Секс и Сексуалност


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

power and purpose of sexuality

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 4 февруари, 2008г.
в Болдър, Колорадо

About this Recording


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Важно е да обърнем вашето внимание на въпроса за секса и за сексуалните ви взаимоотношения. Това е много важна част от човешкия опит, важна област на объркване и присвояване, и трябва да се разглежда като значима част от всеки подход за водене на по-смислен и по-значим живот.

Човешката сексуалност е значителна сила и е подходяща за хората при определени обстоятелства. Това е нещо, което е разбрано много погрешно, нещо, около което има много неразбиране, нещо, което трябва да бъде изяснено, ако искате да започнете великото пътешествие за откриване на Знанието, на по-дълбоката Интелигентност, която Създателят на целия живот ви е дал, и ако искате да следвате това Знание, да се научите да го изразявате и да предавате неговите дарове на света, което е и вашата цел.

Сексуалността е лесна за разбиране. Тя представлява както ваша биологична нужда, така и нуждата ви от съюз с някой друг. За да бъде разбрана правилно обаче, тя трябва да бъде разгледана по отношение на истинската й цел.

Първо, важно е да се разбере, че сексуалността не е необходимост за никого. Сексуалните ви импулси наистина нямат физическа същност. Те представляват дълбоката нужда на ума, която може да бъде задоволена по други начини. Това разбира се, е било разбрано от определени личности във всяка верска традиция през вековете.

Истинските Съобщения, които Бог е пратил на света, са затъмнени и загубени – затрупани с интерпретации, с културата и нарежданията на правителствата до такава степен, че е много трудно да се установи истинското значение на оригиналните Божии Съобщения и основните упражнения, които те изискват.

Всеки от вас ще почувства нуждата от съюз. Всеки от вас ще почувства какво би могло да бъде изживяно като сексуален стремеж или желание. Източника на това обаче, е по-дълбок от физическия механизъм на тялото ви и може да бъде проявен по много различни начини, а не само като сексуален съюз с някой друг.

На следващо място, е много важно да разберете, че сексуалността има само две цели. Първата е изживяване на съюз с някой, с който имате истинско привличане, някой, на когото сте отдадени, някой, който е ваш истински партньор в живота. И втората цел е осигуряване на наследство.

Това определение би трябвало да бъде ясно разбрано. То не е двусмислено. То не може да има изключения. Ако се опитате да промените истината, тя ще ви напусне и ще останете с вашите творения, но не и със самата истина.

Сексуалността е подходяща за наистина дълбока връзка и би трябвало да е част от такава връзка, като не е нужно да се установява още в самото начало. Преди да имате сексуален контакт с някой, за вас и за вашето благополучие е важно да разберете, дали тази личност върви в същата посока, в която вървите и вие; дали имате необходимата съвместимост, за да функционирате заедно и успешно на света; дали разбирате нрава, влеченията, историята и произхода на другия и т.н.

Преждевременния сексуален контакт е причина за много провалени връзки и за много човешко страдание. Сексуалният контакт наистина би трябвало да се осъществи на много по-късен етап от една връзка, седмици и месеци по-късно, когато се установят истински и дълбоки взаимоотношения между двамата партньори. Тези взаимоотношения наистина не трябва да се базират на сексуалността, защото тя трябва да изразява истинската ви съвместимост и цел в живота. Сексът е съюз на души, а не само съединяване на две тела.

Хората правят тези грешки постоянно и плащат висока цена за това. Ако сте в сексуална връзка с някой, който не е вашия истински партньор в живота, това нарушава вашата цялост и не е подходящо за вас. Това представлява един неуспешен опит за връзка.

Всичко това води до провал и страдание. Въпреки че някои считат сексуалността за някаква форма на почивка, в действителност тя е вид обвързване. Ако се опитате да се обвържете с неподходящ партньор, това ще бъде провал за вас и вие ще почувствате загуба в резултат на това.

Когато имате сексуална връзка с някой, това означава, че най-малкото се опитвате да изградите съюз с тази личност. В такъв случай вашата връзка никога няма да бъде същата. Вие не бихте могли да бъдете обикновени приятели след това.

Винаги ще съществува връзката, която се е провалила. Винаги ще има чувство на дискомфорт и неловкост. Винаги ще има чувство на притеснение.

