Кратка История на Посещенията на Земята


Предадено на
Маршал Виан Самърс
на 11 юни, 2008 г.
в САЩ

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Life In The Universe
Том 4 > Живот във Вселената > Глава 2

За да разберете настоящето и да се подготвите за бъдещето, някои специфични неща от миналото ви трябва да се се разберат и класифицират. Първото от тях е, че света е посещаван от много дълго време. Посетителите са от много различни раси и целите са им също толкова различни. Някои от тях са идвали за да вземат биологични проби от изключително разнообразния живот на Земята. Други от тях са идвали тук за да укриват свои неща, да ги складират без знанието на местните хора. В различни времена други са изграждали временни бази и в редки случаи, в по- съвременната история, за да обучават или въздействат на древните човешки цивилизации.

Тези визити са били много кратки и не са продължавали дълго. Изградените бази са били основно за проучване на геологията и биологията на Земята. Опитите за въздействие върху древните цивилизации са били неуспешни. Голяма част от природата е била изучена и много биологични елементи са вземани периодично за зараждане и поддръжка на живота на различни места във вселената.

Расите които днес съществуват на Земята се опитват да представят различен набор от сили от тези, които са посещавали хората в миналото. Човечеството е живяло в изолация през цялата еволюция на Земята. Много малко са срещите на хора с извънземни раси. Примитивните хора са познавали много добре природните сили, но техните разбирания, технология и комуникация са били изключително лимитирани.

Така че с много малки изключения опити за контакти с тях не са осъществявани. Те са били смятани неспособни да осъществят смислен диалог. Въпреки това на някои туземни групи са били предавани мъдрост и знание за живота съществуващ извън Земята. Това е било демонстрирано от пришълците както и подарявано на земляните. Тези срещи са се осъществявали много преди, а в някои случаи и след съществуването на древните цивилизации.

Докато технологията е много важна част от живота във вселената, специално засягаща комуникацията и пътуването, опитите за въздействие върху древните цивилизации на Земята са били неуспешни. Трябвало е да се изчака по – късен етап от развитие на човечеството за да бъдат осъществени тези цели.

За расите, посетили Земята в миналото и за тези които са тук сега света е едно огромно предизвикателство. Расите живеещи в космоса за дълги периоди от време в стерилна атмосфера и идващи на Земята са изправени пред огромни трудности. Разнообразието от биологични агенти на света прави тази планета, въпреки изключително благоприятна за живот, много рискована за неприспособени гости. Дори много технологично напреднали раси не могат да се предпазят от разнообразната биологична среда на Земята. Това е направило живота на много раси на Земята изключително труден и дори невъзможен. Ще бъдат необходими много поколения от тях за адаптиране в тази среда. И само с помощта на продължителна генетична програма и спойка с местните хора те биха могли да имат реална възможност за живот в толкова разнообразен и комплексен свят.

Странно би изглеждал за хората факта, че света би могъл да бъде толкова рисков за толкова напреднали раси които не произхождат оттук. Но това е истината. Ако живеете в стерилна среда, можете да посещавате друга стерилна среда или такава с много слабо биологично разнообразие ако сте подготвени за това. Биологичните създания са силно податливи на заразяване навсякъде във вселената. Няма технология, която да предпази едно същество от ново и непознато въздействие. Всичко това прави вашия свят изключително трудно и опасно място за посещение независимо от времетраенето, както и за живот без много напреднала технология. И съхранението и поддържането на такава технология далеч от мястото на създаването и е много трудно.

Земята не осигурява технология и технологични мощности необходими на чуждите раси да поддържат технологична среда тук за дълго. И рискът от заразяване би бил изключително голям. Без значение колко са напреднали технологично тези раси не могат да издържат на билогични агенти като бактерии и вируси. Това прави приближаването до свят като вашия много трудна задача за която е да е раса. Дори и тези, живеещи в биологично разнообразна среда и поддържали тази среда без да я изхабяват за ресурси, биха били обезверени да ви посетят.

Посещенията на Земята са били много редки и непостоянни, осъществявани от различни групи с различни цели. Някои са идвали за да използуват биологичните ресурси, други за да извършват експерименти, трети за да установят бази на влияние. Но никои от тях не са могли да издържат тук дълго.

Светът предлага чудесни възможности за укриване на неща и това е използувано от различни раси. Големи пространства, гъсто покрити със зеленина и населени с местни хора които са били много суеверни и чието съществуване е било много тясно свързано с дадения регион е давало чудесна възможност за укриване на ценни неща тук и много раси са го правели. Дори и днес съществуват много скрити в Земята обекти за които човечеството все още не подозира.

Днес обаче човешката технология се развива с изключителни темпове и риска от откриването на тези неща нараства. Много от укритите неща са били взети обратно, по – специално в последното столетие. Човешките възможности за разпознаване на съществуващи обекти – метали и машини дори дълбоко в океана – са се увеличили многократно и това принуждава расите укрили тези неща тук да си ги приберат обратно.

