Затворът


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 21 октомври, 2013г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие сте наясно със затворите. Това са места, където хората са лишени от свобода, пренебрегвани и често малтретирани. Това са места, където хората се намират далеч от нормалния живот и живеят в трудни условия, в ограничения и под наблюдение. Това са места, в които хората губят контакт с външния свят и често биват забравени и пренебрегнати.

Днес Ние говорим за затвора във вас, който ви е заключил, който ви държи извън живота и ви разделя от тези, които ви обичат, който отхвърля свободата и съдбата ви. Това е затвор без стени, без решетки, без надзиратели, невидим затвор, затвора на вашето съзнание.

Когато гледате хората, те изглежда присъстват и са там, но всъщност не са. Те са заключени далеч в своите перспективи, държание и вярвания; в своите оплаквания, мечти, надежди, страхове и тревоги. Вие им говорите, но те почти не ви чуват. Вие ги гледате, но те не могат да ви видят. Вие се опитвате да ги достигнете с милостиво съобщение, а те не знаят какво е това.

В някои нации тези хора изглеждат свободни. Те могат да се движат. Те могат донякъде да определят своята професия и дори да имат свобода да избират за кого да се оженят, което е все още рядка свобода в света. Но те са все още в затвор, както виждате. Това е затворът на Разделението, създаден във времето и обстоятелствата, самоизграждащ се и определящ какво личността може да вижда и какво не, какво да прави и какво не, какво да чува и какво не.

Затворът за всеки е различен, но реалността е една и съща. Това е основния ви проблем, отвъд придобиването на основни за вас необходимости в живота, което за много хора е все още съдбовна и належаща нужда. Веднъж, когато тази нужда е задоволена и хората имат необходимата сигурност в този аспект, те трябва да спечелят различна свобода, свобода, която не е истински наложена дори отвън, въпреки че е подсилена там.

Това е затворът както виждате. Вие сте затворени между стени, държани навън. Вие не можете да отговорите на вашия източник. Знанието във вас, дълбоката Интелигентност, която Бог ви е дал, ви дава знаци и сигнали всеки ден, но вие не чувате и не чувствате. Ако можете да чуете, вие си мислите, че това е нещо друго, още една мисъл в съзнанието, която идва отникъде и няма значение.

Това е основната дилема, както виждате, живеейки в Разделението, живеейки във физическата реалност, живеейки в тяло, бивайки регламентирани от свят на постоянни промени и несигурности, от съревнование, от конфликти и от винаги съществуващ страх от загуба и лишение. Тук светът не е затвор, а самото съзнание. Защото можете да имате всички неща, които се купуват с пари и да сте отчаяни, като затворено животно разхождащо се напред и назад, нуждаещо се от постоянна стимулация, нуждаещо се от разсейване и мании, което ви предпазва от изживяване на нещастното ви съществуване.

Само когато разберете, че сте в този затвор и не живеете живота, за който сте дошли, вие ще поемете в правилната посока на живота си. Тогава Небесата наистина могат да ви асистират. Това обаче се осъществява посредством многобройни стъпки, фази и прагове. Това не се случва за ден, месец или дори година. Но то трябва да започне с фундаменталната нужда да знаете своята голяма цел в живота и да имате вътрешна свобода да изживявате и проявявате това.

Може да сте застопорени на място в културата и обществото, да бъдете икономически обвързани, да се грижите за семейство или да играете роля и въпреки това да имате тази вътрешна свобода, както виждате. Ако постигнете това, вие сте като светец, като фар разпръскващ мъдрост, състрадание и прошка, някой, към когото хората ще се допитват за съвет, защото сте един от малкото без вътрешен конфликт, защото сте напуснали затвора и не живеете вече в него.

В тази фаза вие сте само регламентирани от ограниченията на външния живот, но вътрешния ви живот е много по-свободен и безграничен, по-чист, не базиран върху постоянен страх и нужда да избягате от страха, който е основното състояние на почти всички хора на света.

Това е проблем за всяка личност, не само за тези, които са избрани или за тези, които са най-обещаващи, или за най-богатите, или тези с най-големи възможности. Бог е пратил всяка личност да служи на света по уникален начин с определени хора в определени ситуации. Фактът, че повечето хора не са включени в това е причина за страдание на всякакво ниво и създава този свят който виждате, докосвате и чувате всеки ден.

Това е проблем за всички, централен за дълбоките нужди на всеки. Без значение колко много хора се опитват да задоволят себе си с удоволствия, притежания, романси или да спечелят власт и престиж, тази фундаментална нужда живее в тях и не може да бъде задоволена по друг начин.