Сексуалността е могъща сила във вас. Ако я използвате неправилно, вие ще платите висока цена за това. Ако се впуснете в неподходяща и прибързана връзка, това ще ви причини огромни главоболия и неприятности в опознаването на тази личност, и ще ви бъде трудно да определите, дали сте в състояние да изградите подходящ съюз в живота си с нея.

Това е фундаментална реалност. Можете да я оспорвате или да й се противопоставяте. Можете да твърдите противното, но не можете да промените истината. Мнозина са се опитвали да направят изключение, но са се провалили и отчуждили от другите в резултат на това.

Както в миналото, така и до днес, на някои места по света, мъжете са се опитвали да имат много жени. Но това е като да имате стадо крави или овце. Това не е истински съюз. Тук липсва обединение на душите.

Хората питат, ”А необходима ли е моногамията?” и Ние отговаряме, ”Да, разбира се, че е необходима.” Ако се опитате да направите изключение, това ще създаде объркване, разделение и отчуждение, и ще унищожи доверието и близостта между вас и партньора ви. Още веднъж, много хора са опитвали да направят изключения, без да постигнат добри резултати.

Ако се обвържете сексуално с други хора за забавление и почивка, вие ще прахосате жизнената си енергия. Ще изгубите близостта със Знанието във вас. Вие ще загубите чувството за себе си. Вие ще загубите чувство за вашата ценност и стойност в живота.

Много малко хора биха хвърлили парите си на вятъра или в кошчето за боклук, но точно това правите вие, когато се обвързвате сексуално с неподходящи хора. Това е като да хвърлите всичките си пари на боклука или в печката. Вие прахосвате богатството си за нещо безполезно.

Трябва да разберете, че всяко удоволствие има своята цена. Здравословните удоволствия струват много малко, те са почти без пари. Другите удоволствия обаче, струват скъпо и продължават във времето.

Някои от тези удоволствия могат да ви костват живота. Други ще костват бъдещето и съдбата ви. Някои ще костват здравето ви. Някои ще костват брака ви. Други ще костват връзката ви с вашите деца.

Всички тези удоволствия ще костват връзката ви с вашето Знание, потопявайки ви в тъмнината на объркването и страшните представи, намалявайки полезността към вас и към другите хора.

Ако наблюдавате хора с многобройни сексуални връзки, вие ще откриете колко лишени от жизненост са те. Вие ще видите, че тези хора са без посока в живота си. Ще видите колко много време, енергия и ресурси им коства това, как намалява фокуса в живота им и увеличава тяхната заблуда, защото те се опитват да оправдаят загубата, която изживяват.

Вашия живот не е заради сексуалността или заради храната. Вашия живот не е заради къпането ви. Това са истински нужди за вас; някои постоянни, други не.

Вашата цел да бъдете на света, не се представя само от тези неща. Ако живеете за тях, вие живеете без висшата цел, която Бог ви е дал и осигурил, като е поставил Знанието дълбоко във вас – да ви води, да ви пази и да ви направлява към реализирането на вашата цел тук на този свят.

Сексуалността е сила. Тя трябва да се управлява правилно. Не можете да й се отдадете веднага, когато се появи, защото в противен случай тя ще разклати вашето здраве, сила, цел и цялостност. Трябва да я управлявате. Трябва да я ограничавате и да откриете други начини за проявяване на дълбоките й нужди. Докато не сторите това, вие няма да разберете значението на сексуалността и начините, по които тя може да бъде полезна за вас.

Сексуалността е истинско удоволствие с подходяща личност, но без подходящ контекст, струва изключително скъпо. Има хора около вас, които са похабили жизнената си енергия и нямат нищо друго, което да покажат. Те оставят след себе си много разочароващи връзки, както и възмутени, обидени и засегнати хора. Ако използвате хората за секс, вие ги наранявате. Вие ги насилвате. Вие деградирате заедно с тях.

Сексуалността има истинска стойност във взаимоотношения, които притежават по-висша цел в живота, но само в определени, а не във всички случаи. Подходяща е сексуалността например между съпруг и съпруга, ако съюза им е на по-високо ниво. Това е голяма възможност за тях да изживеят дълбочината и ценността на своята връзка. Обикновено обаче, сексуалността не е подходяща за тези, които са се обединили да носят заедно напред по-голяма цел на света.

