Стъпка 267

Това е обикновено решение на всичките ми днешни проблеми.

Всички индивидуални проблеми притежават много обикновен отговор. Как да откриете този отговор? Ще го откриете ли, ако се самоизмъчвате? Ще го откриете ли, ако опитвате всяко възможно решение за което се сещате? Ще го открите ли като се безпокоите и се тормозите за него? Ще го откриете ли, ако го отричате и вместо това търсите различни удоволствия? Ще го откриете ли като потънете в депресия и си мислите, че живота е толкова труден за вас, че не можете да посрещете изизкванията на обстоятелствата?

Съществува обикновен отговор на проблемите, с които се сблъсквате днес. Той ще бъде открит в Знанието, но за да откриете Знанието, трябва да станете спокойни и наблюдателни и да учите как да се освободите от страха и тревогите. Голяма част от живота ви ще бъде включен в решаването на проблеми и в учене как да правите това ефективно, отговорно и дори ентусиазирано, че ще постигнете това, за което сте дошли тук.

Напомняйте си за тази идея през днешния ден и не се разсейвайте от сложността на различни проблеми. Проблемите са комплексирани само, когато се опитвате да извлечете полза като ги решавате или като ги отбягвате. Когато имате предпочитания, които ръководят съзнанието ви, вие не сте в състояние да видите очевидното. Като се учите да гледате на различните проблеми със Знанието ще видите, че решението е очевидно. Ще видите, че не сте могли да различите това преди, защото сте се страхували от резултата по някакъв начин или сте били разтревожени, че изхода от решението на проблема би ви оставил разорени и бедни. Днес ще имате различно виждане по този въпрос.

В двете си дълбоки практически сесии бъдете със Знанието. Не се опитвайте да отговорите на проблемите си, а бъдете спокойни и възприемчиви. Знанието знае как се случват нещата и ще се опита да ви въздейства, за да можете вие да му отговорите и да го следвате. Без постоянна намеса от ваша страна, очевидното ще се покаже и вие ще се научите какво да правите стъпка по стъпка. Така ще разберете, че съществува прост отговор на всички проблеми, с които се сблъсквате. Това ще бъде потвърждение на Знанието и вие ще бъдете щастливи, че живота ви предоставя тези проблеми, за да можете да упражнявате истинските си качества при решението им.

Упражнение 267:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 268

Сложностите няма да ме заблудят днес.

Проблемите на света се усложняват, когато съществуват трудности, които изизкват корекция и развитие и когато се смесват с  предпочитанията на всички, с желанията на всички да опазват това, което притежават и със съревнованието между всички. Затова проблемите на света се усложняват и без значение какво вършите за да ги разрешите, някой остава лишен от права. Някои са разстроени, други са губещи и това е очевидно във вашите общества. Но това представлява само страха на хората и тяхната амбиция, констрастиращи със Знанието в тях. Със Знанието вие сте съгласни да изоставите всичко, което стои на пътя на Знанието. Вие сте съгласни да изоставите всичко, което наранява вас или околните. Вие сте съгласни да се оттеглите от всякаква ситуация, която не е изгодна повече за вас или за околните. Това е защото Знанието прави възможна истинската откровеност. Това е безкористна форма на включване в света и е от полза за всички.

Следователно когато разглеждате даден проблем в света и той изглежда сложен, е много трудно в началото да разберете неговата същност. Решението обаче винаги е много директно. Човешкият страх не позволява да се различи очевидното. Днес ви е дадено да разберете, че съществува директно решение на проблемите, които се нуждаят от решение. Понякога решението е очевидно на момента. Понякога то трябва да бъде постигнато на етапи. Всяка стъпка обаче е много директна, ако следвате Знанието.

За целта вие трябва да решавате проблемите без страх или предпочитания. Вие трябва да следвате Знанието и да не се опитвате да го използувате за решението на неща, съгласно вашия вкус. Не можете да използувате Знанието по този начин, но можете да го следвате и като го следвате, вие ще следвате пътя на решенията. Много малко хора ще ги различат в началото, но те ще докажат своята ефективност с времето, защото ще освободят всеки, който е включен и ще осигурят успешна реализация за всички, които участват. Така мъжете и жените на Знанието на света се превръщат в извор на решения за възстановяването на света. И тяхното присъствие и действия винаги ще влияят положително за доброто на всяка ситуация.

Не се заблуждавайте от привидната сложност на световните проблеми, защото със Знанието всички неща се решават много лесно. Знанието не е заблудено и като се учите да сте със Знанието, вие също няма да бъдете заблудени.

Напомняйте си за тази идея всеки час и в двете си дълбоки медитативни практики се потопете още веднъж в спокойствието във вас. Свиквайте със спокойствието, защото Знанието е спокойно. Свиквайте със спокойствието, защото в спокойствието вие потвърждавате вашата добрина и полезност. Спокойното съзнание не е войнстващо съзнание. Спокойното съзнание не е заблудено от света.

Упражнение 268:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 269

Силата на Знанието ще расте чрез мен.

Силата на Знанието ще расте чрез вас, вие, които получавате Знание. Отначало това ще бъде едва доловимо, но като продължавате да се развивате и упражнявате, силата на Знанието ще расте все повече и повече. Тя ще бъде притегателна сила за някои и отблъскваща сила за други, които няма да могат да и отговорят. Тя ще въздейства на всички. Ето затова трябва да се учите да бъдете много проницателни във връзките си, защото с напредването ви като ученици на Знанието, влиянието ви върху другите ще бъде значително. Не бива да използувате това влияние за собствени цели или действията ви ще бъдат разрушителни за вас и за околните.

Знанието осигурява тези спирачки, за които говорим и вие трябва да ги практикувате за своя полза. Ако сте амбициозни със Знанието, ще навлечете големи рискове на вас и на другите, защото Мъдростта, състраданието, въздържанието и самоконтрола трябва да вървят успоредно с развитието на Знанието. Ако се опитвате да използувате Знанието, за да печелите или за нещо от което си мислите, че света има нужда, вие ще се заблудите и Знанието няма да ви следва.

Приемете въздържанието и развитието, за да ви пазят и да ви дадат възможност да отдадете даровете си с минимален риск и несъгласие. Те ще гарантират пълнотата и почтеността на вашия принос, защото той няма да бъде опорочен от себични мотиви. Упражнявайте се всеки час, повтаряйки тази идея и медитирайте потопени в спокойствие два пъти през днешния ден. Нека това бъде ден за укрепване на Знанието.

Упражнение 269:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 270

Отговорността идвазаедно със силата.

С мощта идва и отговорността. Знанието ще ви упълномощи и вие трябва да сте отговорни към него и да го следвате. Когато следвате, вие се превръщате в лидери, защото сте в състояние да получавате и да бъдете водени. Така вие ще учите другите да получават и ще осигурявате напътствие за тях. Това е естествено увеличение на дара, който сега получавате и който с времето ще изразите чрез живота си.

Много е важно да откриете връзката между мощта и отговорността. Отговорността изизква самодисциплина, въздържание и самоконтрол. Тя изизква обективност относно собствения ви живот, което много малко от вас са постигнали на този свят. Отговорността е бреме, докато не се използува като начин за защита. Тя е гаранция и обещание, че вашия дар ще открие полезното и ще приеме проявлението във вас и че вие ще сте напреднали и завършени чрез изпълнението на вашия принос.

Много често срещано явление е хората да желаят мощ без отговорност, защото тяхната идея за свобода е да не са признателни за нищо. Това е изключително непродуктивно и има опасни последици за тези, които са последователни в опитите си. Вие, които сте ученици на Знанието, трябва да учите да приемете дадените ви отговорности, защото те доказват защитата и насоката от която се нуждаете, за да можете да се развивате внимателно, позитивно и пълно. Те са уверение, че подготовката ви ще приеме големия резултат, за който е предназначена.

Мислете за тази идея всеки час и не я забравяйте днес. В дълбоките си практики, мислете много внимателно за това, какво е значението на това изявление. Мислете за своите идеи, за силата и се опитайте да разкриете колко голяма отговорност носят те към Великия Извор, за да могат да се използуват и да се изразят по подходящ начин. Двете ви медитативни сесии ще бъдат време за умствена дейност и употреба. Мислете много внимателно за всичките си идеи относно урока ви днес. Много важно е да изучавате мислите и вярванията си, защото трябва да разберете моментното си психическо състояние, за да можете да разберете неговото влияние върху вътрешния ви живот. Днешния урок може и да изглежда умерен отначало, но с времето ще ви даде увереност и самочувствие, че трябва да прогресирате цялостно.

Упражнение 270:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 271

Днес ще поема отговорност.

Поемете отговорността и това ще ви даде възможност да откликвате. Приемете я, развийте я, радвайте и се и я посрещнете. Това ще ви направи силни. Това е, което ще ви направи предани. Това е, което ще изгради връзките, за които винаги сте мечтали. Това е пълномощие, от което толкова силно се нуждаете и което се учите да приемате. С него идва и възможността за упълномощаване – че отговаряте на Знанието и го следвате, че се въздържате от всички мотивации, които не са родени от Знанието, че сте обективни със себе си и с мотивите си, че се питате без съмнение и че се обграждате с личности, които могат да подкрепят зараждането на Знанието във вас и са свободни да ви съобщат своите схващания. Това е основно за вашето благополучие и развитие. Това е, което ще ви предпазва от вашите грешки и заедно с израстването ви, ще има все по-голямо въздействие върху вас и околните.

Бъдете отговорни днес. Приемете това, защото то представлява вярата ви и голямата ви нужда. Отговорността ще ви даде възможност да обичате света и да се отворите към него.

Всеки час днес, мислете върху днешната идея. И докато медитирате два пъти днес, бъдете напълно отговорни за това, че сте ученици на Знанието и се потопете в спокойствие и тишина с вашата същност. Не позволявайте на мислите и съмненията да ви заблудят. Не позволявайте на раздвоението да ви задържа на място. Продължете напред. Отворете се и се потопете в мистерията на вашия живот, за да можете да му отговорите, защото това е значението на отговорността.

Упражнение 271:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 272

Моите Учители ще ме напътстват по пътя ми.

Ще имате нужда от напътствията на вашите Учители продължавайки по пътя на Знанието, защото ще преминете отвъд вашите предположения и идеи. Вие ще бъдете ангажирани с живот, който още не разбирате. Ще получите сила и ресурси, които още не познавате напълно. Ще се потопите дълбоко в живота, отвъд човешките предположения, вярвания и обичаи. Ще се нуждаете от много силни напътствия, както от Знанието, така и от основните ви връзки. Вашите Вътрешни Учители представляват основните ви връзки, защото тези връзки са изцяло базирани на Знанието и са ви дадени, за да го развивате безопасно и пълно.

Следователно приемете ограниченията си като ученици на Знанието, за да можете да продължите с помощта, която ви е нужна. Бъдете благодарни, че можете да получите такава огромна помощ и че тя може да одобри всякакви събития, защото е невидима за очите ви. Бъдете благодарни, че можете да я изживеете във всяка ситуация и че можете да получите съветите на вашите Учителите, където и когато са нужни.

Потвърдете присъствието на вашите Учители днес, за да имате кураж и ентусиазъм в подкрепата ви за израстване на Знанието. Всеки час си напомняйте, че вашите Учители са с вас. В двете си дълбоки практики се потопете в спокойствие и тишина с тях, за да могат те да отдадат присъствието и съвета си за вас, ако ви е нужен.  Приемете че сте ученици, за да се учите да давате на света.

Упражнение 272:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 273

Моите Учители пазят спомена за Древния ми Дом.

Вашите Учители представляват Духовното ви Семейство отвъд този свят. Те пазят спомена за вашия произход и вашата съдба, която вие трябва да преоткриете чрез опита ви на света. Те знаят пътищата на света. Те познават неговите трудности и неговите възможности. Те са наясно с вашите минали и бъдещи грешки. Те са достатъчно подготвени, за да ви помагат и имат необходимата Мъдрост и знания, за да го сторят.

Следователно не омаловажавайте значението им за вас и винаги помнете, че те са част от живота ви, за да ви инициират в Знанието. Те желаят да станете силни със Знанието, толкова колкото силни са и те. Затова вашите Учители служат в голямата ви нужда и цел и вие трябва да ги следвате, да ги приемате и да почитате тяхното присъствие, както учениците почитат учителите си. Това ще ви позволи да получите даровете им напълно и ще ви освободи от всякакви фалшиви асоциации, които бихте могли да имате към тях. Това е много отговорна връзка, която ще ви помогне да израстете и да узреете.

Приемете присъствието на вашите Учители. Приемайте го всеки час, както и в двете си медитативни сесии и си напомняйте, че вашите Учители са с вас и че трябва да сте отворени, за да ги приемете. Това е огромна възможност за Знанието. Вашите Учители ще ви инициират в Знанието, защото вие можете само да ги познаете. Вашите образи и представи за тях са без значение, защото по този начин можете само да ограничите приближаването си към тях. Вие трябва да изпитате същността на вашите Учители, която е в тяхното присъствие, за да можете да ги опознаете напълно. И когато развиете това изживяване, ще откриете начина, по който можете да изживеете живота като цяло.

Въпреки че вашите чувства ще възприемат формата на нещата, сърцето ви ще изживее същността им и това е начина, по който нещата ще бъдат познати. Веднъж разбрани, вие ще разберете как да участвате с тях. Така способностите на вашето съзнание ще бъдат използувани за една велика цел, защото Знанието ще използува всички ваши дарби и умения на света и защото изкуплението на света, е изкупление на Знанието на света.

Упражнение 273:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 274

Днес търся свобода от колебанието.

Опитайте да се освободите от колебанието, защото то е източник на човешкото объркване, на човешкото нещастие и на човешкото безсилие. Колебанието е нерешителност за участие в живота. То е нерешителност да бъдете в живота. То е нерешителност да живеете. От това колебание възникват всички маниери на самоналагане, всички маниери на атака и конфронтация. От тази колебливост, хората живеят във фантазия без Знанието.

Внимавайте с колебанието. Това е знак, че функционирате без Знание и се опитвате да правите изборите си изцяло на базата на спекулация, лични предпочитания и страх. Решения без основание водят човечеството към заблуди. Решения без основания ви водят към заблуди. Знанието разсейва колебанието, защото то поставя ясна посока. То не е загрижено с избори и обмисляне, защото знае кое е правилно и ви води напред към вашето осъществяване, стъпка по стъпка, с увереност и постоянно убеждение.

Помнете всеки час, че желаете да изоставите колебанието си. Установете колко много е загубен живота ви, докато се опитвате да избирате и докато се питате, „Какво би трябвало да сторя сега”, докато се питате кое е правилно и кое е грешно, чудейки се кой е най-добрия избор и какви могат да бъдат неговите последствия. Знанието ви освобождава от това бреме и от разточителното приложение на съзнанието ви. Знанието не обмисля. То само чака подходящото време и действа. То е напълно уверено в посоката. То е непоклатимо в убежденията си. Ако следвате това, което е най-големия дар на Бог за вас, които живеете в света на раздвоението и объркването ще откриете, че имате цел, значение и посока и че ден след ден те стават все по-достъпни за вас.

В дълбоките си медитации отдайте цялото си сърце на практиката. Не бъдете раздвоени относно практиката си. Не се въздържайте поради страх и несигурност, защото участвате в тази подготовка и защото Знанието ви е повикало да го направите и всеки ден отдавайте себе си, защото Знанието ви е повикало да сторите това. Като продължим заедно вашата подготовка, Знанието ви ще укрепва ден след ден, защото това е основата за вашето участие тук. Каква друга причина можете да имате, освен да се превърнете в ученици на Знанието?

Следователно в двете си дълбоки практики и в почасовите си напомняния затвърдете убеждението, че трябва да изоставите колебанието си. Разберете смъртоносната цена на двойствеността. Вижте как тя държи хората изгубени в идеите им, отричайки участието им в живота. Вижте огромната цена, която плащат хората около вас. Разберете, че с увереност всеки ще открие правилното си място. Светът ще продължи без търкания, които трябва да търпи. По този начин всички неща заедно търсят осъществяване във включването си в живота. Това е Пътя на Знанието.

Упражнение 274:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 275

Днес аз търся свобода от неувереността.

Търсейки свобода от неувереността означава, че търсите свобода, която е истинска, реална и напълно заслужава името си. Вие или знаете какво правите или не. Ако не знаете какво правите, вие чакате Знанието. Ако знаете какво вършите, вие само следвате това, което знаете. Толкова е просто. Излишни спекулации, опити да взимете прибързани решения базирани на страх и предпочитания, твърдения, че сте убедени, когато не сте и обвинения към вас и другите за провалите от слабите ви решения са това, с което е сковано съзнанието, тялото и света ви. Това е, което трябва да изоставите днес и да откриете свободата в сигурността, която Бог ви е дал. Това е тази увереност, която трябва да откриете и следвате. Като следвате това вие ще пожънете всичките награди и ще ги дарявате на света.

Всеки час си спомняйте за тази идея и открийте пълната и приложимост на света за вас. В дълбоките си практики се отдайте на спокойствие. Отдайте себе си на срещата със Знанието. Отдайте се напълно и не позволявайте на раздвоението и несигурността да ви задържат. Така вие ще упражнявате силата на Знанието като следвате Знанието и с времето ще станете силни, както е силно и Знанието. Следователно днес се опитайте да изоставите несигурността и всичко което я съпътства, защото това унищожава вдъхновението на хората и ги води към война на света.

Упражнение 275:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 276

Знанието е моето спасение.

Знанието е вашето спасение, защото то ви води отвъд безнадеждното състояние, породено от опитите ви да живеете във фантазия и илюзии. То ви води към сиянието и чистотата на реалността. То направлява действията и мислите ви, за да могат те да са ефективни и да ви водят към себереализация. Така Бог ви е дал възможно най-големия дар: значението във вас самите да поправите всички грешки, да поправите всяко объркване и конфликт и да подготвите живота си за правилната посока към истинската ви съдба. Така вие сте упълномощени и почетени и вашето достойнство е възстановено. Вашата стойност и полезност е това, което трябва да бъде възстановено за вас. Бог не изизква да бъде възстановена Божията стойност, защото тя никога не е била загубена. Но стойността ви към вас самите е загубена и може да бъде възстановена само чрез следване на Великия План, който не е ваш продукт, а е създаден за вашето пълно благополучие.

Когато осъзнаете колко голяма част от живота ви е прахосана в колебание и колко нищожни са постигнатите резултати, тогава ще разберете огромната ви нужда от Знание. Това ще ви даде сила и увереност, да продължите подготовката си с възможно най-голяма отдаденост. Веднъж осъзнали истинската си нужда, вие ще можете да разпознаете напълно възстановяващото средство, което ви е осигурено.

Така като ученици на Знанието ясно ще осъзнаете, какво наистина ви е нужно, защото Знанието е истинското ви спасение. Помнете това всеки час и мислете за него в светлината на сегашните ви практики. В дълбоките ви медитации, се потопете напълно в спокойствие и тишина разбирайки, че се включвате в собственото си спасение, а оттам и в спасението на света.

Упражнение 276:

Две 30 мин. практически сесии

Почасова практика.

Стъпка 277

Моите идеи са малки, но Знанието е велико.

Разбирайки истината в това изявление, вие ще се присъедините към източника на всяко Знание. Тогава можете да напуснете тъмнината в света на фантазията. Фантазията е нестабилна и дори нейните светли моменти могат да преминат в тъмнина на секундата. Дори нейните най-велики вдъхновения могат да бъдат горчиво обезкуражени от най-малката провокация. Тук няма сигурност. Тук няма реалност. Тук нищо не е сигурно и промяна може да бъде очаквана по всяко време. Това което е надарено и ценно по всяка вероятност ще бъде загубено. Това което е отблъскващо и разрушително по всяка вероятност ще ви убеди и ще ви води напред.

Такъв е живота, който съществува във фантазията. Такъв е живота, който съществува в изолацията на вашето собствено мислене. Не подценявайте силата на Знанието, която може да ви освободи от безпомощната ситуация, където нищо истинско не може да бъде различено, където няма истинско значение, което може да бъде постигнато и където нищо постоянно и истинско не може да бъде реализирано и установено. Това е вашето спасение от тъмнината на  разделеното ви съзнание, което ще ви води в реалността на живота и ще ви изкупи.

Разберете, че и най-великите ви идеи и дори тези родени от Знанието, са малки в сравнение със самото Знание. Знанието е най-великия източник на вашето същество, което проявява себе си в индивидуалния ви живот. Следователно почетете това, което е велико и осъзнайте това, което е незначително. Разберете, че с времето, когато Знанието израсте във вас и когато му позволите да се прояви още по-свободно, вие ще започнете да разпознавате тези мисли, които произлизат от Знанието и тези, които са само в представите ви. Но дори мислите, които са от Знанието и които са много по-мощни и ефективни в сравнение с всички други, дори тези мисли, които са семената на истинското разбиране на света, са малки в сравнение със Знанието.

