Удоволствие

Greater Pleasure

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 10 март 1992г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Удоволствието е фокусна точка в умовете на повечето хора. То изисква внимание. Подобно на притежанията, удоволствието е нещо, което доминира в съзнанието, времето и енергията на хората и също може да бъде лошо. Отново, трябва да погледнете какво е удоволствие и къде очертавате границите, които определят дали участвате в нещо, което е наистина приятно или не.

За нас е удоволствие да говорим и да ви предадем по-голям обем от Знания, както и переспектива от Великата Общност, от която вие и вашата раса ще се нуждаете, за да напреднете. Удоволствието ни от това се поражда от факта, че чрез нас ви се дава подарък. Това е най-голямото удоволствие. Това е удоволствието, което няма граници и не се изчерпва. Това е удоволствие, което може да бъде предадено и резонирано в много умове. Следователно то расте, а не намалява, докато се предава. Това е удоволствие, родено от Знанието. То расте. Това е удоволствие, различно от всяко друго удоволствие, което можете да откриете.

Всички други удоволствия отслабват, след като бъдат излъчени. Те намаляват. Подобно на камъче, хвърлено в басейн, ефектът на вълните отслабва все повече и повече, докато те се разпространяват във водата. Удоволствието, за което говорим обаче, има обратен ефект. То е по-скоро като засаждане на семена. Тъй като тези семена се захващат в умовете, които са плодородни с желанието за Знание и признаването на нуждата от Знание, те растат и процъфтяват там, за да дадат плод, като отново разпространяват семената си към нови умове, които също са плодородни за Знание. Те от своя страна дават плод и т.н. Следователно това по-голямо удоволствие се разпространява и дава все по-големи плодове, когато се отдава и получава.

Но какво да кажем за удоволствията на света и за безбройните стремежи, които се предприемат, за да се придобие, запази и предотврати тяхното разпиляване? Кое от тези? Ясно е, че имайки предвид ексцесиите, които виждате във вас, преследването на удоволствие може да се разглежда като крайно разрушително и унизително. Примерите за това са толкова често срещани и приемат толкова различни форми, че трябва да погледнете живота на хората около вас, за да видите многобройните му изражения. И така, казвате ли си: „Напълно ще избегна удоволствието“? Проблемът с този подход е, че правите това за удоволствие. Тук вие просто променяте своя път или вид опит за удоволствие. Ако е удоволствие да се откажете от удоволствието, как тогава се отказвате от удоволствието? Дали удоволствието е само избягване на болката? Ако е така, болката ще ви съпътства и ще ви следва като сянка, защото удоволствието и болката са тясно свързани. Следователно, ако търсите удоволствие, за да избегнете болката, вие произвеждате още повече болка, което изисква още повече опити за удоволствие, което произвежда още повече болка и т.н. Удоволствието винаги ли е свързано с болката?

Всичко това са много важни въпроси, които трябва да обсъдите. Основата на тяхното обсъждане е да направите равносметка на живота си, да оцените инвестицията си в удоволствието и какво ви струва това. Тази оценка може да се извърши само ако можете да видите нещата и да прегледате обективно собствения си опит. Желанията, фантазиите и философиите по отношение на получаването на удоволствие са толкова вечно присъстващи, толкова преувеличени и субективни, че е много трудно да се получи каквато и да е честна оценка. Вашият опит обаче няма да ви предаде, ако сте в състояние да го интерпретирате правилно, което можете да направите, ако желанието ви за истина е силно и ако сте готови да прегледате или преоцените всичко, което е необходимо, дори ако осъществяването му е болезнено за вас. Болката от преоценката не е толкова голяма, колкото болката от избягването. Болката от признаването е незначителна в сравнение с болката от търсенето на заместители или от опитите да се изгубите в занимания, които могат само да маскират или прикрият вашите по-дълбоки нужди, както и страданието, което е резултат от тяхното отричане.

