Великата Истина


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 25 декември,2007г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Съществува велика истина да бъдете на този свят, велика истина, която не можете да промените, не можете да преправите в нещо, което искате или което другите хора ще искат от вас. Великата истина е за вас, за връзката ви със света и защото сте пратени на света в това време и в тези обстоятелства. Не е случайност, че сте тук в това време.

Въпреки че това изглежда мистерия за вас, то е много ясно за тези, които са ви пратили. Докато вашето съзнание за Древния ви Дом е заличено – или изглежда така, когато навлизате в този живот, следвайки това дълго пътешествие, за да станете човешко същество, да сте част от обществото, част от семейството, част от цивилизацията – тези спомени все още живеят във вас. И въпреки че не можете да го видите сега или да почувствате неговото присъствие, то е истинско.

Велика истина е, че сте пратени на света да служите на живота по уникален начин в съответствие с други личности в различни обстоятелства. Вие сте определени и можете да сторите това и затова имате велика природа и същност. Затова имате унаследени сили и наклонности.

Как можете да разберете истинската си индивидуална природа без тази велика сила, която да ви води и да ви дава значение и ценност в живота? Как можете да разберете себе си? Не можете, защото сте част от нещо велико, нещо отвъд оценката ви, отвъд оценката, която вашата култура и семейство може да ви даде.

Хората се опитват да се поправят, да се възстановят, да създадат по-добра версия за себе си или да бъдат като някои други. Те изразходват жизнената си сила да сторят това – своето време, своята енергия, своите ресурси – опитват се да бъдат нещо, без да знаят какво наистина са.

Те предприемат това безплодно начинание, защото не са открили голямата си цел. Те не могат да разберат себе си в широк аспект. Те не виждат, че са създадени за нещо, което още не са открили.

Може да опитате да сте като някой друг. Може да опитате да промените себе си. Може да опитате да преправите себе си. Може да се криете зад облеклото си. Може да се криете зад стила и модата. Не можете обаче да промените това, което Бог е създал и начина, по който ви е създал.

Вие естествено трябва да смекчите всякакви разрушителни поведения и мисли. Разбира се трябва да се държите по подходящ начин. Това важи за всички.

Голямата истина, че сте създадени за нещо, което още не сте открили обаче остава. Мъдро е да не си мислите, че сте го открили. Дори да се движите в правилната посока, дори да откликвате на някои от тези знаци не заключавайте, че сте открили вашата роля, защото това може да бъде разбрано по-добре в закъснялата преценка на дадено събитие, отколкото в предсказване на бъдещето.

Не си мислете, че сте пристигнали, защото все още катерите ниската част на тази висока планина и не знаете какво предстои, вие не знаете какво ще се изизква от вас, как животът ви ще бъде променен и префокусиран в резултат на големите промени, които са по пътя пред вас и пред целия свят.

Голямата истина също така разкрива, че това, което Бог е създал във вас не рефлектира върху вашите мисли, в начина ви на мислене, в мисленето по навик или дори в най-възвишените ви идеи и вярвания. Това, което сте, не е вашето съзнание и мисли – съзнанието, което ви обгръща всеки момент през деня, съзнанието, което ви обладава, съзнанието, в което живеете, на повърхността на това съзнание. Това е нещото, за което светът ви е научил да мислите. Това е, което си мислите, че трябва да правите, да сте и което е прието в социалната среда на семейството ви, в обществото ви или в каквато и група да се отъждествявате.

Съществува обаче дълбоко Съзнание във вас и голямата истина разкрива, че сте родени с две съзнания – съзнание, с което да мислите, с което да се справяте с предизвикателствата в живота ви и дълбоко Съзнание наречено Знание или Познание. Това е Съзнание, което Бог е създал. То е предназначено да ви води, да ви пази и да ви напътства към осъществяване на великата ви цел, за която сте дошли тук; да ви сочи пътя; да ви води по стъпките и праговете, връзките и включванията, които ще са част от великата ви служба за човечеството.

Това е голямо откровение за вас, ако можете да го приемете и разберете – че сте пратени на света за голяма цел и че това, което сте, не е съзнанието, което ви поглъща изцяло.

