Сърцето на Бог


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 25 януари, 2015г.
в Йерусалим, Израел

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

За да познаете Сърцето на Бог, вие трябва да разберете как Бог работи на света и как Бог гледа на тези, които живеят в Разделението и са ограничени в Разделението, живеейки във физическата реалност. Защото част от Сътворението е дошло доброволно във физическата реалност, за да изживее Разделението.

Съществуването тук обаче, е трудно нещо. То води хората към объркване и те забравят Древния си Дом, Източника си и тези, които ги наглеждат. Бог знае, че хората живеещи в Разделението ще бъдат объркани. Те ще се поддават на убежденията на света, на своите култури и общества и дори на своите религии, както са формулирани тук на Земята.

Бог знае, че без дълбокото Знание, което Бог е поставил във всяка личност – фар, който да им помага да се завърнат вкъщи – без това, всякакво объркване, конфликти и зло неизбежно ще се появят. Такова е положението на Земята.

Бог обаче обича Сътворението и Сътворението обича Бог. И въпреки че вие живеете в Разделението, във физическата реалност, въпреки че изглеждате като отделена от другите личност, отделена от Източника в себе си и от дълбокото Знание, което Бог е поставил там, вие все още сте част от Сътворението. Бог все още ви обича и вие обичате Бог.

Вие никога не можете да загубите това. Дори да живеете най-покварения и грешен живот, не можете да го загубите.

Ето това е източника на вашето изкупление. Божията Обич и вашата обич към Бог е това, което ви спасява. Знанието, което Бог е поставил във вас пази тази любов, прави тази връзка и я пази жива винаги и завинаги. Дори да живеете в най-отдалеченото място на Разделението, то пази връзката ви с Бог и със Сърцето на Бог, което е свързано с вашето сърце и душа.

Тук не може да има осъждане. Няма Ден на Страшния Съд, както си мислят хората, както се преподава и затвърждава на този свят. Няма Ад и вечни мъки. Но съществува Ада на Разделението и вие живеете в Ада сега.

Независимо дали сте богати или бедни, вие сте отделени от вашия Източник. Вие сте отделени от тези, които ви наблюдават отвъд този свят, отвъд физическата реалност. Вие сте отделени от Знанието във вас, което представлява тази част от вас, която никога не се е отделяла от Бог.

Вашата душа се носи във вселената, носи се във велик океан, изгубена. Но понеже Бог е поставил Знание във вас, Бог знае къде се намирате. И когато сте готови, Бог ще ви повика, за да започнете вашето завръщане.

Когато се изморите да търсите удовлетворение тук, когато се обезкуражите от собствените си амбиции и от амбициите на другите, веднъж когато разберете, че не можете да удовлетворите себе си живеейки в Разделението, когато разберете, че не можете да повторите тук на Земята онова, което сте имали преди да дойдете на нея, тогава ще достигнете тази точка, повратната точка. И тогава бавно и постепенно ще започнете да се завръщате.

Бог знае, че ще се завърнете, но вие прахосвате времето си и страдате от жестокостта на другите и от вашите грубости към вас самите. Вие страдате заради толкова много неща. Не можете да намалите това страдание по друг начин, освен като започнете да се завръщате, като се свържете отново със Знанието, което Бог е поставил във вас и което държи в себе си вашето изкупление.

Знанието не е тук, за да ви изведе от света, а за да ви даде голямата цел тук. Бог ви е дал голяма цел, за да сте на този свят в такива обстоятелства, които вие се опитвате да отхвърлите и отречете в състоянието и в ситуацията, в която се намирате.
Бог иска да ви накара да се трудите по свой уникален начин и вършейки своята част, да премахнете Разделението във вас и между вас и останалите. И вие ще продължите тази дейност отвъд този живот, защото когато си заминете оттук няма да отидете в Рая или в Ада. Вие отивате на друго ниво на служба, служба към тези, които остават след вас, да им помагате колкото можете и да ги наглеждате.

Това е перфектен План. Това е Велик Божии План, който никоя религия на този или на някой друг свят може да обхване. Как е възможно вашето религиозно разбиране да обхване вселена от милиарди, милиарди, милиарди раси и повече в тази и други галактики, всички живеещи в Разделението? И дори огромното разпространение на физическата реалност е малка част от безвремевото Сътворение на Бог.

