Майсторство

Mastery
Предадено на
Маршал Виан Самърс
на 15 януари, 1988г.
в Сан Франциско, Калифорния

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Бих искал да поговоря за майсторството – за изучаването, подготовката и култивирането на Знанието. Майсторството е много популярна тема. То се обещава като резултат в много духовни практики и учения по света, и заради това хората имат големи очаквания от себе си, от процеса на обучение и от своите учители. Вие имате много големи очаквания и идеи за вашите учители, и много често бивате разочаровани разбирайки, че и те са нормални хора като вас. Майсторството е много относително в този свят. По-мъдро е да бъдете опитни, а не майстори, защото майстор в света е абсолютно начинаещ и новак в бъдещия живот. Как определяте кой е майстор, кой знае повече и кой притежава повече умения, ако майсторството на света прави хората начинаещи в бъдещия живот?

Тази огромна бездна между вас и Бог трябва да бъде изпълнена с реалност. Прието е твърдението, че съществувате вие и Бог, че Бог е велик, а вие сте малки. Между вас и Бог обаче, е цялата еволюция на живота – огромната разрастваща се мрежа от връзки. Вие трябва да преминете през тази мрежа и да се вплетете именно в тази тъкан. Бог не ви очаква на перона да слезете от влака. “Добре дошли вкъщи!“ Това не се случва. По-точно е да се каже, че се отправяте на следващата ви задача, въпреки че звучи прекалено формално. На практика вие започвате следващата си стъпка. Вие започвате да разбирате живота в по-голям аспект отколкото тук и имате учители и ученици, които ви помагат да се справите със следващите задачи.

И така, какво означава майсторството? Защо да бъдете майстори. Кой е по-голям майстор между вас? Това са нормални въпроси. Един от първите ни уроци за вас е да научите, че няма живи майстори на този свят. Това е много важно! Не съществуват майстори и учители в човешко тяло. Има чудесни ученици, има напреднали учащи се, но не и майстори-учители. Откажете се от преследване на майсторството и на съвършенството. Превърнете се в експерти. Не се обезкуражавайте опитвайки се да постигнете нещо, което е отвъд вашите възможности. Светът е място, в което да се трудите, да давате и да получавате. Това е извън контекста на майсторството. По-голяма част от майсторството на света ще бъде безполезно, когато преминете отвъд и е много важно да имате тази гледна точка, защото този живот е подготовка за следващия ви живот отвъд.

Преследването на майсторството води до разочарование. Това разочарование може да ви разкрие по-голяма истина или напълно да ви обезвери. Понеже не желаем да ви обезкуражим в търсене на Знанието, Ние се стараем да направим вашия стремеж по-истински, по-състрадателен и по-добър. Ние сме по-големи майстори в сравнение с вас, но има по-големи майстори от нас, които не служат на този свят. Те се грижат за по-голяма реалност и имат по-големи отговорности – това е майсторство.

Желанието за майсторство е съпътствано и от стремеж за власт, от желание за прекратяване на болката и постоянно придобиване на щастие. Няма да овладеете света, но можете да му дарите нещо. Вие носите нещо с вас отвъд този свят и то не може да бъде развалено и опорочено от него. Спомените за живота ви отвъд този свят идват, когато вашия дар за света се прояви чрез вас и когато започнете да се освобождавате от страха.

Това е Знанието. То е аспект от вашия ум, който сте донесли с вас отвъд. Това няма нищо общо с предишните ви животи. Това няма нищо общо с вашите спомени. Това е само част от вас, която никога не се е отделяла от живота. Знанието е неактивно в момента и не може да бъде активирано, докато не достигнете зрялост в този живот. Следователно най-важния емфазис за вас хората, е да станете достатъчно зрели и да изградите основа, за да може Знанието да се покаже и вие да проявите себе си. За това трябва да мислите.

