Изкуплението


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 8 юли, 2013 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Само Бог знае пътя към Бог. Само Бог знае какво означава изкупление, какво изизква то и как може да бъде постигнато. Хората разбира се, имат много постоянни, базиращи се на предишните Откровения възгледи, които са били променяни многократно през вековете. Но това не може да бъде напълно разбрано от никой на Земята, защото е прекалено сложно. То разглежда реалности, които вие не осъзнавате. То засяга реалности на Сътворението, които вие не осъзнавате. То засяга вашия произход и съдба, за които вие не сте съзнателни. То засяга тези, които са ви пратили на света и които ще ви посрещнат, когато си заминете оттук, което вие не осъзнавате.

Не е възможно Човечеството и която и да е друга раса във вселената да разбере това, защото всички те живеят в Разделението. Някои неща обаче, могат да бъдат изяснени, както е възможно и пътят да се проясни и пречисти там, където е бил полиран или объркан в миналото.

Това Ние ще ви дадем днес. То не е пълно разбиране, защото не можете да имате такова. Вашето светско съзнание не е достатъчно голямо за това. Вашето дълбоко Знание, което Бог е поставил във вас може да затрепти естествено и без усилие с това, защото то е все още част от Създанието, въпреки че вие се скитате във физическата вселена.

Какво представлява изкуплението? В контекста на вашия живот изкупление значи завръщане към естествения ви Аз, завръщане към дълбокото ви съзнание, завръщане към дълбоката ви връзка с Бог и с това, което Бог ви е пратил да свършите на света. Това е да възстановите основно връзката си с дълбокото Знание, което Бог е поставил във вас – да ви води, предпазва и направлява към велик живот, живот, какъвто вие все още не сте открили.

Когато мислите за това, вие ще разберете колко важно е то за щастието ви, за задоволяването ви, за значението и качеството на живота ви и за всичко, което вършите тук. Без велика съдба и цел на света, вие се люшкате безцелно насам-натам. Вие се носите безцелно като зрънце в океана. Дори да сте богати и величествени и да изглежда, че държите здраво живота си в ръце, въпреки това вие се носите безцелно вътрешно. Вие не се познавате. Вие не знаете откъде сте и накъде отивате. Вие не знаете какво трябва да вършите тук, въпреки вашите цели и планове.

Това е наистина ужасна ситуация, ако погледнете на нея откровено и обективно. Хората не гледат на това откровено и обективно, те постоянно бягат от себе си – бивайки заети, ангажирани, разсеяни, гонещи мечти, гонещи романси, преследващи богатства и ако имат някакво богатство, безспирни пазарувания и веселия в живота, изпълвайки ежедневието си с неща, които ги обременяват и провалят.

Ние говорим за неща, които са важни за всички личности, без значение от тяхната религия, социален статус, националност, култура и история, дори без значение от това как те виждат себе си. Първичната истина на вашето съществуване е една и съща.

Вие живеете в Разделението и мислите, че всеки има уникален път. Всеки е уникален. Всеки дори има уникална връзка с Бог. Разбира се никой не знае какво значи това. Въпреки че то може да изглежда удобно за момента, да прогонва несигурността ви и да ви осигурява чувство за контрол, по своята същност то е илюзорно и фалшиво.

Ние говорим за това нещо, което е централно за вашия живот и за всичко, което правите – за значението на връзките ви и това дали те са автентични и целенасочени или не, за значението на съзнанието ви като средство за комуникация на света и за значението на вашето тяло като средство за комуникация на света.

На практика, когато се приближите към Знанието и към силата на изкуплението, която живее във вас, всяко нещо има различно значение. Всичко вече има значение. Объркването, с което сте живяли и дори объркването, което сте бранили с вашите идеи и вярвания, започва бавно да намалява, като вдигаща се от земята мъгла, разкриваща всичко, което е покривала.
Само Бог знае пътя и Бог е поставил силата на Знанието във вас. На практика тази сила на Знанието е с вас от самото начало, защото представя тази част от вас, която никога не е напускала Бог и която все още е свързана със Сътворението. Това е частицата от вас, която е безстрашна, която не може да бъде корумпирана или съблазнена и е наистина нещото, на което можете да разчитате.

