Прагове

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 13 април, 1992г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Kогато говорим за духовна цел, Знание и присъединяване на света към Великата Общност, е необходимо да разберете, че трябва да преминете през много важни прагове по пътя към прогреса и развитието. Всъщност, сега имате възможност да се развиете до степен, която малцина в човешката история са имали. Животът зове за развитие не само една или две личности от човешкото семейство, а много повече, защото много повече от вас са нужни, за да култивират и подхранят перспективата и разбирането за Великата Общност. Много повече личности са нужни, за да поведат човечеството напред и много повече са нужни, за да отдадат своето Знание, за да може човечеството да се обедини и да постигне по-високо ниво на сътрудничество и обединеност. Еволюцията изизква това. Много хора са призовани за служба сега. Много хора са дошли на света, за да отдават и да помагат в тази голяма промяна – на всички нива в обществото и в човешките взаимоотношения.

И така, нека поговорим за тези прагове и какво можете да очаквате накрая. Това е важна дискусия, защото трябва да сте подготвени, когато започнете вашето пътуване или както Ние се изразяваме, когато започнете катеренето на голямата планина, въпреки че не можете да видите къде ви води пътя или какво ще се случи. Вие трябва да сте готови за някои неща. Трябва да имате правилно поведение. Трябва да сте подходящо екипирани. Трябва да сте наясно какво ви е необходимо и какво не. Това е важно и ви позволява да се качите на борда. Когато се изправите срещу трудности и несполуки, няма да има нужда да се връщате обратно. Ще можете да продължите напред, защото ще имате необходимите знания как да изкачвате планината, как да започнете изграждането на вътрешния ви живот и как да изграждате по-голяма обективност за живота около вас.

Има малки прагове, на които хората често обръщат голямо внимание. Това е, защото хората изпитват тези малки прагове непосредствено, когато възникнат, за разлика от по-важните и по-големите. Важните прагове изизкват по-дълго време, за да бъдат достигнати, по-дълго време да бъдат изживяни и по-дълго време да бъдат преминати. Ефекта от тях обаче, е много по-всеобхватен и пълен. Маловажните прагове могат да причинят огромни емоционални отговори, големи очаквания или тревоги, но това е само по-добро или по-лошо качество на живота, особено ако все още не притежавате основата на Знанието, с което да балансирате вътрешните си сили и качества.

Големите прагове са много по-големи. Когато преминавате през тях, е много трудно да установете къде се намирате. Не можете да кажете със сигурност, ”Днес се намирам на този етап на преминаване през прага, а вчера бях на друг.” Не можете да знаете къде се намирате. Вие обаче ще знате, че се случва нещо голямо, защото ще имате по-различно чувство относно вас самите и относно хората около вас. Ще възприемате различно живота около вас. Променени ще бъдат вашите ценности; променен ще бъде вашия приоритет. Нещата, които са били значими вчера или миналата година, не са от значение сега. Появили са се други неща, които са заели тяхното място. Променила се е цялата ви база. Нужна е много малка промяна в основата, за да имате различно изживяване и възприятие. Това представлява голям праг.

Докато говоря за големи прагове, ми позволете да ви напомня, че не можете да определите кога ще ги преминете. Можете само да узнаете това в ретроспекция и вашата ретроспекция трябва да бъде голяма и много обективна, защото хората приписват огромно значение на неща, които са незначителни в системата на значимите неща.

Съществуват три етапа на развитие: зависимост, независимост и взаимозависимост. Първият голям праг в човешкото развитие дава възможност на индивида да бъде независим. Всеки се стреми към това до известна степен, а някои от вас са постигнали независимост и дори са я надминали. Понеже постигането на независимост представлява голям праг, вие се нуждаете от продължително време и много стъпки. Хората рядко мислят, че навлизат в праг, защото изживяването не е моментно и промяната не е незабавна. Независимостта в случая не е пълна, защото не съществува пълна независимост. Затова и независимостта е междинен етап. Този етап трябва да води към нещо друго, защото сам по себе си той не е завършен. Вие не можете да сте напълно независими, защото сте свързани с целия живот. Вие живеете в ментална среда; вие живеете във физическа среда; вие живеете на света; вие живеете във Великата Общност на Световете. Как можете да бъдете независими с всичко това? Очевидно не можете и ако безпристрастно се замислите ще видите, че независимостта е много относително нещо.