Съзнанието се опитва да вярва във всичко, което изглежда правилно, свещено и подходящо. Може да се имате за светци, аватари или добродетелни хора. Каквото съзнанието се опитва да създаде, да идолизира, да обожестви и защитава се случва на повърхността. Дълбоко долу, далеч под повърхността има велико Съзнание, Съзнанието на Познанието, Съзнание създадено от Бог.

Бог разбира се ви е дал възможност да мислите, което е чудесно изобретение. Светът обаче, въпреки всичките обърквания и грешки, въпреки цялото му отчаяние и тревоги, е изпълнил съзнанието и мислите ви, а оттук и вашето поведение, вашите възприятия и становища.

Великото Съзнание във вас наречено Знание може, ако го последвате и разпознаете също да промени вашето мислене, поведение, вярвания и възприятия. Това е много по-различно въздействие.

Това е голям проблем за хора, които се смятат за духовни, за духовно развити, за духовно обновени, за духовно образовани. Те все още се опитват да следват света и нещо дълбоко, което е много по-мистериозно в тях. Те между другото го наричат Божия Воля. Те го смятат за изречено от техния велик учител или светия. Те може и да го назовават Свещен Дух.

Както и да го наричат, то е отвъд определенията на съзнанието, защото Знанието дълбоко във вас, е Съзнанието, което Бог е създал. Съзнанието, което е създадено от света не може да осъзнае това. То не може да го разбере. То може само да отстъпи и да го следва.

Знанието е мистериозно. То не функционира съгласно наредбите на света и не се влияе от никакви намеси и рационалности. Накрая то ще разкрие себе си като перфектния водач, но в дългия процес на възстановяване на връзката ви със Знанието, то ще изглежда мистериозно и необяснимо. Вие много често ще се съмнявате в него. Ще има моменти, в които няма да го желаете. То ще изглежда досадно и проблематично за вас. В други случаи ще го оцените като най-ценното нещо във вас, най-скъпоценния дар от Създателя, най-ценния ви актив.

Духовното ви развитие възстановява връзката ви със Знанието и позволява тя да стане център и истински водач в живота ви. Както виждате няма значение от религиозната ви принадлежност, няма значение от духовната ви практика, защото истината на Знанието е във вас. Това е велика истина идваща от Бог.

Не можете да промените тази истина. Не можете да я пригодите към вашите нужди или към това, което мислите, че трябва да сторите, към това, което мислите, че трябва да бъдете или да имате. Колкото повече се опитвате да я промените, толкова повече тя ви се изплъзва и става недостижима за вас.

Знанието във вас е наясно защо сте тук. То знае кого трябва да срещнете в живота си. То знае къде се опитвате да отидете и къде наистина трябва да отидете. То не се колебае. То не е нерешително. То наподобява голям магнит, който ви тегли в дадена посока.

Не можете да разберете положението, в което се намирате в този момент от мястото в което сте. ”Какво е това привличане? Какво е това теглене? Защо чувствам, че трябва да правя това? Защо трябва да отида на друго място? Защо не мога да се посветя на тази ситуация? Защо да стоя сам, когато мога да бъда с тези хора? Защо трябва да се съгласявам с дадена възможност и да не се съгласявам с друга?”

Наистина няма добро обяснение за това, въпреки че ще опитате да дадете такова и това е разбираемо. Бедният ум ще направи всичко възможно да разбере каква е тази велика сила, след като веднъж я е разпознал. Вашият интелект трябва да отстъпи пред силата на Духа, който Бог е създал за вас и във вас.

Бог знае защо сте тук, какво трябва да сторите, кого да срещнете и трудностите, които ви съпътстват на света. Затова Бог ви е дал перфектна Интелигентност да ви води – нещо отвъд интелекта ви; отвъд определенията; отвъд границите и ограниченията на религията, културата и философията; нещо, което не може да бъде корумпирано или използувано за лична полза и облага.

Не можете да използувате Знанието, за да вземете това, което искате. Можете само да го следвате с разбиране, че то ще ви отведе където трябва да бъдете и ще ви предпази от тези неща, които могат да обземат и доминират живота ви.

Когато наистина разберете това, когато достигнете достъчно високо място в планината откъдето да видите цената на това, вие ще разберете, че това е най-големия дар, който Бог може да ви даде.

Ако Бог ви даде каквото пожелаете, вашите пристрастявания ще станат по-дълбоки; объркването ви ще се задълбочи; вие ще бъдете прекрепени към неща, които не отразяват великата ви цел и същност; вие ще се отдадете на неща без значение и бъдеще; вие ще се отдадете на изизкванията и очакванията на другите; вие ще се предадете на лудостта на света и на всичките му гонитби и конфликти.

