være forvirrede. Nogle vil være rasende og føle sig truede. Men Guds Åbenbaring gives ikke for at imødekomme folks forventninger.

Den gives for at redde menneskeheden. Menneskeheden kunne gå til i lyset af De Store Bølger af forandring. Menneskeheden kunne gå til i sit møde med Det Større Fællesskab af intelligent liv, et Større Fællesskab, der ikke er menneskeligt og ikke værdsætter den menneskelige ånd.

Det er derfor der er en Ny Åbenbaring. Det er derfor din forståelse nu må vokse. Du må begynde at tænke over ting, du aldrig før har tænkt over, bryde de skel ned, du har lavet, som ingen plads har i en virkelig forståelse, og skabe de nye skel, der må laves, for den nye forståelse at komme frem. Det vil tage lang tid for mennesker at lære dette, men selv hvis blot nogle få kan, er det en begyndelse.

Der er mange i verden i dag, der mærker Ånden røre sig i dem og forbereder dem på en ny realitet og en Ny Åbenbaring. De har ikke fundet deres hjem i verdens traditioner. De venter på, at noget nyt åbenbares. De lever i fremtiden, fordi deres nuværende liv ikke kan tage højde for deres dybere længsler eller deres højere tilknytninger. Hvis de kan opdage den Nye Åbenbaring, vil den bringe klarhed og mening til deres eksistens og besvare deres spørgsmål – spørgsmål, de ellers kun ville kunne leve med, uden nogle mulige svar i sigte.

Det er vigtigt for dig at vide, at du er kommet til verden på dette tidspunkt, og at hver enkelt af jer er givet et højere formål – for at tjene verden, som den eksisterer, og for at tjene verden ind i fremtiden, så menneskeheden kan have en fremtid, og den menneskelige families evolution kan fortsætte, med større mulighed for succes.

Det er tid til at vokse fra skabelseshistorier og idéer om verdens ende, for realiteten eksisterer så langt hinsides disse ting. Nu er det tid til at se mod himlen, at tænke på universets mægtige udstrækning og genoverveje sine grundlæggende overbevisninger og idéer, hvis de overhovedet har været formuleret.

Menneskelig spiritualitet har været begrænset til denne verden og til lokale regioner i denne verden, og begrænset af disse regioners og disse racers og disse folks historie. Men Større Fællesskabs Spiritualitet er hele universets spiritualitet. Gud er hele universets Gud – en Gud for talløse racer, der er meget forskellige fra jer, et univers, der repræsenterer praktisk, fysisk og spirituel evolution på ethvert tænkeligt stadie. Det er det, I vil stå overfor i fremtiden. Og det er derfor, at I ikke kan være primitive mennesker med primitive idéer. I må også vokse og ekspandere, for nu forlanger livet det af jer.

Åbenbaringerne må komme og de må være stærke, tilstrækkeligt stærke til at tjene menneskeheden i meget lang tid. Det er her alle verdens traditioner finder et større udtrykspanorama. Det er her deres fælles hensigt kan erkendes, og alle forskellighederne mellem dem begynder at falde bort – forskellighederne i forståelse, forskellighederne i åndelig praksis og betoning, og forskellighederne i deres lærere, deres ledere og deres Budbringere – for at åbenbare deres større nærvær og intention.

Formålet med alle religioner er at bringe dig til Kundskab. For Kundskab er her for at lede dig, beskytte dig og føre dig til et større liv i verdens tjeneste. Hvilken tro eller tradition, du end hører til, er dette tilfældet.

Du kan bede til Gud. Du kan falde på knæ og kaste dig ned i templet eller i moskéen eller i kirken. Men før du begynder at udføre Guds Arbejde, det er beregnet til dig at udføre, vil du ikke forstå din åndelige realitets virkelige natur.

Disse ting eksisterer, men de må læres igen, for Adskillelsen forblænder og er forvirrende og overvældende i sin manifestation. Også den er en realitet, der forekommer endeløs, skønt den har en ende. Men tidens ende for universet går så langt ud over dit tidsbegreb, at den for dig ingen ende har. Indenfor dit livs rammer, har den ingen ende.

