Революцията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 24 май, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие сте родени с две съзнания, Съзнанието, което Бог е сътворил и съзнанието, което е оформено и установено от света, вашето съзнание на света.
Това са двете съзнания, които притежавате в момента.
Социалното ви съзнание е това, което вие вероятно познавате добре, защото то ви доминира почти на сто процента. Това не значи, че сте напълно съзнателни с него или с неговите мисли и импулси, защото хората се страхуват да опознаят някои аспекти на социалното си съзнание – тъмните, страшни и мистериозни части от него.

Хората продължават да се стремят към бъдещето, отчасти, за да избягат от моментното си изживяване и затова не могат да стоят спокойно дори за пет минути. Те се страхуват от собственото си съзнание, от социалното си съзнание.

Но имате и дълбоко Съзнание във вас, Съзнание, което Ние наричаме Знание. То представлява част от вас, която никога не е напускала Бог. Тя не е религиозна, защото сте свързани с Бог и нямате нужда от религия. Религията няма никакъв смисъл. Съществува само реалност. Но това е по-дълбока и по-велика действителност от тази, която изпитвате в социалното ви съзнание.

Така че имате тези две съзнания. Те са много различни. Едното е много по-различно от другото. Същността на всяка духовна практика е да ви отведе до дълбокото Съзнание. Това не е само вяра в Бог, в пророци, в нечии вярвания или религиозни принципи.

Истинската цел на духовната практика е да ви приближи до дълбокото Съзнание, да свърже социалното ви съзнание с дълбокото Съзнание. Защото дълбокото Съзнание не може да служи на социалното ви съзнание, а социалното ви съзнание трябва да служи на дълбокото Съзнание.
Само тук ще откриете истинска обединеност. Само тук ще бъдете наистина себе си. Само тук ще откриете голямата си сила, цел и съдба. Само на това ниво можете истински да оцените връзките и да знаете с кого да бъдете и как да бъдете с тях, без значение от привличанията и предизвикателствата. Няма по-голяма стойност или награда в света или в който и да е свят във вселената от това да възстановите връзката си с дълбокото Съзнание.

Това дълбоко съзнание ви зове. Това е привличането на Божественото. Тогава се свързвате с Божественото. Тогава Божията Воля комуникира с вас, не с думи, а с импулси на дълбоко ниво – отвъд реалността на петте чувства, отвъд реалността на интелекта и отвъд реалността на идеологията.

Това е Голямото Привличане. Хората обаче се страхуват и стоят ангажирани и заети. Те стоят обсебени от външни неща, гонещи много неща, повечето от които никога няма да бъдат постигнати – изпълнени със страх, изпълнени с амбиция, изпълнени с тревога, изпълнени с фантазия. Това доминира социалното ви съзнание.

Работата се превръща не само в нещо полезно и важно, но и в нещо пристрастено и объркващо. Ако не можете да бъдете със себе си за пет минути, как можете да бъдете с някой друг? Как можете да сте с нещо? Как можете да бъдете съзидателни? Как можете да бъдете прозорливи? Как можете да сте съзнателни и рефлектиращи за вашите грешки?

Хората знаят, че са слаби и склонни към грешки, но се опитват да усилят своите вярвания като демонстрират сила, голяма демонстрация на сила. Твърдите вярвания на посветения вярващ са като бетонно блокче – неотговорни, мъртви, неподвижни, съпротивляващи се, прекъснати, отбраняващи, осъждащи. Това е личното съзнание в състояние на почивка и усамотение. Това е затвор без стени, но много неподвижен и нищо не може да го помести.

Вие сте обвързани към неща, които дори не можете да видите, сковани от страх – страх да не сгрешите, страх да не се загубите, страх от вършене на грешки в живота и последиците от това за вас, страх от прахосване на живота ви и от последиците от това.

Какво е гордост, освен страх представяйки се за нещо друго? Какво е самоувереност, освен несигурност представяща се за нещо друго?

За да откликнете на дълбоката си природа и на великото Съзнание, във вас трябва да започне революция – революция, където съществуващите и предишни сили са отхвърлени постепенно и дори чрез периоди на борба от нещо много по-истинско, потенциално и значимо.

Идеологиите са отхвърлени. Бивши сдружения са отхвърлени. Самоосъждането е отхвърлено. Боговете от предишния ви живот са показани като слаби и грешни и са свалени с времето. Религиозните ви принципи доказват своята ограниченост и не могат да говорят за мистерията на живота ви и дори те могат да бъдат свалени. Дори тези неща, които са били полезни за вас и са ви довели до революция, дори те доказват своята ненужност сега. Вие не можете да разчитате на тях сега.