Спомняйте си всеки час за силата на тази идея, защото тя е дадена да ви освободи от вашите обърквания и лъжливи предположения. В дълбоките ви практически сесии днес използувайте съзнанието си активно. Наблюдавайте всяка идея, в която изключително вярвате, без значение дали е позитивна или негативна. Наблюдавайте всяка идея, на която вярвате или към която се придържате. Проверете връзките си с най-важните идеи, които направляват живота ви. След като проверите всяка една от тях си напомнете, че Знанието е по-велико от всяка идея. Така ще разберете, че е от зачение за вас, да напуснете света на идеите и да навлезете в живота на връзките, където всичко е ценно, реално и базирано на основа, която никога не се променя.

Упражнение 277:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 278

Това което е непроменливо ще се прояви чрез мен.

Истината е непроменлива, но проявява себе си в свят на променящи се обстоятелства и променящи се разбирания. По този начин изглежда, че истината е променлива, въпреки че нейния източник не се променя. Вие, които живеете в свят на промени и също се променяте, трябва да разберете, че вашия Източник е непроменлив. Когато разберете това, вие ще имате основа да повярвате на Източника си. Истината може да бъде реално установена, когато е базирана на това, което не може да бъде променено, насилено или унищожено. Така вярата и доверието ви ще имат истинска основа. Вие разбирате, че това което е непроменливо, което е източник на вярата ви, приемателя на вярата ви, ще прояви себе си в променящия се свят, в променливи пътища. Така нейното проявление ще посрещне всичките ви нужди. Тя ще ви служи във всякаква ситуация. Тя ще функционира на всякакво ниво на разбиране. Тя ще реализира себе си във всякакво човешко начинание. Така ще изглежда, че истината е променлива, защото действа по различни начини в различна среда и е позната от различни гледни точки. Но истината, която е Знанието по същество, е непроменлива, винаги истинска и винаги любяща.

Следователно днес разберете колко променливи и свързани са идеите ви и как се оприличавате с това, което е променливо и което не може да устои на себе си. Когато сте базирани в Знанието, а не само в идеи, спекулации или вярвания, вие ще започнете да изживявате постоянството и сигурността, която само Знанието може да ви осигури. Когато разберете, че истинския живот е непроменлив, ще се почувствате свободни да му позволите да се прояви в променливите ситуации. По този начин можете да избегнете всякакъв страх от смърт и разрушение. Така ще намерите спокойствие на света, защото света се променя, но вие не.

Упажнение 278:

Четете упражнението три пъти днес.

Стъпка 279

Трябва да изживея свободата си, за да я разбера.

Свободата не е концепция или идея. Тя е изживяване. Следователно тя трябва да бъде изживяна в много различни ситуации, за да се разбере нейното универсално приложение. Дадено ви е време, за да осъществите това. Това ще осмисли всичките ви дейности, ще ги направи целенасочени и ценни. Тогава вие няма да имате основание да осъждате себе си или света, защото всички неща ще укрепят разбиранията ви за необходимостта от Знание и всички неща ще бъдат приемници на Знанието.

Следователно отдайте се на практиката, подготовката и приложението. Не се идентифицирайте само с идеи, защото дори най-великата идея е проява на променящи се обстоятелства и ще бъде нестабилна сама по себе си. За да имате истинска стабилност на света, трябва да се идентифицирате със Знанието и да му позволите да покаже своята сила, ефикасност и щедрост на света. Вие трябва да изживеете свободата си и да разберете значението и за света. Затова сте ученици на Знанието и затова трябва да приложите всичко, което сте научили в подготовката ви досега.

Помнете това всеки час като сте ангажирани на света. Помнете това в медитативните си практики, където сте ангажирани във вътрешния си живот. И на двете арени, Знанието трябва да надделее. И на двете арени, свободата ви трябва да бъде упражнявана, за да бъде реализирана. В дълбоките си медитации, упражнявайте силата на съзнанието си, за да му дадете възможност да се потопи в спокойствие и тишина. Не позволявайте на страха или раздвоението да ви управляват по този начин. Вие практикувате свободата си и я упражнявате, защото можете да бъдете свободни само, когато сте вътрешно спокойни и ако сте вътрешно спокойни, вие вече сте свободни.

Упражнение 279:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 280

Обобщение

Прегледайте изминалите две седмици, започвайки с първия урок във вашия Обобщителен период и продължете по същия начин за всеки ден до последния урок. Опитайте да обобщите всичко, което е станало известно през последните две седмици. Опитайте да видите как бихте могли да задълбочите и усъвършенствате практиката си. Разберете колко време и енергия са изразходени в раздвоение и изчакване. Разберете колко енергия е прахосана в объркване и съмнения, когато се нуждаете само от присъствието на Знанието. Възможността ви да следвате това, което е отвъд разбиранията ви и което е необходимо тук, ще ви отведе до възможно най-голямата увереност, която живота може да ви предостави. Чрез тази сигурност вашите идеи, действия и възприятия ще спечелят единство, което ще им позволи да се проявят мощно на света, където човечеството е объркано и изгубено в двойствеността на фантазията. Така се учите да давате и да водите. Вие ще разберете това с времето, упражнявайки и позволявайки на вашата свобода да се изрази чрез вас.

Вие сте ученици на Знанието сега. Посветете себе си на приложението на вашата подготовка, като увеличите предаността и обвързаността си. Позволете на грешките от миналото да ви мотивират. Те не се нуждаят и не би трябвало да са източник на самообвинения. Те трябва да бъдат разбрани като демонстрация на нуждата ви от Знание. Оттук можете да сте много благодарни, че Знанието ви е дадено, защото разбирате, че Знанието е това, което търсите.

Упражнение 280

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 291

Благодарен съм на моите братя и сестри, които грешат към мен.

Бъдете благодарни на тези, които демонстрират нуждата от Знание. Бъдете благодарни на тези, които ви учат, че е безнадеждно да се включвате в някакви гонитби на света без Знанието. Бъдете благодарни на тези, които ви спестяват време, като показват резултата от нещата, върху които вие размишлявате, дори в момента. Бъдете благодарни на тези, които ви разкриват вашите собствени нужди на света. Бъдете благодарни на тези, които демонстрират това, което трябва да дадете на света. Бъдете благодарни на тези, които изглежда мислят срещу вас, защото те ще ви покажат това, което е необходимо за вашия живот и ще ви напомнят, че Знанието е единствената ви истинска цел, единственото ви намерение и единственото ви проявление.

Всички, които грешат срещу вас ще станат ваши приятели, защото  те ще ви служат дори в собственото си нещастие и ще ви повикат да им служите. Тук всичко глупаво, грешно, объркано, съмнително, конфликтно и войнстващо на света, може да ви води към осъждане на Знанието. По този начин светът ви служи, подкрепя ви и ви готви да служите на тази голяма нужда. Тук вие ставате получатели на постиженията на света и ви се напомнят световните грешки. По този начин ще се зароди вашата любов и състрадание към света.

Всеки час днес си напомняйте за това съобщение и се опитайте да разберете неговото значение в контекста на всичките ви дейности и така всичко, което се случва днес ще демонстрира значението на днешната идея. Спомнете си всяка личност, за която си мислите, че има грях към вас. Вижте как тази личност ви е помагала и ще продължи да ви служи като напомняне. Това може да ви спести много време и енергия като ви приближи по-близо до Знанието, като увеличи вашето решение за Знанието и като ви напомня, че няма алтернатива на Знанието. В двете си дълги практики насочете вниманието си към всички личности, за които си мислите, че са грешали към вас и разберете тяхната изключителна служба към вас.

Нека това бъде ден на прошка и ден на приемане, в който вие разбирате и увеличавате вашата признателност към тези, които са грешали с вас. Животът крои планове да ви насочи към Знанието. Когато навлезете в Знанието ще разберете огромната служба, която ви дава животът, както чрез неговите постижения, така и чрез неговите провали. Бъдете получатели на този дар, защото в любовта и благодарността вие ще се обърнете към света и ще пожелаете да отдадете това, което е най-великия принос. Тук ще отдадете Знанието за благодарността си и за служба на света, който ви служи.

Упражнение 291:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 292

Как да бъда сърдит на света, когато той ми служи?

Как можете да сте сърдити на света, когато той ви служи? Когато осъзнаете колко много ви служи светът, което може да се разбере само в контекста на Знанието, тогава ще приключи цялата ви омраза към света, всичките ви осъждания и цялата ви съпротива към него. Това ще потвърди истинската ви съдба, истинската ви същност и истинската ви цел да бъдете на света.

Вие сте дошли на света да учите и отучвате. Вие сте дошли на света да разпознавате кое е истинско и кое не е. Вие сте дошли на света да сте негови дарители, дарители, дошли отвъд света, за да служат тук. Това е истинската природа на вашето присъствие тук и въпреки, че това може и да изглежда в конфликт с оценката ви за вас самите, то е истина и ще бъде истина, независимо от гледната ви точка, без значение от вашите идеали и вярвания и независимо от вашите стремежи, които сте си поставили. Истината ви очаква да се подготвите, за да я оцените.

Всеки час си напомняйте за днешната идея и разберете нейното приложение вглеждайки се в заобикалящия ви свят. В дълбоките си медитативни практики още веднъж си спомнете всички личности, които са грешали с вас и още веднъж се опитайте да разберете техния принос към вас за доближаването ви до Знанието, в обучението ви да оценявате Знанието и в обучението ви да разберете, че няма надежда отвъд Знанието. Няма надежда без Знанието. Днешната идея ще породи любовта и признателността ви към света и ще заздрави тази гледна точка, която ще бъде необходима за вас, за да погледнете на света с увереност, любов и Знание.

Упражнение 292:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 293

Не желая да страдам днес.

Засилете решението си да не страдате днес като студенти на Знанието, като се придържате към Знанието и като се отдадете на Знанието. Не позволявайте на света да ви увлече в безсмислени гонитби, в безнадеждни усилия или сърдити конфликти. Всички тези неща са все още примамливи за вас, но не им се отдавайте днес, защото убежденията в света са породени от страха и тревогите на света. Тревогите и страха са като болести, които влияят на съзнанието. Не позволявайте на съзнанието си да се влияе днес. Вие не желаете да страдате днес и ще страдате ако последвате убежденията на света. Участвайте в света и задоволявайте своите обикновени задължения, но подсилвайте убеждението да сте ученици на Знанието, защото това ще ви освободи от страданието и ще ви даде величието, което очаквате на света.

Всеки час потвърждавайте, че не желаете да страдате днес и разберете неизбежността на вашето страдание, ако се включите в свят без Знание. Светът може само да ви напомня за вашата велика цел и отговорност, която е да станете ученици на Знанието. Бъдете благодарни, че светът ще ви подкрепи по единствения начин, по който може да го направи и бъдете благодарни, че от Древния ви Дом, Бог е отдал Благословията в света, за да я получите и да я отдавате.

Упражнение 293:

Почасова практика.

Стъпка 294

Обобщение

Започнете двуседмичното обобщение със следния апел: ”Аз не съм ученик на Знанието. Аз ще уча за значението и целта на Знанието чрез участието си. Аз ще следвам участието си без да се опитвам да променям неговите методи или неговите уроци по някакъв начин, защото искам да уча. Аз съм ученик на Знанието в свят, където изглежда Знанието липсва. Затова съм пратен тук да се подготвя и да дам това, което Знанието пожелае да даде на света. Аз съм ученик на Знанието. Аз съм уверен в отговорностите си. Така ще получа това, което наистина желая, защото истински желая да обичам света.”

Започнете двуседмичното си обобщение следвайки този апел. Четете съответния урок започвайки с първия ден от двуседмичния  период и си спомнете за вашата практика тогава. Продължете напред по същия начин, за да преминете през всички 14 дни и след това се опитайте да обобщите живота си през този период. Опитайте да видите, какво се е появило във вашия живот през този период.

Като обобщавате, вие ще започнете да отчитате движението в живота си. Това между другото ще бъде неуловимо отначало, но скоро ще разберете, че животът ви напредва усилено и че ценностите и изживяванията относно вас се променят. Вие се променяте фундаментално. Вие най-накрая показвате истинското си Аз. Вие ще разберете, че войната която бушува във вас от време на време затихва и нейното проявление става все по-рядко и по-рядко. Това може да се разбере само със съзнателно и обективно обобщение, което ще ви даде увереността и убеждението да продължите напред, защото ще знаете, че следвате правилния си курс и истинската си съдба. Вие ще знаете, че сте истински студенти на Знанието и че сте взели правилното решение отностно вашето обучение.

Упражнение 294

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 295

Сега се докосвам до мистерията на моя живот.

Вие се докосвате до мистерията на вашия живот, която чака да ви се разкрие. Мистерията на вашия живот е източник на всичко, което се проявява в живота ви. Всичко което ще бъде показано и желае да бъде проявено, е въплътено в мистерията на вашия живот. Следователно сегашното ви участие като ученици на Знанието е изключително важно за всичко, което ще правите на света и всичко, което ще реализирате и постигнете в този живот. То е абсолютно необходимо за нуждите ви.

Позволете на мистериозното да бъде мистериозно. Позволете на очевидното да се прояви. По този начин вие ще навлезете в мистерията на Знанието с откроверност и уважение и ще се включите в света с практическо наблягане и конкретен и ясен подход. Това ще ви позволи да бъдете мост между Древния ви Дом и този временен свят. Тогава ще се отнасяте към живота във вселената с почит и благоговение и ще бъдете старателни, съзнателни и отговорни към света. Така всичките ви умения ще бъдат внимателно култивирани и приобщени и вие ще сте средство на Знанието.

Сега ще започнем да изучаваме по-напредналата част от учебния ви план. Може би няма да можете да разберете по-голямата част от това, което учите. Много от следващите стъпки ще трябва да активират вашето Знание, да го направят по-силно и по-изразено във вас и да събудят древните ви спомени от вашите истински връзки във вселената и значението на целта ви тук. Следователно ние ще започнем с уроци, които няма да можете да разберете, но с които трябва да се запознаете. Сега започвате да прониквате в мистерията на вашия живот.

Помнете урока си през целия ден. Казвайте си го всеки час и в дълбоките си практически сесии се потопете в спокойствие и тишина. Опитайте да проникнете в мистерията на живота си, за да може тя да ви се разкрие и защото всяко значение, цел и посока се раждат и са предопределени от вашия произход и съдба.Вие сте гости на света и участието ви тук трябва да илюстрира великия ви живот отвъд този свят. По този начин света е блогословен и изпълнен. По този начин вие няма да предадете себе си, защото сте родени от велик живот и Знанието е въплътено във вас, за да ви напомня за това.

Упражнение 295:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 296

Наси Новари Корам. (NasiNovareCoram.)

Тези древни думи ще стимулират Знанието ви днес. Тяхното значение би могло да бъде преведено както следва: ”Присъствието на Божиите Учители е с мен.” Това е обикновения превод на тези думи, но тяхната сила далеч надхвърля очевидното им значение. Те могат да породят дълбок отзвук във вас, защото са призив към Знанието родено от древен език, който не принадлежи на никой свят. Това е езика на Знанието, който служи на всички, които говорят и които се нуждаят от език, за да контактуват.

Спомняйки си за вчерашния урок, не се опитвайте да разберете произхода на тези думи или механизма им, а бъдете приемници на техния дар. Всеки час изричайте днешния призив и в двете си дълбоки практически сесии повторете този призив и се потопете в спокойствие и тишина, за да почувствате силата на тези думи и нека те да ви помогнат да проникнете в дълбочината на собственото ви Знание. Когато всеки практически период е приключен и когато се завърнете към света на действието и формата, кажете призива още веднъж и бъдете благодарни, че сте проникнали в мистерията на живота си. Бъдете благодарни, че Древния ви Дом е дошъл на света с вас.

Упражнение 296:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 297

Новре Новре Комей На Вера Те Новре. (Novre NovreComeyNaVera Te Novre)

Днешния призив говори за силата на спокойствието във вашето съзнание и силата, която това спокойствие ще има на света. Изричайте този призив всеки час с голямо уважение. Позволете на мистерията на живота да се разкрие пред вас сега, за да можете да я съзрете и да я носите с вас в приключенията ви на света.

В двете си дълбоки практически сесии повторете днешния призив и още веднъж се потопете в дълбочината на спокойствието, отдавайки себе си напълно на практиката. След приключването на упражненията още веднъж повторете днешната идея. Опитайте да почувствате присъствието, което е с вас когато правите това, защото Древния ви Дом пребивава с вас, както и вие на света. Древната памет на вашия Дом и паметта на всички истински връзки, които вие сте създали до сега в цялата си еволюция са споменати с днешната идея, защото в спокойствието всички неща могат да бъдат разбрани и всички неща, които са познати ще ви се разкрият.

Упражнение 297:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 298

Мавран Мавран Конай Мавран. (MavranMavranConayMavran.)

Днешния призив призовава тези, които практикуват Знанието с вас във Великата Общност, за да може силата на тяхното начинание и тяхното голямо постижение да украси всички опити и всички ваши практики като ученици на Знанието. Днешния призив обединява вашето съзнание с всички съзнания, които са включени във възстановяването на Знанието във вселената, защото вие сте граждани на Великата Общност, както сте и граждани на вашия свят. Вие сте част от велик план, действащ на света и отвъд него, защото Бог работи навсякъде. Истинската Религия е възстановяването на Знанието. Тя намира своето проявление във всеки свят и всяка култура и там то придобива своясимволизъм и своите ритуали, но неговата същност е универсална.

Упражнявайте се всеки час, повтаряйки днешното изявление и като правите това, изчакайте за момент, за да почувствате неговото въздействие. Можете да откриете начин, за да направите това във всички ситуации днес и това ще ви напомни за Древния ви Дом и за потенциала на Знанието, което носите с вас. В дълбоките си практически сесии, повторете това изявление и след това се потопете в храма на Знанието в тишина и смирение. Когато практическата ви сесия приключи, още веднъж повторeте днешния призив. Позволете на съзнанието ви да се включи към това, което е отвъд ограничеността на човешката обърканост, защото Знанието говори за велик живот на света и отвъд него. Това е великия живот, който сега трябва да приемете. Това е великия живот, който сега трябва да приемете защото сте ученици на Знанието. Знанието е по-велико от света, но е дошло на света, за да служи.

Упражнение 298:

Две 30 мин практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 299

Номе Номе Коно На Вера Те Номе.(Nome Nome Cono Na Vera Te Nome.)

Днешния призив още веднъж зове силата на начинанията на другите, които ще помогнат за възстановяване на вашето Знание. По този начин силата на това, което вършите включвайки се в живота, е потвърдена. Това потвърждава истината в по-широк смисъл и истината в думите, които не сте използували от векове, но които ще разпознаете, когато отекнат дълбоко в съзнанието ви.

Упражнявайте се всеки час и поспрете за момент, за да почувствате ефикасността на днешното изявление. Използувайте го като апел и  благословия, за да приключите двете си дълги практически сесии. Опитайте да проникнете в мистерията на вашия живот, защото тя е източник на всичко в живота ви и е значението, което търсите днес.

Упражнение 299:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 300

Днес ще приема всички, които са част от моето Духовно Семейство.

Днес приемете тези, които са част от Духовното ви Семейство, които ви направляват и помагат, тези чиито усилия по отношение на Знанието ви допълват и чието присъствие във вашия живот е потвърждение за наличието на истинска общност за служба на Знанието. Позволете на тяхната реалност да ви изясни и да разсее всяка тъмнина на изолацията и цялата слабост на индивидуалността, за да може вашата индивидуалност да намери сила за истинския си принос. Не се задържайте в мислите си днес, а се потопете в присъствието на Духовното ви Семейство, защото сте родени от общността и сега се присъединявате към нея, защото живота е общност – общност без изключение и без противоположност.

Спомняйте си за това всеки час днес. В двете си дълги практически сесии използувайте активно съзнанието си и се опитайте да разберете съобщението, което ви се дава днес. Опитайте да разберете какво наистина означава Духовно Семейство. Опитайте да разберете, че то е присъщо за вас. Вие не го избирате, но сте родени от него. То представя вашето израстване в Знанието до сега. Цялото ви израстване в Знанието е възстановяване на връзките и вашето Духовно Семейство е тази връзка, която сте възстановили до сега в завръщането си към Бог.

Това ще бъде отвъд вашите разбирания, но Знанието ви ще отекне със съобщението за днес и призивите, които сте практикували в предходните дни. Знанието ще ви разкрие какво трябва да знаете и  да правите. Това не трябва да ви обременява да се опитвате да разберете неща, които са отвъд възможностите ви. Вие обаче имате възможността да откликнете на комуникацията, която ви е дадена от мистерията на вашия живот и от силата на Бог във вашия живот.

