Стъпка 99

Днес няма да Обвинявам Светът.

В днешната си практика не обвинявайте светът, не осъждайте грешките в него и не отправяйте претенции и търсене на отговорности към другите за тези грешки. Наблюдавайте светът безмълвно. Успокойте съзнанието си. Упражнявайте се всеки час и наблюдавайте светът с отворени очи. В двете си продължителни практически сесии, също се упражнявайте и наблюдавайте светът с отворени очи. Няма значение какво наблюдавате. Задачата ви е да се концентрирате и да наблюдавате без да съдите за да развиете истинските умения и способности на съзнанието.

Следователно, през практическите сесии, практикувайте с отворени очи наблюдение на света. Наблюдавайте без да съдите. Наблюдавайте средата която ви заобикаля. Наблюдавайте нещата, които са около вас и които можете да видите. Не използувайте фантазията си. Не позволявайте на мислите да ви пренасят в миналото или в бъдещето. Наблюдавайте само това, което е тук. Ако някакви мисли и съждения се появят, просто ги отхвърлете, без да ги взимате предвид, защото днес практикувате наблюдение – наблюдение без осъждане, за да видите наистина това, което е тук.

Упражнение 99

Две 30 мин. сесии

Почасова практика

 Стъпка 100

Днес ще бъда Начален Ученик/а на Знанието.

Вие сте начален ученик/а на Знанието. Приемете това като за начало. Не приписвайте нищо повече на себе си, защото не разбирате пътят на Знанието. Ако следвате пътят напредположенията, вие бихте могли да спечелите големи награди за себе си, но това ще ви отведе в различна посока от посоката на Знанието, където всички нереални неща са изоставени, а всички истински са приети. Пътят на Знанието не е този, който си представят хората, защото не е плод на фантазията.

Следователно, бъдете начални ученици на Знанието. Всеки час си повтаряйте това и го обмисляйте сериозно. Без значение на това как виждате себе си, въодушевено или унизително, без значение какво сте извършили в миналото, без значение какви според вас трябва да бъдат вашите постижения, вие сте начални ученици на Знанието. И катотакива трябва да учите всичко, което може да бъде научено и така няма да сте обременени да защитавате това, с което сте претендирали. Това ще намали драстично вашето бреме в живота и ще ви даде възможност, мотивация и ентусиазъм които ви липсват в момента.

Бъдете начални ученици на Знанието. Започнете двете си дълги практически сесии с това изявление и бъдете безмълвни и приемащи. Без молби, без въпроси, без очаквания и желания, успокойте съзнанието си, защото сте начални ученици на Знанието и още не знаете какво да искате и да очаквате.

Упражнение 100

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 101

Светът се нуждае от мен, но аз ще чакам.

Защо да чакате, когато светът се нуждае от вас? Не е ли това в противоречие с учението което Ние представяме? Това в същност не е в противоречие, ако вникнете напълно в значението му. Ако светът се нуждае от вас, изчакването не изглежда ли неправилно и неотговорно? Това не е ли впротивовес с това което Ние ви учим?Не е, ако разбирате значението му. Ако сериозно оцените това, което сме ви дали като подготовка до тук, ще разберете, че е Знаниетовъв васи ще чувстватеподтик да го споделитена едни места, а на други – не.Това няма да е породено от някаква вътрешна слабост, неувереност или нужда да бъдете приети или оценени. Това няма да бъде форма на вина или бягство. На практика то изобщо няма да бъде свързано с вас. Затова то е толкова велико, защото не поправя, не лекува и не подобрява вашата дребнавост, а  показва силата на Знанието, която съществува на света, за да може и вие да черпите от нея и да сте средство за нейното проявление.

Защо да чакате, когато светът се нуждае от вас?

Защото още не сте готови да отдавате. Защото вие още не знаете какви са неговите нужди. Защото ще отдавате поради грешни причини и ще задоволявате своите противоречия. Времето за отдаване ще настъпи във вашия живот, когато сте готови за това и когато можете да следвате Знанието във вас. За да бъдете наистина полезни на света, трябва да сте готови и подготвени и това е целта на нашата работа сега.

Не позволявайте на премеждията и изпитанията в света да ви тревожат. Не позволявайте на заплахата от унищожение да увеличи страховете ви. Не позволявайте на несправедливостите на света да ви изпълват с гняв и ако сторят това, то вие наблюдавате без Знание. Вие наблюдавате собствения си идеализъм. Това не е пътя на наблюдението и пътя на отдаването. Вие сте пратени да давате и даването ви е присъщо. Не трябва да го контролирате, защото когато сте готови, то ще се отдава от само себе си. Следователно, вашата служба на света сега е да се готвите да бъдете дарители и въпреки че това няма да ви задоволи в момента, то ще проправи път за получаването и отдаването на по-голяма служба.

В двете си практически сесии днес си мислете за днешната идея и я осмислете в светлината на вашите наклонности и влечения, идеи и вярвания.

Упражнение 101:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 102

Има толкова много неща, които трябва да забравя.

Вашият живот е изпълнен със собствените ви неотложни неща и идеи, с вашите изизквания и амбиции, както и със собствените ви страхове и обърканости.

Оттук, вашето отдаване е обременено и претрупано и вашата енергия е насочвана в грешна посока и отдавана за грешни цели. Затова и първата стъпка на Господ е да ви освободи. Докато това не се случи, вие просто ще се опитвате да разрешавате ситуациите без да знаете какво правите, без да разбирате вашите затруднения и без да приемате помощта, от която ще се нуждаете със сигурност напред във времето. Следователно, учете се да забравяте ненужните неща и така ще се освободите и ще се убедите, че по-велик живот е възможен за вас, които сте дошли тук да давате и да допринасяте.

Всеки час повтаряйте това твърдение и го осъзнайте.

Разгледайте тази реалност в условията на вашата визия за света. В двете си дълги практически сесии, още веднъж практикувайте спокойствие на съзнанието в тишина, където нищо не се предприема и нищо не се избягва. Вие само ангажирате съзнанието си да бъде тихо, за да се учи то да отговаря на това, което ви зове. Стъпка по стъпка, вие се учите да забравяте. Знанието ще запълни това, което е забравено. Това е мигновен процес, защото вие само се придвижвате на място на което да получавате, за да може вашето отдаване да бъде истинско, щедро и удовлетворяващо за вас.

Упражнение 102

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 103

Аз съм почетен от Бог.

Вие сте почетени от Бог, а това изявление може да запали чувството ви на несигурност, да възбуди чувството ви на вина, да обърка чувството ви на гордост и да стимулира конфликта, който съществува във вас. В миналото сте се опитвали да бъдете нещо измислено и този опит е бил неуспешен за вас. Сега се страхувате да бъдете нещо друго, защото бихте могли да се провалите отново. Оттук, величието изглежда незначително, дребнавостта изглежда велика и всички неща са объркани в своята противоположност и значение.

Вие сте почетени от Бог, без значение дали приемате това или не. Това е истина, без значение от човешката оценка, защото само нещата отвъд оценяването са истински. Ние ви водим към тези неща, които са отвъд оценяването и това ще бъде най-голямото откритие за този и за всеки друг живот.

Всеки час повтаряйте това изявление и го обмисляйте сериозно. В двете си практически сесии още веднъж успокойте мисълта си, за да можете да получавате и да се учите да получавате уважението на Бог към вас. Разбира се, тази чест се отнася към тази част от вас, която вие не познавате. Вашето поведение не е това, което е почетено. Вашият идеализъм също не е почетен. Вашите вярвания, предположения, искания и страхове не са почетени. Те са за добро и за лошо. Те могат да ви служат или да ви предадат. Но почитта е запазена за нещо по-голямо, нещо което вие сега се учите да разпознавате.

Упражнение 103:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 104

Бог знае за вас повече отколкото вие

Бог знае за вас повече отколкото вие. Трябва да оценявате себе си честно и да си направете извода от това. Ако Бог знае за вас повече от вие самите, тогава не бихте ли искали да изследвате и изучавате Божията оценка? Разбира се, че трябва. И няма ли вашата оценка за вас самите да бъде неизбежно грешна? Само в това степрегрешили, защото грехът е само грешка.Грешките трябва да се поправят, а не да се осъждат.Вие съдите себе си и си мислите, че Бог ще ви последва и ще ви награди с по-голямо осъждане. Ето затова хората са си създали Бог по свой образ и подобие и затова трябва да се учите да забравяте това, което сте сътворили, за да откриете това, което знаете и вашите творения на този свят да бъдат за добро и да имат трайна цена. Бог знае за вас повече отколкото вие самите. Не претендирайте, че можете да създадете себе си, защото сте били създадени вече и това, което е създадено истински е далеч по-велико и по-щастливо от живота, който сте имали до сега. Вашето нещастие ви води към истината и към истинско решение. Това, разбира се е истина. Всеки час си го повтаряйте и го осмислете сериозно. Успоредно с това, наблюдавайте света около вас, за да започнете да учите за съвременната идея за света. В дългите си практически сесии, успокойте съзнанието си за да може то да се учи и да се радва на величието си. Дайте му тази възможност за свобода и в замяна на това то ще ви се отплати също със свобода.

Упражнение 104:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 105

Обобщение

Във вашето обобщение днес, проследете примерите, инструкциите и практиките от изминалата седмица. Внимателно разгледайте  идеята, която сме ви представили. Разберете, че тези идеи трябва да бъдат приети и изживени през раличните етапи на вашето развитие. Тяхното значение е прекалено дълбоко и голямо, за да можете напълно да го обхванете в момента, но те ще ви напомнят, че Знанието е с вас и че сте дошли да дарите Знание на света. Нашето обучение ще опрости тези неща, които ще спомогнат за разрешаване на конфликтите в момента и ще направят излишни конфликтите в бъдещето. Докато сте със Знанието, конфликт не съществува. Живот без конфликти е най-големия принос, който може да бъде даден на този свят, защото това е живот, който ще постави началото на Знанието във всички, искрата, която ще се пренесе в бъдещето, далеч отвъд личния ви живот. Това е тази искра, която сте избрани да дарите на света и така вашето отдаване ще бъде безгранично и ще служи както на сегашната генерация, така и на бъдещите поколения.

Благословията, която изпитвате днес във вашия свят е като отражение и ехо предавано от генерация на генерация, като по този начин Знанието е запазено живо на света до днес. Възможността да имате Знанието е резултат на отдаването на тези, живели преди вас и вашето отдаване ще осигури такава възможност за свобода на тези, които ще дойдат след вас. Това е великата ви цел в живота: да запазите Знанието живо на света. Но първо, трябва да учите за Знанието – как да го познаете, как да го приемете, как да го различавате измежду останалите импулси на съзнанието, както и да научите етапите на развитие, необходими за да го следвате и да приемате неговите дарове. Ето затова сте начални ученици на Знанието.

В дългата си практическа сесия, се заемете с вашето Обобщение колкото се може по-детайлно. Позволете на съмнението и объркването да съществуват, защото те са необходими за този етап на изследване. Бъдете щастливи заради всички неща, които могат да бъдат наистина разпознати и знайте, че Знанието е с вас и вие сте свободни да се съмнявате.

Упражнение 105:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 106

Не съществуват Учители, живеещи на света

Не съществуват Учители, живеещи на света, защото Съвършеното Познание се придобива отвъд този свят. На света има само напреднали ученици. Съществуват ученици с изключителни постижения. Но няма Учители живеещи на света. Съвършенството не е открито тук, а само участие и принос. Който е на света, е тук за да учи уроците на света. Тези уроци трябва да се изучават както в индивидуалния ви живот, така също и в отдаването и допринасянето. Истинското ви обучение, превишава многократно това, което сте разбрали до сега. То не е само поправяне на грешките. То е отдаване на талантите и способностите, които притежавате.

Няма Учители, живеещи на света. Следователно, вие можете да се освободите от товара на амбицията за постигане на съвършенството на Учителите. Вие самите не бихте могли да сте Учители, защото самият живот е Учител. Това ще помогне да разберете истинското му значение и полза.

В двете си практически сесии днес, мислете за всички личности които определяте като Учители – такива които сте срещали, за които сте чули, чели или сте си представяли, както и за тези, живели в миналото или днес на света. Размишлявайте за качествата, които са ги определили като Учители и как вие сте ги използували да съдите себе си, да оценявате живота си и поведението си. Целта на напредналите ученици не е да се превърнат в критерии за себеосъждане от страна на тези, които притежават по-малко способности. Това не е техния дар, въпреки че те биха могли да осъзнаят, че техният дар ще бъде тълкуван погрешно.

Приемете Нашият апел и освободете себе си от идеята, че няма Учители на света. В двете си дълги практически сесии се опитайте да разберете това. Опитайте да осъзнаете облекчението, което ви се дава. В същото време обаче, не допускайте грешката да мислите, че това ще доведе до пасивност от ваша страна, защото вашето участие във възстановяването на Знанието ще бъде по-голямо от всякога. По-голямо от всякога ще бъде и вашето посвещение в появата на Знанието. Сега вашето участие и посвещение може да се движи напред с ускорен темп, защото сте освободени от вашия идеализъм, който може само да ви отклони от правия път.

Упражнение 106

Две 30 мин. сесии.

Стъпка 107

Днес ще се уча да бъда щастлив

Учението да бъдете щастливи, е учение да сте естествени. Учението да сте щастливи, е учение за приемането на Знанието днес. Знанието е щастливо днес. Ако вие не сте щастливи, вие не сте със Знанието. Щастието не винаги означава да имате усмивка на лицето си. То не е начин на поведение. Истинското щастие е усещане за себе си, усещане за пълнота и удовлетворение. Ако имате някаква загуба в живота си, загуба на любим човек, вие въпреки това бихте могли да сте щастливи, въпреки че можете да роните сълзи. Не е лошо да плачете и това не означава, че предавате щастието във вас, защото това биха могли да бъдат и сълзи на щастие. Щастието не е начин на поведение. Нека ви обясним това. То е чувство на вътрешно удовлетворение. Знанието ще ви дари с това, защото ще опрости живота ви и ще даде възможност на съзнанието ви да се концентрира върху това, което трябва да се върши в реалността. Това ще ви даде сили, ще опрости живота ви и ще осигури хармония, която вие бихте могли вече и да познавате.

Следователно, в двете си практически сесии днес, се опитайте да успокоите съзнанието си отново. Това е време за спокойствие. Това не е практикуване на умствено разследване, а практикуване на умствено спокойствие.

Упражнение 107:

Две 30 мин. сесии

Стъпка 108

Щастието е нещо, което трябва да учим отново

Всичко днес трябва да бъде преразгледано. Всички неща трябва да бъдат разгледани отново, защото има наблюдение със Знание и наблюдение без Знание. От тук следват и различните резултати. Те от своя страна подтикват към различни оценки и отговори. Вече споменахме, че щастието не е модел на поведение, а нещо много по-дълбоко от това. Следователно, не се опитвайте да използувате тази идея за да получите нечия услуга или да покажете на себе си, че сте по-щастливи отколкото всъщност сте. Ние не желаем да лустросвамевашето изживяване.  Ние искаме да ви насочим към изживяване, което е истинско, което изразява вашата същност и отдава вашата природа на живота.

Опитайте да се учите на щастие. В двете си практически сесии използувайте мисълта си за изследване и търсене. Разгледайте идеите си за щастие и начините на поведение, които смятате, че те трябва да изразяват. Мислете си за всички начини, които сте използували за да сте по-щастливи отколкото сте. Спомнете си за всички очаквания и изизквания, на които сте се подлагали, за да сте щастливи и за да докажете на другите своите качества. Когато осъзнаете това ще видите, че и без тези опити, щастието ще се покаже само, защото в природата ви е заложено да бъдете щастливи. Щастието ще се покаже само, ако не съществува ограничение, без да го величаете с мислите и тялото си. Без налагане, то ще се покаже от само себе си. Мислете за това днес, но не правете никакви заключения, защото сте начални ученици на Знанието и големите заключения ще дойдат на по-късен етап.

Упражнение 108:

Две 30 мин. сесии

Стъпка 109

Днес няма да бързам.

Днес крачете елегантно. Не бързайте. Не трябва да бързате, защото сте със Знанието. Вие бихте могли да следвате вашите срещи по график и разписание, но не бързайте в себе си. Може да търсите Знание, удовлетворение и принос, но не бързайте. Когато бързате, вие пренебрегвате сегашната си стъпка, заради стъпки които намирате за по-важни, а как някои стъпки могат да бъдат по-важни освен ако не игнорирате стъпката пред вас? Вие трябва да правите само стъпката пред вас, а следващата ще се появи естествено. Не бързайте. Не можете да крачите по-бързо отколкото го правите. Не пропускайте това, което Ние ви даваме, а за целтта не трябва да бързате.

Всеки час днес си повтаряйте, че не трябва да бързате. Казвайте си: ”Днес няма да бързам” и мислете за това в този момент. Можете да вършите задълженията си без да бързате. Можете да осъществявате целите си без да бързате. Успокойте мисълта си, че сте начални ученици на Знанието и понеже началните ученици не знаят на къде вървят, те получават а не ръководят. Това е голяма благословия за вас сега и ще ви изпълва със сила занапред, за да управлявате съзнанието и делата си със Знанието. Вие ще бъдете добри ръководители, които няма да съдят грешките и няма да наказват грешните, както си представяте че прави Бог.

Знанието не е бързане. И защо трябва да бъде?

Знанието може да ви движи бързо и бавно. Тогава и вие можете да се движите бързо и бавно, но в себе си вие не бързате. Това е част от мистерията на живота, която вие започвате да откривате.

Упражнение 109:

Почасова практика.

Стъпка 110

Днес ще бъда откровен със себе си

Днес ще бъда абсолютно честен със себе си, признавайки това което знам и това за което само се надявам и вярвам. Няма да се преструвам, че знам неща, които не познавам. Няма да се преструвам, че съм по-богат или по-беден от колкото всъщност съм. Ще се постарая да бъда това, което съм в момента.

Опитайте се да бъдете това, което сте в момента. Бъдете обикновени. Бъдете спокойни. Наблюдавайте света около вас. Вършете делата и нещата, които имате да вършите. Не величайте себе си. Не унижавайте себе си. Нека всичко днес се случва по естествен начин, без да се опитвате да манипулирате или направлявате себе си. Единственото изключение е да използувате дисциплина, за да можете да вършите делата си днес.

В двете си дълги практически сесии, повтаряйте днешното твърдение и се потопете в безмълвие и тишина. Трябва да проявите силата на мисълта си. Не опитвайте нещо, което е нереално и което би ви заблудило. Вие се опитвате да потопите съзнанието си в естественото му състояние, в състояние на мир и покой.

Упражнение 110:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 111

Днес ще бъда спокоен.

Бъдете спокойни днес, защото знаете, че Знанието, вашите Учители и вашето Духовно Семейство са с вас. Не позволявайте на тревогите и грижите да провалят практиката ви днес.

Практикувайте всеки час и си напомняйте да бъдете спокойни, защото сега Знанието е вашия водач. Ако то няма проблеми и вие не трябва да имате проблеми. Освободете се от привичните си ангажименти и от привичните си връзки. Опитайте все по-настоятелно да решавате това и то ще става все по-лесно с времето. То ще започне да се случва естествено от само себе си. Вашето съзнание е свикнало да мисли. И когато този навик се замени с други навици, Знанието ще заблести под повърхността. Знанието ще започне да направлява действията ви към важни открития и ще ви даде такава сила и увереност, каквито не познавате.

В почасовите си сесии, упражнявайте самодисциплина. В двете си медитативни практики бъдете много присъстващи, но със спокойно съзнание.

Упражнение 111

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 112

Обобщение

Днес ще направим нещо по-различно за вашето Обобщение. Всеки час си напомняйте за Знанието. Повтаряйте си, ”Ще помня Знанието. Ще помня Знанието” и помнете също така, че все още не знаете какво е Знанието, но бъдете сигурни, че то е с вас. Знанието е рожба на Бог. То е Волята Божия във вас. То е истинското ви Аз и вие се учите да следвате това велико нещо. От ограниченото си битие, вие получавате достъп до това, което е безгранично. Така, днес вие сте мост към Знанието.

Всеки час днес си повтаряйте, че ще помните Знанието. Не забравяйте днешната си практика, за да можете да укрепнете и да се изпълните със сила.

Упражнение 112:

Почасова практика.

Стъпка 113

Няма да допусна да бъда убеждаван от другите.

Всяко съзнание, което е по-решително и непоколебимо от вашето, може да ви убеди в нещо или да ви въздейства по някакъв начин. Няма нищо мистериозно в това. Това означава, че едно съзнание е по-фокусирано и по-концентрирано от друго. Съзнанията си въздействат едно на друго и това въздействие зависи от степента им на концентрация, както и от степента на въздействие, която те упражняват. Нека Знанието ви убеждава, защото то е най-великото нещо, което носите в себе си. Не позволявайте на мненията и волята на другите да ви убеждават. Нека само Знанието на другите да ви въздейства, защото само то може да въздейства върху вашето Знание. Това чувство е много по-различно от чувството да бъдете доминирани, манипулирани или убеждавани от другите.

Следователно, следвайте Знанието. Ако някой друг въздейства върху вашето Знание, отдайте вниманието си на тази личност, така че да можете да учите за истинската сила на убеждаването. Но не позволявайте на убежденията и мненията от този свят – неговите болки, идеали, неговата етика, морал, нравственост или компромиси – да ви въздействат, защото вие следвате Знанието и не трябва да следвате мненията на света.

Всеки час днес помнете тази идея и практикувайте дълбока неподвижност през двете си медитативни практики. Позволете само на Знанието да ви убеждава, защото то е единственото нещо на света, което трябва да следвате.

Упражнение 113:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 114

Моите истински приятели са с мен, аз не съм сам.

Как може да сте сами, когато вашите Учители са с вас? Какви по-истински приятели може да имате, освен той или тя, които ви очакват с вашето Знание? Тези приятелства не са породени в този свят. Те са възникнали отвъд него и съществуват за да ви служат сега. Вие ще почувствате присъствието на тези, които са с вас, когато съзнанието ви се успокои. Когато престанете да се ангажирате със страстните си желания и страхове, ще започнете да чувствате това толкова фино, нежно и успокояващо присъствие.

Всеки час днес си напомняйте, че истинските ви приятели са с вас. В двете си дълбоки практически сесии, позволете на съзнанието си да приеме тяхното дълбоко присъствие, за да можете да разберете истинската природа на приятелствата в света. С практика, това разбиране ще стане толкова силно, че ще бъдете в състояние да приемате идеите, поощренията и корекцията от тези, които са по-силни от вас и които съществуват за да ви помагат в истинската ви служба на света. Те са вашите инициатори в Знанието, защото са във връзка с вашето Знание и защото вашето Знание е истинската ви връзка с целия живот.

Упражнение 114

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 115

Днес ще слушам силата на Знанието.

Днес слушайте силата на Знанието. Трябва да сте съсредоточени за тази цел. Трябва истински да желаете това. Трябва да изоставите нещата, които поглъщат вниманието ви и ви правят загрижени, всички неща които не можете да разрешите сами. Слушайте Знанието днес, за да може то да ви успокои и да бъде с вас. В неговата тишина, ще откриете истинско успокоение, увереност и сигурност. Ако Знанието е безмълвно, вие не трябва да се безпокоите за живота си, ако то говори, вие само трябва да го следвате, за да учите силата на знанието за вас. Вие сте спокойни, защото Знанието е спокойно. Вие сте готови за действие, защото Знанието е готово за действие. Вие се учите да говорите непринудено, защото Знанието говори непринудено. Вие учите да се чувствате като у дома си, защото Знанието се чувства като у дома си. Вие се учите да давате, защото Знанието дава. Така посредством тази програма за развитие, вие възобновявате връзката си със Знанието.

Всеки час днес си напомняйте да слушате Знанието и се опитайте да правите това независимо в каква ситуация се намирате. Първото условие да можете да слушате, е да сте спокойни. Практикувайте спокойствие и възприемчивост в двете си медитативни сесии днес, за да можете да слушате Знанието.

Упражнение 115

Две 30 мин. практически сесии

Почасова практика.

Стъпка 116

Днес би трябвало да съм търпелив със Знанието.

Бъдете търпеливи със Знанието, за да го следвате. Знанието е далеч по-спокойно от вас. То е много по-силно от вас. То е много по-уверено от вас и всичките му действия са дълбоки и смислени. Единствената разлика между вас и Знанието е, че вие живеете в действителността, която сами сте си изградили и временно сте загубили връзката си с него. Но Знанието е с вас, защото вие никога не можете да го напуснете. То винаги ще бъде с вас, за да ви изкупи, да ви пази и да ви върне към Истинския ви Аз. Не позволявайте на вярвания и предположения да ви се представят за Знание. Опитайте да успокоите съзнанието си по време на дейностите си в днешния ден.

Повтаряйте си идеята всеки час и в двете си дълбоки медитативни сесии, се опитайте да навлезете в тишината и спокойствието, което Знанието притежава. По този начин, вашето съзнание ще бъде в съзвучие със Съзнанието на вселената и вие ще започнете да възобновявате древните си умения и спомени. Така идеята за Духовно Семейство, ще започне да се избистря за вас и вие ще започнете да разбирате, че сте дошли на света да служите.

Упражнение 116

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 117

По-добре да бъдете обикновени, отколкото бедни.

Простотата и естествеността ви помагат да се докоснете до живота и да се радвате на неговите дарове във всеки момент. Сложността е състояние на самоотделяне, която ви пречи да се радвате на живота и да изпълнявате ролята си в него. Това е източника на всяка голяма бедност, защото няма световно постижение и световно притежание, които могат да пропъдят чувството на изолация и нищета, идващи с това разединение.

Следователно днес се упражнявайте на спокойствие още по-дълбоко от преди, за да можете да изпитате силата на Знанието, което е във вас. Опитайте се да бъдете обикновени, защото в непретенциозността всички неща могат да ви се дадат. Ако се имате за сложна личност или си мислите, че вашият проблем е сложен, това е защото вие разглеждате себе си и проблемите си без Знание и не сте коректни в своите оценки. Вие обърквате важните и значителните неща с маловажните и незначителни такива, както и много ценните с малко ценните неща. Истината винаги донася естественост и обикновеност, а те от своя страна носят решение и правилно разбиране и установяват мир и увереност на тези, които могат да ги имат. Упражнявайте се задълбочено днес. Повтаряйте  днешната идея всеки час и в двете си медитативни практики, се потопете в спокойствие и си напомняйте, че Знанието е у вас. Бъдете обикновени и вярвайте, че Знанието ще ви води винаги по пътя ви напред.

Упражнение 117:

Две 30 мин. сесии

Почасова практика.

Стъпка 118

Няма да отбягвам света днес.

Няма нужда да отбягвате света, защото светът не може да ви въздейства, когато сте със Знанието. Когато сте със Знанието, вие сте тук, за да служите на света. Тогава светът престава да бъде личност. Той не е непрекъснат извор на дискомфорт и разочарования. Той ви дава възможност да давате и възможност да възстановите истинкото си разбиране. Не търсете усамотение в спиритуални неща, защото целта ви е да давате на света. Позволете на света да бъде това което е и вашето осъждане няма да ви преследва отново и отново. Защото без осъждане единственото което трябва да правите, е да давате. Това ще ангажира Знанието ви да дава и вие ще сте средството на отдаването.

Мислете за това сега. В двете си практически сесии се опитайте да изживеете присъствието на Знанието в живота си. Не искайте нищо от него. Не му задавайте въпроси. Само се опитайте да го почувствате, защото така всичко което търсите, се завръща към вас без усилия от ваша страна. Използувайте дисциплина само за да направлявате мисълта си в нужната посока. Веднъж ангажирана по този начин, тя ще се завърне към Знанието сама. Защото това е дестинацията в която тя е любов, истински партньор и другар в живота.

Упражнение 118:

Две 30 мин. практически сесии

Стъпка 119

Обобщение

В това специално Обобщение, обхващащо изминалите две седмици на практика, преразгледайте всяка инструкция и си спомнете всеки практически ден. Опитайте да си спомните, колко сериозно сте мислили през всеки ден от практиката си и колко добре сте използували тази практика. Не си мислете, че имате право да се оплаквате относно тази подготовка, докато не я използувате напълно. Вашата роля тук е само да следвате стъпките, както са дадени и да не ги променяте съгласно вашите преференции. Така се поставяте в позиция да получавате, която позиция трябва да усвоите напълно.

В двете си дълги практически сесии днес, всяка от които ще обхване по една седмица, прегледайте изминалите две седмици. Опитайте да бъдете добри със себе си, но преценете има ли нещо, което не ви достига и не се самозаблуждавайте. Опитайте да се посветите още по-дълбоко на практиката си, напомняйки си за своята обикновеност и за истинското значение, което ви е дадено. Така ще се учите да живеете по нов начин. Ще се учите да давате и да получавате и живота ви ще се прочисти от тъмнината и усложненията. Защото обикновеното винаги е на светло, то винаги е добро.

Следователно, отдайте себе си на това Обобщение, за да можете да разберете как учите. Тези Обобщения ще ви демонстрират вашите учебни способности и възможности. Те ще ви учат на необходимите неща, които трябва да знаете за бъдещето, когато ще можете да обучавате и други на това.

Упражнение 119

Две дълги практически сесии

Стъпка 120

Днес ще помня моето Знание

Помнете вашето Знание днес. Помнете, че то е с вас без значение къде сте и какво правите. Помнете, че то е с вас да ви служи, да ви дава сили и да ви вдъхновява. Помнете, че не трябва да се дразните и вбесявате на света, защото можете и трябва да приемете света такъв, какъвто е. Помнете, че приемате света какъвто е, за да можете да му давате, защото и света и вие се развивате. Помнете, че Знанието е с вас и вие трябва да сте с него, за да разберете истинското му значение. Всеки час днес си спомняйте, че Знанието е с вас и го осмислете за момент. Не позволявайте на негативни емоции или депресии да затъмнят практиката ви, защото практиката ви е по-велика от емоциите, променливи като вятъра и облаците, но неможещи да замаскират вселената отвъд тях.

Следователно, открийте незначителността на емоциите си и величието на Знанието. По този начин Знанието ще балансира емоционалното ви състояние и ще разкрие източникът на емоциите ви, което е и източник на изявата ви на света. Това е мистерията на живота, която вие се учите да откривате сега.

Упражнение 120:

Почасова практика.

Стъпка 121

Днес съм свободен да давам.

Днес сте свободни да давате, защото животът ви е опростен и нуждите ви са задоволени. Това ви прави свободни да давате, защото след като сте получили, вие желаете само да дарявате.

Ще имате специална практика два пъти днес, като си мислите за някого в нужда и му пращате някакво качество или умение, което бихте искали да притежавате. Изпратете това умение на тези хора. Пратете им любов или сила, или вяра, или кураж, или решителност, или отстъпчивост, или приемане, или самодисциплина – каквито решения са нужни за живота им. Свободни сте да направите това днес, защото вашите нужди са задоволени.

Следователно, в двете си упражнения със затворени очи изберете една или няколко личности и им дайте това, което според вас им липсва. Не се опитвайте да решите проблемите им. Не се опитвайте, да засилите желания резултат, защото обикновено не знаете, какво някой друг може да желае и да очаква. Но вие винаги можете да подсилите и окуражите техните мисли и тяхното съзнание. Това ще даде цел и увереност на тези ваши умения и качества, защото трябва да ги притежавате, за да ги давате на другите и когато ги отдавате, вие разбирате, че ги притежавате.

Когато практикувате днес, не се съмнявайте, че това което проявявате към другите, ще бъде получено от тях и eза тяхно добро.

Упражнение 121:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 122

Днес давам, без да губя.