Те все още се намират в този затвор както виждате, още по-силно обвързани с техните притежания и гонитби, с техните амбиции и още по-обезпокоени, че могат да изгубят всички тези неща. Те имат неприятели сега. Сега те имат противници. Сега те имат безброй други сили, които ги заплашват. И въпреки че може би изглеждат материално по-добре от другите, те са по-раздразнени от повечето хора и рядко изпитват моменти на мир и омилоствяване.
Въпреки че това може да изглежда като цел в живота, Небесата са ви пратили тук за велика цел. Само Новото Божие Откровение за света говори директно за това. Не е нужно да вярвате във велики месии или светци. Това не изизква вярност в стриктни религиозни философии или идеологии. Това не изизква принадлежност към религиозни системи или организации. Вие може да съществувате в или отвъд тези неща, защото фундаменталната ви нужда е отвъд тях.

Само Бог знае как да ви освободи от този затвор. Може да опитвате различни форми на бягство, може да опитвате да живеете истински щастлив, обикновен живот; да опитвате да живеете пасторален или селскостопански живот; да оптивате да изградите живота си по такъв начин, че да не изпитвате постоянно нарушаване на вътрешния си самоконтрол. Опитайте ако искате да прекарате живота си в опити и търсене на перфектните условия за вас, но няма да сте напуснали основния си проблем. Вие няма да сте сигурни, че тези условия, които сте създали могат да бъдат устойчиви, опазени и оттук да доведат до постоянен страх и раздразнение.

Бог разбира тези затруднения, защото те ръководят цялата физическа вселена, вселена, в която отлъчените трябва да живеят в безброй форми, в безкрайни светове, в безброй проявления на културата и цивилизацията, в безброй различни нива на технологично и социално развитие. Такова е състоянието на живота в Разделението, в този свят и във всички светове, където се е развил и установил интелигентен живот. Толкова фундаментално е това.

Бог ви дава свобода да изберете Разделението, да бъдете индивидуалност, да бъдете сами, да определяте сами живота си. Това обаче се е превърнало във ваше бреме и във ваша свобода. Бог разбира това затруднение и е дал отговор на хората и на всички останали раси в интелигентния живот навсякъде, във всички измерения и вселени. Той живее във вас днес. Това е вашия път навън от джунглата. Защото той не е корумпиран. Той не е мълчаливо бездействие. Той не е приспособим към света. Той не се нуждае от разрешение или награда. Той не се страхува, защото не може да бъде унищожен. Това е единствената част от вас, която е чиста и безстрашна, мъдра и състрадателна. Тази част от вас никога не е напускала Бог и все още е свързана със Сътворението.

Затова не съществува Ден на Страшния Съд. Затова няма Ад и вечни мъки, защото част от вас все още живее в Сътворението и не може да бъде отделена от Бог. Но друга част от вас е била прокудена и е напуснала по собствена воля, все още пътешестваща във физическата реалност, намираща се там, където сте и вие днес. Това изразява великата ви реалност, великата ви същност, великата ви съдба, която съществува извън стените на вашите вярвания и нарушения.

Бог държи ключа за вратата на вашия затвор. Той е перфектен. Въпреки това вие се колебаете, защото не сте напълно сигурни, че искате да напуснете ограниченията на собственото ви съзнание. Въпреки че страдате тук, вие сте свикнали с това и се страхувате от промяната, мислейки си, че без този затвор ще бъдете загубени, унищожени и ще изчезнете. Нищо подобно не е истина. Вие ще продължите да бъдете тук. Ще продължите да бъдете себе си. Ще изглеждате по същия начин. Външните обстоятелства не са променени. Вие не сте умрели и не сте отишли на друго място.

Когато съзнанието ви е отворено и започнете да изживявате неща, които никога не сте чувствали преди, ще разберете, че винаги сте имали подобни моменти в миналото. Вие ще видите този голям контраст с нормалното ежедневно състояние на съзнанието ви, което е унижено, самоиронично, уплашено и подозрително.

Вие сте пратени на света с велика цел и трябва да се освободите, за да я откриете. Трябва да сте свободни, за да откриете тези хора, за които е предназначена тя. Трябва да имате куража да започнете подготовка за това. Трябва да изграждате сила и самодисциплина, за да поемете на различно пътешествие. Трябва да изграждате самоувереност, да напуснете самосъжаленията и облаците, които са надвиснали над вас.

