Бог, Вътрешното Знание и Ангелското Присъствие


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 17 септември, 2008 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.

Том 1 > Господ Говори Отново > Глава 9

Вселената е необятна, толкова мащабна, че е невъзможно да бъде обхваната. Никой не е пътувал по цялата и дължина. Тя е извън човешкия интелект, извън интелекта на която и да било раса и цивилизация във нея. И въпреки това създанието има един автор, един Отец.

Ако мислите за Бог в такъв мащаб той също приема такива мащаби както своето творение. В този аспект трябва да изоставите идеята, че Бог е ангажиран с коята и да е раса или цивилизация във Вселената.

Връзката между човек и Бог е съпътсвал човешката история през вековете. Вярванията на хората спрямо Бог са свързани с представянето Му като човешко подобие . И въпреки признанието, че Бог е необхватен Той все пак е приеман с човешки черти и подобие.

За да за се промени това ограничено схващане за Бог хората трябва да преосмислят своята природа, своето бъдеще и своята съдба. Вие виждате че Бог не може да е прикрепен към Земята постоянно. Ако сте част от Божественото творение, вие сте свързани с цялото творение, не само с този малък свят на планетата Земя.

В която и легенда за Бог, Той е представен само в Земния свят. Но създателят на видимия и невидимия свят е автор на толкова различни видове същества, различаващи се не само външно но и интелектуално. Колкото и да са различни по вид тези форми на живот са подвластни на същите сили във физическата реалност. Всички тези същества, народи и цивилизации използват енергиини източници за тяхното оцеляване. Тези източници намаляват навсякъде защото са подвластни във физическата реалност.

В дадени моменти Бог ,чрез Ангелското Присъствие изпращат Месии на Земята за да покажат пътя по който да вървят хората.

От друга страна планът за изкуплението на всички същества във физическата реалност е повсеместен и не е само за определен вид на определено място.

За да оцените Божието дело на Земята трябва да оцените това и в цялата Вселена. Много хора вярват че Вселената е празно място. Но това не е така. Вселената е гъсто населена и мащабите на живота в нея е необхватен.

В същото време Бог е навсякъде, изкупвайки отлъчените от него души с помоща на Знанието и вътрешната интелигентност която Той е въплатил във разумните същества. В место да ви надзирава и следи постоянно Бог е поставил Знание и Мъдрост във вас да ви води и напътства.

Хората живеят в техните си мисли, и чуства продукт на социалната среда. Те не улавят силата и присъствието на Знанието и Мъдростта. Между другото те интуитивно усещат нещо от време на време, нещо, което не могат да си обяснят.

Всеки има такива преживявания в различна степен и това е вътрешния ум и разум. Ум и разум извън вашата личност, социална, политическа и религиозна среда и принадлежност.

Бог ви е дарил с ум и разум, което е истинската ви същност. Този ум не е лимитиран от условията на физическият свят, от грешките на човека и от силата на убежденията съществуващи във Вселената. Това е най-важната част от вас и в същото време най-малко позната, изследвана и разбрана.

Бог е поставил Ангелско Присъствие във всички физически светове и това присъствие е на различни нива. Нива на въздействие и съдействие. Това Присъствие обаче не може да се намесва дакато не бъде поканено искрено и настойчиво. Дори и тогава има някои пречки като например свободната воля с която сте надарени, непознаването на истинската ви същност Знанието във вас.

Дадена ви е свободата да избирате, да отхвърляте, да заблуждавате себе си и околните, да вярвате в каквото си поискате, да виждате и мислите Бог както си искате. Имате тази свобода. И Ангелското Присъствие се съобразява с тази свобода.

Желанието на много хора е Бог да се завърне, да завладее света, да накаже грешните и възвеличае праведните. Това обаче няма да се случи. Новото време на мир и праведност няма да настъпи по този начин.

Човешкият успех и неуспех е във вашите си ръце. Но Ангелското Присъствие е тук да окуражи и подкрепи тези личности които са отворени за тяхната помощ. Личности които ще заживеят по-отговорен и етичен живот, ще помагат на другите и на света. Тези които искат да използват Ангелското Присъствие за собстено благополучие, забогатяване и надмощие няма да получат съдействие и съвет.

