Служене на Другите?

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 21 март 1992г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Служенето на хората е идея, която ви е позната, но трябва да ви дадем по-широка перспектива за това какво означава тя. Трябва също да ви предупредим за грешките и предположенията, които обикновено се правят, докато хората подхождат към тази идея и я обмислят сами. Служенето на хората може да се превърне в страхотно извинение или в страхотно отваряне. То може да се използва за оправдаване на неща, които не могат да бъдат оправдани или за подкрепа на наистина достойни неща. Каква е разликата тук? Разликата е в подготовката, темперамента и мотива.

Подготовката определя докъде сте стигнали в Пътя на Знанието, доколко сте честни със себе си, доколко сте наясно със собствените си тенденции и трудности, и доколко сте наясно със средата и нейните влияния, включително основните ви взаимоотношения. Подготовката определя колко знаете, степента на яснота, която сте установили и т.н.

На следващо място, това е въпрос на темперамент. Темпераментът ще определи какво е вашето предразположение – как интерпретирате собственото си поведение и поведението на другите, и как реагирате на света според вашата природа. Ако сте открили природата си, вашият темперамент ще определи дали и как можете да работите конструктивно с нея.

Трето, това е въпрос на мотивация. Защо се стремите да допринасяте за другите хора? Какви мотиви имате за себе си? Какви мотиви сте приели безсмислено от другите хора? Мотивацията винаги е много важна за придобиване на проницателност. Ще имате фалшиви мотиви, докато мотивите ви не станат истински, а истинските ви мотиви трябва да бъдат открити, защото фалшивите ще се провалят. Това е мястото, където зрелостта и напредъкът ще играят важна роля за вашия успех. Всеки може да каже, например, „Аз съм тук, за да служа на хората. Целта ми е да служа на хората. Знам, че трябва да служа на хората“. Това като цяло среща одобрение, защото е една добродетелна идея. Но вашият мотив определя всичко. Ако сте лично мотивирани, резултатът от вашите действия ще носи със себе си объркване, разделение на лоялността, страх, безпокойство, несигурност и т.н.

Ако обаче вашата мотивация е породена от по-дълбока духовна склонност, която наричаме Знание, тогава ще имате съвсем различен подход и резултатите, и наградите ще го отразяват. Ако Знанието не е водещият принцип във вашите мотиви, тогава няма да можете да осъществите духовно предаване – няма да можете да активирате Знанието в другите – и няма да можете да произведете полезните резултати, които ще бъдат наистина трайни. Тук дори личната ви мотивация да помагате на другите е породена от желанието ви за лично удовлетворение. Дори желанието ви да служите на хората или да облекчите страданието на другите може да се породи от желанието ви да изпълните аспект или идея за себе си. Тази мотивация е егоистична по своята същност. Тези лични мотиви ще надделеят над ползите, които се опитвате да постигнете, и в резултат на това вашето даване ще бъде изпълнено с несигурност, страх и сдържаност.

Всеки има лични мотиви да прави добри дела. Това е разбираемо. Ние не казваме, че тези мотиви са зли; ние само казваме, че те трябва да бъдат оставени настрана, за да се появи нещо по-голямо. Светът има много проблеми и изисква безкористни действия. Вие обаче трябва да се подготвите за това и да растете с него, докато продължавате напред. Тогава може да ви се даде нещо по-голямо. След това, когато нахраните гладните, облекчите страданието, погрижите се за болните или предоставите ценни ресурси за други хора – независимо от областта или пътя на вашето изразяване – Духовното Присъствие ще бъде изразено и предадено. Това е най-големият подарък. Той е мистериозен. Не можете да го научите в училище. Можете само да се подготвите за него.

Тези, които са свързани с Великата Общност, които са привлечени и призовани от Великата Общност и чиято природа отразява Великата Общност, трябва да изучават Пътя на Знанието на Великата Общност. Това Учение е специално за тях. Тези хора няма да открият пътя си никъде другаде. Може би те ще искат подготовката да е по-различна, отколкото е. Обикновено това е така. Когато намерите нещо, което е истински отговор на истинския ви въпрос, то често не отговаря на очакванията ви. Изглежда че то не осигурява желаните неща и изисква неща от вас, които може би не сте готови да дадете или не сте мислили да дадете. Ето защо разбирането на вашия мотив и природа е толкова важно тук.