Acceptér derfor denne lære samt forberedelsen, for at lade din forstand vokse ud af dens lænker, dens bundethed og dens illusioner, så den kan tjene Kundskabens magt i dig og ikke være en hæmsko for Kundskab.

For din forstand er et kommunikationsmiddel. Den er ikke dit ægte Selv eller din natur. Intellektet er en magtfuld kommunikator og en magtfuld navigatør. Det er her for at dirigere dit skib. Men du må være dette skibs kaptajn, og det er her forberedelsen må begynde. Det er her du må se det, der begrænser dig og det, der ekspanderer dit liv, det, der leder dig til Kundskabens magt og tilstedeværelse og det, der fornægter denne tilstedeværelse og leder dig bort fra den.

Du har ingen oprindelse, så sjælen kan ikke dø. Men hvis sjælen lever i en helvedestilstand, forekommer sjælens lidelse ingen ende at have. Den er en fange i Adskillelsens realitet. Denne Adskillelse har en ende. Men det er en ende, der går langt udover dette livs rammer, en ende, du vil arbejde for i forskellige kapaciteter, selv når du er vokset fra behovet for at leve i denne verden eller endda antage form.

Derfor er tankerne om Himlen og Helvede primitive tanker og har ingen betydning for realiteten. Skulle det lykkes dig at vokse fra behovet for at antage form, vil du være i de menneskers tjeneste, der blev ladt tilbage. Således vil din tjeneste vokse. Gud vil ikke spilde dine præstationer, men bruge dem til at tjene andre, der har brug for dem, og som vil sætte deres lid til dem i fremtiden.

Her må alt det, der er religiøst, genovervejes i Lyset af Den Nye Åbenbaring. Her må du indse, at du ikke er dit intellekt, og at intellektet alene ikke kan fatte Guds Tilstedeværelses natur og Hensigt i verden. Disse ting kan kun komme gennem Åbenbaring, den Åbenbaring, der er givet til hele verden og den åbenbaring, der må ske i dit liv, som enkeltperson, som bringer dig til Kundskabens magt og tilstedeværelse, og viser dig din tænknings og forståelses begrænsninger.

Det er en gave til at frigøre dig, styrke dig og give dig formålets magt i verden. Men, der står så meget i vejen, så mange fastholdte overbevisninger og antagelser. Folk har bygget hele deres karriere på overbevisninger og antagelser. Folk baserer deres identitet på overbevisninger og antagelser.

Disse døre må åbnes og undersøges igen. Det kræver mod og tapperhed. For menneskeheden er ikke forberedt på De Store Bølger af forandring, forberedt på at leve i en verden i tilbagegang – en verden med svindende ressourcer, en verden med miljømæssige begrænsninger. Menneskeheden er ikke forberedt på livets realiteter i universet, som er langt mere udfordrende, end du nu kan forestille dig. Det er derfor, at en Ny Åbenbaring bliver nødt til at blive givet nu, og derfor at menneskenes forståelse må vokse. Menneskelig samhørighed og samarbejde skal opbygges og etableres, ikke ud fra et højt princip, men reelt for at overleve og skabe.

I fremtiden vil du se, hvem der er vis og hvem, der ikke er vis, hvem der kan reagere på Åbenbaring, og hvem der ikke kan, hvis hjerte er åbent, og hvis hjerte ikke er åbent, hvem der har modet til at udfordre deres egne idéer og deres samfunds idéer, og hvem der ikke har. I Lyset af Åbenbaring vil alt dette blive afsløret, for ingen kan leve i fortiden, når fremtiden afsløres.

Skaberen af alt liv elsker den menneskelige ånd og alle verdens folk, uanset om de har en religion eller ej, uanset om de er vise eller tåbelige, uanset om de er syndefulde eller dydige. Det ændrer blot på den mængde arbejde, der med tiden må gøres for at forløse dem. Men for Gud er tid ingenting. For dig er tid alt, som den burde være, som den er.