Ако търсите Божията помощ трябва да бъдете настойчиви и истински, да нямате очаквания за облаги. Бог не е в бизнеса и няма да направи богат нито един. Условията на Земята са създадени от вас и вие сте отговорни за тях. Вие имате свободна воля дори да не се чуствате свободни, дори да сте политически и социално зависими.
Вие все пак може да правите своя избор и да вървите към своето изкупление и реализация. Ангелското Присъствие ще ви помогне в това ви начинание.

Извън това, Те не се намесват независимо от историите и легендите за Бог който помага на личности и народи. Това е поредното неразбиране на хората за Божествения план.

Във Вселената съществуват безброй същества образуващи това общество на Ангелско Присъствие помагащи на всички в нужда. Допринасящи за мира, разбирателството и прогреса на разумните същества и за разширяване на знанието заложено в тях.

Ако не сте съзидателни не можете да прогресирате. Много нации и народи са избрали този път. Човечеството е в риск да поеме по този път също обожествявайки техниката и технологията и забравяйки извора на истинското знание.

Ангелското Присъствие ще отговори на нуждите на душите и сърцето. Те ще отговорят на вашите молби и нужди. Вие може да искате вашия бизнес да работи добре или някой човек да е в добро положение, но всъщност получения резултат е за нещо коренно различно. В дълбочина е вашата молба за възстановяване на връзката ви с Бог.

Вие може да искате да се случи някакво услуга или чудо, но всъщност това е молба да се свържете с вътрешното ви знание и когато това се случи тогава Бог може да ви говори чрез него. Бог не напуска Вселената и не идва при вас а чрез Ангелското Присъствие на земята Той изразява своята воля тук на тук.

Хората са толкова объркани по отношение на знанието. Те смятат че знанието е на интелектуално ниво, психология и разбиране на религията. Всъщност обаче знанието е вътрешната ви Мъдрост чрез която Бог ви говори и напътства.

Създателят ви е надарил с дълбока вътрешна съвест много по-всеобхватна от социалната, която е създадена от семейството, обществото и религията. Дълбоко във вас вие разбирате кое е добро и недобро, справедливо и несправедливо разбирате го без да се нуждаете от одобрението и очакванията на другите членове на обществото.

Факт е че много малко хора са достигали до такова ниво показва колко ограничен и незадоволителен е човешкия напредък. Много малко е постигнато в израстването и еволюцията на духа. Може да сте изобретили оръжия за масово унищожение, технологични чудеса и други подобни, но повечето хора още нямат идея кои са те и накъде вървят. Това е оставено на идеологията, социалната среда и фантазията.

С други думи напредъка на човечеството не е голям. Прогресът на отделния индивид и на цялото човечество е необходимо и важно и помоща на Анггелското Съсловие е ключова. В какво точно се заключава тя? В помощ при разкриване на вътрешната Мъдрост у индивида и в обществото като цяло.

Човешкото разбиране за Божествения план е много ограничено. То преставя Бог като личност с всички човешки качества и недостатъци. Много мъдър и силен и все пак човек на когото могат да разчитат.

Легендите говорят за напътствие и помощ от Бог което е всъщност Ангелското Присъствие на Земята установило връзка с отделни личности. Свещените книги и писанията са всъщност такива примери за Божественото слово предадено чрез Ангелското съсловие. Господ Бог не използва думи за комуникация. Има неизброимо множество езици във Вселената и Бог не е заинтересован да ги използва. Те се използват от Ангелското съсловие за комуникация в различните светове.

Божията воля се предава на Ангелите и те я препредават на интелигентните същества във физическия свят където е нейното осъществяване. Точно както жизнената сила се изразява в растенията и животните със всеки удар на сърцето ви е всяка глътка въздух която поемате, Волята Божия прониква във всичко-намирайки пътища за проявление навсякъде.

Така Ангелското Съсловие служи като посредник между Бог и вашия индивидуален живот във физическия живот. Ангелското Съсловие предава Божията Воля чрез език, форма, имидж, истории случки и обяснения; така че да можете да разберете и да го въплатите във ежедневието си.

Вече и време да се промени разбирането и отношението по този въпрос. Много хора вярват във легендите за ангели низвергнати от Бог поради техните прегрешения и превърнали се в демони и че Бог е изправен срещу армии от ангели или други създания дръзнали да се опълчат срещу Създателя.