В контекста, който ви представям, независимост означава, че индивидите започват да мислят за себе си. За да спечели тази свобода, отделния индивид трябва да вземе някои много трудни решения, да ги почете, да им повярва и да живее с тях. Тези решения вероятно ще бъдат трудни, защото може да се наложи да се откажете от някаква степен на любов или финансово предимство или социално приемане, за да направите нещо, което е признато за правилно. Трябва да сте съгласни да приемете тези жертви и рискове, за да придобиете по-голямо чувство за благополучие, за вътрешна сигурност и коректност в живота. Именно вземането на тези решения и спазването им, създава способността да се мисли с относителна независимост.

Под относителна независимост, аз имам предвид да създавате собствени мисли, вместо да използвате мислите на някой друг. Да започнете да различавате собствената си посока, вместо само да следвате посоката на някой друг. Да имате свои чувства в момента, вместо да живеете в миналото. Да можете да кажете ”не” на богатството, на любовта и на удоволствията, когато това е необходимо и правилно. Да можете да кажете ”не” на тези неща, вместо да им кажете ”да”, и по-късно да имате утвърдителен вътрешен отговор, който е истински и полезен. Трябва да поемете отговорност за собственото си страдание, да го приемете и да се учите от това страдание без обвинение и без чувство за отмъщение към околните и към самия живот. Всичко това са знаци, че ставате независими, че се превръщате в личности и човеци.

В много от изследванията на човешката психология, под независимост се има предвид абсолютния отличителен белег на развитието, крайната точка, идеалното състояние и тези неща са илюстрирани като модели, за да се състави образа на независимия човек. Независимостта обаче, е един междинен етап. Следователно тя е нестабилна. Хората придобиват истинска независимост, когато правят големи крачки напред, които позволяват това да се случи и като жертват и поемат рискове, каквито и да са те. След известно време и след като се поздравят и получат големите награди и ползи от постигането на независимост, те започват да осъзнават, че имат нужда от други хора, за да направят и постигнат нещо значимо в живота. Независимостта им обаче, въпреки че е по-велика и по-възнаграждаваща, отколкото миналия им живот, трябва да води до нещо, защото представя нови проблеми, които трябва да се решат. Постигането на независимост представлява голям праг на учене. Той има много стъпки и много предизвикателства. Той не се случва за една нощ. Нужно е дълго време да се разпознае, дълго време да се приеме и дълго време, за да се постигне. Всичко това отново е съпътствано от големи рискове и опасности.

Друг голям праг в живота, е бавното ви приближаване към живот на взаимозависимост, където съзнателно и отговорно избирате да отдадете живота си за нещо. Много малко на брой са човешките същества в момента, които са достигнали истинска независимост и още по-малък е броя на тези, които са достигнали истинска взаимозависимост. В този аспект, това е праг, който е преминат от изключително малък брой хора. Разбира се, само защото някой притежава функционална независимост не значи, че той или тя ще продължи напред. Може да спрете в аварийната лента на пътя по всяко време на пътешествието в живота ви. И причините да спрете, могат да бъдат винаги много убедителни и важни.

Да станеш наистина взаимозависим, означава да си осъзнал границите на това да бъдеш личност. Вие сте приели плюсовете да сте личности, изпитали сте ги и няма да ги изоставите. Но вие осъзнавате тяхната ограниченост и нуждата ви от други, не просто, за да отговорите на вашите нужди или да бъдете спътници за известно време, а за да се включите в по-голям съюз. Нуждаете се от общност; нуждаете се от много, много специални по своята същност връзки. Нуждаете се от дълбоко разбиране; нуждаете се от преданост; нуждаете се от състрадание; нуждаете се от отдаване; нуждаете се от съвместимост. Защо? Защото сте тук да осъществите нещо в живота си и вашата независимост е нужна, за да ви подкрепя в това начинание. Това не е само награда; това е подготовка, която едва ли е крайната точка на вашето пътуване.

Прагът да бъдете взаимозависими е изключителен. Вероятността да спрете или да се забавите отстрани на пътя в този момент, е много голяма и много хора се отказват точно тук. Това е голям праг. В него, вие разбирате нуждата да отдадете живота си на нещо. Това може да бъде труден избор, защото вероятно вече сте изпитали много болка осигурявайки живота си и изграждайки собствените си граници, и не желаете да се връщате както емоционално, така и физически обратно във фазата на зависимостта. Това се е случило по-рано, от времето на вашето раждане, до повратната точка в живота ви, когато сте се превърнали в самостоятелна личност.