И така, какви са критериите за определяне на това кои удоволствия си заслужават и кои не? Нека ви дадем идея, която да обмислите, защото трябва да обмисляте идеи. Простите отговори никога не могат да задоволят това запитване. Даваме ви покана за проучване и съзерцание, оценка и преоценка. Това са отговори, които означават нещо, защото ви отвеждат нанякъде. Те не просто ви успокояват. Те всъщност ви водят в нова арена на разбиране. Що се отнася до всяко удоволствие, което намирате за привлекателно и смятате да преследвате, помислете за свързаните с това разходи. Това е особено важно по отношение на удоволствията в света, които представляват повечето от удоволствията, за които можете да се сетите. Ще поговорим за тях и след това ще говорим за удоволствието от Знанието, което е много по-различно от удоволствията на света.

Подобно на притежанията, вие имате нужда от някои удоволствия в света. Независимо дали става въпрос за притежание на вещи, идеи или връзки, вие имате нужда от някои от тях. Все пак обаче, те трябва да са важни. Те трябва да ви дадат нещо с истинска стойност и стойността, която дават, трябва да е по-голяма от вашата инвестиция в тях. Това важи за всеки вид удоволствие, което намирате за привлекателно или което искате да преследвате. Като се има предвид инвестицията на време и енергия – която включва пари, разбира се, защото това представлява време и енергия – какво ви носи това удоволствие? Колко големи са плодовете му? Удоволствието е инвестиция. Какво ви дава то? Честната оценка на собствения ви опит ще предостави истински насоки за това, както и подтиците на Знанието във вас, които ще се стремят да ви ангажират в онези дейности, които са най-полезни, изоставяйки всички други, които просто ограбват вашето време, енергия и внимание.

Простите удоволствия са ценни, ако инвестицията в тях не е твърде голяма и ако носят нещо наистина стойностно. Нека ви дадем един пример за това. Може да е голямо удоволствие да стоите на брега на една красива река. Това е едно обикновено удоволствие, много по-малко в сравнение с удоволствието от Знанието, но все пак е истинско. Въпреки това, ако трябва да пропътувате половината свят, за да имате такова изживяване, тогава инвестицията в това обикновено и моментно удоволствие е очевидно неподходяща. И все пак хората обикалят половината свят, за да наблюдават някаква природна даденост или да видят някакъв спектакъл, или да прекарат един приятен момент. Тяхната награда е много малка в сравнение с инвестицията, която са направили.

Повечето от удоволствията, които са вредни за хората, са вредни, защото инвестицията в тях е голяма, а наградата от тях е много малка. В много случаи дори, наградата изобщо липсва. Има само инвестиции и реинвестиции. Тук имаме контраст между фантазията по отношение на удоволствието и реалното преживяване. Колко често сте били разочаровани от реалното преживяване на нещо, защото очакването е било много голямо и толкова преувеличено, а вие сте инвестирали толкова много? Тогава е дошло истинското изживяване и то в крайна сметка не е било толкова добро. Наблюдавайте малките деца около Коледа и техните големи очаквания. Инвестицията на време, енергия и внимание е толкова голяма, но след като всички подаръци са разопаковани, има само едно разочарование. Инвестицията е страхотна. Наградата е малка. Помислете колко пъти сте били разочаровани от неща, които сте се надявали да бъдат прекрасни и великолепни. Защо разочарование? Защото инвестицията е била голяма, а печалбата малка. Спомнете си преживявания, при които сте направили инвестиция и изобщо не е имало награда.

Често цената на преследването на някакво удоволствие не може да бъде отчетена в самото начало, защото когато преследването ви лиши от осъзнаването ви за себе си, от взаимодействието ви с живота и от оценката за собственото ви съществуване, такава голяма цена остава незабелязана. И все пак хората я плащат, защото са депресирани и ядосани, и защото им липсва стойност и смисъл в живота. Те плащат цената през цялото време. Те често свързват страданието си с други неща и търсят по-големи удоволствия, които изискват по-високи цени, а дилемата и депресията им се задълбочават. Всъщност тяхната депресия може да стане толкова дълбока, че да бъде като една тъмна килия без прозорци, в която не може да проникне светлина.