Това което е било поискано от вас, може да расте само, като го дарявате на другите. Това което давате, няма физически параметри, въпреки че и физическите неща могат да бъдат дарявани за добро. Това не е нещо, което можете да определите количествено, защото вие нямате понятие за неща от такова естество. Вие дарявате сила и кураж.

В двете си практически сесии днес, продължавайте да дарявате на другите. Това е активна форма на молитва. Не мислете, че тази сила не е получена от тези, които са обект на вашите действия. Помнете да не определяте изхода на тяхната дилема или нужда, а само да ги окуражавате и да им вдъхвате увереност в техните сили и възможности. Вие желаете да стимулирате Знанието, след като Знанието във вас е било стимулирано. По този начин няма да очаквате нищо в замяна на това, че давате нещо на хората, което ще ги направи по-силни в живота им. Вие не сте в позиция да осъждате изхода, защото този изход няма да бъде ясен толкова скоро, но ще бъде приет и ще намери място в получателя си. Следователно, дарявайте спокойно, без да очаквате нещо в замяна и дайте възможност на другите да изживеят силата на вашия дар днес.

Упражнение 122:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 123

Днес няма да се самосъжалявам.

Как можете да се съмосъжалявате, когато Знанието е с вас? Съжалението само припомня старата идея за вас, която представлява отнемане на истината, отнемане на надеждата и отнемане на всяка значима основа. Днес не се самосъжалявайте, защото вие не сте състрадателни. Ако днешния ден е тъжен или объркан за вас, това е защото сте изгубили връзката си със Знанието, което можете да се опитате да възстановите днес.

Като практикувате днес, бъдете нащрек за едва доловими форми на самосъжаление, които могат да се проявят във вас. Бъдете нащрек за леки форми на манипулация от някого, докато се опитвате да се харесате или да ви приемат като резултат от вашето представяне и изява. Когато сте със Знанието, не е нужно да съобщавате за себе си, не е нужно да показвате себе си и не е нужно да контролирате другите, за да ви харесат или приемат, защото Знанието е с вас.

С други думи, не се самосъжалявайте, защото не сте жалки. Бъдете начални ученици на Знанието, защото това е всичко друго, но не и жалко. Това е изключително благоприятна позиция, която не можете да си представите.

Всеки час днес повтаряйте тази идея и нека тя проникне в мислите ви. В двете си практически сесии, повторете това твърдение и се потопете в мълчание и спокойствие. Едно жалко същество не може да бъде спокойно, защото спокойствието е изживяване на дълбока връзка и приемане на дълбока любов. Кой може да бъде жалък в такива условия?

Упражнение 123:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 124

Днес няма да се преструвам, че съм щастлив.

Не трябва да се преструвате, че сте щастливи, защото това ще замаскира чувството на самосъжаление, ще увеличи объркването ви и ще задълбочи дилемата ви. Днес бъдете себе си, но в същото време се самонаблюдавайте и помнете, че Знанието е с вас, въпреки колебанията и отдалечаването ви от него. Знанието не се колебае и затова е извор на сигурност, последователност и стабилност за вас. То не се страхува от света и заради това е извор на смелост за вас. Вие не сте жалки, затова не се преструвайте.

Не се преструвайте на щастливи днес, защото тези които са истински задоволени, могат да отправят някакви фрази към света, но в тяхното проявление ще бъде силата на Знанието. Това е най-важното. Знанието не е начин на поведение. То е интензивно проявление на живота. Следователно, не се опитвайте да убедите себе си или другите с определен начин на поведение, защото това не е необходимо.

Повтаряйте това изявление всеки час и почувствайте неговата сила и неговия дар на свобода. Днес бъдете такива, каквито сте. В двете си медитативни сесии се потопете в спокойствие, защото когато не се опитвате да бъдете някой, вие можете да имате удобството на спокойствието, което е лукса на любовта.

Упражнение 124:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 125

Днес не трябва да се опитвам да бъда някой/я.

Вие вече сте някой/я и не трябва се опитвате да сте някой/я друг/а. По-добре бъдете това, което сте. Личността която сте, е силата на Знанието, носена от проводника на същноста на личността. Това вече е осъществено и се развива сега. Защо да се опитвате да сте някой/я, когато вече сте? Защо да не сте това, което сте? Открийте кои сте. Това изизква кураж, защото рискувате да се разминете с идеалистичните си възгледи за вас самите и за света. Нужен е кураж, защото трябва да рискувате да изоставите себеомразата, което е начин да се отделите от живота.

Следователно, днес бъдете точно това, което сте. Напомняйте си това всеки час. И в двете си медитативни практики днес, бъдете спокойни и приемащи, без да се опитвате да бъдете някой/я.

Упражнение 125:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 126

Обобщение

Вашето Обобщение в днешния ден, ще се концентрира върху обучението ви от изминалата седмица. То ще наблегне още веднъж върху това, че се учите и също така върху това, как да се учите. Вие се учите да разбирате как да учите. Вие се учите да разбирате силните и слабите си страни. Вие се учите да разбирате вашите склонности – тези умения във вас, които трябва да развивате и тези, които трябва да задържате и контролирате съзнателно. Вие се учите да сте наблюдателни към себе си и по този начин се учите да бъдете най-малкото обективни към себе си. Тази обективност е много важна, защото ви дава възможност да използувате това, което трябва да ви служи, без да бъде осъждано от вас. По този начин вие служите на себе си непосредствено и ефективно.

Ако се научите да сте обективни със себе си, ще бъдете обективни и с целия свят. Така Знанието ще заблести чрез вас, защото вие няма да се опитвате да направите света такъв, какъвто искате да бъде и няма да се опитвате да направите себе си такива, каквито желаете да бъдете. Това е началото на истинското решение, на истинското щастие и най-важното, това ще бъде началото на истинското ви отдаване.

В единственото ви дълго упражнение днес, обобщете изминалата седмица и помнете тези неща. Засилвайте изживяването на Знанието днес, като помагате за неговото външно, видимо проявление и не се съмнявате в силата на тази подготовка, която ще ви отведе до самото Знание.

Упражнение 126:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 127

Днес няма да се опитвам да се сравнявам с Бог.

Не се опитвайте да се сравнявате с Бог, бивайки нещастна личност, защото Бог ви познава само като частица от Създанието. Не се опитайте да се сравнявате с Бог, като правите света бедствуващ, защото Бог го е създал красив и изпълнен с възможности. Не се опитвайте да се сравнявате с Бог, като отказвате да обичате и приемете себе си, защото Бог ви познава такива, каквито сте. Не се опитвайте да се сравнявате с Бог, като прекъсвате връзките си с егоистични подбуди, защото Бог разбира връзките ви, както те наистина същетвуват и тяхната голяма цел и обещание. Вие не можете да се сравнявате с Бог. Можете само да си навредите.

Следователно, приемете че сте загубили съревнованието си с Бог. И тази загуба е вашата истинска победа, защото Бог е винаги с вас, въпреки че вие сте загубили временно Бог във вашите представи. Обичта ви към Бог е толкова голяма, че дори ви плаши, защото  представлява най-голямата сила у вас, която можете да притежавате. Трябва да учите за това в директен контакт. Следователно, не се опитвайте да се сравнявате с Бог днес, като се базирате отново на старата и погрешна представа за себе си. Вие сте щастливи победители в собствената си загуба.

В двете си практически сесии днес, повтаряйте тази идея и се опитайте да мислите за нея. Във вашата практика подтиквайте мисълта си към откриване и анализ. Това е полезно действие за съзнанието ви. Мислете си за това съобщение и за всички идеи които го заобикалят и ще започнете да разбирате собствената си система на вярвания. Ще можете да разберете това обективно и ще работите с него, защото съзнанието е фиксирано в дадена структура, докато тя е използувана за други цели. Не използувайте тази структура като реалност, защото външната, повърхностна проява на съзнанието ви е структура, която ви е заблуждавала. И въпреки това, тя е истинска вътрешна хармония и желае да се прояви естествено. За да и дадете възможност да го направи и да се прояви във физическия свят без задръжки и деформации обаче, вие трябва да притежавате подходящата структура в съзнанието си. Това е върху което Ние ще работим днес.

Упражнение 127:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 128

Моите Учители са с мен. Не трябва да се страхувам.

Вашите Духовни Учители са с вас и не трябва да се страхувате. Ако имате достатъчно увереност в Знанието и в присъствието на вашите Учители, базиращо се на действителен опит, това ще ви даде сигурност и вяра в живота и ще неутрализира излишния ви страх. Това ще освободи и съзнанието ви.

Само загрижеността, че Знанието ви е било смущавано, ще изплува от Знанието и ще разкрие нуждата ви от успокоение в действията и идеите ви. Знанието притежава свойството да коригира себе си и затова то е ваш Духовен Водач. Ако вървите срещу вашето Знание, ще нарушите спокойствието си и ще се разболеете, а това ще доведе до увеличаване на тревогата. Повечето от страха, който изпитвате в даден момент, е ваше собствено творение и е плод на негативното ви въображение. Също така обаче, съществува и страх от незачитане и опетняване на Знанието. Това е по-скоро дискомфорт отколкото страх, защото той рядко носи със себе си някакви образи, въпреки че идеите биха могли да дойдат в мислите ви под формата на предупреждения, ако се опитвате да мислите, че това е опасно или разрушително.

Страхът, който е породен от негативните фантазии, включва голямо количество страхове с които се забавлявате. Трябва да се научите да се противопоставяте на това, защото така не използувате добре съзнанието си. Така вие създавате изживявания за себе си, изживявате ги и ги наричате действителност. Между другото, вие само фантазирате и изобщо не сте присъстващи в живота. Негативните фантазии ви изцеждат емоционално, физически и психически и по този начин могат напълно да доминират мислите ви. И как по друг начин бихте могли да бъдете разделени във вселената, освен в собствените си мисли? Вие всъщност не бихте могли да бъдете разделени от Бог. Не можете да бъдете разделени и от Знанието у вас. Вие можете само да се криете в собствените си мисли и да ги размахвате, за да създадете различна идентичност и изживяване за себе си, което макар и доста демонстративно е на практика абсолютна илюзия.

В двете си медитативни сесии днес, още веднъж се потопете в безмълвие и неподвижност. Не трябва да има психически спекулации или дейност, за да може съзнанието ви да се отпусне и по този начин да има възможност да изживее своята действителност. Не позволявайте на страха и тъгата да ви разконцентрират. Помнете, че това е само вашата негативна фантазия. Само Знанието може да индикира, дали вършите нещо неподходящо в рамките на някакви непосредствени събития. Ще откриете, че това е нещо много по-различно от негативната фантазия и то ще изизква различни действия от вас.

Упражнение 128:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 129

Моите учители са с мен. Аз ще съм с тях.

Вашите Учители са с вас. Те не ви говорят, освен в изключително редки случаи и то само ако сте способни да слушате. От време на време те ще пращат свои мисли в съзнанието ви и вие ще изживявате това, като искра на въодушевление. Вие не знаете как вашето съзнание е свързано с другите съзнания, но с времето ще започнете да изживявате това в собствения си свят. Това ще бъде толкова очевидно, че ще се чудите как сте могли да се съмнявате.

Практикувайте с вашите Учители, които ще бъдат с вас и днес в двете ви продължителни практически сесии. Не е нужно да си изграждате визуални образи за тях, за да имате това изживяване. Не е нужно да чувате гласове или да виждате лица, защото тяхното присъствие е достатъчно, за да ви даде пълно изживяване на факта, че сте заедно. Ако бъдете спокойни, дишате дълбоко и не си фантазирате – нито щастливи, нито ужасни неща – ще започнете да изживявате това, което всъщност се случва. Вашите Учители са там. И днес вие можете да практикувате присъствие с тях.

Упражнение 129:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 130

Връзките ще се появят, когато съм готов/а за тях.

Защо се стремите към връзки в света, когато истинските връзки ще се появят, когато сте готови? За да разберете това, трябва много да вярвате в силата на Знанието във вас и в другите. Вашият стремеж и нетърпение ще намаляват, давайки ви възможност за истински мир и реализация.

Личности ще идват към вас по мистериозен начин, защото вие развивате Знанието. Вие ще имате връзка с тях както на личностна основа, така и на нивото на Знанието. Това е нивото, което ще започнете да откривате и то ще нараства с бавни темпове в началото. Ако продължите подготовката си правилно, това изживяване евентуално ще расте и ще се установи дълбоко във вас.

Не е нужно да търсите връзки. Трябва само да се отдадете на подготовката си и да сте убедени, че хората ще дойдат при вас, когато се нуждаете от тях. Това ще изизква да оцените нуждите си в контраст с желанията си. Ако вашите желания не отговарят на истинските ви нужди, тогава ще объркате живота си ужасно. Ще утежните състоянието си и състоянието на тези, с които сте във връзка, което може да подтисне както тях, така и вас. Без натиск хората ще са свободни да дойдат при вас, когато имате нужда.

Напомняйте си за това всеки час днес и в двете си дълги практически сесии, позволете на съзнанието си да бъде възприемчиво. Опитайте се да почувствате присъствието на вашите Учители. Не дразнете себе си с желания за връзки и изизквания за личности или за това, което те биха могли да притежават. Днес бъдете уверени, че Знанието ще привлечеподходящите хора към вас, когато наистина имате нужда от тях.

Упражнение 130:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка131

Днес ще търся изживяване на истинската цел в живота си.

Търсете изживяването на истинската цел. Това осигурява основата за всички смислени връзки. Не търсете връзки извън този контекст, защото ще им липсва основа и въпреки привлекателността си, те ще бъдат много трудни за вас. Без значение дали търсите брак, сериозна дружба или помощ от колега в работата си, помнете че Знанието ще привлече към вас всички личности, от които вие наистина се нуждаете.

Следователно, днес се концентрирайте върху целта, а не върху връзките. Колкото по-голямо е вашето изживяване на целта, толкова по-добре ще разберете връзките. Ще разберете също така, че хората биват заедно за удоволствие и насърчение, но въпреки това съществува много по-важен елемент за тяхната среща. Много малко хора знаят това, но то ви е дадено, за да го разпознаете чрез практиката и опита. Можете да сте сигурни, че ако не се опитвате да използувате хора за вашето лично разбиране за цел, ще отворите себе си за нейното истинско изживяване. Когато започнете да се наблюдавате обективно, тогава ще виждате проявлението на вашата воля в контраст на Знанието и това ще бъде много значително за вашето обучение.

Всеки час днес, си напомняйте за вашето намерение да реализирате целта си. Нека днешния ден бъде стъпка в тази посока – стъпка която ще ви спести години време, стъпка която ще ви помогне да напреднете към вашата цел на Знанието, защото Знанието ви привлича. В двете си медитативни практики позволете на Знанието да ви тегли. Почувствайте голямото привличане във вас, което вие естествено чувствате ако не сте ангажирани с дребни неща.

Упражнение 131:

Две 30-мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 132

Ще се уча да съм свободен, за да мога да участвам.

Независимостта ви от миналото – вашите минали осъждания, минали връзки, минали болки, стари рани и трудности – ви дават независимост в настоящето. Това не е цел, която да затвърди вашето разделение или да го направи по-завършено, а да ви позволи да се включите смислено във връзките. Нека това бъде мълчаливо разбиране: нищо не можете да направите в света без връзки. Нищо не можете да извършите; не можете да напреднете; не можете да разберете нещо истинско; без връзки не можете да осъществите нищо ценно. Така че, както независимостта ви от миналото расте, така расте и обещанието ви за включване в настоящето и в бъдещето. Защото задачата на свободата е, да ви даде сила да участвате.

Всеки час си спомняйте за тази идея и я обмисляйте в светлината на изживяването си днес. В двете си медитативни практики, позволете на привличането на Знанието, да ви въвлече дълбоко във вашата същност. Изпитайте това чувство на свобода.

Упражнение 132:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 133

Обобщение

Днес Ние би трябвало да обобщим изминалата седмица на подготовка. Прегледайте я обективно още веднъж и без укори отчетете напредъка и ограниченията си и стабилизирайте решенията си. Това е вашето желание за Знанието, което Ние желаем да развием заедно с вашите способности. Правилното мислене, правилните действия и правилната мотивация, ще ви помогнат да се развивате естествено в правилната посока. Всяка стъпка напред, ще ви дава чувство за цел, значение и посока в живота и ще ви освободи от желанието да решавате неща, които не изизкват решение и да разбирете нещата без страх и безпокойство. Колкото по-спокойни сте, толкова повече същността и качествата, които носите с вас ще се проявяват. Така ще се превърнете в светлина за тези около вас и ще се учудвате на чудесата в собствения си живот, който сам по себе си ще бъде едно чудо.

В продължителната си практическа сесия днес, се упражнявайте и обобщавайте дълбоко и искрено. Не позволявайте на нещо да ви разконцентрира. Вашата практика е дар за Бог, а когато отдавате и дарявате, тогава и приемате дарове за себе си.

Упражнение 133:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 134

Няма да определям моята цел само за мен.

Вие не трябва да определяте вашата цел, защото тя ще се покаже и ще ви се изясни с времето. Не живейте с определения, а опитвайте и разбирайте. Не се опитвайте да откриете целта си и ако все пак го направите, винаги помнете, че тя е само временен метод. Не и се доверявайте прекалено силно. По този начин светът не може да ви ядоса, защото какво може да стори светът, освен да подцени определенията за вас самите? Ако не живеете съгласно собствените си определения, светът не може да ви нарани, защото той не може да докосне Знанието във вас. Само Знанието може да доближи Знанието. Само Знанието на някой друг може да доближи Знанието у вас. Само Знанието у вас може да докосне Знанието на друг.

Следователно, не се опитвайте да определите целта си днес. Бъдете без определения, за да може изживяването ви без цел да расте. И като расте, то ще даде пълнота на целта ви, без изопачаване и измама. Няма нужда да защитавате това в света, а само да го носите като скъпоценност в сърцето си.

Всеки час си повтаряйте, да не определяте целта и си мислете за цената, която съгласно опита си трябва да заплатите. В двете си медитативни практики, бъдете спокойни. Във всяко издишване си казвайте думата РАХН, РАХН, РАХН. Изричайте думата РАХН, когато издишвате в медитацията си. Фокусирайте се напълно върху това. Тази дума ще стимулира Древното Знание във вас и ще ви даде силата, от която се нуждаете в момента.

Упражнение 134:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 135

Няма да определям съдбата си днес.

Както целта, така и съдбата ви са извън вашите възможности да определяте. Нужно е само да бъдете в тази посока, за да почувствате нарастващото Знание в живота си. Колкото по-близо сте до Знанието, толкова повече ще го изпитвате. Колкото повече го изпитвате, толкова по-близо ще желаете да бъдете, защото това е естествено влечение. Това е истинска любов и привличане на харесване към харесване. Това е, което дава значение на вселената. Това е, което напълно обединява живота. Освободете се от всякакви дефиниции днес и позволете на съзнанието си да бъде в естественото си състояние. Позволете на сърцето си да следва естествения си ритъм. Позволете на Знанието да изяви себе си чрез съзнанието ви, чиято външна структура е отворена и свободна сега.

Помнете, че трябва да се упражнявате всеки час. В двете си дълбоки медитативни практики днес, продължете с РАХН упражненето, изричайки думата РАХН при всяко издишване. Опитайте да почувствате присъствието в живота си, присъствието на вашите Учители и дълбочината на Знанието си. Опитайте да проявите самодисциплина днес, за да ангажирате съзнанието си по този начин. Защото, ако съзнанието е близо до неговата истинска крайна точка, то ще отговори по съответния начин и всичко ще следва естествения си ритъм. Тогава ще почувствате, че Благоволението е с вас.

Упражнене 135:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 136

Моята цел е да възстановя Знанието си и да му позволяда се прояви на света

Това ще отговори на въпросите, засягащи вашата цел. Като следвате тази цел, вашият зов в живота – специфичната роля, която ще бъде поискана от вас да изиграете – ще се разкрие естествено стъпка по стъпка. Това няма да изизква определения от вас. То ще се появи и вие ще го разберете все по-дълбоко и по-пълно с всяка следваща стъпка, защото всяка стъпка ще го осъществява още по-пълно.

Вашата цел е вашето Знание. Припомняйте си това всеки час и бъдете щастливи, че отговора ви е даден. Но отговорът не е обикновена идея. Той е възможност за подготовка, както и всеки истински отговор на всеки истински въпрос е форма на подготовка. Вие търсихте тази подготвка, а не желаехте само готовите отговори. Съзнанието е пълно с отговори, а какво всъщност правят те, освен да увеличават бремето на мислите ви? Следвайте подготовката, която ви е дадена за днес и за всеки отделен ден от Нашата програма, за да можете да получите отговори на въпросите си. Целта ви е да възобновите вашето Знание и това ще се опитаме да сторим днес.

Още веднъж, всеки час си спомняйте тази мисъл. Мислете за нея през деня и я направете основен фокус на вашето разбиране. В двете си дълги медитативни сесии, повтаряйте отново думата РАХН, която ще стимулира Древното Знание във вас. Не е нужно да разбирате мощта на тази практика, за да получите пълната и облага, а трябва само да я упражнявате така, както е дадена.

Упражнение 136:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 137

Ще приема мистерията на живота.

Вашият живот е една мистерия. Вашите корени, вашата цел да сте тук и крайната ви точка напускайки този свят, са една мистерия. За да бъдат разбрани, те трябва да бъдат изпитани на практика. Как може да разберете мистерията на живота си в този момент? Трябва да сте в края на живота си, за да разберете какво ви се е разкрило до тук, а вие все още не сте в края на живота си. Би трябвало да видите светът от Древния си Дом, за да разберете неговото истинското значение. Вие сте на света сега и затова трябва да бъдете представени на света. Тази мистерия може да бъде изпитана и трябва да бъде изпитана. Не бихте могли да я разберете в този момент, но можете да я изживеете напълно в него. Когато я изживеете, тя ще даде предимство на всички неща, които трябва да осъществите и които чакат да бъдат осъществени.

Следователно, не обременявайте мислите си, като се опитвате да разбирате, защото ще търсите невъзможното, ще се объркате и само ще увеличите товара си. По-добре е да изпитате на практика мистерията на вашия живот с учудване и благодарност, защото светът е много по-велик от колкото сте си мислили и определяли до сега.

Повтаряйте тази идея всеки час и упражнявайте РАХН медитацията два пъти днес дълбоко и искрено. Нека практиката ви днес, да потвърди отново вашето посвещение в Знанието, защото трябва само да следвате стъпките така, както са дадени.

Упражнение 137:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 138

Трябва само да следваме Стъпките, както са дадени.

Истината за това е очевидна, ако си спомните за многото неща, които сте научили, следвайки само стъпките на подготовката. Да не участвате и да се опитвате да разбирате е напълно безмислено, изключително разочароващо и без щастлив или задоволителен резултат. Ние ви готвим да участвате в живота, а не да го съдите, защото животът носи много по-големи обещания, отколкото вашите осъждания могат да разкрият. Вашето разбиране е породено от участието и е резултат от него. Оттук се учете да участвате и след това да разбирате, защото това е истинското развитие на нещата.

Помнете това днес в почасовата си практика и направете две дълбоки медитации в спокойствие и тишина. Не позволявайте на мисли на страх, тревога и несигурност във вас да ви разубеждават по време на практиката ви. Вашите възможности да се упражнявате независимо от емоционалното ви състояние показва, че присъствието на Знанието е във вас, защото Знанието е свободно и е отвъд всякакви емоционални състояния. Ако желаете да зърнете звездите, трябва да надникнете отвъд облаците. Какво друго са страховете, освен облаци преминаващи през съзнанието ви? Те променят само характера на повърхността на съзнанието ви, но в дълбочина то си остава винаги непроменено.

Упражнение 138:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 139

Аз съм дошъл на света да служа.

Вие сте дошли на света да служите, но първо трябва да получите. Трябва първо да забравите какво сте научили и така да използувате това, което носите с вас. Това е много важна подготовка за успеха  и за щастието ви. Не се заблуждвайте, че само с разбиране ще можете да познаете и ще отдадете своите дарове. Вашето участие е вашата подготовка, защото сте били подготвени да участвате в живота. По този начин, Ние ви потапяме все по-дълбоко в мистерията и проявлението на живота. Така вие ще разглеждате тази мистерия като чудо и ще се отнасяте с проявлението на живота практично и обективно. Вие също така ще можете да преминете от Древния си Дом, към проявения свят. През този мост, Мъдростта на Знанието може да прояви себе си и вие можете да получите най-голямото удовлетворение.

Упражнявайте вашата РАХН медитация два пъти днес с дълбочина и концентрация и помнете тази идея всеки час, за да използувате всички събития днес за ваше собствено добро.

Упражнение 139:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 140

Обобщение

Днес приключвате двадесет седмичната подготовка. Стигнахте толкова далеч и ще крачите напред с удвоена сила и увереност, защото Знанието ще продължи да ви води и да ви мотивира с нарастваща сила поради това, че сте станали по-възприемчиви. Вие желаете да сте слга и Господар в едно, защото притежавате и едното и другото. Вие лично не сте Господари, но Господарят е във вас. Вие сте слуги, но сте във връзка с Господарят и така този съюз е завършен. Така, всички ваши аспекти намират правилното си място. Всички неща се подреждат в хармония и ред, с една цел и намерение. Животът ви е обикновен, защото е в хармония и баланс. Знанието ще покаже всички неща, които трябва да бъдат сторени за вас – физически, емоционално и умствено – за да развиете този баланс и да го запазите в сегашните условия. Не си мислете, че някой важен аспект ще бъде пренебрегнат или оставен недовършен.

Поздравления за вашите постижения до тук. Обобщете изминалите шест дни на упражнения и се дайте ясна сметка за вашия прогрес. Бъдете начални ученици на Знанието, за да можете да получите максимума от подготовката. Ще продължите напред с увереност, бързина и посвещение, като се учите да използувате всички неща за ваша полза.

Упражнение 140:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка141

Днес ще бъда уверен.

Днес бъдете уверени, че сте по пътя на подготовката на Знанието. Бъдете уверени, че Знанието е с вас, очаква ви и че учите стъпка по стъпка, да получавате неговата благословия, неговото спокойствие и насока. Бъдете уверени, че сте рожби на Божията любов и че живота ви на този свят, този кратък момент тук, е възможност да възстановите своята идентичност на място, където тя е била забравена. Бъдете уверени, че усилията които правите сега за ваше добро, ще ви отведат до голямата цел, която търсите, защото тази подготовка идва от Древния ви Дом, да ви помага докато сте на света, защото сте дошли в него да служите.

Повтаряйте това твърдение всеки час и го разглеждайте в светлината на случващото се днес. В двете си дълги практически сесии, повтаряйте това изявление и се потопете в тишина и спокойствие. Нека увереността ви да разсее страха, съмнението и тъгата. Подкрепете усилията си днес, защото те се нуждаят от вашата помощ, за да можете да получите голямата увереност, която се учите да получавате.

Упражнение 141:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 142

Днес ще бъда последователен.

Упражнявайте се в последователност днес, без значение какво се появява във вас.Тази вярност представлява Великата Сила у вас. Тази последователност ще ви осигури спокойствие и стабилност пред всички ваши тревоги, външни събития и емоционални състояния. Тази последователност ще ви стабилизира и балансира с времето и ще сложи ред във вашите дела. Вие практикувате вярност и последователност, за да можете да я научите и изживеете. Като правите това, тя ще ви дари със сила от която вие ще се нуждаете, за да бъдете сътрудник на света.

Следователно, днес се упражнявайте в последователност. Упражнявайте се всеки час, напомняйки си да бъдете последователни.В двете си медитативни сесии, тренирайте съзнанието си на баланс и фокус, позволявайки му да се установи в себе си и да изпита своята същност. Не възпирайте и не контролирайте това, което се показва във и около вас. Запазете само последователността и всички неща ще бъдат в баланс и във връзка с него. Оттук вие донасяте Знанието на света, защото Знанието е напълно последователно. Това ще ви превърне в личности с голямо присъствие и сила. Другите ще искат да преживеят тази последователност във времето, когато тя ще бъде по-пълно получена и развита от вас. Те ще открият спасение във вашата вярност и това ще им напомня за тяхната цел, която чака да бъде открита.

Упражнение 142:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 143

Днес ще бъда спокоен.

Бъдете спокойни днес в двете си медитативни сесии, за да можете да получите присъствието на Знанието във вас. За момент запазете спокойствие в почасовите си практики, за да разпознаете къде сте и какво вършите. По този начин можете да навлезете в дълбоката същност на съзнанието си, за да ви служи то всеки час и вие да го носите навред по света. Бъдете спокойни днес, за да можете да наблюдавате света. Бъдете спокойни днес, за да виждате света. Бъдете спокойни днес, за да чувате света. Вършете това, което трябва днес, но бъдете спокойни вътрешно. По този начин Знанието ще представи себе си и ще започне да ви ръководи, което е и неговото предназначение.

Упражнение 143:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 144

Днес ще почитам себе си.

Почитайте себе си заради вашето Наследство, заради съдбата си и заради целта си. Почитайте себе си, защото животът ви почита. Почитайте себе си, защото Бог е почетен от Божието творение във вас. То затъмнява всички оценки, които сте направили за себе си. То е по-велико от всякакъв критицизъм, който сте отправяли към себе си. То е по-велико от всяка гордост, която сте използували, за да потушите болката.

В простота и скромност си напомняйте всеки час да почитате себе си. В двете си дълбоки практически сесии се опитайте да почувствате присъствието на Знанието, защото това е почит към вас и към Знанието. Почитайте себе си днес, за да може Знанието да бъде почетено, защото вие сте Знание в реалността. Това е Истинското ви Аз, но това е Аза, който вие едва сега започвате да преоткривате.

Упражнение 144:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 145

Днес ще почитам света.

Почитайте света днес, защото това е мястото на което сте дошли, да възстановите Знанието и да предадете неговите дарове. Със своята красота и злочестини, светът осигурява правилна среда за вас, за да осъществите целта си. Почитайте света, защото Бог е на света, почитайки го. Почитайте света, защото Знанието е на света, почитайки го. Почитайте света, защото без вашето осъждане ще осъзнаете, че това е красиво и благодатно място, което ви благославя, когато и вие се научите да го благославяте.

Повтаряйте този урок всеки час. В двете си дълги практически сесии, почувствайте любовта си към света. Позволете на Знанието да отдаде своята благодат. Не трябва да се стремите да обичате, а само да сте отворени и да позволите на Знанието, да изрази своята голяма обич.

Почитайте света днес, за да бъдете почетени на света, защото светът ви почита, когато почитате себе си. Светът е признателен, когато вие сте признателни към вас самите. Светът се нуждае от любов и от вашата благословия. Той се нуждае също така от вашите добри дела. Така вие сте почетени, защото сте дошли в него да давате.

Упражнение 145:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 146

Днес ще почитам моите Учители.

Вашите мистериозни Учители, които съществуват отвъд видимия свят, са с вас докато сте на света. Сега, когато крачите по стъпките към преоткриване на Знението, тяхното присъствие и дейност в живота ви ще станат по-очевидни и по-силни. Вие ще разбирате това и ще се нуждаете все повече от тяхната помощ, за да се развивате и укрепвате.

Всеки час и в дългите си практически сесии си спомняйте за вашите Учителите и активно мислете за тях. Почетете вашите Учители и по този начин ще покажете, че древните ви връзки са живи и са представени, за да ви дадат надежда, сигурност и пълномощия. Почетете Учителите си, за да можете да изпитате дълбочината на връзката си с тях. Тази ваша връзка с тях е искрата на съзнанието, която ви напомня за Древния ви Дом и за истинската ви съдба. Почитайте Учителите си, за да можете и вие да сте почетени, защото това е почитта, която трябва да възстановите. Независимо от допуснатите грешки, вие трябва да възстановите вашата чест. Ако това е направено истински, то ще бъде скромно и естествено,  защото почитайки себе си, вие почитате величието на живота, малка, но неделима част от който сте и вие.

