Какво е Сътворение?


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 4 фивруари, 2008 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Време е човечеството да научи за духовността във Великата Общност на живота, където вашият свят винаги е съществувал. Време е да надживеете племенните си възгледи и идентификаци и да учите нов модел, да разберете еволюцията на религиозните разбирания във вселената, където това е най-широко представено и осъществено в най-голяма степен.

Човечеството трябва да има голяма перспектива, за да може да постигне обединение и разбиране, да посрещне Великите Вълни на промяната наближаващи света, да разпознае и отблъсне Голямата Тъмнина на света.

Не може да посрещнете новата реалност със стари разбирания и затова Бог е пратил Ново Съобщение на света, съобщение за запазване и напредък на човечеството.

Първият въпрос е: Какво е Сътворението? Това е всичко, което Бог е сътворил във времето и отвъд него. Вие живеете във времето и това е част от Сътворението, което се движи и развива, което е в постоянна промяна, което е непостоянно и разширяващо се. Тази част от Сътворението е създадена, за да осигури дом за отлъчените, където те могат да изживеят Разделението и имат възможност да избират път, за да се завърнат към тази част от Сътворението, където няма промяна, която е завършена и етерна.

Сътворението, за което вие трябва да сте загрижени е това временно Сътворение – място във времето и пространството, физическата реалност, реалност на постоянна промяна, на развиващи се системи, реалност на контрасти и конфликти, реалност на живот и на смърт.
Разделението е създало тази реалност, защото Бог знае, че отлъчените трябва да имат място, където да живеят. Това е породило сътворението на физическата вселена, която вие едва започвате да разбирате и на която трябва да се учите да служите и да разпознавате, ако желаете да надживеете очарованията и да простите трагедиите на това място.

Сътворението отвъд това е извън вашето осъзнаване сега, въпреки че вие на практика живеете в него. Това е така, защото временното Сътворение се осъществява на друго ниво. Вие сте заобиколени от постоянно Сътворение, но не можете да го видите, да го чуете и да го докоснете, защото сетивата ви са дадени да разпознавате физически неща и обекти, които се движат, излъчват звуци и се променят.

Великата действителност, в която вие живеете е около вас. Вие никога не сте я напускали, но разчитайки на своите възприятия, не можете да я изживеете директно без необходимата подготовка.

Това напълно обърква човешките разбирания и разбиранията на съществата от безбройните раси населяващи Великата Общност на интелигентния живот, които включват и физическата вселена в която живеете вие. Всички те съществуват в Разделението. Всички те се развиват и еволюират. Те представляват еволюцията на съзнанието, технологията и социалното устройство на всяко възможно ниво.

Това се случва в постоянното Сътворение, въпреки че изглежда като Разделение и че вие живеете в отделено състояние – където всичко изглежда различно и уникално; където всичко е променящо се и движещо се, раждащо се и умиращо – вие не сте напускали постоянното Сътворение. То все още е тук.

Разделението е изключително проблем на възприятието, общуването и съзнанието. Много малко личности в историята на човечеството са успели да преминат невидимата бариера разделяща физическата, временна и променяща се реалност към постоянната реалност, която представлява Древния ви Дом – където Бог е познат, където вие сте познати, където няма въпроси, няма конфликти и няма промяна, защото тя не е нужна.

Това е невъобразимо за вас в моментното ви състояние и дори не е желано, поради вашите приоритети и цели. Важно е да знаете обаче, че Разделението не е успешно и отделянето ви от Бог не е осъществено. То е реално в сегашното изживяване на действителността в частичното Сътворение, в което съществувате. Но то е отделено и затова се променя и развива.
Ако живота във физическото не се променя и развива, той би бил Ад за вас. Представете си да бъдете в действителност, която не харесвате и която никога не се променя. Вие не бихте имали никаква надежда. Вие нямаше да се усъвършенствате и развивате и дори ако тази физическа реалност, тази непроменяща се действителност беше перфектна и задоволяваща вашите нужди, след време вие щяхте да разберете, че живота в наследеното физическо тяло е неудобен, проблематичен и труден и щяхте да поискате да бъдете свободни. Но вие не бихте могли да сте свободни в този случай, защото ще трябва да установите някакво безсмъртие в измислената си физическа реалност и ще бъдете в капан, както виждате.