Това, което е слабо във вас, което е вашето лично съзнание и всички компромиси, които сте направили – вашите страхове, вашите осъждания към другите, вашата ярост, вашето възмущение и непрощаване – всичко това представя повърхността на съзнанието ви, замърсена от съществуването ви на света, от вашите собствени грешни решения и от убежденията на другите.

Бог е поставил сила във вас отвъд всичко това, която да ви насочва по пътя, да ви води напред когато е нужно и да ви задържа ако е нужно. Колко ясно и колко обикновено е това и в същото време толкова объркващо за вашия интелект, защото интелектът ви разбира реалността от позицията на Разделението. Той не може да разбере Небесния ви Дом. Той не може да разбере Създанието, където един са всички и всички са един. Той не може да схване нещо, което не може да се усети със сетивата ви. И по този начин той не може да разбере Знанието.

Това обаче не е необходимо. На практика то е невъзможно. Бог ще ви изкупи като учите да откривате силата и присъствието, което е във вас, като започнете да го следвате и да му позволите да преобрази вашия живот съгласно истинската ви цел и дълбоката ви същност. Така ще започнете да чувствате истинското си предназначение да бъдете на света. И по този начин като разкривате предназначението си ще започнете да откривате кой го е създал.

Ако можете да приемете, че животът ви продължава отвъд сферата на вашия интелект – вашите идеи, вярвания, планове, цели и всички останали нереални аспекти на вашата личност – тогава ще откриете голяма сила, постоянство и заедно с това нарастващо освобождаване от страха и безпокойството. Вие сте закотвени в дълбоката част на вашата същност, която не се страхува и знае какво трябва да бъде сторено.

Това не става отведнъж. Вие изучавате Стъпките към Знанието. Вие се учите да променяте идеите си и да овладявате страстите си. Вие се учите да виждате нещата с ясен взор и с отворени уши, за да слушате в дълбочина, да наблюдавате другите без да ги осъждате, обвинявате или сравнявате. Съзнанието ви се подновява и освежава. И тъмнината на миналото и сенките, които са ви преследвали започват да се разсейват когато следвате Стъпките към Знанието.

Бог е изключително интелигентен. Бог не трябва да разбира вашата дилема. Бог ви се обажда и дилемата ви се резпада. Бог не трябва да открива сложните ви проблеми и объркаността на вашите идеи. Бог само ви зове и нещо велико във вас откликва на този повик.

За да последвате този зов обаче, вие трябва да си вярвате и да оценявате себе си, качества, които липсват в много хора. Те са изключително много унизени, живеейки в Разделението. Унизени от своите компромиси, от своите привилегии и от убежденията на другите, те нямат самоуважение и дори са стигнали до там, че да бъдат отвратени от себе си.

Ето защо вие трябва да се доверите на вас самите, за да може да започнете, а това е допълнителна трудност. Вие трябва да повярвате на нещо в себе си, което не се базира на вашите идеи или на минал опит, на нещо присъщо за вас, нещо, което Бог е поставил там като фар – което ви зове, задържа ви, предпазва ви от това да унищожите своя живот или да отидете прекалено далеч от вярната посока в живота си.

Вие може да сте малка и незабележима точица в океана, но Бог познава сърцето и съзнанието ви и ви говори отвътре на ниво, каквото вие рядко сте изпитвали. Това е начина, по който се осъществява изкуплението, стъпка по стъпка, малко по малко и ден след ден. Вие имате моменти на възход и падение във вашите емоции, люшкайки се от радост до тъга, до самосъмнения, до изтощение. Но както облаците покриват небето, така съществува велико Присъствие, което е винаги с вас. То е вашата връзка с Бог. Бог разбира се, е много по–велик от това. Вие не сте богове, но сте свързани с Бог по този начин. Тук интелектът може само да следва и служи, да бъде слуга на велик учител наречен Знание. Затова няма живи учители на света. Освободете се от такива идеи и възгледи. Вие не можете да постигнете величието да бъдете учители. Можете да напреднете много, но учителят е много по-велик от вашето съзнание. Учителят е част от вас, която е свързана с Бог.