Това е така, защото хората не виждат значението на нещата в дълбочина и отдават голямо значение на малките неща. Хората нямат цел и посока в живота си и затова страдат пристрастявайки се към малките неща.

Ако ще бъдете сексуално ангажирани с дадена личност, вие трябва да я откриете и да не бързате, а да разберете дали наистина можете да бъдете в съюз заедно. Дори преди да се случи това обаче, вие трябва да осъществите връзка със Знанието във вас. Трябва да изградите основата, за да може да изживеете и откриете великата цел, която ви е довела на света. Ако сексуалността изпревари, тя ще замени по-висшата ви цел и ще бъде основния ви фокус.

Вашата основна връзка е връзката ви с Бог, която е представена от връзката ви със Знанието във вас. Това е Мъдростта, която Бог е поставил във вас – Мъдрост, която вие не можете да промените, не можете да смените, с която не можете да правите сделки и която не можете да манипулирате.

Вие можете само да я получите, да я следвате и да изпълнявате това, което тя ви даде да правите, с възможно най-малко намеса от ваша страна. Ако сторите това във времето, сексуалността няма да ви обърква.

Вие няма да отдавате живота си на някого. Вие няма да изразходвате ценната си жизнена енергия. Вие няма да се отдавате на ситуации, които нямат обещание за бъдещето. Вие няма да бъдете съблазнени и повлияни от страстите и убежденията на другите. Вие няма да бъдете манипулирани от културата, в която живеете и която манипулира сексуалните интереси и ориентации на хората.

Вие ще притежавате свобода, каквато много малко хора около вас имат – свобода да мислите ясно, свобода да виждате, свобода да знаете, свобода да взимате мъдри решения, свобода, каквато много малко хора на света днес имат и изпитват.

Следователно първата ви стъпка, е да изградите вашата връзка със Знанието, да започнете Стъпките към Знанието, защото само Знанието във вас знае с кого трябва да бъдете, как да бъдете с тези хора, за какво е вашата връзка, как да участвате и къде да отдадете себе си. Трябва да се упражнявате на търпеливост, рядко и ценно качество.

Вие може да не изпитате това с някого в следващите десет години. Какво ще направите? Ще се ожените ли? Ще имате ли любовни връзки? Ще се влюбите ли или ще разлюбите? Ще прахосате ли живота си, защото не можете да чакате, защото нямате вяра или защото си мислите, че трябва да имате тази връзка, това изживяване, този екстаз веднага? Не можете да чакате?

Сексуалността не е наркотик. Тя е възможност, но възможност в определен контекст – в контекста на истинска връзка, на съюз между съпруг и съпруга или между хора, които са отдадени един на друг по начин, по който сексуалността ще бъде подходяща за тях.

Много малко хора днес имат такива връзки, но всеки се опитва да има секс, търси секс или прави секс на огромна цена.

Ако погледнете света и кажете, ”Има толкова много важни неща, които трябва да бъдат извършени!” Откъде ще дойде отговорността, за да се осъществи това? Откъде ще дойде човешката енергия и способности за това? Как човечеството ще посрещне Великите Вълни на промяната, които наближават свят на намаляващи природни ресурси и променлив климат, свят, в който храната е все по-оскъдна, свят, в който хората се изправят срещу все по-големи проблеми и трудности? Откъде ще дойде енергията, с която да посрещнете тези предизвикателства?

Тя няма да дойде от хора похабяващи себе си, от хора опитващи се да имат секс с други хора, да имат връзки преди да разберат с кого са или къде отиват в живота, от хора отдаващи се преди да са разбрали за великото Знание в тях?

Вижте какво причинява това. Погледнете цената за хората. Погледнете маниите и заниманията ви на света.

Човешките ресурси се изразходват изключително лекомислено, хората имат малко сила, малко цели, малко посоки, малко вътрешна сигурност и спокойствие, много малко яснота в живота си и много малко възможност да се справят с големите неизвестности появяващи се на хоризонта.

Част от причината за това е, че хората злоупотребяват с живота си. Те търсят удоволствие като бягат от болката и затова се губят. В някои места по света тези гонитби се насърчават. Те се насърчават дори в децата.

Това е голяма трагедия за човечеството. Това е причината за огромната корупция на човешкия дух и на човешките ценности във всяка личност.