Само ако премахнете Разделението, вие ще започнете да разбирате какво е породило Разделението. Сега не можете да разберете това. Вашите религии не могат да го разберат. Най-умната личност на света не може да го разбере, защото е все още ограничена от Разделението. Ето затова няма учители живеещи на света, защото мъдростта на учителите е отвъд този свят. Въпреки че има мъдри, надарени и проницателни личности, мъдростта на учетелите е отвъд този свят – на по-висше ниво, отвъд мъглата на света, отвъд облаците на объркването тук на земята, както виждате.

Затова вашите религии могат да бъдат само относително верни. Когато живеете във времето, пространството и промяната, вие можете да видите само отчасти реалността. Затова Бог е дал великите Откровения на света, за да бъдат завет за Велика Реалност. Едно велико Откровение не може само да стори това напълно. Вие се нуждаете от всички тях.

Те представляват голямата Божия грижа за този свят и за други светове, които са по-малко свободни от вас в момента. Свободата е рядкост във вселената. Тя се постига много трудно в разделените нации. Свободата обаче може да бъде постигната и ако се постигне, е велик дар не само за този свят и хората в него, но и за цялата вселена.

Това, което Ние ви говорим днес, представлява Сърцето на Бог. Защото няма злонамереност в Бог. В Бог няма отмъщение. В Бог няма жестокост и наказание. Следователно вие не можете да използувате религиите като знаме на войната или легален закон, за да наказвате другите, да измъчвате другите или да ги екзекутирате. Това е престъпление към Бог, към Божията Воля и Божията Цел за света. Всяко писание или интерпретация, които защитават тези неща са неавтентични и погрешно разбрани.

Защо да ви наказва Бог, когато Бог знае, че без Знанието, което Бог е поставил във вас да ви води, вие ще попаднете в грешки и конфликти и ще се бъдете жестоки към вас и другите? Защо да ви наказва Бог, когато вие сте безрасъдни и невежи? Бог ви прощава, защото вие не знаете какво вършите.

Докато Знанието може да ви води – Знанието, което Бог е поставил там, във всяка личност, религиозна или не, във всяка култура и народ – докато не последвате това, дотогава вие не знаете какво вършите. Вие не знаете целта си. Вие не знаете съдбата си. Вие не знаете кой ви е пратил тук и с каква цел. Вие сте изгубени, плаващи, носещи се, губейки времето си, опитвайки се да бъдете щастливи, опитващи се да избегнете болката, бивайки корупирани в свят, изпълен с корупция.

Бог знае, че без благословията на Сътворението, вие ще изгубите всички облаги от Сътворението. Бог знае, че бивайки отделени от Древния ви Дом, вие ще изгубите всички предимства на Древния ви Дом.

Ад и проклятие е човешко творение, което обсебва хората във вяра, за да ги плаши. Но трагедията е, че ако не получите Божиите Откровения, тези, които са предназначени за вас и не учите да ги разбирате, тогава вие ще вехнете в Разделението, без да можете да го напуснете.

Това е като да сте се спуснали долу в дълбок каньон и Бог ви е пратил стълба, за да ви помогне да се покатерите обратно. Но ако не се покатерите, вие ще си останете там долу. Не можете да си пожелаете да сте навън. Бог няма да ви извади някой ден и да заличи всички ваши грешки. Вярата няма да ви извади навън, защото вярата не е истина, ако не е насочвана от Знанието.

Вие не можете да повярвате и да излезете от тази ситуация. Вие трябва да учите да се катерите нагоре, използувайки стълбите, които Бог ви е осигурил. Бог ви е дал повече от една стълба, защото Бог знае, че не всички ще последват само една стълба. Бог знае, че не всички ще последват едно Учение или само един Учител. Бог знае, че всяко велико Откровение дадено на света, ще бъде корумпирано от хората с времето и трябва да има други Откровения, които да изяснят и поправят всички грешки, които човечеството е допуснало с предишните Откровения.

Божията Любов и грижата на Бог за вас и за всички, които живеят тук, дават начало на големия дар на изкуплението.

Бог има перфектен План. Той не е собственост на никоя религия, но всяка религия може да го приближи и да ви насочи в правилната посока, ако е свободна от обвинение, ако няма грешка за човечеството, което глупаво предполага, че знае Божията Воля и начина, по който Бог работи на света.

Хората си мислят, че разбират Мистерията, но те дори не са започнали да я разбират. Мистерията е това, което съществува отвъд интелектуалните ви разбирания. Пътят към Бог е отвъд вашето интелектуално разбиране. Вие трябва да имате волята да прекрачите отвъд, ако желаете да продължите вашето завръщане.