Не можете ефективно да преподавате Пътя на Знанието на Великата Общност на хора, които нямат тази вътрешна връзка. Те ще се опитат да го използват като форма на терапия за себе си или, за да получат власт, предимство, връзки, богатство и т.н. Той ще бъде загубен и пропилян за тях. Те няма да могат нито да претендират за него, нито да го разберат, нито да го използват. Това Учение предлага нещо много по-голямо дори от тези неща, които са толкова високо ценени и които в някои случаи са доста необходими. Трябва обаче да имате тази ориентация към Великата Общност вътре във вас. Ако я нямате, вие трябва да търсите различно учение и различен път. Но ако това Учение е за вас, тогава го заявете и трябва и го заявите, независимо дали изглежда, че отговаря на вашите очаквания и предпочитания или не.

Ако трябва да служите на другите, тогава трябва да бъдете обслужвани и наистина да научите какво означава да бъдете обслужвани, както в неговите практически и очевидни аспекти, така и в неговите мистериозни аспекти. Трябва да бъдете обслужвани и да приемете услугата, която е ваша. Тогава ще научите каква услуга трябва да предоставите, за кого е предназначена и как може да бъде изразена тя. Тогава ще можете да разберете и трудността, която имат хората при получаване на истински отговор на молбата си за помощ, подмладяване и изпълнение.

Хората непрекъснато си задават едни и същи въпроси: „Кой съм аз? Защо съм тук? Кой е с мен? Какво трябва да се направи? „Това са основните въпроси. Това са въпросите, които стоят в основата на всички „Защо това?“ и „Защо онова?“ питания. Хората търсят своята истинска идентичност и своето Духовно Семейство, защото истинската идентичност не може да бъде позната извън контекста на истинската връзка.

Изучавайки Пътят на Знанието на Великата Общност, хората търсят своите връзки отвъд границите на човечеството, както и вътре в него. Техните изисквания са малко по-различни от тези на другите хора. Тяхното Знание представлява повече от самото човечество, независимо от техните идеи, фантазии или предпочитания. Много хора се интересуват от Великата Общност, но само като още една форма на бягство от собствените си практически и емоционални дилеми. И все пак онези, които знаят, че Великата Общност е техният живот и тяхната съдба, трябва много да внимават за това, което казваме. Може би вие, които четете тази книга, вече знаете, че това се отнася и за вас. Ако това е така, тогава се отворете, за да получите този дар. Научете се да бъдете обслужвани. Научете се да получавате. Научете се да загърбвате вашите предпочитания и изисквания за това каква услуга трябва да ви бъде дадена. Много неща, които искате за себе си, не са необходими, докато други неща трябва да ви бъдат дадени и то по начин, който не сте очаквали или който не можете да предвидите.

Научете се да бъдете обслужвани. Ако можете да се научите да бъдете обслужвани, тогава ще научите какво е обслужване. Това ще запали желанието ви да давате и ще ви даде Мъдрост да се научите как да давате, на кого да отдавате и на кого да не отдавате своя дар. Това е Мъдростта. Това също трябва да се научи. Ако можете търпеливо да се научите да бъдете обслужвани, тогава желанието ви да давате ще расте естествено и Мъдростта, която трябва да го съпътства, за да намери своето плодотворно изражение в света, също ще расте.

За това ще ви е необходима общност от ученици на Знанието. Ще имате нужда от други, за да ви демонстрират онези неща, които трябва да се култивират, подхранват и развиват във вас, както и нещата, които трябва да бъдат ограничени или напълно отменени. Докато нещо не бъде поставено в контекста на връзката, то все още не е изпълнено. То е само потенциал. Ето защо Пътят на Знанието ви въвежда във връзка.