Майсторството не е да имате информация за всичко и за всички. Майсторството не е да бъдете напълно освободени от страха. Майсторството не е да не се тревожите. Майсторството не е свързано с богатство и власт. Истински напредналите може да не изглежда, че притежават богатство и власт. Може да не изглежда, че имат образцово поведение. Може да не изглежда, че са свободни от страха. Всъщност те рядко ще се появят, ако изобщо го сторят! Те не се интересуват от славата и почитта на околните.

Ние искаме да разкрием този проблем с майсторството, защото оттук може да се появи нещо важно. Ако сте сигурни, че това, което преследвате в живота е майсторство, тогава първия ви изпит е да се объркате, защото вашата цел е нереална. Дори никога да не сте мислили, че ще бъдете майстори, това е все още част от вашата амбиция. Може да я наричате с други имена. В дълбоката си същност обаче, това е желание да бъдете Богове без Бог, да възпроизведете Божието Царство в изгнание, изгнание, което сами сте избрали. Това е вашето желание, но не е вашето Знание, защото Знанието е донесло Царството тук. Светът е място, в което хората желаят да бъдат Богове без Бог. Но когато Знанието се появи, всички останали амбиции отпадат една след друга, защото са ненужни и причиняват конфликт. Знанието е обединяващия елемент във вас. Това е Бог действащ в живота ви и това сте вие също така.

Майсторството е нещо, което проявява себе си чрез вас, когато вие не се опитвате да сторите нещо с живота си. Майсторството има своя собствена конструкция, посока и време за проявление. Няма съвършени личности. Виждате ли? Няма майстори. Има единствено средства за проявление. Майсторството е нещо, което работи чрез вас. Вашата подготовка е да станете средство за него, да създадете основа, на която Майсторството да създаде нещо за вас и във вас. Тогава сте освободени от перфектността. Много хора се опитват да бъдат перфектни, опитват се да имат перфектни умове, перфектни тела, перфектни дела, перфектни връзки – всичко да бъде перфектно. Никакъв недостатък, нищо, което да наруши съвършенството. Тези хора страдат много, защото живеят в свят, който е склонен да греши, свят, който се променя постоянно и е арена на много груби прояви. Повечето хора не се интересуват от съвършенството и понеже има много малко съгласие на света, животът винаги разрушава перфектните им творения.

Животът не е да бъдете перфектни. Той е да станете истински. Той е да стабилизирате ума и делата си и да се отворите за По-голямата Реалност, която желае да се прояви чрез вас. Не можете да контролирате механизма, по който се осъществява това. Не можете да определите изхода. Не знаете накъде ще ви отведе тази реалност, кой ще дойде в живота ви и кой ще си тръгне от него. Това е мистериозно, но именно с Мистерията ще можете да участвате в живота с голяма сигурност и потвърждение. Вие ще бъдете далеч по-уверени за тази Мистерия в сравнение с всичко останало, което възприемате около вас – вашето общество, вашата икономика, физическото ви здраве. Всички тези неща са много променливи, но Мистерията, за която говоря е стабилна и установена. Тя е в перфектно спокойствие, защото е непроменлива. Тя само проявява себе си в променящи се условия. Тя е непроменлива и въпреки това движи нещата наоколо. Тя не расте. Тя не се превръща в нещо. Затова е толкова спокойна и вие трябва да сте спокойни, за да я изпитате.

Ние желаем да ви освободим от майсторството и от перфектността. Това ще разчисти пътя за вас, за да можете да станете опитни ученици на Знанието и истински сътрудници в живота. Когато откриете, че това е напълно достатъчно предизвикателство, вие ще бъдете реална личност в реален свят, с истински чувства и ясна комуникация с другите. Тогава цялата ви база за обвинения ще отпадне, защото както виждате, ако не осъждате другите, вие ги обичате. Ако нямате критерий, по който да обвинявате хората, е лесно да ги обичате. Ако обаче се опитвате да бъдете перфектни, тогава другите или преминават, или се провалят относно вашия критерий.

