Подготовка за Велика Роля на Света


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 6 май, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Всички са пратени на света за по-голяма цел, цел по-голяма от техните намерения, цели и амбиции. Тази цел е свързана с целта на другите, със състоянието на техните култури, общества и с целия свят.

Ако тази цел може да бъде истински разбрана с времето, вие ще установите, че тя е в хармония с големите цели на всеки друг. И въпреки че високата ви цел може да бъде специфична и свързана със специфични хора и ситуации, тази роля е в унисон с голямата цел на всички.

Разкриването на тази висока цел обаче, не е интелектуален стремеж. Това не е пъзел, който да наредите. Това не е идеология, която подсилвате и рамкирате. Ако не друго, това е отпадане на вярвания и предположения, отпадане на лъжливи цели и безцелни амбиции. Вашата цел е вече тук, чакаща да бъде открита, но е затъмнена и обвързана с толкова много различни неща.

Ето затова тя не е интелектуален стремеж. Затова трябва да практикувате Великите Упражнения на Новото Божие Откровение. Те са съдадени, за да ви помогнат да стигнете до тази голяма реализация, да внесете баланс и хармония в живота си, и да бъдат прекратени безкрайните конфликти и недоволства, които ви преследват, объркват и ви държат в разсеяно състояние.

Вашите дарове са за другите, което значи, че не можете да ги извадите от вас и те се показват само чрез истинското ви включване с другите. Това не става изведнъж, защото откритието не се случва изведнъж. Това не е да имате голяма реализация и след това всичко да бъде ясно. Не така се случва на практика.

Вашата цел ще разкрие вашата роля, роля в съюз с другите, роля в съюз с дадени нужди на света и вие сте създадени да присъствате и да се справяте с тях. Това не е роля, която измисляте за себе си, която се базира на някакви духовни идеи измислени от вас.

Хората разбира се правят това. Те искат да бъдат просветлени учители, аватари, духовни принцове и принцеси, пророци. Но вие не можете да създадете тези роли. Те се дават от Високи Сили и вие трябва да работите много усилено, за да ги приемете и да функционирате с тях успешно и ползотворно.

Хората искат да използват всичките си нормални нагласи и убеждения, за да постигнат по-висока цел и по-висока роля в живота. Но всички тези подходи, предположения и мисловни навици трябва да бъдат пробити, ако искате да направите истинско откритие и да сте готови да приемете по-голяма роля и по-голяма отговорност, които вървят заедно с него.

Затова трябва да следвате подготовка, която не е ваше изобретение. Затова не трябва да изграждате разбиране базиращо се върху смесица от различни идеи, които сте взели от тази или онази традиция, еклектичен подход, защото всичко това се основава на предпочитания и предположения. Вие трябва да следвате пътя, който има мощта да промени тези неща, които ви държат където сте, които ви мамят и задържат.

Само Бог знае истинската ви роля. Само тези, които са пратени да наблюдават вашето развитие знаят защо наистина сте тук. Затова трябва да имате голяма вяра, смирение и увереност да се готвите за нещо, което още не разбирате и не можете да си представите.

Вие не познавате дълбоката си природа. Вие още не разбирате истинския си облик. Вие още не познавате големия си потенциал и възможности, които трябва да развивате постепенно, внимателно и продуктивно с течение на времето.

Докато преминавате през ежедневните си дейности във вашия живот и решавате проблемите, които възникват, страха и безпокойството, които ви съпътстват винаги, има голям процес, който ви води напред независимо от трудностите и неразбиранията, които изпитвате.

Вие не изучавате този процес във вашите университети. Това не е процес, за който четете в книгите и мислите, че го разбирате. Да, има прозрения, които са от помощ и ви помагат в подготовката. Да, има голяма мъдрост, която се споделя в думите. Но пътешествието и подготовката са напълно мистериозни, защото функционират отвъд реалността и обсега на интелекта.

Това е вашата роля и когато започнете да я забелязвате отдалеч, тя ви казва какво трябва да сте, какво да правите и какво да имате на този свят, за да приемете тази мантия на по-голяма отговорност.

Вие разпределяте вашия курс в зависимост от ролята, която най-накрая се показва след много завои и неравности по пътя. След множество грешни предположения, грешни опити и грешни заключения, вие започвате да разбирате, че има роля за вас. Това обикновено се показва, когато сте около хора, които са предназначени да бъдат част от това и могат да ви насочат в правилната посока. Сами и изолирани, вие изобщо няма да я забележите или ще го направите не достатъчно ясно, за да бъде тя част от компаса, с който да определите вашата посока.