Вие сте част от Духовно Семейство. Вие получавате това чрез собственото си изживяване, изживяване, което ще потвърди участието ви в живота и великата цел, на която сте дошли да служите.

Упражнение 300:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 301

Днес няма да се тревожа.

Не позволявайте на навика ви да се тревожите, да обсеби съзнанието ви днес. Приемете, че навлизате във велик живот с великото ви чувство за цел. Опитайте да разчитате на сигурността на Знанието във вас и нека това да потвърди истинските ви връзки. Днес бъдете спокойни. Позволете на спокойствието да бъде с вас, докато крачите по света.

Всеки час повтаряйте тази идея. В дълбоките си практики я използувайте като призив в началото и като благословия в края на вашата медитация. Когато медитирате се опитайте да бъдете спокойни и не позволявайте на безпокойството да ви завладее днес. Не позволявайте на безпокойството да ви обземе. Вие сте със Знанието, което е източника на цялата сигурност на света. Вие сте с него и му позволявате да разгърне своя потенциал и своите дарове за вас, които се учите сега да възстановявате своята увереност. Нека днес да бъде потвърждение на процеса ви на обучение. Нека днешния ден, да бъде проявление на Знанието.

Упражнение 301:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 302

Днес няма да се съпротивлявам на света.

Не се съпротивлявайте на света, защото светът е мястото, на което сте дошли да служите. Това е мястото, на което Знанието ще прояви себе си, докато вие се учите да бъдете средство на Знанието. Позволете на Знанието да бъде такова каквото е, защото без вашето осъждане ще бъде много по-лесно за вас да бъдете на света, да използувате неговите ресурси и да разпознаете неговите възможности.

Не се съпротивлявайте на света, защото вие сте отвъд него. Светът вече не е затвор за вас, а място на което да допринасяте. Независимо, че не сте могли да се приспособите на света в миналото и без значение колко е трудно за вас да сте в него сега, вие гледате на света по различен начин. Вие сте се надявали светът да замести Знанието и сега разбирате, че Знанието ви е дадено от вашия източник. В следствие на това, вие вече не използувате светът за заместник на Знанието и сега той може да бъде сцена, на която да проявите властта на Знанието. Така светът става това, което е правилно за вашия живот и затова не трябва да му се противите.

Всеки час днес докато преминавате през света си спомняйте за тази идея и бъдете присъстващи, независимо от ситуацията в която се намирате. Опитайте да успокоите вътрешния си свят, за да може Знанието да упражни своето влияние и да ви ръководи. Опитайте да носите увереността с вас днес – увереността на Знанието. Това е увереност, която не сте измислили или изградили за себе си. Тя е с вас винаги, без значение от вашето объркване.

Не се противете на света днес, защото Знанието е с вас. В двете си дълги практики помнете тази идея преди и след вашите медитации. В медитаците си избягайте от света в храма на спокойствието. Колкото повече сте в този храм, толкова по-лесно ще ви бъде на света, защото няма да се опитвате да използувате светът като заместник на Древния ви Дом. Тук светът става полезен за вас и вие ставате полезни за света.

Упражнение 302:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 303

Ще се въздържам от убежденията на света днес.

Въздържайте се от убежденията на света. Разпознайте кое е сигурно и кое е объркано. Разпознайте това, което е отдадено и това, което е противоречиво. Не позволявайте на силата на световното разочарование и объркване да ви завладее днес, а задържайте светлината на Бог в сърцето си. Пазете я тлееща във вас, докато рискувате на света. Така преминавате през света невредими и неподвластни, защото сте със Знанието. Без Знанието светът само ви отнася надалеч в своето безумие. Той ви отнася надалеч в своите подбуди и луди гонитби.

Днес вие сте със Знанието и сте свободни от световните убеждения. Повтаряйте днешната идея всеки час и почувствайте спокойствието, което ви дава тя, за да сте спокойни в медитациите си и за да можете да упражните тяхното влияние и техните резултати във всички дейности, защото такава е тяхната цел.

Разпознайте убежденията на света и се отдръпнете. Трябва да сторите това, защото имате силата и правото да избирате. Можете да го сторите, като разпознаете убежденията на света и разберете важността на Знанието. Това ще ви помогне да упражнявате силата на решенията във ваша полза. Така светът няма да има претенции върху вас и вие ще бъдете сила за доброто на света, защото това е вашата цел.

В дълбоките си медитативни практики още веднъж дайте на днешната идея възможност да ви подготви. В спокойствие и тишина се потопете в храмът на Знанието, за да се подмладите и обновите. Открийте покой от вътрешните си конфликти и от конфликтите на света в него. Когато се завърнете от вашето убежище си напомнете, че объркванията на света няма да ви влияят. Напомняйте си, че няма да се превърнете в жертва на убежденията на света. Тогава ще носите напред сигурността, която сега се учите да получавате в света около вас.

Уражнение 303:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 304

Днес няма да съм ученик на страха.

Помнете, че винаги сте ученици – всеки ден, всеки час и всеки момент. Следователно като станете по-съзнателни, трябва да изберете какво желаете да учите. Тук ви е даден истински избор, защото сте или ученици на Знанието, или ученици на объркването. Не бъдете ученици на объркването днес. Не бъдете ученици на страха днес, защото без Знание има несигурност и страх. Без Знание има големи стремежи, които възбуждат по-голям страх и по-голямо чувство на загуба.

Разберете вашата отговорност като ученици. Разберете това и го приемете с облекчение, защото имате право на смислен избор тук – да бъдете ученици на Знанието или ученици на объркването. Знанието ще се опита да ви влияе, за да ви даде възможност да направете правилния избор и да изберете това, което ви дава сигурност, цел и значение на света. Тогава можете да се превърнете в сила за Знанието на света, да намалите объркването, мрака и страха във всички съзнания, които пъшкат под техния товар.

Не бъдете ученици на страха. Правете това изявление пред себе си всеки час, разпознавайки големите убеждения на света, неговото объркване и мрачното му влияние върху всички, които чувстват неговият гнет. Опитайте да бъдете свободни души на света. Пазете скъпоценната любов в сърцето си. Пазете светлината на Знанието в сърцето си. Когато се завърнете в дълбоките си медитативни практики днес повторете днешната идея, за да можете да се потопите в спокойствие и тишина във вашето убежище. Подмладете се и се освежете в Знанието, защото Знанието е най-голямата светлина, която носите с вас. Колкото повече вниквате в неговото присъствие, толкова повече то ще ви грее и осветява, а чрез вас и света.

Упражнение 304:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 305

Днес чувствам силата на любовта.

Ако убежденията на света не са ви обзели, ще почувствате силата на любовта. Ако не сте прилъстени от колебанието на света, вие ще почувствате силата на любовта. Ако сте със Знанието, ще почувствате силата на любовта. Това е естествено за вас, за вашето същество, за вашата същност и за същността на всички, които са тук с вас. Следователно с напредването ви като ученици, изживяването на любовта ще се задълбочи.

Позволете на любовта да бъде в живота ви днес, защото Знанието и любовта са едно и също нещо. Позволете си да бъдете получатели на това днес, защото така вие сте почетени и вашето чувство на недостойнство е разсеяно. Получавайте силата на любовта всеки час и я получавайте също така в дълбоките си медитативни практики, където практикувате истинско приемане.

Позволете на Знанието да разкрие същността на любовта за вас. Позволете на любовта ви за Знание да генерира Знание за вас, защото Знанието ви обича както обича себе си и като се научите да обичате Знанието както себе си, чувството ви за разделение с живота ще се изпари. Тогава вие ще сте подготвени като участници в света, защото тогава само ще желате да допринесете онова, което сте получили. Тогава ще разберете, че няма друг дар, който да може да се сравни с дара на Знанието, който е дар на любовта. Това е нещото, което ще желаете да дарите на света с цялото си сърце. Тук Учителите ви могат да бъдат активни за вас, защото те ще ви подготвят да допринесете това ефективно и по този начин да изпълните вашата съдба на света.

Упражнение 305:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 306

Ще почивам в Знанието днес.

Вие ще откриете отдих и отмора от света. В Знането вие ще откриете комфорт и увереност. В Знанието всичко, което е най-истинско в живота ще бъде с вас, защото в Знанието Христос и Буда са едно. В Знанието всички велики постижения на великите Духовни Емисари са обединени и ви се разкриват. По този начин тяхното обещание е изпълнено, защото те са отдали себе си за тази цел. Така Знанието, което получавате днес е плод на техния принос, защото Знанието е запазено на света за вас. То е пазено живо от тези, които са го получили и отдали. Така техния живот осигурява основа за вас и тяхното отдаване осигурява основа за вашето отдаване. Тяхното приемане на Знанието заздравява вашето приемане на Знанието.

Целта на всички истински Духовни учения е изживяването и проявлението на Знанието. Това може да напои най-обикновения дар и най-великия дар, най-обикновеното действие и най-необикновеното действие. Вие сте част от велика компания, вие, които упражнявате Знанието. Вие получавате дара на Христос и Буда. Вие получавате дара на всички Велики Емисари, които са реализирали своето Знание. Така вашето участие днес осигурява сила и основа като носите великата цел да пазите Знанието живо на света.

Всеки час в двете си дълбоки медитативни сесии днес почивайте в Знанието, което живее във вас сега.

Упражнение 306:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 307

Знанието живее в мен сега.

Знанието живее във вас и вие се учите да живеете със Знанието. Така като разберете какъв винаги е бил вашия живот и какъв винаги ще бъде, вие ще разсеете тъмнината на илюзията от съзнанието си. Когато разберете постоянството на вашето съществуване, вие ще разберете как то желае да се прояви в свят на промени. Вашето Знание е по-велико от вашето съзнание, по-велико от вашето тяло и по-велико от определенията ви за вас самите. То е непроменливо, въпреки че се променя в своето проявление. То остава с вас отвъд страха, съмнението и разрушението и като се учите да бъдете с него, всички негови качества ще станат ваши такива.

Няма нещо, което светът да не може да осигури и което по някакъв начин да се съревновава с това, защото всички световни дарове са моментни и преходни. Като ги почетете, страховете ви да не ги загубите ще се увеличат. Като ги задържате за себе си, безпокойството ви от смъртта и разрушеншието ще се увеличи и вие отново ще се объркате и разочаровате. Но със Знанието вие можете да притежавате неща на света, без да се отъждествявате с тях. Вие можете да ги получите и да ги отдадете в зависимост от това, което трябва да сторите. Така голямата тревога на света няма да ви въздейства, но силата на Знанието, която носите с вас ще въздейства на света. По този начин вие ще бъдете участници на света и светът ще бъде благословен.

Подмладете се със Знанието в дълбоките си практики днес и всеки час в спокойствие си напомнете за силата на Знанието, която носите с вас. Не позволявайте на някакви съмнения или неуверености да ви разубедят, защото тук съмненията и несигурността са напълно неестествени. Вие се учите да бъдете естествени, защото какво може да бъде по-естествено от това да бъдете себе си? И какво може да бъде повече ваше от Знанието само по себе си?

Упражнение 307:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 308

Обобщение

В дългата си практическа сесия днес, обобщете изминалите две седмици в съответствие с предишните ви инструкции. Това е много важна обобщителна сесия, защото ще прегледате призивите, които са ви дадени и ще обобщите също така ефикасността на задачата, която сте започнали като ученици на Знанието. Разкрийте вашият страх от мистерията на живота ви през тези две седмици. Открийте дали сте направили опит да се впуснете отново в илюзията и фантазията. Открийте този контраст в обучението, който е толкова съществен за вашето разбиране.

Обобщете това с обективност и състрадание. Знайте, че вашето колебание в живота трябва да бъде разбрано и ще продължи да проявява себе си с все по-намаляваща сила, колкото повече се доближавате до Знанието. Помнете, че Знанието е живот само по себе си и е истинската същност на живота. То е непроменливо и въпреки това, то постоянно проявява себе си чрез промяната. За да го изживеете, вие трябва да засилите участието си като ученици на Знанието и да помните, че сте начални ученици на Знанието и не можете да разчитате на своите предположения. Вие трябва да получите учебния план и да бъдете насочвани, за да го осъществите. По този начин ще бъдете предпазени от всички неправилни действия, всички грешни разбирания и оттук предпазени от грешки.

Това Обобщение е много важно, защото вие сте достигнали до  повратна точка в своето участие като Ученици на Знанието. Сега Знанието започва да проявява своята сила и вие започвате да чувствате неговата мощ. Вие започвате да разбирате неговата изключителна важност за вас. Вие, които сте били отчасти в живота в миналото сега разбирате, че живота е напълно с вас и ще изизква да сте изцяло с него. Това е вашето изкупление и спасение, защото тук всякакво разделение, страх и нещастие са прогонени. Какво бихте могли да загубите, за да получите такъв дар? Вие губите само фантазията си, която ви е преследвала, застрашавала и заплашвала. Но дори и фантазията ви ще има голяма цел със Знанието, защото нейното предназначение е да ви служи по различен начин.

Направете Обобщението си задълбочено и откровено. Не се притеснявайте за това, колко дълго ще продължи то. Не бихте могли да прекарвате по-добре времето си. Обобщете изминалите две седмици, за да можете да наблюдавате напредъка на Знанието в себе си. Нуждаете се от това разбиране, за да можете да подкрепяте другите в бъдещето и в тяхното възстановяване на Знанието.

Упражнение 308:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 309

Светът който виждам се опитва да се превърне в единна общност.

Светът, който виждате се опитва да се превърне в единна общност, защото това е неговата еволюция. Как може светът да еволюира, когато е резделен? Как може човечеството да напредне, когато се противопоставя на себе си? Как може светът да бъде в мир, когато една част от него се състезава с друга? Светът, който виждате е като съзнание във вас – противопоставяйки се на себе си, но без цел и значение. Светът, който виждате се опитва да прерастне в единна общност, защото всички светове, в които се е развил интелигентен живот трябва да станат една общност.

Как ще бъде постигнато това и кога ще бъде осъществено е отвъд сегашната ви възможност да видите, но като наблюдавате света без осъждане, вие ще видите копнежа във всяка личност да участва в това начинание. Вие ще видите желанието за прекратяване на разделението. Проблемите на света само илюстрират неговото затруднение и призовават за създаването на единна общност на света. Това е много очевидно, ако можете да наблюдавате внимателно. Както вие се превръщате в една личност и лекувате всички рани в себе си като ученици на Знанието, така и светът се стреми да се превърне в едно цяло и да излекува проблемите,  вътрешните си конфликти и разделения. Защо е така? Защото Знанието е на света.

Като разкривате Знанието у себе си помнете, че Знанието е скрито във всяка личност и дори в своята потайност, то излива своето влияние и увеличава своята посока. Светът притежава Знание също така. Голяма част от неговото проявление е това, което вие наблюдавате. Така като станете ученици на Знанието и сте в състояние да разпознаете обективно подготовката си, вие ще имате истински поглед върху еволюцията на света. Тук вашата отправна точка няма да бъде изопачена от лични преференции или страхове, защото еволюцията на света ще бъде много явна за вас. Еволюцията на света е очевидна за вашите Учители, които наблюдават света отвъд неговите ограничения. Но вие сте в света, вие, които чувствате неговото влияние и които споделяте световните съмнения и несигурности, трябва да се научите да гледате на света също без ограничения.

Светът се опитва да се превърне в единна общност. Напомняйте на себе си за това всеки час днес и в двете си дълбоки практики ангажирайте акивно съзнанието си и се опитайте да разберете сегашната идея. Мислете за проблемите на света и за решенията, които са необходими. Мислете за конфликтите на света и необходимостите, които трябва да се установят. Разберете, че ако някоя личност или група личности се противопоставят на тези решения и изизквания, това ще ги убеди да водят войни срещу света или срещу останалите. Конфликтите, които вие забелязвате са само опит за запазване на разделението. Но светът се опитва да се превърне в една общност и без значение от съпротивата, той неумолимо ще се опитва да стори това, защото това е неговата еволюция. Това е истинското желание на всички, които живеят тук, защото разделението трябва да бъде преодоляно и всичко нужно трябва да бъде отдадено. Това е вашата цел и цел на всички, които са дошли тук.

Спомнете си, че сте повикани и сте отговорили на истинската си цел. С времето и другите ще бъдат призовани и те ще откликнат. Това е неизбежно. Вие осъществявате неизбежното, което ще изизква големи усилия, време и много последователни стъпки. Знанието е вашия източник, то е и резултата. Следователно трябва да бъдете уверени в крайния резултат на своите действия. Без значение от действията на света в неговата подготовка и трудности, той трябва да осъществи тази истинска цел. Така вие можете спокойно и уверено да продължите напред.

В дългите си медитативни сесии се опитайте да вникнете в днешната идея. Не бъдете безучастни, а използувайте активно съзнанието си, защото това е неговото предназначение. Опитайте да разберете собственото си колебание относно това света да се превърне в единна общност. Опитайте да разпознаете своите страхове и загрижености за това. Опитайте също да разберете желанието ви за единна общност и разбирането ви, че това е необходимо. Веднъж описали собствените си мисли и желания засягащи днешната идея, вие ще разберете и защо светът е в сегашното затруднение. Светът има определена съдба и определен курс, който да следва, но той се съмнява във всичко. Така светът трябва да престане да се съмнява, както и вие се учите да го правите и вашите постижения ще съдействат на това голямо начинание, защото това е вашия принос за света.

Упражнение 309

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 310

Аз съм свободен/а, защото желая да давам.

Вие ще се освободите, ще бъдете завършени и ще бъдете възстановени завинаги, чрез приноса на истинските дарове за света. Вие, които посвещавате себе си в даване и изучавате същността на дара си и отговорността си на даващи, създавате основата на вашата свобода и осигурявате свободата си на света. Не се обезкуражавайте, че светът няма вашите ценности и не се учудвайте, че светът не споделя вашето посвещение, защото съществуват много други на този свят и отвъд него, които се подготвят като вас. Има много, които са осъществили вашата подготовка и които сега служат на света с цялото си сърце и душа.

Така вие сте част от голяма и учаща се общност. Това, което вие учите сега, целият свят трябва да учи някога, защото всеки трябва да възстанови своето Знание. Такава е Божията Воля. Ние се опитваме да съкратим времето, което ще бъде необходимо и трудностите, които ще се появят. Ние разбира се знаем, че еволюцията трябва да се осъществи във всяка личност поотделно и в човечеството като цяло. Така Знанието се разширява, за да помага на еволюцията на живота и за да може живота да реализира и осъществи себе си. Този процес продължава във вас и в света. Вие, които възстановявате изучаването на Знанието, ще подкрепите Знанието. Така ще се превърнете в сила на доброто в света – сила, която разсейва съмнението, объркването и конфликта, сила на мира, сила на сигурността и сила на истинското сътрудничество и истинските връзки.

Помнете тази идея всеки час днес и в двете си дълбоки практически сесии активно използувайте съзнанието си като мислите за това. Нека съзнанието ви да бъде полезен инструмент за изследване. Още веднъж прегледайте идеите и вярванията си, които са свързани с тази идея. Още веднъж разберете как съмнението все още граби от вдъхновението, граби от мотивацията, граби от куража и граби от връзките. Засилете процеса на обучението и поддръжката си, както и подкрепата за Знанието, за да можете да изоставите съмнението днес и да получите увереността, която е ваше наследство.

Упражнение 310:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 311

Светът ме зове. Трябва да се готвя да му служа.

Дошли сте да служите на света, но трябва да се готвите за това. Не можете да се обучавате сами, защото не знаете за какво се подготвяте и не познавате методите за подготовка, които трябва да ви бъдат дадени. Вие дори не знаете, че трябва да се готвите и че трябва да следвате стъпките на подготовка, защото те са вече във вашето Знание.

Дошли сте да служите на света. Ако отхвърлите или пренебрегнете това, вие ще се объркате. Ако целта ви не е подкрепена и насочена, вие ще се почувствате отчуждени от себе си и ще попаднете в мрака на собствената си фантазия. Вие ще осъждате себе си и ще вярвате, че и Бог също така ви осъжда. Бог не ви съди обаче. Бог ви зове да познаете и да осъществите своята цел.

Не позволявайте на амбицията да ви завладее преждевременно. Помнете, че сте ученици на Знанието. Вие следвате Знанието на света, защото се готвите да сте средство за неговия принос и получатели на неговите дарове. Това ще изизква ограничения от ваша страна. Това ще изизква вярност и придържане към голяма подготовка. Учениците само трябва да следват насоката на инструкциите. Учениците трябва само да вярват на силата на инструктурите си. Знанието ви ще потвърди това и ще потуши вашето съмнение, защото Знанието ви се завръща в своя Дом и своя източник. То се завръща там, където трябва да бъде. То отвръща на това, което трябва да осъществи на света.