Любящият Творец не би сторил това за вас. Точно както любящ родител не би дал на детето си всяко нещо, с което то желае да играе – остри предмети, опасни оръжия или рисковани ситуации.

Вие сте като деца на света, както виждате. Вие желаете неща, които не са полезни за вас. Вие се страхувате от неща, които наистина могат да ви помогнат. Вие мислите, че разбирате кои сте и какво правите, но има голяма несигурност под всичко това. Вие сте подтиквани от очакванията на другите. Вие сте ръководени от вашата култура и религия. Вие сте роби на други сили и това е неизбежно, ако Знанието във вас не може да бъде изживяно и преоткрито.

Може да кажете, че Знанието, тази дълбока Интелигентност е съзнание, което сте имали преди да дойдете на света и е спомен за тези, които са ви пратили на света, че е разбиране, което ви е дадено да донесете на този свят. Това е много по-различно от вашето мислене, от вашите вярвания, философии и идеи. Това е напълно нова реалност, за която Ние говорим тук.

Да, вие ще се опитате да разберете. Да, вие ще се опитате да концептуализирате. Да, вие ще се опитате да го поставите в сегашните ви вярвания и поведения. Но вие знаете, че то няма да се вмести там, защото има своя собствена реалност. Не можете да промените Бог в нещо, което искате. Не можете да промените това, което Бог е поставил във вас в нещо, което искате или мислите, че трябва да имате.

Сега великата истина ви разкрива неща, които са важни за вашето разбиране. Тя разкрива, че сте дошли на света в това време със специална цел. Има и неща, които трябва да разберете за това време, в което сте дошли – неща, които още не са напълно разбрани дори от най-интелигентните и прозорливи хора във вашите култури.

В това време човечеството се изправя пред двете си най-големи предизвикателства, с които някога се е срещало. То ще се изправи срещу предизвикателствата на Великите Вълни на промяната – наближаващите Велики Вълни на промяната, които връхлитат човешкото семейство: унищожение на околната среда; промяна на климата и времето; прекалено изразходване на природните ресурси, които драстично намаляват на света; риска за човечеството от намаляване на производството на храна и нарастване на социалното недоволство. Разрушаването на икономиките ви, на вашите вярвания, на вашите предположения, на начина ви на живот ще бъде толкова значимо и глобално и ще афектира някои хора повече от други, но всички ще бъдат засегнати.

Тези Велики Вълни на промяната са задействани. Някои от тях не могат да бъдат променени и трябва да се пригодите към различните обстоятелства. Много хора разбира се няма да се пригодят. Те ще се борят. Те ще страдат. И тези личности, групи и народи ще бъдат изкушени да воюват за оставащите природни ресурси. Второто голямо предизвикателство за човечеството е срещите му с живота отвъд света след като се намира на прага на космоса. Светът сега е примамлив за други раси. Хората са изградили инфраструктура, която други раси могат да използуват за себе си. Човечеството също така унищожава природната среда, среда, която е високо ценена от тези, които желаят тези ресурси за себе си. Вие сте месните обитатели на този свят. Това е вашата родна планета, която рискувате да предадете на външни сили съревноващи се помежду си.

Тези две големи сили – Великите Вълни на промяната и срещите ви с Великата Общност на интелигентния живот, която включва осъществяващата се на света Интервенция в това време от тези раси, които желаят да използуват човечеството за своя полза – тези два големи феномена са свързани помежду си. Това ви очаква в бъдеще и то ви се разкрива дори сега.

Хората едва започват да осъзнават Великите Вълни на промяната и много от тях все още отхвърлят това или са напълно невежи в това отношение. Срещите ви с Великата Общност и реалността на Интервенцията във вашия свят са познати само на много малко хора по света.

Бог няма да ви остави без подготовка за тези големи събития, всяко едно от които има потенциала да унищожи човешката цивилизация, да промени съдбата, бъдещето и живота на всяка личност на света.

Великата истина ви казва, че сте дошли да живеете в свят преминаващ през тези огромни предизвикателства. Без значение дали целта ви е да се отнасяте с това директно или не, те ще създадат обстановката, в която живеете. Те ще променят обстоятелствата на живота ви. Те ще повикат Знанието във вас да се покаже.