Упражнение 146:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 147

Обобщение

В Обобщението ви за изминалата седмица се опитайте да направите изводи за изучения материал. Обърнете специално внимание да разпознаете решението, което ви е предложено, докато използувате волята си за добро. Отбележете също така нуждата, да приемате себе си отвъд сегашните си разбирания, да почитате себе си отвъд сегашната си оценка за вас и да изживявате живота отвъд мислите и предубежденията си. Открийте възможността, която ви е предоставена и разберете, че всеки момент който прекарвате в откровено усърдие, движи напред прогреса ви с изключителни темпове и осигурява постоянен напредък за вас. Ако мислите за това, какво желате да дадете на света, отдайте вашето развитие. Оттам ще бъдат напълно отдадени всички добри дела, които сте дошли да отдадете, в зависимост от природата и от замисъла ви. Така, вашия дар за света е вашата подготовка, чрез която се учите да давате.

В дългата си практическа сесия, обобщете изминалата седмица-уроците ви, упражненията ви, опита който сте натрупали, това което сте постигнали и това което ви е затруднило. Прегледайте всичко това обективно и преценете как по-пълно в бъдещето, можете да участвате в практическите упражнения.

Упражнение 147:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 148

Практиката ми е моя дар за Бог.

Вашата практика е вашия дар за Бог, защото волята на Бог е да получите Знанието и след това, да го дарите на света. Така, вие сте почетени като получатели и носители на Знанието, Бог е почетен като източник на Знанието и всички които го получават, също така  биват почетени. Това е вашия дар сега – да се отдадете на истинската подготовка, в която вече сте включени.

Следователно, отнасяйте се с всяка практическа сесия днес като с форма на отдаване. Всеки час, отдавайте себе си независимо от обстоятелствата. Отдайте се напълно в двете си дълбоки, медитативни практики. Не търсете и не просете идеи или информация, а получавайте и давайте. Като отдавате себе си, ще получавате и така ще учите древния закон, че даването е и получаване. Това трябва да бъде породено изцяло във вашето изживяване, така че да можете напълно да разберете неговото значение и приложение в света.

Вашата практика е вашия дар за Бог. Вашата практика е вашия дар за вас самите. Опитайте се да давате във вашата практика днес, защото отдавайки, ще разберете дълбочината на собствените си възможности.

Упражнение 148:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 149

Практиката ми е моя дар за Света.

Вие давате на света чрез собственото си развитие, защото се готвите да направите по-голям подарък, отколкото някога сте правили. Така, с всеки изминал ден в който практикувате съгласно дадените стъпки, вие дарявате на света. Защо е така? Защото вие опознавате собствената си цена и тежест. Вие опознавате Древния си Дом и Древната си Съдба. Вие опознавате тези, които са ви пратили и тези, които ще ви посрещнат, когато напуснете този свят. Всичко това го дарявате на света, всеки път когато се упражнявате откровено, всеки ден и всеки час. Това е много по-ценно за света, отколкото можете да си представите, но с времето ще разберете нуждите, които биват задоволени по този начин.

Следователно, вашата практика е дар за света, защото дава това, което вие утвърждавате в себе си. Това което потвърждавате в себе си, е потвърждение за всяка личност, във всяка ситуация, във всички светове и всички измерения. Така, вие потвърждавате реалността на Знанието. Така, докато сте тук на света, вие потвърждавате Древния си Дом.

Всеки час, дарявайте на света чрез вашата практика на даване. Припомняйте си това в дългите практически сесии и се потопете в тишина и спокойствие. Отдайте се от сърце и душа. Отдайте всичко, което мислите, че можете да дадете, защото това е дар за света. Въпреки че още не можете да видите резултата, бъдете уверени, че това даване ще излезе от рамките на съзнанието ви и ще докосне всяко едно съзнание във вселената, защото всяко съзнание е част от едно цяло в реалността.

Упражнение 149:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 150

Днес ще уча как се учи.

Днес ще се учите как да учите. Вие се учите как да учите, защото трябва да учите. Вие се учите как да учите, за да може това, което изучавате да бъде ефективно и целесъобразно, да е задълбочено и последователно и да осъществява напредъка върху който вие да стъпите и на който да разчитате във всякакви ситуации в бъдещето. Не си мислете, че вече разбирате учебния процес, защото вие се обучавате сега, вие учите значението на напредъка и на неуспеха, учите значението на окуражаването и на обезкуражаването, учите значението на ентусиазма и на липсата на ентусиазъм. В края на всяка седмица правите обобщение, за да можете да усетите прогреса и механизма на обучението. Много важно за вас е да разберете, че докато вършите това, вие ще разбирате погрешно стъпките си, ще тълкувате погрешно действията си, няма да разбирате как да следвате учебния процес и никога няма да разберете как да се самообучавате.

Следователно, днес се учете как да учите. Това ви прави начални ученици на Знанието, дава ви правото и ви поощрява да учите всичко, което е необходимо, без предположения, без загриженост, без отхвърляне и измама. Когато се учите как да учите, ще разберете механизма на обучението. Това ще осигури мъдрост и състрадание в общуването ви с хората. Не можете да обучавате другите с идеализъм, защото така ги обременявате със собствените си очаквания. Вие изизквате от тях нещо, което дори животът не може да осигури. Но увереността на вашия опит и Знанието у вас, което ще отдавате на хората, ще звучи и те ще могат да го получат и да го използуват по свой начин. Тогава няма да имате никакви изизквания относно тях и тяхното обучение, а ще позволите на Знанието във вас, да дава на Знанието в тях. Тогава ще бъдете свидетели на указанията и на учението.

Следователно, днес бъдете наблюдатели на собственото си обучение и се учете да учите. Всеки час си напомняйте, че се обучавате как да учите. В двете си медитативни сесии се потопете в тишина и спокойствие. Наблюдавайте себе си, докато се движите напред и докато стоите на място. Напрегнете волята си в своя полза търпеливо и твърдо и не осъждайте напредъка си, защото се учите да учите и не сте в позиция да съдите.

Упражнение 150:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка151

Няма да използувам страх, за да поддържам своите    възгледи.

Не използувайте страх, за да подкрепяте възгледите за себе си и за света, защото тези оценки са породени от съмненията и тревогите ви. Оттук им липсва основата на Знанието. Те не притежават значението и стойността, която само Знанието може да осигури. Не разчитайте на възгледите за себе си и за света. Когато се отдръпнете от тях, ще разберете, че страхът е техния източник, защото сте опитвали да се успокоите с вашите оценки, да си осигурите нереална сигурност, стабилност и идентичност от които се нуждаете. Следователно, не търсете заместници на Мъдростта и Знанието и позволете на Мъдростта и Знанието да укрепнат естествено.

Всеки час си повтаряйте това изявление и го оценете в светлината на всички неща, появили се днес. В двете си дълбоки практики, разгледайте значението на днешната идея, като мислите за нея внимателно. Включете съзнанието си в работен режим, като се опитвате да установите значението на днешния урок. Не се успокоявайте от предварителни заключения. Изследвайте дълбоко и използувайте активно съзнанието се през двете си практически сесии. Разгледайте накои от нещата във вас, докато поддържате необходимата концентрация за днешната идея. Ако направите това, ще разберете много неща за Мъдростта и невежеството и разбирането ви ще бъде породено от състраданието и истинската себеоценка. Само като се обичате, можете да коригирате себе си и другите.

Упражнение 151:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 152

Няма да следвам страхът на света.

Човечеството се ръководи от вълни на страх, който просмуква хората тук и там, вълни на страх властващи в човешките действия, мисли, заключения, вярвания и предположения. Не следвайте вълните на страха, които са на света. Вместо това останете непоколебими и спокойни със Знанието. Наблюдавайте светът от тази точка на спокойствие и увереност. Не позволявайте на вълните на страха да ви разклатят. По този начин, ще можете да допринесете за света, а не да бъдете негови жертви. Вие сте тук да давате, не да съдите и в спокойствието си, вие не съдите света. Разпознайте вълните на страха, но не им позволявайте да ви обземат, защото те не могат да ви докоснат в Знанието, защото Знанието е отвъд страха.

Повтаряйте тази идея всеки час и я оценете в светлината на всичко, което сте изпитали днес. В двете си дълги практически сесии, използувайте активно съзнанието си, опитвайки се да разберете днешната сесия. Това е също форма на умствено приложение. Днес ние няма да практикуваме спокойствие и умствена тишина, а умствена практика, за да се учите да мислите конструктивно. Трябва да изследвате. Не залагайте на ранни заключения. Не разчитайте на самоуспокоителни идеи. Бъдете уязвими днес, защото сте уязвими само към Знанието. Знанието ще ви предпази от всички болезнени неща в този свят и ще ви осигури комфорт и стабилност, на които светът никога не може да въздейства. Учете за това днес, за да можете да бъдете източник за Знанието на света и да позволите на вашия Източник да се прояви чрез вас.

Упражнение 152:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 153

Моят източник желае да се прояви чрез мен.

Вие сте създадени, за да бъдете проявление на вашия Източник. Вие сте създадени, за да бъдете продължение на вашия източник. Вие сте създадени, за да бъдете част от вашия Източник. Животът ви е комуникация, защото животът е комуникация. Комуникацията е продължение на Знанието. Това не е само обмяна на незначителни идеи между едно отделно съзнание с друго. Комуникацията е много по-значителна, защото тя създава живота, продължава го и съдържа радост и пълнота. В това е дълбочината и значението на всичко. Тук светлината и мрака се превръщат в едно цяло и престават да бъдат разделени. Тук всички противоположности се смесват и се превръщат в едно хомогенно цяло. Това е обединението на целия живот.

Опитайте се да почувствате себе си като проводник на комуникацията и знайте, че това което истински желаете да предадете, ще бъде изцяло проявено, защото истинския ви аз е продължение на Аза на самия живот. Така, вие ще бъдете напълно уверени както и живота около вас. Вашите дарове ще бъдат приети и въплатени в живота, защото отдаване от такова естество, може   само да приеме резултат, чийто мащаби са отвъд разбиранията на човечеството.

Всеки час си напомнайте, че сте предназначени да проявите волята на вашия Източник. Потопете се в тишина и спокойствие още веднъж в двете си практически сесии днес. Бъдете проводник, през който животът преминава свободно и чрез който, животът може да се прояви днес.

Упражнение 153:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 154

Обобщение

Днес преговорете практиката от изминалата седмица. Обобщете всички инструкции и всички практики, които са ви дадени. Преценете колко дълбоко сте потънали в тишина. Преценете колко дълбоко сте използували съзнанието си да изследвате. Помнете, че практиката ви е форма на даряване. Следователно, отдайте себе си като обобщите практиката си. Вижте как даването ви може да стане по-завършено и по-дълбоко, за да можете да получите още по-големи награди за себе си и за света.

В дългата си сесия днес, обобщете седмицата на практика, която току що сте приключили. Помнете да не съдите себе си. Помнете, че сте очевидци на своето учение. Помнете, че вашата практика е форма на даване.

Упражнение 154:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 155

Светът ме благославя, когато получавам.

Сега вие се учите да получавате. Светът ви благославя, като се учите да получавате, защото Знанието ще се влее във вас, след като се превърнете в отворено хранилище за него. И вие ще привличате това, което е живо към вас, защото животът винаги е привлечен от тези, които дават.

Разберете това в цялата му дълбочина днес, като си припомняте всеки час, че животът ви дава, когато сте спокойни. В двете си медитативи сесии се потопете в спокойствие и почувствайте как животът е привлечен към вас. Това е естествено привличане. Когато давате и когато спокойствието ви се задълбочи, вие ще почуствате как животът е привлечен към вас, защото вие ще се превърнете в източник на храна за живота с течение на времето.

Упражнение 155:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 156

Днес няма да се безпокоя за себе си.

Безпокойството е форма на мислене по навик, породено от негативна фантазия и непоправени грешки. То увеличава чувството ви на провал и оттук въздейства върху вярата ви към вас самите и върху вашата самооценка. Урокът ви за днес е да укрепите онова, което е истинско във вас. Ако сте със Знанието, то ще се погрижи за всички неща, които изизкват вниманието ви. Не си мислете, че ако нещо е от значение за вас, то ще остане неглижирано. Всички духовни и светски нужди ще бъдат разбрани от вас, защото в Знанието няма пренебрегване. Вие, които сте свикнали да пренебрегвате; вие, които не сте използували правилно съзнанието си в миналото; вие, които не сте били в състояние да видите и чуете света, можете да бъдете спокойни, защото днес не трябва да се безпокоите за себе си.

Трябва дълбоко да вярвате и да сте убедени, че Знанието ще осигури всичко необходимо за вас. Това ще ви позволи да получите дара на Знанието, който ще разсее всичките ви съмнения и обърквания. Трябва да се готвите за това изживяване. Днес бъдете уверени, за да затвърдите вярата и убежденията си. Днес бъдете уверени и разпознайте нещата, които се нуждаят от вниманието ви, дори те да имат светски характер и се погрижете добре за тях, защото Знанието не желае да ви отдели от света, а да ви приобщи към него, защото сте тук да давате.

Затвърдете вашето разбиране за днешната идея, като я повтаряте всеки час и отделете момент да вникнете в нея. Затвърдете практиката си днес, като я претворите в дълбоките си сесии, като се потопите в тишина и спокойствие. Можете да се потопите в тишина и спокойствие, само ако не сте загрижени за себе си. Така, посвещението ви да отдадете себе си на практиката, е потвърждение на сигурността и спокойствието, които са във вас.

Упражнение 156:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 157

Не съм сам/а във вселената.

Вие не сте сами във вселената, защото сте част от нея. Не сте сами във вселената, защото вашето съзнание е свързано с всички съзнания. Вие не сте сами във вселената, защото вселената е с вас. Вие се учите да бъдете с вселената, за да може връзката ви с живота да бъде напълно поправена и да прояви себе си във вашия свят. Светът дава лош пример за това, защото човечеството е загубило връзката си с живота и търси трескаво да открие във своята фантазия това, което е било загубено. Бъдете щастливи днес, че възобновяването на значението на живота ви се дава и така можете да посветите себе си на практиката и на съдбата си. Можете да бъдете сигурни в това. Не сте сами във вселената. Тази идея е много по-дълбока, отколкото изглежда на пръв поглед. Това е абсолютно вярно, но трябва да се изживее, за да се разбере.

Следователно, всеки час си напомняйте за това. Опитайте да го почувствате независимо къде се намирате. В двете си дълбоки медитативни практики, опитайте да изживеете пълното си сливане със света. Не мислете за идеи и образи, а чувствате присъствието на живота, част от който сте и вие. Вие сте в живота. Вие сте потопени в него. Животът ви е обгърнал. Животът може да представя и демонстрира отвъд всяко действие и образ и вие сте в любовна прегръдка с него.

Упражнение 157:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 158

Аз съм богат/а и затова мога да давам.

Само богатите могат да дават, защото те са задоволени. Само богатите могат да дават, защото те не се чувстват комфортно с придобивките си, докато не ги дарят. Само богатите могат да дават, защото те не могат да разберат придобивките си, докато не ги дарят. Само богатите могат да дават, желаейки да изживеят удовлетворението, като единствено свое постижение.

Вие сте богати и можете да дарявате. Вие вече притежавате богатството на Знанието, а това е най-големия възможен дар за вас. Всяко действие, всяка услуга, всяко друго дарено нещо е без значение, ако не е наситено със Знанието. Това е невидимата есенция на всички истински дарове и всички истински давания. Вие притежавате огромни наличности от тази есенция, която трябва да учите да получавате. Вие сте богати и не го осъзнавате. Дори да сте финансово бедни, дори да мислите че сте сами, вие сте богати. Волята ви да давате е демонстрация на това днес. Даването ви ще покаже източника, дълбочината и значението на богатството ви и ще вдъхнови даването ви с есенцията на самото даване. С времето ще установите, че давате без да мислите и че живота ви е един дар. Тогава, животът ще ви покаже богатството, което всяка личност притежава, но което никой не е научен да приема.

Повтаряйте тази идея всеки час и в двете си дълги медитативни практики изживейте собственото си богатство. Изживейте присъствието и дълбочината на Знанието. Бъдете получатели на Знанието и му се отдайте, защото като се отдавате на практиката, потвърждавате собственото си богатство, което трябва да бъде потвърдено, за да бъде истински реализирано.

Упражнение 158:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 159

Бедните не могат да дават. Аз не съм беден/а.

Бедните не могат да дават, защото те са нуждаещи се. Те трябва да получават. Вие не сте нуждаещи се, защото дарът на Знанието е с вас. Следователно, вие сте в позиция да давате и като правите това, ще разберете богатството си и всякакво чувство на нужда ще изчезне. Бъдете сигурни, че Знанието ще осигури всичките материални потребности от които наистина се нуждаете. И въпреки че то може и да не осигури това което желаете, то ще ви осигури това, което ви е нужно в дадения момент. По този начин вие ще имате това, което ви е нужно, за да давате съгласно естеството и повика ви на света. Въпреки това обаче, няма да сте натоварени с нещо, което да ви затрудни. Ще имате точно колкото ви е нужно и света няма да ви обременява със своите лишения и излишъци. Така всичко ще бъде в перфектен баланс. Знанието ще ви дава нужното и това е което истински желаете. Вие още не можете да прецените нуждите си, защото сте изгубени в желанията си. Но нуждите ви ще се разкрият чрез Знанието и с времето ще разберете естеството им и начина по който могат да бъдат задоволени.

Вие не сте бедни, защото дарът на Знанието е с вас. Повтаряйте тази идея всеки час днес и се опитайте да вникнете в нея от гледна точка на вашите наблюдения за другите. В дълбоките си практически сесии, се опитайте да изживеете богатството на Знанието, което притежавате.

Упражнение 159:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Упражнение 160

Светът е беден, но аз не съм.

Светът е беден, но вие не сте бедни. Това е истина, без значение на ситуациите, защото вие възстановявате богатството на Знанието. Разберете значението на лишенията. Разберете значението на богатството. Не си мислете, че тези които притежават повече неща, са по-богати от вас, защото без Знанието те са обеднели и ще увличават материалното си богатство, за да компенсират своята несигурност и нещастие. По този начин придобивките им  усложняват тяхната бедност.

Светът е беден, но вие не сте, защото носите Знанието с вас на света, където то е забравено и захвърлено. Така, с възстановяване на вашето богатство, светът ще възстанови богатството си също така. В същото време, вие трябва да стимулирате Знанието в другите и по този начин богатство във всеки ще започне да се разкрива от само себе си, в присъствието на Знанието, което ви ръководи.

Следователно, не търсете нищо от света. Пазете минималните материални неща, които са ви нужни, за да функционирате нормално. Това са скромни изизквания, в сравнение с онова, което сте дошли да дадете. И ако изизкванията не надвишават нуждите ви, светът с готовност ще ви ги предостави, в замяна на големия дар който притежавате.

Разглеждайте тази идея днес и не пропускайте час, без да направите това. Използувате всеки час и всяка възможност, независимо от обстоятелствата и се упражнявайте, за да имате пълноценен живот във всяка ситуация. В двете си дълги практически сесии днес, се потопете в тишина и спокойствие, за да научите повече за богатството, което притежавате.

Упражнение 160:

Две 30 мин. сесии

Почасова практика.

Стъпка161

Обобщение

В днешното обобщение, разгледайте всеки урок и всяко упражнение от всеки един ден на изминалата седмица. Научете повече за учебния процес. Разберете, че за да можете да учите това, вие не трябва да гледате на живота си с осъждане, защото се учите как да учите. Разберете, че богатството е очевидно в живота ви заради практиките, които упражнявате и които не бихте могли да осъществите, ако не бяхте със Знанието. Вие следвате тази подготовка и практикувате всеки ден заради Знанието. Така, без вашата намеса, Знанието ще ви направлява във вашата подготовка и ще ви показва кога да осъществите следващата стъпка. Колко лесно е да успеете по този начин. Колко нормално е да получавате без отричане или настойчивост от ваша страна. Без фантазия, животът е убедителен. Неговата красота е убедителна. Неговата благосклонност е убедителна. Неговата цел е убедителна. Работата която е нужна е убедителна. Наградите са убедителни. Дори трудностите на този свят са убедителни. Всичко е убедително, когато съзнанието ви е ясно и спокойно.

Следователно, в една дълга практическа сесия обобщете учебната си дейност от изминалата седмица. Бъдете напълно съсредоточени в тази задача. Отдайте се на практиката и знайте, че Знанието е с вас и ви мотивира.

Упражнение 161

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 162

Днес няма да се страхувам.

Не позволявайте на страха да обземе мислите ви. Не позволявайте на навика на негативната ви фантазия, да улови вниманието и емоциите ви. Участвайте истински в живота, което можете да сторите без осъждане. Страхът е като заболяване, което идва и ви поваля. Но вие не трябва да му се поддавате, защото вашият източник и вашите корени са дълбоко в Знанието и вие сега сте силни със Знанието.

Всеки час си напомняйте, че не трябва да позволявате на страха да ви обземе. Оттеглете се от него и потвърдете своята връзка със Знанието, ако започнете да чувствате неговия ефект, независимо по какъв начин ви влияе. Отдайте вярата си на Знанието. Отдайте се на Знанието в двете си дълбоки медитативни сесии днес. Отдайте му се от сърце и душа, за да почерпите сила и увереност от него, защото страхът не може да проникне там. Безстрашието ви в бъдеще няма да бъде породено от преструвки, а от увереността ви в Знанието. Така вие ще бъдете убежище за мира и източник на богатство за другите. Това е вашето предназначение. Затова сте дошли на света.

Упражнение 162:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 163

Ще чувствам Знанието днес.

Почувствайте трайното качество на Знанието, което ви е винаги под ръка, извън мислите и ангажираността ви. Всеки час днес чувствайте присъствието на Знанието. Повтаряйте си днешното мото и изчакайте момент, за да почувствате неговото присъствие. Присъствието на Знанието е нещо, което можете да вземете с вас навсякъде, на всяка среща, във всякакви обстоятелства. То е подходящо навсякъде. Така, вие ще можете да видите всяко събитие и обстоятелство. Ще можете да чувате. Ще можете да давате. Ще можете да разбирате. От такава стабилност се нуждае светът и вие, които притежавате това богатство, трябва да го отдадете на другите.

Почувствайте Знанието днес във вашите дълбоки практически сесии. Отдайте му се, защото това е вашия дар за Бог и за света. Нека днешния ден, бъде ден на укрепване и утвърждаване. Не позволявайте на маловажни неуспехи да ви разубедят във вашата задача. Разберете, че спънките могат да забавят прогреса ви и е нужна само една крачка, за да продължите напред. Ако откликнете на някакъв неуспех, независимо голям или малък значи, че сте решени да продължите. Вие трябва само да следвате стъпките, както са дадени, за да постигнете нужната ви подготовка. Колко обикновен е пътя към Знанието. Колко ясен е той, когато следвате напътствията стъпка по стъпка.

Упражнение 163:

Две 30 мин. сесии

Почасова практика.

Стъпка 164

Днес ще почитам това, което знам.

Днес почитайте това, което знаете. Придържайте се към това, което знаете. Позволете на Знанието да ви ръководи. Не се опитвайте да използувате Знанието, за да задоволите себе си, защото по този начин само ще използувате това, което мислите, че ви е необходимо и което ще задълбочи илюзиите ви и ще ви заплете и отдалечи от живота, от ентусиазма и от увереността ви. Нека Знанието да ви води днес. Изпълнявайте ежедневните си задължения. Следвайте задачите си, но позволете на Знанието да бъде с вас, за да ви отдаде загадъчния си дар и конкретните насоки, когато и където са нужни.

Повтаряйте тази идея всеки час днес и я разглеждайте в контекста на моментните условия, в които се намирате. В дълбоките си практически сесии още веднъж отдайте себе си на спокойствие и тишина. Почетете Знанието днес, като му се отдадете и бъдете с него.

Упражнение 164:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 165

Моитезадълженията са малки, но мисията ми е голяма.

Задълженията ви на света са малки. Това е осигуряването на провизии, от които физически се нуждаете, за да поддържате връзките си с другите и които са от значение както за вашето, така и за тяхното благосъстояние. Това са важни задължения, но вашата мисия е далеч по-важна. Не подценявайте възможността да получите мисията си, като не осъществявате задълженията си по най-добрия начин. Това е само опит за бягство от вас самите. Днес вършете добре своите дела, без значение от занятието ви и ангажираността ви с другите. Не бъркайте това с мисията си, която е нещо далеч по-велико и която вие едва сега започвате да разкривате и изпитвате. Така, като започнете подготовката си за възстановяване и отдаване на Знанието, вашите задължения ще осигурят основата за вас.

Помнете, че всяко объркване е объркване на различни нива. Не бъркайте мисия и задължения. Много е важно да правите това разграничение. Вие имате специфични задачи на света, но мисията ви е далеч по-велика. Когато мисията ви започне да се проявява във вас, тя ще въздейства по специфичен начин върху задълженията ви. Това е постепенен и напълно естествен процес. Той ще изизква от вас да бъдете дисциплинирани, последователни и вярващи достатъчно, за да следвате неговите стъпки.

Следователно, вършете задълженията си днес, за да бъдете начални ученици на Знанието. Напомняйте си за упражненията всеки час и в двете си дълги практически сесии, активно използувайте съзнанието си, имайки предвид идеята за днес. Нейното истинско значение не е повърхностно и вие трябва да го изследвате, за да разберете истинската му стойност. Не се задоволявайте с прибързани заключения. Не стойте извън Знанието, опитвайки се да го съдите за себе си. Потопете се в него, за да бъдете ученици днес, защото сте ученици на Знанието. Чрез вашата подготовка, вие отдавате себе си на света.

Упражнение 165:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 166

Мисията ми е велика. Следователно мога да върша малки неща.

Само в грандиозните ви идеи, прикриващи страха, тъгата и отчаянието, се крият пречките да вършите малки и незначителни неща, които трябва да свършите на света. Не бъркайте величието на мисията си с ежедневните си занимания и задължения. Величието се проявява в най-дребното и незначително нещо, в най-незначителното действие, в най-мимолетната мисъл, в обикновеното изразяване и в най-обикновените обстоятелства. Така че вършете дребните неща на света, за да може Знанието да се прояви чрез тях във времето. Действията на света са незначителни в сравнение с величието на Знанието. Преди да започнете подготовката си, светът беше велик за вас, а Знанието бе нищожно, но сега научавате, че обратното е вярно – че Знанието е велико, а светът е малък. Това означава, че вашите действия и задължения са малки, но са средството, чрез което Знанието може да прояви себе си.

Следователно, бъдете доволни вършейки дребни неща на света. Бъдете обикновени и смирени на света, така че величието да може да протича чрез вас безпрепятствено.

Практиката ви ще бъде повторение и дълбоко изследване в двете  практически сесии, през които ще използувате съзнанието си активно, за да разберете значението на днешната идея. Използувайте съзнанието си и изследвайте. Опитайте се да осмислите тези неща. Не се позовавайте на заключения, а продължете разкритията си. Така, правилно ще използувате съзнанието си и това ще ви даде правилно разбиране. Така, съзнанието ви ще бъде не само източник на образи и фантазии, с които да се забавлява. Така, съзнанието ви ще изпита същността си. Така, съзнанието работи в услуга на Знанието, както и трябва да бъде.

Упражнение 166:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 167

Със Знанието съм свободен на света.

Със Знанието сте свободни на света. Свободни сте да участвате. Свободни сте да напуснете. Свободни сте да сключвате договори. Свободни сте и да ги променяте и прекратявате. Свободни сте да се отдавате. Свободни сте да се освободите. В Знанието вие сте свободни.

За да разберете истинското значение на това и неговото положително влияние в сегашното ви положение, вие трябва да разберете, че не можете да ползувате Знанието за собствени цели. Това трябва да бъде мълчаливо съгласие. Помнете винаги това, защото ако си мислите, че ще ползувате Знанието, за да осъществите себе си, вие няма да го оцените правилно и няма да го изживеете. Ще се опитате само да осъществите своите илюзии и опити да избягате. Това само ще сгъсти облаците, които се разсейват сега над вас. То може само да ви разочарова, като форма на временна стимулация и да смеси чувството ви на изолация и нещастие.

Вие сте свободни със Знанието. Няма повече сдържаност, защото Знанието ще ви даде това, което ви е нужно и ще прояви себе си чрез вас, където и когато трябва. Това ще ви освободи от всички ненужни обвързаности и задължения и ще ви води към тези личности, които ви очакват. Това ще ви насочи към тези обстоятелства, от които ще имате голяма полза вие и тези, които са с вас. Знанието е пътеводител, а вие сте получатели. Вие сте и тези, които дават. Няма по-велика свобода от тази, защото сте свободни.

Спомняйте си за тази идея всеки час и в двете си дълбоки медитативни практики се потопете в тишина и спокойствие. Успокойте съзнанието си, защото сте свободни. Подгответе се за упражненията, като повторите тази идея и се отдайте на практиката. Без вашето влияние съзнанието ви ще бъде свободно и ще изпита своята дълбочина в Знанието.

Упражнение 167:

Две 30 мин. практически сесиил

Почасова практика.

Стъпка 168

Обобщение

Обобщете изминалата седмица. Прегледайте отново всеки урок, както е даден и всяка практика, която сте опитали. Обобщете цялата седмица, за да можете да затвърдите наученото, което вие сте започнали.  Помнете, че се учите как да учите. Помнете, че сте начални ученици на Знанието. Помнете, че вашата оценка няма да ви бъде от помощ, ако не е родена от Знанието. Без тази оценка, ще бъде очевидно как да заздравите своята обвързаност и подготовката си, как да поправите външния си живот и как да подкрепите себе си във вашето начинание. Това може да бъде направено без самообвинения. То може да бъде направено, защото е необходимо и вие можете да отговорите на това, което е необходимо без да се самонаказвате и без да наказвате света. Тази подготовка е необходима и тя представлява вашата воля.

В продължителната си практическа сесия, обобщете изминалата седмица откровено и задълбочено. Отдайте се на това с цялото си внимание, за да получите даровете, които се готвите да получите.

Упражнение 168:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 169

Аз знам, че света е в мен.

Светът е във вас. Можете да го почувствате. Чрез Знанието можете да почувствате присъствието на всички връзки. Това е познанието на Бог. Ето затова вашите смислени връзки с други личности имат толкова голямо обещание, защото в истинския съюз с друг можете да изпитате съюз с целия живот. Това е причината истински да търсите връзки. Това е истинската ви мотивация за връзките – да изпитвате съюз и да изкажете вашата цел. Хората си мислят, че техните връзки са за задоволяване на фантазиите им и за кураж срещу собствените им страхове. Това трябва да бъде забравено и по този начин истинската цел на връзките ви може да бъде разкрита и разбрана. Така, отучването идва първо в процеса на учение. Така, вие се учите как да учите. Така, вие се учите как да приемате.

Практикувайте всеки час днес, помнейки тази идея. Днес в дълбоката си медитация още веднъж използувайте думата РАХН, за да се потопите дълбоко в Знанието. Повторете идеята в началото на практиката си и след това повтаряйте тихо на себе си думата РАХН след всяко издишване. Опитайте да центрирате съзнанието си. Опитайте да се свържете със Знанието. Така ще отидете по-дълбоко, отколкото сте били до сега. Тук ще откриете всичко, което сте търсили и няма да има объркване от света.