Може би не искате да влизате във връзка или единственият вид връзка, който мислите, че искате, е романтичната връзка. Това е доста често срещано явление, защото хората често смятат, че романтичната връзка отговаря на всичките им нужди и в резултат на това те имат толкова големи очаквания тук. Но всъщност романтичната връзка е много малка част от нуждите на вашата връзка като цяло.

Това става съвсем очевидно в Пътя на Знанието, защото тук ще имате нужда от хора, които да ви научат кое е истина и кое не е. Тук ще имате нужда от други, които да ви помогнат и да ви демонстрират какво трябва да гледате, за да можете да виждате обективно, което е по-лесно да направите с други, отколкото със себе си. Те ще ви научат как да се наблюдавате обективно, докато се учите да отразявате собствените си действия и мисли, както и естеството на вашето взаимодействие с другите. Това е много бавен процес на обучение. Основните стъпки трябва да бъдат предприети и те често са трудни за научаване и дешифриране.

Както сме казвали много пъти, Пътят на Знанието на Великата Общност не е индивидуален стремеж. Той ви въвежда в общността, за да ви покаже, че сте свързани с живота и че трябва да се присъедините към конкретни хора по специфични начини за конкретна цел. Това е мястото, където хората са склонни да се чувстват застрашени и да се оттеглят, защото искат да имат всичко, но дават много малко от себе си. Дори даването им е, за да станат по-богати. Вярно е, че истинското даване ще ви направи по-богати, но вашето истинско богатство се открива чрез възстановяване на Знанието. Тук не се брои колко активи, приятели и удоволствия сте придобили в живота си. Всички те са постоянно застрашени и лесно се губят. Но възстановяването на Знанието не може да бъде загубено, освен ако не бъде пренебрегнато или отречено, но дори и тогава, то ще остане с вас и ще върви с вас, където и да отидете.

Хората казват много верни неща, но не разбират истината в това, което казват. Те тълкуват нещата според личните си мотиви, разбирате ли. Хората казват: „Трябва да служа на другите. Трябва да открия своята духовна истина. Трябва да развия интуицията си“. Можете да кажете най-правилните неща за най-грешните поводи. Важен е мотивът, подготовката и темпераментът.

Ако наистина искате да служите на другите и ако осъзнавате, че това е необходимо, за да възвърнете стойността и дарбата си, и да разпознаете истинската си природа, тогава трябва да се научите да бъдете обслужвани – не според вашите диктати, а според това, което самият отговор ви призовава да направите и да получите. Например, ако Пътят на Знанието на Великата Общност е отговорът, тогава трябва да се научите да го получавате, да го практикувате и да го разбирате според неговите методи. Разбира се, начинът, по който ще подходите към него, ще се определя от вашата природа, от вашите мотиви и темперамент, но въпреки това трябва да се развивате според неговото нареждане. Когато хората се опитват да научат Пътя на Знанието според собствените си лични мотиви, те ще се провалят, но техният провал ще им се изплъзва, докато не станат известни реалните му разходи.

Ето защо Ние казваме, че ако искате да служите на другите, трябва да се научите да получавате служене от другите. Това е да се научите да получавате. Това е да се научите да приемате. Това е да се научите да различавате. Това не е сляпо отваряне към онова, което се предлага. Това е да се научите да работите с това, което се предлага. Ако го направите, ще можете да разпознаете собствената си природа. Ще можете да разпознаете собствените си мотиви и ще можете да продължите в подготовката си, ставайки по-силни, по-мъдри и по-зрели. Зрелостта тук е способността да разпознавате кое е истина и кое е лъжа, и да ги разделяте и избирате съответно. Времето, практиката и мъдрите решения водят до това, както и голямата помощ от вашите основни връзки – вашите връзки с други хора и отношенията ви с вашето Духовно Семейство, чиято помощ и напътствия се получават и използват несъзнателно, така че ползите от тях да бъдат известни. Когато напуснете този живот, вие ще можете по-ясно да видите защо определени неща са ви се случили и кой в ​​крайна сметка стои зад тях.