Хората идват към Новото Божие Откровение или към предишните Божии Откровения, търсейки мир и успокоение, но ако са наистина сериозни за своите ангажименти, това е началото на революция, не много мирна и не много спокойна. Мъките на Ада се смекчават по пътя към Небесата.
Истината е във вас, но трябва да преминете през съзнанието, за да стигнете там. Съзнанието е изпълнено с много неща – неща за които вие дори не сте съзнателни, демони създадени от вас, демони създадени от други хора – фантоми от нощта. Те изглеждат много страшни и вие се страхувате от тях. Това обаче са само фантоми.

В процеса на Стъпките към Знанието, вие имате прекрасни моменти на спокойствие и познание, но и моменти на истинска мъка, мъка, защото трябва да избирате нещо различно от това, в което сте вярвали преди.

Вие виждате изхода от една връзка преди да я започнете и трябва да приемете това. Вие виждате истината за нещата и тя противоречи с онова, което искате от тях. Вие започвате да виждате, че предишните ви цели не съответстват с вашата съдба и трябва да сте силни, за да ги загърбите. Вие се чувствате позовани да отидете на дадени места и трябва да сте силни и свободни, за да го сторите. Трябва да счупите оковите на задълженията ви към дадени хора и ситуации, които не са част от великия ви живот. Трябва да сте силни, за да сторите това.

Тази сила, тази свобода, тази преданост, тази откровеност към себе си идват от Знанието, защото Знанието е свободно. Знанието е честно. То е предано и силно.
Това контрастира изключително с вашето социално съзнание, което не притежава нито едно от тези качества. То е слабо. То е заблудено. То е патетично. То е роболепно. То е самообвиняващо се и обвиняващо другите. То е отмъстително. То е обсебващо.

В действителност вашето социално съзнание е предназначено да служи на Знанието. Тук неговите големи сили, интелигентност и качества са напълно използувани, то е изкупено и му е дадена велика цел и приобщаване към вашия живот.

Преди обаче това да се случи, трябва да има революция – духовна революция, срещу идеите и задълженията, срещу страха, срещу вината, срещу обсебването, срещу недоволството – революция, която да ви освободи и да откриете това, което ви зове и което ви е очаквало толкова дълго.

Тук вие ще откриете, че да сте със Знанието е нещо напълно различно от това да сте загубени в мислите си и ще разберете, че хората не са толкова присъстващи към себе си и към другите, защото са загубени в мислите си. Тук ще откриете, че истината е като слънцето, а мислите са като облаците, които го закриват. Тук вие откривате, че Знанието е силно и постоянно – че не се променя всеки ден – и това контрастира с вашето социално съзнание, което винаги е в състояние на движение и объркване, независимо от проскламациите за сигурност и самоувереност.

Това, което е слабо във вас трябва да служи на това, което е силно. Знанието не може и няма да служи на социалното ви съзнание. То е далеч по-силно от социалното ви съзнание. То не се страхува от света. То не се страхува от смъртта. То не се страхува от загуба. Можете да твърдите, че сте безстрашни? Ако сте наистина откровени обаче, няма да можете.

Това, което е слабо се изкупва когато служи на силното. Слабата част от вашето съзнание се изкупва служейки на тази част, която е силна. Тялото е слабо, но става ново и силно като служи на нещо по-голямо.

Бог не ви обвинява. Бог не се интересува от вашата патология, мании или обърквания. Бог ви вика чрез присъствието на Знанието във вас и в тези, които може би ще срещнете и които са достътчно силни, за да преминат през объркванията и заниманията ви, за да привлекат вашето внимание. Това е когато хората изпитват моменти на въодушевление, моменти на присъствие, моменти на познание, моменти на визия и моменти на сигурност.
Новото Божие Откровение е осигурило Стъпките към Знанието и те са много на брой. Част от тях имат за цел да ориентират и насочат социалното ви съзнание да мисли в хармония с дълбокото ви Съзнание, за да може революцията да бъде по-лесна и преминаването по-гладко и по-целесъобразно.

Стъпките към Знанието осигуряват контраст между състоянието на Знание и социалното ви съзнание, за да гледате на социалното ви съзнание по-обективно, с по-голямо състрадание, с доброта и приемане. Знанието не ви обвинява. То само ви зове. Притегателната сила на Божественото е много силна, когато започнете да я чувствате, да я приемате и да я изживявате.