След това винаги има опасност вашата роля да се промени, защото обстоятелствата са променени и другите хора, които е трябвало да се включат са се провалили и не могат да осъществят това свещенно пътешествие. Така, докато целта ви е определена, нейното проявление не е и обстоятелствата, в които може да се покаже, могат драматично да се променят пред лицето на други събития.

Това не е единично пътешествие. То не перфекционизира вашето Отлъчване. То не е, за да се просветлите. Това е налудничаво. Това е подготовка за по-голямо участие в живота, в съюз с други личности. Молете се да не се провалят в пътешествието, което трябва да осъществите заедно.

Това е План, измислен от Създателят. Това е план за обединение на тези, които могат да бъдат обединени и за отделянето на тези, които трябва да са отделени, за включването на тези, които трябва да бъдат включени и за създаването на процес, в който могат да бъдат реализирани по-голяма мъдрост и яснота.

Хората обаче взимат различни решения. Те отговарят от тяхното състояние и разпореждане. Те могат да пропуснат знаците. Те могат да изтълкуват погрешно ангажимента. Те могат да се отклонят от курса във всеки момент и да стоят извън него до края на живота си. Грешките са значителни. Затова Ние говорим за възможностите и вероятностите.

Хората могат да се провалят. Те могат да унищожат своите мотивации. Те могат да влошат физическото и психичестото си здраве. Те могат да отдадат живота си за други неща, което често се случва, както и да не могат да се подготвят за това включване и напълно да го пропуснат.

Затова изучаването на Новото Откровение е толкова важно. За да сторите това, вие трябва да изграждате вяра, самочувствие и увереност в силата на Знанието – дълбоката Интелигентност във вас, която ви насочва и ви задържа, когато това е необходимо.

Хората желаят много неща. Те вярват в много неща. Хората имат предварително изградени представи. Те имат фиксирани вярвания. Те правят големи инвестиции в живота си, които могат да бъдат оборени и преразгледани.

Във всяка личност има желание за съюз и за Разделение, защото имате две съзнания в себе си. Вие притежавате социално съзнание, което е напълно инвестирано в опити да бъде здраво и успешно като личност – вместо безплодни цели. Вие имате и дълбоко Съзнание на Знанието във вас, което държи за вас голямата ви цел и е напълно отдадено на нейното откритие и проявление.

Затова изучаването и следването на Знанието е важно. Тук изборът е основен, но в началото изходът може да бъде труден за разпознаване, защото вие сте свикнали да следвате социалното си съзнание и съзнанието на другите, да сте роби на вашите вярвания и предположения, на вашите желания и страхове. Трябва да се освободите от нещата, които представляват великото изкупление осигурено от Новото Откровение от Бог.

Вие обаче все пак трябва да положите усилия и труд. Вие трябва да осъществите пътешествието. Вие трябва да се включите в дълбоката оценка на живота си, за да разберете кое е истинско и кое не е, кое е необходимо и кое не е, кое може да продължи напред и кое не.

Затова, когато представяме Откровението, Ние винаги трябва да внимаваме за чести грешки и предположения, които хората ще извършат. Пътят е определен, но и много особен. Той тъче конец през дълбоката джунгла и вие трябва да сте в състояние да различите пътя и да знаете как да се справите с препятствията, възникващи във вас и около вас. Пътят е специфичен за вас. Затова не можете да следвате предположения и концепции, които се споделят от широките маси, защото когато продължите, те няма да са ви от полза.

Да приемете по-голяма роля в живота е феноменална и мистериозна трансформация. Тя представлява успех, който е несравним с нищо друго. На практика всякакъв друг успех бледнее в сравнение с това. Оттук се появяват вашите велики хуманисти, вашите велики творци, вашите велики учени, вашите велики художници, вашите велики лидери, вашите велики сътрудници, по-често от много смирени начала.
Следователно не се дисквалифицирайте. Вие не се познавате достатъчно, за да правите това. Не си мислите, че разбирате, защото още не разбирате. Не си представяйте, че приемате забележителна и значима роля, защото това не се случва често. Не си мислете, че сте много глупави, наивни или слаби, за да поемете това пътешествие, защото не познавате източника на вашата сила.

Пътят ще ви се разкрие, ако държите отворено и ясно съзнанието си, което е голямо предизвикателство и е част от подготовката и развитието, които трябва да осъществите, за да приемете по-велик живот и по-голяма цел.