Ако желаете да изпитате истинската полза от сексуалността и това да бъде подходящо за вашата цел в живота, вие трябва да чакате.

Първо, вие се нуждаете от посока, която само Знанието може да ви осигури и трябва да пътувате в истинската посока, за да я разберете, да сте стабилни и да се освободите от връзките, оковите и задълженията, които ви задържат, разсейват ви или ви изтласкват встрани.

Това изгражда основата на вашия живот и ви дава яснота за посоката, в която да вървите. С течение на времето вие научавате кое не работи за вас, кое не е правилно и какво трябва да се учите да избягвате. На много места по света съществува голям акцент върху влюбването. Трябва да имате такова възторжено изживяване с някой. Трябва да изоставите себе си. Трябва да се влюбите и да сте в екстаз.

Влюбването не е истинско, ако не съдържа дълбоко приемане на партньора. Дълбокото приемане на другия обаче не значи, че имате или ще имате истинска връзка с тази личност.

В живота си може да имате истинско признание към десетки хора. Не можете да сключите брак с всички тях обаче и ако се опитате да имате сексуална връзка с всички тях, вие ще пропилеете живота си и ще унищожите ценността на тези връзки. Трябва да има истинско разпознаване и истински връзки, а истинската връзка се нуждае от време, за да узрее и да се развие.

Дори в този случай обаче, вие трябва да се готвите, защото още не знаете за какво е предназначен вашия живот. Вие не сте натрупали достатъчно сила на Знанието във вас и сте все още подвластни на други сили, за да имате яснота и да я поддържате пред лицето на влеченията и трагедиите на света около вас.

Не мислете, че сте готови, защото само Знанието във вас знае това. Ако сте готови и липсва истински партньор, това значи, че още не сте готови. Може да си мислите каквото пожелаете, но това не променя реалното ви състояние.

За да изпитате връзка по начина, по който ви го разкрихме Ние, вие трябва да изградите основата си в Знанието, да изучавате Стъпките към Знанието, да поставите връзката ви със Знанието над всички други връзки, като я направите централен фокус и приоритет във вашия живот, защото тя е централен фокус в живота ви.

Ако Бог ви е пратил на света, за да вършите дадени неща, да се свържете с определени хора, да осъществявате определени дейности в служба на човечеството и да живеете тук, тогава защо се шляете и шегувате с хората около вас? Защо се подигравате с вашите страсти и импулси? Защо прахосвате живота си създавайки и прекъсвайки взаимоотношения с хора, които не споделят съдбата ви или не могат да бъдат в съюз с вас независимо от причината?

Изграждането на сексуална връзка с друг е нещо много силно. Вие не осъзнавате колко силно и забележително е наистина то и колко голям залог носи в себе си.

Ако не можете да откриете с кого да бъдете, тогава на нивото на вашето тяло, вие ще се опитате да се обедините напълно. В този случай тялото ви само ще следва и ще служи на ума, дори ако ума мисли, че служи на тялото.

Ако сте сами и не сте във връзка с някой, а изпитвате сексуално желание, то това е присъствието на Знанието. Почувствайте Присъствието. Това е възможност да изживеете Присъствието, което е вашия истински и дълбок живот, да изживеете Присъствието на вашите Учители, които са пратени да ви водят и помагат.

Хората обаче си мислят, че всичко това е свързано със секса. Те излизат навън и се опитват да имат секс с някой. Те се нуждаят от секс, а всъщност изживяват Присъствието. Те схващат погрешно този импулс. Те четат знаците погрешно.

Хората ще попитат, ”Трябва ли да съм сам/а винаги?” Ние отговаряме, ”Не разбира се.” Вие трябва да се обедините с другите, но това трябва да бъде истински съюз, базиран върху по-голяма цел. Това не може да бъде един отчаян опит или само бягство от самотата.

Със своята сила и мистерия, Знанието във вас ще ви отведе при правилните хора, дори да се намират на другия край на света. То ще ви помогне да откриете истинските си учители. То ще ви помогне да откриете истинските си сподвижници и ако трябва да бъдете семейни или в интимна връзка, то ще ви помогне да откриете истинския си партньор. Това не значи, че тези хора ще бъдат готови за вас. Вие обаче не носите отговорност за тях. Вие можете да подготвите само себе си и вашия живот.