Независимостта е много рядко и ценно нещо, и много хора никога не я постигат, а сега вие трябва да се откажете от нея! Вие притежавате сила да сторите това съзнателно и доброволно, защото сте независими. Никой няма да ви отнеме независимостта. Вие ще кажете съзнателно, ”Ще споделя живота си. Ще предам това, което съм спечелил, за да получа по-голяма награда”. След това идва предизвикателството да срещнете някого, съвкупност от обстоятелства, общност или велика кауза, която включва интимни и съвместни взаимоотношения. Така молбите ви са удовлетворени и вие получавате различни възможности. Сега вие взимате решения, поемате рискове и правите жертви. Това е голям праг.

Друг голям праг, който много малко хора са преминали, е прага на откриване на присъствието на Знанието в техния живот. Тук Знанието стимулира стремежа към независимост и ако го придобият и постигнат, то ще поощри тяхното желание да продължат напред, да постигнат единение с другите и да открият целта в живота си. Осъзнаването на присъствието на Знанието е голям праг, защото той инициира вашия вътрешен живот и ви дава чувство на духовно присъствие и цел, чувство на произход, принадлежност и съдба. Това е, което ви позволява да надскочите обикновения светски живот.

Това е голям праг с много стъпки. Той отнема време – дълъг период на осъзнаване, дълъг период на приемане и също така дълъг период на постигане и осигуряване. Това е голям праг. Само независима личност може да вземе това решение, защото, за да отдадете вашия живот, вие трябва да го притежавате. Трябва да сте личности вземащи разумни и важни решения, базирани на това, което знаете в себе си. Това може да направи само независим човек.

Тогава ще разберете, че Знанието е не само интуиция или нужда от пориви, чувства, усещания, прозрения, спомени или предчувствия – това е живото Духовно Присъствие във вас, Умът отвъд ума, Духът в ума, Духът, който не е личност, а Дух, който протича през вас като личности, По-висша Сила, която проявява себе си. Той не е ваш, не е ваша собственост и не е вашата малка част от Небесата. Вместо това, той е голямо и трайно Духовно Присъствие, което преминава през вас и остава с вас. Осъзнаването на неговото съществуване в живота ви и обединяването ви с него, е голям праг, който трябва да преминете.

Тук вие не само освобождавате място в живота си за нови връзки, но и отдавате вашия живот на служба. Не е необходимо да бъдете религиозна личност, за да сторите това, защото то се случва с личности, които се смятат за религиозни, както и с такива, които не се смятат за религиозни. И все пак, в живота ви ще влезе чувство на благоговение, чувство за по-голяма съдба, по-голям произход и по-добри отношения. Това е духовно присъединяване, голям духовен праг. Малцина са го преминали; малцина дори са осъзнали, че той ви очаква; малцина са готови за него. Подобно на преминаването през гигантска планинска верига, пътеката е тясна и криволичеща. Това не е голяма пътна артерия, през която преминават тълпи от хора. Това е малка пътека, която не е разпознаваема от мнозина, но е достатъчно утъпкана, за да бъде открита.

Това е много голям праг. Вие не само го преминавате. Вие живеете в него. Вие не преминавате този праг и не отивате при нещо друго, а живеете в него. Когато напуснете този живот, тогава ще го преминете. Съществуването в този праг ви отвежда до големи височини, ако не слезете отново надолу. Много хора твърдят, че са преминали този праг или чувстват, че го преминават днес или вчера, но това не е точно така. Вие живеете в него и с него, и степента, до която живеете в него, определя вашия напредък.

За да се установи такъв напредък, вие ще трябва да бъдете изцяло отвъд сегашния ви живот. Не се очаква да можете да сторите това обаче и много рядко ще имате такива проблясъци в живота си. Това не е необходимо, за да напреднете. Независимост, взаимозависимост и духовно присъединяване – или казано по друг начин, обединението ви със Знанието, превръщането ви във взаимозависими със Знанието и съществуването ви като Знание. Това са три големи прага.

Съществува и друг праг, за който искам да спомена, и това е присъединяването ви към Великата Общност. Вие вече живеете във Великата Общност. Светът не е изолирано място. Той не съществува отделно от останалата вселена. Да се присъедините към Великата Общност като личности обаче, е много голям праг. Тук трябва да приемете вашата човечност, да се научите да я разпознавате с по-голяма обективност и до известна степен да я надхвърлите. Това е необходимо, за да може духовния ви живот да се изразява пълноценно чрез вас.