Тук войната и насилието нямат толкова голямо значение за вас. Тук опрощението и помирението заместват омразата и отмъщението. Това е защото Знанието във вас е в хармония със Знанието в другите, били те ваши врагове или дори такива, които са ви наранили или са извършили престъпление срещу вас или вашия народ.

В Знанието няма вражда. Това, което е мъчително във вас и около вас, е продукт на живота в Разделението. Бог е знаел, че тези неща ще се случат. Бог е знаел, че живеейки в Разделението, злото ще има сила и мощ във вашия живот и ще съществува на света, защото то е резултат от Разделението – Разделение, което вие и безброй други като вас са избрали много преди този живот и това съществуване.

Бог няма да ви накаже за това, защото вие сте имали свободата да живеете в Разделението и да вършите това. Сега благодарение на тази свобода, трябва да откриете обратния си път, защото животът тук без Знание, цел, значение и истински връзки е нещастен, объркан и безнадежден. Ако сте достатъчно откровени да разберете това, ще започнете да виждате и да разпознавате великите дарове, които Господарят на вселената ви осигурява чрез Новите Откровения за човечеството. Този дар на Откровенията е част от предишните Откровения, но е загубен и затъмнен от човешкото възприемане и неправилното му използуване.

Вие бихте могли да се молите на Бог. Вие можете да му вярвате и да му се кланяте. Вие може да си мислите, че Бог направлява всяка ваша крачка. Бог обаче е подредил всичко в началото на времето и всичко се променя и развива в движение след това. Бог е поставил Знание във вас да ви води. Ако не зачитате това, тогава молбите и поклоните ви няма да значат нищо, защото няма да следвате това, което Бог ви е дал да следвате, което е мистериозно и трябва да бъде открито чрез абсолютна откровеност и оценка на вас самите.

Всичко това ще отнеме време, разбира се, но за Бог времето е нищо. За вас обаче, времето е всичко – вашето време, времето, в което сте напуснали Земята, вашето загубено и пропиляно време, времето, което имате в този момент, времето преди вас. Какво ще правите? Ще живеете със спомените на времето? Ще продължавате да следвате илюзии? Ще опитате да извършите нещо в живота си, с което да заслужите одобрението на другите или да се спасите от вашите терзания, терзанията и страданията на Разделението?

Може да си мислите, че сте щастливи. Може да мислите, че животът ви е наред. Ако обаче седнете спокойно в тишина, ако можете да сторите това, вие ще установите, че това, което казвате е само едно извинение. Съществуват щастливи моменти и срещи изпълнени с наслада и удовлетворение. Съществуват красиви места и неща, на които да се радвате. Ние обаче говорим за нещо много по-дълбоко и проникващо. То е основата, върху която вие стоите.

Бог знае единствената ви основа на този свят, в този живот, във физическата вселена и това е основата на Знанието. Всичко останало е слабо, променя си и се унищожава и затова вие живеете в постоянен страх и опасения. Ако не се самозаблуждавате, вие ще разберете, че това е причината и ще потърсите начин да я отстраните.

Бог знае, че не всички могат да са последователи на една и съща религия и да следват един и същ велик Учител или Месия. Бог знае, че не всички ще се съгласят с принципите на религията и дори с идеите и вярванията за Бог. Няма надежда за това. Светът никога не може да се обедини напълно на това ниво. Това трябва да стане на по-дълбок и по-пълен аспект във всеки от вас.

Хората се молят на Бог за много неща. Те желаят облекчение за техните трудности. Те желаят успех за себе си и за тези, които обичат. Те дори се молят за доброто на някого, когото не познават или за мир на света. Това може да бъде направено от сърце и да представлява истински ответ. Но въпреки това, вие трябва да намерите това нещо във вас, което държи в себе си вашето истинско изкупление.