Такива вярвания са много изгодни защото олицетворяват опозицията, но опозицията е нещо нормално и неизбежно за живота в физическия свят. Желанието за разделяне, за страх от избягване на разделението. Хората отделят голямо значение на въпроса кое ги прави различни, кое ги определя като личности, кое ги прави могъщи и желани.

Това е силата която се противопоставя на реалния живот. Разбира се някои същества които са се отдали на това. Някои от тях са далечни и невидими. Има и ангели отдадени на такива дела. Но не си мислете че има само идин ангел който е източник на Злото на Земята и във Вселената. Това е резултат от погрешни разбирания.

Това е следствие от физическия живот във Вселената. Хората желаят да се отдадат на Господ, но не искат да прекратят живота си във физическия свят. Не би и трябвало. Бог не ви насилва за това. Той само ви дава велика цел и съществувание на Земята. Вместо желание да напуснете Той ви е надарил с велика цел в живота.

По този начин Бог ви опрощава-като ви дава нещо много важно да извършите. Той не ви заклеймява или кори, не премахва разочарованието и объркването ви защото не ги е създал, те са ваше творение.

В същото време Той с помоща на Ангелското Присъствие , Мъдростта и Знанието ви е изпратил във физическият свят да изпълните мисията си, да свършите известна работа и да срещнете различни хора. Не е много вероятно да сте срещнали тези хора вече, но сърцето ви тегли и желае да ги познаете. Цялата ви вътрешна същност ви помага да го сторите за да можете да свършите вашата индивидуална задача на тук на Земята.

Неразбирането и незачитането на това е причината за толкова мъки и страдания. Без завършване на заданието желанията на душата са незадоволени.

Истинската ви същност е това което Бог е вложил във вас а не което е сътворило обществото. Дори най-ужасното човешко същество на земята е надарено с Божествена същност.

Затова Бог не е създал Ада за грешните. Вие искате да наказвате грешните и недостойните за да задоволите своето желание за мъст. За Господ обаче съществува само изкупление за тези заблудени души. Тези хора които живеят лош и недостоен живот, вредят и нараняват другите ще трябва да извървят много по-дълъг път във физическия свят и да служат на човечеството за да изкупят себе си. Накрая те ще го заслужат също.

Какво е изкуплението? За вас живеещи на този свят сега То е откриване на вашата цел на Земята и отдаване на най-доброто от себе си за осъществяването и. Това е вашето Изкупление тук на този свят и сега. Извън това не бихте могли да отидете, защото това е извън капацитета на вашия интелект.

Бог ви е надарил с прекрасен живот и е заложил чудесно бъдеще във вас чрез Знанието и Мъдростта. Знанието и Мъдрастта са извън капацитета на вашия интелект. Те са нещо което трябва да почуствате и изживеете, но и да следвате и вярвате. Това ще бъде голямо предизвикателство за вас, защото сте обсебени от желания, идеи, цели за вас самите и заклеймяване на другите. Ще бъдете подложени на изпитание да следвате Знанието, защото То ви води в различна посока.

Независимо дали сте религиозни или не прогреса ви е свързан със Вътрешното знание. Има много религиозни лидери, които не са осъзнали Мъдростта и Знанието, не могат да почустват неговата сила и значимост и дори се страхуват от него. Те се страхуват че то може да ги въвлече в хаос и съмнение относно собствената им религия. И така те се вкопчват в религията си отдалечавайки се неимоверно от своето изкупление.

Има и хора, които нямат религиозни вярвания и които ще последват Знанието и Мъдростта и ще имат възможност да получат изкупление чрез служба на другите на Земята.

Въпросът не е в това дали сте религиозни или не. Всяка религия може да бъде от помощ ако е разбрана правилно. Би могла да е пътека, която води към познанието. Но ако е само част от вярвания, забрани и задължения то тя ви води в грешна посока.

Ангелското Съсловие знае за всичко това. Бог наглежда цялата Вселена. Той наблюдава и живота извън физическия свят, който е дори по величав и чудесен. Ако напълните чаша с вода от океана тази вода океан ли е или не? И да и не. Тя е част от океана но океан ли е. Хората твърдят, че знаят същността и намеренията на Бог. Хората са толкова арогантни да мислят, че Бог няма да изпрати нов месия и че няма какво повече да бъде казано. Те пълнят тяхната чаша и смятат че имат целия океан. Те обаче имат само много малка част, която не представлява целия океан и живота в него.