Упражнение 169:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 170

Днесаз следвам Древният Ритуал на подготовката.

Тази подготовка, която започвате, е древна по своята същност. Тя е използувана от векове, както в този, така и в други светове. Тя е приспособена за съответния език и за звучението му в даденото време и подготвя съзнанието по начин, по който съзнанията винаги са били готвени в Пътя на Знанието, защото Знанието е непроменливо и подготовката само се приспособява за даденото събитие и разбиране, за да е разбираема за получателите. Въпреки това, истинския механизъм за подготовка е непроменлив.

Вие поемате по Древния Ритуал за възстановяване на Знанието. Породена от Великата Воля на Вселената, тази подготовка е конструирана да спомогне за напредъка на учениците на Знанието. Вие сте тандем с много други личности, както в този, така и в други светове, защото Знанието се преподава във всеки свят, където има интелигентен живот. Така, вашите усилия са подкрепени и украсени от усилията на тези, които се готвят с вас. Така, вие сте представители на общност на учащи се. Не си мислете обаче, че вашите усилия са единствени. Не си мислете, че сте единствените на света, които се опитват да възстановят Знанието. Не си мислете, че не принадлежите на обществото на учащите. Това ще бъде все по-очевидно за вас с времето, като започнете да разпознавате тези, които се готвят с вас. Това ще бъде по-видно за вас с течение на времето, когато присъствието на вашите Учители се засили. Това ще бъде по-видно за вас, като резултатите от Знанието станат по-очевидни дори за вас. Това ще бъде по-очевидно за вас, когато разгледате живота си, като част от Великата Общност на Световете.

Напомняйте си за практиките всеки час. В упражненията си в дълбока тишина, приемете ползата от всички, които практикуват с вас. Спомнете си, че не сте сами и техните награди са дадени на вас, както и вашите награди са дадени на тях. Така, вие си поделяте наградите. Силата на начинанието ви е изключително подкрепена от старанието и даването на другите, което далеч надхвърля вашите възможности. Когато разберете това, то ще ви даде кураж и ще пропъди завинаги идеята, че сте неподходящи за дадените ви задачи. Вашето даване е допълнено от даването на другите и това представя Волята на Бог във вселената.

Упражнение 170:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка171

Моето даване е потвърждение за моето богатство.

Вашето даване е потвърждение за богатството ви, защото давате от собственото си богатство. Това за което говорим тук, не е даване на обекти или други материални неща, защото вие може да раздадете всичките си материални придобивки и да не оставите нищо за вас. Когато обаче дарите Знание, Знанието се разраства и когато напоите вашият дар със Знание, Знанието се увеличава. Ето защо, когато получите Знание, вие желаете да го дадете, защото това е естествен израз на вашата възприемчивост.

Как бихте могли да изчерпите Знанието, когато то е мощта и Волята на вселената? Колко малко е средството, колко велико е съдържанието, което се проявява чрез вас. Колко голяма е връзката ви с живота и колко големи сте вие, които сте с живота. Тук няма самонадеяност. Тук няма възгордяване, защото вие разбирате, че сте малки и в същото време сте велики и научавате източника на своята незначителност и на своето величие. Тогава разбирате живота и нищо не е оставено без оценката ви за вас самите, която е породена от обич и истинско разбиране. Това трябва да култивирате с времето разбирайки, че вашите усилия са подкрепени от усилията на други ученици на Знанието във вашия свят. Дори ученици от други светове подкрепят вашите усилия, защото в Знанието няма време и разстояние. По този начин вие имате голяма помощ сега и разбирате истинските връзки с живота.

Упражнявайте се всеки час и в двете си дълбоки медитации се опитайте да се отдадете на Знанието с помоща на думата РАХН. В тишина и спокойствие потънете в дълбините на Знанието и получете спокойствието и потвърждението, което вие естествено притежавате.

Упражнение 171:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 172

Трябва да възстановя моето Знание.

Трябва да възстановите своето Знание. Това не е само предпочитание, съревноваващо се с други предпочитания. Факт е, че това е изизкване в живота, което му дава необходимост и значимост, която животът истински заслужава. Не си мислете, че свободата ви по някакъв начи е възпряна от тази необходимост, защото вашата свобода е резултат от тази необходимост и ще бъде породена от нея. Тук вие навлизате в свят с жизнена посока, а не обикновен избор. Тук вие сте сериозно обвързани с живота, а не сте далечни наблюдатели на собствените си идеи.

Тогава, необходимостта от Знание е важността, която то носи на вас и на вашия свят. Приемете необходимостта тогава, защото тя ви освобождава от раздразнение и безсилие, породено от колебание и раздвоение. Тя ви освобождава от безсмислени избори и ви направлява към тези, които са наистина жизнено важни за вашето благополучие и за благополучието на света. Знанието е необходимо. Вашият живот е необходим. Той е важен не само за вас, но и за целия свят.

Ако вие можете истински да разберете това, то ще отхвърли всяко чувство на низост или безделие, които вие все още притежавате. Ако животът ви е необходим, то тогава той има цел, значение и посока. Ако животът ви е необходимост, тогава всички други животи са необходими също така. Така, вие няма да желаете да нараните някого, а ще желаете да потвърдите Знанието във всеки. Тази необходимост носи силата и посоката, която вие изизквате и ви осигурява благословия и дълбочина, които вие трябва да получите. Необходимият живот е смислен живот. Знанието е необходимост. Отдайте се на необходимостта и ще почувствате, че вие самите сте необходимост. Това ще разсее чувството ви на недостойнство и вина и ще ви отведе обратно към връзка със света.

Практикувайте отново всеки час и нека в двете ви медитативни сесии думата РАХН ви отведе дълбоко в присъствието на Знанието. Силата на тази дума, непозната в родния ви език, ще резонира с вашето Знание и ще го стимулира. Значенията са мистериозни, но резултата е действителен.

Упражнение 172:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 173

Днес ще върша това, което е необходимо.

Вършенето на това, което е нужно ще ви приобщи към жизнеността на живота, защото живота в света във всичките му форми, е ангажираност към това, което е необходимо. В началото всичко това изглежда подтискащо за хората, защото те са свикнали да живеят с фантазиите си, където всичко е важно и нищо не е истински необходимо.

Понякога нещо, което е наистина необходимо в живота, дори това да са ужасни обстоятелства, действа освобождаващо на хората и ги лишава моментално от фантазиите им и те чувстват цел, значение и посока в живота си. Това е дар за човечеството, но хората си го подаряват само в извънредни обстоятелства.

В щастливи условия сега, вие трябва да учите да получавате това и да приемате необходимостта, като спасителна благосклонност в живота си, защото желаете да сте нужни, желаете да сте включени, желаете да сте жизнени и да бъдете важна част от обществото. Всичко това е необходимо. Това не е само предпочитание от ваша страна. То не може да бъде породено от обикновен избор, а от дълбоко убеждение, защото вашето отдаване трябва да бъде породено от дълбоко убеждение, за да бъде велико и завършено. В противен случай, вие ще бъдете отхвърлени надалече и ще се потопите отново във фантазии и илюзии.

В такъв случай, посрещнете с готовност необходимостите днес. Вършете малките неща без да се оплаквате, че са маловажни. Следвайте своите процедури в подготовката днес, защото това е необходимо и велико. Не бъркайте малкото с голямото, защото малкото проявява голямото. Не се опитвайте да превърнете малкото в голямо и обратно. Осъзнайте тяхната истинска връзка, защото вие притежавате и едното и другото. Голямото във вас желае да се прояви чрез малкото.

Следователно вършете своите ежедневни дейности днес. Вършете това, което е необходимо днес. Напомняйте си всеки час за тази идея и се отдайте на своята практика така, че това да бъде ден на даване и получаване. В дълбоките си медитативни сесии се потопете в мълчание, използувайки думата РАХН, която ще ви отведе в дълбока медитация. Правете това, защото е необходимо. Правете това с потребност и ще прочувствате силата на собствената си воля.

Упражнение 173:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 174

Моят живот е нужен.

Вашият живот е нужен. Той не е биологична случайност. Не е стечение на обстоятелствата, че сте се появили на този свят. Вашият живот е необходим. Ако можехте да си припомните през какво сте преминали, за да дойдете на този свят и подготовката, която ви е била необходима – както на този, така и в други светове,  за да се появите, тогава ще можете да оцените значението да бъдете тук и важността на Знанието, което носите с вас. Вашият живот е нужен. Няма форма на самонадеяност тук. Това е само познаване на истината. Според вас живота ви е или патетичен или велик. Необходимостта от вашия живот обаче, няма нищо общо с вашите собствени оценки, въпреки че те могат да ви приближат или отдалечат от истинското признание.

Вашият живот е необходим. Разберете го и то ще пропъди чувството ви на себеосъждане и укор. Разберете го и ще усмирите собствените си грандиозни идеи. Разберете го и плановете ви с времето могат да се приобщат към Знанието, защото вашият живот е нужен.

Повтаряйте това изложение всеки час и го обсъждайте, без значение от вашите емоции, обстоятелства и без значение дали мислите надделяват в съзнанието ви, защото Знанието е по-велико от мислите и е предназначено да ги ръководи. В двете си медитативни сесии нека думата РАХН ви отведе дълбоко в практиката. Почувствайте необходимостта на собствения си живот – неговата цена и важност. Това е нещо, което можете да изпитате директно. То не изизква вашата оценка. Това не значи, че трябва да оценявате себе си по-високо от другите. Това е само изключително изживяване на действителността, защото вашият живот е нужен. Той е нужен на вас и на света. Той е нужен на самия живот.

Упражнение 174:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 175

Обобщение

В обобщителната си практика днес още веднъж разгледайте и оценете отдаването си на упражненията. Посвещаването ви на практиката е първата стъпка в разбирането на истинското значение на даването и истинското значение на целта ви на света.

В единствената си дълга сесия, обобщете изминалата седмица. Прегледайте участието си във всекидневните упражнения и преценете значението на всекидневните идеи. Бъдете максимално съсредоточени в днешната си дълга практическа сесия и разберете като наблюдатели на собственото си развитие, че се подготвяте да давате на другите.

Упражнение 175:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 176

Днес ще следвам Знанието.

Всеки час днес изживявайте себе си, следвайки Знанието. Взимайте малки решения за малки неща, ако е необходимо, но не взимайте важни решения без Знанието. Имате лично съзнание, за да взимате малки незначителни решения. Но важните решения, трябва да се правят със Знанието.

Всеки час днес следвайте Знанието. Нека неговото спокойствие и увереност чака във вас. Опитайте да разпознаете неговата посока. Нека неговата сила ви въздейства. Нека то да ви се отдаде, като и вие му се отдавате.

В двете си дълги медитативни практики днес, използувайте думата РАХН и се потопете дълбоко в Знанието. Потопете се дълбоко в присъствието на живота. Навлезте дълбоко в това изживяване. Продължете да насочвате съзнанието си в тази посока. Продължавайте да отстранявате това, което ви афектира и което задържа развитието ви. По този начин вие тренирате съзнанието си, за да може то да е готово да посрещне това, което естествено трябва да се появи в него.

Днес следвайте Знанието. Ако то показва нещо и вие сте сигурни за него, последвайте го и бъдете наблюдателни. Вижте какво ще се случи и се опитайте да учите и разграничавате Знанието от вашите импулси, желания, страхове и въздържания. Това трябва да бъде научено чрез изживяване. По този начин Знанието и това, което претендира, че е Знание са разделени едно от друго. Това ще ви донесе спокойствие и самочувствие, от които ще се нуждаете в бъдеще.

Упражнение 176:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 177

Днес ще се уча да бъда честен.

Голямата честност ви чака да я откриете. Съществува голяма честност, очакваща да я използувате за собственото си добро. Не е достатъчно само да знаете, как се чувствате. Много е важно да чувствате това, което знаете. Това е голяма честност, която е в хармония със самия живот, честност, която показва истинския напредък на всички същества на света. Това не е само изизкване към вас да изпълните личните си намерения. Това е изизкване към  живота във вас да изрази себе си по начин, достатъчно честен за самия живот. Формата и начина на това изразяване ще бъдат съобщения, които вие трябва да предадете на другите, когато времето за това настъпи.

 Учете да чувствате това, което знаете. Това е голяма честност. Тя изизква както откровеност, така и въздържание.Тя изизква да инспектирате себе си. Тя изизква обективност за вашия живот. Тя изизква спокойствие и мир, както и възможности да използувате съзнанието си активно в проучването. По този начин всичко, което сте научили до сега, е отдадено и използувано в днешната практика.

Напомняйте си всеки час днес и се самонаблюдавайте във всеки момент, където и да се намирате. В медитативните си практики днес отново се потопете в тишина и спокойствие и използувайте съзнанието си за смислена дейност. Съзнанието трябва да бъде доведено в близост до Древния си Дом, за да намери мир и покой. Това изизква самодисциплина в началото, но когато крачката е направена, процесът протича естествено.

Учете се да бъдете по-честни днес. Учете се да разпознавате високите нива на честност, които потвърждават истинската ви природа и не предават високата ви цел.

Упражнение 177:

Две 30 мин сесии.

Стъпка 178

Днес ще си спомням тези, които са ми давали.

Днес е специален ден за признание на присъствието на истинските връзки във вашия живот. Това е специален ден на признание на специалните дарове, които сте получили. Това е ден на благодарността.

Всеки час повтаряйте това изявление и за момент си спомнете тези хора, от които сте получили нещо. Помислете много внимателно за личностите, които са ви помагали и които са показвали, както своята Мъдрост, така и своите грешки. Мислете за тези, които са начертали пътя, по който да вървите и този, който да избягвате. Като разследвате по-нататък в двете си практически сесии, се опитайте да помислите внимателно и изследвайте всяка личност, която се появи в съзнанието ви. Това е активна част от практиката в медитативните ви сесии.

В дългите си практически упражнения повторете изявлението в началото на практиката си и позволете на личностите да се появят. Учете се да оценявате техният принос за възстановяване на Знанието. Учете се да оценявате техния принос за вашето физическо и емоционално благополучие. Учете се да оценявате как са ви служили тези личности. По този начин, вашата концепция за получаване и даване и служба на света би могла да се разшири и развие. Това ще ви даде реален поглед върху света, за да можете да се учите да бъдете състрадателни със себе си и с околните.

Така че, това е ден на потвърждение и ден на благодарност. Постарайте се практиките ви да бъдат съдържателни и ефективни, за да можете да получите тяхната награда.

Упражнение 178:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 179

Днес ще благодаря на света, че ме учи кое е истинско.

Светът със своята величественост и безрасъдство ви учи кое да цените и да разпознавате кое е истинското. Този контраст трябва да бъде очевиден за вас, за да установите тези различия. За да разпознаете истинското от фалшивото и това, кое е значимо от това кое е маловажно, трябва да имате контраст в ученето. Трябва да опитате както значимото, така и незначителното, за да откриете истинската им природа и съдържание. Светът ви осигурява възможности да сторите това.

Сега трябва да опитате истинското все повече и повече и затова ние наблягаме върху него в ежедневните ви практики. Вие сте отдадени на фалшивото толкова много, че то доминира съзнанието и вниманието ви. Сега ние ви храним с истината, но вие също така трябва да се учите да печелите от фалшивото, което сте получили. Вие не трябва да го изследвате, защото то ви се е разкрило. Сега се учите да откривате какво ви показва и да използувате положителното, което то може да ви предложи. Единственото положително нещо, което фалшивото може да ви предложи, е да се учите да разпознавате липсата му на съдържание и по този начин да познаете истинското и да сте в състояние да го получите.

И така, благодарете на света за неговата помощ, за неговото величие и безрасъдство, за неговите моменти на въодушевление и за неговата демонстрация на илюзия. Светът, който сте видели до сега до голяма степен е компроментиран от фантазията на личностите, но съществува велик свят, който да видите, свят, който е реален, свят, който ще извади на показ Знанието във вас, оценяването и истинската употреба за вас. Вашата цел е да спомагате за еволюцията на света, както и целта на света е да спомага за вашата еволюция.

В двете си дълги практически сесии днес, изследвайте тази идея активно в съзнанието си. Използувайте съзнанието си, за да разберете начина, по който светът ви е помагал. Мислете много внимателно за това. Това не е фантастично изследване. Това е изследване, което вие трябва да осъществите сериозно и с необходимост, защото то ще определи съществуването ви в живота, както сега така и в бъдеще.

Всеки час си спомняйте за нашето изявление за днес и го пазете в съзнанието си, когато наблюдавате света. Не пропускайте този ден. Това е ден на възпоменание, ден на благодарност и ден на Мъдрост.

Упражнение 179:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 180

Аз се оплаквам, защото ми липсва Знанието.

Когато се оплаквате от живота, вие търсите Знанието. Знанието има собствено определение за живота, което е доста по-различно от риданията, които чувате във и около вас. Следователно като приближавате Знанието днес, разкрийте естеството на жалбата – как тя набляга на слабостите ви и на влиянието на света върху вас и доколко това противоречи на това, което учите сега. Сега вие се учите да откривате своето величие и влиянието си върху света. Вие и света си взаимодействате. Опитайте да направите тази връзка здрава и значима. Позволете на света да ви отдаде това, което трябва. И вие отдайте на света това, което трябва.

Благодарете на света още веднъж днес за това, което ви се дава. В дълбоките си медитативни практики днес, се потопете в спокойствие и тишина. Използувайте думата РАХН, за да ви помогне да отидете надълбоко. Използувайте думата РАХН, за да ориентира съзнанието и мисленето ви така, че съзнанието ви да може се слее със звука на тази древна дума.

Днес е ден на важен принос. Не се оплаквайте от него. Разберете, че всичко, което се случва е възможност за вас да използувате практиката си и да развиете пълните способности на вашето съзнание. Вашето оплакване ще бъде отхвърляне на приноса на света за вас. Следователно, не отхвърляйте това. Не се оплаквайте от света днес, за да можете да получите неговите дарове.

Упражнение 180:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка181

Днес аз получавам любовта на Знанието.

Знанието притежава истинското зрънце на любовта, не сантименталната любов, не любовта, която е форма на опиянение под въздействието на желание, породено от страх. Знанието е зрънцето на истинската любов, не любовта, която търси завоевания, която желае да притежава и доминира, а любов, която желае да служи, да даде сили и да освободи другите. Приемете тази любов днес, за да може тя да заструи чрез вас към света, защото без вашето отхвърляне тя почти сигурно ще стори това.

Всеки час повтаряйте това изявление и почувствайте истинската му сила, без значение в какви обстоятелства се намирате в момента. Позволете на ситуацията, в която се намирате, да подкрепя практиката ви и ще установите, че практиката ви има изключително ползотворен ефект върху външния ви живот. В двете си медитативни сесии днес се потопете в присъствието на Знанието и получете неговата любов. Потвърдете вашата безполезност и вашата приемственост. Оставете вашите предположения за себе си и за света и се опитайте да изживеете нещо, което ще покаже истината отвъд всякакви предположения. Това е практиката ви за днес. Това е подарък за вас, за вашия свят и за Създателя ви, така че да можете да получите дара на любовта.

Упражнение 181:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 182

Обобщение

Днес е важен момент от вашата подготовка, защото приключвате с първа и започвате втора фаза от нея. Обобщете изминалата седмица в една дълга практическа сесия и отделете време да помислите, колко далече сте стигнали и колко още ви остава. Почувствайте нарастналата сила и мощ във вас. Дайте си сметка колко и какво още трябва да бъде сторено във външния ви живот, както за ваше лично щастие, така и за щастието на другите. Дайте си сметка, колко малко знаете и колко много е възможно да получите. Не позволявайте на някакви съмнения да ви разсейват във вашето начинание, защото се нуждаете единствено от практика, за да получите най-големия дар, който животът може да ви предложи.

Обобщете изминалата седмица и помислете, какво се случва във вашата подготовка до сега. Наблюдавайте развитието, което сте постигнали през изминалите няколко месеца – нарасналото усещане за присъствие, нарасналото чувство за вътрешна сигурност и за вътрешна сила. Оценете факта, че външния ви живот е започнал да ви се разкрива. Някои неща, които са били застопорени, сега са свободни и могат да се пренаредят във ваша полза. Позволете на външния ви живот да се пренареди, защото вие не търсите да го доминирате за собствена сигурност. Успоредно с нарастващата вътрешна сигурност във вас, външните условия трябва да се реаранжират във ваша полза. Така вие се превръщате не само в получател, но и в източник.

Разберете колко далеч напред сте стигнали, но в същото време помнете, че сте начални ученици на Знанието. Нека това бъде вашата отправна точка, за да предполагате малко и да получавате много. От тази точка ще можете да надникнете отвъд предрасъдъците и осъждането на хората. Ще можете да погледнете отвъд личната гледна точка и ще имате визията за света, която света има належаща нужда да чуе.

Упражнение 182:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 183

Аз търся опит, не отговори.

Опитайте се да натрупате опит днес, защото опита ще отговори на всичките ви въпроси и ще направи питането ви ненужно. Опитайте да си осигурите опит днес, за да бъдете ръководени към по-голям и по-голям опит. По-добре е за вас да питате за Знанието и да получите опита, който Знанието може да ви осигури. Вие сте свикнали да получавате много малко в отговор на вашите въпроси. Истински отговор например е покана да участвате в по-голяма подготовка, подготовка, която вие не сте осигурили за себе си, но която е осигурена за вас. Следователно не търсете малки неща, осигуряващи ви моментен конфорт и облекчение. Търсете това, което е основата на вашия живот и което може да ви осигури живот, какъвто не сте имали до сега.

В двете си дълбоки практики днес, приемете този опит. Може да използувате думата РАХН, ако е полезна за вас, но се потопете дълбоко в изживяване на Знанието. Не търсете отговори. Идеите ще се появят в необходимото време и по свой начин. Можете да сте сигурни в това. Когато съзнанието ви е готово, то ще бъде истински приемащо и годно да носи това, което получава. Това е признанието, от което се нуждаете. То трябва да бъде породено от голямо изживяване.

Всеки час си напомняйте да практикувате и разберете, че това което търсите, не са готови отговори, а истинско изживяване. Съзнанието ви е пълно с отговори и те не са отговорили на вашите въпроси до сега.

Упражнение 183:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 184

Въпросите ми са по-големи, отколкото предполагах.

Това за което наистина питате, е много по-велико от това, с което сте се занимавали преди. Въпреки че въпросите ви са възникнали от внезапни обстоятелства, вие питате за нещо, което е далеч от незабавните решения на моментните неща. Незабавните решения ще бъдат осигурени, но от Великия Източник. Великият Източник е това, което търсите, защото искате да реализирате себе си и търсите да откриете подготовка, която да ви даде възможност да отдадете даровете си, за да бъде дейността ви на земята завършена. Следователно разберете, че сте тук да служите. Вие сте тук да давате и вършейки това, вие ще откриете вашата пълнота, която ще осигури щастие за вас.

В двете си дълги практически сесии днес, още веднъж се потопете в спокойствие и тишина и помнете, че спокойствието култивира съзнанието, за да може то да получава. В спокойствието вие откривате неща, които познавате вече и които сте пренебрегвали до сега. От тези практики съзнанието ви ще стане по-чисто и по-дълбоко, по-концентрирано и по-фокусирано във всеки аспект от вашия живот.

Това, което търсите днес, е по-голямо отколкото сте си мислили някога. Вие търсите да научите значението на вашето Знание, чрез неговото изразяване.

Упражнение 184:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 185

Дошъл съм на света с цел.

Ние още веднъж потвърждаваме тази истина, която в своето Знание ще признаете за вярна. Без значение на моментното ви развитие като личности, реалността на целта ви на света е истина. Следователно от време на време ние повтаряме някои уроци, които са важни за вашето развитие и благополучие. От време на време им даваме различен начин на изразяване, за да можете да вникнете по-дълбоко в тях. По този начин те могат да открият пътя към вашите сърца, а вашите сърца могат да открият пътя към вашето съзнание.

Вие сте тук, за да служите. Вие сте тук, за да давате. Вие сте тук, защото сте богати със Знанието. Без значение от състоянието ви в момента, собственото ви чувство на бедност ще бъде изоставено завинаги, когато Знанието се въздигне във вас, защото не може да има чувство на загуба, когато Знанието бъде изживяно и проявено. Това е обещанието на тази подготвителна програма. Това е обещанието на вашия живот. Това е съдбата и мисията ви на земята. Оттук ще се осигури специфичния повик във вашия живот. Той ще бъде много конкретен за вашата дейност и поведение. Преди това да се случи обаче, съзнанието ви трябва да се култивира и вашия живот трябва да се пренареди и балансира, за да отразява Знанието, а не страховете и желанията ви. По-велик живот ще бъде осигурен от Великият Източник във вас. По-велик живот е възможен за вас сега.

Вие сте тук да служите, но за да служите трябва първо да получите. Упражнявайте възприемчивост в дългите си практически сесии днес. Потопете се дълбоко в упржнението за спокойствие. Култивирайте това упражнение. Вие се учите на специални умения, които да ви помогнат да извършите това. Когато волята ви добие опит, методите ще последват естествено. Ние ви даваме само толкова методология, колкото ви е необходима, за да насочите съзнанието си в правилната посока. Оттук вие можете да усъвършенствате практиката си и да посрещате нуждите си, без да изневерявате на инструкциите, дадени ви в този курс.

Следователно следвайте дирекциите, които са ви осигурени и правете минимални корекции, ако е необходимо. Като се учите да работите със себе си, се учите да ги използувате за собствено добро. Практикувайте всеки час, за да носите практиката с вас и каквото и да ви се случва днес, да бъде част от практиката ви.

Упражнение 185:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 186

Аз съм потомък на Древно Наследство.

Вие сте потомци на Древно Наследство. Това ще се появи в съзнанието ви естествено, въпреки че то е отвъд думите и определенията. По своята същност, това е пълно изживяване и включване в живота. Това, което се помни от изживяването са  връзките, които сте култивирали до сега във вашата еволюция. Само възстановяването на връзките, може да бъде носено напред отвъд живота ви в този свят. Личностите, които сте избрали за себе си, като ваше Духовно Семейство сега са вашето Духовно Семейство. Те образуват нарастващото тяло на Знанието и включването в живота, което сега можете да изживеете.

Вие сте тук, за да служите на Духовното си Семейство, малка група учащи се, с които сте работили заедно през вековете, която се стреми да развива и увеличава своя брой и желае да се присъедини към други учащи групи и т.н. Като притоци, които увеличават пълноводността на една река, така и вие следвате неизбежния курс към източника на живота си. Това е естествен и истински път, път, който съществува отвъд всякакви спекулации и философии, отвъд всякакви страхове и амбиции на човечеството. Това е пътят на нещата – винаги мистериозен, отвъд вашето разбиране и въпреки това напълно способен да служи на непосредствените обстоятелства в живота ви. Това е величието на мистерията в живота ви и такова е неговото приложение, дори в най-малките случки от вашия живот. По този начин, животът ви тук е завършен.

Вие сте рожба на Велико Наследство и величието е с вас, заради вашите връзки. Получете това Наследство в тишина в дълбоките си медитативни сесии днес и го приемайте всеки час. Нека днешния ден да разкрие за вас както реалността, така и отричането на голямата истина, защото наблюдавайки света в неговото отхвърляне и опитвайки се да действате замествайки Знанието, вие се учите да оценявате Знанието и разбирате, че то е вече тук.

Упражнение 186:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 187

Аз съм гражданин/ка на Великата Общност на Световете.

Вие сте не само човешки същества от този свят. Вие сте граждани на Великата Общност на Световете. Това е физическата вселена, която вие познавате чрез своите усещания. Тя е много по-огромна отколкото можете да си представите. Размерът на нейните връзки е много по-голям отколкото можете да си представите, защото реалността е винаги по-голяма от представата.

Вие сте граждани на Великата Физическа Вселена. Това потвърждава не само вашето потекло и вашето Наследство, но и целта на вашия живот, защото светът на хората нараства в живота на Великата Общност на Световете. Това ви е познато, въпреки че вярванията ви може и да не го признават.

Потвърждавайте гражданството си във Великата Общност на Световете всеки час днес, защото това е потвърждение на великия живот, който започвате да откривате. В двете си медитативни практики още веднъж се потопете в спокойствие и тишина. Този увеличаващ се опит на спокойствие ще ви помогне да разберете всички неща, защото вашето съзнание е способно да усвои появата на разбирането ви чрез Знанието. Натрупването на идеи и теории не представляват нито Знание, нито разбиране, защото разбирането е породено от истинското сходство и опита на изживяването. Така, то няма аналогия в света и може да служи на света, който вие възприемате.

Упражнение 187:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 188

Моят живот в този свят е много по-важен, отколкото съм си представял/а.

Грандиозна идея ли е това? Не, не е. Тази идея, предателство към нуждата ви от смирение ли е? Не, не е предателство. Вие сте тук с велика цел, която не сте си представяли, защото вашето въображение не съдържа значението на целта в живота ви. В живота има само цел и всичко, което замества тази цел, е породено от ужасено въображение. Вие сте тук, за да живеете по-велик живот отколкото сте си представяли и това е величието, което носите със себе си. То може да се прояви в обикновения живот и в обикновените дейности. Дейностите са велики поради същността и потенциала, който носят, а не заради стимулацията, която възбуждат в хората.

Разберете тези разграничения и ще започнете да учите как да разпознавате величието от незначителността и да учите как малкото може да служи на голямото. Това ще обедини всичко във вас, защото част от вас е малка и част от вас е голяма. Личното ви съзнание и физическото ви тяло са малки и са предназначени да служат на величието на Знанието. Това ви обединява. Това обединява живота също така. Тук няма различия, защото всичко работи заедно, за да служи на великата цел, на която и вие сте дошли тук да служите.

В дългите си практически сесии днес, използувайте съзнанието си активно и се опитайте да разберете тези неща. Разбирането ви ще бъде породено от вашето изследване, а не само от идеи, които  намирате за комфортни и удобни за вас. Използувайте съзнанието си да изследвате. Мислете за тези неща със затворени очи. Концентрирайте се много внимателно и когато тази концентрация приключи, освободете всички идеи и се потопете в спокойствие и тишина. Така съзнанието ви е включено и потопено в спокойствие. Това са две фунции на съзнанието, които ще практикувате днес.

Напомняйте си за практиката всеки час и използувайте този ден за развитието ви, което е вашия дар за света.

Упражнение 188:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 189

Моето Духовно Семейство е навсякъде.

Вашето Духовно Семейство е по-голямо отколкото си мислите. То съществува в много светове. Неговото въздействие е навсякъде. Ето затова е наивно да мислите, че сте сами, когато сте част от нещо толкова огромно и служещо на най-великата цел. Вие трябва да изоставите чувството на себеосъждане и дребнавост, за да разберете това, защото се идентифицирате с поведението си на света, което не е правилно. Вие се идентифицирате с личното си съзнание и физическото си тяло, което не е правилно. Сега започвате да разбирате връзката си с живота чрез Знанието, което е правилно. Това става без да наказвате своето съзнание и физическото си тяло, защото те са полезни и радостни, когато могат да служат на великата цел. Тогава физическото тяло е здраво и личното съзнание е използувано, а това е признание за тяхното значение.

Физическите ви нужди са за здраве, а здравето ви е нужно, за да служите на великата цел. Вие трябва да използувате правилно съзнанието си, което ще му даде значение и ценност, защото то желае да бъдае включено в нещо смислено. Знанието е това, което позволява на съзнанието и на тялото ви да открият правилното си място в живота и това ви дава цел, значение и посока.