Големите очаквания и големите разочарования могат да доминират в живота на хората. Очакването за романтика в една връзка изисква прекомерна цена, както непосредствено по отношение на време, енергия и внимание, така и в дългосрочен аспект. Хората губят толкова много от това преследване, а колко малка е наградата им – няколко момента на преувеличено удоволствие или самозабрава, или няколко момента на физическо усещане, като нито едното от тях не може да продължи дълго. Реалността на връзката може да изглежда много депресираща в контраст с тръпката на романтиката. Това е така, защото хората инвестират в романтиката, а не във връзката. Ако инвестирате много в нещо, което дава много малко, ще страдате и болката ви ще бъде голяма. Ако инвестирате в нещо, което може да донесе много, има трайна стойност и ще расте в резултат на вашето участие, тогава болката ви ще бъде малка, а инвестицията ви ще бъде добра.

Тогава въпросът не е „Какво трябва да направя, за да съм щастлив?“ Въпросът може да се постави по друг начин. Помислете за друг въпрос, например „Къде мога да инвестирам себе си, което ще доведе до най-добри резултати за мен и за другите?“ Това е един много по-обективен въпрос, тъй като изисква оценка въз основа на вашия собствен опит. Ако оценката се основава само на вашите очаквания, вие няма да имате база за оценка. Очакванията са надежда, основана на разочарование. Как може това да е честна оценка? Но ако се запитате: „Как мога да инвестирам себе си по такъв начин, че това да доведе до най-добри резултати или най-голяма стойност за мен и за другите хора?“, това ще ви ориентира повече към обективен подход, отколкото ако попитате, „Как мога да направя себе си щастлив?“ Ако не знаете как да направите себе си щастливи, вашият подход ще бъде много по-субективен и ще бъде изпълнен с големи очаквания. По-трудно е да се получи честна оценка с този подход.

Инвестицията е по отношение на време, енергия и информираност. Вие искате вашата награда да ви даде по-голяма осведоменост, по-голяма близост с живота и по-голямо усещане за вашата стойност и цел на света – не стойността и целта, които измисляте за собствените си удоволствия, а стойността и целта, които са ви вътрешно присъщи, за да бъдете тук. Тази стойност не може да бъде изчерпана. Тя няма да ви напусне и ще расте, ако повече внимание, време и енергия се отделят за нейното изразяване и преживяване. Нашето удоволствие е голямо. Нашите болки са малки. Вашите удоволствия са малки, а болките ви са големи. Това е въпрос на инвестиция и оценка. Подготовката в Пътя на Знанието на Великата Общност обръща тази тенденция. Тя противоречи на правилата на света и дава нов пример за човешкото развитие и постижения.

Нека сега ви представя още една идея относно удоволствието. Това е свързано с идеята, че истинската стойност предлага награда, която расте и носи ползи за вас и за другите. Истинското удоволствие е свързано с постиженията. Не можете да избягате от това. То е факт. Нещата се ценят, защото са полезни според целта, която имате. Ако нещо носи стойност според вашата цел, както я разбирате, вие ще го оцените. Дори целта ви да е фалшива и самозаблуждаваща, вие въпреки това ще я оцените. Следователно стойността и удоволствието са силно свързани. Не можете да ги разделите. Ако нещо не служи на цел, която вие цените, то няма да ви донесе удоволствие. Дори и да носи радостни усещания и моментно отпускане на стреса от пребиваването в света, то няма да бъде високо оценено. Нещо, което е високо оценено, носи по-дълбоко удоволствие, защото е утвърждаващо в живота. Ако стойността е истинска и ако целта, с която е свързана, е истинска, тя ще донесе по-голяма и по-трайна стойност.

Например, припомнете си онези кратки моменти или романтичните срещи във вашия живот, в които сте изпитали собствената си стойност, не по самодоволен, а по истински начин. Въпреки вашите усилия или откази, вие сте изпитали собствената си стойност – момент на преживяване на близост с живота. Стойността на тези преживявания е толкова голяма в контраст с всички останали преживявания, че те изпъкват в паметта ви като ярки светещи точки на фона на празно пространство. Подобно на небесата над вас, те са блестящи в контраст със светското ви ниво на опит. Те засенчват всички моментни удоволствия, които сте натрупали с времето. Те дават повече стойност в моментното си изражение, отколкото години и години на опити да се извлече стойност от други неща. Инвестицията в тях е била малка. Наградата е голяма и расте.