Тук вие ставате не само граждани на собствения си град, държава или народ. Вие разбирате, че функционирате в по-голям контекст на живота. Не претендирайте за идентичност с целия живот, защото това е прекалено голямо. Но по практически начин, вие претендирате за по-голяма връзка с живота, която включва вашата човечност и я надхвърля. Тук вашата идея за Бог или за Голямата Сила, вашата идея за живота, вашата идея за съдба, вашата идея за вашия произход, вашата идея за индивидуалност, за раса, за съзнателност, за общност, за култура – всичко започва да се променя. Това не е само да заявите на себе си и на околните, ”Аз съм гражданин на вселената.” Ние имаме предвид различно състояние на ума, а не само самопровъзгласяване.

Наградите от преминаването през този праг са огромни. Те са изключително важни за по-голямото ви разбиране, за по-голямото ви участие в живота и за способността ви да допринасяте за присъединяването на света към Великата Общност. Не е нужно да бъдете визионери или философи, за да имате такова изживяване като част от Великата Общност. Вие може да сте много практични личности, с много специфични умения в обикновения живот. Тук е от значение по-голямото разбиране. Както всички прагове, които споменах, това е друг начин да надскочите предишното си разбиране относно вас самите. Това не е нещо, което вършите доброволно. Това е нещо, което ви се случва и което се учите да приемате и получавате, и към което да се присъедините и да участвате.

Преминаването на този праг ви дава по-голяма възможност като личности – по-широк обхват на видимост, разбиране и разпознаване, по-голяма възможност за чувстване и опитност, и по-голяма мотивация за развиване на вашите умствени възможности. Тук вие започвате да разбирате какво е наистина ментална среда, както и силите, които функционират в нея. Вие също така започвате да разбирате по-пълно физическата среда, в която живеете, както и начина, по който тя може да бъде подобрена и поддържана. Разбира се, в този момент вие прекрачвате границите на човешката идентичност по много практичен начин. Това е много голям праг и много малко хора са го преминали. Много малко са хората, които дори разбират, че това е праг или че е нещо ценно, което да бъде постигнато.

Само великите и Мъдрите пътуват по тези пътища, но не си мислете, че великите и Мъдрите са по-различни от вас. Те са мъже и жени като вас, които са преминали тези големи прагове в живота си и са запазили чувство за себе си и чувство за баланс. Те са запазили живота си в пропорция и са предприели тези големи промени и преоценки – посвещения, ако желаете да ги наричате по този начин. Те са се запазили непокътнати и са придобили предимствата на всеки един от големите прагове. Ето затова, те са станали велики и мъдри.

Сега всеки от тези прагове е достигнат, защото нещо вътре във вас ви е подтикнало да продължите. Праговете не са достигнати чрез амбицията или желанието за голяма сила, богатство и преимущество. Трябва да желаете да ги преминете, но намерението ви не е иницииращия фактор тук. Иницииращия фактор, е показването на дълбоката вътрешна нужда, която не може да бъде удовлетворена по обикновен начин. Тази нужда, ако бъде приета и почетена от вас, ще ви отведе към нови преживявания. Тук вие приближавате нов праг. В него ще се почуствате самотни, ще се съмнявате и ще страните от хората около вас. Докато всички останали изглежда минават по главен коридор и по лесен начин, вие избирате различен път.

Вие знаете, че това трябва да бъде направено и то потвърждава вашия подход. По пътя си ще срещнете личности, които сочат пътя, както и такива, които ще се присъединят към вас. Някои от тях ще бъдат с вас само временно, а други постоянно. Те ще ви дават кураж, контраст, демонстрация – всички неща, които трябва да разберете и да изживеете, за да продължите напред.

Преминаването на всеки праг създава огромно самочувствие и самоуважение, както и признаване на собствените ви ограничения като личности. Всеки от тях е предизвикан от много естествен процес във вас. Всеки от тях крие големи рискове. Провалът е възможен във всеки от тях. Всеки от тях ви отделя от другите до известна степен. Всеки от тях изизква по-големи възможности и собствени усилия. Всеки от тях изисква по-голямо самочувствие, по-голямо смирение и по-голямо признание на важността на истинските взаимоотношения. В това всички те споделят своите качества.