Следователно първата цел на Бог е да ви освободи, да ви даде шанс да видите, че истинския ви живот е извън затвора и сте се примирили с прекалено малко в живота ви. Съществува голяма реалност, която ви очаква – велик зов, велика цел, велико изживяване в живота.

Дори да сте сковани физически, културно, финансово, от бедност или от обстоятелствата, вашето съзнание е все още тръбопровод за милостта. Вместо да се измъчвате, да се стремите да оцелеете и да се опитвате да бъдете щастливи от това, което може да бъде придобито, вие сте се превърнали в портал, през който Небесата могат да говорят и блестят на света, свят, който с всеки изминал ден става все по-мрачен, свят, който се изправя срещу Великите Вълни на промяната.

Без тази сила и милост ще бъдете още по-изплашени и недоволни от промяната в света около вас, който става все по-труден и по-труден. Вие ще се влияете от хората все повече и повече, а те ще стават все по-раздразнени, по-осъждащи и по-заплашени от големите промени случващи се на света. Ще ставате все по-изолирани. Ще чувствате, че оцеляването ви, влиянието и щастието ви са постоянно заплашвани. Ще обвинявате за това другите, както и цели народи, които дори не познавате. Ще станете партизани. Ще бъдете конфликтни. Ще сте във война със себе си и ще бъдете въвлечени във войните по света.

Бог обаче вие е пратил тук с велик план и цел, а не да попадате в този адски капан, не да изпадате в хаос и нещастие в затвора на собственото ви съзнание, а да позволите на съзнанието ви, този чудесен инструмент за общуване, да бъде посредник, чрез който велики дарове могат да бъдет дарени на света чрез вас, за което сте и създадени.

По този начин ще ви изкупи и възстанови Бог – не защото вярата ви е перфектна; не защото вярвате в Исус, Буда или Мохамед, а защото сте отворени за силата на Знанието, което Бог е поставил във вас. Тук Исус, Буда и Мохамед са примери за отдаденост и свобода по възможно най-добрия начин.

Въпреки че няма да правите това, което те са сторили, вие също преминавате през подобен план на обучение. Това обаче трябва да бъде осъзнато пътешествие. Не си мислете, че сте го започнали и сте напреднали много. Докато вътрешното ви състояние не се промени, докато ценностната ви система не се промени, докато вашите приоритети не се променят, докато вътрешното ви изживяване не се промени, дотогава вие не сте наистина предприели това пътешестие. Вие вероятно сте на брега, отправили поглед към безкрайния океан пред вас чудейки се какво има на отсрещната страна.

Първата цел на Бог е да ви освободи и да напуснете затвора, защото в него вие не можете да виждате, не можете да знаете, не можете да чувате и да започнете великото пътешествие, което ви предстои. Вие сте прекалено ограничени със себе си и сте обект на влияние на другите хора, които ви подтискат и не можете да намерите сили да напуснете.

Когато сте на това пътешествие, не трябва да напускате семействата си, защото в повечето случаи това не е нужно и не е възможно. Това е вътрешно пътешествие, най-значимото и най-проникновеното, което някога ще осъществите, защото Волята на Небесата е да сторите това – напълно, изцяло, отвъд вярванията и перспективите, отвъд религията, националността, расата и племенната принадлежност, културата и обичаите.
Това е договорът ви с Бог. Затова сте дошли на този свят с велика цел. И това ще ви възстанови, защото трябва да бъдете тук, за да бъдете възстановени по този начин.

Може да се молите. Може да падате на колене. Може да рецитирате свещени текстове. Може да опитвате да живеете перфектен живот, в съответствие с религията. Въпреки благородното ви начинание, то не ви гарантира напускане на затвора.
За много хора то дори задълбочава тяхното пленничество. Те стават яростни по отношение на своите вярвания и осъждат всички останали. Те мислят, че техните варвания са най-важни и другите трябва да ги споделят и ако някой не може или не иска да стори това, трябва да бъде наказан, прогонен и дори унищожен. Те са превърнали великото Божие Откровение в оръжие, което да бъде използувано за власт и обвинение.

Това е опит за вяра в затвора, в който сте. Така ще бъде, ако не избягате и не се освободите от вътрешния ви затвор.