Когато се научите да бъдете обслужвани, ще научите, че вашият дар е предназначен за определени хора и определени ситуации, и за постигане на определени резултати. С течение на времето, ако сте се научили да разпознавате природата и мотивите си, вие ще можете да разпознавате природата на другите хора, колкото и тя да е различна от вашата, както и техните мотиви. Природата на хората е различна, но мотивите им не са. Мотивите на хората, независимо как са индивидуално интерпретирани и изразени, попадат в две категории: Има лична мотивация, която е опит да се направи индивидуалната идентичност по-сигурна, по-различна и по-автономна. И след това има мотивация на Знанието, което ще доведе до много различен резултат. Уникалността, която Знанието ще подчертае във вас, е свързана с вашия дар и с вашата служба. Тя ще ви научи, че сте свързани с целия живот на света, за да изпълнявате определена роля.

Виждате ли, светът е място за правене. Той не е място на съществуване. Мястото, откъдето сте дошли на света, е място на съществуване. И така, вие „съществувате“ там и „действате“ тук. Кои сте тук е това, което правите. Кои сте там, е това което сте. Това е свят, в който нещата трябва да се правят. Това е свят на действие и движение. Това прави този свят временен. Вие сте тук, за да правите неща. Вие сте тук, за да постигнете определени неща, както физически, така и вътрешно. Ако искате да превърнете битието в действие, тогава трябва да се научите както да бъдете, така и да действате. Не че не се фокусирате върху това да бъдете на света. Това е, че вие ​​превръщате битието в действие, така че каквото и да правите, вие сте в състояние да изразите същността на вашата природа и мистериозната сила на Знанието. Това е най-висшият израз на служба, независимо дали лекувате болни като лекари или сменяте автомобилните гуми на колите, дали създавате изкуство, за да вдъхновявате хората, или работите за опазване на околната среда.

Каквато и да е вашата форма на служба, ако се предава Знание, вие давате огромен дар, далеч надхвърлящ вашата конкретна дейност и същността на произведеното. Това е така, защото нещо минава през вас и се дава на другите. Вие сте като проводници на Знанието тук. Но вие сте и функционални личности, извършващи специфични дейности.

Следователно личната част от вас не е жертва. Тя е издигната и ѝ се дава полагащото ѝ се място в по-широкия контекст на вашия живот. След това, докато продължавате напред, вие ще правите изключителни неща за хората – понякога съзнателно, понякога не. И много от мотивите, които сте имали преди – какво ще правите за хората и какво ще направят те за вас – ще са изчезнали или избледнели. Докато напредвате в Пътя на Знанието, вашите мотиви ще се променят, а природата ви ще се подобрява и ще ви стане известна. И вие ще развиете Мъдростта, за да получите своя дар ефективно и да ръководите неговите изрази по възможно най-добрия начин.

За да служите на другите ли сте тук? Дръжте се за идеята, че сте тук, за да служите на другите. Подхранвайте тази идея, но се отворете, за да се научите да бъдете обслужвани. Не можете да служите на другите, ако вашето развитие е пренебрегнато, възпрепятствано или отказано. Как се научавате да бъдете обслужвани? Чрез идентифициране и получаване на отговора, който ви се дава в резултат на вашето искане да знаете вашата цел, вашето значение и вашата посока в живота. Отговорът винаги е форма на подготовка. На определен етап от вашето развитие ще има специфично обучение или подготовка за напредване. Преди това ще има научаване на уроци, взаимодействие с другите и допускане на грешки в живота. Но в определен момент това се превръща във формална подготовка. Тази подготовка изисква практика и отдаденост; тя има структура, форма и така нататък. Може би ще преминете през няколко различни подготовки от този вид, докато намерите тази, която ще ви преведе по моста от вашата лична реалност към една Велика Реалност, която чака да бъде открита.

Тук трябва да научите практика, духовна практика. Тук трябва да се научите на проницателност. Тук всичко, което сте научили преди, трябва да се комбинира с по-голям фокус и самоопределение. Тук вие се отдавате с цялото си сърце, докато осъществявате процес, който надхвърля вашето разбиране. Тук вие развивате способностите си по осезаеми начини и се отваряте към Мистерията, която е отвъд вашето разбиране. Ако това може да бъде постигнато, другите ще бъдат обслужени, защото вие сте били обслужени.