Guds Plan er at Redde Alle


Hør den oprindelige version af Åbenbaringen på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)

Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers
den 14. oktober, 2014
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

Bind 1 > Den Ene Gud > Kapitel 11

I dag skal vi tale om Guds Store Kærlighed til verden.

Ved at leve i Adskillelse, har folk valgt at komme ind i en vanskelighedernes verden, en foranderlig verden, en verden, der forlanger konstant tilpasning, en verden af konkurrence om ressourcer, en verden af skønhed, men også en verden af modgang. Dette er den naturlige verden, som du kan beundre, men indenfor hvilken du må lære at overleve. Det er ikke en let opgave.

Himlen har skabt dette miljø i hele universet, som et sted at leve for de adskilte, for de, der valgte at komme ind i (fysisk) form og individualiseret på denne måde. Det er et miljø med vækst og ekspansion, et miljø, som få i denne verden virkeligt forstår.

Ved at vælge Adskillelse, måtte du komme ind i et meget anderledes miljø, end det du forlod. Og det er i sandhed anderledes. Du kan ikke forestille dig dit Ældgamle Hjem, mens du lever i Adskillelse. Og, ja, det er svært at forestille sig at leve i et fysisk miljø, mens man opholder sig i sit Ældgamle Hjem, hvortil du til sidst vil vende tilbage.

For Guds Plan er at redde alle. Det er en Plan, så udsøgt, så perfekt, at du næppe kan forestille dig den – en Plan, ikke kun for den menneskelige familie, ikke kun for denne ene lille verden alene, men for hele universet og universerne hinsides det, og for alle den fysiske eksistens’ dimensioner og manifestationer.

Det er derfor, de gamle religioner ikke rigtig kan give dig det komplette billede, for de taler ikke om livet hinsides denne verden. Men det, Gud gør hinsides denne verden, er det, Gud gør her.

Så, for første gang i historien, gives den store forståelse til den menneskelige familie, som I står på tærsklen til rummet, som I står på tærsklen til at støde på intelligent liv i universet – intelligent liv, der allerede befinder sig i verden.

For første gang i historien, får du et større panorama af liv, hvori at forstå dig selv, forstå dit liv og dit formål med at være i verden på dette tidspunkt. Men, for at se dette og forstå dette, må du have en større forståelse og opfattelse, ikke bundet af gamle filosofier eller teologi, men bundet i en større forståelse af Guds Arbejde i universet.

For første gang i hele historien bliver dette givet til den menneskelige familie, ikke som en prægtig rejse for nogle få folk at tage og opleve, men for menneskehedens sikkerheds skyld, for bevarelsen af den menneskelige civilisation og dyrkelsen af en større frihed i verden, større end nogen frihed, der før er blevet etableret her.

Således er formålet af afgørende betydning. Tro ikke, at dette er en personlig spændingsrejse. Det er en grundplan for at overleve i et Større Fællesskab af liv i universet. Det er en grundplan for at forene verdens religioner tilstrækkeligt, så de vil ophøre med at gå imod hinanden og begynde at støtte hinanden og hver især give deres enestående særpræg, enestående praksis og forståelse til den menneskelige familie. For Gud har indviet dem alle, og de er her alle for at tjene den menneskelige families vækst og bevarelse.

Men, I kan ikke se dette endnu, for I sidder fast i konflikter og kontroverser. I sidder fast i domme og fordømmelser. I sidder fast i partipolitik og opposition til andre. Jeres forestilling om Gud mangler fremfor alt i denne henseende.

Gud er Kilden til alle verdens religioner, og alligevel kæmper de heftigt mod hinanden og har faktisk gjort det i århundreder. På tærsklen til et Større Fællesskab af liv, har I ikke længere råd til denne destruktive og tragiske aktivitet.

Gud ved, hvad menneskeheden må have. Gud ved, hvad der kommer over horisonten. Gud ønsker ikke at se menneskeheden fejle, mens den ødelægger sit fundament i verden og mens den uforberedt står overfor et univers, et konkurrencepræget miljø, mere end noget, I kan finde her på Jorden.

Dette er Guds Kærlighed. Du er fri til at leve i Adskillelse, for du var skabt til at være fri. Det ligger endda frit for dig, at forlade dit Ældgamle Hjem. Du er velkommen til at leve i Adskillelse, men din forbindelse til Gud er aldrig ophørt.