Не се притеснявайте за вашите приятели или за другите хора. Вие не определяте съдбата им, великата им съдба. Не се опитвайте да ги вземете с вас, защото те вероятно не са готови и техния път се различава от вашия. Можете да обичате хората силно, но не можете да се придържате близо до тях, ако искате да сте извор на свобода и истина в живота ви.

Слушайки Нашите слова, вие ще започнете да виждате някои предизвикателства пред вас, колко по-различно е това от начина, по който мислите и действате и колко сила и решителност трябва да имате за това, за което сте повикани.

Някои мислят, че ролите са измислени, като ролята, която играете или филмова роля, или само театрална роля. Но Ние не говорим за това тук. Ние говорим за вашата съдба на света. Ние ви говорим за това, което сте приели, преди да дойдете на света. Ние говорим за това, което само Знанието във вас наистина разбира. То ще ви води, но вие трябва да се учите да разбирате и да го следвате, без наистина да знаете пътешествието или крайния резултат.

Дори да виждате вашата роля, когато стигнете там, тя ще бъде различна. Тя ще се промени. Обстоятелствата ще са променени. Защото има много фактори и сили, които влияят. Не е само това, което сте вие и което носите в пътешествието си. Това е състоянието на света. Това е успеха или провала на тези, които са определени да вземат участие с вас. Това са всички неща, които могат да се случат по пътя.

Светът е изпълнен с опасности. Въпреки че е красив и омагьосващ, той е опасен. Той е опасен физически. Той е опасен психологически. Следователно с времето, вие ставате внимателни и наблюдателни. Вие сдържате думите си. Вие не следвате тълпата. Вие се сдържате, за да знаете и виждате. Вие се усамотявате от света за известно време, опитвайки се да откриете вашата посока, да я поддържате и подкрепяте.

Вашите приятели се сменят, вашите спътници се сменят, вашите приоритети се променят, вашата ценностна система се променя – естествено, така и трябва и вие ставате дори по-откровени със себе си, и животът ви става по-автентичен, и вътрешно насочван.
Началните ученици винаги мислят, че са пред прага на големи открития. Междинните ученици разбират, че трябва да направят следващата стъпка.

Много трудно е за началния ученик да разбере тази голяма промяна в поведението и подхода, но това е част от подготовката, много съществена част от нея. Това е трансформация от това да сте ръководени от вашите мисли, от мислите на вашата култура, религия и общество, до това да сте направлявани от силата и присъствието на Знанието.

Тук все още имате мисли и чувства, желания и страхове, но всички те са уравновесени от силата на Знанието. И вие може ясно да ги различите, защото разбирате, че това което сте, не е вашето съзнание. Това е велико откритие, което ще направите, ако продължите да катерите високата планина и можете да видите света – светът, който не сте били в състояние да виждате преди – и взаимовръзката на всички неща, които не сте могли да видите преди, когато сте били в равнината и гората долу в ниското.

Пътешествието изизква много предпазни мерки и напомняния. И понеже не може всички да сте около Месията и той не може да бъде с вас през цялото време, Ние ви даваме да разгледате тази мъдрост, като постоянно напомняне за вас.

Пътешествието е направлявано от Великите Сили. Това ви обединява отново с вашия Източник и с тези, които са ви пратили на света. То не ви обединява с всички хора, а с тези, с които да осъществите по-голяма цел.

Вашите мисли ще се променят. Вашите вярвания ще се променят. Вашите предположения ще се променят. Вашите възприятия ще станат по-прецизни и по-далечни. Интуицията ви ще расте. Ще станете много по-дискретни, защото ще разберете, че всичко, което казвате е важно и няма да искате да се посветите ненужно на хора и ситуации, които не могат да ви подкрепят в това голямо пътешествие, което представлява истинския зов в живота ви.

Някои хора ще ви разстройват, объркват, разочароват. Вие ще искате да ги вземете с вас, но те може да не са готови за това. Вие ще искате да ви разбират, но те няма да ви разбират. Вие не искате да поемете на това пътешествие сами, но трябва да стигнете горе в планината с вашите собствени усилия.

Ще спечелите нови връзки в тази планина, много по-значими, по-почтени и по-обещаващи връзки. Но не може да чакате другите на дъното да дойдат с вас. Трябва да тръгнете и да започнете Стъпките към Знанието.