Те – с цялата си притегателност, с голямата заплаха, която носят за човешката независимост и свобода на този свят – ще бъдат ли също така зов за вас, зов, който да ви събуди от мечтите на самозаблудата и самозадоволяването, да ви събуди от нещата, които не ви дават възможност да отговорите на великата реалност във вашия свят.

Вие още не разбирате, че тези две най-големи предизвикателства, с които се е сблъсквало човечеството досега, са единствените неща, които могат да извадят от вас великата цел довела ви тук и да предизвикат драматична промяна във вас от личност ръководена от социалните условия, в личност водена от светлината на Знанието.

Голямата истина на вашето време е, че ще срещнете Великите Вълни на промяната и реалността на Великата Общност – Великата Общност, която представлява интелигентния живот във вселената и това, което вие като присъединяваща се раса трябва да срещнете и да се учите да разбирате. Това е реалност, която никога досега не е давана по този начин на света.

Изглежда, че имате предимство във вашия свят, въпреки че сте били небрежни негови пазители. В действителност обаче, вие сте слаба и разделена раса във Великата Общност и това ви прави изключително уязвими.

Вие унищожавате възможността да бъдете самозадоволяващи се в бъдещето, което ви прави много уязвими във вселената. Вие сте суеверни и горди, и не разбирате истинското значение на чуждото присъствие на света. Вие си мислите, че то е тук, за да ви задоволи, да ви спаси или да ви признае и не сте в състояние да видите, че то е съревновение напълно естествено за реалността на природата във физическата действителност.

Само Бог може да ви подготви за тези два велики феномена. Вие не бихте могли да знаете какво да сторите. Може да имате идеи или неща, които ви ангажират, но няма да знаете как да се подготвите. Вие не знаете за какво се готвите. И ако можехте да разберете истинската ситуация, щяхте да бъдете превзети, обезсърчени, капитулирали и отчаяни.

Без Знание, което да ви напъства и води през незнайното и несигурно бъдеще, което ви очаква, вие или ще избягате и ще се опитате да се укриете, или ще се борите и ще се превърнете в разрушителна сила на света, или ще паднете и ще се предадете на отчаянието. Затова Новото Съобщение от Бог е на света в тези велики времена, в този голям праг за човечеството. Последиците от разрушавенето на света, от неговото неразумно използуване и последиците от неговата еволюция, което ще го отведе във Великата Общност – само Бог може да ви подготви за тези неща. Затова е и Новото Съобщение на света.

Всичко това, което Създателят на живота е дал на човечеството до сега и което е било отчасти приложено и прието, не е достатъчно и не може да ви подготви за Великите Вълни на промяната и за реалността на Великата Общност.

Тези две големи събития вероятно не изглеждат свързани със сегашните ви мисли, планове и идеи, но това е защото мислите, плановете и идеите ви нямат корени в реалността. За да живеете в този свят, вие трябва да се научите да живеете на момента и да се готвите за бъдещето. Това изизква от вас да оцелявате и просперирате в тези условия – в свят на конфликти, в свят на промени, в свят на последици.

Голямата ви цел вероятно ще бъде свързана със служба на нуждите на един или двама човека или на специфични неща във вашата среда, но те ще бъдат повлияни от тези два феномена.

Следователно великата истина разкрива, че за да разберете себе си, вие трябва да разберете великите събития на вашето време. За да разберете себе си, вие трябва да имате тази велика перспектива или няма да разпознаете контекста, в който Знанието във вас може да се покаже, докаже и демонстрира своята връзка и значение за вас.

Бог знае, че вие не сте готови. Бог знае, че вие сте прекалено ангажирани. Вие сте обсебени от други неща. Вие откликвате на незначителни, а не на важни проблеми. Бог знае, че не сте свободни да следвате къде ще ви отведе Знанието и какво ще изизква то от вас. Бог знае какво приближава на хоризонта.

Вие не можете да го предотвратите. Бягството и опита ви да се скриете само ще ви направи по-уязвими. Ако се преструвате, че това не съществува във вашия живот, то ще направи живота ви по-уязвим и невъзможен да отговори. Ако се съпротивлявате и спорите срещу Откровението само ще покажете слабостта и нерешителността си. Да продължавате да бъдете с това, с което желаете означава, да останете малки, слаби и безпомощни. Това може и да е работело до някаква степен в миналото, но няма да бъде достатъчно сега.