En del af dit sind er stadigt forbundet med Gud. En del af dit sind kan reagere på Guds Vejledning, Guds Magt og Tilstedeværelse. En del af dit sind, hinsides intellektets domæne og rækkevidde, er stadigt forbundet med dit Ældgamle Hjem og med hele Skabelsen, der eksisterer hinsides det fysiske domæne.

Tro ikke, at dette er for stort for dig at forstå, for det er din naturlige tilstand, Vi taler om her i dag. Den har alt at gøre med, hvorfor du er i verden, hvem du må møde, hvad du må gøre, og hvad du må undgå, hvis du skal spille din del i Guds Større Plan for menneskeheden og for alt liv i universet.

Gud er langt større end nogen religion overhovedet har udtænkt eller kunne udtænke i denne verden, eller i nogen verden – Gud for milliarder og milliarder og atter milliarder racer og endnu flere, Gud for galakser, der er hinsides denne ene, Skabelsens Gud, hinsides al fysisk manifestation. Ingen teologi eller filosofi kan rumme dette panorama af liv, visdom, magt og intention.

Så, forstå, at alle jeres religiøse overbevisninger af natur er relative, relative med hensyn til tid, rum og forandring. Det er altsammen en tilnærmelse.

Hvis de forstås korrekt, vil de hjælpe jer med at komme videre. De vil hjælpe jer med at organisere jeres liv og med at leve korrekt, så I ikke genererer skam og uværdighed for jer selv.

Men religion er ikke korrekt udtænkt. Guds Kærlighed er nu klædt i bønner om mirakler og dispensationer. Og Gud portrætteres stadigt som vred, hævngerrig og straffende i teologiens kerne i verdens religioner.

Derfor, for at forstå Guds Kærlighed, for at forstå Guds Plan om at redde alle, må du have øjnene til at se hinsides det, du er vant til at se, måske hinsides det, du har lært. Du må, til en vis grad, se hinsides din religiøse og sociale prægning.
.
Og, når du gør det, vil meningen med dit liv begynde at tydeliggøre sig. Du vil føle det som om, at du var blevet løsladt fra et fængsel, et fængsel i dit eget sind, et prægningens og den religiøse overbevisnings fængsel.

For du kommer ikke til Himlen baseret på tro. Din vej til Himlen har at gøre med at yde bidrag i verden, baseret på tolerance, tilgivelse og tjeneste for andre. Fra en hvilkensomhelst religionstradition, fra ingen religionstradition, er dit liv enten målrettet i denne henseende, eller ikke målrettet. At bukke sig for Gud betyder intet, hvis du ikke vil følge det, Gud har givet dig at følge i dig selv.

For Gud er ikke bundet af skrifterne, og det, Gud har lagt i dig, er hinsides skrifterne. Lad skrifterne forberede dig på dette dybere engagement, men lad dem ikke erstatte dette dybere engagement.

For en del af dig er stadigt forbundet med Gud, og det er den del, du må lære at genkende, at skelne mellem de andre stemmer og impulser i dit sind, den del, som du må lære at følge, den del, du har til fælles med alle andre, der opholder sig her.

Alle er i verden af en grund, men kun denne del af jer ved, hvad grunden er, og er bundet til at lede dig, hvis muligt, til at få dine rendezvous‘er med andre, og forberede dig på et større liv i tjeneste og opfyldelse her.

Alt det, Vi fortæller jer her i dag, vil forberede dig på at forstå Guds Plan om at redde alle.

Gud bliver ikke chokeret over dine fejl. Gud bliver ikke chokeret over alle menneskenes tragedier her på Jorden – dens grusomhed, dens ødelæggelse. Gud chokeres ikke over dine fejl, din tåbelighed, din selv-nedgørelse, din nedgørelse af andre, for Gud ved, at uden denne Kundskab til at lede jer, vil I leve i forvirring, og fra forvirring kommer fejl, og fra fejl kommer grusomhed og vold imod jer selv og imod andre.

Gud vil ikke straffe dig for det, for Gud ved, at hvis du ikke er forbundet med den dybere Kundskab, som Gud har lagt i dig, den del af dig, der aldrig har forladt Gud, vil dine fejltagelser være uundgåelige. Selv, hvis du prøver at leve et meget godt og retskaffent liv, vil du stadig være forvirret og konstant forfulgt af din usikkerhed og elendighed og fælde dom over verden omkring dig.