Не можете да го откриете посредством писанията. Не можете да го откриете чрез текстове и свещени места. Всичко това може да ви върне обратно към тази основна част, която съществува във вас и е свързана с Бог, която държи силата на изкуплението и пътешествието, което трябва да осъществите, за да се изкупите без значение къде се намирате в живота. Тя е една и съща дори да сте в началото, в средата или в края на живота си.

Само Небесата знаят какво е сътворило Небето във вас. Това, което сте направили със себе си е нещо друго. Но това, което Небето е създало във вас е най-важната част от вас. Това е нещото, което сте били преди да дойдете на този свят. Това е нещото, което ще бъдете, когато си заминете и когато се завърнете при тези, които ви наблюдават. Вашите вярвания не са важни в случая. Те са от значение само, ако ви приближат или не до Знанието.

Във вселена състояща се от милиарди, милиарди раси и дори повече, Бог е подготвил силата на изкуплението. То е започнало с началото на времето, с началото на Разделението, защото вие никога не можете да напуснете Сътворението напълно. Вие никога не можете напълно да напуснете Бог и вашия Източник. Дори да сте живяли патетичен и унизителен живот – дори насилнически живот – вие пак не можете да напуснете това, което е вашия център и Източник. Така че е само въпрос на време да се завърнете към това, което ви зове и ви очаква в този момент.

Религията обаче, е объркала това ужасно – религиозните вярвания и разбирания, човешките догатки и предположения, възприемане и корупция. Затова сега течението е много мътно и неясно и водите не са чисти. Затова Бог е донесъл чистата вода на Откровенията отново на света след толкова векове във време, когато човечеството стои пред бездната на радикално променящ се и унищожаващ се свят във време, в което човечеството стои на прага на присъединяването си към Великата Общност на живота във вселената, за който вие не знаете нищо.

Това е великото време на Откровенията, където реалността от изкупление трябва да бъде изчистена и изяснена, където Откровенията трябва да бъдат дадени в чиста форма през живота на Месията, който е определен от Ангелското Съсловие да ги донесе тук. Време е тези неща да бъдат изяснени.

Религията колабира в конфликти и раздори, вътрешни и между нейните велики традиции. Човечеството навлиза в свят на намаляващи природни ресурси и увеличаващо се население. Как да откриете спогодба и сътрудничество в такъв свят? Само Бог знае момента, в който Откровенията трябва да бъдат дадени, какво да съдържат, какво да представят и какво да поправят.

Трябва да знаете – това са най-великите Откровения давани някога на този свят, дадени сега на свят с глобална търговия, комуникации и нарастващо глобално съзнание. Вие вече не сте изолирани и примитивни племена от хора. Сега вие трябва да се погрижите за благополучието на света и на човешката цивилизация.
Какво ще ви даде сила, яснота и мъдрост да сторите това? Въпреки всичките спорове, несъгласия и съревнования съществуващи навсякъде, какво ще ви даде сила да осъществите това? Само Бог знае. Само Бог може да даде отговор. И Бог е дал този отговор. Вие го носите във вас като пламък, отвъд реалността на интелекта, идеите и грижите ви. Вие сте като дълбок океан, но живеете на повърхността, насъзнаващи какво се случва под вас.

Силата на Знанието работи във всички личности, в различни обстоятелства, давайки им сила за ясни решения, които трябва да бъдат взети, за да създадат ред в живота им, да се завърнат към целокупността и силата в тях, да се измъкнат от нездрави влияния и връзки и да възстановят тяхната сила независимо от обстоятелствата.

Знанието работи по различен начин във всяка отделна личност, но както виждате с една и съща цел и намерение. Затова няма конфликт между Знанието на отделните личности. По този начин Знанието е най-великия миротворец. Това е мощта, която ще даде сила на човечеството да възстанови света и да установи бъдеще много по-различно от миналото. Това е най-могъщата сила във вселената – по-могъща от големите технологични общества, които са толкова трагични в репресирането на своите хора и население.