Не мразете и не се съпротивлявайте на света, защото това е мястото, където ще реализирате своята съдба. Така светът заслужава вашата благодарност и признателност. Също така помнете да уважавате силата на неговото объркване и неговите мотиви. Трябва да сте силни със Знанието и въпреки че оценявате света заради засилването на вашето решение за Знание, вие също трябва да отбележите объркването на света и да навлезете в него внимателно, с проницателност и последователност за Знание. Всичко това е важно и ние ще ви го напомняме по-нататък, за да се учите на Мъдрост като ученици. Това е вашето желание за Знание и вашата възможност за Знание, които трябва да култивираме и които вие трябва да се учите да получавате.

Упражнение 311:

Четете този урок три пъти днес.

Стъпка 312

Има по-големи проблеми на света, които трябва да реша.

Много от личните ви проблеми ще бъдат разрешени, когато откликнете на великия повик. Към някои от тези проблеми, трябва да се отнасяте с повече внимание, но като се потопите в голямата панорама на живота ще видите, че тяхното бреме върху вас намалява. Знанието ви кани да вършите по-важни неща, но и не пренебрегва детайлите на това, което трябва да осъществите. Следователно малките детайли са големи, малките настройки и големите такива са включени без изключение. Нищо не е оставено настрана. Вие самите не бихте могли да балансирате подготовката си в този аспект, защото не можете да знаете как да установите приоритетите си за това, кое е малко и кое е значимо. Опитите ви да сторите това, само ще ви объркат и ще ви направят безсилни.

Бъдете благодарни, че сте пощадени да опитате невъзможното за себе си, защото това което е истинско ви е дадено. Това което се изизква от вас, е да станете ученици и средство за Знанието. Това ще активира личното ви развитие и образование. Това ще изизква повече от вас, отколкото сте изизквали вие самите и всичко което то изизква, ще бъде осъществено и ще предаде истинското си обещание за вас.

Всеки час си напомняйте за това и не се съмнявайте, че има важна намеса, която ще ви освободи от личните ви страдания. В дълбоките си сесии днес, активно използувайте съзнанието си да обобщите всичките си дребни лични проблеми. Обобщете всичко, за което си мислите, че ви задържа и всичко, което мислите, че можете да решите за себе си. Като наблюдавате всеки един проблем обективно и без отричане, помнете и си напомняйте, че ви е даден велик повик и той ще поправи тези неща или ще направи корекцията им ненужна. Напомняйте си, че Знанието ще осигури поправка на всички нива, когато живота ви стане постоянен и направляван, когато вашето Знание се покаже и когато истинското ви чувство за вашия Аз бъде разпознато и получено.

Упражнение 312:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 313

Нека разбера, че това което е сложно е обикновено.

Вие мислите, че личните ви проблеми са сложни. Вие мислите, че световните проблеми са сложни. Вие мислите, че бъдещето и съдбата ви са сложни. Това е, защото сте живяли във фантазия и сте се опитвали да решите въпросите без убеденост. Това е резултат от използуването на личните ви вярвания за организиране на вселената в зависимост от вашия вкус. Това е резултат от опита ви в невъзможното и вашите провали в него.

Вие сте спасени, защото Знанието е във вас. Вие сте изкупени, защото се учите да получавате Знанието. Така всички конфликти ще бъдат решени и вие ще откриете истинската си цел, значение и посока в света. Вие ще откриете, че все още се опитвате да решавате проблемите за себе си и това ще ви напомня, че се нуждаете от Знанието да ви води, защото всичките ви усилия са напомняне, че се нуждаете от Знанието.

Следователно всеки час днес си напомняйте, че Знанието е с вас и че сте негови ученици. Бъдете уверени, че всички проблеми, които забелязвате – малки и големи в себе си и извън вас – ще бъдат разрешени със Знанието. Напомняйте си, че това не ви поставя в пасивна ситуация. Това ще изизква активното ви участие като ученици на Знанието и развитието на вашите способности за истинската цел. Разбира се вие сте били пасивни преди, заради опитите ви в невъзможното и провалите ви в него. Сега ставате активни и активното във вас е Знанието, защото сега откривате Истинския си Аз.

В двете си дълги сесии се включете активно в днешната идея. Опитайте да проникнете в нейното значение. Обобщете всички идеи и вярвания, които имате и които са свързани с това. Опитайте да систематизирате мислите и вярванията си, за да можете да разпознаете работата, която трябва да бъде свършена във вас. Вие сте първите приематели на Знанието и когато стигнете до някакво ниво на развитие, Знанието естествено ще заструи от вас. Тогава вашите дейности ще бъдат изключително ангажирани в служба на света около вас и големите проблеми ще бъдат представени на вас, за да можете да се предпазите от собствената си дилема.

Упражнение 313:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 314

Днес няма да се страхувам да следвам.

Не се притеснявате да следвате, защото сте последователи. Не се притеснявайте да бъдете ученици, защото сте ученици. Не се притеснявайте да учите, защото сте учащи се. Само приемете това, което сте и го използувайте за добро. Тук вие прекратявате войната срещу себе си, в която сте се опитвали да бъдете нещо, което не сте. Учете се да приемате себе си и ще разберете, че сте приети. Учете се да обичате себе си и ще разберете, че сте обичани. Учете се да приемате себе си и ще разберете, че сте приети. Как да обичате, приемате и признаете себе си? Като бъдете ученици на Знанието, защото с него всички тези постижения са естествени. Вие трябва да ги осъществите, за да бъдете със Знанието и Знанието ще ги осъществи. Така ви се дава обикновено средство, което да разреши изглеждащата сложно ваша дилема.

Не се съмнявайте в силата на Знанието във вас и това какво то може да осъществи, защото не можете да разберете значението на Знанието, извора на Знанието или неговия механизъм. Вие само можете да получите неговите дарове. Вие само трябва да получавате днес. Вие само трябва да бъдете получатели на Знанието.

Всеки час днес си спомняйте за вашата идея и сериозно размишлявайте върху нея. Разберете многото възможности за практика днес, като вашето съзнание е отделено от фантазията и объркването. Разберете с колко много време и енергия разполагате. Ще бъдете учудени как ще се промени живота ви и какви големи възможности ще ви се разкрият.

В дълбоките си практики днес, още веднъж се потопете в спокойствие. Още веднъж се отделете от превратностите и объркването на света. Още веднъж се усамотете в храма на Знанието, за да отдадете себе си. Когато се отдадете, вие ще получите. В това отдаване, вие ще откриете това, което сте търсили днес.

Упражнение 314:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 315

Днес няма да съм сам/а.

Не бъдете сами днес. Не се изолирайте с вашите страхове или с негативното си въображение. Не се изолирайте в своите фантазии. Не си мислете, че сте сами, защото това е фантазия. Не бъдете сами днес. Разберете, че тези, които са с вас не са убедени от вашите грешки илиобезсърчениот вашите провали, а разпознават истинската ви природа и вашето Знание. Тези, които са с вас днес ви обичат без изключение. Приемете тяхната любов, защото това ще потвърди, че не сте сами и също така, че не желаете да сте сами. Защо бихте желали да сте сами освен, за да прикриете своята болка, чувството си на провал и чувството си на вина? Нещата, които са резултат от вашето разделение само продължават да ви изолират.

Днес обаче, вие не сте сами. Следователно изберете да не сте сами и ще видите, че никога не сте били сами. Изберете да не се изолирате и ще видите, че вече сте част от живота. Потвърждавайте това всеки час и разберете възможностите да правите това през днешния ден. В дълбоките си медитативни практики започнете с изричане на днешното съобщение. След това се потопете в спокойствие и тишина, където няма разделение. Позволете си да получите великия дар на любовта, дар, който заслужавате, който премахва всяко чувство на празнота и недостойнство и който е само наследство от вашия разделен, въображаем свят. Днес вие не сте сами. Следователно има надежда за света.

Упражнение 315:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 316

Днес ще вярвам на най-дълбоките си влечения.

Най-дълбоките ви влечения водят началото си от Знанието. Когато съзнанието ви се избистри от собствените си ограничения и когато живота ви се отвори за великия зов, който се показва за вас сега, тези дълбоки склонности ще станат по-мощни и по-убедителни. Вие ще можете да ги разпознавате по-лесно. Това ще изизква голяма вяра във вас, което разбира се ще бъде и голямо самолюбие. Да вярвате на дълбоките си влечения, да следвате Знанието и да сте ученици на Знанието, ще възстанови отново самолюбието ви и ще го постави под твърда основа, която светът не може да разклати.

Така вие сте изкупени в собствените си очи. Вие сте включени и имате връзка с живота. Така вашето себелюбие поражда любов за другите, защото тук няма неравенство. Вие сте възстановени и чрез вашето възстановяване Знанието започва да проявява себе си на света. Вие сте неговото основно наследство, но дори по-голямо от това, е неговото въздействие на света. Само чрез отдаването си, вие ще напомните на света, че това не е отнемане на надеждата, че света не е сам, че вие не сте сами, че другите не са сами и че всичките дълбоки влечения за надежда, истина и справедливост, които другите чувстват, не са без основание, а са породени от Знанието в тях. Така вие ще бъдете сила за потвърждение на света и сила, която също така потвърждава Знанието в другите.

Помнете вашата идея днес и се опитайте да използувате всички ситуации с които се сблъсквате с цел възстановяване на Знанието. По този начин вие ще откриете, че целия ви живот може да бъде използуван за упражнение. Когато това се осъществи всичко, което се случва ще ви служи и вие ще чувствате любов към света. Вашите дълбоки влечения ще говорят и ще окуражават дълбоките влечения в другите и така вие ще бъдете сила за Знанието на света.

В дълбоките си медитативни практики се потопете в спокойствието на храма на Знанието във вас. Опитайте се да бъдете спокойни в него и само да чувствате силата на Знанието във вашия живот. Не задавайте въпроси, защото Знанието ще им отговори, когато се появи във вас. Бъдете отворени и търсете успокоение, комфорт, сила и сигурност. Ще изпитвате тези неща, защото те се излъчват от Знанието във вас. Нека това да бъде ден на вяра във вас и следователно ден на себелюбие и егоизъм.

Упражнение 316:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 317

Трябва да изоставя колебанието си, за да позная истината.

Колко лесно е да знаете истината, когато истински я желаете. Колко лесно е да познаете колебанието и да видите разрушителния му ефект върху вашия живот. Колко лесно е да видите доказателството от колебанието на света около вас и как то разклаща дълбоките влечения на всички, които живеят тук. Търсете изход от колебанието, защото то е объркване. Търсете изход от бремето на непрекъснатото вземане на решения и правенето на избори, защото това е тегло.

Мъжете и жените на Знанието не се обременяват с постоянно обсъжданенатова какво трябва да сторят, как трябва да живеят, кои са и къде отиват в живота си, защото тези неща се изясняват с всяка следваща крачка. По този начин голямата тежест, която носите на света е премахната от раменете ви. Така вие започвате да вярвате на себе си и на света. Тук спокойствието е възможно и осигурено дори за тези, които са действащи и активни, защото те носят спокойствие и искреност с тях. Те са освободени сега и са в позиция да отдават напълно.

Напомняйте си за този урок всеки час днес и като наблюдавате света вижте ефекта и влиянието на колебанието. Разберете колко неспособно е то, как се излъчва и как подкрепя объркването. То е резултат от опита ви да оцените безсмисленото и да игнорирате смисленото. Тук незначителните неща се сравнянат с ценните от тези, които ги възприемат. Разберете това, като наблюдавате света. Не пропускайте да се упражнявате всеки час днес, защото по този начин учите за важността на Знанието. То ще ви учи, че колебанието трябва да бъде преодоляно и че то е проклятието на объркването на света.

В дълбоките си практически сесии, изоставете колебанието си и отново се потопете в храма на Знанието и в истинската си същност. Това е ден на свободата. Това е ден за разбиране на вашата дилема и на проумяване, че всичко е във вашите ръце. Продължете напред уверено, защото днес можете да изоставите колебанието.

Упражнение 317:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 318

Велика Сила действа на света.

Велика Сила действа на света, във вашия живот и в живота на всички, които живеят тук. Дори ако по-голяма част от жителите на този свят още не са готови да възстановят Знанието, Знанието е в тях и им въздейства – въздействие, което им влияе в някои случаи и което те ще игнорират в много други случаи. Когато обаче се превърнете в приематели и представители на Знанието и когато станете средство за проявлението на Знанието на света, вие ще имате силата да активирате и да въздействате върху всички, които се нуждаят да получат Знанието в себе си. По този начин всичко, което вършите, малко и голямо е благословия за света. Вие, които сега се учите да изоставяте самообвиненията ще видите ефикасността на Вътрешния си Водач, който излива своята животворна сила на света. Така вие ставате част от добрата сила, която служи на Великата Сила на света.

Светът демонстрира грешкивнушителноис размах, но тези грешки са уравновесени от присъствието на Великата Сила на света. Без тази Велика Сила, човечеството не би могло да се развие до такава степен. Без тази Сила всичко, което е добро във вашите проявления, всичко което е служило и вдъхновявало хората и което е говорило за величието на Знанието директно или индиректно, не би могло да се случи. Великата Сила на света е позволила на еволюцията на човечеството да продължи и е запазила Знанието живо на света посредством личности като вас, които чрез искрата на своето Знание са повикани за подготовка, за да може да бъде възстановено, проявено и опазено Знанието на света.

Следователно имайте надежда, защото Великата Сила е на света. Не си мислете обаче, че това трябва да ви прави пасивни. Не си мислете, че то премахва отговорността от вашите рамене, тази отговорност, която винаги съпътсва възстановяването на Знанието.  Великата Сила на света изизква от вас да бъдете подготвени, за да я получите и отдадете. Вашият глас е нейн глас; вашите ръце, са нейни ръце; вашите очи, са нейни очи; вашите уши, са нейни уши; вашето движение, е нейно движение. Тя разчита на вашата подготовка и на вашата демонстрация, както и вие разчитате на нея за сигурност, цел, значение и насока. Така чрез вашето доверие в Знанието и доверието на Знанието във вас, вашия съюз със Знанието е завършен.

Всеки час си напомняйте, че на света действа Велика Сила. Мислете за това, като наблюдавате колебанието и грешките на света. Мислете за това, като наблюдавате великолепието и вдъхновяващото проявление на света. Ако наблюдавате без осъждане, ще видите изумителното присъствие на Знанието и това ще ви направи по-уверени.

В двете си дълбоки медитативни практики се потопете отново във вашия храм, където отдавате себе си на Великата Сила, която е на света и във вас. Успокойте съзнанието си, за да можете да получите и да изживеете тази Велика Сила в живота си. Така вие се учите да получавате това, което получава вас. Така се учите да разпознавате това, което получава света и което дава на света само истинска надежда.

Упражнение 318:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 319

Защо да се страхувам, когато Великата Сила е на света?

Когато попаднете в мрака на страха, вие се отдръпвате от Знанието и отивате в мрака на илюзията. Когато попаднете в мрака на своя страх, вие отхвърляте реалността на Великата Сила на света и губите нейното благотворно влияние върху вас. Когато попаднете в мрака на страха си, вие следвате учението на страха, който яростно ръководи света. Вие се превръщате в ученици на страха. Вие се отдавате на ръководството на страха. Разберете това и ще установите, че това не трябва да се случва, че имате силата да пренасочите обучението си и че можете отново да започнете истинска подготовка.

Мислете за това сериозно днес. Защо да се страхувате, когато Великата Сила е на света? Тази Сила, която вие се учите да получавате е източника на вашето изкупление. Какво бихте могли да загубите, когато този източник бъде разпознат, когато се научите да сте във връзка с него и когато му служите и му разрешавате да ви служи? Какво може да ви отнеме света, когато източника на Знанието е с вас? Какво може да стори света със себе си, когато източника на Знанието е на света?

Това съзнание ви зове да се посветите напълно на света и да служите изцяло на Знанието. Това е зов за пълното ви участие в приноса ви към другите, защото сте средство за Великата Сила на света. В това активно участие, вие разбирате също така, че е само въпрос на време, докато всички съзнания се пробудят за светлината на Знанието в себе си. Това може да отнеме много дълго време, но времето е във вас и трябва да продължите с търпение и увереност, защото какво друго може даразклати основите наподготовката ви и вашия принос, освен съмнението във вас самите и вашия страх? Какво може да ви разубеди да продължите с увереност и пълно отдаване, освен съмнението в съществуването на Знанието на света?

Следователно, когато днес усетите, че се страхувате се упражнявайте да разпознавате Великата Сила, която е на света. Използувайте това познание, за да премахнете страха от себе си, като си спомняте, че Великата Сила е на света и във вашия свят. Трябва да разберете, че подготовката ви изизква отбягване на страха и мрака стъпка по стъпка и приближаване по посока на светлината и истината. Тези две действия ще потвърдят вашата същност и няма да разкрият нищо, което е истинско във вас или на света.

Като гледате света и себе си без осъждане, вие ще видите дейността на Великата Сила. Това ще възстанови щастието ви, защото вие ще установите, че сте донесли Древния си Дом с вас и той е тук. Това ще отхвърли бремето на страха, подтисничеството и объркването от колебанието на съзнанието ви. Тогава ще си спомните защо сте дошли и ще посветите живота си на отдаване на това, което сте дошли да отдадете. Тогава вашия живот ще бъде изявление на щастието и включването и всички, които ви видят ще си спомнят, че те също са дошли от Древния ви Дом.

Упражнение 319:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 320

Аз съм свободен/а да работя на света.

Когато светът не ви подтиска, вие сте свободни да работите в него. Когато светът не ви заплашва, вие сте свободни да работите на света. Когато разпознаете, че света е място, което ви призовава да отдадете своя принос, вие сте свободни да работите на света. Така колкото по-голямо е изживяването на Знанието в живота ви, толкова по-свободни сте да работите на света. И вие ще работите и дейността ви ще бъде много по-ефективна, много по-приятна и много по-цялостна от всичко, което сте вършили до сега. В миналото светът вие плашел, разгневявал и депресирал. Следователно предишните ви действия на света са били ограничавани от тези въздействия. Вие сте се колебаели защо сте на света, защото сте се страхували от него. Вие между другото сте търсили утеха в духовни неща, но истинската ви духовна същност ще ви пренасочи и ще ви върне обратно в него с голяма сила, увереност и цел, защото сте дошли да бъдете на света.

Когато разберете това, вие още виднъж ще вникнете в значението на Знанието. Още веднъж ще потвърдите колко много желаете да дадете на света и колко болезнено е за вас, когато това отдаване е осуетено или затруднено. Вие сте дошли да работите на света и желаете да правите това напълно и когато напуснете ще си отидете след като сте отдали всички свои дарове и представили всичко, което е трябвало да представите. Вие нямате нищо друго, което да отнесете с вас в Древния си Дом, освен възстановените си връзки. С това разбиране вие ще сте свободни да бъдете на света.

Всеки час повтаряйте днешната идея и разберете, че без значение колко още се колебаете да бъдете на света, вашето колебание е причинено и е прославено от собствените ви смущения и страхове. Помнете това всеки час, за да можете да учите важния урок, който ви се преподава днес, важния закон, че сте свободни да бъдете на света. Тук вие носите Древния си Дом с вас. Тук вие няма да се опитвате да напуснете света само защото той ви стряска, заплашва  или депресира.

Вие сте тук, за да давате на света, защото Знанието е по-велико от него – светът е само временно място, където Знанието е временно забравено. Така ще разберете това, което дава и получава, това което е голямо и малко. Сега работата ви на света може да получи пълното ви внимание и отдаване. Така физическия ви живот може да бъде съдържателен, целенасочен и напълно стойностен.

В двете си медитативни практики днес запалете отново пламъка на Знанието във вас, като се потопите във вашия храм. Помнете да бъдете спокойни. Помнете да отдавате себе си на практиката. Това е работата, която трябва да се свърши. Така работата ви на света ще  може да изрази себе си, а вие, които сте на света, ще бъдете свободни да изразите себе си и ще сте уверени и спокойни, че Древния ви Дом е с вас.

Упражнение 320:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 321

Светът очаква моя принос.

Светът наистина очаква вашия принос, но помнете, че този принос се проявява във всичко, което правите без значение дали то е малко или голямо. Така че не отреждайте за себе си грандиозни роли или в противен случай ще ви бъде изключително трудно. Това не е пътя на Знанието. Знанието ще се прояви във всички ваши дейности, защото това е присъствие, което носите в себе си. Когато съзнанието и живота ви се освободят от конфликта, това присъствие ще се прояви с нарасваща сила чрез вас и вие ще наблюдавате Знанието в действие, както във вас така и във вашия живот. Така ще започнете да разбирате какво означава да донесете Знанието на света.