Това важи за всички светове. Това е така във физическата вселената, чийто граждани сте и вие. Разширете възгледите си за вас самите, за да можете да се учите на обективност във вашия свят. Не преследвайте човешките ценности, предположения и цели в живота си, защото това ви заслепява относно целта ви на света и за вашата еволюция и ще бъде много по-трудно да оцените, че сте граждани на велик живот.

В двете си дълги практички сесии днес се опитайте да вникнете в тази идея с помоща на съзнанието си. Използувайте първите 15 мин от двете си сесии за това. Опитайте сериозно да изследвате значението на тази идея. След като приключите с разследването си, се потопете в спокойствие. Отчетете разликата между активното използуване на съзнанието и спокойствието на съзнанието. Разберете, че двете състояния са важни и се допълват едно с друго. Всеки час повтаряйте тази идея и я обсъдете, като наблюдавате света около вас.

Упражнение 189:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 190

Светът се присъединява към Великата Общност на Световете и затова съм дошъл/а в него.

Вие сте дошли на света в повратна точка, но ще видите само малка част от нея през живота си. Това е точка, в която вашият свят контактува със световете наоколо. Това е естествена еволюция за човечеството, както и естествена еволюция за интелигентния живот във всички светове. Вашият свят търси Великата Общност. Това ще изизква обединение на вашите общества. Това е валидно за еволюцията на интелигентния живот във всички светове. Вие сте дошли тук да помагате и да служите за това. Има много нива и много неща за които можете да допринесете – като личности, като общество и като свят. Вие сте част от това велико движение на живота, а не сте тук само за ваша лична цел. Вие сте тук, за да служите на света и за да получавате същото в замяна.

В двете си дълги практически сесии, изследвайте идеята на деня. Помислете сериозно върху нея, наблюдавайки идеите, които са в хармония и в дисхармония с нея. Изследвайте чувствата си, които са за и против тази идея. Изследвайте предпочитанията си, своите предубеждения, вярванията си, надеждите си, страховете си и т.н. Това съставлява първата половина на всеки практически период. Втората половина посветете на тишина и спокойствие използувайки думата РАХН, ако я намирате за полезна. Както ще научите в бъдеще и двете съзнателни действия са необходими и допълващи се. Всеки час повтаряйте днешната идея. Нека тя ви помогне да видите света по нов начи.

Упажнение 190:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 191

Моето Знание е по-велико от милосърдието ми.

Вашето Знание е родено от Универсалния Живот. То затъмнява милосърдието ви, но дава истинско значение на човешкия ви аз. Великият Живот желае да се прояви във вашия свят, във вашата ера и в условията, които съществуват в настоящия момент. По този начин великото се проявява посредством малкото, а малкото добива опит за себе си като голямо. Това е пътя на живота. Вашето милосърдие е без значение, докато не служи на велика цел и не е част от Великата Реалност. Без това, то е по-скоро форма на ограничение – възпиране, затвор и бреме по отношение на природата ви, вместо нейно потвърждение.

Вашето Знание е по-велико от милосърдието ви. По този начин милосърдието ви има значение, когато служи на нещо. Без служба то е само ограничение, което ви задържа и сковава. Но милосърдието ви е предназначено да служи на Великата Реалност, която носите в себе си днес. Тази Реалност е във вас, но вие не я притежавате и не можете да я използувате за своя собствена облага. Можете само да я получите и да и позволите да се прояви. Тя ще прояви себе си чрез милосърдието ви и така ще придобиете голям опит в живота си.

В дългите си практически сесии днес се потопете в спокойствие и всеки час повтаряйте тази идея, за да можете да разберете истинското и значение. Не правете само предположения или прибързани заключения, защото днешната идея изизква дълбоко отдаване от ваша страна. Животът има дълбоко значение и вие трябва да го осъзнаете, да го приемете и разберете. Тогава ще възстановите отново естествената си връзка с живота.

 Упражнение 191:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 192

Днесняма да пренебрегвам малките неща.

Не пренебрегвайте малките неща, които трябва да свършите днес. Вършенето на дребни неща в никакъв случай не означава, че вие сте малки. Ако не се идентифицирате с поведението и дейностите си, вие можете да разкриете вашето величие, като го потвърдите. Великите хора могат да вършат незначителни неща без да се оплакват. Личност, която е със Знанието може да върши ежедневните си задължения без чувство на срам. Задълженията са си задължения. Те не представляват истинската ви природа и същност. Истинската ви природа и същност са източник на вашия живот и те ще се проявят чрез дребните дейности, като се научите да ги приемете и видите в подходяща перспектива.

Не пренебрегвайте дребните неща. Грижете се за тях, за да може животът ви да бъде стабилен и да напредвате в своето развитие. Днес, в двете си дълбоки сесии още веднъж се потопете във величието и дълбочината на Знанието, защото грижейки се за малките неща, вие сте предани и отдаващи. По този начин, външния ви живот е насочван правилно, а вътрешния ви живот е обгрижван също така, защото сте на границата между велик живот и живота на света. Така грижейки се за малкото, вие получавате голямото. Това е истинската ви функция, защото сте тук, да давате Знанието на света.

Повтаряйте тази идея всеки час днес, както до сега. Пазете я във вас и не я забравяйте.

Упражнение 192:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 193

Днес би трябвало да слушам другите без да ги съдя.

Днес слушайте другите без да ги осъждате. Знанието ще покаже дали това, което казват е ценно или не. То ще стори това без осъждане, без сравнения и без оценки от ваша страна. Знанието е привлечено от Знанието, а не от това, което не е Знание. Следователно можете да откриете правилния път за вас, без да съдите или да мразите някого или света. Това е Вътрешната ви система за ръководство, която ви служи. Тя ще ви насочва там, където трябва да бъдете и ще ви подсеща да съдействате и отдавате, когато, където и колкото е необходимо. Ако слушате другите без осъждане, вие ще чуете, както Знанието така и повика за Знание. Ще видите къде съществува Знанието и къде то е било отхвърлено. Това е естествено. Не трябва да съдите хората, за да определите това. То е ясно. Слушайте другите, за да видите себе си като слушатели, защото задачата ви не е да съдите света или да определяте къде и как да отиват вашите дарове. Вашата задача е да видите себе си в живота и да позволите на Знанието да се възвиси, защото То ще отдаде себе си когато и където е нужно. Това ви прави спокойни, защото не се опитвате да контролирате света.

Нека практиката ви бъде дълбока днес. Практикувайте всеки час, както до сега. Слушайте другите днес, за да можете да видите себе си във връзка с тях и за да може истинското им съобщение за вас, да бъде дадено и разбрано. Това ще потвърди за вас присъствието на Знанието и нуждата от Знание на света.

Упражнение 193:

Почасова практика.

Стъпка 194

Днес ще бъда там, където съм нужен.

Бъдете готови да отидете там, където сте нужни и където трябва да бъдете. Тази необходимост от действия ще даде значение на вашата активност и ще потвърди значението на всичките ви постъпки днес. Бъдете там, където сте нужни и където трябва да бъдете. Разделете истинската мотивация за това от всякакво чувство на вина или задължение към другите. Не се нагърбвайте с нереални изизквания. Не позволявайте на другите да поставят нереални изиквания към вас, извън обикновените ви занимания днес. Бъдете там, където наистина има нужда от вас.

Напомняйте си за това всеки час, за да можете да проникнете и да изпитате значението на тази идея. Ако сте свикнали с вина и задължения, днешната идея ще направи компромис с вашите затруднения. Въпреки това, тя наистина потвърждава Знанието във вас, позволявайки му да ви води и да покаже значението си за вас. Това няма нищо общо със зависимостта, защото вие трябва да сте независими за фалшивите неща и да следвате това, което е истинско. Такава е цената на свободата.

В дългите си практически сесии се потопете дълбоко в Знанието. И пазете тази идея жива, докато сте на света. Опитайте се да почувствате дълбокото присъствие във вас, като сте в света на обикновени неща и на малките съображения. Великото е тук, за да служи на малкото. Запомнете това.

Упражнение 194:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 195

Знанието е по-силно, отколкото предполагах.

Знанието е по-силно, отколкото предполагате. То също така е по-чудесно, отколкото предполагате. Вие сте притеснени заради неговата мощ. Вие не сте сигурни дали то ще ви доминира и контролира, несигурни сте за това, къде ще ви отведе, какво ще се изизква от вас и какъв ще бъде резултата от всичко това. Но ако се отдалечите от него, ще се завърнете към объркването и света на фантазиите. Когато се приближите към Знанието, вие се приближавате към спокойствието, потвърждението, реалността и целта. Как да различите Знанието отдалеч? Как да определите значението му, без да сте получили даровете му?

Приближете се до Знанието днес. Позволете му мълчаливо да бъде с вас, докато и вие се учите мълчаливо да бъдете с него. Нищо друго не може да бъде по-близо до вашето естествено изживяване от изживяването на Знанието. Бъдете щастливи, че то е по-велико отколкото сте предполагали, защото вашата оценка е била незначителна. Бъдете радостни, че все още не можете да разберете Знанието, защото разбирането ви само ще го скове и ще ограничи неговото значение за вас. Позволете на великото да бъде с вас, за да може вашето величие да бъде демонстрирано и преживяно днес.

Практикувайте тази идея всеки час днес. Помнете я през днешния ден. В двете си дълги практически сесии се опитайте да почувствате дълбочината на Знанието. Почувствайте дълбочината на Знанието. Решително се опитайте да го постигнете. Бъдете дисциплинирани, защото тук самодисциплината е много нужна и трябва да се използува мъдро. Знанието е по-велико, отколкото предполагате. Следователно трябва да се учите да приемете неговото величие.

Упражнение 195:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 196

Обобщение

Днес обобщете изминалите две седмици на подготовка. Прочетете инструкциите за всеки ден и обобщете това, което сте изпитали през този ден. Започнете с първия ден от двуседмичния период и следвайте всеки ден стъпка по стъпка, обобщавайки подготовката си за двуседмичния период. Това ви се дава, защото възприятията и разбирането ви са се развили и нарастнали.

Спомнете си всеки ден от изминалите две седмици. Опитайте да си спомните практиката и изживяването си. Уроците сами ще възстановят изживяванията ви, които сте забравили. Опитайте да видите прогреса в учението си, за да можете да разберете как да учите. Опитайте да откриете това, което потвърждава Знанието и това, което отхвърля Знанието във вас, за да можете да учите в тази насока.

Да бъдете истински ученици на Знанието ще изизква от вас голяма самодисциплина, голямо постоянство и приемане на това, което сте научили до сега. Следването ще ви подготви да бъдете лидери, защото всички лидери са големи последователи. Ако източника на лидерството ви е израз на доброта и истина, тогава наистина трябва да учите как да го следвате. И за да го следвате, трябва да се учите как да учите от него, как да го получите и как да го отдавате.

Нека вашето обобщение днес, което вероятно ще ви отнеме два часа, да бъде обобщение на миналите две седмици. Бъдете обективни за вашия живот. Тук не е необходимо да съдите, защото вие се учите да учите, вие се учите да следвате и се учите да използувате Знанието, защото и Знанието ще ви използува. Тук Знанието и вие ще бъдете едно в истинска хармония и съюз. Така Знанието е по-силно и вие сте по-силни. Тук няма неравнопоставеност и всички неща са в своята естествена среда и проявление.

Използувайте това обобщение, за да задълбочите разбирането си за своята подготовка и помнете, че разбирането винаги идва със закъснение. Това е голяма истина в Пътя на Знанието.

Упражнение 196:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 197

Знанието трябва да бъде изживяно, за да бъде разбрано.

”Днес няма да мисля, че мога да разбера Знанието с интелекта си или, че мога да възприема величието на живота. Няма да си мисля, че само с обикновена идея или предположение мога изцяло да проникна в Знанието. Осъзнавайки това ще разбера, какво е необходимо от мен и какво трябва да дам за практиката си.”

Вие трябва да дадете от себе си. Не си мислете, че идеи и надежди могат само да отговорят на големите ви нужди. Осъзнавайки това повторете упражненията си всеки час днес и в двете си дълбоки медитативни практики отдайте себе си напълно, за да придобиете опита на Знанието. Потопете се в спокойствие. Потопете се и се отдайте напълно. Така ще практикувате силата на съзнанието си за собствена полза. Тогава ще разберете, че притежавате сила да разсеете объркаността; имате силата да разсеете страха; имате силата да разсеете пречките, защото волята ви е да познаете Знанието.

Упражнение 197:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 198

Днес ще бъда силен.

Бъдете силни днес. Следвайте планът, който ви е даден. Не изоставайте и не променяйте инструкциите по някакъв начин. Тук няма преки пътеки, а само директен път. Стъпките са ви дадени. Следвайте ги и бъдете силни днес. Единствено идеите ви за вас самите издават слабост. Единствено оценката ви за вас самите говори, че сте патетични, неспособни и неподходящи. Трябва да имате вяра в силата си и да упражнявате тази вяра, за да реализирате силата си.

Всеки час повтаряйте това изявление и го изпробвайте в ситуацията, в която се намирате. През двете си дълбоки практики днес, използувайте силата си, за да се потопите напълно в спокойствието. Нека съзнанието ви бъде освободено от оковите на собствените си концепции. Нека тялото ви да се освободи от измъчващото го съзнание. Така вашето съзнание и вашето тяло ще бъдат потопени в естествената си функция и всички неща ще бъдат на мястото си във вас. Знанието ще намери израз чрез съзнанието и чрез тялото ви и така ще имате възможност да донесете на света това, което е велико и живота ви ще се потвърди в резултат на това.

Упражнение 198:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 199

Светът, който виждам се присъединява към Великата Общност на световете.

Без ограничението на човешката гледна точка, вие ще можете да видите еволюцията на вашия свят в широк контекст. Наблюдавайки света, непроменен от собствените ви желания и страхове, вие ще можете да откриете неговите движения и да различите посоките му. Важно е да разберете движението на вашия свят, защото това дава значение на вашата цел и на повика ви, докато сте на света. Вие сте дошли да служите на света в еволюцията му в този момент и вашите дарове са предназначени да му служат в бъдеще.

Вашият свят се готви да се присъедини към Великата Общност. Доказателствата за това са навсякъде около вас. Без отхвърляне или вярване нещата са лесно забележими. Така животът ясно изразява себе си и не трябва да бъде търсен в сложността. Това, което го усложнява е желанието на хората да бъде той такъв, какъвто не е. Те също така желаят да са такива, каквито не са и съдбата им да бъде такава, каквато не е. Така хората се опитват да изкопчат от живота това, което потвърждава собствения им идеализъм и понеже животът не може да им го осигури, всичко изглежда отчайващо, конфликтно и тъжно. Механизмът на живота може би е сложен в някои детайли, но значението му е очевидно за всеки, който наблюдава без изопачаване, без осъждане или предпочитания.

Разпознайте, че вашия свят се присъединява към Великата Общност. Правете това без украшенията на вашата фантазия. Не е нужно да давате форма на бъдещето. Само разберете моментния курс на света. Така собствените ви унаследени качества и бъдещото им проявление ще бъдат много ясни за вас.

Повтаряйте това изявление всеки час и го обмислете сериозно, защото то е основата на живота ви и е нужно да го разберете. Това не е обикновено вярване; това е еволюцията на света. В двете си дълбоки медитативни практики днес, използувайте активно съзнаниато си, за да вникнете в тази идея. Наблюдавайте своите вярвания, които я подкрепят или са против нея. Наблюдавайте как се чувствате относно тази идея. Това е време за мисловно свързване. Използувайте практичските си периоди с пределна концентрация и се потопете напълно в тях. Нека съзнанието ви да проникне през нереалността на собствените си идеи.

В Знанието всичко се превръща в спокойствие и тишина. Там всичко става ясно и очевидно. Там започвате да виждате разликата между познание и мислене иразбирате, че мисленето може само да служи за подготовката на Знанието, но че Знанието далеч надвишава всякакво личностно мислене. Там ще разберете, как съзнанието може да служи на духовната ви същност и ще разберете еволюцията на света.

Упражнение 199:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 200

Мислите ми са прекалено нищожни, за да съдържат Знание.

Вашите мисли са прекалено малки, а Знанието е велико. Вярванията ви са прекалено ограничени, а Знанието е велико. Следователно отнасяйте се със Знанието, като с мистерия и не се опитвайте да му придавате форма, защото то е по-велико от всяка форма и ще надхвърли вашите очаквания. Нека Знанието да бъде мистериозно, за да може да ви отдаде без остатък своите дарове. Нека мислите и идеите ви да се приложат към видимия свят около вас, защото мисленето ви може да се развие по полезен начин, като разбере механизма на вашия физически живот и на присъединяването ви към другите. Въпреки това, позволете на Знанието да бъде отвъд механичното приложение на съзнанието ви, за да може да се влее във всяка ситуация, да я благослови и да и даде цел, значение и посока.

Напомняйте си за тази идея всеки час и я оценете сериозно в каквато и ситуация да се намирате. В двете си медитативни практики днес, още веднъж се потопете в спокойствие и тишина, използувайки думата РАХН, ако намирате това за уместно и полезно. Преминете отвъд идеите и отвъд шаблоните на мисленето си. Позволете на вашето съзнание да бъде себе си, защото неговата цел е да служи на Знанието.

Упражнение 200:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка201

Моето съзнание трябва да служи на Знанието.

Разбирайки това, вие ще оцените значението на съзнанието си и няма да го осъждате. Разбирайки това ще видите важността на тялото си и няма да го осъждате, защото съзнанието и тялото ви са средство за проявление на Знанието. Така вие се превръщате в получатели на Знанието. Така вие помните великото си Потекло. Така вие сте успокоени за великата си съдба.

Тук няма илюзии. Тук няма самозаблуди. Тук всички неща са на точното си място. Тук вие разбирате правилната пропорция на всички неща. Тук вие разбирате цената на съзнанието си и няма да желаете да го пробвате за нещо, за което то не е достатъчно компетентно. Така вашето съзнание ще бъде използувано по предназначение, а не за невъзможни начинания. Разбирайки това вие ще видите, че вашето тяло и използуването му са средства за комуникация. Така вие ще приемете неговата ограниченост, защото то трябва да бъде лимитирано. Вие също така ще оцените неговия механизъм. Вие ще оцените всички срещи, които имате с други личности на този свят. Вие ще бъдете радостни, че имате съзнание и тяло, за да комуникирате със силата и същността на Знанието.

Повторете тази идея всеки час днес и я осмислете. В двете си дълбоки медитативни практики позволете на съзнанието си да се успокои и да се научи да служи. Вие трябва да научите отново това, което е естествено за вас, защото вече знаете неестественото, което сега трябва да забравите. Неговото място естествено ще бъде стимулирано, защото естественото се проявява, когато е стимулирано. Тогава съзнанието се пренарежда със своята истинска функция и всички неща откриват истинската си стойност.

Упражнение 201:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 202

Аз съзирам Великата Общност днес.

Вие можете да видите Великата Общност, защото живеете в центъра и. Това, че сте на повърхността на света ангажирани с вашите начинания и ограничени от времето и пространството не значи, че не можете да зърнете величието на Великата Общност. Можете да сторите това, като погледнете небето отвъд и света долу. Можете да разберете това, като вникнете във връзката на човечеството с вселената и като осмислите, че човечеството е още една раса опитваща се да развие своята интелигентност и Знание и да се присъедини към Великата Общност. Наблюдавайки по този начин, вие изпитвате състрадание към вас и към другите хора, защото състраданието е породено от Знанието. Знанието не отрича това, което се случва, но му влияе за добро.

Всеки час разглеждайте днешната идея. Погледнете света и себе си, като свидетели на Великата Общност. Мислете за вашия свят, като за един от многото в същия етап на еволюция. Не измъчвайте съзнанието си, като се опитвате да дадете форма на това, което е отвъд вашите възприятия. Живеете във велика и мистериозна вселена, която едва сега започвате да разбирате.

В двете си дълбоки медитации, използувайте мисълта си активно обмисляйки тази идея. Опитайте да видите живота си отвъд  човешката гледна точка, защото така ще видите само човешкия си живот, човешкия свят и човешката вселена. Вие не живеете в човешка вселена. Вие не живеете в човешки свят. Вие не живеете само човешки живот. Разберете, че човешкото тук не е отречено, а е включено във велик живот. По този начин човешката ви природа се превръща в източник и проявление вместо ограничение, което налагате на себе си. Опитайте се да бъдете много активни в двете си дълбоки практики. Използувайте съзнанието си конструктивно. Използувайте съзнанието си обективно. Погледнете идеите си. Не позволявайте да бъдете разклатени от тях. Наблюдавайте вярванията си. Не ги отричайте и не ги следвайте сляпо. Учете това обективно и ще се научите да виждате със Знанието, защото Знанието наблюдава физическото и умственото със спокойствие.

Упражнение 202:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 203

Великата Общност влияе на света, който аз виждам.

Ако можете да приемете очевидния факт, че вашия свят е част от Великата Общност, тогава ще приемете, че света се влияе от Великата Общност, защото той е част от нея и не може да бъде независим. По какъв начин Великата Общност влияе на вашия свят е отвъд вашите сегашни възможности да разберете. Но за да разберете, че светът се влияе, трябва да имате възможност да го погледнете от различна перспектива, която от човешка гледна точка е много трудно постижима, защото чистата човешка гледна точка не допуска съществуването на друг интелигентен живот. Абсурдността на тази гледна точка става очевидна, когато започнете да гледате на вселената обективно. Това ще ви учуди, ще предизвика голям интерес и внимание във вас. Това е много важно, защото светът е повлиян от Великата Общност и вие сте част от него.

Както физическият свят, в който живеете е повлиян от велики физически сили отвъд видимото, така и светът е повлиян умствено от интелигентния живот, който е свързан с вашия свят. Този интелигентен живот представя сили за добро и сили за невежество също така. Вие трябва да разберете фундаменталната истина: слаби съзнания са повлияни от силни съзнания. Това е истина, както за вашия, така и за всички останали светове. Отвъд физическото това не е така, но във физическият свят това е така. Това е причината да сте ангажирани, да развиете своето съзнание и да учите да отговорите на Знанието, което представлява добрата сила навсякъде във вселената. Като стенете по-силни, вие започвате да разбирате все повече и повече. Оттук и вашето съзнание трябва да бъде култивирано в Знанието, за да стане то по-силно и да служи на истинска кауза.

Всеки час днес повторете тази идея и в двете си дълбоки практически сесии се опитайте да се концентрирате върху думите, които ви даваме тук. Използувайте съзнанието си активно. Не му позволявайте да се отклонява и да търси убежище в малки и незначителни неща. Мислете за величието на тези идеи, но не се страхувайте от тях, защото страхът не е нужен. Това, което е нужно е обективност, за да можете да разберете величието на вашия свят, вашата вселена и вашата възможност в тях.

Упражнение 203:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 204

Днес ще съм спокоен/а.

Бъдете спокойни днес. Не позволявайте на негативните ви фантазии да представят образи на загуба и унищожение. Не позволявайте на тревогата да погълне концентрацията ви в Знанието. За да можете обективно да разгледате вашият свят и Великата Общност, в която живеете не трябва да подбуждате страх, а уважение – уважение за силата на времето, в което живеете и неговото значение за бъдещето, уважение за вашите качества и тяхната полза за света, който възприемате, уважение за величието на физическата вселена и уважение за силата на Знанието, което е дори по-велико от вселената, която виждате.

Напомняйте си да бъдете спокойни всеки час. Използувайте силата си и се посветете на това. Отдайте му се. В дълбоките си медитативни практики, използувайте думата РАХН, ако е необходимо и успокойте съзнанието си, за да може то да се потопи във величието на Знанието, на което трябва да служи. Бъдете спокойни днес, защото се учите да сте със Знанието.

Упражнение 204:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 205

Днес няма да съдя света.

Не позволявайте на съзнанието си да се противопоставя на себе си, като проектира обвинения към света. С обвинения светът е неразбран и съзнанието се превръща в бреме, вместо в придобивка за вас. Днешната идея изизква упражнения, дисциплина и приложение, защото вашето съзнание и съзнанията на света са неразбрани, неизползувани по предназначение и погрешно напъствани. Така вие се учите да използувате съзнанието си позитивно, като му давате истинска функция в служба на Знанието.

Не обвинявайте света днес. Не съдете света днес. Нека съзнанието ви бъде спокойно, като го наблюдавате. Знанието за света нараства постоянно. То нараства естествено. Идеята може и да говори за това, но тя не го съдържа. Знанието представлява смяна на вашата гледна точка, промяна на вашето изживяване, промяна на вашето изтъкване и трансформация на ценностната ви система. Това е доказателство за Знание.

Не обвинявайте света днес. Съзнанието ви е невинно, защото показва, че Знанието не е било приобщено към него. Какво друго би могло да направи то, освен да греши и сглупява? Какво друго би могло да направи, освен да изразходва големи ресурси? Човечеството може само да греши безЗнанието. Съзнанието може  да създава само фантазии. То може само да губи. Следователно то не заслужава осъждане. То заслужава прилагането на Знанието.

Упражнявайте се всеки час и не обвинявайте света. Не пропускайте часове без да практикувате. Посветете този ден на служба по този начин, защото без да съдите, вашата любов към света ще се възвиси  и ще се прояви естествено. В двете си дълбоки практики опитайте да потопите съзнанието си в спокойствие. Без обвинение и осъждане спокойствието е достъпно, защото е естествено. Без  осъждане вашето съзнание може да бъде спокойно. В спокойствието нямаобвинение или осъждане. В спокойствието любовта ще заструи от вас във всички посоки и ще продължи да го прави отвъд обхвата на сетивата ви.

Упражнение 205:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 206

Любовта се излъчва от мен сега.

Любовта се излъчва от вас и днес можете да опитате да изживеете това, като се освободите от тези неща, които го затрудняват. Без осъждане, без илюзии, без фантазии и без ограничението на човешкото възприемане, вие можете да разберете, че любовта се излъчва от вас. Вие ще видите, че цялата ви неудовлетвореност от живота е неспособността ви да изживеете и отдадете тази любов, която желае да се излъчи от вас. Това винаги е така без значение на ситуациите, в които неудовлетвореността ви нараства, защото не можете даизлъчвате любов. Оценяването на трудностите и проблемите могат несъмнено да прикрият този факт, но не могат да отхвърлят неговото съществуване.

Всеки час днес позволете на любовта да струи от вас осъзнавайки, че не трябва да се ангажирате с даден модел на поведение, защото любовта ще се покаже естествено от вас, като уханието на цвете. В дълбоките си упражнения, позволете на съзнанието ви да се успокои, за да може любовта да заструи от вас. Така вие ще разберете естествената функция на съзнанито си и величието на Знанието, което е във вас, но не е ваша собственост.

Не позволявайте на осъждания или съмнения към вас самите да ви отклонят от тази възможност днес. Без вашата намеса, любовта ще се лее естествено от вас. Не трябва да имате никакви претенции или  да се държите по някакъв специфичен начин, за да се случи това. С времето поведението ви ще представлява това, което се излъчва от вас естествено. Позволете на любовта да заструи естествено от вас днес.

Упражнение 206:

Две 30мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 207

Прощавам на всички, за които мисля, че са ме наранили.

Това изявление показва вашите намерения да имате Знанието, защото непрощаването е само обвинение на ситуацията, в която не можете да разберете и да изразите Знанието. Всичките провали са  ваши. Това може да ви изглежда като бреме в началото, докато не разберете голямата възможност, която то ви дава. Понеже всичките ви провали са ваши, вие разбирате, че всички корекциии са ви дадени и могат да бъдат приложени.

Чуждите провали не са ваши, но осъждането им е ваш провал. Следователно всеки провал, който поражда непрощаване във вас е ваш провал, защото чуждите провали нямат нужда от вашата коравосърдечност или вашето обвинение. На практика чуждите провали трябва да породят вашето състрадание, приложението на Знанието в бъдеще и нуждата да не обвинявате и да не се чувствате комфортно от това.

Знанието не е шокирано от света. Знанието не е ужасено. Знанието не е обезкуражено. Знанието не е оскърбено. Знанието разбира незначителността на света и грешките му. Това е защото то познава себе си и всичко,което не е Знание е само възможност за Знанието да бъде приложено отново. Така вашето нежелание да простите, е само възможност за вас да приложите Знанието отново.

Повтаряйте днешната идея всеки час и не подценявайте нейното значение за вас, които търсите начин да бъдете освободени от нещастието и скръбта. В двете си дълбоки практики мислете за всички тези, към които не чувствате прошка – личности, които познавате и такива, за които сте чули или за които сте мислили, личности, които са изпитали падение и провал. Те ще се появят в съзнанието ви, когато ги повикате, защото всички те чакат да им простите. Позволете им да се извисят един след друг. Като направят това, простете на себе си, че не сте използували вашето Знание. Когато се появат пред вас им напомнете, че сега се учите да използувате Знанието и няма да се измъчвате заради тях и те също не трябва да страдат заради вас. Желанието да простите е желание да реализирате Знанието и да го използувате, защото Знанието прогонва коравосърдечието, както светлината прогонва тъмнината. Това е така, защото има само Знание и нужда от Знание. Това е всичко, което вие вероятно можете да възприемете във вселената.

Двете си практически сесии посветете на това, да се изправите срещу тези, които сте обвинявали и си простете заради това, че не сте използували Знанието в разбирането си за тях и на връзките ви с тях. Направете това без никакво чувство на вина или себеобвинение, защото е невъзможно да не се провалите, когато не сте със Знанието и не го използувате. Приемете предишните си ограничения и се посветете на възприемане на света по нов начин, без обвинения и с величието на Знанието.

Упражнение 207:

Две 30 мин практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 208

Всички ценни неща за мен ще се проявят чрез Знанието.

Всички ценни неща в човешкия живот – любов, търпение, преданост, толерантност, прошка, истинска реализация, кураж и вяра – всички те естествено се издигат от Знанието, защото то е техният извор. Те са външно проявление на съзнанието, което служи на Знанието. Ето затова, те не трябва да бъдат насилвани от някого с тежка самодисциплина. Те се появяват естествено, защото съзнанието, което служи на Знанието може само да служи за пример на своето собствено величие и своите възможности. Това, което изизква самодисциплина трябва да преориентира фокуса ви, да преориентира предаността и службата ви. Вие или служите на Знанието или на заместителите на Знанието, защото трябва да служите и в двата случая.

Повтаряйте тази идея всеки час, за да можете да я възприемете през деня. В двете си дълбоки практики, ангажирайте съзнанието си активно, за да вникнете дълбоко в тази идея. Трябва да мислите конструктивно. Не се залъгвайте с образи, които намирате за забавни. Не осъждайте, само защото намирате нещо за дразнещо за вас и за другите. Учете се чрез упражнения да бъдете обективни използувайки съзнанието си. Опитайте да потопите съзнанието си дълбоко в себе си. Не се задоволявайте с обикновени неща, които намирате за приемливи.

Мислете си за примерите, за които споменахме днес, защото можете да разпознаете някои от тях. Всички важни и ценни неща ще се проявят от Знанието, защото Знанието е техния източник.

Упражнение 208:

Две 30 мин пректически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 209

Днес няма да съм жесток към себе си.

Не бъдете жестоки към себе си, като се опитвате да носите корона от тръни, която представлява вашите вярвания и предположения. Не се обременявайте с теглото на обвиненията и неспособността ви да прощавате. Не се опитвайте да насилвате съзнанието си да илюстрира тези качества, които желаете, защото те се появяват естествено от Знанието.

В замяна на това се потопете в спокойствие в двете си дълбоки практически сесии, отчитайки отново, че всичко, което истински цените ще бъде естествено показано чрез Знанието. Тези неща, които намирате за противни и отблъскващи ще отпаднат естествено. Така освободеното съзнание ще може да отдаде най-великия възможен дар на света.