Въпреки трудностите за посещение и пребиваване тук, Земята е във фокуса на много напреднали раси заради своето биологическо разнообразие и стратегическа позиция в тази много гъсто населена част от вселената. Земята е наблюдавана от много дълго време. Тя представлява огромен интерес за различни групи с различни цели.

Установяването на човешката раса и бързото развитие на технологията в последните два века са привлекли различни сили на света, сили търсещи възможност за установяване на преимущество и опитващи се да обединят човечеството с цел контрол над света. С малки изключения това не е било на дневен ред в миналото заради това, че хората са били примитивна раса и не са разполагали с технологии и комуникации които другите раси да използуват.

Местните хора са се интересували само за тяхната възможност за адаптация и знанията им са били само за заобикалящата ги действителност в техния регион. Извън това не е имало възможност за съюз с тях. Генетичните опити за съюз със земляните обаче е съвременен феномен.

В миналото Земята е била във фокуса като склад за биологични цинности. Но опитите за установяване на постоянни пребивавания тук са се провалили защото пришълците са били заразени биологично. Дори напредналата им технология не е била в състояние да ги предпази от тези природни сили. Възможността от пренасяне на биологични агенти с тях на техните планети и междупланетни бази също е било много рисковано. Това е наложило пребиваването им тук на Земята да бъде много ограничено.

Хората са се приспособили към околната среда много добре, но в историята съществуват много примери, когато пътешественици до други краища на света са се инфектирали и са пренасяли биологични агенти в своите родни места което е причинявало унищожителни епидемии и зарази.

Това е много голяма опасност в космоса и ще продължава да бъде такава. Технологичните раси функционират в огромна стерилна среда. Те се срещат по между си в стерилна среда. Търговията между тях много рядко се осъществява на повърхността на родните им планети освен ако планетите не са изчистени от биологични агенти или това са планети с никога несъществуваща биологична еволюция. Те се ползуват обикновено за операционни бази.
Срещите и търговията във вселената почти винаги се осъществяват на борда на въздухоплавателни кораби или междупланетни станции които са добре защитени и сигурни от нашествие на опасни биологични агенти.

Разпространението на вируси е било голям проблем в миналото в много райони на космоса, и по-специално в такива гъсто населени какъвто е и вашия. Това е една от причините бъдещите авантюри на човечеството в космоса да се следят с такова безпокойство. Възможността за срещи с хората и излагането на толкова непредсказуема и безпрецедентна степен на биологична опастност е следена с голяма загриженост. Ето затова посетителите на света, дори в днешни дни, не могат да живеят тук и трябва да взимат изключителни мерки за защита от биологичната среда на Земята.

В делата между нациите във вселената, заразата е много сериозен проблем, специално за тези раси които са се зародили в различна среда и носят в себе си биологични агенти които биха могли да бъдат изключително пагубни за другите. Както виждате технологията не може да заличи всички рискове за живота, а в някои случаи дори ги увеличава значително. За раси, живеещи и пътуващи в стерилна среда риска е огромен. Заразата е основна грижа за всички раси които пътуват в космоса и търгуват с други.

Следователно, посещенията на Земята и опитите за генетични връзки с местни жители са установили, че това е много трудно начинание и не е продължавало дълго. Човешкият фолклор и митология разкриват много картини, но истината е, че Земята е наблюдавана като изключително рискова, макар и богата, среда от тези малък брой раси, които знаят за нейното съществуване.

Друга причина Земята да не е често посещавана от много и различни групи е проблема със самото пътуване в космоса. Има хора, които спекулират, че с помощта на пътуване между измеренията биха могли да пътуват до където си пожелаят. Опитите на високотехнологични раси обаче показват, че подобни начинания са изключително опасни и нещастно приключващи. Придвижването в космоса е много по-бавно отколкото си мислите. Повечето раси пътуват само в своя регион на космоса. Пътуване в непознат регион управляван и следен от други би било твърде опасно начинание. И ако се подвизавате много далеч от собствената си планета не бихте могли да оцелеете задълго.

В много дистрикти пътуването и търговията са забранени и чужди раси не се допускат. Следователно вие не можете да пътувате свободно във вселената освен ако не сте в регион без рестрикции за пътуване и търговия или интелигентния живот е слабо развит и незначителен.

Във вашият гъсто населен регион съществуват сериозни рестрикции за това къде може да се пътува и търгува, с кого може да се срещате и какво да посетите. Не можете да посещавате всяка планета която желаете защото това е нарушение на правата на други раси и на интересите им. Не можете да преминавате през търговски пътища без разрешението на управляващите институции.

За тази сложна и комплексирана ситуация човечеството не знае абсолютно нищо. Хората мислят, че вселената е огромно празно място чакащо да бъде открито и разработено. Но те не трябва да пътуват далеч извън слънчевата система за да открият, че други места с важно значение са вече собственост на други и дългосрочни права вече са установени в тях за това кой може да ги посещава и кой може да ги използува. И защото във вашия регион такива права са установени между нациите от дълго време тези договори са фиксирани, въпреки че са непознати вам, които едва сега обръщате поглед към други светове.