Ако вие сте готови, а те не са, тогава вашата връзка не може да бъде хармонична и това е много жалко. Това е истинско нещастие, но какво можете да сторите? Не е ваша грижа да променяте някого, за да бъде в синхрон с вас. Това не е ваша работа и ще бъде глупаво, ако се опитате да го сторите.

Хората вършат това постоянно и се опитват да променят бъдещия си партньор. Всичко, което могат да сторят обаче, е да използват жизнената си енергия за нещо, което не могат да контролират и което не трябва да се опитват да контролират. Не можете да превъзпитате или да моделирате някой, за да задоволи дълбоките ви нужди.

Тези личности са или подходящи, или не. Вие сте или достатъчно съвместими за една връзка, или не. Вие сте или готови, или не.

Ако има усилия и борба да бъдете в една връзка, ако има опити за една връзка, ако има преговори, за да бъдете в една връзка…Ако една връзка изисква толкова много работа, тя няма бъдеще и вие трябва да приемете това. Откажете се. Ако не става, не става. Какво можете да сторите?

Има толкова погрешно приложени и безплодни опити, толкова безразсъдни и безнадеждни начинания и всичко това, защото хората не са изградили основата си в Знанието, не са се научили да следват Знанието, не са изучавали Стъпките към Знанието и стъпките, които Знанието ще им осигури.

Те се страхуват от евентуална загуба и желаят да имат всичко тук и сега. Страхът в този случай не е мотивация. Всички желания на ума се базират на страх, страх, че нямате нещо. Вие искате нещо сега, защото се страхувате, че няма да го имате в бъдеще. Искате го сега, защото се страхувате, че никога няма да ви се случи. Всичко това се базира и направлява от страха. ”Трябва да бъда във връзка с някой. Трябва да имам сексуален живот. Трябва да съм с някого.” Всичко това се базира на страха.

Виждате ли страха тук? Виждате ли личности, които още не са изградили своите основи, които нямат вътрешна сигурност и се опитват да запълнят празнината с някого? Те се опитват да използват сексуалността и връзките, за да запълнят празнотата, която чувстват в живота си.

По-добре е да се изправите срещу празнотата и да откриете силата на Знанието във вас. Както виждате това винаги трябва да бъде на първо място. Без него, вие само предполагате и живеете безразсъдно своя живот. Вие играете хазарт с всичко, което ви се изпречи на пътя. Може да се имате за смели и изпълнени с кураж, но в действителност, вие сте неразумни.

Знанието във вас не може да бъде убеждавано. То не може да бъде променено. Не можете да изисквате то да желае неща, които вие желаете. Не можете да го принудите да вярва в неща, в които вярвате вие, защото то не е ваше творение.

Може да си мислите, че творите ваша собствена реалност, но не сте създали Знанието. То няма да бъде заинтересовано от нещата, които ви поглъщат. То няма да участва в горещите ви желания, в непреодолимите ви импулси или неотложни нужди. То остава безмълвно и очакващо да се опомните, да се успокоите и да прекратите трескавите си стремежи и търсения.

То трябва да ви отведе някъде. Да, да, разбира се. То знае къде е това място и ако се отклоните от този път, то няма да ви последва. То е тихо и непроявено във вас. То не е изчезнало. То не ви е напускало, но вие сте го изоставили за известно време. Изоставили сте го за ден, за месец, за година или за цял живот. Колко тъжно е това наистина.

Ако търсите вашата истинска цел в живота, ако търсите истинските дарове, които трябва да отдадете на света, то само Знанието може да разкрие тези неща за вас и вие трябва търпеливо да го следвате. Това пътешествие не ви е познато. Вие не знаете какво означава да изкачвате тази планина, защото никога преди не сте били на нея.

Може да имате духовни идеи, концепции за духовни пътешествия, концепции за завръщане към Бога, концепции относно правилните неща, духовния напредък и майсторството, но всичко това е творение на вашия ум.

Само Знанието знае и само то може да ви отведе там. Малките разсейвания само ще ви дадат възможност да почувствате тласъка на Знанието, зовът на Знанието, дълбоката сила и присъствието на Знанието.