Но във времена на страдание, ще изглежда, като че сте във война вътре в себе си. Голяма битка бушува за това кой ще има надмощие – личното ви съзнание се съпротивлява, опитвайки се да потъне в романси, в гонитби, в някакви маниакални дейности, в религиозни идеологии, в политически кампании, във всички тези неща, които ви отнасят далеч, далеч, далеч – далеч от присъствието на Знанието във вас.

Когато продължите и станете по-мъдри, вие ще можете да разпознавате трудностите и ще разберете, че това е част от учебният процес, защото всяко учене изизква отучване. Всяко учение изизква да преодолеете предишните чувства, вярвания, предположения и идеи. Всяко истинско учене е премисляне, преоценка и ново приложение на това, което знаете в живота ви. Ученето тук не значи само преминаване на тест или рецитиране на нещо в момента. Това е истинско образование – чисто, силно, изкупващо, конструктивно и мощно.

Всяка истинска учебна ситуация е като революция. Тя изизква да сте по-съзнателни, по-внимателни, да се събудите от съня си, да преодолеете това, което е ръководело живота ви до сега – фалшиви правила, идеологии, мании, страх и фантазия.
Вие виждате в света около вас революции срещу подтискващи управленци, когато хората не могат повече да издържат ограниченията, корупцията и бруталността заливаща живота им и са съгласни да рискуват всичко, за да постигнат промяна.

Вие, които живеете с неща, които не правите и които знаете, че трябва да правите, трябва да достигнете точката в себе си, от която няма връщане и където не можете повече да издържате натиска на съзнанието ви. Не можете да понасяте начина, по който се държите и отнасяте с хората или със себе си и тогава революцията започва.
Но революцията трябва да има истинска цел. Това трябва да бъде свобода за нещо, а не само свобода от нещо. Това е мястото, където Революцията ви дава ясен обект. Затова Знанието ви изкупва, защото то е вашата цел.

Съзнанието работи в хармония, когато служи на нещо по-велико. Но това, на което служи то, трябва да бъде истинско, полезно и автентично. То трябва да бъде по-велико. То трябва да бъде реално. Вашата революция не може само да смени предишната власт. Тя трябва да установи ново състояние на съществуване.

Можете да променяте външния си живот безброй пъти пътувайки и имайки нови изживявания. Ние обаче говорим за вътрешна революция – нещо, което хората няма да видят, нещо, което хората ще отбягват, нещо, в което хората няма да присъстват, търсейки до безкрай нещо, което ги е провалило толкова пъти в миналото.

Истинската революция няма да бъде подпалена от недоволство и гняв, а от дълбок зов, който не съдържа гняв и недоволство. Той подпалва вътрешната революция. Това, което е силно и милостиво е в контраст с това, което не е. Вие не можете да притежавате и двете. Едното трябва да бъде водещо. Външното трябва да следва. Знанието няма да следва. То само ще се оттегли, ако не е почетено и разпознато.

Следователно изборът ви е ограничен и това е добре, защото ви дава ясна пътека без противоречия, минимизирайки риска от погрешно разбиране и грешно приемане.

Това е преподавано във всички религии, но те са променени, наслоени с ритуали и церемонии, с идеологии и интерпретации. Ще ви бъде нужен мъдър учител във всяка от тях, който да ви отведе до тази чиста пътека.

Новото Божие Откровение не е обременено с тези неща. То представя много ясно Стъпките към Знанието. То е нова надежда за страдащото и западащо човечество.
Приемете революцията. Бъдете революционери само по този начин. Позволете на революцията да бъде стимулирана от нещо велико, мощно и милостиво. Вижте как преминавате през това. Позволете му да се случи. Приемете го. Продължете пътя си напред. Разберете, че промяната не е мирна. Тя е предизвикателна и несигурна, а в дадени моменти може да бъде и много некомфортна. Приемете това и продължете напред.

Трябва да изкачите тази планина, за да можете да видите. Не спирайте заради някой или нещо и битката ще престане. Пътят ви ще стане по-гладък. Ще има проблеми. Ще има въпроси. Ще има съблазни на света. Ще има стари навици, които ще се появяват отново, но веднъж, когато сте станали силни със Знанието, никое от тези неща няма да ви задържа повече.

Имате велик зов на света. Трябва да се готвите преди да разберете какво е това. Трябва да преминете през революцията преди да сте на позиция да приемете по-големи отговорности и съзнание в живота. Трябва да сте закотвени в Знанието, за да имате кураж, яснота и откровеност да приемете по-голяма роля и по-голяма служба на света.

Това не е възможно със старите правила. И затова е нужна революция, вътрешна революция, революция в мисленето и в начина, по който разчитате на другите и на целия свят.