И така не всеки от всякъде във вселената може да дойде на Земята защото Земята съществува в гъсто населен район ръководен от други в който търговията и пътуването са ограничени от управляващи организации. Дори в този дистрикт има много малко нации които знаят за съществуването на този свят, защото те никога не са пътували в тази посока. Тези, които имат амбиции не биха разкрили съществуването на този свят, за да нямат конкуренция в бъдещето. За тези раси които знаят за съществуването на вашия свят, това е тайна – тайна която те пазят за себе си нежелаейки други да знаят за съществуването на тази красива, изключително биологически разнообразна планета, която се ръководи от слаби и враждуващи по между си племена и групи.

В резултат на това броя на расите които знаят за съществуването на този свят е много ограничен. Ако вашият свят съществуваше в не толкова гъсто населен район на вселената всеки би дошъл тук за да върши каквото си иска. Но не това е случая с вашия свят. Расите извън вашия регион не могат да пътуват в него и тайната за него се пази от тези които знаят за неговото съществуване и имат идеи и цели за вашето бъдеще.

Ангажиментът на човечеството относно Великата Общност, следователно, е много лимитиран почти до пълна изолация. Расите посетили Земята не са разкрили своите цели, технология и намерения на земляните. А тези, които са тук с цел търсене на предимство от разделеното и слабо човечество не биха го направили. Да търсите и очаквате това от тях означава да заложите на наивно, необразовано и несъзнателно очакване. Дори евентуалните ви съюзници във вселената, които оценяват възможностите и потенциала на чочечеството, дори те не искат да разкрият вашето съществуване от страх да не се появят други нашественици, които да бъдат още по-голяма заплаха за бъдещето и свободата на развиващото се човечество.

Човечеството остава незащитено. То остава изолирана раса. То се развива само и еволюцията му е ускорена. Но еволюционното му развитие не е заради въздействието на извънземна технология, а заради човешката траектория в природата. Много малко технологични неща са били разкрити на света с цел развитие на комуникационните системи от тези раси, които биха ги ползували в бъдеще за собствени цели. Но като цяло, човешката еволюция и технологично развитие са доста бавни и са резултат от човешкия гений и изобретателност.

Въпреки това, човечеството си остава доста примитивна раса с примитивни склонности и племенна враждебност. Другите раси във вселената виждат това и се страхуват, че такива тенденции биха заразили техните собствени нации, болшенството от които са обединени и йерархични, и където личностната свобода е непозната и определяна като застрашителна сила.

Противно на някои човешки очаквания че ще срещнете високо технологични, свободни и мирни нации, повечето от тях представляват стриктно йерархични общества, които вие бихте окачествили като нетолерантни. Само малка част от вашите съюзници в този регион представляват независими раси и тяхната независимост трябва да се отстоява много внимателно. Защото свободата във вселената е толкова рядка , колкото и на Земята. Това е самата истина, която вие трябва да разберете, доста по-различна от това, което сте очаквали, това на което сте се надявали и желали.

Това отговаря още веднъж на въпроса защо външните посещения са толкова непостоянни на Земята. Пришълците не са искали племенните структури да окажат влияние върху тяхната социална структура. Дори наличието на музика и танци, толкова популярни в света, са приемани с голяма доза страх и безпокойство, нежелаещи подобно влияние върху техните социални структури. Защото когато посещавате друг свят вие ще му въздействате и той ще ви въздейства. Гостуващите раси ще ви въздействат както и вие на тях. И тук въздействието дори от примитивни племена и хора е оценено като обезпокоително до някаква степен.

Трябва да се разбере, че ценността на човечеството е зачитана само от много малко раси във вашия регион на космоса. И тези нации, които оценяват човечеството заради това което е – постиженията и потенциала му – представляват малка част от расите, които знаят за неговото съществуване. Те могат да се нарекат съюзници и биха помогнали естественото развитие на човечеството срещу чужди сили които ще корумпират хората и които се опитват да поставят човечеството под външна власт и контрол. Това е цената да живееш в свят с толкова ботатства. Човечеството разполага с доста ефикасна технология, която другите раси биха могли да използуват и затова уязвимостта му към външно въздействие е толкова голяма.

Предишният ви опит с Великата Общност не би могълда ви е от полза. Тези контакти са били изключително редки и единствените ви спомени са предавани от човек на човек и много по – рядко в писмен вид. Тези истории са толкова преиначени от ритуалите и вярванията, че не съдържат директи сведения за извънземни нашествия на Земята.

Следователно вие не можете да гледате миналото за да разберете природата, целта или истината за външно присъствие във вашия свят днес. Има много малко следи доказващи иноземни визити, главно изобразени и представени в писания и рисунки на местни хора от различни култури, през различни ери. Това обаче е недостатъчно доказателство. Това не би могло да представи реалността и вселената около вас; силите които съществуват в нея, както и срещу какво ще се изправи човечеството в бъдеще.