Знанието не може да бъде подведено, както се подвеждате вие. То не се влияе, както се влияете вие. То не е ужасено от онова, което ужасява вас. То не се придържа към вашите религиозни вярвания и съвети. То не се подчинява на религиозни институции, на религиозни декрети, на националистически страсти или на племенни импулси.

Затова Знанието е вашата свобода. Затова то е вашата цялостност. Затова то е нещо, на което можете да разчитате, единственото солидно нещо във вас.

Вие приближавате Знанието в началото, защото чувствате, че се нуждаете от него – че без него сте загубени, че пропилявате живота си, че трескаво търсите, че не можете да определите правилно от неправилно и истинско от неистинско. Вие сте роби на различни сили и се ръководите от страсти, от надежди, от страхове, от социални условия или от очакванията на другите. Вие идвате към Знанието смирено, с отворени ръце, защото разбирате, че то е основната ви нужда.

Първо, преди да дадете, вие трябва да получите. Първо, вие трябва да получите Знание и да последвате Знанието преди да давате това, което Знанието ще отдава чрез вас. Вие не можете да ръководите този процес. Вие не можете да определите и контролирате пътуването, но трябва да контролирате съзнанието и импулсите си.

Трябва да се учите да бъдете прикрити и дискретни. Трябва да се въздържате да следвате нарежданията и очакванията на другите, както и социалния ред на вашата култура. Трябва да се въздържате от осъждане и обвиняване. Трябва да избирате и да се базирате на дълбокото влечение във вас, да бъдете тихи и присъстващи, за да почувствате това влечение. Ако живеете на повърхността на съзнанието си, вие няма да почувствате нищо.

Вашето съзнание е като океан. На повърхността то е бурно от вълните и ветровете на света. То е обект на непредсказуемата природа и на времето. То е развълнувано, хаотично, спокойно, турбулентно и непредсказуемо.

Дълбоко долу обаче, океанските течения се движат и не се влияят от бушуващите бури на повърхността. Те се движат в дълбока посока, теглени и направлявани от велики сили.

Вие живеете на повърхността, опитвайки се да я направлявате, но не можете да почувствате дълбоките сили, които са истинското движение във вашия живот. Затова трябва да се учите да бъдете спокойни и наблюдателни, и да учите, че ума ви е неспокоен инструмент. Това не сте вие. Вие трябва да го наблюдавате и да станете силни, за да го направлявате. Тази посока трябва да дойде от дълбокото разбиране и дълбоката връзка във вас, вашата връзка със Знанието.

Контролът, който трябва да упражните, ще бъде контрол върху вашите мисли и поведения, контрол върху вашите реакции към другите хора, защото външните сили не могат да ви ръководят толкова, колкото преди.

Ще отнеме време да изградите връзката си със Знанието. Ще са нужни много възможности, за да я изживеете и да изберете да бъдете с него или да изберете за бъдете срещу него. Знанието не е различимо от пръв поглед. Вие може да мислите, че знаете какво е то. Вие може наистина да вярвате, че знаете какво е то. Но вие още не знаете, какво наистина е то.

Умът може само да следва. Той не може да определя. Той не може да контролира. Той не може да ръководи Знанието. Той може само да се съгласява и да стане отговорен участник. Вашият ум е средство за комуникация на света. Това е, което той представлява.

Вие мислите, че сте вашия ум. Вие мислите, че вашите мисли, чувства и идеи представляват и разкриват вас, но това не e така. Това не сте вие. Ако бяхте вие, щяхте да бъдете патетични и безсилни на света.

Това е един от големите уроци, които Новото Съобщение от Бог е тук, за да затвърди. Това не е нова идея. Тя е представяна и в миналото. Тя е практикувана от много хора във времето. Но тя е нещо, което малко хора на света ще разберат. Тя е едно много освобождаващо осъзнаване.

Вашето тяло и ум са средства за комуникация и проявление на този свят. Те трябва да следват това, което Духа или Знанието във вас изискват. Духът няма да ги следва. Тялото служи на ума, ума служи на Духа, Духът служи на Бог. Това е истинската йерархия на вашето Същество. Това е истинската сила на вашето съществуване.

Сега обаче, всичко е много объркано. Вашият ум следва вашето тяло и вие си мислите, че Духът служи на ума ви и желаете Бог да служи на ума ви също така. Това, което ума иска, вярва, изисква, съветва и настоява – вие искате от Бог да го потвърди.