Не е нормално да бъдете затворници. Не сте създадени за това. Не е естествено да сте вързани толкова здраво, спънати от културата, от вътрешните ви вярвания и от емоционалните ви настроения. Не е нормално да базирате живота си върху идеологии, защото в естественото ви състояние, няма идеологии. Вие не се нуждаете от идеология. Докато сте на този свят, в естественото си състояние, вие се нуждаете от рамка, в която да се трудите, но както виждате Бог се движи в и отвъд всички неща. Летейки като вятър през дърветата в гората, той не е обвързан, въпреки че живее тук също така.

Следователно търсете бягство от вашия затвор. Разберете, че сте в затвор. Осъзнайте вътрешното си състояние и настроения колкото се може по-обективно и ще видите колко възпрепятствани сте, колко вманиачени, депресирани и репресирани сте – не само от външни сили и влияния, но и от вътрешното си състояние.
Не можете да промените външните обстоятелства, за да направите всичко перфектно и да не се самозаблудите или да станете параноични. Можете обаче да отворите вратата на затвора на вашето съзнание и Бог ви е осигурил Стъпките към Знанието, за да бъде възможно това. Бог ви е е осигурил път навън – не само нещо, в което да вярвате, не само напътствие как да се държите като личности, не само заповеди за живота ви на земята, но и път водещ навън от вашия затвор, навън от мъглата на объркването и самоосъждането.
Всичко разрушително в човешкото съзнание, източник на цялото разрушително поведение, източник на жестокостта, на насилието и недоволството е объркването. Объркването е продукт от това да сте неестествени. Това е неестествено състояние. Мястото откъдето сте дошли и където ще се завърнете не е състояние на объркване, а на голяма сигурност и смирение.

Следователно не се опитвайте да откриете начин как да бъдете щастливи в живота. Има разбира се проблеми и дилеми, които да решавате. Има разбира се поправки, които трябва да осъществите. Но не знаете пътят, който да ви изведе навън от джунглата, защото не притежавате ключ от затворническата си килия.

Бог обаче ви дава ключ още веднъж. Сега той ви се дава в чиста форма, записан за пръв път в човешката история в чист вид – толкова чист, че можете дори да чуете Нашия Глас. Гласът говорил на Исус, Буда и Мохамед. Можете да го чуете. Можете да четете. Можете да разберете – защото това е Гласът на Небесата, който ви говори. Неговата първа цел е да ви освободи – не напълно, защото това е невъзможно тук, а да ви направи свободни, за да откриете и различите дълбокия глас, който Бог е поставил във вас, да го последвате и да му позволите да промени мислите и живота ви.

Никой на света не може да стори това, въпреки многото постоянни опити. Бог ви е дал изход. Той не е изпълнен с величие, чудеса и обещания за екстаз. Това е един изход. Той възстановява основната връзка между вашето обществено съзнание и дълбокото Съзнание на Знанието във вас. Чрез тази връзка ви се дават някои наистина възстановяващи неща, които носят решения за вашия живот и дават отпор на силите и тенденциите в съзнанието ви, което задълбочава затвора ви и ви държи в него.

Каква благословия е да живеете във времето на Откровението, когато такъв дар е възможен за вас в най-чистата му форма, живеейки във времето, когато новия Месия на Бог е на света, носейки това Откровение до колкото е възможно повече хора. Благословени сте да чуете и да получите това.

Бог е опитвал това и преди, но Божиите Откровения са били неразбрани и променени, неправилно използувани и превърнати в инструмент за подтискане, в ярем за хората.

Само тези, които притежават дълбоко чувство за Небесата могат да надникнат отвъд тези неща и да използуват правилно великите традиции. Това обаче изизква дълбоко чувство. Трябва да мислите отвъд затвора, за да почувствате тези неща – да почувствате тази велика асоциация; да имате чувство, че сте наблюдавани с добро намерение, с голяма мъдрост и състрадание; да видите, че греховете ви, въпреки своята дълбочина, не могат да предотвратят получаването на Милостта на Небесата за вас.

Целта тук е не да избягате от света, да умрете или да отидете в небесните измерения, а да станете това, за което сте предназначени да бъдете тук, без значение от обстоятелствата в които се намирате, независимо дали сте богати или бедни, независимо дали сте свободни да пътувате или не.

Независимо дали можете да промените или не обстоятелствата, вие се превръщате в светлина на света, защото сте освободени от затвора – достатъчно свободни да живеете извън него, да виждате звездите отвъд облаците, да сте свидетели на красотата на природата във всеки момент, да се удивлявате на хилядите дребните чудесата на живота, да чувствате присъствието на Небесата, които ви благославят и да имате силата и възможността да благославяте другите с това, което е чисто и е отвъд определенията.