Тези, които се превръщат в религиозни фундаменталисти са заключени в клетка отстрани на планината. Те не могат да продължат нагоре. Те са построили стена, която ги разделя от тези около тях и задълбочава тяхното Разделение. Дори когато възприемат своите религиозни принципи, те задълбочават своето Разделение, отдалечавайки се все по-повече и по-повече от Божията Воля и от Целта на Бог на света.

Затова религиозните фигури ще опитват да се противопоставят на Новите Откровения на света. Те застрашават техните вярвания и основата, върху която са инвестирали в себе си. Те ги предизвикват да прекрачат отвъд техните идеи и идеологии, защото те са от съзнанието, а не от сърцето и душата. Душата се завръща при Бог без предположения, без предупреждение, без осъждане.

Бог е инициирал всички световни религии и всяка от тях е важно строително блокче от сградата на човешката цивилизация на висок етичен принцип, пазейки силата на Знанието живо на света, където то е замряло или никога не е насърчавано от други нации в други светове във вселената.

Всички религии са важни. Те балансират помежду си – количеството и естремизмът между тях. Те коригират грешките на миналото. Те пречистват подхода, защото Бог знае, че не всички могат да следват един път или един Учител, дори великите Месии.

Така, както реките се вливат в едно и също море, религиите се обединяват и съединяват на високо ниво. И въпреки че тяхната идеология може да се различава и да е в контраст с другите, всичко е за великата цел.

Да се завърнете при Бог не е интелектуално начинание за вас. То не се изгражда под планини от вярвания и предположения. Истинската вяра ще ви води към Мистерията. А Мистерията ще ви отведе отвъд вярванията, защото Бог и Сътворението съществуват отвъд човешкото разбиране или разбиранията на някоя друга раса във вселената. Кой може да предполага, че познава Бог на цялото Сътворение, на безкрайното множество от светове като вашия, на безкрайното множество раси, толкова различни от човешката?

За пръв път в историята, Бог отваря вратите на живота във вселената и на великата Работа, която Бог върши във вселената. За да разберете какво Бог върши в този свят, вие трябва да разберете какво Бог върши в цялата вселена.

Това не е могло да бъде представено досега, защото човечеството е било все още много примитивна раса. Сега обаче човечеството стои пред прага на космоса и пред интервенция на раси отвъд този свят, която вече е започнала – опасна интервенция, тайна интервенция. Затова човечеството трябва да учи за тези неща сега и само Новото Откровение от Бог може да ви подготви за тях.

Човечеството също така е променило света толкова много, че той продължава да се променя самостоятелно, представяйки ново изживяване с големи трудности и рискове за хората, промени на ниво никога невиждано досега. Следователно Бог говори отново да ви подготви за това.

Религиите на този свят спорят една с друга и са разделени вътрешно. Религиозния фундаментализъм и насилието се увеличават и причиняват големи разрушения, продължавайки да разделят и отслабват човешкото семейство във време, когато човешкото сътрудничество и съюз са решаващи за вашето бъдеще в този западащ свят.

Божието Сърце знае това и е пратило Ново Откровение да внесе яснота, да възстанови разбирането ви за целта на световните религии и как всяка от тях сега играе роля за обединението на човечеството и за подготовката му за Великите Вълни на промяната приближаващи света, както и за срещата му с вселена пълна с интелигентен живот – двете най-велики събития в цялата човешка история.

Религиите на света сега трябва да бъдат част от решението, а не част от проблема, защото те са предназначени да обединяват човечеството и да бъдат негов капитал. Това обаче изизква голямо изясняване и възстановяване на началната им цел и значение и това какво Небесата желаят за тях сега, което е осигурено чрез Великите Откровения от Бог, защото Бог знае, че без Великите Откровения, човечеството ще продължи да страда и с намаляването на ресурсите на света и с увеличаването на населението, безкрайните войни и унищожението ще продължат.

Бог знае това, разбира се и се опитва да спаси човечеството от последиците, които самите вие сте създали, състояние подобно на което много раси във вселената създават и което често води до големи трагедии.

Великите Откровения са ви дадени поради обичта на Бог към вас и поради вашата обич към Бог. Заради това са ви дадени и предишните Откровения, дадени веднъж на хилядолетие, дадени за момента и за бъдещето и за да подготвят човечеството за бъдещето, което то не може дори да предвиди – толкова велик е дара на всяко Откровение.