Вашата енергия е необходима за подготовка, а това, за което се готвите, е свобода от много съществен характер. Вие се готвите за принос и удовлетворение. Нека заради това да оставим майсторството настрана. Нека не се опитваме да бъдем майстори. Вероятно някой някога ще ви приближи и ще каже, “Вие сте нашия учител“. Вие ще отвърнете, “Така ли?“ несигурни дали това е добро или не. Хората ще ви наричат учител, но вие няма да се опитвате да бъдете такъв и няма да сте сигурни дали това, че ви наричат по този начин е добре заради очакванията, които го съпътсват.

Демонстрацията на сила и мощ, е изключително опасно нещо на света. Затова Мъдрите рядко прибягват до него и ако го сторят, то е само в изключителни случаи. Ако бяхме казали, “Ако постигнете величие, вие ще трябва да го криете“, това ще ви обезкуражи ли да постигнете величие? Ако кажем, “Ако притежавате сила, вие не трябва да я демонстрирате,“ това ще ви обезкуражи ли от търсене на сила? Истински напредналите работят на света зад сцената, привличайки възможно най-малко внимание. От време на време някои от тях се показват и извършват специфични дейности. Това може да бъде в областта на образованието, политиката или друга сфера. Тези личности са готови да приемат вниманието на света и всички негови нещастия, защото това е тяхното призвание. Те обаче са изключение от правилото.

В даден момент, независимо дали сте съгласни или не с моите думи, вие ще бъдете много объркани в стремежа ви към личностно развитие. Ще се объркате много и това няма да бъде поради причините, за които си мислите. Животът ви се подобрява в някакъв аспект и става по-труден в друг аспект. Малко по-трудно ще приемате и толерирате трудностите на света, защото сте по-чувствителни, въпреки че изглежда контролирате по-добре чувствата и мислите си, и сте по-толерантни към другите. Понякога това може да бъде много объркващо и е много важен момент, защото тук вие започвате да разграничавате реалността на вашата цел.

Това, за което се призовава, е активиране на Знанието. Всеки се движи към него, защото така се избягва болката. Така се избягва болезненото раздвоение. Така се избягва изборът. Така се избягва конфликта. Така вашия живот става цялостен. Това е цел и посока. Тук съществуват истински връзки. Така вие се движите и можете да различите посоката и движението. Вие ставате наблюдатели на вашия живот, вместо да се опитвате да го ръководите.

Ще ви разкажа една история. Много отдавна, когато се учех да следвам и пред лицето на много сурови обстоятелства на света, трябваше да получа Учител като мен, който беше невидим за моите очи. Моят народ беше победен и ние трябваше да се спасяваме с бягство. Ние бягахме към друга земя около Средиземно море, когато се появи Учител и ми каза: “Не. Искам да се върнеш обратно в сърцето на вашите преследвачи.“ Аз си помислих, че това е лудост. Изглеждаше, че ще последва неизбежна смърт за мен, но аз не можех да откажа на моя Учител не само заради уважението ми към нея, но и защото знаех, че трябва да последвам нейния съвет. Аз се върнах обратно. Преследвачите не ме забелязаха и аз преминах покрай тях както нож преминава през вода. Не бях невидим и не притежавах магически умения, а просто се опитвах да бъда незабелязан, доколкото можех. Добре че го сторих, защото щях да бъда убит на място, както всички, с които бях побягнал. Никой не очакваше да се завърна и така моето бягство и моето завръщане не бяха забелязани. Аз се завърнах в града, в който живеех преди и зачаках нещата да се успокоят. След това започнах моята подготовка под ръководството на моя Учител. Аз бях лекар и можех до известна степен да практикувам законно и свободно професията си под властта на новото правителство. Там започнах да обучавам за пръв път Знанието, защото следвах Знанието.

Кой би желал да бъде майстор, когато земята, в която живее е под чужда власт и жестоки управници? Кой би искал да демонстрира сила, да печели уважение и последователи при тези обстоятелства? Не и аз, който живеех и служех в такава страна. Имах възможността да живея в тази страна дълго преди да я напусна. Аз заминах скоро, след като новите управници също паднаха под чужда власт, като отново послушах същия Инструктор. Защо точно аз бях избран и повикан, а не някой друг? Не мога да отговоря на този въпрос. Аз бях обаче този, който можеше да получава и го направих. Както виждате дори моя живот беше една Мистерия.