Преминаването в състояние на независимост, ще насърчи по-малка зависимост от връзките, защото превръщането ви в независими е временно признание, че не се нуждаете толкова много от хората, че можете да правите нещата сами и че желаете да ги вършите сами. Скоро сами ще разберете, че се нуждаете от важни хора, които да ви помагат, да ви насърчават и да ви показват какво е независимост. Така дори тук зависимостта от важни връзки е голяма, но не е толкова преобладаваща, както в другите големи прагове в живота.

За да се постигне фаза на взаимозависимост, е нужна истинска връзка. Тя трябва да бъде много голяма, за да се започне духовно израстване. Тя трябва да бъде много голяма, за да се влезе във Великата Общност. Всичко това може да се разбира като големи стъпки за възстановяване на връзките, големи стъпки за навлизане във взаимозависими връзки с живота, където живота зависи от вас и вие зависите от живота.

Вътрешната опитност от преминаването на тези прагове е много голяма и уникална. Тя ще ви накара да се чувствате различно и да мислите различно. Тя ви променя. Тя променя хората около вас. Колкото повече прогресирате в преминаване на големите прагове, толкова по-големи представители на промяната ще бъдете и толкова по-голяма ще бъде способността ви да служите, да отглеждате и да представлявате истинския прогрес за другите. Вие се превръщате в жив пример за това какво е истина, ако бъде почетена и последвана без изопачаване и амбиция. Вие ще давате, без да се опитвате да давате, защото животът ви е демонстрация. Животът ви демонстрира какво сте и какво оценявате. Това е валидно за всички фази на развитие. Способността да преминавате голям праг е това, което ще ви направи по-зрели и ще ви осигури дълбочина и характер. Какво представлява характерът? Това е способността ви да притежавате естествено и уникално проявление на по-голямо разбиране и по-голям живот. Това представлява характерът в този контекст.

Преминаването на тези големи и важни прагове, ви води към нова арена на живота, която е по-голяма от арената на живота, в която сте били преди. Много от предишните ви предположения, вярвания и идеи няма да бъдат подходящи за вас. Трябва да започнете отначало. Това дава по-голямо качество на вас самите и на живота. Това ви дава възможност да разберете Духовното Присъствие във вашия живот, което е с вас и ви помага, както чрез Знанието във вас, така и чрез духовните благодетели, допринасящи за вашето развитие.

Преминаването на тези големи прагове поражда и големи промени. Промяната е процес на даряване на нещо и придобиването на нещо ново. Тя се състои от отделни етапи. Промяната започва с разбирането на нуждата и е последвана от осъзнаване, че промяна е необходима както във вътрешния, така и във външния ви живот. Тогава започва самата промяна, която ви оставя в състояние на незнание и объркване, защото навлизате в нова арена, в която не знаете какво вършите, защо го вършите, къде се намирате и т.н. На следващо място, вие трябва да свиквате и да живеете с тази промяна и без гарантиран резултат. След това има потвърждаване на промяната, когато тя е наистина осъществена, а вие сте достигнали точката, от която не можете да се върнете обратно.

За добро или зло, вие трябва да продължите. Тук, в този момент, наградата за вас започва да се показва. Много хора се отказват преди да достигнат до тази точка. Те не продължават напред, докато наградата не е осигурена и гарантирана, и докато не е идентифицирана и потвърдена. Процесът на истинска промяна обаче, е даряване на нещо и придобиване на нещо ново. В момента, в който сте дарили нещо до момента, в който придобивате нещо ново, вие сте празни. Тук умът не може да нараства, защото се отказва от предишните си разбирания и е съгласен да е без разбиране, което му позволява да придобие и култивира по-голямо разбиране. За много хора, това е по-голям риск, отколкото да се откажат от всичките си пари или да се сбогуват със своите близки. Това е така, защото идеите им за тях самите и за света, са много по-важни за тях.

За да постигнете по-голям живот, да имате по-голямо съзнание, по-големи и по-важни връзки и взаимоотношения, вие трябва да преминете големи прагове. Това, от което ще се нуждаете, за да ги преминете, е желанието да го сторите, което се базира върху разбирането за истинска нужда. Нужна ви е голяма подготовка и голяма подкрепа. Вие ще се нуждаете от това, за да станете независими; ще се нуждаете от това, за да станете взаимозависими; ще се нуждаете от това, за да се събуди вътрешния живот във вас и да възстановите връзката си със Знанието. И накрая, вие ще се нуждаете от това, за да навлезете във Великата Общност.