Jeres skæbne er i Det Større Fællesskab. Jeres isolation er ovre. I udtømmer verdens ressourcer. For at være fri i universet, må I være selvforsynede, I må være forenede og I må være meget diskrete. Dette forlanges af alle frie racer i universet. Men det vil kræve en stor forandring i menneskelig forståelse og menneskelig opførsel, og en stor frigørelse fra jeres fortid og fra jeres tidligere overbevisningers begrænsninger.

Folk forandrer sig ikke velvilligt, så dette vil tage tid. Men tid er det, I ikke har så meget af til at forberede jer. Det er derfor, der er en Ny Åbenbaring i verden. Det er derfor, der er en forberedelse for menneskeheden. Ikke alle vil være nødt til at forberede sig. Men tilstrækkeligt mange må forberede sig, i alle nationer og trostraditioner, så menneskeheden kan begynde at få en virkelig forståelse af den knibe, den befinder sig i, og af sine store muligheder.

Der er ikke noget, der er mere vigtigt i verden, end dette, for alt, der er værdifuldt, kan tabes i lyset af de store udfordringer, der kommer. Derfor er der ikke noget, der er mere vigtigt for dig, som enkeltperson og for den menneskelige familie, at tage imod, end Den Nye Åbenbaring.

Med Kundskab vil du vide, hvordan du fortsætter. Uden Kundskab vil du blive mere og mere frustreret, forvirret og desperat i lyset af de store prøvelser og den store uvished, der kommer. Dette er Guds Profeti for menneskeheden. Guds Budbringer er her for at levere denne.

Der er tusinder af åndelige lærer i verden i dag, men der er kun én Budbringer. Der er kun ét Nyt Budskab fra Gud. Hvis du ikke accepterer dette, er det fordi du er bange for, at svaret endelig er givet, og at det vil kræve store ting af dig og et større ansvar for dig.

Du vil se, hvem der kan reagere og hvem der ikke kan, og alle de grunde folk giver for at fornægte det, der har løftet om at redde den menneskelige familie. Lyset afslører mørket og alt det, der er skjult der. Lyset afslører det, der var skjult, det, der var tilsløret, det, der fejlagtigt blev kaldt for andre ting. I denne Åbenbaringens tid, vil du se det, der er sandt og det, der er falskt. Og forskellen vil være tydelig.

Så, hav stor tiltro til, at Kundskabens magt og tilstedeværelse er med dig. Den forbliver ukorrumperet i dig. Dit sind er forvirret, bange og fuld af begrænsende og falske idéer. Men Kundskabens magt er med dig. Derfor har dit liv stort løfte, til trods for dine omstændigheder og dagens vanskeligheder.

Forberedelsen er krævende, for frihed må vindes. Den kan ikke blot påtages. Du må slippe det, der fornægter den, så den kan blive stærk i dig. Det kræves af mennesker. Det er et krav og ikke bare en trøst.

Så hør Stemmen, der taler for Skabelsens Magt – en Stemme, der er større end din egen, en Stemme, der går udover et individ, en Stemme, der taler for et stort Nærvær og Hierarki i verden, en Stemme, du ikke kan identificere, en Stemme, der ikke er del af jeres traditioner. Men det er denne Stemme, der tidligere talte til de store frigørere og Budbringere, en stemme som den, der ledte dem udover deres aktuelle forståelse og forberedte dem på, efter bedste evne, at give dette til deres folk.

Hvis du reagerer på dette store kald, vil dit liv begynde at bevæge sig og dine fejl blive åbenlyse. Det vil begynde at ændre din loyalitet til folk, steder og ting, som noget, der er naturligt og grundlæggende og i samklang med din dybere oplevelse.

Gud beder dig kun om at vende tilbage til det, der er sandt i dig og i andre mennesker. Du behøver ikke at være strålende eller helt ren og fejlfri, for det vil ikke ske. Selv de største blandt jer vil have tvivl og hæmninger.

Lad dette være din forståelse.