Великите Вълни на промяната наближават. Те вече плискат вашите брегове. Те унищожават посевите ви. Те влияят на хората по света. Те намаляват сигурността ви.

Съществува и Голям Мрак на света. Съществува външно присъствие тук, което е опасно за човечеството, присъствие, което представлява себе си като доброжелателно, но всъщност има мрачни и съдбовни намерения към човечеството.

Знанието във вас знае за тези неща. То ще им отговори. То ще отговори на всички неща в живота ви, които могат да ви доближат до великата цел, за която сте тук. Нуждата на вашата душа е много по-дълбока от всички ваши психологични и емоционални нужди и тя е да осъществите целта, за която сте дошли. Когато си осигурите вода, храна и подслон, това е фокуса в живота ви.

Много хора по света днес не могат да имат този фокус, защото не са си осигурили основните неща в живота. Но за тези, които са го осъществили, това е техния зов. Тяхната цел тук е служба.

Това е голямата истина за вашия живот. Без значение от позицията, която заемате, тя остава истината на вашия живот. Без значение как се отнасяте със света – дали го мразите, дали го отхвърляте или изпитвате гняв към него – тези две велики събития се случват и ще определят вашето бъдеще.

Как ще отговори човечеството, степента до която то ще се обедини да отговори, доколко човечеството ще прекрати безкрайните конфликти, ще се подготви, ще стабилизира света и ще се готви за своето бъдеще във Великата Общност като свободна и самоопределяща се раса – това представлява голям шанс за хората да се обединят за своето собствено бъдеще, да се обединят пред тази нужда, да се обединят, защото няма друга по-добра алтернатива за тях.

Ако народите и хората не се обединят разбирайки тази истина, те ще бъдат принудени да го сторят в съдбовни обстоятелства. И ако се провалят, те ще бъдат покорени и унищожени.

Вие може да чувствате безпокойство за бъдещето. Вие може да наблюдавате света със загриженост. Възможно е да не сте сигурни за това, какво ще се случи във вашия живот и какво трябва да сторите.

Ако вашето изживяване е наистина такова, това е много важно както виждате. Съществуват знаци във вас и от света, които ви предупреждават да бъдете внимателни, да бъдете наблюдателни, да фокусирате вниманието си, да се отърсите от други влияния и да се концентрирате върху живота, върху връзките си и върху възможността да се подготвите за бъдещето, което няма да бъде като миналото.

Ако можете да отговорите подобаващо и навреме, вие ще разберете, че нямате отговор, че може би имате частични решения за дадени неща, но нямате отговор, че отговорът трябва да дойде от великата сила в живота ви, велика сила, която Бог ви е дал, велика сила, която е във вас дори сега.
Ако можете да чуете тези думи, те ще ви дадат ясна картина за вашия живот – дълбоко разбиране за това къде сте; промяната, която трябва да донесете; как трябва да се префокусирате; как да се отнасяте с ангажиментите в живота ви, с вашите връзки, със сигурността на семейството ви, с вашата култура и с големите проблеми, които изникват пред човечеството.

Всички тези проблеми са нормални в природата – разрушението на вашата живото-поддържаща екологична система тук на Земята и начина ви на действие със съревнованието отвъд света. Това е напълно естествено както виждате. Всичко това е част от природата. То е част от живота. Ако разбирате природата ще видите, че съревнованието е част от природата. И ще видите, че ако изразходвате прекалено много и злоупотребявате с околната среда на вашата планета, тя няма да може да ви изхранва в бъдещето.

Има много решения, някои технологични, други не. Но трябва да има голяма промяна в сърцата; голяма промяна във фокуса; голяма надежда в човешкия дух; голямо обединение на хората изправящи се пред заплахи, опасности и съдба.

Затова е Новото Съобщение от Бог на света, защото е нужно предупреждение, благословия и подготовка. Бог няма да изостави хората, докато падат в жертва на собственото си поведение и интервенцията на други. Бог обаче може да говори само на това, което е създал във вас и само това, което Бог е създал във вас може да отговори на това, което Бог желае за Човечеството.

Божията Воля за човечеството е стабилизиране на света и баланс в неговото използуване. Божията Воля е също да се присъедините към Великата Общност на интелигентния живот като свободна и самоопределяща се раса.