Това се случи много отдавана, но решението ми да се завърна ми даде нещо, което не притежавах преди това – то ми даде увереност в мен самия. То ми даде увереност, че имам подкрепа в живота, подкрепа, която не бях очаквал. Аз не бях религиозен човек, но имах естествена дарба да разпознавам и да вярвам във важните неща.

Когато напуснете този свят, вие няма да разбирате всичко – “Това е реалността!“ Вие само придобивате по-широка перспектива. Мистерията ще продължи да съществува за вас. Аз съм тук поради молба на същия Инструктор. Аз израстнах благодарение на моя Инструктор. Тя от своя страна стана по-велика, защото аз я последвах. Аз станах по-велик, защото я последвах. Тук няма личностна амбиция. Това е само поредица от мъдри действия. Тежестта на обстоятелствата само придават по-голяма достоверност на тези действия.

Нека сега да поговорим за вещината в учението. В Пътя на Знанието, ние наблягаме върху развиване на Знанието, което е основното нещо. Ние правим това, защото Знанието не е нещо, което можете да определите или да посочите и да кажете: “Това е то!“ То е най-великата мистерия във вашия живот. Ние обаче можем да поговорим за някои негови аспекти, които могат да бъдат изживени и наблюдавани директно.

На най-основно ниво, Знанието представлява възможност да знаете без да умозаключавате по някакъв начин. То представлява възможност да познаете настоящето, да призовете миналото и да предвидите бъдещето не като лични умения, а като непосредствена необходимост. Ако помислите върху това, вие ще разберете, че благодарение на него сте избегнали много трудности в живота си. Това е основна дарба, но за да се развивате съзнателно и за да може Знанието да се покаже във вас, вие трябва да развивате всеки аспект от вашия живот – всичко, което вършите и което е против вашата природа, както и всичко, което правите и което допълва вашата природа. Нужен е дълъг период от време за развиване на Знанието. Не можете да поемете по лесния път. Това отнема цял живот, но да се подготвите съвестно означава, да използувате живота си по-пълно, с по-големи награди и с по-голям принос за другите.

Следователно, за да се подготвите за Знанието, вие трябва да последвате това, което знаете срещу настъпващите армии, които във вашия случай са вашите напиращи мисли. Те са вашите преследвачи – вашите мисли, вашите страхове и вашите безспорни изисквания за вашето щастие. Тук вие не се отказвате от власт и сила; вие се отказвате единствено от вашите предположения. Вие не следвате; вие се присъединявате. Има разлика. Безсмислено и безцелно е само да следвате, но когато се присъедините и следвате, вие участвате и сътрудничите. Тук вашите действия допълват действията на другите. Тук вашата способност се изисква, признава и укрепва. Това осигурява незабавна полза за вас.

По този начин вие не ставате перфектни; вие просто сте присъстващи и освободени. По този начин вашия живот не е спъван от смекчаващи обстоятелства, които противоречат на истинската ви цел. Вие сте постигнали обикновеност и простота в живота. Когато бях помолен да се завърна, аз не чаках и не мислех за последиците. Аз го направих и това беше правилно. Ако бях мислил, последиците биха могли да бъдат много по-различни за мен. Учителят се появи отново. “Направи това!“ Аз го направих. Аз го сторих, не заради величието на Учителя. Аз не знаех почти нищо за нея. Аз просто откликнах. Моето сърце каза “Да“. Аз не промених ветровете. Аз не повиках дъжда. Аз не затъмних слънцето. Аз не унищожих враговете си. Аз не бях майстор и светът ме остави на спокойствие да върша истинската си дейност.