Адът е красиво място, в което вие никога не бихте могли да сте щастливи. Това е Ад. Ако сте в наистина мъчително място, вие ще пожелаете веднага да се завърнете при Бог. Но тук, в този красив Ад, вие сте изпълнени с противоречие, вие сте привързани към него. Този свят възбужда любопитството ви; съблазнява ви; хипнотизира ви. И въпреки че се страхувате от него, от неговите ужасни и непредсказуеми неща в сегашната физическа реалност, вие сте все още прикрепени към него.

За вас Сътворението е физическата вселена. Изглежда, че то винаги съществува, но всъщност е временно. То има начало, среда и край. Вие дори не сте достигнали средата на тази разширяваща се вселена и това е много объркващо за вашите разбирания.

Важно е да знаете, че по същество безсмъртието във физическата реалност е истински Ад. Да съществувате в красиво място, в което никога няма да сте щастливи, би било ужасно и вие щяхте да сте там дълго време, защото щяхте да продължавате да го желаете, да вярвате в него, да се надявате и да се опитвате да го промените.

Фактът, че физическата действителност, в която съществувате постоянно се променя, развива, увеличава се и се разпада, ви дава надежда и обещание, че великата ви цел и нуждата на вашата душа могат да бъдат задоволени в нея.

Това изизква коренно различна теологична и философска основа. Ако вярвате, че сте на света заради вашите грехове или че сте осъждани, тогава няма да разпознаете огромната възможност за изкупление, която ви осигурява вашата действителност. Разбира се ако разглеждате това от позицията на философските традиции на повечето от световните религии в света днес, това прави картината изключително сложна, неясна и трудна за разбиране.

Господ обаче е поставил Знание във вас, дълбока интелигентност, дълбоко разбиране. Това Знание държи вашата цел, посока и обещание за големите ви постижния на света.

Поради това, че сте отишли в Разделението, вие трябва да му служите сега. Вие трябва да служите на хората и на живота, които съществуват в това отлъчено място. По този начин вие преоткривате и отново изживявате постоянството на Древния си Дом.

Изкуплението не е да сте привлекателни за Бог и да отидете в Рая или да не сте приятни за Бог и да отидете в Ада. Това е нелепо. Това представлява истинското разделение на съзнанието и възприятията на хората. Вие вярвате, че праведните би трябвало да бъдат наградени, а грешните да бъдат наказани и че Бог ще стори това. Вие си представяте Бог приличащ на вас – с вашия темперамент, с вашите ценности, който да поддържа чувството ви на справедливост и да оправдае вашите очаквания. Това е глупаво и арогантно, разбира се, но такова е разбирането на много от вас.

Не се притеснявайте, защото всеки във физическата вселена, безкрайното множество същества от различни раси във всякакъв етап на развитие и еволюция има едни и същи предположения. Това е разбираемо. Бог не се заблуждава относно това. Бог не се разстройва от това. Това е естествен резултат от живота в разделението.

Дори вашите възгледи за религията и духовността са изградени в разделението. Хората си представят Рая като перфектно продължение на физическия свят без да разбират, че ако такова място съществува, то ще бъде самият Ад. Да бъдете на красиво място, в което никога не сте щастливи би било истински Ад.

Бог не може да ви направи щастливи с един полъх на вятъра или едно заклинание. Вие трябва да се завърнете в постоянното си състояние, в което Бог ви е създал като неконфликтна личност. Вие не можете да изпитате своето постоянно състояние, бивайки конфликтна и нещастна личност. Вие ще видите само проекция на собственото си съзнание. Вие ще желаете да бъдете в среда, която представлява собственото ви противоречиво състояние и това е, което ви задържа тук.

Бихте могли да бъдете и в по-лошо състояние. Вие бихте могли да изпитвате Ада по-пълно. И разбира се бихте могли да бъдете още по-нещастни. Изглежда няма граница степента на нещастията, които хората могат да приемат и към които да се приспособят.