Следователно пътят на истинското удовлетворение ви поставя отново в ситуации, които произвеждат голяма стойност за вас и за другите. Тук вашият подход трябва да надхвърля вашите лични желания и нужди, защото ако стремежът ви е егоистичен, той не може да донесе по-големи награди. Той се идентифицира с малки неща и мимолетни удоволствия, които изискват много висока цена, както на момента, така и с течение на времето. Те помрачават живота ви, хвърлят облаци над ума ви и пречат на по-големите възможности, които ви очакват.

Как да разберете кое е голямо и кое е малко удоволствие? Вашият опит ще ви покаже дали сте в състояние да наблюдавате честно и с желание да промените или пренастроите нещата в живота си. Знанието е барометърът тук. Дори да не сте сигурни какво е Знанието, вие се чувствате привлечени към едни и се съпротивлявате на други неща. Можете да устоите на Знанието и да бъдете привлечени от неща, които нямат стойност, но това се случва на повърхността на ума ви. Вашите по-дълбоки чувства и преживявания винаги ще ви ориентират в истинската посока. Дори да изтълкувате погрешно посоката, дори да се съпротивлявате да отидете там, вашата по-дълбока природа ще ви отведе към това, което е най-полезно за вас. Вие ще почувствате по-голямо удоволствие, докато се движите в тази посока и по-голямо объркване, гняв и разочарование, когато се отдалечавате от нея.

Виждате ли, под всички ваши желания и опити за самонаслада, вие имате естествено устройство за самонасочване, което ви отвежда към онези индивиди, преживявания и участия, които са от съществено значение за вашето развитие. Тези неща носят по-големи награди. Каквито и трудности да срещнете при преследването им, тези трудности са малки в сравнение с наградите, които носят със себе си. Докато подхождате към тези неща, ще трябва да вярате, защото все още не сте изпитали самите награди и понякога инвестицията може да ви изглежда твърде голяма или много натоварваща. Всъщност тя е много малка. Трябва да разберете това чрез опит, а това изисква време и вяра. И така, вие си казвате: „Да се следва тази посока е много трудно, но имам чувството, че ще донесе нещо с голяма стойност. Не мога да ви кажа как ще изглежда това, но трябва да го следвам, защото знам, че трябва.

Запомнете, само Знанието ще ви отведе до Знанието. Други мотиви ще бъдат разкрити и трябва да бъдат променени или изоставени. Знанието ще ви отведе до Знанието. Усещането за истинска стойност ще ви отведе до нещата с истинска стойност. Усещането за по-голямо удоволствие ще ви отведе до неща, които доставят по-голямо удоволствие. Всички те водят далеч от много други неща, които могат единствено да осмиват по-голямото значение, което може да донесе само по-голямо удоволствие и по-голяма стойност. Тук вие излизате от привидно безнадеждното затруднение, в което е затънало човечеството.

Понякога пътят изглежда самотен и несигурен, но нещо във вас ви води напред. Тук трябва да следвате едно по-велико призвание, призвание, което не можете да разберете, призвание, което все още не сте се научили да оценявате, призвание, чиито изпитания и премеждия, макар и да изглеждат големи в момента, всъщност са много малки в сравнение с по-големите награди, които ви очакват. Как можете да сте сигурни, че постъпвате правилно? Как можете да сте сигурни? Може да сте сигурни само, защото знаете, че трябва да продължите. Това знаене идва от по-дълбоко място във вас. То не се случва в сферата на вашата личност. То не е принуда. То не е насилствена или постоянна лична нужда. То е нещо по-велико във вас.

Тъй като малките удоволствия и нещата, които не носят удоволствие, биват изоставяни, вие ще откриете, че в живота ви ще се появи празнота. Позволете на тази празнота да съществува. Не я запълвайте с нови неща. Част от живота ви винаги трябва да бъде празна. Това създава ефект на вакуум, позволяващ ви да получите по-големи преживявания, позволяващ ви да разширите вашите граници, позволяващ ви да напредвате и да развивате истинските си способности. Малките удоволствия изпълват изцяло ума ви, така че да няма място за други неща. Големите удоволствия винаги създават повече пространство, така че винаги да има място за ново преживяване и за задълбочаване на разбирането за смисъла на живота ви.