Осмисляйте това всеки час, като се опитвате да използувате днешната идея във всичко, което виждате, чувате и вършите. Не бъдете жестоки към себе си днес, защото няма извинение за това. Позволете си да бъдете благословени, за да можете да благословите света. Опитайте да благословите света, за да можете и вие да получите благословия.

Упражнение 209:

Две 30 мин. практичски сесии.

Почасова практика.

Стъпка 210

Обобщение

Днес обобщете изминалите две седмици на подготовка прочитайки всеки урок, както е даден и припомняйки си практиката в този ден. В дългия си практически период днес още веднъж се опитайте да оцените напредъка в упражненията си. Опитайте да видите връзката между това, как използувате съзнанието си и какво изживявате в резултат на това. Погледнете живота си обективно без вина и обвинения, за да разберете истинското му събуждане и възраждане.

В дългата си практическа сесия днес използувайте съзнанието си активно за негово добро. Вие се учите да сте обективни за собствения си прогрес като ученици. Вие се учите да сте обективни за самото учене. Вие се учите да сте обективни, за да можете да виждате. Нека това Обобщение ви даде голяма перспектива за дейността на Знанието на света и присъствието му във вашия живот.

Упражнение 210:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка211

Имам велики приятели отвъд този свят.

Вие имате велики приятели отвъд този свят. Това е причината човечеството да желае да се присъедини към Великата Общност, защото Великата Общност представлява гранична линия за неговото истинско приятелство. Вие имате истински приятели отвъд вашия свят, защото не сте сами на света и не сте сами във Великата Общност на Световете. Вие имате велики приятели отвъд този свят, защото вашето Духовно Семейство има представители навсякъде. Вие имате приятели отвъд този свят, защото работите не само за еволюцията във вашия свят, но и за еволюцията във вселената. Това е истина, която преминава отвъд фантазията ви и отвъд вашите концептуални възможности.

Почувствайте величието на вселената в която живеете. Почувствайте възможностите, които имате да служите на Великата Общност, част от която сте и вие. Вие служите на големите си приятели на този свят и на приятелите ви отвъд, защото дейността на Знанието е навсякъде. Това е привличането на Бог. Това е приложението на добротата. Това е силата, която изкупва всички разделени съзнания и дава цел, значение и посока във вселената. Без значение от механизма на физическия свят, неговите ценности се определят от неговата същност и от неговата съдба, като и двете  са отвъд вашето разбиране. Разбирайки, че Знанието е значението, което движи света в правилната посока, вие можете да оцените и получите това, което ви дава цел, значение и посока в живота

Всеки час разглеждайте идеята, че имате приятели отвъд този свят, както в световете от видимия, така и от невидимия свят. Мислете върху това, че имате тази велика връзка. В двете си дълбоки практически сесии днес потопете съзнанието си в спокойствие, за да можете да почувствате тези неща. Не фокусирайте фантазията си върху тях, а потопете съзнанието си в спокойствие, за да може то да подари Знанието на вашето внимание и опит. Вие имате приятели отвъд този свят и те се упражняват днес с вас.

Упражнение 211:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 212

Аз черпя сила от тези, които практикуват с мен.

Вие черпите сила от всеки, който практикува с вас, защото всяко съзнание, което се свърже със Знанието влива сила във всяко друго съзнание, което прави същото. По този начин вие влияете на света и всеки, който иска да служи на истинската цел влияе на вас. Това противостои и противодейства на невежите и разрушителните сили на света и влияе на всички съзнания, които се събуждат от дълбокия си сън.

Имайте вяра в днешната идея, защото тя ще ви направи уверени, когато разберете, че вашето старание е изключително повлияно от старанието на другите. Това ще надмине всякакво чувство на празнота, което можете да имате. Това може да преодолее всяко чувство на двойственост, което засяга истинската подготовка, защото всички съзнания, които участват във възстановяването на Знанието, са в състояние да ви помогнат тук и сега.

Величието е с вас, величието на Знанието и величието на тези, които желаят да възстановят Знанието. С тях вие споделяте истинската цел, защото истинската ви цел пази живо Знанието на света. От Знанието всички добри неща са дарени на расите, за които са предназначени, независимо дали имат духовна или материална същност.

Всеки час повтаряйте тази идея и в двете си дълбоки практически сесии се опитайте да получите влиянието на всички, които се опитват да възстановят Знанието. Позволете на техните дарове да навлязат в съзнанието ви, за да можете да почувствате истинската оценка на живота и да започнете да разбирате значението и ефикасността на собствените ви опити като ученици на Знанието.

Упражнение 212:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 213

Аз не разбирам света.

Вие не разбирате света. Вие само го осъждате и се опитвате да разберете защо го правите. Светът ще се разкрие пред вас, когато го погледнете без резерви и ограничения. Тогава вие може да откриете, че вашите вярвания могат да бъдат полезни, като ви помагат да крачите напред в живота. Заради това не трябва да ограничавате вашето възприятие за вселената. Вие не можете да бъдете на света без вяра или предположения. Въпреки това вашите вярвания и предположения трябва да бъдат средство за служба на съзнанието ви, да му дадат временна структура и да може то да  включи естествените си възможности в положителен аспект.

Вие не разбирате света днес. Радвайте се, че това е така, защото вашето осъждане е неоснователно. Вие не разбирате света днес и това ви дава възможност да сте негови свидетели.

Повтаряйте тази идея всеки час, като наблюдавате света и си напомняйте, че не разбирате това, което виждате и сте свободни да гледате отново. Ако не сте свободни да наблюдавате означава, че се опитвате да оправдаете своите осъждания. Това не е наблюдение. Това е само забавление на вашите фантазии. В двете си дълбоки практики днес потопете съзнанието си в спокойствие, защото без бремето на опитите ви да оправдаете фантазиите си, вашето съзнание естествено ще потърси истинското си място в служба на Знанието. Вие не разбирате света днес и не разбирате себе си.

Упражнение 213:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 214

Аз не разбирам себе си.

Това не е изявление на неуспех или ограничение. Това е само изявление, което ви освобождава от вашите спънки. Как е възможно да разберете себе си, ако Знанието не ви е разкрило всички необходими неща? Как е възможно да разберете света, ако Знанието не ви е разкрило света? Това е чисто изживяване отвъд всички концепции и вярвания, защото концепциите и вярванията могат само да следват опита и да се опитат да осигурят структура, където опита може да се издигне отново. Няма начин вярванията, предположенията или идеите да имитират самото Знание.

Вие не разбирате себе си и света, защото разбирате само своите идеи, а те не са етерни. Следователно те не могат да осигурят солидна основа, в която да се намирате. Те само могат да се провалят и да ви заблудят, ако вие наистина разчитате на тях, а не на Знанието, което да разкрие вас самите и светът за вас.

Всеки час си напомняйте, че не разбирате себе си. Освободете се от бремето да оправдавате своите осъждания. Вгледайте се в себе си през двете си медитативни практики и си напомняйте, че не разбирате себе си. Сега сте свободни да се потопите в спокойствие, защото не се опитвате да използувате опита си, за да оправдаете фантазиите за вас самите. Вашето съзнание е свободно да бъде това, което е и вие сте свободни да оцените себе си.

Упражние 214:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 215

Моите Учители са с мен. Аз не съм сам/а.

Вашите Учители са с вас, те са зад вас. Те са много внимателни, за да не увеличат въздействието си върху вас, защото вие все още не сте готови да получите повече и да го използувате в своя полза. Разберете, че имате голяма помощ в живота си, защото Учителите ви са с вас, за да ви помагат и за да разберете и култивирате Знанието.

Първо, те трябва да ви помогнат да откриете нуждата си от Знание, защото вашите нужди за Знание трябва да бъдат напълно установени, преди да започнете възстановяване на Знанието. Вие трябва да разберете, че без Знанието животът е безнадежден, защото вие сте без цел, значение и посока. Тогава само вашите грешки могат да ви учат и вие можете да подкрепите чувството си да не прощавате.

Разбирайки провала на собствените си идеи, които да бъдат заместители на Знанието, вие можете да се обърнете към Знанието и да приемете неговите истински дарове. Тук всички неща, които истински търсите, ще бъдат задоволени смислено. Тук вие ще имате истинска основа в живота. Тук Небесата и Земята ще бъдат заедно във вас и разделението ще приключи. Тук можете да приемете ограниченията на физическото си съществуване и величието на духовния си живот. По този начин вашето завръщане към Знанието, е най-голямото ви преимущество.

Напомняйте си за тази идея всеки час и в двете си дълбоки медитативни практики днес се потопете в спокойствие, използувайки помоща на думата РАХН. Бъдете щастливи днес да получите това, което ви освобождава.

Упражнение 215:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 216

Съществува Духовно Присъствие в моя живот.

Духовното Присъствие в живота ви е винаги с вас, винаги готово да ви помогне и винаги напомнящо ви да погледнете отвъд вашите осъждания. То винаги ви осигурява подкрепа, съдействие и напътствие, толкова нужни, за да намалите грешките на съзнанието си, да увеличите правилните му действия и това да позволи на Знанието да се появи във вас.

Сега вие се учите да получавате и да уважавате това Духовно Присъствие и с течение на времето ще разберете важното му значение за вас и за света. Това ще генерира величие и смирение във вас и вие ще разберете, че не сте източника на величието си, а средството за неговото проявление. Това ще ви държи в правилно отношение и връзка към това, на което служите. В своите връзки вие получавате всички плюсове от това, за което казвате, че е ваше. Със Знанието обаче, вие няма да величаете себе си, защото ще разберете собствените си ограничения и огромната си нуждата от Знание. С това разбиране, вие ще можете да осъзнаете и приемете източника на живота. Така ще осъзнаете, че сте на света, за да служите на Знанието и че света трябва да бъде негов получател.

Във вашия живот има Духовно Присъствие. Почувствайте това всеки час, като повтаряте тази идея. В двете си дълбоки медитативни сесии се потопете дълбоко в Присъствието, защото това Присъствие без съмнение е с вас и желае да ви се отдаде днес.

Упражнение 216:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 217

Днес се отдавам на Знанието.

Днес се отдайте на Знанието, като практикувате с истинска отговорност и преданост и като не позволявате на собствените си идеи да ви ограничават и да взаимодействат с истинския ви стремеж. Така вие се отдавате на Знанието, като му позволявате да ви се отдаде по същия начин. Колко малко се изизква от вас и колко велика е вашата награда, защото с всеки миг, който прекарвате в изживяване на спокойствие или смислено участие на съзнанието ви, Знанието става все по-силно и по-присъстващо във вас. Вие може и да се учудвате и да се питате,”Какъв е моя дар за света?” Вашият дар е това, което получавате днес. Отдайте се на Знанието, за да може и то да ви се отдаде.

Припомнете си тази идея всеки час днес и се потопете в Знанието в двете си медитативни сесии. През цялата си практика показвайте желанието да се отдадете на Знанието, което изизква спокойствие и себеприемане.

Упражнение 217:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 218

Ще държа Знанието в мен днес.

Заедно със Знанието идва и Мъдростта, как да използуваме Знанието на света. Така Знанието е източника на разбирането ви, а Мъдростта е изучаване как да го използувате смислено и конструктивно на света. Вие още не сте мъдри, така че пазете Знанието във вас днес. Позволете му да укрепне и да израсте. То ще ви се отдаде естествено, без да се опитвате да го проявите целенасочено. С времето вие ще се научите на мъдрост, както чрез демонстрация на Знанието, така и чрез собствените си грешки. Вие сте извършили достатъчно грешки до сега в подкрепа на това, за което ви говорим.

Пазете Знанието в себе си днес, за да може то да расте във вас. Опитайте се да увеличите неговото присъствие към една или две личности за които виждате, че могат да го оценят, защото вашето съзнание за Знанието е още прекалено слабо и не може да устои на превратностите на този свят. То още не е достатъчно силно във вашите разбирания, за да може да отговори на силния страх и омразата, които се ширят по света. Знанието може да устои на всичко това без проблем, но вие, които се учите да сте приематели и средство за Знанието, не сте достатъчно силни, за да го сторите.

Пазете Знанието във вас днес, за да може то да расте. Напомняйте си за това всеки час, като носите този скъпоценен дар в сърцето си. В дълбоките си практически сесии, които не ви ограничават по никакъв начин се опитайте да се завърнете към голямата любов, за да можете да се потопите в истинска връзка със Знанието. С времето всички ограничения за проявата на Знанието ще бъдат премахнати, като се научите мъдро да използувате неговото съобщение в света. Но за сега пазете Знанието в сърцето си, за да може то да расте все по-силно и по-силно.

Упражнение 218:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 219

Няма да позволя на амбицията да ме заблуди днес.

Знанието пониква във вас сега, затова не позволявайте на вашата амбиция да ви заблуди. Амбицията е породена от личните ви нужди за признание и презастраховане. Това е опит да противодействате на страха, като контролирате мненията на другите. Тук вашата амбиция е разрушителна, но както и други умения на съзнанието ви, с времето и тя може да послужи на величието на Знанието. Вие не сте достигнали до тази фаза още; следователно не се опитвайте да употребите вашето Знание, защото трябва първо да го получите, а не да го използувате. Във възможността си да получите Знанието, се крие успеха ви да го откриете, за да може то да ви служи и да ви бъде полезно.

Не позволявайте на амбицията да ви отведе там, където не можете да отидете. Не и позволявайте да злоупотреби с вашата виталност и енергия. Учете се да сте търпеливи и спокойни със Знанието, защото Знанието има собствена цел и посока в живота, които вие се учите да следвате.

През днешните си почасови упражнения и в медитациите си, се опитайте да бъдете без амбиция, защото не знаете какво да сторите със Знанието. В дългата си медитация се освободете от амбицията, за да можете да се потопите в спокойствие и да напуснете физическия свят.

Упражнение 219:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 220

Днес ще бъда сдържан, за да може величието да расте в мен.

Бъдете сдържани без значение, че разпознавате способностите, които са вредни или ненужни за възстановяване на Знанието. Сдържайте се, за да може Знанието да расте във вас. Това не е ограничение, което си поставяте. Това е използуване на вашето съзнание и сила за култивиране на съзнателност за Великата Сила във вас и начин да и позволите да се въздигне, да ви напътства и води.

В днешния урок, както и до сега вие се учите да разпознавате източника на Знанието и средството, което носи то и да не ги обърквате. Учете се на въздържание днес, за да може Знанието да расте във вас. Не си мислете, че въздържанието е само израз на минало поведение, където сте ограничавали това, което е било истинско във вас. Днешната ви задача не е да учите формата на съзнателно въздържание, което представлява израз на вашата сила и самодисциплина. Вашата сила и самодисциплина трябва да бъдат упражнявани, за да укрепнат, защото вашето тяло и съзнание са средството носещо Знанието и като такива, те трябва да се развиват и укрепват.

В дълбоката си практика днес, както и в почасовите си упражнения се въздържайте от тези форми на мислене и поведение, които могат да предадат Знанието ви, за да можете да се потопите в спокойствие и мир. В тези въздържания ще откриете свободата, която е отвъд този свят и е в него, защото свободата е дар на Знанието.

Упражнение 220:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 221

Днес мога да съм объркан.

Не оценявайте объркването си като провал. Не разглеждайте объркването си като нещо, което ви излага на опасност или ви подценява. Объркването ви означава, че разбирате ограничеността на вашите идеи и предположения. Трябва да загърбите това, за да може Знанието да бъде очевидно за вас, защото Знанието има отговор независимо от всички важни решения, които трябва да осъществите днес. Това не е отговор, който можете да откриете измежду други отговори, които си давате или които други осигуряват за вас.

Следователно позволете на всичко, което замества Знанието да ви напусне. Не се притеснявайте да се чувствате объркани, защото когато сте объркани Знанието може да се появи естествено от вас. Това представлява вашата свобода, защо свободата ви дава право да сте объркани.

Напомняйте си за тази идея всеки час и не се задоволявайте с обикновени обяснения или предположения за нещо. Трябва да осмислите дълбоко тази идея и да разберете истинското и значение за вас, което ще се разкрие естествено с времето. Позволете си да бъдете объркани, защо вие сте объркани и трябва да започнете оттам, от където сте. Знанието е с вас. Свободни сте да бъдете объркани. В дългите си практически сесии днес се потопете в спокойствие, независимо дали сте объркани или не, защото спокойствието, благоволението и мира винаги са на ваше разположение.

Упражнение 221:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 222

Светът е объркан. Аз няма да го осъждам.

Единственото осъждане, което можете да отправите към света, е че той е объркан. Това осъждане не трябва да съдържа ярост, тъга, омраза или отмъщение. Това осъждане не трябва да бъде някакъв вид атака. Светът е объркан. Не го осъждайте. Как е възможно да не е объркан, когато Знанието не му е познато? Вие можете да погледнете своя живот до сега и да разберете размера на своето объркване. Как може да бъде по друг начин, когато не сте били със Знанието, въпреки че то е било винаги във вас? Вие започвате да възстановявате Знанието и то естествено ще се проявява все по-често чрез вас. Това е велик дар, който се учите да получавате. Това е дар, който човечеството ще се учи да получава чрез вас.

Всеки час наблюдавайте светът и неговите действия без осъждане, защото светът е объркан. Ако страдате днес не се осъждайте, защото вие сте объркани. В дълбоките си практически сесии се потопете в спокойствие. Вие го правите, защото желаете да бъдете спокойни. Това е дар, който си правите сами и отдавате себе си, за да го получите. Тук няма подател и получател, защото подаръкът въздейства на вас и на вашия Източник и по този начин знанието и неговото средство само се потвърждават едно с друго.

Светът е объркан. Той е без Знание, но вие сте дар за света, защото днес се учите да получавате Знанието.

Упражнение 222:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 223

Днес ще получа Знанието.

Всеки час в двете си дълги практически сесии днес получавайте Знанието. Отдайте себе си, за да го получите. Това е упражнението ви за днес. Всичко останало е форма на объркване. Няма нещо в живота ви, което да замени днешната практика за вас, защото Знанието благославя всички неща във и извън вас. То прогонва това, което не е нужно и целенасочено ви включва в това, което е истински нужно за вас.

Завърнете се към Знанието без значение на обстоятелствата в живота ви. Получете Знанието, за да имате спокойствие на света и за да разберете собствената си цена и значение.

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 224

Обобщение

Днес практикувайте обективно и обобщете практиката си през последните две седмици. Още веднъж прочетете уроците си за съответния ден и си спомнете практиката в него. Започнете с първата практика за двуседмичния период и продължете напред стъпка по стъпка. Укрепвайте своите умения да наблюдавате прогреса си обективно и установете какво се случва, когато се справяте добре с практиката и когато не го правите толкова успешно. Представете си за момент, че наблюдавате с очите на своите Учители, които ви следят отдалеч. Те не ви обвиняват. Те само отбелязват вашите силни и слаби страни, усилвайки първите и намалявайки ефекта на вторите. Като се учите да наблюдавате своя живот обективно, вие ще се научите да го наблюдавате през очите на вашите Учители. Това е наблюдение със Знанието. Това е наблюдение без осъждане. Правейки това, вашето съзнание става средство на Знанието и Знанието ще ви дари с всички идеи и дейности, които се истински полезни за вас.

Нека вашите практически сесии днес бъдат във ваша полза. Използувайте съзнанието си целенасочено и не му позволявайте да се разсейва. Преодолейте навика си да мислите безцелно. Преодолейте навика си да се занимавате с глупави и безсмислени неща. Опитайте чрез Обобщението днес, да покажете на себе си, че сте истински ученици на Знанието.

Упражнение 224:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 225

Днес ще бъда сериозен и весел.

Няма противоречие в днешното съобщение, ако го разберете правилно. Да сте сериозни в живота означава, да получите неговото благоволение, което ще ви направи щастливи. Следователно трябва да сте много сериозни със себе си, защото сега се учите да бъдете средство за Знанието и трябва да сте много щастливи и безгрижни, че Знанието е във вас. Това е истинското приложение на вашето съзнание, защото сте весели с това, което е весело и сте сериозни с това, което е сериозно. Съзнание, което е сериозно на повърхността и безгрижно вътрешно ще бъде напълно хармонично. Това ще бъде съзнание, в което Небето и Земята се докосват.

Благословията, която ще получите днес, ще породи щастие и истинско оценяване, но за това ще бъде нужно вашето сериозно участие, вашето искрено посвещение и използуването на физическите и психическите ви способности. Вашите силни страни са вашето щастие и то е подсилено от използуването на истинските ви възможности.

Мислете за това всеки час днес и си повтаряте тази идея.  Използувайте съзнанието си сериозно, когато медитирате, за да може то да изпита веселието и голямата радост на Знанието. Така ще разберете, че днешната идея се покрива напълно със своето значение. Така вие няма да бъркате това, което е сериозно с това, което е щастливо. Това ще ви даде голямо разбиране за света.

Упражнение 225:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 226

Знанието е с мен. Аз няма да се страхувам.

Знанието е с вас и когато сте със Знанието, няма да се страхувате. С течение на времето, като се научите да бъдете със Знанието, страхът ви ще става все по-повърхностен и второстепенен за вашето изживяване. Значението на днешната идея трябва да бъде разпознато в светлината на факта, че съзнанието ви е ангажирано със страха по навик толкова много, че това затруднява употребата и приложението на Знанието за вас. Това е трудно, само защото съзнанието ви е ангажирано със страха от миналото. Навиците могат да бъдат преодолени. Нови мисли и поведения могат да бъдат наложени и усилени. Това става чрез използуване на съзнанието и е резултат на редовни упражнения.

Днешната практика е да бъдете със Знанието, което ще премахне всички навици, хвърлили булото си върху вас и върху света. Съществуването на света е практика и форма на служба. Днес упражнявайте истината като и служите и по този начин всички грешки ще намалеят. Тяхната основа е премахната и вие ще започнете да учите нов път по който да бъдете на света, нов път по който да се включите към света и да имате по-стабилна основа, чрез която да използувате мисловните и физическите си умения.

Всеки час бъдете със Знанието. Отхвърлете страха и си напомняйте, че Знанието е с вас. Напомняйте си, че и вашите Учители са с вас. Напомняйте си, че учениците, които са заети с възстановяване на Знанието навсякъде са с вас. По този начин светът става малък и вие ставате големи. В дълбоките си практики опитайте да бъдете свободни, за да изживявате Знанието. Проникнете дълбоко в спокойствието на съзнанието, докато то се слива с присъствието на любовта.

Упражнение 226:

Две 30 мин. сесии.

Почасова практика.

Стъпка 227

Днес няма да си мисля че знам.

Началните ученици винаги си мислят, че знаят неща, които не знаят и винаги си мислят, че не знаят неща, които знаят. Това изизква  голямо прецизиране, а също така откриване на истинското и фалшивото и възможност чрез този контраст да бъдат разграничени двете. С времето ще се научите да разграничавате истинското от фалшивото и няма да се заблуждавате от опитите на фалшивото да имитира и подражава на истинското.

Всеки час днес си напомняйте да не мислите, че знаете. Да си мислите, че знаете е само форма на замяна. Вие или знаете или не. Мисленето по този начин само подкрепя или отхвърля това, което знаете. Но мисълта, че знаете е мисъл без Знание, а това винаги е безсмислено и поражда объркване и съмнение във вас.

Не се заблуждавайте с мисли, че знаете в дълбоките си медитативни сесии днес и още веднъж се завърнете към истинското изживяване на Знанието. В мир и спокойствие се отдайте напълно на практиката днес. Знанието е изживяване и опит и ще породи свои собствени идеи. То ще стимулира и подкрепя тези форми на поведение, които наистина подкрепят вашата същност. Не бъдете съгласни с неща, които си мислите че знаете, защото това е само още една форма на отричане, която ще ви направи нещастни.

Упражнение 227:

Две 30 мин. практики.

Почасова практика.

Стъпка 228

Днес няма да съм беден.

Не трябва да сте бедни, защото бедността не е вашето наследство, нито е истинската ви съдба. Не бъдете бедни днес, защото Знанието е най-голямото богатство и веднъж, когато му дадете възможност да се появи в съзнанието ви, то ще генерира естествено своето присъствие на света. То започва да балансира и хармонизира съзнанието, което е негово средство и започва да предава специфични неща на специфични хора по специфичен начин. Това е гения, който е във вас. Как можете да сте бедни с такъв дар? Само себеосъждащите ви идеи и поведение могат да предизвикат бедност.

Следователно днес наблюдавайте все по-дълбоко тези неща, които са някъв вид пречка за вас. Мислете върху това всеки час днес. В двете си дълбоки практически сесии, използувайте съзнанието си активно и се опитайте да различите специфичните форми на самозаблуда и самозабрана. Правете това без осъждане, но с обективност, която е необходима, за да видите ясно себе си. Не се тревожете, че съществуват толкова изкусни форми на самозаблуда. Те са много сходни помежду си. Тяхната сложност и размери са маловажни, когато ги разпознаете. Всички те са породени от страха и опита ви да го компенсирате, като се включите в илюзията и като се опитате да спечелите подкрепата на другите. Всички идеи без Знание служат на тази цел директно и индиректно. Истинската цел е великата сила отвъд идеите, които са за истинска служба, каквато е голямата сила отвъд всички дейности и поведения, които са за истинска служба.

Днес Ние ще наблюдаваме за затруднения, но не със срам, вина или тревога. Опитайте само да заздравите присъствието и приложението на Знанието и да се подготвите, за да бъдете по-добро средство за Знанието на света. Това е целта на днешната ви практика. Следователно упражнявайте се с истинска отдаденост. Вие сте по-велики от грешките, които възприемате и те не могат да ви заблудят, ако ги наблюдавате обективно.

Упражнение 228:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 229

Няма да обвинявам друг за моята болка.

Днешната идея преставлява изключителна промяна в разбирането. Тя обаче трябва да бъде породена от Знанието, за да бъде наистина ефективна. Нейното значение не е очевидно в момента, защото вие скоро ще откриете, че съществуват много ситуации, в които другите изглеждат напълно отговорни за вашата болка. Ще бъде много трудно да промените мисленето си по навик, с което живеете и да отхвърлите предположенията, че другите са причина за вашата болка. Не така ви вижда Знанието и вие трябва да спрете да се възприемате по този начин.

Болката винаги е резултат от решенията, които сте извършили в отговор на някакъв стимул около вас. Тялото ви изпитва физическа болка ако е стимулирано, но това е по-скоро отговор на сетивата. Това не е истинската болка, която ви наранява. Болката, която ви измъчва е короната от тръни на вашите идеи и предположения, на собствените ви опасения и грешната информация, на това да не прощавате на света и на себе си. Това причинява болка в съзнанието и в тялото ви. Това е болката, която желаем да ограничим днес.

Следователно определете днешната идея като форма на лек срещу болката. Ако някой друг е причина за вашата болка, няма друг лек освен да атакувате или да промените тази личност. Но дори опита ви да промените някого към по-добро, ще бъде форма на атака, защото  вашия алтруизъм ще съдържа омраза и възмущение. Следователно няма лек за болката, ако причината е извън вас, но има лечение за всяка болка, когато Знанието е с вас.

Следователно всяка болка трябва да бъде отчетена като резултат на собствените ви решения. Тя трябва да бъде разгледана като резултат от собствените ви интерпретации. Може и да чувствате, че сте наранени от някой друг или от света. Това чувство е в съзнанието ви и не трябва да бъде отхвърляно, а трябва да погледнете отвъд него към неговият източник и към механизма на неговото появяване. За да сторите това обаче, трябва да използувате своите умения. Това ще ви даде голяма сила. Ще можете да сторите това, защото Знанието е във вас и защото със Знанието можете да сторите всичко, което Знанието желае от вас да сторите.

Без осъждане светът ще бъде толкова свободен, че ще може да се възстанови сам. Следователно всеки час повтаряйте тази идея и осмислете нейното значение. Потопете се дълбоко в нея и открийте нейното значение за вас. В дългите си практически сесии се потопете в тишина и спокойствие, защото без осъждане на света и себе си, съзнанието ви вече е спокойно.

Упражнение 229:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 230

Измъчвам се, защото съм объркан.

Вашето страдание е породено от объркването. Бъдете объркани, за да разберете истинския път на възстановяването. Обърква ли ви подобна идея? Може и така да е, защото хората не признават, че са объркани. Те лъжат и заблуждават казвайки, че са уверени, когато са объркани; те обвиняват другите, за да оневинят себе си или се самообвиняват, за да извинят другите. Така всичко става много объркано.

Когато разберете, че сте объркани, тогава можете да възстановите своята увереност. Ако не признаете, че сте объркани, вие ще използувате заместители на увереността в себе си и на света и така ще отдалечите себе си от възможността да възстановите своята увереност. Затова трябва да разберете, че объркването е източника на вашето страдание и трябва да сте объркани, за да познаете истинското си затруднение. Разбирайки затрудненото си положение, вие ще разберете голямата нужда от Знание и това ще породи във вас преданост и усърдие, които са необходими, за да получите вашето наследство.

Повтаряйте тази идея всеки час днес и не забравяйте да сторите това. В дългите си практически сесии използувайте активно съзнанието си, за да разберете дълбочината и значението на днешната идея. Разберете обективно всички чувства и мисли, които я подкрепят, както и тези, които са против нея. Бъдете много внимателни, за да разберете всяко неодобрение, което вашето съзнание има към днешната идея. Тогава разпознайте силата на тази идея в собственото си съзнание. Това ще ви помогне да разберете утройството на съзнанието ви. Всичко това е част от вашето обучение, като ученици на Знанието. Опитайте се да разберете днешната идея и не се задоволявайте с обикновени отговори  и обяснения, защото днешната идея съдържа дар, който все още не сте изпитали.

Упражнение 230:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 231

Повикан съм на този свят.

Повикани сте на този свят, но не за това за което си мислите. То ще се появи от вашето Знание, когато дадете възможност на Знанието да се появи в съзнанието ви. Вие сте повикани на този свят, за да осъществите специфични дейности тук. Целта ви на този свят е да възстановите Знанието у себе си и да му позволите да се прояви само. Това обикновено изявление на вашата цел е дълбоко по своята същност и голяма част от него трябва да бъде осъществена във времето.

Вие сте повикани на този свят и сте тук, за да осъществите нещо като за тази цел притежавате съзнание, специфична и различна от другите природа. Когато осъзнаете вашия зов, ще разберете защо мислите и действате по начина, по който го правите и всичко ще бъде на правилното си място в хармония и баланс. Това ще заличи обвиненията, които изпитвате към себе си, защото все още не сте разбрали своята полезност. С други думи вие сте създадени за нещо, което все още не разбирате. Вие ще се съпротивлявате на своята природа мислейки си, че тя ви ограничава по някакъв начин. С времето обаче ще разберете, че тя е безценен източник за реализация, защото вие сте повикани на света.

Всеки час си напомняйте, че все още не знаете защо сте повикани.  Вие ще можете да откриете истината без да правите някакви предположения. В дълбоките си практически сесии днес се потопете в тишина и спокойствие, използувайки още веднъж думата РАХН, ако е необходимо. Това е ден на подготовка за вас, за да разберете защо сте повикани на света. Това е ден отдаден на Знанието, далеч от неверни предположения и самозаблуди. Този отдаден на Знанието ден ви приближава до момента, в който ще разберете защо сте повикани и това ще ви се разкрие естествено без помощта на вашите предположения, когато вие и тези, с които трябва да бъдете във връзка сте готови за това.

Упражнение 231:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 232

Моят зов в живота изизква развитието на другите.