Вие не знаете нищо за тези неща, не още. Вашето разбиране обаче трябва да расте. Вие трябва да растете отвъд разделението, дискриминацията и подтисничеството на другите. Вие трябва да растете въпреки разделението на религиите, за да разберете целта на религиите и Волята на Небето по отношение на тях.

Бог знае как да изкупи вас и всички останали. Защо си мислите, че знаете какво ще ви изкупи? Вярата ви само може да ви насочи във вярната посока. Отвъд това обаче, само силата на Милостта и мистериозното включване със Знанието във вас и целенасоченото включване със света ще ви възстанови в правилната посока и това е, което трябва да дадете на света, силно и належащо нуждаещ се от него.

Вие сте тук да давате и служите, не да критикувате и осъждате. Вие сте тук да прощавате и да строите мостове един към друг, а не да ги рушите и горите и да се борите един с друг до безкрай за вашите идеи, за вашите грижи, за вашите страхове и за вашата алчност.

Само човечеството може да сътрудничи с народите и с религиите си и ще може да ви подготви за западащия свят и да ви даде сила и ефикасност във вселената, където ще срещнете обединени светове.

Човешката обединеност тук не е само добра идея. Това не е само висок морален принцип. Това е изизкване за оцеляване във вселената, ако желаете да бъдете свободна и самоопределяща се раса, съревноваваща се сега със сили, които не са свободни.

Вие можете да сторите това, но то ще изизква голяма промяна в разбирането, голяма преоценка, голяма среща с реалността. Вие се нуждаете от Нови Откровения от Бог, за да се обединят религиите ви и да си сътрудничат, да се изяснят разбиранията ви за Божията Воля и Цел за света и за това как Бог работи тук, чрез личностите отвътре навън.

Те са дадени във време на голяма и увеличаваща се криза на света, по-голяма отколкото можете да разберете. Нуждата е огромна. И Божията Обич е донесла великите Откровения тук за вас и за другите. Въпреки че не всички ще могат да ги получат и приемат, трябва да има достатъчно хора, които да сторят това, за да се промени човешкото поведение и разбиране.

Вие можете да сторите това, защото обичате Бог и Бог ви обича. И вашата връзка никога не е била напълно прекъсната. Въпреки че сте избрали да дойдете в Разделението и да живеете тук, тази връзка е все още жива и силна във вас. Тя замества религиозните ви вярвания. Тя е по-важна от вашите идеи. Тя е по-силна от всичко, за което си мислите, че е силно.
Тя може да ви превъзпита. Тя може да промени живота ви. Тя може да възстанови връзките ви с другите. Тя може да изгради мостове между народите, да изгради тези мостове сега заради нуждата, защото човечеството трябва да се обедини, за да оцелее в западащия свят.
Религиите ще продължат да съществуват, защото те са много нужни и важни. Не се опитвайте да създадете своя религия, защото това е нелепо и глупаво. Бог е спуснал стълби надолу към дълбоката клисура, за да може всеки от вас да има шанс да се изкатери нагоре по тях. И сега Бог спуска още една стълба надолу към клисурата, защото тя е нужна в това време, във времето на Откровенията.

Месия е пратен от Ангелското Съсловие, откъдето пристигат всички Месии. Не може да има истинско съревновение между световните религии, защото тези, които ги носят с тях, идват от един и същ Източник. Когато са на света те са полу-светии, полу-човеци. Те не са богове. Няма други богове освен Бог. Те обаче са най-важните хора на света, заради това, което са дошли да донесат и заради голямата промяна и плюсовете, които те осигуряват за това време и за времето напред.

Това е вашето предизвикателство. Трябва да се промените в сърцето си, за да изиграете великата си роля на света. Трябва да получите Откровенията, за да разберете собствения си религиозен
път.

Позволете на Бог да ви помогне сега. Позволете на Бог да помогне на света. Бог няма да завладее света. Но Бог ще ви направи достатъчно силни и достатъчно обединени, за да възстановите света и да създадете бъдеще много по-добро от миналото, да запазите човешката свобода и независимост във вселената и да дадете на човечеството постоянен дом тук на света, който да води до големи постижения и реализации и да бъдат избегнати рисковете от катастрофа.

Заради Сърцето на Бог, това ви се дава сега, Ние ви говорим сега и Месията е тук сега. Разберете това и животът ви ще се фокусира. Сърцето ви ще расте. Силата ви ще расте. И любовта във вас ще бъде освободена на света.