Да изучавате Пътя на Знанието на Великата Общност означава да се преориентирате към истинския смисъл на живота си. Ще предприемете много малки стъпки по пътя, докато продължавате напред. Другите ви мотиви и привързаности рязко ще контрастират, така че ще можете да ги възприемате по-обективно. Това изисква вяра, тъй като вие се отдалечавате от неща, за които сте вярвали, че имат голяма стойност и се движите в посока, която все още не можете да знаете. Вие отивате там, защото нещо във вас ви казва, че така трябва.

Можете да намерите наградите само като ги постигнете, тъй като наградите се основават на постиженията. В моментното удоволствие няма постижение; има само висока цена за моментно удовлетворение, за моментна самозабрава или за моментна наслада. Трябва само да погледнете състоянието на хората около вас, за да видите пълната демонстрация на това.

Ако търсите голямо удоволствие, тогава търсете голяма стойност. Инвестирайте себе си в това, което носи по-голяма награда. Откъде знаете какво е то? То се демонстрира от нуждите на света и от вашата собствена вътрешна нужда. Хората стоят наоколо и казват: „Кой съм аз? Какво да правя в живота си? Не знам какво да правя.” Те гледат себе си в личен аспект. Ако погледнете света, светът има нужда от вас. Той има нужда от талант, способности и принос. Той има нужда от истински взаимоотношения и връзки. Той има нужда от инвестиции. Светът, ако му се обърне внимание, ще извика това от вас и в крайна сметка вие ще намерите пътя за изразяване и принос, за който можете да претендирате.

Това ви инвестира в нещо, което произвежда по-голяма стойност и по-голямо удоволствие. Тук удоволствието е дълбоко удовлетворение и потвърждение на живота ви. И все пак, то надхвърля дори тази дефиниция, защото има резониращ ефект във вас и извън вас. Така че не се вглеждайте лично в себе си и не си казвайте „Ами, какво искам и как това ще ме направи щастлив?“ Погледнете света и попитайте: „От какво се нуждае света и какво мога да му дам аз?“ В рамките на личния си ум, вие няма да разберете собственото си значение и няма да разпознаете по-голямото призвание да отдадете своя принос. Но светът демонстрира това. Когато външната и вътрешната ви нужда се слеят и съединят, тогава ще можете да разпознаете пътя, който трябва да следвате.

Истинският живот черпи 100% от енергията на хората, но го прави постепенно, защото хората все още не са способни да отдадат 100%, дори да смятат, че това е нещо ценно. Постепенно вашата инвестиция ще се задълбочи и ползите от нея ще станат по-големи. Това ще ви отдалечи от други занимания и интереси, които дават много малко и изискват големи инвестиции. Само малките удоволствия, които изискват малка инвестиция, ще могат да оцелеят. Те могат да играят ценна роля. Все още е удоволствие да гледате звездите или да стоите край потока, или да се наслаждавате на градината си, или да се наслаждавате на нещо, което правите и което носи удоволствие. Наградата е малка, но тя не заема мястото на вашето по-голямо преследване в живота.

Следването на Пътя на Знанието на Великата Общност пренастройва всички неща, така че да можете да се посветите на големи ценности и награди, и въпреки това да имате онези малки удоволствия, които са необходими за моментното ви удобство и личен комфорт. Тук няма конфликт. Преминаването обаче от живот на малки удоволствия и големи инвестиции към живот на голямо удоволствие и малки инвестиции представлява пълен обрат. Този преход трябва да се извършва постепенно. В рамките на това има огромен период на преоценка и повторно посвещение, което ще засегне всеки аспект от живота ви, както и всичко, което цените и което ви е скъпо. Това понякога е много объркващо, защото вие вече не се идентифицирате с неща, които преди са ви доставяли удоволствие, но още не знаете какво ще заеме тяхното място. Ако сте мъдри, няма да опитвате да ги замените, а ще позволите на променящия се фокус и посока на вашият живот да ви илюстрира по-голямата стойност, която ви очаква.