Вашата фантазия рисува грандиозни картини и опостушителни кошмари за вас. Това не е в хармония с живота, а преувеличаване нанадеждите и страховете ви. Това преувеличава чувството и най-вече оценката ви за вас самите. Когато фантазията ви е пренасочена от Знанието, тя ще започне да действа по напълно нов начин. Тя ще служи на напълно нова цел. Тогава ще сте свободни и фантазията ви няма да ви подведе.

Светът ви зове. Вие се подготвяте за това сега. В тази негова голяма нужда ще откриете възможност за голямо съдействие от ваша страна. Но винаги помнете, че съдействието ви се отдава от само себе си и желанието ви да го дадете е вашето желание да давате. Вашето желание да превърнете живота си в средство на проявлението, е желание да направите живота си свободен от конфликти и колебания. Желанието ви да давате, е желание да бъдете свободни и завършени. Това е вашето желание – да бъде живота ви средство за Знанието.

Вашата задача е голяма, но не толкова, колкото фантазията ви може да обрисува, защото задачата ви е да усъвършенствате вашето средство, за да може Знанието свободно да се прояви.  Не е нужно да се чудите и да си фантазирате как ще стане това, защото то е сторено днес и ще се осъществи утре. Като следвате стъпките на вашата подготовка и отидете отвъд нея, ще разберете нуждата да следвате стъпките, които и както са ви дадени.

Напомняйте си всеки час за вашия урок и не забравяйте да сторите това. Наблюдавайте света и разберете, че той ви зове да дапринасяте. В дълбоките си медитации, отново се потопете в храма на спокойствието и приемствеността. Правейки това се опитайте да разберете, че Знанието се нуждае да се превърнете в негово транспортно средство. То се нуждае да бъдете негов получател. То се нуждае да се прояви чрез вас. И така вие и Знанието се осъществявате заедно.

Всеки час в дълбоките се медитативни сесии днес разберете значението на вашата роля. Разберете също така, че ви е дадено истинско съдействие, за да се подготвите и че то ще бъде с вас в приноса ви, като се учите да проявявате Знанието и ще позволи на Знанието да прояви себе си чрез вас.

Упражнение 321:

Две 30 мин практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 322

Обобщение

Нека сега да обобщим изминалите две седмици на подготовка. Още веднъж прегледайте всяка стъпка, четейки внимателно инструкциите и връщайки се към вашата практика за този ден. Продължете напред за всеки следващ ден през тези две седмици. Бъдете обективни и преценете къде практиката ви може да се задълбочи или да бъде по-съзнателна. Преценете как все още позволявате на света да ви завладее и как трябва да бъдете по-уверени и по-решителни. Правете това обективно. Осъждането само ще ви обезкуражи и ще доведе до прекъсване на вашето участие, защото осъждането е само решение да не участвате и оправдание за неучастие.

Следователно не свиквайте с този навик, а разгледайте участието си обективно. Така ще се научите как да се подготвяте и как да се държите в живота. Трябва да изберете да участвате и да задълбочите участието си. Всяко решение, което правите в името на Знанието е подкрепено от решенията на всички, които вземат същите решения и от силата на присъствието на вашите Учители, които са с вас. Така решението ви за Знанието, когато и да е взето то, е подкрепено от присъствието на всички, които практикуват с вас и от присъствието на Духовните ви Учители. Това е напълно достатъчно за преодоляването на всякакви пречки, които наблюдавате в себе си или в света.

Силата на решенията ви е дадена. Тук тази сила трябва да разкрие обективно вашето участие и къде то може да се задълбочи и усили. Вземете решение в следващите две седмици на практика да продължите да правите това, което сте разбрали, че е необходимо да правите в този ден. Тук вие ще действате изцяло във ваша полза и прилагането на силата ви ще бъде в услуга на Знанието, защото се готвите да получите Знанието. Така волята и решителността ви са потвърдени, защото те служат на голямо добро.

Упражнение 322:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 323

Моята роля на света е прекалено важна, за да бъде пренебрегвана.

Ролята ви на света е прекалено важна, за да бъде пренебрегвана. Следователно не я пренебрегвайте днес. Продължете решението, което ви беше дадено във вчерашното Обобщение. Продължете това, което трябва да вършите, за да задълбочите практиката си, да я приложите, да използувате знанията и опита си на света за практика, да носите практиката си на света и да позволите на света да подкрепи практиката ви. Не пренебрегвайте това, защото ако го сторите, вие ще пренебрегнете себе си, вашата увереност, вашата реализация и вашето щастие.

Не пренебрегвайте подготовката, която се осъществява сега. Вие укрепвате всеки ден и по този начин поддържате Знанието всеки ден. Вие поддържате вашето участие в живота. Разбира се дори във вашата подготовка сега, вие преподавате Знание и засилвате Знанието на света. Вие между другото още не можете да забележите това, но с времето то ще стане толкова очевидно за вас, че ще го оценявате всеки момент, на всяка среща, с всяка мисъл и всяка глътка въздух. Вие ще оценявате всяко изживяване в живота си, защото ще бъдете съзнателни и ще разберете, че във всеки момент можете да проявите Знанието и да изживеете Знанието, което проявява себе си.

Спомнете си за това всеки час. Правете това в началото на деня и в началото на всеки следващ ден, за да използувате стъпките си колкото е възможно по-пълно. В двете си практически сесии се потопете отново в спокойствие, за да опресните и освежите съзнанието си. Засилвайте способностите и решителността си, за да позволите на съзнанието да бъде спокойно и приемащо. Това трябва да укрепвате всеки ден, защото то е част от практиката ви. Така трябва да отдавате себе си всеки ден, защото така отдавате себе си на света.

Упражнение 323:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 324

Днес няма да съдя другите.

Упражнявайте се за потвърждаването на тази идея. Прилагайте я в ежедневието си. Затвърждавайте разбирането си, че Знанието е с вас и не изизква осъждането и оценката ви.

Днес не съдете другите. Учете се да виждате. Учете се да чувате. Учете се да гледате. Няма някой на света, който да не ви даде нещо ценно и полезно, ако не го съдите. Няма хора на света, които чрез грешките и постиженията си да не потвърдят значението на Знанието и да не могат да демонстрират нуждата в света. Така всички тези, които обичате и които презирате, ви предлагат дарове с равна стойност. Тези, за които си мислите, че са добродетелни и тези, за които си мислите, че не са целомъдрени и чисти предлагат това, което е основно и важно за вас. Светът наистина демонстрира това, което тази подготовка осигурява за вас, ако го наблюдавате без осъждане и укори. Колкото съдите другите, толкова ще съдите и себе си. Не трябва да съдите себе си, затова не съдете другите.

Спомняйте си за това всеки час. Не пренебрегвайте упражненията си днес, защото са важни за вашето щастие. Това е важно също така и за благосъстоянието и напредъка на света. В дълбоките си практически сесии, се потопете отново в спокойствие. Отдайте себе си на практиката. Отдайте себе си и когато сторите това, ще почувствате силата си. Така силата на решенията е във вашите ръце. Като правите това, тя ще стане по-могъща и ефективна в прогонването на всичко, което стои на пътя и. Помнете, че сте ученици на Знанието и учениците трябва да се упражняват, за да напреднат и да продължат напред. Не съдете другите днес и ще продължите напред в истината.

Упражнение 324:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 325

Светът се присъединява към Великата Общност на Световете. Следователно аз трябва да бъда присъстващ.

Светът се присъединява към Великата Общност на Световете. Как ще разберете това, ако сте прекалено ангажирани със собствените си грижи, надежди и амбиции? Как ще видите какво се случва на света? Как ще видите тези сили, които въздействат върху вътрешния ви живот и ръководят дейностите ви толкова силно? Част от това да сте силни със Знанието, е да бъдете внимателни. Вие можете да бъдете внимателни, ако съзнанието ви не е прекалено ангажирано със собствените ви представи и фантазии.

Светът се подготвя за присъединяването си към Великата Общност на Световете и това е в основата на неговата еволюция и неговия напредък. Това е причината за конфликта на света, защото тези, които се противопоставят на евоюцията на света, ще се борят против нея. Тези, които желаят по-нататъшния напредък на света, ще се опитат да увеличат доброто в човечеството и чувството, че човечеството е една общност, която трябва да подхранва и подкрепя себе си отвъд всякакви разделения на раси, народи, религии, култури и племена. Така вие, които се превръщате в представители и получатели на Знанието, ще укрепвате мира, обединението, разбирането и състраданието на света. Всичко това е част от подготовката на света за присъединяването му към Великата Общност на Световете, защото то представлява еволюцията на света. То представлява Знанието на света.

Знанието на света не насърчава конфликта по никакъв начин. То не съдейства за омразата или разделението. То не съдейства на нищо, което причинява разногласия и разкол или е жестоко и разрушително. То е колективно изживяване на Знанието на света, което движи човечеството напред към обединение и съюз. Поради това, че светът е част от Великата Ощност, той се движи към съюз и обединение, защото това е неговата еволюция и защото откликва на Великата Общност, част от която е и той. Не можете да знаете значението на тази идея, докато не сте присъстващи на света и не можете да знаете за значението и за вас, които сте дошли да служите на това присъединяване, докато не станете присъстващи и внимателни към себе си.

Спомнете си още веднъж, че можете да загубите връзката със себе си, ако се потопите отново в представи и фантазии, защото това е единствената алтернатива да сте присъстващи към вас и към вашия свят. Събудете се от мечтите си и бъдете присъстващи. Спомнете си всеки час да гледате на света без осъждане и ще видите, че светът се опитва да се превърне в единна общност, защото той се стреми да се развива във Великата Общност. Великата Общност представлява общност, която зове чевечеството да се присъедини и да участва. Не можете да разберете този механизъм, защото той е много по-велик за вашите очи и за мисловния ви капацитет сега, но движението му е очевидно, ако сте наблюдателни.

Наблюдавайте всеки час и в дълбоките си медитативни сесии, активно използувайте съзнанието си, за да вникнете в тази идея. Днешната практика не е упражнение на спокойствие, а практика на активно и полезно включване на съзнанието ви. Обмислете отговора си на днешната идея. Наблюдавайте мислите си за и против нея. Наблюдавайте своите тревоги, специално засягащи света превръщащ си в единна общност и неговото приобщаване и подготовка за Великата Общност. Отбелязвайте тези неща, защото така ще разберете това, което подкрепя вашето развитие и това, което го отхвърля. Като се научите да наблюдавате тези неща обективно и без осъждане, вие ще разберете защо светът е в конфликт. Ще разберете това и няма да наблюдавате с омраза, злоба или завист. Вие ще наблюдавате това с разбиране и състрадание. То ще ви учи как да учите да работите на света, за да осъществите целта си тук.

Упражнение 325:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 326

Великата Общност е нещо, което мога да почувствам, но не мога да разбера.

Как можете да разберете Великата Общност, когато едва разбирате общността в която живеете, народът в който живеете и светът в който живеете? Вие можете да разберете, че съществува Велика Общност и че тя е голямата сцена, на която животът проявява себе си. Когато човечеството се опита да се превърне в една общност и когато вие се опитате да бъдете една личност, а не много личности, тогава ще разберете, че се присъединявате към светът като голяма личност и светът се присъединява към Великата Общност като голяма общност. Тук всеки индивид търси общност, защото в общността, той намира истинското си проявление, истинското си отдаване и истинската си роля. Това е истина както за вас, така и за света.

Можете да почувствате това. То е толкова очевидно. Можете да знаете това, защото тази идея е родена в Знанието. Не се обременявайте с опити да разберете всичко това, защото не е нужно да го разбирате. Само знайте и го чувствайте. Като правите това, вашето разбиране ще расте естествено. То няма да бъде родено от вашата фантазия или идеализъм, а ще бъде породено от Знанието и опита. Така то ще бъде с вас, ще ви служи и ще направи живота ви по-истински и по-ефективен.

Помнете, че ще разберете като продължите, защото разбирането е породено от закъсняла преценка след събитиетои от истинско приложение. Бъдете уверени, че разбирането ви ще расте с увеличаване на участието ви. Не е нужно да разбирате вселената, но трябва да я изживявате. Трябва да я чувствате във и около вас. Трябва да гледате на себе си като на една личност, да видите света като една общност и да видите вселената като една Велика Общност, която се опитва да обедини себе си също така. Така работи Знанието във всички арени и участва на всички етажи – във всяка личност, във всяка общност, на всеки и между всеки свят и във вселената като цяло. Ето защо, Знанието е толкова велико и не можете да го разберете, въпреки че го носите във вас.

Оттук вие бихте могли да изживеете Великата Общност и да не се раздвоявате в опити да я разберете. Разбирането се появява, когато има участие. Напомняйте си за днешната идея всеки час и в дълбоките си практически сесии се опитайте още виднъж да мислите активно за значението на днешния урок. Приложете го към изживяването си. Приложете го към вашето изживяване на света. Разберете тези мисли, които го одобряват и тези, които са против него. Разберете вдъхновението и надеждата, които то ви дава и разберете за грижите, които може да събуди. Сложете в ред мислите и изживяванията си засягащи днешната идея, но не я осъждайте, защото тя се излъчва от Знанието. Тя е предназначена да ви освободи от безсилието на собствената ви фантазия. Тя е предназначена да освободи вас и света също така.

Днес използувайте съзнанието и тялото си, за да бъдете ученици на Знанието. По този начин ще се научите да разбирате значението за себе си, за вашия свят и за Великата Общност на Световете.

Упражнение 326:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 327

Днес ще бъда спокоен.

Можете да бъдете спокойни днес, дори когато обмисляте големи неща за света и отвъд него. Можете да сте спокойни днес, дори когато посрещате предизвикателството от превръщането ви в ученици на Знанието и предизвикателството да наблюдавате света обективно. Как можете да бъдете толкова активни и да имате такива предизвикателства и въпреки това да бъдете спокойни? Отговорът е, че Знанието е с вас. Като носите Знанието с вас, се опитайте да го почувствайте вътре в себе си и ще бъдете спокойни, докато отвън може да сте много ангажирани. Няма противоречие между спокойствие и движение, между вътрешно спокойствие и външна дейност. Въпреки че света е трудно и разочароващо място, той е естествения получател на Знанието. Неговите трудности и разочарования не трябва да влияят на вътрешния ви свят, който става все по-обединен и по-хармоничен.

Всеки час си напомняйте да сте спокойни, докато сте на света. Оставете страха и грижите и засилете вярноста си към Знанието, както и го правите. В дълбоките си практически сесии, когато се оттеглите от света, запалете отново искрата на Знанието и се потопете удобно в неговото сърдечно присъствие. Разберете, че  този огън ще погълне всички нереални и вредни неща. Огъня на Знанието няма да ви изгори, а ще стопли душата ви. Не трябва да се страхувате, че той ще ви нарани или ще ви причини болка. Той ще ви пречисти и измие, защото е пламъка на любовта. Бъдете спокойни днес, защото това е ден на спокойствие и спокойствието ви е дадено днес да го получите.

Упражнение 327:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 328

Днес ще почета тези, които са ми давали.

Още веднъж ще повторим този урок, който да затвърди реалността на любовта и даването на света. Вашите идеи за даването са далеч по-лимитирани и незначителни. Те ще трябва да бъдат разширени, за да разберете размера на даването на света.

Всеки час си спомняйте тези, които са ви давали. Спомняйте си не само за тях, а и за тези, които чувствате, че са ви наранили, тези, които са ви отхвърляли или са стояли на пътя ви. Спомнете си за тях, защото те също са ви дали нещо. Те са ви дали повод да си спомните, че Знанието е необходимо и са ви демонстрирали живот без Знание. Те са ви показвали, че Занието се опитва да се покаже в тях също така. Дали те приемат или отхвърлят това появяване, то съществува и проявява себе си.

Вие напредвате, защото другите са ви показали своето вдъхновение и своите грешки – приемането и отхвърлянето на Знанието. Ако нямаше отхвърляне на Знанието на света, вие не бихте могли да учите тук. Вие не бихте могли да разберете важноста на Знанието. Контрастът в учението ще ви учи кое е ценно и кое не и ще ви учи да бъдете търпеливи и обичащи. Разбирането на това, ще ви позволи да служите на света.

Всеки час разбирайте кой ви дава в момента и в миналото. По този начин, това ще бъде ден на благодарност и признателност за вас. Вие ще разберете колко важна е вашата подготовка и колко много индивиди са отдали себе си, за да ви служат и за да можете да започнете тази подготовка.

В двете си медитативни сесии повтаряйте днешната идея и позволете на всяка личност, която очаква да бъде благословена и призната, да изплува в съзнанието ви. Като правите това, всички личности, които се нуждаят, ще ви се представят. Открийте как те са ви служили и им благодарете за това. Благодарете им, че са ви помогнали да разберете нуждата от Знанието. Благодарете им затова, че са ви показали, че няма алтернатива за Знанието. И им благодарете, че са засилили участието ви в Знанието. Благословете всеки от тях и позволете на следващия да се появи в съзнанието ви. По този начин вие благославяте всички, които са били и са в живота ви днес. Така ще се научите да оценявате миналото си и да не го осъждате. Така любовта ще се появи естествено от вас, защото любовта трябва да се зароди от благодарността и благодарността трябва да се породи от истинското признание. Истинското признание е нещото, което ще упражнявате днес.

Упражнение 328:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 329

Днес съм свободен да обичам света.

Само свободните могат да обичат светът, защото само свободните могат да дават на света. Само те могат напълно да разпознаят нуждите на света и собствения си принос. Само свободните могат да обичат светът, защото само те могат да видят, че света ги подкрепя и им служи като им позволява да бъдат свободни и да отдават на света. Понеже светът толкова копнее за вашия принос, той е отдал себе си за вашата подготовка, за да можете да учите да  дарявате. Това е подкрепено от истината, която съществува на света и чрез отхвърлянето на истината, която съществува на света.

Светът служи на възраждането на Знанието по всякакъв начин. Въпреки че светът се противопоставя на Знанието и въпреки че привидно го отхвърля и атакува вие ще разберете, че той всъщност служи на Знанието. Как може нещо да се сравни със Знанието? Как може нещо да отхвърля Знанието? Всичко, което отхвърля Знанието, само го зове да дойде. Тези, които са объркани и които са в мрак отчаяно молят за облекчение и утеха. И въпреки че не осъзнават собственото си състояние тези, които са със Знанието могат да схванат това и чрез Мъдростта се учат как да служат на тези личности и на света като цяло.

Всеки час днес си напомняйте, че ако сте свободни ще можете да обичате светът. Като се научите да обичате светът, ще станете свободни, защото вие сте на този свят и представяте това, което носите с вас от Древния ви Дом, въпреки че не сте от този свят. Колко обикновено и ясно е това със Знанието и в същото време, колко трудно е да се улови, когато сте в собственото си въображение и се забавлявате със собствените си идеи. Затова се упражнявате – за да можете да потвърдите това, което е естествено и да избегнете това, което не е естествено за вас.

В дълбоките си медитативни практики още веднъж получете свободата, която идва във вас в спокойствие и приемственост. Спокойното съзнание е свободно и освободено от оковите. То ще се разшири естествено и така естествено ще прояви това, което е естествено за него. В дълбоките си практики се упражнявйте на получаване и в почасовете си практики се упражнявайте на даване. Вие сте свободни да обичате светът днес и той се нуждае от вашата свобода, защото се нуждае от любовта ви.

Упражнение 329:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова пракика.

Стъпка 330

Няма да пренебрегвам малките неща в живота си.

Още веднъж потвърждаваме идеята да не пренебрегвате обикновените практически задачи, които ви позволяват да бъдете ученици на Знанието. Помнете да не се опитвате да избягате от света, а да се трудите, за да станете силни на света. Следователно не пренебрегвайте тези малки неща, които ви позволяват и ви дават свободата да бъдете ученици на Знанието. Така всичките ви дейности, дори най-ежедневните и повтарящите се, могат да бъдат форма на служба и съдействие. По този начин, всички малки неща, въпреки че са обикновени и повтарящи се могат да служат на света, защото представляват вашето почитане на Истинския ви Аз. Това е Азът, който съществува във всички личности, Азът, който съществува в света и Азът, който съществува във Великата Общност на Световете.

Бъдете внимателни с малките неща, които вършите днес и не ги пренебрегвайте. Ако не се страхувате от тях, няма да им се противите. Ако не им се противите, ще можете да присъствате в тях. И когато присъствате в тях, ще им се отдадете. Така Знанието ще прояви себе си във всички дейности и ще бъде изучавано и заздравено в тях. Светът се нуждае от тази демонстрация, защото светът мисли че Бог, любовта, истинската сила и вдъхновението съществуват само в идеалните условия и ситуации. Светът не разбира, че Бог проявява себе си навсякъде и че Знанието проявява себе си навсякъде и във всичко.