Отначало ще бъде отчайващо да разберете колко малко хора, които сте мислили, че познавате, наистина не ви познават и не могат да поемат това пътешествие с вас. Те дори не могат да го оценят. Те мислят за вас като за брат, сестра, приятел, син или дъщеря. Те не виждат, че сте по-голяма личност, с по-голяма съдба.

Вие ще се опитате да споделите Откровението с другите и ще откриете празни лица или хора, които казват че разбират, но още не могат да го получат. Това ще бъде шокиращо за вас. Може да се почувствате много самотни. Това обаче не значи, че зовът не е истински и че вие нямате по-голяма съдба.

Нека тази съдба бъде неопределена. Тя няма да бъде грандиозна. Само в редки случаи хората ще спечелят внимание от заобикалящия ги свят, защото това носи голямо нещастие.

Великите Сили са тук, за да ви подготвят и предпазят, за да може това, което е истинско и реално във вас да се покаже и да стане силно на света. Но в началото това е деликатен малък изстрел в земята, неспособен да устои на суровите сили на света. Затова трябва да бъде обгрижван, наглеждан и предпазван. Не може другите да го тъпчат със своето невежество, със своята глупост и с липсата на искреност. Пазете бижуто в сърцето си. Не го изхвърляйте на улицата.

Вие още не знаете какво трябва да отдадете тук. Вие се готвите. Вие практикувате. Животът ви се движи. Животът ви се променя. Колко благословено е това. Защото в предишния ви живот нямаше надежда за осъществяване и успех. Независимо дали ще спечелите богатство или не, независимо дали ще спечелите любов или не, вашата душа остава неосъществена. И с течение на времето ще се спусне голяма пустота.

Вие сте спасени от смъртоносната скука. Вие сте спасени за по-висока цел. Истинската ви връзка с Източника на вашия живот и с големи личности на света е била подготвена, но вие имате да извървите дълъг път. Това е пътешествие с много стъпки и вие трябва да ги извървите.

Когато напреднете, вашата роля ще се появява само от време на време. Това е важно, защото вие ще разбирате разликата между нея и това къде сте днес, както и разликата между нея и къде сте били, когато сте започнали. И вие ще използувате това, за да начертаете курса и да измерите вашия прогрес, защото можете да видите, че тази роля изизква голяма сила и много други умения, които не сте развили напълно.

Тук честността става важна контролна точка за вас – не само честността от това как се чувствате или че може да споделите с другите своите проблеми, а дълбоката честност на нивото на Знанието. Защото можете да почувствате Знанието във вас, дълбоко под повърхността на съзнанието. То ще ви каже, ако трябва да спрете или да промените курса. И ако то е безмълвно, вие трябва да продължите. Може да донесете своите планове, желания и предпочитания до Знанието. Ако то е безмълвно, това значи, че тези неща не са важни. Вие ще постигнете голямо съзнание, когато продължите и то ще стане вашия барометър. То ще стане вашия компас.

Знанието не разговаря като личния ви ум. То е неподвижна сила, голямо привличане, сила, която ви тегли, тегли само вас. То е изключително интелигентно, защото е свързано със Създателят. То ще ви изведе нагоре в планината, защото е решително и непреклонно. То ще бъде извор на вашата сила, не вашата лична воля или силата на вашите твърдения. То ще ви предпазва да отдадете живота си на хора, места или неща, които не представляват вашата съдба.

Въпреки това Знанието е спокойно. То е тихо. Но то е силно. То няма да отговори на всички ваши въпроси, повечето от които са само проявление на страха и тревогите ви. То няма да ви обяснява всичко, защото знаците в живота ви идват без обяснение. Пътят който следвате, не обяснява нищо.

Когато продължите, съзнанието ви ще стане по-леко. Вие ще откривате радост в обикновените неща. Вие ще изпитвате любов към много хора. Вие ще бъдете състрадателни към всички, които виждате, независимо от техните грешки и дилеми. Умът ви няма да критикува и осъжда. Той ще бъде състрадателен и фокусиран въпреки всичко.

Това е много по-различно състояние от онова, в което се намирате сега, което е хаотично и в по-голямата си част направлявано от възприятия и емоции. Но това по-висше състояние притежава стабилност, която светът не може да разруши, сила, която светът не може да разклати.

То ще ви донесе връзки, които не бихте могли да откриете сами. То ще ви отведе до живота, за който сте създадени. И накрая вие ще откриете, че това, което знаете и искате наистина са едно и също нещо.