Folk forsøger at tilpasse sig dette på enhver tænkelig måde, enten positivt eller negativt, men det hele ender virkeligt med at være det samme. For uden Kundskab, ved du ikke, hvorfra du kommer. Du ved ikke, hvad du foretager dig. Du ved ikke, hvor du virkeligt har brug for at gå i livet. Og, alt imens, føler du en tomhed indeni og erkender, i det mindste midlertidigt her og der, at du ikke lever det liv, det var meningen, at du skulle leve.

Selv hvis du har rigdom og pragt, selv, hvis du forekommer at have alt det, samfundet hamstrer som værdifuldt, vil denne tomhed stadigt være med dig, medmindre du følger det, som du må følge, der er uforståeligt, men er den stærkeste oplevelse, du kan have i livet, når du en gang begynder at engagere dig med den.

Gud ved, at du ikke kunne adskille dig fuldstændigt fra Himlen og Skabelsen. Og, på din rejse her i den fysiske virkelighed, ville du miste den af syne, fordi det er så vældigt vanskeligt at leve i dette miljø.

Din naturlige tilstand, din naturlige resonans med Skabelsen, ville blive erstattet med alle verdens indtryk, med verdens smerte, med verdens tåbeligheder, med andres tilskyndelser, der tvinger dig til at tilpasse dig dine omstændigheder, din familie, kultur, religion, ofte meget unaturligt, til det punkt, at du bliver så forvansket, at du ingen idé har om dig selv. Du er fremmed for dig selv. Du dømmer dig selv, som du dømmer alle andre, baseret på indtryk og værdier, der er blevet indprentet i dig af din kultur, og som ikke er naturlige for den, du er.

Gud forstår disse ting. Gud har lagt Kundskab i dig til at lede dig, beskytte dig og føre dig til et større liv i tjeneste i verden.

Men det kræver en ny tilgang. Mens Kundskabens Vej har været en del af alle verdens religioner, er den blevet holdt tilbage, så verdens folk ikke kunne få den, ikke kunne finde den, ikke kunne høre om den. Holdt tilbage af herskende magter, holdt tilbage af kirkelige organer, holdt tilbage af nationers herskere.

Denne form for frihed var ukendt i den antikke verden, undtagen i meget sjældne tilfælde, og er ukendt i dag i store dele af verden. At folk kunne have opmærksomheden rettet indad virkede som en trussel for samfundet, for ledelse, for stabilitet, for kultur.

Men, hvis du kan forstå, hvad Vi siger i dag, vil du forstå, at Kundskab i dig ikke kan være i opposition til Kundskab i nogen anden. Og at den er den store fredsskaber i verden.

I kan lave fredsaftaler. I kan holde krigens aggression tilbage. I kan holde nationer og folk tilbage fra at angribe hinanden, men I har endnu ikke opnået det, der virkeligt er påkrævet, for at etablere et rimeligt og retfærdigt samfund her.

Gud har lagt en dybere samvittighed i alle mennesker. Hvis den overbelægges, vil folk ikke opleve den, undtagen måske her og der, i øjeblikke af frygt eller skyld eller forvirring.

Den del af dig, der aldrig forlod Gud, er retfærdig. Den er ikke i opposition til andre. Synspunkter kan variere. Tilgange kan variere. Forståelsen vil ikke være den samme i hele denne verden. Men Kundskab kan tilsidesætte alle disse ting mellem mennesker fra forskellige nationer, forskellige religioner, forskellige kulturer, forskellige orienteringer. Alle disse ting, der skiller folk ad, der kaster folk ud i konflikter med hinanden, kan tilsidesættes af det, Vi taler om her i dag.

For Guds Plan er at redde alle. Men Guds Plan er ikke det, folk antager eller forstår. Det vil tage sin tid, men tid betyder intet for Gud. Tid betyder alt for dig, der lever i tid og må beskæftige dig med ikke at spilde tid – din tid, værdien af dit liv, den tid, du har fået her.