Като започнете да разбирате тази голяма истина, вие ще виждате присъствието на Знанието във всички неща. Вие ще виждате Знанието във света. Вие ще виждате Знанието в себе си. Това ще ви даде пълна увереност в собственото ви участие и във вашата служба към Знанието. Тогава ще разберете, че спестявате време на света за неговото развитие, напредък и спасние. Това е много важно за вашето самочувствие. Но то дори е по-важно за вас, да разберете величието на Знанието и величието, което ще изпитате в себе си, когато се научите да го получавате.

Всеки час си спомняйте за днешната идея и я прилагайте, за да сте съзнателни всеки час. В двете си дълбоки медитативни сесии се потопете отново в спокойствие, за да подсилите пламъка на изживяването на Знанието и за да може този пламък да пречисти и отмие съзнанието ви и да го освободи от всички задръжки. По този начин вие ще можете да сте на света по–пълно и малките неща няма да са пренебрегвани.

Упражнение 330:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 331

Малкото изразява голямото.

Погледнете природата около вас. Наблюдавайте малките същества и се опитайте да разберете мистерията на тяхното съществуване, чудото на техния физически механизъм и истината за тяхното тотално включване в природата като цяло. Най-малкото същество, може да прояви най-голямата истина. Най-обикновеното нещо, може да прояви силата на вселената. Проявява ли малкото същество и по-малка ли е неговата роля от голямото и велико същество? Използувайки тази аналогия разберете, че малката дейност, може да включва най-голямото обучение. Разберете, че най-обикновената дума и най-обикновения жест могат да изразят най-дълбокото чувство и емоция. Разберете, че най-обикновеното нещо може да помогне на вашата практика и да потвърди присъствието на Знанието във вас.

Когато станете присъстващи, вие ще бъдете очевидци на мистерията на живота във всички неща. Колко невероятно ще бъде това за вас, вие, които се събуждате от дълбокия сън на собствената си фантазия. Мистерията на живота ще ви одухотвори и ще ви призове. Това ще затвърди мистерията на собствения ви живот, който е много по-истински и демонстриращ за вас.

Вие може би се чувствате малки, но проявявате голямото. Не е нужно да сте големи, за да изразявате голямото, защото величието е във вас и физическата ви форма е малка в сравнение с него. Вашата реалност е породена от величието, което е с вас и което желае да се прояви в обикновеността на малката ви форма. Така вие разбирате, че сте велики и работите чрез малкото. Така няма да сте в противоречие с връзката между голямото и малкото, където малкото трябва да прояви голямото и го прави естествено. Трябва ли малкото същество да се опитва да прояви голямото? Не. Голямото се проявява чрез малкото същество.

Така във вашия живот, който в дадени моменти може би ви изглежда незначителен или раздвоен и ограничен – великото е във вас. Следователно малкото е използувано, потвърдено, почетено и благословено. Тогава няма основание за себеобвинение и омраза. Всички неща малки и големи са оценени, защото всички те малки и големи са заедно.

Всеки час, независимо колко малка е задачата или думата или жеста, позволете на голямото да прояви себе си. В двете си дълбоки практически сесии, още веднъж се доближете до това, което е велико във вас. Още веднъж се потопете в огъня на Знанието, който ви пречиства. Усамотете се в храма на Знанието. Така вие се срещате с великото. Това е отвъд всякаква форма. Тук всичко, което изпълва формите и им дава цел, значение и посока, чака да бъде прието от вас. Малкото проявява голямото и великото благославя малкото.

Упражнение 331:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 332

Аз едва започвам да разбирам значението на Знанието в моя живот.

Вие едва започвате да разбирате това, защото разбирането се поражда от вашия опит, признание и прилагане. Вие сте начални ученици на Знанието и затова вашето разбиране е в началото. Имайте кураж за това, защото то ви освобождава от опитите да обобщавате вашето участие и вашия живот. Така вие не трябва да опитвате невъзможното и можете да освободите съзнанието си от голямото бреме, което би могло да затъмни вашето щастие и да прогони чувството ви за мир, спокойствие и значима дейност днес. Когато приемете, че едва започвате да разбирате значението на своя живот и значението на Знанието във вашия живот, вие ще се освободите и ще можете да участвате и да учите повече. Без бремето на осъждането, което бихте си наложили в живота, вие сте свободни да участвате и вашето участие ще ви направи свободни.

Всеки час си напомняйте, че едва започвате да разбирате значението на Знанието във вашия живот. В дълбоките си практически сесии, още веднъж се потопете в храма на Знанието, за да увеличите капацитета си за Знание, да може желанието ви за Знание да расте и вашия опит за Знанието да расте също така. Само когато тези неща растат, вашето разбиране може да расте. Следователно вие сте освободени от осъждане. Вие сте свободни да участвате, където всяко разбиране ще расте.

Упражнение 332:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 333

Има присъствие около мен. Чувствам го.

Почувствайте присъствието на вашите Учители, които са с вас днес и следят подготовката ви като ученици на Знанието. Почувствайте тяхното присъствие и ще усетите вашето собствено присъствие, защото ще се почувствате свързани заедно в него. Помнете, че не сте сами и няма да бъдете изолирани в собствените си мисли и в ужасните си обсъждания.

Всеки час изживявайте това присъствие, защото то е с вас всеки час. Почувствайте го, без значение къде сте днес, дали сте в къщи или на работа, дали сте сами или с някой друг, защото това присъствие е с вас където и да сте.

В двете си дълбоки медитативни практики се опитайте да изживеете присъствието на любовта, което е присъствие на Знанието, присъствие на Мъдростта, присъствие на увереността, присъствие на вашата цел, значение и посока на света и то е, което носи вашия зов за света. Приближете се и изживейте това присъствие в дълбоките си медитативни практики. Не го пренебрегвайте, защото така ще почувствате любов към себе си, себезначимост и истинско участие в живота. Носете това присъствие с вас днес и го приемете в дълбоките си медитации знаейки, че присъствието е с вас всеки ден.

Упражнение 333:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 334

Присъствието на моите Учителите е с мен всеки ден.

Всеки ден, без значение къде сте и къде отивате, присъствието на вашите Учители е с вас. Тази идея ще ви напомня, че не сте сами. Тя ще ви даде възможност да напуснете изолацията на собствените си фантазии, да изживеете това присъствие и да получите неговия дар. Чрез този дар, вашите Учители ще ви предадат идеята и вдъхновението, от което се нуждаете. Така вие ще проявите и потвърдите това, което сте получили.

Упражнявайте се да помните това всеки час, като още веднъж се концентрирайте върху присъствието, което е с вас. Трябва да бъдете релаксирани, за да го почувствате, защото то със сигурност е с вас. В дълбоките си практики още веднъж се потопете в спокойствие в храма на Знанието, за да получите това присъствие, потвърждението и комфорта, които то ви дава. Опитайте да игнорирате съмнението в себе си и чувството си за незначителност, защото тези неща ще изчезнат, погълнати от огъня на Знанието и пречистени за съзнанието ви. Когато това приключи, няма да се включвате в грандиозни идеи. Няма да представяте погрешно себе си в опитите ви да избягате от собственото си чувство на вина и некомпетентност, защото вината и некомпетентността са погълнати от огъня на Знанието. Следователно изхвърлете в огъня на любовта всичко, което затъмнява вашето участие и всички страхове, които ви преследват и подтискат. Вие ще седнете пред този огън, ще наблюдавате как биват поглъщани те и ще чувствате съзнанието си измито и чисто от любящия огън на Знанието. Присъствието е с вас всеки ден. Огънят на Знанието е с вас всеки ден.

Упражнение 334:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 335

Огънят на Знанието е с мен всеки ден.

Където и да отидете, каквото и да направите, огънят на Знанието гори във вас. Почувствайте неговия пламък. Всеки час се опитайте да почувствате неговия огън. Без значение на това какво виждате и мислите, почувствайте огъня на Знанието. Това е присъствието на Знанието, което чувствате във вас, както чувствате присъствието на Учителите си около вас. Огънят на Знанието гори и като изпитате това, той ще погълне всичко, което ви задържа – всичко, което ви преследва и подтиска, всяко чувство на незначителност, вина, болка и конфликт. Всички тези неща ще бъдат погълнати и няма да имат своето влияние върху вашия живот и живота ви ще стане хармоничен и непроменлив.

Днес вие правите важна крачка в тази посока, като си спомняте и изживявате огъня на Знанието всеки час. В дълбоките си практики се потопете отново в огъня на Знанието, в храма на Знанието. Напомняйте си, че този огън ще ви даде комфорт и ще ви освободи. Той няма да ви опари, а само ще стопли душата ви. Той ще ви осигури комфорт и потвърждение. Той ще ви даде потвърждение на значението и целта на вашия живот и на величието, което носите в себе си.

Не пренебрегвайте упражненията си днес, а разберете тяхното значение за вас. Нищо на света не може да ви даде увереност, сила, спокойствие и чувство на включване така, както огъня на Знанието. Нищо не може да ви напомни за вашето пълно включване в живота повече, от присъствието на вашите Учители, които са с вас. Следователно вие имате изживяването от което се нуждаете вече и от този опит с времето, ще се научите да развиете всичките си връзки – с другите, със света и с Великата Общност на Световете, в която вие живеете.

Упражнение 335:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 336

Обобщение

Започнете двуседмичния преглед с обобщение на първия урок за този период, като прочетете отново урока и си спомните упражненията за този ден. Правете това за всеки следващ ден. Обобщете упражненията си. Разберете за какво е практиката ви и какво тя стимулира във вас. Разберете колко много желаете този стимул да се появи и разберете огромната полза, която получавате и се подготвяте да получите като ученици на Знанието. Нека обобщението ви за днес да бъде потвърждение за важността на подготовката ви. Разберете колко много се нуждаете да засилите участието си и да оставите настрана идеите, които отслабват и отхвърлят съществуването на Знанието във вашия живот. Помнете, че Знанието е с вас и че вашите Учители са с вас, за да бъдат приети и изживени всеки момент. Като се учите да получавате това, вие естествено ще го проявите.

В дългата си практическа сесия днес, обобщете изминалите две седмици и разберете какво ви е предложено. Разберете колко много се нуждаете да получите. Разберете колко много желаете да получите.

Упражнение 336:

Една дълга практическа сесия.

Стъпка 337

Нищо не мога да направя сам/а.

Нищо не можете да сторите сами, но вие не сте сами. Да, вие сте отделни личности, но в същото време сте много повече от това. Вие не можете да сте сами и оттук вашата личност има велико обещание и цел на света. Така вие сте част от великото, което е по-голямо от вашата личност и вие, които сте част от вашата личност, също ставате единни и обединени. По този начин, всичко което сте изградили за себе си е за добро. На всичките ви произведения е дадена цел, значение, посока и участие в живота. Така животът ви е изкупен и възстановен и вие се превръщате в част от живота и средство за неговото уникално проявление. Това е истинското значение на днешния урок.

Само в сянката и мрака на фантазията вие можете да се скриете от светлината на истината. Трябва да повярвате, че сте сами в мислите си за реалността на фантазиите ви. Да научите, че не сте сами, в началото вероятно ще бъде плашещо, защото се страхувате, че вашите представи и вашата вина ще бъдат разкрити. Но когато разгледате това откровено и без осъждане ще установите, че сте възстановени, подмладени и готови да получите силата, която е във вас, силата, която е вашия Източник и вашия Истински Аз.

Повтаряйте тази идея всеки час днес и разберете, че тя е потвърждение на силата и включването ви в живота. В двете си дълбоки медитативни практики се опитайте отново да бъдете спокойни в храма на Знанието, където ще е видно, че не сте сами. Така вие сте в истински съюз с живота и с тези, които са дошли да ви служат и да ви напътстват, както и с тези, които се упражняват с вас сега. Вашето щастие е във вашето участие. Вашето нещастие е във вашата изолация. Вашето нещастие няма основа, защото не сте сами и успеха ви е гарантиран, защото сами не можете да сторите нищо.

Упражнение 337:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 338

Днес ще бъда внимателен/а.

Бъдете внимателни днес, за да можете да видите какво се случва около вас. Бъдете внимателни, за да можете да изживеете себе си на света. Бъдете внимателни, за да изпитате огъня на Знанието, горящ във вас. Бъдете внимателни, за да изпитате присъствието на вашите Учители с вас. Тези неща естествено ще дойдат във вас, когато сте присъстващи, защото без осъждане вие ще можете да видите какво се случва на практика. Това ще потвърди духовната ви същност и целта ви на света. Това ще потвърди истинската ви идентичност и ще даде значение на личния ви живот.

Бъдете внимателни и присъстващи всеки час днес и бъдете уверени, че ще изпитате резултата от това. Без осъждане и оценяване, вие ще виждате през страшните явления, които света ви представя. Вие ще виждате през страшните явления, които вашата фантазия представя за вас, защото всички страшни явления са породени и доказани от фантазията. Като сте внимателни на света, вие ще разберете объркването му и неговата нужда от Знание. Това ще потвърди собственото ви объркване и нуждата от Знание и ще ви направи щастливи, че се готвите да получите самото Знание.

В двете си дълбоки медитативни практики, бъдете съсредоточени и внимателни и се отдайте на спокойствие в храма на Знанието. Трябва само да сте внимателни. Не е нужно да съдите. Бъдете присъстващи и ще проникнете в невярното и ще получите истината. Защото истинското внимание винаги ще ви даде това, което е истинско, а лъжливото внимание винаги ще ви даде това, което е невярно.

Днес вие усилвате тази умения на съзнанието, тази възможност да сте присъстващи. Вие усилвате това, което трябва да бъде разпознато за себе си и за света. Защото света се нуждае да бъде обичан и любовта идва само чрез истинско разпознаване.

Упражнение 338:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 339

Присъствието на любовта е с мен сега.

Присъствието на любовта е в огъня на Знанието във вас. Както е илюстрирано от присъствието на вашите Учители, това присъствие прониква във всички неща на света. То е връзката, която съществува на света. То е спокойно; следователно, то съществува във всичко. Можете ли вие, които възприематесвета, да усетите това трайно присъствие? Можете ли вие, които действате на света, да видите ефекта от това присъствие в света? Ако това присъствие не беше на света, той щеше да се самоунищожи много отдавна и нямаше да има надежда за вашето спасение. Нямаше да има надежда за истинска общност и за всички неща, на които човешките същества са способни във временния си живот тук. Всички неща, които са наистина ценни не биха могли да се случат, защото мрака на фантазията и тъмнината на страха биха покрили постоянно света и всичко щеше да бъде в абсолютен мрак. Без присъствието на любовта на света, това би бил евентуалният му изход. Вашият живот тук би бил изолиран в тъмнина и вие никога не бихте могли да избягате от нея.

Ето затова, вашият живот на света е временен. Той не е постоянен, защото сте родени от светлината, в която някога ще се завърнете.  Как бихте могли да живеете постоянно в мрак, когато сте родени от светлината, към която ще се завърнете? Вие сте пратени на света, за да донесете светлина на света, а не да потвърждавате мрака в него. Божията воля е да носите светлина на света, а не да сте изгнанници в света на мрака. Вие сте тук да носите светлина на света.

Вие, които сте ученици на Знанието, се учите стъпка по стъпка да получавате светлината и огъня на Знанието. Като изживеете това във вас, вие ще видите огъня на любовта изгарящ света, защото това е присъствието на любовта. Това е Бог на света. Това, което Бог върши на света, Бог го осъществява чрез вас, но Божието присъствие на света активира Знанието във всички съзнания и зове всички съзнания да се пробудят. Това конкретизира, потвърждава и засилва въздигането на Знанието, където и да се появи.

Божието присъствие е постоянно. Светът е временен. Физическата вселена е временна. Божието присъствие е постоянно. Виждате ли сега, кое е великото и кое е малкото? Виждате ли, кое дава и кое трябва да се научи да получава? Разбирате ли важността на подготовката си? Разбирате ли важността на службата си на света?

Бъдете присъстващи всеки час днес и изпитайте в себе си присъствието на любовта на света. Ако сте внимателни, вие ще я изживеете. В дълбоките си медитативни сесии изпитайте присъствието на любовта в себе си, което е и огъня на Знанието. Помнете като наблюдавате света и себе си, че от спокойствието на това присъствие се излъчва всяко добро дело, всички важни идеи и мотивацията за всички важни дейности. То движи човечеството и дори Великата Общност на Световете към Знанието и със Знанието, към една общност.

Упражнение 339:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 340

Упражненията са моя принос към света.

Вие сте начални ученици на Знанието и като такива, се включете изцяло в упражненията си. Не си се представяйте във велика роля като спасители или изкупители на света, защото това само ще ви обезкуражи и защото още не сте готови да носите велики неща. Вашето задължение е да следвате стъпките, които са ви дадени. Това е изизкването. С времето, величието ще расте с опита ви и ще изпитате величието на света. Както обаче често сме споменавали в подготовката ви до тук, величието, което ще изпитате, ще се прояви в обикновените и ежедневни неща. Следователно не фантазирайте грандиозни идеи за себе си като спасители. Не си представяйте, че сте разпънати на света, защото тези картини са породени от невежеството и вие не разбирате истинското им значение.

Следвайте всяка стъпка, защото всяка от тях изизква пълното ви внимание и участие. Без да се опитвате да добавите нещо, което не е необходимо за вашата подготовка, вие бихте могли да бъдете напълно участващи в нея. Това ще ви ангажира изцяло и ще впрегне целия ви физически и психически потенциал, давайки му постоянна цел и посока. Подготовката е вашия дар за света. Чрез нея всички дарове, които ще отдадете в бъдеще, ще бъдат отдадени със самочувствие, с любов и с увереност.

Всеки час си напомняйте, че вашата практика е вашия дар към света. Ако наистина желаете да служите на света и ако наистина желаете това, което почитате и което ви е най-скъпо да бъде пример за света, тогава отдайте себе си на практиката днес и не я омаловажавайте. В дълбоките си медитативни сесии се отдайте на практиката, защото практиката е акт на отдаване. И вие, които се учите да получавате, се отдавате и се учите да получавате. По този начин вие се учите и да давате. Ако не отдадете себе си на практиката, няма да сте в състояние да давате на света, защото даването на света е също форма на практика. Помнете, че всичко което можете да дадете е практика. Няма значение какво вършите, вие се упражнявате на нещо, вие отстоявате нещо, вие потвърждавате нещо и вие учите нещо. Разберете това и се отдайте на истинска подготовка, защото това е дар за вас и за света.

Упражнение 340:

Две 30 мин. практически сеии.

Почасова практика.

Стъпка 341

Щастлив съм, защото мога да получавам.

Научете се да получавате и ще се научите да бъдете щастливи. Научете се да давате и ще потвърдите щастието си. С най-прости думи, това е вашата задача. Ако не я усложните по някакъв начин с вашите идеи и очаквания, вие ще можете да видите тази вечна истина и ще научите какво точно означава тя и какво изизква от вас. Помнете, че сложността отрича простотата на истината. Истината ще действа всеки ден, стъпка по стъпка, както и вие осъществявате вашата подготовка стъпка по стъпка. Като се учите да бъдете ученици на Знанието, вие се учите да живеете правилно. Простотата е винаги явна и представена за вас, защото истината е проста и ясно видима за всички, които я търсят и за всички, които наблюдават без бремето на осъждането и заклеймяването.

Помнете практиката си всеки час и в дълбоките си медитации още веднъж се опитайте да бъдете спокойни. Защото, ако сте малко по-спокойни всеки ден това, което е във вас ще расте, ще изпълни живота ви и ще изплува от него като ярка светлина, защотовие сте тук да бъдете светлина на света.

Упражнение 341:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 342

Днес аз съм ученик на Знанието.

Днес вие сте ученици на Знанието. Вие следвате подготовката си стъпка по стъпка. Вие учите как да се освободите от собствените си осъждания и грижи. Вие се учите да бъдете потвърдени от присъствието на Знанието във вас и от присъствието на любовта във вашия свят. Вие се учите да почитате себе си и да оценявате вашия свят. Вие се учите да разбирате вашите отговорности и това, че света се нуждае от тези отговорности, които трябва да се носят напред. Вие се учите да бъдете спокойни вътрешно и целенасочено ангажирани външно. Вие се учите да получавате и да давате. Учите се да разбирате, че живота ви е изкупен.

Бъдете ученици на Знанието днес и носете напред днешните инструкции колкото се може по-пълно и по-категорично. Напомняйте си всеки час, че сте ученици на Знанието и отделяйте момент, за да мислите какво значи това в сегашната ви ситуация. В дълбоките си практически сесии активно включвайте съзнанието си, за да разберете какво значи да бъдете ученици на Знанието. Спомнете си какво ви е преподавано до сега. Разберете това, което е било усилено стъпка по стъпка и това, от което трябва да се откажете. Дълбоките ви практики са време за активна умствена ангажираност, където вие наблюдавате днешната идея и се опитвате да откриете значението и по отношение на вашия живот. Когато мислите, мислете конструктивно, защото мисленето трябва да бъде конструктивно. Когато мисленето не е необходимо, Знанието ще ви води напред. Вие се нуждаете от Знание и трябва да се учите да мислите конструктивно, защото сте ученици на Знанието. Бъдете ученици на Знанието днес и ще почетете това, което ви води, направлява и благославя. Вие ще представяте Знанието, защото сте негови ученици.