Да бъдете ученици на Знанието означава да се учите да бъдете обединена личност, а не да продължавате да бъдете цяла група хора. Ще имате критерий за сравнение в себе си и един истински отговор на този критерий. Това е напълно естествено. Няма налагане на структурна мярка върху истинската ви същност. Във външния ви живот има само временна структура, която да ви помогне да възвърнете тази способност. Знанието ви свързва отново с живота, както и трябва да бъде. То ви свързва отново с вашата цел, за която сте дошли на света. Това е едно наистина ново изживяване.

Ще ви коства много усилия да се освободите. Тук вие не се отказвате от нещо и не отивате в планината. Не! Вие започвате да говорите истината за вашия живот, вие започвате да следвате истината до колкото можете и да отваряте живота си. Това не е пасивно действие. Един ден някой може да дойде и да ви каже: “Вие сте велик майстор!“, а вие ще отговорите: “Така ли?“ и няма да бъдете сигурни дали харесвате това.
Вие може да станете майстор-учител, защото сте умели в разговорите или в общуването с хората. Можете да станете майстор-музикант, защото сте умели с вашия инструмент. Можете да станете майстор-атлет или някакъв друг майстор. Това е нещо различно. Това е само да бъдете умели в една област на специализация.

Основното затруднение тук е, че хората се страхуват от собственото си Знание, защото са изградили живота си без него и в много случаи срещу него. Те наистина не искат да знаят. Те се страхуват, че Знанието ще ограби тяхното щастие, тяхното спокойствие, техния контрол, техните цели и амбиции, и ще ги въвлече в опасни и рисковани ситуации. Това е само страх, страх, страх. Това е страх от Бог – това е всичко – но хората не казват: “Не съм щастлив днес, защото се страхувам от Бог.“ Вие не казвате това, нали? “Аз съм депресиран. Аз се страхувам от Бог.“

Знанието е толкова грациозно. То е толкова красиво. То е толкова всепроникващо. Ако се отворите дори малко за него, то ще започне да се излъчва от вас като благоухание. То ще подхранва всички около вас. Хората ще идват при вас без дори да знаят защо. Вие няма да изглеждате по различен начин. Може би вече не носите тези смешни обувки или пък сте малко променени. Вие няма да знаете защо тези хора са с вас. Вие ще носите с вас нещо по-значително. Животът ви е свързан с това нещо сега, не защото сте планирали да бъде по този начин, а просто защото му позволявате да се покаже.

Хората, които се опитват да вземат всичко от живота могат да го получат, въпреки това обаче, те няма да бъдат удовлетворени. Тогава единственото средство да бъдат свободни, е дълбоко разочарование. Да бъдете ученици, е нещо много голямо и много важно. Има много малко истински ученици на света. Болшинството хора желаят резултати веднага. “Аз искам това веднага!“ Те не знаят какво искат, но го искат незабавно. Те знаят, че не го притежават, въпреки че не са сигурни какво е то.

Да бъдете ученици значи да сте съгласни да следвате, да сте отговорни да следвате и да се ориентирате към вашата подготовка. Това изизква дисциплина и последователност. Това е препоръчително състояние. Ролята в собственото ви израстване е много малка. Вие трябва само да следвате подготовката, когато я откриете. Когато в подготовката се казва: “Завийте тук“, вие завивате. Ако отворите една страница и видите: “По-добре да напуснете тази ситуация“, вие го правите! Вие го правите не защото подготовката е свещена книга, а защото дълбоко във вас знаете, че така трябва. Ако Знанието се упражнява, то става силно и всепроникващо. То обаче не е ваше Знание. Хората казват: “Имам мое знание и вие имате свое знание“. Те казват: “Аз имам мои интерпретации и вие имате свои.“ Няма индивидуално Знание.

Важно е да се учите как да учите. Ако можете да сторите това, вие ще завършите успешно този живот, научавайки как да учите. Нашата подготовка за учениците е много специфична. Тя развива основни качества в личността и осигурява насоки, за да престанат хората да си вредят по навик. Тя ви дава възможност да изясните позицията си, да бъдете неограничени достатъчно дълго, за да оцените свободата си.