Вие обаче виждате, че това което Бог желае и това, което хората искат, са две различни неща. Затова живеете в Разделението, защото желаете неща за вас, които Бог не е предвидил. Затова сте в конфликт и това е източникът на всичките ви конфликти. Затова нуждите на душата ви остават неудовлетворени. Затова виждате света по този начин. Божията Воля трябва сега да се съревновава с други намерения и това създава реалността на живота във физичестката действителност.

Не си мислете, че резултата само представлява Божията Воля, защото той ще се определи от това дали Божията Воля може да бъде изживяна, проявена и упражнена или не. Ако човечеството се провали, това ще бъде негов личен провал. Ако успее, това ще е резултат от собствените му сили и от силата, която Бог е поставил във всяка личност, големия дар, който Бог е дал на борещото се човечество.

Вероятно ще кажете,”Ами религията? Голямата истина не е ли част от това, на което учи религията?” Това, на което учи религията до голяма степен е това, което човечеството изпълнява. Въпреки че всяка ралигия е създадена с чисто съобщение и чисто намерение, всички религии са се провалили и са плячка на човешката манипулация; на манипулация от страна на правителства и държави; на присвояване от себични и заблудени личности. Това, което е чисто остава чисто в тях, но е трудно да бъде открито. Затова е нужно Ново Съобщение и то трябва да бъде разбрано и представено в чиста форма.

Човечеството няма векове да се пригоди или да отхвърли Новото Откровение. Вие нямате това време. Бъдещето на човечеството ще се реши в следващите десетилетия. Нямате време.

Със сърцето си вие знаете, че това е истина и е част от вашето безпокойство, че времето е критично – време, в което да разберете великата си цел и зов на света; да поемете Стъпките към Знанието; да учите да различавате Знанието от всички други сили във вашето съзнание, всички влияния в живота ви; да позволите на Знанието да ви води; да позволите на Знанието да се прояви чрез вас; да позволите живота ви да бъде реорганизиран в светлината на Знанието, която Бог ви е дал.
Това не е само за ваше лично изкупление. Това представлява истинско обещание и сила за човечеството. Това представлява вашия дар, дар на вашия живот и принос, докато човечеството се намира пред този голям праг.

За да можете да разберете, че има велика истина, вие трябва да разберете, че тя съществува отвъд вашите идеи и концепции, отвъд страховете и предпочитанията ви. Как това ще бъде разбрано, как ще бъде проявено зависи от вас, от другите и от ситуацията, в която се намирате. Истината обаче остава постоянна и неуязвима.

Като се приближавате към нея, вашия живот ще стане целенасочен и еднороден, значим и насочен. Ако се отклоните от нея, вие ще бъдете объркани и разстроени, незначителни и изпълнени със затруднения.

Бог е Голямо Привличане и това, което Бог е поставил във вас ви дава възможност да отговорите на Голямото Привличане от Бог. То е като домашно приспособление, което ви води в дадена посока; което стимулира дадени дейности и проявления; което ви води да отдадете живота си тук, а не там, да бъдете с тези хора, а не с онези; да откликнете на този проблем, а не на онзи.

Вие не се завръщате само при Бог. Вие сте тук, за да допринасяте на света и това е, което ви изкупва. По този начин възстановявате това, което Бог ви е дал и това, което наистина представлявате.

Защо да напускате света, когато толкова много работа е извършена, за да дойдете тук – да ви подготвят, да ви направляват, дори когато не слушате – ако не осигурите истинска служба за човечеството и за целия живот в този свят?

Има велика истина за вашия живот. Има велика истина за света. Има велика истина за връзките ви със света. Има велика истина за човешката съдба. Има велика истина за успеха и поражението. Има велика истина за вселената. Има Ново Откровение от Бог за света, за да подсети човечеството за голямата истина и да му даде връзка с това време и с идните времена.

Имайте надежда, защото има Ново Откровение на света. Има потвърждение за реалността на човешкия дух, цел и съдба. Бъдете сигурни, че загрижеността ви за бъдещето е нормална и нарастващата ви нужда да откриете вашето място и цел е автентична и трябва да бъде почетена.

Бъдете окуражени от великите Духовни Сили в служба на света и от Интелигентността във вас, която Бог е поставил, която не може да бъде корумпирана и която вие едва започвате да откривате.