За да можете да приемете повика в живота си, не е достатъчно само вашето развитие, но и прогреса на тези, с които ще бъдете в пряка връзка. Това е така, защото целта на вашия живот включва връзки  с други личности, а не е само индивидуален стремеж за вас. Това не е личностно осъществяване. В действителността не съществува индивид, който е напълно откъснат от останалите, защото индивидуалността има значение само в смисъл на изразяване на това, което свързва и включва целия живот.

Следователно днес развивайте мъдростта и разберете, че истинското ви развитие и осъществяване зависи от развитието и осъществяването на останалите. Не си мислете, че знаете кои са тези индивиди, защото още не сте ги срещнали. Някои от тях са в този свят, други са отвъд него, а трети може изобщо да не са от вашата среда.

Как тогава да продължите, когато вашето развитие до някаква степен зависи от други? Продължавайте като се отдадете на вашата подготовка. Силата на това, което вършите ще даде сила на тези, с които ще сте свързани чрез повика в живота ви. Вие сте във връзка, защото си влияете и въздействате едни на други. Колкото повече се приближавате до Знанието, толкова по-близо до вас ще са и другите. Колкото повече се въздържате, толкова повече задържате и тях. Вие не можете да видите механизмът, по който се случва всичко това, защото трябва да сте отвъд този свят, за да сте в състояние да го видите. Вие обаче можете да разберете идеята, по която всички съзнания си въздействат и по-специално тези, които са предназначени да имат връзка в живота.

Следователно вашият напредък зависи от собствените ви усилия и от усилията на другите. Усилията на другите обаче, са допълнени и подсилени от вашите усилия. По този начин вашите успехи са дадени да ги осъществите, но и вашия успех ще ви слее с живота и ще задълбочи съдържанието и изживяването на връзките отвъд това, което вие сте могли да изживеете.

В почасовите ви практики, както и в медитациите си бъдете  спокойни и позволете на усилията ви да помагат на другите, които от своя страна ще подкрепят вашите усилия. Нека вашето взаимно отдаване да бъде източник на сила, която вие ще изпитате днес и която ще бъде изживяна от тези, които вие все още не сте срещнали в този живот.

Упражнение 232:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 233

Аз съм част от Велика Сила за доброто на света.

Това изявление е абсолютно вярно, въпреки че е трудно да бъде разбрано от гледна точка на разделението. Не се очаква от вас да разберете днешната идея, но въпреки това тя ви е дадена, за да можете да почувствате нейната сила и потенциал, защото бидейки представители на истината, бихте могли да я откриете и да изживеете Знанието. Най-голямата възможност за всяка идея е – да се превърне във вход към Знанието.

Ето защо тази идея трябва да бъде разгледана много внимателно. Трябва да разберете ограничеността на отделената гледна точка и да не се опитвате да преценявате значимостта на днешната идея. Не можете да я осъждате. Можете само да и отвърнете или да я отхвърлите, защото нейната истина е по-голяма от вашата моментна интерпретация. Осъзнавайки сегашната си ограниченост, ще можете да се доближите до великото, защото без да се опитвате да браните това, което ви отслабва, можете да откриете пътя към това, което ви прави по-силни и което ви дава цел, значение и посока.

Вие сте част от Велика Сила за добро, защото тази сила е подкрепяна и направлявана от Знанието. Знанието е отвъд това, което един индивид може да притежава. Следователно няма „ваше” или „мое” знание; има само Знание. Това са само мои, ваши и техни интерпретации и те могат да породят противоречия, но Знанието е Знание. То води хората заедно напред; то ги и резделя. Ако това се разбере напълно от спокойствието и обективността, неговата истинска посока може да бъде разкрита и следвана.

Станете по-силни днес, като повтаряте тази идея всеки час. Знайте, че всичките ви усилия в името на Знанието са допълнени от тези, които се упражняват с вас – тези, които вие можете да видите и тези, които не можете да видите. Във вашите по-дълбоки практики позволете на вашатасамодисциплина, която ви подготвя да влезете в тишина и мир, да бъде надградена.Така вашето постижение днес ще подкрепи усилията на всички, които практикуват и на всички, които отучават фалшивото и изучават истинското заедно с вас.

Упражнение 233:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 234

Знанието помага на хората по всякакъв начин.

Знанието активира всички психически и физически способности за добро. То направлява всички личностни стремежи, които са в услуга на човечеството. В изкуствата, в науката, във всички начинания, в обикновените жестове и в най-великите дела, Знанието демонстрира велик живот и увеличава най-големите качества в личностите, които са във връзка с него.

Знанието е велико и затова вие не трябва да го свързвате само с големи неща, защото Знанието може да се прояви дори и в най-незначителната дума или жест и по този начин те също да имат огромен ефект върху другите. Силата на Знанието в личността активира силата на Знанието в други личности и така стимулира и подкрепя обновлението на живота в съзнанията, които съществуват в отлъчените фантазии. Когато сте на света, вие не можете да разберете потенциала на всичко това, но можете да го изпитате във вашия живот и да го видите демонстрирано в контекста на връзките, в които сте включени сега.

Не си мислете че знаете. Вие или знаете или не. Помнете това заради вероятността да се заблудите, защото още нямате волята да се изправите срещу себе си изцяло страхувайки се, че това което ще откриете, ще ви обезкуражи и унищожи. Когато обаче се изправите срещу себе си, всичко което ще откриете ще бъде Знание.

В дълбоките се практики днес се отдайте на спокойствие още веднъж и използувайте методите, които сте научили до сега. Не позволявайте на нищо да ви отдалечава от вашата цел. Вие сте част от Велика Сила и тази Велика Сила ви подкрепя.

Упражнение 234:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка  235

Силата на Знанието е очевидна за мен.

Ще ви е нужно време, за да разпознаете силата на Знанието, защото то е далеч по-велико, отколкото сте си представяли. То обаче е и много по-обикновено и по-фино, отколкото бихте могли да разберете. То може да бъде видяно в невинните детски очи; може да бъде изразено във величието на движението на галактиките. То може да се прояви както в най-малкото, така и в най-великото действие.

Приемете, че едва започвате да откривате присъствието на Знанието във вашия живот и в живота навсякъде. Това се определя от вашата възможност за Знание, което заедно с желанието ви за Знание вие култивирате сега. Ето затова се упражнявате на спокойствие и тишина ден след ден и прекъсвате своите практики само, за да практикувате активно включване на съзнанието си за големи цели. Така практикувайки всеки ден, вие изграждате вашите способности и желание за Знание и по този начин практиката ви развива вашата способност да изживявате Знанието.

Вие започвате да разпознавате присъствието на Знанието, силата на Знанието и доказателството за Знанието. Напомняйте си всеки час и не забравяйте това, като още веднъж в дълбочината на практическите си сесии се отдайте на тишина и спокойствие, защото това ще изличи обвиненията и липсата на прошка във вас и ще ви разкрие силата на Знанието, което сега се учите да приемате.

Упражнение 235:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 236

Със Знанието знам какво трябва да върша.

Със Знанието ще знаете какво да вършите и ще бъдете толкова убедени и силни, че съмненията и противоречията ви ще намалеят драстично. Трябва да сте готови да действате и трябва да действате смело и решително. Ако сте загрижени да браните вашите идеи и физическото си тяло, вие ще се страхувате от Знанието и ще мислите, че Знанието ви води към нещо рисковано и опасно. Знанието може само да бъде демонстрирано. Неговият дар трябва да бъде изживян. То може да бъде изживяно и почувствано, като се приеме неговото присъствие и се следва неговата посока.

Със Знанието ще знаете какво да сторите и увереността ви ще надвиши многократно увереността, която сте имали и демонстрирали досега. Съмнението във вас може да продължи дори и със Знанието, но Знанието е много по-велико и цялото ви същество ще бъде ангажирано в действията. Само нищожността на съмненията, породени от фалшивите ви вярвания, може да спори с него. Техните аргументи обаче са патетични и жалки и нямат дълбочина и убеденост.

Знанието ще се движи във вас от време на време, защото то наблюдава в тишина всички неща, докато е готово да се намеси и да действа, а когато действа, то действа! Така вие ще се учите да бъдете спокойни на света със Знанието и когато действате ще го направите ефективно и резултатно. По този начин, вие може да бъдете едновременно личности на действието и на съзерцанието, защото съзерцанието ви ще бъде дълбоко и смислено и действията ви също така ще бъдат дълбоки, смислени и решителни.

Със Знанието ще знаете какво да вършите. Не си мислете, че знаете какво да правите, докато не сте със Знанието и то не ви покаже какво да сторите. Не правете жалки опити да разрешите проблемите си, защото без Знанието опитите ви ще бъдат незначителни и ще увеличат вашето разочарование.

Всеки час повтаряйте днешната идея и я обмисляйте. В дълбочината на дългите си сесии, използувайте уменията, които сте усвоили досега, за да се потопите в тишина и спокойствие. Когато Знанието е спокойно и вие бихте могли да сте спокойни. Така, когато Знанието провокира действие, вие ще можете да действате и тогава решението, което имате ще бъде по-добро, отколкото сте си представяли.

Упражнение 236:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка  237

Едва започвам да разбирам значението на живота си.

Вие едва започвате да разбирате значението на вашия живот. Това разбиране ще се появи естествено, без да се опитвате да го оформяте като идея. Значението и целта в живота ви ще се разкрие и ще се прояви днес и утре и в следващите дни, защото Знанието е много обикновено и фундаментално. Така интелекта ви може да бъде използуван, за да се справи с физическите нужди в живота ви, с особеностите в живота ви и с механизма на живота ви, защото това е приложението на интелекта. Величието на Знанието осигурява цел, значение и посока, които интелекта никога не може да осигури. Следователно интелектът е дарба, чиято истинска функция е тук, защото той служи на величието на Знанието.

Вие едва сега започвате да разбирате значението и същността на Знанието. Не си мислете, че вашите заблуждения до сега са достатъчни за нуждите ви, защото сте начални ученици на Знанието и като такива, няма да грешите като разчитате само на предположенията си. Началните ученици правят малко на брой грешки и са нетърпеливи да узнаят всичко необходимо за тях. Днес бъдете начални ученици. Осъзнайте колко малко знаете и колко много трябва да учите. Имате цял живот да учите това и живота ви може да бъде активиран и укрепен отвъд това, което сте установили до сега. С времето величието, което носите с вас ще се прояви чрез вас и вашите действия, както велики така и обикновени.

Днес в двете си дълбоки медитативни сесии се потопете в спокойствие като продължавате да култивирате усещането си за Знание. Участвайте в практиката си като търпелив градинар, който не изизква от всички плодове реколта днес, а който разбира сезоните на растежа и промяната. Мислете по този начин, защото с времето ще разберете обективно как човешките същества се развиват и растат, и какво носят с тях. Когато напуснете този свят,ако сте успели да развиете Знанието и му дадете възможност да отдаде всичките си дарове на света, вие ще сте подготвени да бъдете едни от Учителите на тези, които остават отвъд. Така вие ще осъществите учението си на света, като допринесете всичко, което сте придобили на света за другите. Така вашият дар е осъществен и техният е по-далечен.

Вие едва започвате да разбирате тези думи. Укрепете вашият опит за Знанието днес, за да можете да задълбочите осъзнаването на тези думи. Повтаряйте тази идея всеки час, за да могат всички ваши действия и връзки в каквато и среда да се намирате, да са благоприятни за вашата практика, защото няма събитие и взаимодействие, което Знанието да не може да благослови и хармонизира.

Упражнение 237:

Дме 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 238

Обобщение

Би трябвало за започнем двуседмичното ви Обобщение с този призив: „ Аз съм пратен/а на света, за да служа на Духовното ми Семейство, което служи на този свят и на всички светове във физическата вселена. Аз съм част от Велика Сила за добро и съм начален ученик на Знанието. Аз съм признателен/а за дара, който ми е даден и който сега започвам да разбирам. Аз ще продължа своята практика днес с абсолютна преданост и вярност, за да мога да оценя значението на своя живот”.

Следвайки тази зов започнете дългото си Обобщение. Започнете с първия урок от двуседмичния ви период обобщавайки инструкциите и практиката си и продължете напред ден след ден. Когато завършите вашето Обобщение, още веднъж повторете призива за днес и прекарайте няколко минути в мълчание. През това време на спокойствие, започнете да чувствате силата на това, което вършите. Силата на Знанието и благословията, която е дарена на света е това, което вие ще учите да получавате и да проявявате в следващите дни и седмици.

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 239

Свободата е моя днес.

Свободата е ваша, вие, които сте със Знанието. Свободата е за вас, вие, които не трябва да се товарите с бремето на ненужното мислене и спекулации. Свободата е за вас, вие, които можете да се посветите на единствената си цел и на специфичните задачи, които произлизат от тази цел. Каква по-голяма свобода от това да използувате вашето Знание и да изпълните неговата съдба на света? Нищо друго не може да се нарече свобода, защото всичко останало е само свобода да сте в хаос, който се изражда в нещастие.

Вие сте свободни днес, за да позволите на Знанието да бъде с вас. Днес в почасовете си упражнения и в двете си медитативни практики помнете, че сте свободни. Когато имате свободата да сте със Знанието в медитативните си практики се потопете в спокойствие и не позволявайте на някакво чувство, идея или мисъл да ви разсейва от това изживяване на голямата свобода, избягвайки от света в Знанието.

Тези практики са много важни за вашето цялостно благополучие. Резултатът от това ще ви даде ключ към Знанието във всичките ви външни усилия, като се учите да бъдете в мир със Знанието и като се учите да следвате Знанието, когато то упражнява своята Мъдрост на света. Вие сте свободни днес да сте със Знанието, защото днес сте свободни.

Упражнение 239:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 240

Малките идеи не могат да задоволят нуждата ми от Знание.

Великите идеи, фантастичните образи или прекрасните вярвания не могат да задоволят нуждата ви от Знание. Идеите могат да ви подготвят за вашия път, но не могат да ви отведат на пътешествието. Те могат да ви говорят за велики неща, които ви очакват, но не могат да ви отведат там, защото Знанието трябва да ви води към съдбата и осъществяването ви. С идеите вие стоите в началото, сочите пътя за останалите, но не можете да вървите по него.

Когато пътувате със Знанието, то ще разшири себе си чрез идеите. То ще се увеличи чрез действията, чрез жестовете и чрез всички средства за комуникация на този свят. Следователно не се задоволявайте само с идеи. Не си мислете, че само чрез спекулации с идеи разбирате естеството на Знанието и неговото истинско приложение на света. Тези неща могат да бъдат изживяни и наблюдавани, но личностите, които ги изживяват и наблюдават  трябва да бъдат съсредоточени в своята истинска същност.

Следователно не се задоволявайте с малки неща, вместо величието на вашето истинско същество и вашата цел на света. Завърнете се към Знанието и бъдете благодарни на идеите, че са ви упътили в тази посока. Но също така разберете, че силата която може да ви води, силата която ви дава, силата да се готвите и участвате, е родена от голямата Мъдрост и Знание, които са във вас. Това изизква Знанието да следва Знанието и Знанието да се готви за Знание. Така Знанието се упражнява, дори когато го приближавате.

Не бъдете само с вашите идеи в началото на пътешествието ви. Не приемайте малките неща, вместо величието на вашите действия. Напомняйте си за това всеки час и в двете си дълбоки медитативни сесии отново се потопете в тишина и спокойствие. Упражнявайте се без да поставяте въпроси и жалби. Напомняйте си, че в Знанието всички неща се дават, всички неща се получават и всички неща се използуват, когато са нужни. Когато съзнанието ви стане обикновено и отворено, то ще се превърне в средство, чрез което Знанието да осъществи себе си на света.

Упражнение 240:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 241

Моят гняв не е оправдан.

Гневът ви не е оправдан, защото гневът е отговор на вашия провал да приложите Знанието. Това пораждагняв в неговата същност. Но това не е необходимо да се случва, защото гневът е отговор и като такъв той може да предизвика гняв в другите и да стимулира вътрешно и външно насилие, каквото и да е приложено. Знанието от друга страна ще преориентира гнева така, че да няма разрушителни качества, защото това, което искате да покажете е това, което ще укрепи Знанието в другите. Силата на вашето убеждение и собственото ви желание да се наранявате и да наранявате другите, е истинската ефикасност на емоциите, което е и същността на гнева. Така може да се каже, че гневът ви е истинската комуникация, изопачена от вашите проекции на обвинение и страх. Веднъж когато тези изопачения са изчистени, може да бъде проявена истинска комуникация, която е семето на всеки гняв. Това може да породи само добро.

Гневът не е оправдан, защото това е грешно разбиране на истинската комуникация. Вашият гняв не е оправдан, защото е породен от объркване. Объркването обаче, води до подготовка и истинско приложение на Знанието. Следователно грешните не са наказани, а са напътствани. Порочните и лошите не са пратени в ада, а са готвени за Небесата. Това е истинската същност на Божията цел на света. Затова Бог никога не може да бъде ядосан, защото Бог не е засегнат, Бог е себе си там, където е временно забравен.

В по-широк аспект на нещата, дори отлъчването на индивидуалните съзнания е временно състояние. Вие все още не можете и още дълго няма да можете да мислите по този начин, защото трябва да преодолеете различните етапи на развитие, които обединяват вашето съзнание към по-велико изживяване в различните връзки и в живота. Но когато продължите и преодолеете различни стъпки разширяващи хоризонта ви, ще започнете да разбирате, че гневът ви не е оправдан. Той представлява провала да използувате Знанието в дадена ситуация. Това е зов за лечение и за поправка, а не за осъждане. Вие ще разберете, че гневът е нещо, което трябва да бъде разбрано. Той не трябва да се отхвърля, защото ако го отхвърлите, вие ще отхвърлите зрънцата на гнева, което е истинска комуникация. Следователно ние желаем да изчистим това, което е повредило истинската ви комуникация, за да може тя да заблести, защото тя  идва винаги от Знанието.

Мислете за тази идея всеки час днес. В дълбоките си практически сесии, активно използувайте съзнанието си за наблюдение на всяко едно нещо, на което сте ядосани, от малките неща до големите такива, които ви разстройват и обезкуражават. Напомняйте си докато обобщавате причината за гнева, че гневът ви не е оправдан. Напомняйте си, че това е зов за приложение на Знанието и че във всяко гневно изживяване или чувство което имате, има зрънце истина. Следователно вашия гняв не трябва да бъде отхвърлян, а пречистен, защото пречистването на гнева ще ви даде възможност да комуникирате с това, с което в началото сте се опитвали да споделяте и сте се провалили. Тогава вашето себепроявление ще бъде пълно и няма да съдържа повече гняв.

Упражнение 241:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 242

Моето Знание е най-големия ми дар за света.

Това е най-великия ви дар. Този дар насища всички други дарове и им придава значение. Този дар дава значение на всички човешки проявления, на всички човешки начинания и изобретения, които желаят да подкрепят благополучието на човечеството в неговата еволюция. Знанието не е нещо, което можете да определите и дадете, не е нещо, което да сложите в пакет или да очертаете с вашите идеи. То е присъствие и качество на живота, което е и неговата същност. Знанието дава значение на всички дарения и съдействия.

Това е най-великия ви дар, който сега се учите да получавате. Когато го получите, той ще се отдава естествено, защото не можете да пазите Знанието само за себе си. Веднъж появило се във вас, то започва да се проявява във всички и в конкретни посоки, в специфични участия с конкретни хора в зависимост от своя замисъл и Мъдрост. Така, ако получите Знанието, то трябва да бъде отдадено. То ще отдаде себе си и вие ще желаете да го дадете, защото притежавате богатство, а богатството може да се увеличава чрез даване. По този начин целия живот се състои в даване на Знание. Когато това даване не може да се осъществи, съществуват всякакви заблуди, разочарования и отчаяния. Но, когато даването започне в тези условия, всички характерни черти на отричане ще бъдат резсеяни и Знанието още веднъж ще прояви себе си по специфичен начин.

Следователно всеки час напомняйте на себе си тази велика истина и в дълбоките си медитативни сесии се опитайте да изживеете Знанието. Опитайте се да го получите. Опитайте се да отдадете себе си на това упражнение. Така Знанието ще отдаде себе си и вие ще бъдете задоволени, защото сте дали на живота най-големия дар, който може да се даде.

Упражнение 242:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 243

Не трябва да сме специални, за да даваме.

Опитите ви да бъдете специални е в основата на всяка човешка амбиция. Всяка човешка амбиция, която не е породена от Знанието е опит да се компенсира огромното разочарование и безпокойство от разделението. Опитите да сте специални са опити да укрепите разделението. Това са опити да представите себе си като по-велики за сметка на другите. Това винаги отрича живота и Знанието и винаги води до голямо объркване, отчаяние и безнадеждност.

Днес сте свободни от опитите ви да бъдете специални, защото по този начин ще изпитате истинско облекчение, което сте търсили в предишните си начинания. Това което е уникално във вас, е уникалната ви форма на проявление, която е наследена от живота. По този начин това, което съединява живота и самия живот са потвърдени. Вашата индивидуалност също е потвърдена, но не по отношение на ценността на някое друго проявление на живота. Тук вие не сте специални. Вие сте вас самите. Вие сте по-велики от личността, защото сте част от живота, но сте и индивидуалности, защото проявявате живота индивидуално. Тук приключват всички конфликти и обърквания. Това което е ограничено проявява това, което е безгранично и това, което е уникално изразява това, което е вродено и присъщо. Това е решението, което вие търсите, защото вие наистина не желаете да сте специални. Вие само желаете индивидуалния ви живот да има цел, значение и посока.

Всеки час си мислете за това, като повтаряте идеята за днес. В дълбоките си практики, се потопете в спокойствие и тишина. Не молете за отговори, защото не трябва да правите това в медитативните си сесии. Сега е време за упражняване на получаването на Знание, в което вашата индивидуалност е почетена и потвърдена за нейната истинска цел и в която вашата отличителност, която е била гибелна и невъзможно бреме за вас, е нежно отместена от раменете ви. Не се опитвайте да сте специални днес, защото това не е целта на вашия живот. Така всякакъв страх от смъртта и разрушението ще ви напусне. След това всяко осъждане и сравнение с другите ще ви напусне и вие ще сте в състояние да почетете живота и вашите връзки, които са проявление на всичко на което ви учи днешния урок.

Упражнение 243:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 244

Аз съм почетен/а, когато другите са силни.

Когато сте силни, другите са почетени. Когато те са силни, вие сте почетени. По този начин, Знанието потвърждава себе си на света, където е било забравено. Знанието се нуждае да бъде потвърдено чрез опита и проявлението, за да бъде дадено на другите. Най-великото ви учение в този свят е да отдадете живота си, като го демонстрирате на другите. Разбира се, това е най-големия дар за вас, защото като демонстрирате ценността на живота си за вас, мнението ви за вас самите ще бъде изкупено и вие ще разберете истинската си цена в контекста на живота.

Следователно когато другите са силни, вие сте почетени. Така вие няма да се опитвате да подцените другите, за да укрепите себе си. Няма да се опитвате да потвърдите вашето предимство, базирано на нечий друг ущърб. По този начин няма да има вина, която да присъства във вашето постижение, защото никой не е предаден, когато вие печелите опит и напредвате в живота.

Урокът за днес е много дълбок и ще изизква повече обсъждане. Всеки час повтаряйте тази идея и я обмисляйте сериозно във всяка ситуация, в която се намирате. В дълбоките си практики днес, се потопете в спокойствие и тишина. Подарете си този дар, защото днешната идея е много вярна и обикновена. Тя в никакъв случай не е сложна, но се нуждае от внимателна преценка, защото вие сте прекалено много използувани, за да представяте нереални неща. През вашата практика тези дни, седмици и месеци вие се учите да използувате съзнанието си да разпознава това, което е очевидно и ясно, но което не е било очевидно за вас, вие, които сте преставяли себе си с кухи неща.

Следователно днес отдайте това време на Знанието. Отдайте това време на това, което прави по-силни вас и другите индивидуалности във вселената. Когато другите са силни, вие сте почетени. Така всяко разделение приключва и истинското отдаване става явно.

Упражнение 244:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 245

Когато всички се провалят, ще си спомня за нуждата от Знание.

Нека провалите на другите ви напомнят за вашата нужда от Знание. Не подценявайте нуждата си от Знание. Така не трябва да заклеймявате или осъждате тези, които се провалят, а да разберете тяхната и вашата нужда. Това само ще потвърди дълбочината, с която трябва да се готвите, защото вие се готвите не само за вашия напредък и задоволяване, но и за напредъка и задоволяването на човечеството. Това не е празно изявление или претенция. Това е абсолютната истина, защото с всяка стъпка, която правите към Знанието, вие отдавате вашата реализация на света и намалявате бремето на всички тези, които страдат от собствените си фантазии и чувството си за провал.

Тогава вашия живот се превръща в учение за вас, защото това е живота на Знанието. Той демонстрира присъствието на Знанието в света, което е присъствието на Бог. Това се случва като резултат от вашата служба като напреднало средство на Знанието. Във вашия напредък всички човешки възможности са допълнени, всички човешки задължения са разсеяни и това което е истина и истинско в личния живот на хората по света, е въздигнато. И това, което е отвъд човешкия живот, но го съдържа също така е потвърдено. Следователно всеки следващ провал е повик за вашето включване със Знанието. Това е повик за вашия напредък и укрепване, защото вие сте дошли на света да давате.

Напомняйте си всеки час за това и в двете си дълги практики, активно включете съзнанието си за осмислянето на тази идея. Спомнете си всички личности, за които си мислите, че са се провалили и разберете значението на днешния урок в светлината на тези индивидуалности, които ви служат. Осмислете нуждата от Знание за вашия и за техния живот. Те грешат, за да запалят искрата на Знанието във вас. По този начин, те ви служат и това предизвиква вашата признателност, а не вашето осъждане. Те ви учат да цените ценното и да се освободите от ненужното. Не си мислете, че те не ви спестяват време. Те го правят. Те ви показват това, което трябва да учите и да приемете. Следователно посветете себе си на тяхното благополучие, защото те ви учат да цените Знанието. Като цените Знанието, резултата от вашата оценка се отдава обратно на тях и вашето постижение ги укрепва и ги почита.

Упражнение 245:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 246

Няма извинение за провала да възстановим Знанието.

Няма извинение за грешките. Няма извинение за отхвърлянето на Знанието. Няма никакво извинение. Не се опитвайте да извините грешките си като обвинявате себе си или живота затова, че не ви дава това, което заслужавате. Не извинявайте грешките си днес като обвинявате за това вашето детство, вашите родители или възпитанието ви. Грешките не могат да бъдат оправдани. Това което не може да бъде оправдано обаче, може да бъде изоставено, защото му липсва истинско значение и ценност.

Затова днес е форма на свобода, проявление на свободата за вас, които все още по традиция и навик ще се опитвате да оправдаете грешките си като се обвинявате и като се считате за отговорни. Това няма никакъв смисъл, защото днес вие се приближавате към Знанието и отдавате себе си на опита ви за Знание. Вие можете да оправдавате грешките си и да ги използувате като извинение, за да не се приближите към Знанието и понеже няма извинение за грешките, няма и причина за вас, да не се приближите към Знанието. Без тези оправдания вие сте оправдани, защото сте проявление на Знанието. Това е вашата съдба и цел на света. Ако грешките не са оправдани, то на истината е дадено цялото оправдание.

Повтаряйте си тази идея всеки час. Правете това и през двете си дълги практики в тишина, спокойствие и приемственост. Бъдете признателни, че грешките ви са опростени. Бъдете благодарни днес, че осъждането не е оправдано. Бъдете благодарни, че имате възможността да се приближите към Знанието, което ще потвърди  истинското и великото във вас. Днес бъдете признателни, че няма извинение за отхвърлянето на това, защото без вина и обвинение вие можете да получите това, което живота ви предлага.

Нека това бъде ден за празнуване на вашата свобода. Нека това бъде ден на потвърждение на това, че не обвинявате и че сте ученици на Знанието. Нека това да бъде ден на потвърждение, че всички проблеми на света могат да се решат без обвинение, защото без обвинение, всички световни проблеми могат да бъдат разрешени.

Упражнение 246:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 247

Днес ще слушам Вътрешните си Учители.

Слушайте вашите Вътрешни Учители, защото те имат мъдри съвети за вас. Приемете съветите им, работете върху тях и разберете, че  само като ги следвате можете да вникнете в тяхното значение и полезност.

Намерете време всеки час да си напомняте, че Вътрешните ви Учители са с вас. Бъдете с тях в медитативните си практики, когато ще сте освободени от външните си задължения. Те ще ви говорят днес и ще ви помогнат да се учите да слушате и да отсявате техния глас от други гласове, които объркват съзнанието ви. Те представляват единствения глас, който ще говори на душата ви. Те не са заместници, които си измисляте, за да пазите себе си в постоянен страх. Следователно подсилете вярата си във Вътрешните ви Учители, както и те са засилили вярата си във вас, защото ви дават Знанието на света – най-великата форма на доверие и признание, която можете да си представите. За да станете средство за Знанието на света, трябва да печелите от величието на вашата природа и наследство и от Божествената оценка за вас.

Следователно в дълбоките си практически сесии днес слушайте себе си в спокойствие и тишина. Слушайте целенасочено и се опитайте да бъдете възприемчиви, за да познаете вашите Учители стоящи отзад, които ви наблюдават, обичат ви и ви подкрепят. Те ще ви говорят за неща отвъд света и неща на света. Те ще ви напомнят за вашата цел и вашата функция като се учите да слушате днес.

Упражнение 247:

Две 30 мин практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 248

Ще се надявам Мъдростта на вселената да ме обучава.

Разчитайте на Мъдростта на вселената, а не само на себе си, защото вие не знаете нищо. Вие нямате Знание и връзки. Разчитайте на Мъдростта на вселената, която е достъпна за вас чрез Знанието, стимулирано от присъствието на вашите Учители. Не се заблуждавайте, че можете да направите нещо сами, защото сами не можете нищо. Заедно с живота обаче, всичко което е нужно за вашето осъществяване и най-големите ви приноси са посочени и обещани.

Следователно напомняйте си за тази идея всеки час в медитативните си сесии и още веднъж потърсете убежището на Знанието в спокойствие и тишина. Позволете на Мъдростта на вселената да ви се разкрие, вие, които се учите да получавате тази мъдрост в откритост и смирение.

Нека това да бъде ден на слушане, ден на размишление и ден на приемане. Не ставайте жертва на навици, на осъждания или грижи, а се опитайте да вникнете в живота днес, за да може живота да ви даде, защото вие му служите.

Упражнение 248:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 249

Нищо не мога да сторя сам/а.

Нищо не можете да сторите сами, защото нищо в живота не се върши самостоятелно. Това е толкова очевидно, ако наблюдавате какво се случва около вас. Никой не прави нищо сам/а. Това е истината; не можете да го отречете, ако сте искрени. Дори ако сте сами на някой връх, без да има някой наоколо, няма да сте сами, защото вашите Учители ще бъдат с вас и всичко, което искате да извършите ще бъде споделено с тях, както и всичко което правите на света с други хора е споделено усилие. Това потвърждава вътрешното естество на връзките и напълно доказва факта, че нищо не може да бъде извършено самостоятелно. Затова трябва да се учите да оценявате своите връзки, защото те са средството ви за успех във всички области и всички пътища на проявление.

Следователно ние наблягаме на ценноста на връзките за вас в  опита ви да възстановите Знанието. Тези връзки трябва да бъдат напоени със Знанието, което вие възстановявате. Тогава те ще бъдат стабилни, ефикасни и почетени със Знанието във вас, защото само връзки, базирани на Знание могат да носят Мъдростта, която Знанието ще упражни на света. Връзки базиращи се на личностно привличане или фантазия, нямат основата да носят Знанието и ще се провалят стремглаво в присъствието на нуждите и изизкванията на истинския живот.