Всеки от тези прагове носи със себе си огромна промяна в изживяването ви на света. Съществува загуба свързана с всяка промяна, защото трябва да се откажете от нещо. Вяра е нужна с всяка промяна, защото трябва да живеете с мисълта, че не притежавате всичко. Вяра във вас и обич към вас самите са нужни при всяка промяна, защото трябва да сте отворени, за да получите нещо ново. Във всяка промяна има чувство за преданост към Голямата Сила, защото вие разбирате, че в процеса на реалната промяна, нещо по-голямо трябва да ви окаже помощ. Вие не можете да се справите сами. Това е Мистерията, която носи промяната. Тя създава уважение, почит и благоговение към живота, както и вяра в присъствието и дейността на Голямата Сила, с която все по-дълбоко сте свързани.

Вие може да се чудите, ”По какъв начин това е свързано с Великата Общност?” Присъединяването към Великата Общност не значи да се качите на космически кораб и да пътешествате в космоса. Това означава да чувствате връзка с целия живот. С тази връзка идва изизкването за прозорливост и способност да се готвите. Тук вие можете не само да служите на нуждите на хората, но и на еволюцията на живота на света, защото еволюцията винаги разбира по-широкия смисъл на съществуването. Например, ще бъде безсмислено да се дискутира еволюцията на света, докато не осъзнаете по-голямата среда, в която съществува света и неговата връзка с тази среда. Еволюцията в своята същност, потвърждава произхода и съдбата. Какъв е произходът на интелигентния живот тук на Земята и каква е неговата съдба? Това са важни въпроси за личност, която е започнала своето израстване във Великата Общност. Тези въпроси се нуждаят от духовна чувствителност, от практически подход и от изключителна готовност да се откажете от предишните идеи и предположения. Те изизкват готовност да се преминат продължителни периоди на несигурност и да бъдете отворени, за да получите по-голямо разбиране, породено от по-голямо чувство за вас и за вашата връзка с живота.

Не е нужно да виждате космически кораби или да имате срещи с извънземни влияния, за да сте личности на Великата Общност. Да се превърнете в личности на Великата Общност е голям праг. Тук постижението зависи отчасти от намерението ви да продължите. Това донякъде зависи от условията, в които живеете и обхваща качеството на вашите взаимоотношения и способността им да ви подкрепят. Тук обаче, постижението зависи от естеството на самата подготовка, защото кой на света може да ви учи за Великата Общност? Вие се нуждаете от подготовка отвъд света, за да научите за Великата Общност.

Ако искате да отидете отвъд човешката спекулация и фантазия, вие трябва да получите нещо, което ще ви позволи да направите това. Вие сами не можете да го измислите. Тук ще ви е нужна много специална помощ. Това важи за всички прагове, които споменах и които представляват великите прагове в живота. Вие се нуждаете от ментори, за да станете независими, да се учите да бъдете взаимозависими, да претърпите духовно пресъединяване и да навлезете във Великата Общност. Вие ще се нуждаете от независими хора, които да ви помогнат да станете независими. Вие ще се нуждаете от взаимозависими хора, които да ви помогнат да учите за взаимозависимост. Вие ще се нуждаете от духовно развити личности, за да започнете духовно развитие. Вие ще се нуждаете от съюзници във Великата Общност, за да станете личности на Великата Общност. Не можете да сторите това сами. Да мислите, че можете, означава да тълкувате неправилно способностите си и да подценявате величието на това, което предприемате.

Независимо как приемете себе си, къде си мислите, че се намирате в развитието на живота и за колко напреднали, и образовани се считате, е важно да разберете, че има големи прагове и че всеки един от тях ще промени вашите идеи за вас самите, за околните и за живота. Поради това, че притежавате духовна същност, вие можете да започнете трансформацията, която се случва във всяка една от тези повратни точки, защото вие не сте вашите идеи и асоциации. Въпреки че те са във вас и вие ги използувате и разчитате на тях до известна степен, вие сте по-велики от тях.

Вашето величие може да бъде разбрано само, ако поемете по стъпките, които ще изизкват от вас да желаете да прекрачите отвъд. Животът ще ви отведе там. За това, вие се учите да бъдете безстрашни. Вие се учите да разбирате нивото на вашите отговорности. Вие учите вашите граници и вашето величие. И вие учите величието на Великата Сила, която се намира във вас и която позволява на всички индивиди – в миналото, сега и в бъдеще – да започнат голяма промяна и подготовка, и да отдават своя принос на света.