Независимо от това обаче, Сътворението е завършено и вашето изживяване в тази временна реалност, наречена от вас физическа вселена, е една малка част от Постоянното Сътворение – Сътворение, което вие още не можете да изживеете, въпреки някои проблясъци, които изпитвате от време на време.

Човешките вярвания и предположения, техните метафизични идеи, религиозните им ценности и спекулации страдат от някаква степен на объркване. Хората се опитват да си представят постоянното благословено място наречено Рай, но не могат наистина да го разберат. Те не могат да бъдат в него, не защото то не съществува, а защото не са готови за това. Те не са готови да се завърнат в Рая. Те не са осъществили службата си тук във физическата действителност и не са приключили своята мисия.

Когато Разделението е започнало, отвъд всякакви времеви интервали в историята, решението е създадено на мига. Защото ако Разделението може да заблуди, омагьоса и впримчи вас и всички останали същества, намиращи се във физическата реалност, то не може да заблуди Бог. Това може ми е безопасно, но не е Богоугодно. И така разрешението е създадено на мига. Но с времето изглежда, е необходим голям опит, за да бъде прието, изживяно и проявено това решение.

Вие се размотавате във времето. Времето е интервала между точката, в която сте напуснали постоянното Сътворение, до момента, в който ще се завърнете отново там. Този интервал е наречен време. Времето е немислимо и ненужно в постоянното ви състояние, защото то е свързано с промяната. То определя промяната и развитието на нещата и събитията.

Цялата идея за времето е част от адаптацията за живот във физическата реалност. То е мерило, създадено от необходимостта да се организират мислите и действията, да се взаимодейства с променящата се физическа реалност, да се отчита развитието и постиженията и да се разбере историята и миналото на тези, които са живяли тук преди. Времето не е нужно в постоянното ви състояние. То е неуместно.

Както разбирате от Нашите думи, вие сте много далеч от възможността да изживеете и откликнете на това. То между другото възбужда вашето любопитство и събужда древни спомени във вас. В него има нещо, за което копнеете, въпреки че ви изглежда скучно, безинтресно и неподлежащо на обсъждане да живеете в постоянна и непроменлива реалност.

Вие сте прекалено отдадени на промяната. Вие я обичате и мразите. Вие обичате и мразите своето физическо съществуване. То ви стимулира и привлича, но също така ви наранява, ужасява и разочарова.

Това е този изглеждащ противоречиво, объркано и разделящо проблем, на който Бог отговаря директно. Затова Бог е поставил интелигентност дълбоко във вас, интелигентност, която не се обърква като вашата мисъл и вашето светско съзнание. Тази интелигентност не се захласва от света. Тя не може да бъде заблудена от външност и показност. Тя не може да бъде привлечена от нещата, които могат да ви убедят, съблазнят и подмамят. Тя не се ужасява от това, което може да ви ужаси. Тя не се страхува от промяна, загуба или смърт. Това е непроменливата част от вас. Това е частицата от вас, която никога не може да се отдели от Бог.

Знанието е с вас сега. Неговата мисия е да допринесе в дадени ситуации, с дадени личности, за постигнето на дадени цели. Неговата крайна цел е отвъд възможността ви да разберете, но стъпките, които то осигурява са възможни за вас и могат да бъдат разпознати, ако имате желание, ако сте отворени и компетентни. То решава дилемата, защото показва реалността на Древния ви Дом чрез вас докато сте тук в тази временна физическа действителност. То демонстрира огромна сила, огромен резонанс и велика връзка. То също така осигурява реална и осезаема служба тук на света, в който страдат хората. Те са изпълнени с копнеж във времето. Те изживяват отчаяние и безнадежност. И светът се изправя срещу изключителни трудности в близкото бъдеще.

Бог не е равнодушен към това. Бог праща това, което е нужно на света, за да насочва всеки към правилната посока. Хората в тази реалност имат решителността и силата да направят света или отражение на своя Древен Дом, или още по-ужасно място.