Вие можете да напълните кофа с вода от океана, мислейки че имате целия океан, но това не е вярно. В аналогия с този пример ако заявите „Това е, това е Бог! Това е Волята Божия на Земята. Това е което Бог дава на хората на Земята. Ами това е същото като кофата с океанска вода.

Океанът е огромен, огромна е и Вселената. Тя е пълна с живот размера на който е необхватен за човешкото въображение. Вселената е като океан без край, продукт на еволюционните сили отприщени от Бог в началото на създаването и.

Бог не трябва да направлява хората. Механизмът на еволюционните промени и всички биологически и геологически сили на Земята са създали средата в която живеете. Но Бог е поставил Знание и Мъдрост във вас да ви направлява и предпазва по пътя ви към изкуплението.

Следователно не обвинявайте Бог за ураганите и сушата, за болестите и персоналните ви падения и загуби. Хората казват „Бог ми дава урок с това или онова” . Звучи като Бог е техен персонален наставник и учител или пък техен помощник в живота.

Що за Бог е това? Бог не се занимава с тези неща. Всички неща свързани с хората се ръководят от Ангелското Съсловие. Всички Откровения са предадени от това съсловие. Те говорят като НИЕ не Аз. Те са група не някъкво магнетично същество.

Има ощи толкова погрешни вярвания на Земята. Човечеството е все още примитивна раса в този аспект. Хората продължават да вярват във легенди и митове. Прекалено загадъчно, мистериозно и себевглъбено е. Но това е нормално за вашето моментно развитие. Цялото човечество и вие в частност сте като 13 годишно дете започващо да осъзнава нови неща, укрепнало и със самочуствие и желаещо да покаже нещо на света. Но това е несериозно и преждевреминно . Непълно изразяващо изизкванията и необходимостите на живота в по-глобален мащаб.

Човечеството не е узряло достатъчно да се фокусира върху стабилността и сигурността а не върху растежа и увеличението.

Това е състоянието на човечеството днес. Разбира се има личности които са много напред в развитието си. Но като цяло хората не виждат напред , не плануват за бъдещето, не използват пестеливо ресурсите и енергията си и правят неразумни дела. Те са склонни да воюват, защото вярват в грубата сила. Те са агресивни, те са като младежите. Във Вселената има много напреднали раси, които оценяват стабилността и сигуността за сметка на разтежа и експанзията. Откриването на Знанието и Мъдростта е рядкост дори и при тях. Ето тук е ролята на Ангелското Съсловие което помага на интелигентните раси да го открият и следват. Без значение на култура, външен вид, вяра и традиции. Бог помага на всечки.

Бог не е някъде. Той не се появявя и не донася вести или заповеди на група хора и народи. Това винаги се прави с помоща на Ангелското Съсловие. Вашата среща с Бог ще бъде чрез Ангелите, Мъдростта и Знанието.
Как да познаете Бог? Слушайте и откривайте вътрешния си глас. Учете Стъпалата към Знанието, които ще ви водят по пътя напред към Интелигентността която ви е дадена от Създателя.

Умът и разумът ви се рее като облаци над повърхността, но истинското Знание е под нея. То е солидно. То е реално и постоянно. То не се променя от ден на ден като емоциите ви.

Господ Бог не желае от вас да Му се отдадете сляпо като във екстаз. По-скоро вие сте призвани тук на Земята да служите специфични задачи за другите и с другите. Затова имате уникална натура и характер. Но ако вие не познавате вашата същност и не разберете нещата които да свършите вие ще се сравнявате с другите, защото не разбирате уникалността си.

Трябва да откриете целтта и това ще проясни вашия живот. Ще започнете да приемате и разбирате себе си- вашите слабости и силни страни. Вие сте призвани за нещо уникално. Какво е то? Вашият разум не го знае; вашата култура не го знае; семейството ви вероятно не го знае. Затова Стъпалата към Познанието ще ви помогнат. Затова във всички световни религии има път към Знанието. Тези пътища се съдържат и в мистичните традиции. Бог е изпратил Новото Учение за да подготви човечеството за Новите Промени които ще настъпят и за срещите на човечеството с иноземни цивилизации и раси.