Guds Plan er at redde alle. Den vil ændre verdens religioners religiøse overbevisninger og filosofier. Men den må gives med et helt Nyt Budskab fra Gud, for den er ikke blot en ide alene. Den skaber en helt ny forståelse, en forståelse, der er naturlig for den, du er, hvilket gælder alle, gælder andre racer i universet, gælder hele universet. For Gud har ikke en særskilt Plan for hver eneste lille verden.

Den Gud, Vi taler om, er så mægtig, og alligevel taler Gud til dig i den mest fortrolige del af dig – et helligt sted, et evigt sted, et sted så dybt. Du må ned i denne dybde for at forstå og for at få den autentiske oplevelse af engagementet, Vi her taler om i dag.

Guds Plan er at genvinde alle de adskilte overalt, for du kan aldrig rigtig være helt adskilt fra Gud. Så selv hvis du skaber Helvede på Jord for dig selv og for andre, er du stadigt forbundet med Gud.

Kundskaben er med dig – her og der og alle vegne. Du kan aldrig miste den. Den kan aldrig tages fra dig. Du kan glemme den. Du kan fornægte den. Du kan løbe væk fra den. Du kan leve et liv adskilt fra den. Men den er altid med dig.

Du er tøjret til Himlen, ser du. Ligegyldigt hvor nedværdigende dit liv i verden er, ligegyldigt hvor brutal din situation er, ligegyldigt hvor forfærdelig den politiske eller religiøse undertrykkelse, hvorunder du lever, er, er du stadigt forbundet på denne måde, og det er sådan Gud vil redde dig.

Gud er ligeglad med jeres religiøse overbevisninger. Deres værdi ligger kun i den grad i hvilken de kan forbinde jer med den dybere intelligens, denne dybere del af jer, som Vi taler om.

At have en vidunderlig eller korrekt tro, vil ikke bygge bro mellem dig og din Kilde. At tro på en lærer, vil ikke gøre en forskel her. At tro på en af de store Budbringere, der er kommet til Jorden fra Den Englelige Forsamling, er ikke nok.

Du må følge det, som blev givet dig at følge. Du må leve dit liv i henhold til denne, indenfor religion eller udenfor religion, hvorend du er bestemt til at befinde dig. Således vil Gud redde dig.

Når du har afsluttet din læring her i verden, vil du slutte dig til en større Forsamling, der fører tilsyn med livet i denne verden, for at hjælpe dem, der blev tilbage. Dine resultater vil ikke være spildt.

Når du ikke længere behøver at være i denne verden eller leve i den fysiske virkelighed, er din træning endnu ikke færdiggjort. Du vil indtræde et tjenesteniveau, hvor man hjælper dem, der blev tilbage. Det er sådan, Gud sætter alle, der bor i Adskillelse, på arbejde, for at frelse alle. En Plan så smuk, at du ikke engang kan forestille dig, hvordan den fungerer. En Plan så fuldkommen, at den ikke kan slå fejl i tid.

Men tiden er dit problem, ser du, for du vansmægter i tid. Du lider i tid. Dit liv misbruges. Du flytter dig ikke. Du finder ikke det, som du må finde, og gør ikke det, som du må gøre. Ikke endnu. Måske er du tæt på. Måske er du langt fra.

Dette er Himlens Kald. Det er sådan Gud vil redde alle. For at acceptere den, må du lære at tage hensyn til dig selv og til andre. Du må se, at dine fejl er resultatet af at leve uden Kundskab. Du må se, at menneskehedens tragedier, fejl og konflikter alle er resultater af, at folk ikke er klare over disse ting, Vi taler om.

Uden Kundskab, vil folk identificere sig med deres ideer og deres tro, deres politiske dagsorden, deres religiøse dagsorden, hvoraf mange er baseret på konflikt og opposition til andre.

Det er en håbløs situation. Men, der er en vej ud af denne jungle, og Gud har lagt magten i dig, for at lede dig ud, trin for trin. Du vil ikke forstå det, idet du går i gang. Du må bare tage det næste trin. Du vil ikke endnu forstå, hvad der virkelig foregår i dit liv. Men du må have nok tillid til dig selv, og du må holde inde med at fordømme andre, så dit sind kan åbne sig, så du kan begynde at reagere.

Guds Nye Åbenbaring i verden kalder ud til hele verden og giver den vej, der er kernen i alle verdens religioner, men som aldrig før er blevet stillet til rådighed.

For Guds Plan er at redde alle. Og, det, at du er i verden, er en del af denne Plan.