Упражнение 342:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 343

Днес ще почитам източника на моята подготовка.

Почетете източника на вашата подготовка, като бъдете ученици на Знанието днес. Спомняйте си за това всеки час и помислете отново, какво значи да бъдете ученици на Знанието. Опитайте да си припомните всичко, което ви е било дадено и което е затвърдено и  да разпознаете обективно онова, което ви възпрепятства и задържа. Укрепете вярата си. Засилете участието си. Използвайте силата на решенията си да вършите това и правейки го си спомнете, че почитате и представлявате това, което ви води напред и това, на което служите.

В двете си дълбоки практики активно използувайте съзнанието си, за да установите значението на днешната идея. Помнете, че можете да служите само на това, което цените. Ако цените Знанието, вие ще му служите. Ако цените невежеството и мрака, вие ще им служите. Това което цените, е вашия господар и той ще ви даде това, което е нужно да знаете. Вие сте ученици на Знанието. Вие сте ученици на Знанието, защото сте избрали вашето учение и господарят, който ви води да отразяват Знанието и истината на света. Тук вие имате само два избора, защото можете само да служите на Знанието или на това, което се опитва да го замени. И понеже нищо не може да замени Знанието, съществува желание да не служите на никого, да не бъдете никои и да нямате нищо. Това имаме предвид, когато говорим за бедността. Това е състояние да не служите на нищо, да бъдете никои и да нямате нищо.

Следователно почетете това, което ви служи. Почетете това, което признава вашата реалност и значение, както и цената на вашето присъствие на света и ще служите на нещо реално, вие ще сте нещо реално и ще имате нещо реално. Така вие, които се учите да служите ще бъдете тези, които се учат да получават.

Упражнение 343:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 344

Моето Знание е дар, който отдавам на света.

Знанието е вашия дар за света, но първо трябва да станете средство за неговото проявление. Вие трябва да приемете Знанието, да се учите от него и да отдавате това, което то ви дава. Трябва да бъдете отворени, за да може то да грее естествено на света чрез вас. От вашето Знание, ще дойде всичко – всички смислени действия, всички важни съдействия, всички важни мисли, смислени проявления на емоции и мотивации с които вдъхвате увереност, комфорт, обич, лечение, участие и освобождаване на другите. Това означава, че истинския ви Аз, най-накрая проявява себе си. Това е вашия дар за света.

Всеки час си напомняйте и чувствайте огъня на Знанието горящ във вас. Почувствайте себе си като средство на Знанието на света. Бъдете щастливи, че не трябва да се измъчвате как да давате Знанието, как Знанието ще отдаде себе си и какво ще се случи в резултат на това. Само следвайте стъпките. Както сте забелязали до сега, стъпките изизкват развитие на вашите психически качества и ги използува както и когато е нужно. Това изизква да бъдете психически присъстващи. Това изизква да балансирате и хармонизирате живота си. Дори толкова напред в подготовката си вие разбирате, че има много неща във вашия живот, които не сте приели иосъществили на практика. Знанието е с вас винаги и дори сега в началната ви подготовка като напредвате с тези, които напредват с вас, силата на Знанието става още по-реална за вас. Това е вашия дар за света.

В двете си дълги практики днес в спокойствие и възприемчивост, упражнявайте получаване на силата на Знанието, за да може то да расте във вас и за да може вие да имате по-голям опит с него като действате на света. Тези практически периоди са много важни за вашата подготовка, защото те увеличават вашия потенциал, вашето разбиране, вашето изживяване и дори улесняват опита ви със Знанието, докато сте на света. Защото вашето Знание е вашия дар за света и за вас самите.

Упражнение 344:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 345

Моето Знание е моя дар за Духовното ми Семейство.

Вашето Знание е вашия дар за Духовното ви Семейство, защото сте дошли на света не само за вашия напредък и напредъка на света, а и  да съдействате за напредъка на Духовното ви Семейство. Вашата група на учащите се изизква от вас да напредвате, за да може и тя да напредва, защото тя също желае обединение. С течение на времето вие сте развили възможността си за връзки. Вашите успехи до сега са въплътени в проявлението и доказателството на вашето Духовно Семейство.

Завръщането ви към Бог е завръщане към участието ви във връзките. Отвъд вашите възможности е да разберете това и то е  естествено отвъд идеите и идеализма ви. То може само да бъде изживяно и чрез това изживяване вие ще разберете, че сте дошли тук не само за да бъдете изкупени и да служите на света, но и да служите на тези, които са ви пратили. Така вашата роля става още по-важна. Така вашата подготовка става още по-важна. Ако се замислите върху това ще разберете, че то е истина.

Всеки час днес мислете върху тази идея и си спомняйте вашето Духовно Семейство, което се учите да помните. В дълбоките си медитативни практики още веднъж се потопете в храма на Знанието и се опитайте да изживеете присъствието на Духовното ви Семейство. Ако съзнанието ви е спокойно ще разберете, че те са с вас сега. Как биха могли да са разделени от вас, вие които не можете да бъдете разделени от тях и ако вие сте на света, то и те са  на света с вас.

Упражнение 345:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 346

Аз съм на света, за да работя.

Вие сте на света, за да работите. Работата е това, което желаете да вършите. Работата е това, за което сте дошли. Но каква е работата, за която говорим? Това сегашната ви дейност ли е, на която се противопоставяте и с която имате затруднения? Това многото задачи ли са, за които мислите и които сте си поставили сами? Истинската ви работа, може да се прояви във всяка една от тези дейности, но тя е наистина много по-велика. Вашето щастие и реализация ще носи напред всяка стъпка на истинската ви дейност. Истинската ви работа на света е да разкриете Знанието във вас и да му дадете възможност да се прояви чрез вас. Истинската ви работа на света е да отговорите на този зов, който ви приобщава към дадени хора по специфичен начин, за да можете да изпълните личната си съдба на света.

Това е вашата работа. Не си мислете, че в момента можете да разберете какво представлява тя и не се опитвайте да я определяте отвъд това, което сме ви дали. Не е страшно, че не знаете каква точно е тази работа. Не е проблем, ако разберете мистерията на живота си, без да сте напълно сигурни в разбиранията си.

Вие сте на света, за да работите. Следователно използувайте себе си, за да може вашетостараниеда разкрие източника на вашата цел, значение и посока. Чрез работата и чрез смислените си дейности, вие ще изживеете вашата значимост – значението на личния ви живот и увереността на истинската ви съдба. Истинската ви дейност гарантира всичко ценно и осигурява за вас бягство от всичко, което виприкриваи ви оставябеззащитни и нещастни.

Напомняйте си за днешната идея всеки час. В двете си дълбоки практики, още веднъж използувайте активно съзнанието си, за да разберете днешната идея.Обсъдетекак оценявате дейността си и дейноста на всички, с които сте свързани. Определете как сте откликнали и действали в миналото – желанието ви да работите, вашите колебания, засягащи работата и отказа ви да работите. Разберете как желанието да напуснете работа е истинско желание да откриете Знанието. Разберете, че Знанието ще ви ангажира с работа, с нова цел, с ново значение и посока. Оценете мислите си. Трябва да ги разберете, защото те са все още много ефективни и могат да въздействат на вашите възприятия и разбирания. Когато сте обективни със собственото си съзнание, ще можете да позволите на Знанието да изгрее и ще можете да използувате силата на решенията, да подготвите себе си и да използуватекапацитетана съзнанието си. Това е ефективно с вашата сфера на участие, защото то не ви позволява да определяте целта, значението или посоката на Знанието, а да се превърнете в получатели на Знанието, да го изживеете и да му позволите да се прояви чрез вас.

Така в двете си дълги практически сесии, използувайте съзнанието си активно. Концентрирайте се върху тази идея. Разберете всички мисли и желания, които са във връзка с нея. В последната част на всеки практически период, се опитайте да отстраните всички мисли. Потопете се отново в спокойствие и приемственост, за да можете да разбирате. Знанието не се нуждае от вашето мислене, когато го изживявате, защото мисленето е заместител на Знанието. Въпреки това, Знанието ще покаже посоката на мисълта, за да може тя да служи на великата цел.

Упражнение 346:

Две 40 мин. практически сесии.

Почасова практика

Стъпка 347

Ще позволя на моя живот да се разкрие днес.

Позволете на живота ви да се разкрие днес. Без вътрешната ви дезориентация, без мрака на собствената ви фантазия и без собственото ви объркване и конфликти, вие можете да присъствате на разкритието на живота си. Днес представлява стъпка в разкриването на вашия живот, в появяването на вашето Знание, в култивирането на истинското ви разбиране и в проявлението на истинските ви постижения. Бъдете присъстващи днес и се учете да наблюдавате обективно вътрешния и външния си живот. По този начин можете да изживеете това, което е истинско и да го обичате истински, защото то е истинско и отразява любовта.

Напомняйте си всеки час да наблюдавате разкриването на живота си. В дълбоките си медитативни практики, в спокойствие и приемственост наблюдавайте как се разкрива вътрешния ви живот. Наблюдавайте как външния и вътрешния ви живот се разкриват заедно, както и трябва. Така ще усетите движението на живота си. Така ще разберете, че живота ви е насочван и направляван. Така ще разберете, че всички неща, които наистина цените и са ви скъпи и всичко, което сме посочили в подготовката ви досега се появява. Така вие позволявате на някои неща да отпаднат и на някои да се покажат. Така вие направлявате част от живота си, която е вашето мислене и държание. Така вие позволявате на тази част от вашия живот, която не можете да направлявате, която е вашата цел, значение и посока, да се покаже естествено и да прояви себе си. Така вие сте свидетели на вашия живот, който днес се показва и разкрива.

Упражнение 347:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова пракика.

Стъпка 348

Днес ще наблюдавам разкриващия се свят.

Без страхливите ви спекулации, без загрижената ви реакция относно ужасниявления и без амбициите и отричанията ви, вие можете да видите разкриващия се свят днес. Очите ви ще могат да видят, ушите ви да чуят, кожата ви ще го почувства и вие ще го почувствате с цялото си същество. Вие ще знаете това, защото съществото ви знае кога съзнанието ви мисли и тялото ви действа. По този начин, силата на Знанието е и сила на същността ви, част от която сте и вие.

С тази сила можете да наблюдавате разкриващия се свят, защото света има същност, съзнание и тяло. Същността му знае, съзнанието му мисли и тялото му действа. Природата е неговото тяло. Колективната ви мисъл е неговото съзнание. Знанието е неговата същност. Така реализирайки Знанието във вашия живот, вие ще разберете Знанието на света. Като видите Знанието, което почиства и освежава съзнанието ви, вие ще видите Знанието, което почиства и освежава всички съзнания по света. Като наблюдавате Знанието, което ви напътства за ефективни действия, вие ще видите Знанието на света, което насочва другите към ефективни действия. По този начин като се учите да изпитвате състрадание към себе си, вие се учите да изпитвате състрадание към света. Като присъствате на вашето разкриване, вие ще присъствате на разкриването на света.

Всеки час днес повтаряйте тази идея и бъдете свидетели на разкриването на света. В двете си дълбоки практики, с отворени очи се вгледайте в света около вас. Отделете време да наблюдавате света около вас. Наблюдавайте без осъждане. Почувствайте как ви се разкрива светът. Не е нужно да се опитвате да го почувствате, защото това ще бъде естествено за вас. Без намеса или въздействие от ваша страна, това изживяване ще бъде възможно и налично за вас. Почувствайте разкриващия се свят, защото това ще потвърди всичко, което учите сега и това, което учите, ще служи на света в неговото разкриване.

Упражнение 348:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 349

Щастлив съм, че най-накрая мога да служа на истината.

Да служите на истината е най-голямата радост и щастие за вас и най-великия дар от съдбата. Миналото ви е разочароващо имрачно,защото сте се опитвали да служите на неща без основа и значение. Това ви е накарало да се почувствате без цел и посока. Бъдете щастливи, че можете да представлявате истината и да и служите, защото тя ви дава истинското. Тя ви дава целта, значението и посоката, които сте търсили във всичките си начинания, връзки и ангажименти. Това е което сте търсили във всичките си фантазии, всичките си грижи и надежди.

Всичко, което наистина сте желали, ви се дава сега. Учете се да приемате това, което сте желали и ще разберете кое е истинското.  Вие също така ще разберете това, което винаги сте желали. Това позволява на истината да бъде обикновена и ясна. Това позволява на личността ви да бъде обикновена и ясна, защото в простотата всички неща са познати. В сложността всички неща са потулени и затъмнени. Само това, което е механично и несъзнателно на света, може да бъде сложно, но основата му е обикновена и то може да бъде директно изживяно.Налице са някои сложностисамо, когато контролирате това, което е механично в живота и което трябва да вършите до известна степен, но дори и то е обикновено и може да се определи стъпка по стъпка. Така отношението ви към живота трябва да бъде обикновено, без значение дали се отнася до обикновеното или до сложното. Сложностите за които говорим и които са форма на отричане, представляват сложността на вашето мислене и трудността на вашия подход.

Бъдете щастливи, че можете да служите на това което е истинско, защото то ще опрости всички неща и ще ви позволи да се справите с несъзнателните усложнения по директен и ефективен начин. Бъдете щастливи, че животът ви има цел, значение и посока, защото вие служите на това, което има цел, значение и посока. Помнете това всеки час и в дълбоките си практики се потопете отново в тишина и спокойствие, в отдаване и приемственост. Помнете, че се отдавате, че практиката е даване, че се учите да давате и че се учите да служите. Вие давате това, което е истинско, служите му и като резултат вие го изживявате и получавате това, което е истинско. Следователно днес е ден на щастие, защото вие служите на истината.

Упражнение 349:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 350

Обобщение

Още веднъж разгледайте изминалите две седмици от вашата подготовка като четете всеки урок и обобщавате всеки ден от нея. Още веднъж развийте възможността си да сте обективни. Още веднъж разпознайте цялостното движение на вашия живот – бавно, но много внимателно и постоянните промени, които се появяват във вашите достойнства в отношенията ви с другите, във вашите действия и най-важното в чувството ви за вас самите.

Помнете, че важните промени са постепенни и често не се забелязват, докато резултатите не станат очевидни. Разберете, че малките и незабележими промени, често включват големи емоционални промени, когато хората си мислят, че нещо изключително важно се е случило. Голямата промяна е дълбока и променя всичко по пътя си. Малката и постепенна промяна, засяга гледната ви точка на момента, но не е продължителна като цяло. Единствената разлика е, когато вашите Учители се намесят в личната ви сфера, за да демонстрират своето присъствие или да изпратят съобщение, от което силно се нуждаете в момента. Тези намеси са редки, но могат да се случат от време на време, когато това е необходимо и е за ваше добро.

Следователно разгледайте движението на живота си. Разгледайте разкриващия се живот. Това ви готви за бъдещето, защото такава е програмата за вашата подготовка за бъдещето. Трябва да използувате всичко, което ви се преподава, да го засилите и да се упражнявате както в своята подготовка, така и отвъд нея. В дългата си практическа сесия, бъдете мъдри наблюдатели на собственото си развитие. Разберете къде подготовката ви се нуждае от развитие. Разберете, че това се излъчва от вашето Знание. Следвайте го колкото се може по-пълно, след като наближаваме последните уроци на Стъпките към Знанието.

Упражнение 350:

Една дълга практическа сесия.

Стъпки към Знанието

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УРОЦИ

Вие започвате Заключителните стъпки в Нашата подготовка. Това не са последните стъпки във вашия цялостен път към Знанието или във вашия опит в Знанието. Това обаче са финалните стъпки на тази важна част от развитието, в която сте включени. Следователно отдайте се на следващата сесия от практиката си с по-голямо желание и интензивност. Позволете на Знанието да ви направлява във вашето участие. Опитайте се да бъдете силни, целеустремени и участващи. Не мислете за вашето минало, а разберете реалността на Знанието в момента и голямото му обещание за бъдещето. Вие сте почетени от източника на подготовката ви. Вие сте почетени днес, като започватефиналните стъпки в тозинай-важен етап от вашето развитие.

Стъпка 351

Аз служа на велика цел, която започвам да изживявам.

Повтаряйте тази идея всеки час и не пропускайте да го сторите. Когато развиете разбирането си, то ще бъде още по-реално и очевидно за вас. Когато то стане по-реално, всички идеи и дребнавости, които се съревновават с него ще отпаднат, защото тази голяма истина има същност и съдържание. Това което е истинско съществува, независимо дали го желаете или не, дали вярвате в него или не и дали сепридържате към него или не. Това е, което го прави истинско.

В миналото сте си мислили, че всички неща съществуват, защото това е било вашето желание. Това е истина само във фантазиите, сфера, която сега се учите да избягвате. Дори в царството на фантазията вие се учите да оценявате това, което е близо до истината, за да можете да напуснете царството на фантазията. Защото сферата на фантазията не е царството на Създанието. Това, което е съзидателно възниква от Знанието. Създанието е постоянно и притежава истинска мощ и цена, дори на света. Това не е царството на фантазията.

В двете си практически сесии се потопете в спокойствие. Отнасяйте се с голяма почит с това, което желаете да сторите. Напомняйте си за важността на това време за спокойствие. Напомняйте си, че това е време за почит и преклонение, време за истинско посвещение, време, в което сте отворени и време, в което Знанието се отваря. Нека това бъде ден за голямо разбиране. Нека това бъде ден на голяма преданост, защото вие сте истински ученици на Знанието днес.

Упражнение 351:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 352

Днесаз съм истински ученик на Знанието.

Потвърждавайте това изявление всеки час и в двете си дълбоки практически сесии с голяма почит и преданост се потопете в тишина и спокойствие. Това е вашето време за преклонение. Вие влизате в истинската църква сега – не по задължение, не от страх и от поети ангажименти към Бог, а поради голямата радост и желание да отдадете себе си на това, което ви се отдава. Бъдете истински ученици на Знанието. Спомнете си всичко, което ви е предадено до сега и го използувайте всеки час. Практикувайте целенасочено, вътрешно и външно. Отдайте този ден на Знанието, както и Знанието ви се отдава, за да можете да учите за неговото присъствие във вашия живот.

Знанието е Божия дар за вас, защото то е Божието обръщение към вас. Така Знанието ще бъде Бог за вас и ще говори за величието отвъд себе си, защото Знанието е тук да ви даде възможност да бъдете в истинска връзка с вас самите, с другите и с живота. По този начин вие ще имате възможност да възстановите връзките и да вървите напред към Истинския си Дом в Бог.

Упражнение 352:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 353

Истинският ми дом е в Бог.

Вашият Истински Дом е в Бог. Това е Истинския ви Дом. Вашият Дом е истински. Вие сте истински. Вие сте вкъщи дори сега, докато сте на света, въпреки че светът не е Истинския ви Дом. Вие можете да давате на света и да осигурявате за него това, което е нужно, защото сте вкъщи на света и защото желаете да споделите чувството, че сте си у дома със света, който се чувства изгубен и бездомен.

Повтаряйте тази идея и наблюдавайте хората на света, за да видите колко бездомни изглеждат те. Помнете, че те са вкъщи също така, но не го разбират. Като вас самите, те са заспали в своята къща. Вие се учите да се събуждате от своя сън и разбирате, че сте вкъщи, защото Духовното ви Семейство е с вас, Знанието е с вас и Учителите ви са с вас. Така вие сте вкъщи с Бог, дори да изглежда че сте далеч от Истинския си Дом. Вие носите Истинския си Дом с вас. Как можете да сте където не е Бог, когато Бог е навсякъде? Как можете да не сте с вашите Учители, когато те ви съпровождат? Как можете да не сте с Духовното ви Семейство, ако Духовното ви Семейство е винаги присъстващо? Може да изглежда като противоречие, че сте далеч от Истинския си Дом и в същото време сте в него, но само изглежда, че сте далеч от вкъщи като наблюдавате света и се идентифицирате с него. Но вътре в себе си вие носите Знанието, което напомня, че сте наистина вкъщи и сте на света, за да разширите Истинския си Дом в него. Защото Истинския ви Дом желае да даде себе си на света, за да може светът да открие пътят към своя дом.

Спомняйте си за това всеки час и в дълбоките си медитативни практики се завърнете вкъщи при Знанието. Завърнете се във вътрешния си храм. Там ще изпитате Истинския си Дом и той ще стане по-реален за вас. След това той ще бъде по-дълго с вас във вашето изживяване. Трябва да изпитате Истинския си Дом, докато сте на света.