Тук няма сделки. Знанието живее във вас. Вие не можете да го промените. Вие можете да определите дали то се показва в съзнанието. Вие можете да определите дали то ще се самоизяви в живота ви. В този аспект, вие имате избор. Можете да определите дали да го изживеете, дали да го последвате и дали да носите това, което то ви дава да правите. Тук имате основен и значителен избор.

Отвъд това обаче, вие нямате контрол. Вие си мислите, че ще създадете ваша реалност. Ами това е като да си играете на Бог. Това е само опит да мислите, че вашия ум може да стори това, което само Знанието може да извърши.

Вашият ум е прекрасен инструмент за комуникация, чудесен механизъм, изключителен в това, което може да направи. Той може да мисли чудесно, да създава и да поправя неща. Той е наистина велико творение, но не е това, което сте вие и това, за което твърди, че е истина, е само предположение и приблизителност.

Както виждате, вие не предавате вашия живот на Бог. ”Ето Господи вземи ми живота. Аз ще те въздигна в култ”. Това не работи. Бог няма да ръководи живота ви.

Бог е поставил Знание във вас, за да ви води. Трябва да станете отговорни и да го следвате. Трябва да сте отговорни към ума ви, към вашето здраве и щастие, към вашите връзки и към себеизразяването ви. Трябва да бъдете отговорни за тези неща, както виждате. Не можете да ги дадете на Бог. ”Ами, аз ще ги дам на Бог.”

Няма да получите отговор на това. Вие само ще се отдадете на ума си, което ще създаде идея за Бог и вие ще опитате да служите на тази идея или ще приемете тази идея за Бог от вашата култура, или от вашата религия и ще опитате да служите на тази идея за Бог, което също няма да бъде отговорно от ваша страна.

Бог няма нужда от преклонение и възхвала. За да почетете Бог, трябва да почетете онова, което Той е поставил във вас. Трябва да познаете Знанието. Трябва да повикате Знанието. Трябва да последвате Знанието и да се учите как да изразявате това, което Знанието е тук да прояви чрез вас и чрез вашия живот.

Така почитате Бог. Така оценявате и помните връзката ви с Бог. Така разбирате, че сте средство за Божията любов и Божието проявление на света.

Така печелите правилна връзка с тялото и ума си. Така печелите сила да използвате правилно сексуалността, да разбирате импулсите за съюз и да ги изразявате по подходящ начин в живота си, в зависимост от ситуацията, от вашата натура и характер.

За да постигнете това, което Ние ви представяме, е нужна истинска революция в самите вас. Не можете да си сложите корона и да кажете ,”Аз съм крал.” Не можете да съберете молитвено ръце и да кажете, ”Аз съм светец.” Не можете да кажете, ”Вярвам в следването на Знанието” и това да се случи.

Това е пътешествие. Това е революция. Това е промяна на източника на властта от вашия ум към Знанието във вас. Това променя връзката ви с вашия ум, с вашите мисли, с вашето тяло и с другите хора. Това променя приоритетите ви, вашия фокус, вашите цели – всичко, както виждате.

Преди това, вашия живот не е бил свързан със Знанието. Той е бил ръководен от социалните условия и от хаотичните ви желания. За да промените това и да се превърнете във вътрешно – направлявана личност, да бъдете личност с фокусиран и обединен живот, чийто мисли и приоритети не са в противоречие помежду си, личност, която е преминала през объркване и е постигнала мъдрост, възможности и сила – всичко това изисква истинска революция.

Затова и Стъпките към Знанието са много и това е пътешествие, а не само някакво личностно преобразяване. Вие не обновявате вашата затворническа килия и не наричате това освобождение. Това не е козметика. Това е нещо фундаментално.

За да започнете това пътешествие, вие не можете да прахосвате живота си в сексуалност и връзки без бъдеще. Трябва да консервирате енергията си и да я пренасочите, да пренасочите времето си, вашите мисли и ресурси.

Трябва да се готвите за свят изпитващ Великите Вълни на промяната. Боже мой, това ще погълне толкова много от вашата енергия и време. Трябва да станете ученици на Знанието и да поемете по Стъпките на Знанието. Това ще погълне времето и енергията ви.