Новото Знание беше изпратено на хората да покаже и друга пътека към Знанието. Пътека, която не е корумпирана и използвана за политически цели и социални идеи. Това е истинския път, не единствения разбира се но нов път на преоткриване на Бог , Божествения план и Божествената Същност на Човечеството.

Новите откровения от Създателя са част от нова ера от човешката история; ера изпълнена с загриженост за околната среда, политическа и икономическа нестабилност, ера в която човечеството ще бъде изправено пред трудности по отношение на приобщаването му във Великата Галактическа Общност на интелигентния живот. Хората ще трябва да избират да се приобщат и да прогресират или да се провалят. Всичко това налага наличието на Новите откровения.

Вие сте щастливи да учите от тях. Ако четете това в този момент вие сте ученици на Новото Учение. Това е процес на чистене на старите наслагвания и разбирания, на убъркване и неразбиране, процес който ще ви донесе сила и цел ще разкрие пред вас Знанието и Мъдростта ще развие истинската ви интелигентност и съвест.

Така Бог ще ви обуздае и ще ви насърчи, ще ви напътства по отношение на връзките ви с хора и събития. Ще ви води през обратностите и трудности към светлата цел на живота ви.

Няма хора и герои които да бъдат обожествявани, разбире се има емисари и хора, които влизат в графата велики личности но Бог е един. Всичко останало е Негово Създание.

Вие живеете в свят където фантазията се преплита с реалността и където дори тя не е правилно разбрана. Това е доста объркващо. Бог разбира това и е пратил Ангелското Присъствие да ви наблюдава и асистира ако вие наистина желаете помощ.

Ангелската Общност може и да не ви даде каквото искате, но ще ви приближи до Знанието което е огромен напредък. Ака вие задавате въпроси без да знаете че сте заблудени души то знайте че питането ви е незначително. Вътрешното ви Знание ще развие загубеното ви съзнание за това от къде сте и защо сте тук на Земята. Ще ви разкрие за къде пътувате и целта до която ще стигнете. Ще ви насърчи в земните ви дела. Това чуство на преданост ще бъде естествено за вас и ще ви даде свобода и независимост.

На края вие можете да сте това което сте и да вършите това за което сте дошли тук и да бъдете свободни да избирате тава което е правилното за вас вместо да сте закрепостени с някакви задължения и приковани за стената с веригите на социалните ангажименти и задължиния. Първото ви задължение е Знанието защото то е отговорността ви пред Бог.

Ангелското Съсловие наблюдава този свят и разбира човешката същност и историята на човешкото природа. Те са са фокусирани върху това. Те са като преводачи които трябва да приведат една реалност към друга реалност за да могат хората да въздигнат себе си и да осъществят служба за благото на човечеството.

Това ви позволява да изкупите живота си тук на Земята и да започнете дори по-отговорна служба във Вселената. Това е извън вашия фокус засега, защото трябва да успеете в този си живот. И успхът не е да задоволите очакванията на обществото а успешното изпълнение на задачата коята Бог ви е отредил. Да отдавате на хората без заклеймяване и омраза към себе си и околните.

За това сте тук и сте това което сте. И пътят пред вас е дълъг и тежък. Това е основното и важно нещо за вас. Изглежда мистериозно защото надминава човешкото разбиране и въображение. И в същото време това е естествено за вас, че вие веднага ще разпознаете безценността му когато го имате и усетите. То е естествено защото характеризира вашата истинска същност и цел. Навсякъде във Вселената Бог изкупва интелигентни същества чрез Знанието. И Ангелското Съсловие което служи и помага във всички светове е част от Плана за въздигане на съзнанието на отлъчените, за окуражаване на свободата , креативността, честността и състраданието.

Това е Вселенското учение. То съществува навсякъде. И навсякъде във Вселената има борба между подтисничеството и свободата, между невежеството и мъдростта. Това е борба в мислите и сърцата на хората навсякъде не само на Земята.

Разбира се това е голямо предизвикателство. То ще изизква много усилия и страдания. То ще разстрои вярванията и очакванията на много хора. Дори и вековни традиции и схващания трябва да бъдат преосмислени и преоценени. Това е много полезно и здравословно за човечеството, защото то ревизира и преоткрива своите ценности, идеи и вярвания. Това е пътя на прогреса. Така ще се отвори живота ви за изкупителната сила на присъствието на Бог във вас.