Това е преминаване от бедност към богатство, тъй като богатството е инвестиране в нещо, което носи най-голяма полза за вас и за другите. Бедността означава да инвестирате много в неща, които носят малко или почти никакво удоволствие или стойност. Богатството и бедността не са свързани с това колко голяма е къщата ви или какъв автомобил притежавате, или колко пари имате в джоба си, или как изглежда гардеробът ви. Тук богатството и бедността са много различни. В тази различна светлина, богатите изглеждат бедни, а бедните често изглеждат богати. Тогава това ви дава истинска отправна точка, с която да прецените стойността в света. Отново животът ви е част от демонстрацията и демонстрацията се извършва навсякъде около вас. Тук ще видите толкова големи инвестиции в неща, които носят малка или никаква стойност, а изискват такава огромна цена. Гледайте, слушайте и наблюдавайте, но без да правите заключения, защото има още какво да търсите и наблюдавате.

Искаме да споделим с вас по-голямото удоволствие, което изпитваме в поддържането на Знанието живо на света и в укрепването му във вас. Следователно, нашето присъствие осигурява контраст. Това Учение дава контраст. Контрастът е необходим, за да можете да различите това, което е смислено от онова, което не е. Необходимо е да имате това разпознаване, за да преоцените живота си и да се насочите в нова посока, породена от вашата истинска вътрешна нужда и от нуждите на света. Това почти веднага създава по-голямо удоволствие, защото потвърждава смисъла на живота ви. Тук не е нужно да се заблуждавате, за да имате това, което искате. Облекчението, което това ви осигурява, е както незабавно, така и дългосрочно. То е животоутвърждаващо. Тук стойността, която търсите, не е само за вас, защото надхвърля личните ви нужди. Тук акцентът е върху даването, а не върху получаването от живота, така че наградите са много по-големи.

Затова, прегледайте собствената си инвестиция в удоволствието. Избройте нещата, които се опитвате да придобиете или да осигурите за себе си. Вижте вашата инвестиция. Вижте наградата, която получавате. Запитайте се: „Тази награда заслужава ли си инвестицията?“ Не се заблуждавайте, че можете да заобиколите инвестицията. Всяко нещо си има цена. Всички награди, всяка стойност и всички постижения изискват инвестиция. Някои хора са инвестирали много в объркване, така че да не се налага да се ангажират с нищо. За тях обвързването е болка, а объркването е вид облекчение, въпреки че то не носи никаква стойност. Тук акцентът трябва да се премести от оцеляването към постижението, което е революция случваща се в ума.

Докато светът ви учи какво не трябва да цените, вашето Знание и образцовият живот на определени хора осигуряват контраст. Изучаването на Пътя на Знанието на Великата Общност осигурява контраст. След като контрастът бъде разпознат, няма да се съмнявате кой начин да изберете. След като изборите ви бъдат направени ясно и можете да ги видите такива, каквито са в действителност, няма да има никакъв избор за вас. Когато казваме, че свободата не е избор, това не значи, че нямате избор. Това просто значи, че изборът е толкова очевиден, сякаш изобщо нямате избор.

Когато се опитвате да избирате между две неща, които са съблазнителни и не можете да решите, тогава все още не сте осъзнали инвестицията и наградата. Често хората са затънали, защото се опитват да избират между две неща, нито едно от които не е правилният път и се движат напред-назад, напред-назад, опитвайки да претеглят ползите и задълженията, и т.н. Те не могат да продължат, като направят това.

Ако искате да знаете какво е истинска стойност и как може да бъде постигната тя, научете се и се свържете с хора, които я демонстрират на света. Не можете да я намерите сами. Станете ученици на Знанието, ако искате да имате Знание. Не можете да го получите по друг начин. Не можете да го купите с пари. Не можете да го научите чрез прости идеи. Трябва да развиете капацитет и желание за това, и да се научите да го получавате, и прилагате мъдро. Това е да инвестирате себе си в най-голямото удоволствие, което е и най-голямото постижение.