Новите Откровения от Бог ви дават шанс да видите ясно вселената, вашия свят и себе си. Но това ще бъде различно изживяване. То може да контрастира с вашата вяра, с идеите ви, както и с вярата и идеите на вашата култура, семейство и т.н. Новите Откровения от Бог не са това, което си мислят хората, защото те не знаят.

Бог ви е дал пътека, Стъпките към Знанието. Бог ви е дал сила и завръщане към силата ви. Бог ви е дал свят, на когото да служите, а това ще прекрати вашето нещастие и объркване и ще ви изведе на пътя на възстановяването, почтеността и службата. За това сте дошли – не да сантименталничите в западащ свят, а да осигурите уникалена служба за хората на света. Само Знанието наистина знае какво е това. То не е това, което си мислите.

Ние ви даваме най-голямата тайна на вселената – ключът. Но вие трябва да участвате, за да разберете. Вие трябва да започнете това пътешествие, за да разберете неговото значение. Не можете да стоите настрана и да се опитвате да го разберете. Това е глупаво и безнадеждно. Ако отхвърлите това, тогава ще демонстрирате вашето невежество и безрасъдство.

Трябва да приближите Откровенията, за да ги видите. Трябва да ги последвате, за да ги разберете. Трябва да изживеете Знанието, за да знаете, че е реално във вас и не е продукт на вашето въображение, нещо, което сте си създали за вас.

Светът е благословен, защото Месията е тук. Откровенията са дошли на света. Те носят с тях сила, почтеност и дух на служба и съдействие. Те не са нещо, което Бог е представил досега на света, защото Бог трябва да говори на целия свят и е въпрос на време, защото човечеството унищожава светът толкова много, че това ще определи съдбата на Човешката цивилизация. Човечеството се изправя срещу Интервенция от вселената и не е готово за нея. Това са най-великите събития в човешката история, но хората не го съзнават. Те живеят в своите мечти.

Това е много важно време. Това е време, в което сте пожелали да дойдете тук. Това е време, в което вашия принос трябва да бъде открит, откровено. Това е времето на Откровенията.

Вашето изкупление е реализирано чрез вашия принос към света и чрез вашата настройка със Знанието, защото колкото по-близо сте до Знанието и колкото по-плътно го следвате, толкова повече връзката с Източника на живота ви и с цялото Сътворение се усилва. Въпреки че ще продължавате да се съмнявате и да сте несигурни, да се страхувате и да се опасявате, силата на връзката ще расте с всяка ваша стъпка към Знанието.

По този начин сте спасени – като превъзпитате и възстановите връзката си с Източника не чрез вяра и идеология, а като се придържате към силата, която Бог е поставил във вас да следвате. Вие възстановявате вашата сила и преодолявате слабостите си като следвате това, като се въздържате, когато е необходимо и като продължавате напред, когато е необходимо.

Това е перфектен План отвъд човешкото разбиране. Това е План, който е създаден и валиден за всички раси във вселената. Как може някой да разбере План от такъв магнитут и от такава степен на включване? Какво може да служи на раси от същества от толкова различни светове, култури, религии, толкова различни една от друга и да бъде толкова перфектен План, действащ във всякакви ситуации?
Сякаш личността и тялото ви са били като костюми, които сте облекли и сте станали толкова идентични с тях. Но когато ги свалите, все още сте си същите. Връщайки се в съблекалнята отвъд този свят, ето – това сте вие.

Това обаче, което се случва след този живот не е важно сега. Бог няма да ви изпрати в Ада. Това, което е важно сега е вашата служба, какво следвате и какво направлява живота ви днес, утре и в следващите дни. Това е важното. Това е, което ще ви изпълни, ако можете да го последвате или ще ви остави в объркване и в сянка, ако не го сторите.

Бог няма да ви накаже, но вие можете да продължите да живеете в нещастие, както преди. Бог ви дава път, по който да се спасите от нещастието – като се свържете отново с Източника на вашия живот и съедините отново душата си с дълбоката част от вас, която никога не е напускала Бог. Това е изкуплението.