At Begribe Gud


Hør den oprindelige version af At Begribe Gud på engelsk:

Download (højre-klik for at downloade)
Som åbenbaret for Guds Budbringer,
Marshall Vian Summers
den 31. januar, 2007
i Boulder, Colorado

Om denne optagelse


Dét, du hører i denne lydoptagelse er Den Englelige Forsamlings stemme, der taler gennem Budbringeren, Marshall Vian Summers
 
Her er den oprindelige kommunikation fra Gud, der eksisterer hinsides ord, oversat til menneskeligt sprog og forståelse af Den Englelige Forsamling, der fører tilsyn med verden. Forsamlingen leverer derefter Guds Budskab gennem Budbringeren.
 
I dette bemærkelsesværdige forløb, taler Åbenbaringens Stemme på ny. Ordet og Lyden er i verden. For første gang i historien, er den oprindelige talte åbenbaring tilgængelig for dig og for verden at opleve.
 
Må du være modtageren af denne Åbenbaringens gave og må du være åben for at tage imod dens unikke Budskab for dig og for dit liv.

NOTE TIL LÆSERNE:
Denne oversættelse blev givet til The Society af en studerende af Det Nye Budskab, der meldte sig frivilligt til at oversætte den originale engelske tekst. Vi stiller denne oversættelse til rådighed for verden i denne tidlige form, for at give mennesker en mulighed for at engagere sig med en del af Det Nye Budskab på deres eget sprog.

Det er nu tid til at begribe mere af Gud og til en udvidet forståelse af Gud, der er Kilden og Forfatteren til dit liv og til alt liv i denne verden og i hele Det Større Fællesskab af verdener, hvori du lever.

Denne nye forståelse er ikke for at rette tidligere forståelse, så meget som for at udvide den, gøre den mere fuldendt, lade døren stå åben til en større oplevelse af Den Guddommelige Vilje og Tilstedeværelse i dit liv.

I og med præsentationen af et Nyt Budskab fra Gud, er det nødvendigt at forny denne oplevelse, at friske den op, at adskille den fra alle de ting, der er tilføjet af menneskelige institutioner og menneskelige opfindelser, for at bringe den i større fokus og større klarhed for dig.

Her er det vigtigt ikke at forveksle Gud med religion, for mange forfærdelige ting er gjort i religionens navn og i Guds navn. Men Gud eksisterer langt udover disse ting – langt udover menneskelig fejlen, langt udover menneskelig forestilling, langt udover menneskelig opfindelse og langt udover menneskelig korruption.

Det er nu nødvendigt for dig at tænke på Gud indenfor en større arena af intelligent liv, hvori du lever, hvilket inkluderer alt liv i denne verden, men derudover strækker sig ud i Det Større Fællesskab [universet].

Ellers vil du tænke på Gud som en projektion af din egen personlighed, som en projektion af dine egne emotioner, tanker og følelser. Du vil projicere din vrede over på Gud, projicere dine præferencer, dine domme, den følelse af hævn, du end måtte have, dine forestillinger om retfærdighed og straf og så videre, over på Gud.

Men Gud eksisterer hinsides alt dette – den virkelige Gud, den rene Gud, der har skinnet som solen på dig. Uanset skyerne i himlen, uanset forureningen i atmosfæren og turbulensen på jorden, er Gud ligesom solen, der skinner på dig.

Men Gud er hinsides solen, hinsides nogen definition, du kan ytre. Hinsides jeres historier, hinsides de store lærere og store Budbringere fra Gud, hinsides de fremragende spirituelle bøger og vidnesbyrd, er der Gud, Skaberen og Forfatteren af dit liv og din eksistens.

Det, som Gud har skabt i dig, lever i dig nu. Det lever hinsides dit intellekt, hinsides dine tanker og din forståelse, hinsides dine begreber, hinsides dine idéer og overbevisninger, i et dybere sted i dig – i et dybere sind, et sind, der i Det Nye Budskab kaldes Kundskab. Det er det sind, der ved. Det er det sind, der venter. Det er det sind, der ser klart uden forvrængning, uden frygt, uden præference, uden forvirring, uden spekulation – et dybere sind i dig.

Det er dette Gud har skabt i dig, der er permanent, der vil vare evigt. Hinsides din midlertidige identitet i denne verden, hinsides alle denne verdens og alle andre verdeners begivenheder, hinsides dine oplevelsers strøm i dette liv, er der Kundskab i dig, og det er Gud, der er Forfatteren til denne Kundskab.

Hvis du tænker på Gud i denne større sammenhæng, kan du begynde at værdsætte Guds Skabelses magt og storslåethed i verden og med tiden i dig selv.

Din krop, din forstand, din personlighed – er alle midlertidige udtryksmidler, hvis højere formål er at udtrykke dit forhold til Gud og den Visdom, som Gud har givet dig at kommunikere og yde som bidrag til en verden i nød.

Så vil du begynde at se, at Gud gennemtrænger alt, lever i alt og dog er hinsides alt – det hele på én gang.

Du kan mærke denne Tilstedeværelse, hvor du end befinder dig, og du kan mærke og følge Kundskab, hvor du end befinder dig.

Derfor, for helt at forstå og opleve Gud i dit liv, må du komme til Kundskab i dig selv, som er den Større Intelligens, evigheden, som Gud har skabt i dig og for dig. Den er den, du virkeligt er, hinsides alle begreber, idéer og vildfarelser. Den er din sande natur.

Det er ved at få forbindelse til Kundskab, ved at lære at skelne Kundskab og følge Kundskab, at du lærer at opleve Tilstedeværelsen, Guds Magt og Vilje i dit liv.

Herudover forbliver Gud for altid hinsides intellektets begreber, hinsides alle menneskelige opfindelser, hinsides alle individuelle og kollektive filosofier. For hvilken række af idéer eller begreber kan indeholde en Gud af Det Større Fællesskab, Forfatteren til talløse racer af væsner, der alle er unikke og forskellige fra hinanden på så mange måder?

Så, at komme til Gud, er at komme til Kundskab i dig selv, for det er denne, der kalder dig til Gud. Måske vil du blive kaldt til et bestemt sted eller til en bestemt person, men det er med denne hensigt – at opleve Nærværet i dig selv. For du vil have brug for mere end overbevisning for at værdsætte, begribe og følge det, Gud har givet dig at se, at vide og at gøre.

Lad derfor dette være dit udgangspunkt, hvor du tager Trin til Kundskab, hvor du tager trinnene til Gud. Og du gør dette, uanset om du er kristen, buddhist eller muslim. Ligegyldigt hvilken trostradition du er tilknyttet, eller endda, hvis du ikke har nogen trostradition, er der stadigt Trinnene til Kundskab.

Det er Kundskab, der skabte alle verdens religioner, og Kundskab, der fortsat forener dem alle, til trods for al den adskillelse og de konflikter, der eksisterer imellem dem. For disse er en menneskelig opfindelse og ikke en Guddommelig opfindelse.

Kaldet genlyder i alle disse traditioner – i dem og hinsides dem. Det er et Kald, der lyder tværs over hele universet, om at vende tilbage til Kundskabens magt og tilstedeværelse, for at opdage det, Kundskab har for dig at gøre, at se og at vide. Dette indleder tilbagerejsen – Kaldet, lytningen, responsen og tilbagerejsen.
Lad dette være din forståelse.