Вашето Знание се призовава отново и отново като ресурс, за да можете да откривате и да се развивате. Вашата способност да изразявате знания в ежедневните ситуации се насърчава. Трябва да сте достатъчно последователни, за да практикувате ежедневно, което има стабилизиращ ефект за живота и делата ви. Вие започвате да слушате, вместо да говорите толкова много. Започвате да търсите, вместо да планувате. Започвате да чувствате, вместо да мислите толкова много. Представят ви се отношения с истинска стойност и сте насърчени да предприемете действия там, където е необходимо да се предприемат действия в живота ви. Учите се да водите и да следвате, защото всеки лидер е и истински последовател. В света няма лидери. Ако следвате, ще поведете. Ако не следвате, вие ще следвате без да знаете, че го правите. Има някой, който ви дърпа да бъдете заедно, а вие дърпате някой друг, за да бъдете заедно. Такава е последователността на нещата. Получавате голяма помощ, ако се движите в посоката, за която е предназначен животът ви. Ако се опитате да преминете в друга посока ще изглежда, че го правите самостоятелно.

Има неща, към които трябва да се отнасяте по специален начин, защото в живота съществуват два аспекта: стабилни постижения и Мистерия. Вие трябва да достигнете и двете. Мистерията ви дава възможност да си осигурите по-голямо съдействие и ви предпазва от осъждащи обстоятелства. Когато се отдадете на реални и конкретни неща, вие можете да възстановите самоуважението си и да изградите здрава и стабилна основа. Затова израства една личност – за да изгради основа за Знанието. Какво е другото положително нещо тук? Когато си тръгнете от този свят, личността, която се опитвате да усъвършенствате, ще бъде като една дреха. Когато станете стабилни със Знанието, вие можете да олицетворите нещо по-голямо. Без Знание, вие сте дълбоко объркани и сте обект на нещастия. Без цел, смисъл и посока животът ви е все още едно отчаяно събитие.

Когато мислите за духовната ви подготовка, не мислете за майсторство, а за опитност. С опитност, вие можете да функционирате и да бъдете включени в ежедневния живот, независимо дали сте тъжни или щастливи, независимо дали обстоятелствата са лесни или трудни. Това е като разликата между меден месец и брак. Когато хората открият Вътрешните си Учители, те често отиват във фаза меден месец задълго. Те изживяват чудесни моменти и романтични почивки! Учителите разбира се, ви благославят от време на време, докато учениците са запленени едни от други. Ако обаче учениците продължат процеса на подготовка, те установяват истинска връзка с живота и започват да работят заедно за дълъг период от време. Това се нарича изграждане на основа. То не е бляскаво нещо, но е много важно за вашия живот. Ако имате основа, можете да осигурите основа и за другите, защото това е, от което се нуждаят другите хора. Тогава върху тази основа може да се изгради нещо, което не е ваше творение. Вие трябва да градите основата, а Бог изгражда върху нея това, което трябва да се доизгради.

Ние учим на много практичен подход към живота и често, въпреки че това е духовна практика, е нужно да деспиритуализираме хората. Вашият процес на търсене на Бог трябва да бъде изграден върху успешен живот на света. Под успешен аз нямам предвид богатство, слава и власт. Просто животът ви на света е задоволителен и вие надграждате върху това. Планът на Учителите зове за развитие на учениците, които имат основа, защото те могат да отдават. Техният живот не е съсредоточен само върху задоволяване на големите им нужди, защото това е неосъществимо начинание. Техните нужди са задоволени в достатъчна степен и те са в състояние да отдават нещо по-велико. По този начин те могат и да получават нещо по-голямо.

Много е трудно да достигнете Знанието и Майсторството по логичен път и ако се опитате да бъдете логични със Знанието, вие вече не го притежавате. Вие имате логика. Когато използувате някаква перспектива към Знанието, вие имате своя перспектива. Вие изживявате Знанието посредством тази перспектива, но то е отвъд нея. Голямата повратна точка за вас е, когато позволите живота ви да бъде насочван от нещо, което не разбирате, но което следвате с цялото си сърце. Това дава величие на света.