Упражнение 353:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 354

Трябва да изживея Истинския си Дом, докато съм на света.

Вие сте щастливи в Истинския си Дом, вие сте включени, вие сте завършени, вие сте във връзка, вие сте пълноправни участници, вие сте целенасочени и значими. Истинският ви Дом е неразбираем и непонятен за вас, докато сте на света. На практика той ще бъде неразбираем за вас, докато не се завърнете в него и докато Духовното ви Семейство не се присъедини към другите Духовни Семейства и това обединение не бъде завършено във вселената.

Въпреки че Истинкия ви Дом е неразбераем, не си мислете, че той е недостъпен за вас. Днешният ден е определен, за да изживеете Истинския си Дом, защото носите Знанието с вас. Единственото ви ограничение тук е способността да изживявате и да проявите Знанието. Но като следвате всяка стъпка и получите всяка от тях във вашата подготовка, способността ви да изживявате връзките и да комуникирате расте. Като търсите свобода от своето съзнание и от изолираното си мислене, вие изживявате включването си в живота все повече и повече. Така вашата еволюция може да бъде направлявана в условията на увеличаващата се възможност да изживявате връзките и комуникацията, както и да изживявате и проявявате Знанието. Така сте си у дома, докато сте на света, защото Истинския ви Дом расте във вас с вашия опит. Огънят на Знанието расте и става по-силен и поглъщащата му щедрост е дори по-видна, когато съзнанието ви е свободно, единно и направлявано.

Всеки час си напомняйте това и се завръщайте в Истинския си Дом в дълбоките си практически сесии. Вие сте си вкъщи на света и следователно можете да сте в мир на света.

Упражнение 354:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 355

Аз мога да съм в мир на света.

Възможно е да сте в мир на света, защото сте донесли източника на мира с вас. Можете да сте в мир на света, въпреки че света е място на активни действия, място изпълнено с трудности, място на предизвикателства и място на необходими постижения, защото вие носите мира и огъня на Знанието с вас. От Знанието се появяват всички значими мисли и дейности – всяко истинско вдъхновение, всички важни идеи и проявления. Въпреки това, Знанието е по-велико от своите проявления, защото то е светлина на света.

Вие сте в мир на света, защото сте със светлината на света, включени сте и сте дошли в света да работите. Само посредством истинско участие, следвайки стъпките, вие можете да разберете, че няма противоречие между мир и работа. Няма противоречие между спокойствие и дейност. Вие можете напълно да изпитате това, защото то е завършено изживяване и възможността ви да го изпитате, трябва да се развива и увеличава. Вашето разбиране трябва да се развива. Участието ви в живота трябва да расте и да стане хармонично и единно. Вашата прозорливост по отношение на връзките трябва да се развива и използува на практика. Всички качества, които са свързани с развиване на Знанието, трябва да се усъвършенстват също така. Това ще направи възможно спокойствието на света, защото сте предназначени да имате спокойствие на света. Спокойствието на света е проявление на Истинския ви Дом на света и в него вие ще откриете себе си.

Упражнение 355:

Четете урока три пъти днес.

Стъпка 356

Днес ще открия себе си.

Истинският ви аз е по-голям, отколкото можете да изпитате в момента. Въпреки това, със сегашния си потенциал можете да откриете вашия Аз и да го изживеете. Спомнете си, че това е най-голямото ви желание. Спомняйте си за това всеки час. Спомнете си, че желаете да откриете вашия Аз, защото без него вие сте загубени в собствените си мисли и в променливите и непостоянни мисли на света. Без вашия Аз, вие ще се почувствате заплашени както е заплашен и света. Следователно истинското ви желание е да възстановите вашия Аз, а чрез него и всички неща, които са присъщи за вашия Аз, които са родени от Истинския ви Източник, които се проявяват чрез Знанието и които живеят в Древния ви Дом.

Днес в дълбоките си практически сесии отново се приближете до Знанието. Приближете се, за да отдадете себе си. Приближете се, за да почетете и да се преклоните. Приближете се спреданост и уважение, за да можете да увеличите потенциала си и да почувствате себе си, както в медитативните си практики, така и на света. Вие сте дошли на света, за да възстановите Знанието и да му позволите да прояви себе си. Тогава ще проявите себе си, защото сте на света, за да изразите своя Аз.

Упражнение 356:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 357

Аз съм на света, за да изразя себе си.

Всичко което някога сте казвали и правили, е било опит да изразите вашия Аз. Вашата дилема в миналото е, че сте се опитвали да изразите аза, който не е вашия истински Аз. Този временен и личностен аз е използуван като заместник на Истинския ви Аз, въпреки че той би трябвало да бъде посредник между Истинския ви Аз и света. И понеже е използуван като заместник, неговото присъщо объркване и липса на основа са ви лишили от възможността да комуникирате и да се изявявате. Следователно вие не сте открили източника и най-доброто средство за вашето проявление.

Желанието на Истинския ви Аз да се прояви, е видно от всичките ви минали дейности, ако ги разгледате и разберете обективно. Всичко, което някога сте говорили на някого, съдържа семето на истинското проявление. Всичко, което някога сте вършили или опитали да покажете, съдържа семето на истинската демонстрация и проява. Вие се нуждаете само да пречистите проявлението си, за да бъде то пълно, да изразява вашата същност и да ви задоволи изцяло.

Вие сте тук, за да проявите себе си и затова трябва да се учите как да проявите вашия Аз, как истинските ви проявления ще въздействат на другите и как това въздействие може също така да бъде използувано правилно, за ваше и за тяхно добро. Вие учите това, което искате да покажете и начина, по който да го сторите. И също така се учите да разбирате неговото въздействие върху света. Това изизква отглеждане и развитие на Знанието във вас, развиване на личните ви качества и трансформация на личния ви аз от заместник на Знанието в негов посредник. Така той служи на Великия Аз във вас, както Великия ви Аз служи на Великия Аз във Вселената. Така всичко е на правилнотосимясто.

Всеки час си напомняйте, че желаете да изявите истинския си Аз и в дълбоките си медитативни практики в мир и отдаване, позволете на Истинския си Аз да се изяви пред вас. Отвъд думите и действията, Истинския ви Аз ще се прояви и вие ще знаете това. Вие ще сте наясно, че желаете неговото проявление и че желаете също така да разширите неговата проява на света. Светът е мястото, където сте дошли, за да изразите своя Аз, защото светът е място, където желаете да сте у дома.

Упражнение 357:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 358

Желая да си бъда у дома на света.

Вие желаете да сте си у дома на света. Не сте дошли тук, за да отбягвате света, а да сте си у дома. Разбирайки това ще можете да оцените своя принос и ще се включите напълно в неговото проявление. Ако изоставите светът, без да отдадете своя принос към него, ще смесите дилемата си и ще се завърнете към Духовното си Семейство с неотворени и неотдадени дарове. Тогава ще разберете, че трябва да се завърнете отново на света, защото не сте си свършили работата в него.

Бъдете щастливи, че сте на света сега и не трябва да чакате да се завърнете отново в него. Вие сте вече тук. Вие сте стигнали толкова напред и сте в перфектната позиция, за да осъществите съдбата си тук. Донесли сте Древния си Дом с вас – заедно със семето и светлината на вашето Знание, което сега никне и расте.

Светът не е вашия дом, но вие можете да си бъдете като у дома си в него. Всеки час мислете за това и разберете, колко горещо желаете да сте си у дома на света. Разберете горещото си желание да не осъждате света или само да го напуснете. Когато сте си у дома на света, вие ще можете да се движите отвъд него, за да служите по велик начин и да изживеете великата реалност, която светът не може да ви осигури. Но вие няма да си отидете със съжаление, раздразнение или разочарование. Вие ще си отидете щастливи и доволни. Това ще завърши вашето изживяване тук.Това ще благослови света и вас, които сте благословили себе си и света, докато сте в него.

В дълбоките си медитативни сесии сериозно обмислете какво означава светът за вас. Това е също така упражнение за активна мисловна дейност. Използувайте съзнанието си, за да разберете важните неща, които ви се дават. Вие ще трябва да разгледате всички мисли, които имате и които са свързани с днешната идея, за да можете да разберете как да я приближите и как да и отвърнете. Имате избор да решите, но трябва да разберете своето съзнание. Така ще можете да взимате мъдри и подходящи решения във ваша полза в зависимост от отговорността, която притежавате. Вие трябва да сте у дома си на света. Носите вашия дом с вас, за да могат и другите да се чувстват у дома си на света. По този начин светът е благословен, защото не е вече разделен. Не напускайте светът днес, а бъдете присъстващи, за да му служите.

Упражнение 358:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 359

Аз присъствам, за да служа на света.

Бъдете готови да служите на света и присъствието, което служи на света ще говори чрез вас. Бъдете готови да служите на света и ще сте на разположение на това присъствие. Ще бъдете включени в различни дейности и всяка една от тях ще бъде важна и смислена. Тогава няма да се опитвате да прекратите изживяването си, да се опитвате да избягате от света и да откриете тайно място, където да се скриете, защото ще оцените значението и ползата от светлината на Знанието. Ще пожелаете да се окъпете в нея и все повече ще желаете да я покажете на света. Това е вашата задача и вашата любов тук.

Всеки час си напомняйте, че желаете да сте готови да служите на света. Напомняйте си също така, че искате да сте готови, за да може и света да ви служи. Напомняйте си, че желаете да се учите как да получавате и да давате, и затова сте начални ученици на Знанието. Не се обременявайте с очаквания за себе си отвъд това, което ви е дадено в учебната програма. Вашите Учители знаят сегашното ви състояние и крачката, която правите в момента. Те не омаловажават вашата мощ, но също така и не надценяват моментните ви възможности. Ето затова трябва да продължите с увереност, откровеност и издръжливост.

В дълбоките си практически сесии бъдете присъстващи, за да отдадете себе си на практиката за спокойствие. Помнете, че всяка практика е даване. Вие отдавате себе си, за да може Истинския ви Аз да ви се отдаде. Така вие давате малкото на голямото и обратно и разбирате, че сте велики и че малкото, част от което сте и вие, е предназначено да изрази великото. Светът отчаяно се нуждае от това величие и вие трябва да учите как да му го покажете.

Упражнение 359

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 360

Трябва да се уча как да разкривам величието на света.

С простота, скромност, без неверни предположения и помнейки, че сте начални ученици на Знанието, вие ще можете да учите как да разкриете величието на света. Това е важно, защото светът е противоречив за величието, за Знанието и за любовта. Ако представяте желанието на света, когато светът е в противоречиво състояние, то няма да знае как да реагира. Следователно неговата реакция е да покаже, че е за или против вашия принос. Всяка личност, всяко общество и всеки свят, които са спъвани с двойственост, ще реагират по различни начини, защото са противоречиви. Заради това вие трябва да учите как да приближавате противоречието с Мъдрост, защото тези, които са противоречиви трябва да се учат да приемат своята сигурност, както и вие се учите да го правите.

Разберете колко противоречвиви сте били до сега по отношение на живота си и по отношение на тази подготовка. Разберете, че заради това подготовката ви е дадена в много последователни и постепени стъпки, една стъпка на ден, ден след ден. С всяка следваща стъпка вие се учите да развивате и да приемате желанието и способността си за Знание и също така се учите да изразявате Знанието. Да бъдете ученици, означава да сте тук, да се учите и успоредно с това да показвате, да обучавате и да постигате важни резултати, които Знанието желае да представи. Знанието обаче, не може да надхвърли вашите пределни граници, защото то се грижи за вас и ви предпазва, за да бъдете средството за него. Вие сте част от Знанието и затова ще желаете да се грижите за себе си също така. Ето затова продължавайки напред, трябва да се грижите изключително добре за съзнанието и за тялото си.

В дълбоките си практики днес бъдете информирани за това, как да разкриете величието на света. Разберете, че света е двойствен и го приемете, защото това е неговото моментно състояние. Разберете, че трябва да давате с Мъдрост и прозорливост. И разберете, че трябва да позволите на Знанието да отдава от себе си, а не вие от вашата амбиция или от необходимостта да избегнете чувството на некомпетентност. Нека това, което давате да бъде истинско и то ще бъде истинско. Тогава вашето даване ще бъде естествено и по начин, който ще ви запази, за да почете тези, които приемат вашия дар. Това ще им помогне да напуснат своята двойственост и ще им посочи пътя към светлината, по който крачите и вие.

Упражнение 360:

Две 30 мин. практически сесии.

Стъпка361

Светлината на Знанието ме ръководи днес.

Вие носите светлинатас вас.Носете я във всеки час и във всяка ситуация. Практикувайте носенето на Знанието през целия ден. Не се опитвайте да изразявате Знанието, защото Знанието ще стори това само, когато е нужно и подходящо. Задачата ви за днес е да носите Знанието, да бъдете присъстващи и да помните, че Знанието е с вас. Без значение дали сте сами или с други, дали сте на работа или вкъщи и без значение дали сте в приятна или неприятна ситуация, носете Знанието с вас. Почувствайте как то гори във вашето сърце и как изпълва вашето съзнание.

В двете си дълбоки практически сесии се потопете отново в храма на Знанието, за да бъдете освежени и възстановени, за да бъдете благословени и почетени и за да откриете отмора и свобода. Колкото повече вършите това с вътрешния си живот, толкова повече ще можете да го носите и във външния си живот, защото сте предназначени да носите Знанието на света днес.

Упражнение 361:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 362

Аз се уча как да уча, защото нося Знанието в мен днес.

Вие се учите как да учите. Вие се учите да получавате, да оценявате и да носите Знанието. Вие се учите да изразявате Знанието. Вие се учите да култивирате всичките си психически и физически способности, които са необходими за цялостната ви подготовка. Вие сте завършващи ученици. Следователно включете се изцяло в обучението си днес, което ще ви освободи от празните предположения и от приемането на непосилен товар върху себе си. Вие ще вършите естествено това, което ви се дава и което е истинско, защото сте създадени за това. Вашите психически и физически средства както и нещата, които са свързани в този свят ще бъдат естествено включени в истинското ви осъществяване.

Учете се да учите. Да се учите как да учите означава, че се учите да участвате. Това значи да следвате и да ръководите по едно и също време. Вие следвате вашите Учители и тяхната програма за развитие и в същото време ръководите своите психически и физически качества. По този начин ръководенето и следването се сливат, както даването и получаването. Оттук всички, които получават ще дават и тези които следват, ще ръководят. Така тези, които дават ще трябва да продължат да получават, а тези които водят ще трябва да продължат да следват. Тук двойствеността на тези неща изчезва. Тяхното единство и допълващата им същност са разпознати, защото това е обикновено, очевидно и вярно.

Спомняйте си за тази идея всеки час и използувайте двете си практически сесии, за да се включите със Знанието в спокойствие и простота. Потопете се дълбоко в тези финални практически сесии от програмата. Отдайте се напълно до колкото можете, защото по този начин ще увеличите способността си за изживяване на Знанието. С увеличаването на вашия капацитет и опита ви със Знанието, желанието ви за Знание също ще расте, защото Знанието е истинското ви желание.

Упражнение 362:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 363

Знанието е истинското ми желание, защото съм ученик/а на Знанието.

Знанието е истинското ви желание. Не си мислете, че вашите желания са празни и фалшиви, защото всички те, ако са разпознати са относно Знанието. Това е така, защото не сте разбрали правилно желанията си или сте се опитали да ги използувате, за да подсилите други неща, до които те са ви отвели. Не се опитвайте да бъдете без желания, защото животът е желание. Желанието е цел. То е значение и посока. Въпреки това вие трябва да откриете своето истинско желание, което е желание за Знание, желание да изпълните себе си и своите изизквания, желание да спасите Знанието и то да спаси вас. Как можете да спасите Знанието? Като го пазите в себе си, като бъдете негови ученици, като носите Знанието навсякъде в себе си, като възобновявате съзнанието си за Знание, като бъдете обикновени със Знанието и като не се опитвате да използувате Знанието, за изпълняване на вашите намерения и цели.

Вършете нормалните си ангажименти днес, но носете Знанието с вас. Ако Знанието не се съмнява, вие не трябва да се съмнявате. Ако Знанието не се страхува, вие не трябва да се страхувате. Ако Знанието не променя ситуацията, вие не трябва да променяте ситуацията. Ако Знанието ви възпира и вие се възпирайте. Ако Знанието променя ситуацията и вие я променяйте. Ако Знанието ви съветва да напуснете дадена ситуация, напуснете я. Ако ви съветва да стоите в тази ситуация, бъдете в нея. Така вие сте обикновени и силни като Знанието и самите вие се превръщате в Знание.

Всеки час повтаряйте тази идея за днес и я изпитайте. Изпитайте я както във вътрешния си живот, така и в дълбоките си медитативни практики. Вътрешния и външния ви живот са мястото, където използувате и отдавате себе си. В тях съхранявате и носите Знанието. С времето вие ще се убедите, че Знанието ви носи напред.

Упражнение 363:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 364

Знанието ме поддържа, защото съм ученик/а на Знанието.

Като поддържате Знанието, вие ще почувствате как и то ви поддържа. Вие ще почувствате как Знанието ви насочва и води, пази от болки и наранявания, пази ви от трудни ситуации и връзки, свързва ви с личности, с които трябва да бъдете свързани и ви предпазва от неподходящи връзки, които нямат цел и посока. Така вие се превръщате във водачи и последователи, защото следвате Знанието и водите себе си. Вие приемате Знанието, но въпреки това упражнявайте силата на решенията за свое добро. Така вие се превръщате във велики последователи и велики лидери. Така вие сте на позиция да служите и все по-силно чувствате как Знанието ви носи в живота. И тогава ще почувствате, че вие също така носите Знанието в себе си. Ако правилно наблюдавате, вие ще разберете истинската си връзка със Знанието. Вие ще разберете, че носите Знанието с вас и че Знанието също така носи със себе си вашето щастие. Това е взаимно допълващо се. То е перфектно, защото то самото е родено от перфектността.

Бъдете истински ученици на Знанието. Включете се в практиката, отдайте и се и не я променяйте. Не я неглежирайте. Всичко, което се изизква от вас е да се упражнявате и да бъдете присъстващи, да се упражнявате и да сте присъстващи. Всеки час днес, както и в двете си медитативни сесии се потопете в спокойствие, за да сте спокойствие вие самите и се упражнявайте как да практикувате и се учете как да учите. Днес вие се учите как да учите. Днес вие сте ученици на Знанието.

Упражнение 364:

Две 30 мин. практически сесии.

Почасова практика.

Стъпка 365

Аз съм ангажиран да се уча как да уча. Аз съм ангажиран да дам това, което трябва. Аз съм ангажиран, защото съм част от живота. Аз съм част от живота, защото съм едно със Знанието.

Какво друго е ангажираност, ако не естественото проявление на истинското ви желание? То ви освобождава; то не ви заслепява. То ви включва; то не ви задължава. То ви укрепва; то не ви ограничава. Истинската ангажираност е родена от истинското Знание, от което и вие самите сте родени. Това е последната стъпка от тази фаза на вашата подготовка и затова отдайте себе си и този ден на упражнения.

Почетете себе си поради това, че завършвате забележителна и съществена задача и приключвате едногодишната си подготовка. Почетете вашето Знание затова, че ви дава желание и сила да участвате. Почетете вашето Знание затова, че ви дава визия, която се показва. Почетете тези, които ви служат в живота – семейството ви, родителите ви, приятелите ви, тези които изглеждат ваши врагове и опонентите ви. Почетете тези, които ви дават възможност да оцените Знанието и са ви дали сила, да започнете подготовката за Знанието. Спомнете си вашите Учители, защото те ви помнят и са с вас, дори в този момент. Помнете, че сте ученици на Знанието и с това ще можете да продължите напред във вашата подготовка.

Отдавайте себе си всеки час днес, както и в двете си дълбоки медитативни сесии. Спомнете си всички, които са ви давали. Нека това да бъде ден на завършване и благодарност. Нека това да бъде ден на почит затова, че Знанието е реално във вас и че вие сте реални в Знанието. Бъдете готови за следващата стъпка от подготовката си отвъд тази програма. Следващата стъпка ви очаква – стъпка, която ще ви включи смислено към другите ученици на Знанието, стъпка, която ще ви включи смислено към тези, които са напреднали отвъд това, което сте постигнали досега, стъпка, която ще ви включи да служите на тези, които едва започват това, което вие сте приключили. Така вие получавате от тези, които са напред и давате на тези, които за след вас. Така всички са подпомогнати в завръщането си при Бог. Така вие водите и следвате, вие давате и получавате. Така всичките ви дейности са постоянни и вие намирате изход от негативните си фантазии. Така вие сте ученици на Знанието и Знанието ви благославя, защото вие трябва да благославяте света.

Наси Новари Корам