Трябва да излезете от дупката, която сте изкопали за себе си. Трябва да поправите живота си, да възстановите себе си, да изградите отново вашата цялостност и вашата честност, да се преориентирате във вашите връзки, да станете вътрешно насочвана личност, а не роб на чужди сили.

Нужно ви е много време и енергия, за да сторите това, докато сте на света, докато работите, докато подобрявате вашето здраве, Четирите Колони в Живота ви: вашето здраве, вашите връзки, вашата работа и духовното ви развитие, което е вашето пътешествие към Знанието. Не можете да се размотавате наоколо и да имате време за тези неща.

Трябва да сте сериозни с живота си. Часовникът не спира. Светът се променя. Времето ви е изтича. Не можете да го върнете. Това е вашето време. То е настъпило. Трябва да откриете истинската си посока и истината, която ще ви отведе там, истината, която само Знанието във вас притежава.

Това ще ви спаси от посредствения живот, живота на личния провал, живота на пристрастеността и на безсмислените гонитби, живот без цел и ценности. Това ще ви освободи от всички тези неща, защото само Знанието е наясно как да ви изведе от затрудненото положение, което сте създали за себе си или сте позволили да бъде създадено във вашия живот.

Може да си мислите, че ситуацията, в която се намирате не може да се разреши, но Бог разрешава всичко, защото Бог ви зове извън затруднението ви. Бог ви зове извън ума ви. Бог ви зове за голямо осъзнаване и велика служба на света.

Дори да сте бедни, дори да имате малко притежания, дори да сте изправени пред огромни затруднения, нещастия и беди, силата и привличането на Бог са във вас, силата и привличането на Знанието.

Това важи за всички. На гладния, то дава храна. На бездомните, то дава подслон. На голите, то дава дрехи. На съмняващите се, то дава увереност. На нуждаещите се от сигурност, то дава сигурност. Освен това, отговаряйки на тези фундаментални нужди, големия дар е дара на Знанието.

Новото Съобщение от Бог е пратено на света, за да изясни това, защото то е било загубено и забравено от по-голяма част от хората. Нуждата от ново съобщение е огромна. Тя е изключително голяма. Тя е фундаментална.

Човечеството няма да осъществи това в бъдеще без силата на Знанието, която да зазвучи в достатъчен брой хора. Затова е Новото Съобщение от Бог на света.

Човечеството няма да оцелее и да напредне, ако се бори и воюва за оставащите ресурси. Затова е Новото Съобщение от Бог на света.

То не е само за вас и за вашето изкупление и реализация. То е за света. Вие сте дошли на света. Дошли сте да асистирате и да служите по специфичен начин в него. Само Знанието знае какво е това, къде, с кого, в какви условия и с каква цел може да се случи.

Ако позволите това да бъде мистерия във вашия живот, можете да продължите. Има толкова много неща да свършите само, за да възстановите и фокусирате живота си, само, за да се подготвите за Великите Вълни на промяната, които наближават, само, за да подредите живота си, само, за да подредите ума си. Това разбира се, е достатъчно много работа за вас.

Нека Знанието стори това, което само то може да стори. Вие обаче също трябва да свършите вашата част. Това не е за пасивните и незаинтересованите, не е за мързеливите и бедните.

Трябва да сте по-силни отколкото сте днес, по-фокусирани от днес, по-откровени от днес, по-прощаващи от днес, по-издръжливи от колкото сте днес. Вие ще свършите вашата част, Знанието ще свърши неговата и вие ще бъдете спасени.

Ако отдадете себе си на Бог, Бог ще ви възстанови на света. Затова сте дошли. Не можете да избягате от Бог. Не можете да се унасяте в мечти за Бог. Бог ви е пратил тук. Това е като да сте деца, да ходите на училище и да искате да избягате вкъщи при мама.

Ние ви даваме най-важното разбиране за сексуалността, за връзките, за вашия живот, за вашата цел и за мистерията, която живее дълбоко във вас.

Слушайте. Обмисляйте. Получете Съобщението, което Бог е пратил на света. Донесете го във вашата религия. Донесете го във вашата култура. Донесете го във вашето семейство. Дайте го на вашите приятели. Дайте го на вашите врагове. Дайте го на хората. Тогава ще видите неговата сила и резултатност, и ще разберете, че то е дошло на света в правилното време.