Следователно като възстановявате Знанието, вие също така се учите на уроците на връзките. Напомняйте си за това всеки час и бъдете свидетели на очевидното в днешния урок, където и да се намирате. Ако наблюдавате ще видите, че нищо не може да бъде сторено самостоятелно – на никакво ниво, по никакъв начин. Нищо не може да бъде осъществено самостоятелно. Не съществува индивидуална креативност. Няма индивидуален принос. Няма индивидуални изобретения. Единствено фантазията може да бъде индивидуална и това се върши много успешно. Но дори и това се споделя като всеки индивид го подкрепя в собствената си представа. Следователно дори илюзията е споделена и подкрепена чрез връзките. Нищо не може да бъде осъществено самостоятелно. Дори и илюзията не може да бъде осъществена поединично. Няма начин това да бъде сторено. Във факта, че няма изход от живота е надеждата за вашето изкупление, защото животът ще ви изкупи и всичко, което сте донесли на света, ще бъде активирано и отдадено.

В двете си дълбоки практически сесии днес се потопете в Знанието и се отдайте на Учителите си в спокойствие и смирение. Разберете, че нищо не можете да сторите сами. Дори опитите ви да дисциплинирате съзнанието си и да се подготвите за медитация е нещо, което вие споделяте с другите, които практикуват също така с вашите Учители. Цялата мощ на Господ може да бъде проявена чрез вас, защото нищо не можете да сторите сами.

Упражнение 249:

Две 30 мин. медитативни сесии.

Почасова практика.

Стъпка 250

Днес няма да стоя на страна от другите.

Вие можете да сте отделени само във фантазиите си, а фантазията няма да ви даде нищо ценно, значимо и постоянно. Не предавайте вашето Знание днес като се отделяте от другите. Не се самонаказвайте за грешките, които нямат стойност и които на практика са само проявление на вашето объркване. Няма оправдание за грешките и няма извинение за това, че се държите настрана. Вие сте част от живота и ще трябва да разчитате на връзките си с другите и с живота като цяло, за да завършите всичко, дори да оцелеете.

Като мислите за това, благодарноста ще се появи естествено във вас и ще разберете, че земята под вас и всичко, което виждате и докосвате, което е полезно и плодотворно, е резултат на даване и сътрудничество. Тогава вашата благодарност ще извади на преден план любовта и чрез нея ще разберете как са завършени всички неща във вселената. Това ще ви даде сила и увереност за това, което трябва да учите.

Всеки час си напомняйте за това и в дълбоките си медитативни сесии се опитайте да получавате. Не се дръжте настрана от Знанието, което очаква да ви благослови във вашата медитация. Тогава идвате пред Божия олтар, за да представите себе си на Бог и там Бог представя Бог на вас, вие, които се учите да получавате Знанието.

Упражнение 250:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 251

Ако съм със Знанието, няма да има объркване във връзките ми.

Ако Знанието не е объркано как вие, които сте с него можете да бъдете объркани? Да сте със Знанието означава, да не се опитвате да решите някои неща, да не се опитвате да разбирате нещо, да не се опитвате да контролирате или да убеждавайте някой за нещо. Вие не се опитвате да задоволите вашите особености като използувате друг, за да ги подчертае. Вие не се опитвате да доказвате грешките си като обвинявате други.

Със Знанието няма объркване във връзките. Вие знаете с кого да сте и с кого да не сте и в това няма нищо лошо. Вие знаете къде да  отдавате и никой не трябва да ви осъжда за това. Вие избирате нещо заради друго, а не правилното пред грешното. Вие отивате някъде, вместо на друго място, защото така трябва. Колко нормално е това и колко ефективно е то. Това потвърждава Знанието във всеки индивид и няма осъдени. Така вратите на ада са широко разтворени и всички са свободни да се завърнат към Знанието, което зове всички, които живеят в ада да се завърнат към Бог. Какво е ад, ако не живот без Бог и живот без Знание? Това е недействителен и нереален свят и това е всичко.

Следователно получете зова на Знанието, който е Божия зов за вас да се събудите, да съдействате и да участвувате в живота. Нищо не можете да сторите сами и вашите връзки ще бъдат ясни, когато сте със Знанието. Спомняйте си за това всеки час и в двете си дълги практики днес наблюдавайте активно себе си във всяка отделна връзка, която сте имали. Разпознайте в тези връзки объркването и безсилието си, големите очаквания и разочарования, които сте преживявали, горчивината от грешките, чувството ви на провал и отправянето на обвинения. Така ще установите, че със Знанието нищо от това не може да се случи, защото със Знанието значението и целта на всяка връзка е била разкрита в началото и е била потвърдена в края.

Разберете, че със Знанието всички неща в сегашните ви връзки ще бъдат ясни и можете да продължите без вина или обвинение, без принуда или задължение. Със Знанието можете да следвате това, което е полезно за вас и тези, които обичате, защото всички връзки са почетени и благословени чрез Знанието и всички индивиди откриват своето точно място едни с други. Така всяка личност е почетена и неговото или нейно Знание е потвърдено. Опитайте се да разберете това днес.

Упражнение 251:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 252

Обобщение

Потвърдете всеки от уроците си през последните две седмици с присъствието на Знанието в живота ви. Обобщете всеки урок и всяка практика. Обобщете обективно размера на вашата отдаденост и осъзнайте възможността да отдадете себе си още повече и още по-пълно. Осъзнайте колко безсмислено е вашето отричане и колко голяма е наградата ви дадена за вашето участие в живота. Ще разберете това като преразгледате упражненията си, защото те показват вашата двойственост към Знанието и към присъствието на самото Знание.

С времето като приближавате Знанието ще разберете, че всички неща, които са значими и ценни ще се потвърдят, а ако се отдалечите от Знанието, ще се приближите към тъмнината на фантазиите си. Това ще ви помогне да разберете накъде да се насочите. Това ще ви убеди в огромното присъствие, което е с вас и ви помага. Това ще ви убеди, че сте включени в живота и че вашите Учители са с вас. Всяко препятствие и неяснота, които можете да забележите или да си представите, може лесно да бъде преодоляно със Знанието. Вашето желание за Знание и възможността ви да го имате трябва да бъдат усилени. И когато това е сторено, Знанието ще прояви себе си и вие ще бъдете наследници на най-големия дар в живота.

В дългата си практическа сесия се опитайте да потвърдите вашата практика с голяма дълбочина и откровеност. Нека този ден да потвърди вашето обучение. Нека това бъде потвърждението, че вие сте спасени.

Упражнение 252:

Една дълга практическа сесия

Стъпка 253

Всичко от което наистина се нуждая ще ми бъде осигурено.

Трябва напълно да повярвате на това твърдение, въпреки че миналото ви е изпълнено с отчаяния и разочарования. Но дори да е така трябва да признаете, че всички неща, които са наистина важни за развитието на Знанието и за развитието на вашите физически и психически умения са ви осигурени.

Всичко от което наистина се нуждаете, ще ви бъде осигурено. Вашето съзнание е объркано, когато желаете ненужни неща и това ви води до разочарования и спекулации. Това от което се нуждаете ще ви направи щастливи, а това от което нямате нужда ще ви обърка. Това е толкова естествено, правилно и директно. Знанието е винаги такова. Знанието утвърждава това, което е съществено и важно. По този начин вашия живот става обикновен и непосредствен и вие го изживявате обикновено и директно.

Ако живете нечестно, животът ви ще изглежда такъв. Ако живеете обикновено и честно, животът ви ще изглежда обикновен и честен. Знанието ще покаже кое е истински нужно и кое е неприсъщо за вас, ще покаже това, което трябва да носите и това, което е баласт и   бреме за вас. Ако желаете това, което не е необходимо и се посветите на него, вие ще изгубите връзката си с реалните и истински неща в живота и ще бъдете объркани и нещастни.

Изричайте тези думи всеки час и ги осмисляйте. Животът около вас ще потвърди тяхната правота. В дълбоките си медитативни сесии се потопете в спокойствие и тишина. Насочете усилията си в своя полза и съзнанието ви ще отговори на вашата команда. Вашето желание за Знание ще ви донесе всички необходими неща. Тази увереност в живота ще ви даде сигурност да продължите напред. Тази увереност ще ви даде сигурност, че живота ви е ценен за света. Тази увереност в живота ще утвърди това, което насочва самия живот, защото в живота има и Знание и фантазия, но по своята същност животът е Знание.

Упражнение 253:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 254

Вярвам на моите Учители, които са с мен.

Вярвайте на вашите Учители, защото те напълно заслужават доверието ви. Те са тук, за да инициират Знанието във вас, да ви напомнят за вашия произход и вашата съдба и да ви направляват в трудни и не толкова трудни моменти. Вярвайте на своите Учители. Те няма да заемат мястото на Знанието, а ще се отдръпнат, когато то се покаже. Вярвайте на своите Учители, защото те вече са приключили с това, което вие сега започвате и го преподават на вас, за да изпълнят своята съдба на света. Вярвайте на своите Учители, защото те нямат друга амбиция или цел освен Знанието. Затова тяхната помощ за вас е напълно безкористна – без заблуда, объркване или конфликт на съзнанието.

Като се учите да приемате своите Учители, вие се учите да приемате техния принос в живота. Така те ще ви дадат хармония, баланс, сила и посока. Не можете да отговорите нечестно на честността. Трябва да се учите да отговаряте на посоката с желание за посока. Трябва да отговаряте на посвещението с посвещение. По този начин, отговаряйки на Учителите си, вие се учите как да отговаряте. Вие се учите да цените ценното и да освобождавате или да игнорирате безсмисленото.

Като вярвате на Учителите си, ще вярвате и на себе си. Помнете това всеки час днес. В двете си медитативни практики се завърнете към вашите Учители, на които вярвате вече. В тишина и спокойствие, те ще бъдат с вас и можете да се потопите в тяхната любов. Можете да изпитате универсалната им обич и да получите тяхното благоволение, което само ще стимулира вашето Знание, защото само то може да бъде стимулирано.

Упражнение 254:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 255

Грешките в този свят няма да ме разубедят.

Не позволявайте на объркването да ви разубеди, защото всички грешки са породени от объркване. Помнете, че когато индивидите са без Знание, те грешат и проявяват своето объркване. Те са объркани и служат на объркването. Това ще ви научи да цените важните и да разпознавате маловажните неща. Това ще ви покаже, че вие винаги служите на това което цените; вие винаги усилвате това което цените; вие винаги упражнявате това, което цените.

Сега се учите да цените Знанието и се учите да упражнявате Знанието. Вие се учите да откривате Знанието и да му служите. Това е демонстрацията от която се нуждаете. Не позволявайте на объркването в света да ви разубеди, защото то ви напомня за вашата голяма нужда. Как може да ви разубеди объркването в света, когато то би трябвало да ви окуражи? Ако е видяно правилно, то може само да ви подтикне да отдадете себе си по-дълбоко на подготовката. Тази подготовка, в която сте включени, обещава да активира Знанието във вас. Вие само трябва да следвате нейните стъпки.

Няма да откриете спокойно място, на което да се усамотите на света. Вие вече сте се опитали да го откриете и сте се провалили и ще продължите своите провали, ако продължавате да го търсите. Вие сте тези, които трябва да се отдадете на света, защото вие притежавате Знанието.

Следователно получете Знанието днес в почасовите си практики и в дълбоките си сесии. Не позволявайте на грешките в света да ви разубедят. Нека грешките в света да ви насърчат и вдъхновят за Знанието, защото това е част от дара на света за вас. Другата част от дара е да сте арена и да позволите на Знанието да се отдаде чрез вас. Така света и вие сте благословени. Тогава ще бъдете благодарни на грешките на света и на постиженията на света, защото едното стимулира Знанието, а другото осъществява Знанието. Следователно днес учете да мислите правилно, за да може съзнанието ви да бъде полезен слуга на Знанието и за да могат всички аспекти от вас да бъдат почетени.

Упражнение 255:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 256

Светът се присъединява към Великата Общност на Световете.

Това е вярно твърдение, засягащо еволюцията на вашия свят. Така можете да разберете посоката и значението на вашето участие и принос в света. Това няма за цел да ви плаши, да ви създава несигурност или безпокойство, защото със Знанието несигурността и безпокойството не са съществени. Със Знанието няма несигурност, защото спокойствието и движението на Знанието е вашата сигурност. Всичките ви физически и психически сили могат да служат в изразяването на това, независимо какви са вашите пътища на служба.

Изявлението, че света се присъединява към Великата Общност на Световете е потвърждение на вашата цел, защото вашето възприемане, разбиране и оценяване на света, трябва да расте. Не можете да имате ограничена представа за света и да разберете значението на вашето Знание. Трябва да мислите глобално, а не само за себе си – за собствените си желания и страхове – защото сте част от велик живот, на който сте дошли да служите. Светът на който служите сега и на който ще се учите да служите в бъдеще, се присъединява към Великата Общност на Световете.

Повтаряйте тази идея всеки час и мислете за нея наблюдавайки света около вас. В дълбоките си практики използувайте активно съзнанието си, като се опитате да разберете днешния урок. Днешната ви практика не е фокусирана върху спокойствието, а върху разбирането. Така че използувате пълноценно съзнанието си, защото то трябва да бъде използувано пълноценно или изобщо да не се използува. Опитайте се да осмислите всички идеи на днешния урок. Опитайте се да разберете своите неодобрения, своите вярвания, страхове и предпочитания. Когато те са разпознати, вие ще можете да знаете. Знанието ще бъде стимулирано от днешната сесия, защото целта на днешната сесия е да го стимулира.

Упражнение 256:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 257

Животът е по-велик отколкото някога съм си представял/а.

 Животът е по-велик, отколкото сте се представяли и естествено по-велик, отколкото сте си мислили. Неговото величие е породено от факта, че живеете във Великата Общост на Световете. Неговото величие е породено и от факта, че Знанието е основната част, която носите с вас. Величието на живота се потвърждава от присъствието на Вашите Учители и от присъствието на всички, които се готвят да възстановят Знанието заедно с вас.

Така вие имате велика цел във велика вселена. Така можете да видите света такъв какъвто е, защото вие ще играете малка роля в еволюцията на света и значението ви ще бъде значително. Тази роля ще бъде във вашите възможности да я осъществите. Нещо малко, което е направено за нещо голямо означава, че малкия принос носи величието на това, на което служи. Това е изкуплението ви пред вас самите и пред живота. Това отхвърля тъмнината и премахва всички негативни представи, защото служите на велик живот.

В дългите си практически сесии, се опитайте да разберете значението на днешната идея. Използувайте съзнанието си активно и обективно, защото това е неговата цел.

Упражнение 257:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 258

Кои са моите приятели днес?

Всички, които възстановяват и които вече са възстановили Знанието са ваши приятели днес. Утре ваши приятели ще бъдат тези, които са възстановили Знанието. Следователно всеки е или ваш приятел или ще бъде ваш приятел. Това е само въпрос на време, а времето е продължително само за тези, които постоянно и безцелно мислят за него. За тези обаче, които са с него и имат цел, времето се движи бързо и носи големи резултати.

Кои са вашите приятели днес? Всички са ваши приятели или ще бъдат такива. Защо да имате врагове тогава? Защо да бъдете враг с някого, с когото ще станете приятели. Знанието ще ви обедини. Вие възстановявате Знанието и така трамбовате пътя за това.

Кои са вашите приятели днес? Вашите Учители, Духовното ви Семейство и всички, които възстановяват Знанието. Така кръга на приятелството ви е огромен. Има много пътища за възстановяване на Знанието, но основата е да сте обединени със самото Знание и да му позволите да се самоизяви чрез вас. Така вселената е изпълнена с ваши приятели – някои от които може и да разпознаете, с някои от които може и да успеете да се сближите, с някои от които може и да изпълните нещо заедно, а с други няма да сторите това. Всичко е въпрос на време. Повтаряйте тази идея всеки час днес. Нека тя да бъде като пътепоказател за вас. В дълбоките си практики се потопете в спокойствие и тишина, за да можете да изпитате дълбочината на връзката с истинските ви приятели. Вашият живот е изпълнен с любов. Той е пълен заради всички тези, които възстановяват Знанието сега. Желанието ви за Знание е мотивирано от всички тези, които ще откажат да възстановят Знанието, защото в бъдеще и те ще бъдат ваши приятели. Погледнете по този начин и ще разберете, че дори тези, които ще бъдат ваши приятели в бъдещето са в същност ваши приятели днес, защото те ви служат и ви молят да им служите чрез вашето осъществяване със Знанието.

Упражнение 258:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 259

Дошъл съм да преподавам на света.

Дошли сте да обучавате. Всичко, което сте вършили откакто сте тук на света, е да обучавате. Мислите и поведението ви са средство за обучение. Дори като малко дете вие сте преподавали и сте доставяли радост и разочароваие на тези, които са ви обичали. Вие сте преподавали във всяка възраст от живота си, защото това е естествена функция и демонстрация на живота. Така вие естествено имате преподавателска роля. Дори ако това не е формално проявено с хората, животът ви е изява и следователно форма на преподаване.

Затова, когато животът ви се свърже със Знанието и го изразява, той също се превръща в учител. Тогава независимо по какъв път вървите, което ще бъде съгласно вашата същност, вие ще можете да преподавате с малки и големи жестове, с или без думи, във всеки аспект на живота, защото сте на света да преподавате. Светът може да ви обучава как да преподавате истината. Това е на което животът ви учи. Той ви учи на нуждата от Знание и на присъствието на Знанието. Така светът служи и подкрепя истинската ви функция, а вие служите и подкрепяте истинската функция на живота.

Спомняйте си за тази идея всеки час. В двете си дълбоки медитативни практики мислете за това много, много внимателно. Това са практики на мисловно ниво. Мислете за значението на днешната идея. Разберете, че винаги сте обучавали чрез демонстрация. Мислете за това, което желаете да преподавате и за това, което искате да укрепите в живота си. Мислете за това, което искате да дадете и за това, което животът ви е дал, за да стимулира това желание. Всичко това ще акумулира правилно мислене, правилно действие и по този начин Знанието ще се лее без проблем чрез вас, за да благослови живота около вас и да донесе цел, значение и посока във вашите връзки.

Упражнение 259:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 260

Днес съм приятел/ка на света.

Вие сте приятели на света днес и като изпитвате това ще изпитате и света като ваш приятел, защото светът може само да отрази вашата цел, която вие проявявате и изживявате. Тук изпитвате новия свят чрез Знанието, свят, който не сте познавали преди, свят, който само на моменти сте изпитвали в миналото.

Бъдете приятели на света днес, защото сте дошли да сте приятели. Светът е в огромна нужда. Той демонстрира огромно объркване и грешки, но въпреки това вие сте дошли да бъдете негови приятели, защото той има гореща нужда от вашето приятелство. Така вие получавате голяма награда за всичко, което можете да осигурите за себе си, защото всичко което можете да осигурите за вас, трябва да дойде от живота. Всичко, което дадете и получите като приятели от живота, ви се дава от живота безрезервно. Така няма вина, когато давате и когато получавате. Така вашите включвания са полезни и чисти. Това е очевидно със Знанието и ви се показва ден след ден, докато най-накрая не научите, че е вярно без изключение.

Всеки час днес бъдете приятели на света. Осъзнайте, че всеки гняв идва от объркването и че Знанието се показва сега, за да поправи всяко объркване. В резултат на това, животът ви е включен с истинско решение, а не със смесване на световното затруднение. Вашият живот е за решение, а не за затруднение. Бъдете приятели на света. В двете си дълбоки практики в спокойствие, отдайте приятелството си на света, защото това ще намали объркването на света. Като се учите да давате това с Мъдрост и прозорливост, вие ще позволите на света да бъде ваш приятел, защото светът също желае да бъде ваш приятел.

Упражнение 260:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 261

Трябва да се уча да давам с проницателност.

Ако отдавате без лична амбиция, вие давате съгласно Знанието и дарът ви ще бъде специфичен и отдаден по тъкав начин, че ще окрили вас и тези, които могат да го получат. Това ви води към Знанието. Ако дарявате, за да се проявите или заради собствената си самоувереност, или за да облекчите чувството си на вина, или от некомпетентност, вие няма да давате с прозорливост. Тогава даването ви няма да бъде предназначено за правилното място, което ще доведе до конфликт и ще ви обезкуражи.

Нищо в живота не е случайно. Всичко е с някаква цел. Следователно това което давате, трябва да бъде дадено с проницателност и тази проницателност трябва да се учи стъпка по стъпка, ден след ден. Това е Мъдростта, която съществува на света и вие трябва да учите тази мъдрост чрез Знанието; в противен случай  няма да можете да отдадете истинските си дарове ефективно и ще интерпретирате грешно техните резултати. Знанието ще ви даде това, което наистина трябва да ви се даде и ще ви насочва да отдавате истински. Ако не се намесвате и не утежнявате своето даване, то ще бъде напълно ефективно и ще потвърди както този който дава така и този, който получава.

Спомняйте си за това всеки час. Упражнявайте своята проницателност. Има хора, на които не трябва да давате директно. Има и такива, на които трябва да давате директно. Има ситуации, в които не трябва да бъдете. Има и такива, в които трябва да присъствате. Има проблеми, в които не трябва да участвате. Има и такива, с които трябва да се ангажирате и вие. Как да сте сигурни къде да отдадете своите дарове? Само Знанието може да определи това, а вие можете да определите това със Знанието. Следователно вярвайте на вътрешните си склонности днес. Не позволявайте на импулсите породени от вина или страх да ви водят и мотивират в желанието ви да давате. Упражнявайте се да бъдете прозорливи. Упражнявайте се да се настройвате със Знанието.

В дългите си практики се опитайте още веднъж да разберете днешния урок. Не се задоволявайте с грешни предположения. Обмислете всички мисли и чувства за или против днешната идея. Опитайте се да наблюдавате личните си амбиции. Опитайте се да откриете как те се пораждат от вашите страхове. Опитайте да прозрете колко лесно е да се следва Знанието. Силата идва от простотата. Трябва да се учите да бъдете прозорливи. Изучаването на прозорливостта изизква време. Така вие се учите да използувате всички изживявания за добро, защото никое изживяване не трябва да бъде осъждано. То винаги трябва да бъде използувано за учене и подготовка. По този начин вие няма да оправдавате грешките, а ще ги използувате за личното си развитие и за напредъка на света.

Упражнение 261:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 262

Как мога да се самообвинявам, когато не знам кой съм?

Ако не знаете кои сте, можете само да осъждате това, което си мислите че сте. Мислите ви за вас самите са базирани на вашите очаквания и разочарования. Много е трудно да се самонаблюдавате с вашето съзнание, защото съзнанието ви е изградено от вашите мисли, които не са родени от Знанието. За да наблюдавате себе си чрез Знанието, вие трябва да сте във връзка с него. Това ще ви даде възможност да видите себе си по различен начин. Това ново изживяване трябва да бъде повтаряно и проявявано отново и отново в много и различни ситуации. Тогава ще започнете да разбирате кои в същност сте вие. Това чувство и опит няма да са породени от обвинение и липса на прошка, защото само идеята ви за вас, може да бъде разочароваща. Животът ще ви разочарова по този начин, защото животът може само да ви удовлетвори в зависимост от истинската ви природа и Истинския ви Аз. За да разберете това значи, че сте разбрали значението и цената на живота и вашата роля в него. Това изизква проницателност. Това изизква Мъдрост. Това изизква подготовка стъпка по стъпка. Това изизква търпение и толерантност. Това изизква да се учите да използувате опита си за доброто, а не за злото на всички.

Следователно обвиненията към вас самите са неоснователни. Те се базират само на предположения. Спомняйте си за това всеки час днес и го разглеждайте в светлината на всички събития през деня, които ще ви учат на значението на днешния урок. В двете си дълги практически сесии още веднъж ангажирайте активно вашето съзнание, в опит да разберете значението на днешния урок.

Когато проникнете в самообвиненията си ще разберете, че те са породени от страха ви и се базират на предположения. Ако разберете, че не знаете кои сте и сте напълно объркани от това, тогава ще се поставите в позиция да бъдете истински ученици на Знанието. Вие ще бъдете на позиция да учите всички неща, вместо да се опитвате да защитавате своите предположения. Това е същността на това да бъдете ученици. Сега вашата функция в живота ви е да бъдете ученици на Знанието. Използувайте целенасочено съзнанието се днес. Използувайте го обективно. Използувайте съзнанието си, за да разберете това, което не знаете и всичко, което трябва да знаете. Използувайте го, за да оцените и да използувате стъпките, които са ви дадени и за да възстановите Знанието на света.

Упражнение 262:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 263

Със Знанието всички неща се изясняват.

Защо да продължавате да спекулирате? Защо да продължавате да обвинявате и съдите? Защо да усложнявате и разочаровате допълнително живота си, когато всичко се изяснява със Знанието? Защо да обърквате още повече съзнанието си? Защо да определяте още качества за себе си? Защо да изобретявате нови нива на мислене и съществуване, когато със Знанието всички неща се изясняват? Защо да продължавате да разграничавате света? Защо да правите света да изглежда толкова безнадеждно комплексиран и безсмислен, когато със Знанието всички неща се изясняват?

Трябва да се учите да бъдете със Знанието, да виждате каквото вижда Знанието, да правите това, което Знанието върши и да имате спокойствието и милостта на Знанието, обхвата на Знанието, връзките на Знанието и всичко, което Знанието съдържа и което светът вероятно не може да повтори.

В двете си дълбоки упражнения се завърнете към Знанието в смирение и простота, в спокойствие и тишина. Вдишвайте Знанието. Отворете тялото си за Знанието, за да може то да се изпълни с него. Опитайте да се потопите в Знанието и всички неща ще се изяснят, защото със Знанието всичко се изяснява и всички въпроси изчезват.

Упражнение 263:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка 264

Днес ще уча за свободата.

Днес ще имате възможност да научите повече за свободата. Стъпката, която ще направите днес ще бъде много съществена и ще ви даде нова гледна точка по отношение на свободата, на ограничението, на решаването на проблеми и на същноста на истинския напредък.

Всеки час днес мислете за урока си и за това какво е свободата. В дългите си практически сесии, отдайте своето съзнание на мисли за свободата. Това е много важна отправна точка днес. В дългите си медитации, отдайте съзнанието си напълно и преразгледайте идеите си за свобода. Какво според вас представлява свободата? Какво според вас възпира хората да бъдат свободни? Какво създава сигурна и продължителна свобода? Как тя може да бъде постигната? Как да я поддържате в бъдещето? След като прекарате около тридесет минути мислейки за това в двете си сесии, се потопете в тишина и спокойствие. Отворете себе си, за да позволите на Знанието да ви говори. Бъдете с вашите Учители и след като се изчерпали вашите идеи, се потопете в спокойствие и приемственост.

Много важно е да бъдете съзнателни за вашите идеи за свобода, защото докато не бъдат разпознати и коригирани, те ще продължават да ви въздействат. Те ще продължават да въздействат върху вашето мислене и поведение. Голяма свобода е възможна сега за вас, но трябва да се учите да я прегърнете. Днес би трябвало да учите повече за свободата – какво мислите, че означава тя и какво е тя наистина.

Упражнение 264:

Две 40 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 265

Съществува велика свобода, която ме очаква.

Знанието ще изизква от вас да се освободите от миналото и от тревогите си за бъдещето. То изизква от вас да сте присъстващи в живота. Това означава да сте отворени и откровени. Това ще изизква от вас вяра и постоянно самоусъвършенстване. То ще изизква от вас да не сте в конфликт. То ще изизква от вас да обичате и да уважавате себе си и да сте признателни към света. То ще изизква да сте в състояние да почувствате вашето Духовно Семейство и да рапознаете истинското си място във вселената.

Знанието изизква това от вас, за да можете да използувате пълния си потенциал и да го приемете. По този начин, вие сте свободни, докато се учите да сте свободни. Вие сте направлявани от Знанието, като се учите да бъдете направлявани от Знанието. Вие постигате целта си, като крачите напред. Няма магическа формула, чрез която да се освободите на момента. Няма магическа система, която веднъж приета да ви освободи от задръжките от миналото и загрижеността ви за бъдещето. Вие се учите на тази свобода от приложението, стъпка по стъпка. Така като се учите да възстановявате Знанието, Знанието ви възстановява. И също така, като учите какво е свобода, вие всъщност ставате свободни.

Вашата роля е малка, а нашата е голяма. Вие само трябва да следвате стъпките и да ги практикувате. Стъпките, които са ви дадени, ще гарантират резултата. Голяма свобода ви очаква и когато я приближите, вие приемате тази свобода, ползувате всички нейни качества и демонстрирате всичките и аспекти. Такова е естеството на перфектния План, който е отвъд човешкото разбиране. Той е толкова перфектен, че вие не бихте могли да го повредите, ако го следвате искрено. Това ще ви обнови и ще възстанови вярата, самочувствието и любовта ви към вас, както и разбирането ви за вас самите на света.

Мислете за тази идея всеки час днес и в дълбоките ви медитативни практики се потопете в спокойствие и свобода. Велика свобода е да имате възможност да се потопите в Знанието, да се потопите в присъствието и в същността на истинските връзки във вселената. Като приближите това, вие ще разберете, че това е вашата свобода и ще установите, че вече сте свободни да го разберете. Следователно днес ще направите голяма крачка към разбирането, че ви очаква велико бъдеще. Тази стъпка ще ви освободи от грижите, тъгата, болката и разочарованията от миналото ви. Това ще ви покаже великата свобода, която ви очаква.

Упражнение 265:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 266

Обобщение

Днес, както и до сега обобщете изминалите две седмици на подготовка. Използувайте възможността в дългата си практическа сесия да прегледате отново всичко, което се е случило през тези две седмици, засягащо посоката на подготовката ви, това което сте изпитали и най-общия резултат за вашия живот. Осъществявайте това обобщение с възможно най-голяма обективност, най-вече що се отнася до резултата във вашия живот, повечето от което не можете да прецените обективно.

Много неща ще се променят като напредвате в обучението си. Някои неща ще ви напуснат, други ще започнат да се изграждат във вас. Световни проблеми ще започнат да ви притискат и ще изизкват вашето участие и намеса. Други неща, за които сте си мислили и за които сте били загрижени, ще се отдалечат от вас, няма да изизкват вашето участие и няма да ви тревожат повече. Така вашия вътрешен живот се коригира от само себе си и вие можете да разберете на какво да се посветите. По този начин вашия вътрешен и външен свят ще се отразяват един друг. Това е много важно. Вие се учите как да учите и в резултат на това виждате промените на света. Качеството на изживяванията ви ще бъде трансформирано с времето и така всички неща, обикновени и изключителни, ще бъдат разглеждани от по-различен ъгъл от преди. Вие ще можете да учите да използувате всички възможности и да оценявате живота, дори и в разочароващите неща произтичащи от него.

Упражнявайте се на това през днешното си обобщение. Бъдете много изчерпателни във вашето разследване. Започнете с първия урок от двуседмичния период и следвайте напред ден след ден. Откривайте какво се случва в живота ви всеки ден. Опитайте да си спомните. Опитайте да се концентрирате. Така ще усетите движението на собствения си живот. Чрез това усещане с течение на времето и като усетите как етапите от живота ви напредват, ще разберете, че сте стъпили здраво на пътя на Знанието. Тогава ще разберете, че има все по-малко и по-малко неща зад вас, които ви задържат и че бъдещето ще се разкрие пред вас и ще ви приюти. Това е ползата от живота, който ви прави реверанс, когато се превърнете в ученици на Знанието.

Упражнение 266:

Една дълга практическа сесия.

Стъпки към Знанието | Стъпки 267-365