Вие сте тук за по-голяма цел


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

You Are Here To Make a Unique Contribution

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 18 август, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие сте пратени на земята, за да отдадете нещо уникално на свят в нужда. Вие сте дошли във време на огромни промени и трудности за човешкото семейство, във време, в което хората ще трябва да се изправят срещу Великите Вълни на промяната наближаващи света, време, в което всички се сближават.

Вие сте дошли във време, когато човечеството се среща с раси отвъд света, раси, които са тук, за да се облагодетелстват и да печелят от слабото и разделено човечество. Вие сте тук, за да се справяте с обстоятелства, които вашите предци никога не е трябвало да обмислят.

Вие сте дошли с голямо Знание и велика сила, които Бог е поставил във вас, за да бъдат открити и да се покажат в това време – в това критично време на несигурност и катаклизми.

Освен че притежавате лично съзнание, което е обусловено от света, което е пълно с надежди и страхове, осъждения и съображения, вие имате и дълбока Интелигентност във вас, която Бог е поставил там. Тази Интелигентност е наречена Знание.

Тя не мисли като ума ви. Тя не осъжда. Тя не е преднамерена. Тя не сравнява и не разделя. Тя не използува разум и логика, защото е далеч по-стабилна от тях. Хората я изживяват в мигове на интуиция, но самата тя е много по-голяма от интуицията.

Бог е знаел, че вие ще се нуждаете от силата на Знанието, за да бъдете на света, специално в това време. Всеки в света притежава това Знание в себе си и то очаква да бъде открито. Това откритие обаче, е извършено от много малко на брой хора. Много важно е в тези трудни времена колкото се може повече хора като вас да направят това откритие.

Вие притежавате голяма сила, без да го знаете. Независимо с какво сте заети, независимо от проблемите и грижите, които имате в момента, вие сте пратени на света, за да осъществите уникален принос. Вие още не знаете какъв е той, но имате някакви догадки. През вашия живот е имало индикатори, знаци и нарастващо чувство, че сте тук за нещо значимо, но още не знаете какво е то.

Осъзнаването на това идва, когато поемете Стъпките към Знанието и се свържете отново с дълбоката Интелигентност във вас, което представлява ядката на вашата духовност и е вашата постоянна, и истинска натура, която Бог е създал.

Независимо дали сте религиозни или не, независимо дали спазвате религиозна традиция или не – независимо от коя държава, култура или семейство сте, без значение от икономическия ви статус, вие носите силата на Знанието във вас, която очаква да бъде открита.

 

Това Знание е нужно сега на света, защото хората ще се нуждаят от голяма сила и посвещение, за да се справят с трудните времена напред. Хората ще се нуждаят от дълбоко вдъхновение, за да преодолеят тежкото безпокойство, страха и враждебността, които ще се появят в тези неуредени времена.

 

Бог ви е дал тази сила, за да виждате и знаете истината отвъд всички изяви. Но за да сторите това, вие трябва да погледнете отвъд вашите осъждания и укори. Трябва да изоставите бягствата и отказите си и да се изправите срещу променящия се свят с толкова  кураж и обективност, колкото можете да съберете.

 

Вашият живот е много по-важен, отколкото си мислите и времето, в което живеете е много по-критично, отколкото осъзнавате. Не се отдръпвайте или ще се отдръпнете от истинската природа и от истинската цел, за която сте тук.

 

Не е инцидент, че сте дошли в това време – време на нарастващи бури и несигурност; време, в което човечеството ще се изправи срещу големи трудности в околната среда, в политиката и религията; големи трудности в осигуряване на основните ресурси, които са нужни на хората, за да живеят стабилен и осигурен живот.

 

Възможността ви да виждате ясно е отвъд политическите ви възгледи и поведения. Вие обаче трябва да изчистите визията си. Трябва да оставите настрана вашите идеи и предположения, за да имате тази яснота и да виждате с тази сила.

 

Знанието във вас ще разкрие това, което трябва да видите, да знаете и да вършите. То ще ви възпира от грешки и отдаване на живота ви за хора, места или неща, които нямат истинска цел и значение за вашия живот. И то ще ви окуражи да откриете тези личности, които могат да познаят дълбоката ви природа и да бъдат част от великата ви цел на света.

 

Задачата ви сега е да откриете силата и присъствието на Знанието във вашия живот и да гледате света ясно и трезво, силно и смело. Вие не знаете какво да правите тук, но сте наясно, че имате да вършите нещо важно. Това е достатъчно да ви отведе до следващата стъпка, която ще ви даде голяма яснота и свобода в живота.

 

Това е мистериозно пътешествие. Вие не можете да го определите. Пътят ви се дава стъпка по стъпка, когато продължите и когато покажете сила, смелост и вяра в себе си.

 

Може да се съмнявате, но веднъж изживели Знанието във вас, вие ще видите, че то заслужава вашата вяра и отдаденост. То е отвъд вашата личност. То е сила, която споделяте с тези, които са дошли тук в това време. Знанието е тук, за да отдаде на свят в нужда и да ви задоволи на най-дълбоко ниво.

 

Това е силата и присъствието, които носите с вас. И Съобщението е пратено от Бог на света, за да разкрие тази сила и това присъствие, да осигури Стъпките към Знанието, за да можете да разкриете истинската си сила, цел и посока с възможно най-малко загуба на време.

 

Това е великата благословия и дар на Бог. Те ви очакват във вас и отвъд вас. Вие ще резонирате в синхрон с тях, когато ги видите, познаете и изживеете, защото те представляват най-дълбоката истина за вашия живот.