Изграждане на Сила и Издръжливост


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 5 април,2010г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Когато достигнете до точката във вашия живот, в която да се замислите сериозно, че може би има по-велика цел да сте тук – разбиране, което естествено ви очаква от много дълго време – когато започнете да мислите за това, вие трябва да разгледате въпроса за силата.

Хората предполагат, че са готови за неща, за които не са готови. Те предполагат, че ако имат възможност и ако са насърчени, биха поели по–важни задачи в живота си. Но истината е, че нямат достатъчно сила и капацитет, и дори големите възможности да се появят, те не могат да ги видят и да ги получат. Те изглеждат прекалено взискателни, прекалено неудобни, прекалено резрушителни за моментните им дейности, прекалено сложни, прекалено объркващи или само прекалено трудни.

Но какво представляват големите възможности освен да се прави нещо от голям магнитут във вашия живот? И това естествено ще изизква от вас повече, отколкото изизкват ежедневните ви дейности. То ще изизква голяма сила, голяма смелост, голямо самочувствие и голяма честност към вас. То ще изизква много неща от вас.

Следователно вие се готвите за голямата ви цел, преди да узнаете каква е тя. Вие се готвите като изграждате качествата, от които ще се нуждаете, уменията и способностите, които ще са ви нужни, за да поемете по-големи действия в живота. В противен случай, вие няма да можете да се издигнете достатъчно за чудесния момент на разпознаването, което ще се случи и в което ще разберете, че по-големите възможности са се появили за вас.

Много хора не разбират, че са пропуснали големи и повратни точки в живота си досега, особено ако са възрастни, само защото не могат да отговорят. Те не могат да посрещнат предизвикателството. Те не могат да променят сегашната си траектория. Те не могат да се освободят от задълженията и ангажиментите. Те не са достътъчно силни. Затова силата е толкова важна.

Ако ви кажем, че трябва да изкачите една висока планина и това изизква умения, Ние не бихме ви пратили да я изкачвате веднага. Вие ще трябва да преминете процес на подготовка. Вие не знаете какво означава да катерите такава планина. Вие не знаете какво е нужно за това. Вие не притежавате мъдрост, за да разберете опасностите и възможностите, които ще изпитвате по пътя. Трябва да учите за тях предварително, преди да започнете нещо наистина толкова голямо.

Голямата ви цел е като изкачване на планина и вие трябва да се подготвите за самото катерене. Трябва да се подготвите като изграждате сила, издръжливост и постоянство. Вие не само трябва да положите усилия, но и да поддържате тези усилия с времето. И ако вземете предвид великата цел в живота ви, това изизква много време. Това е останалата част от вашия живот.

Вие сте започнали да изграждате сила и до някъде сте го правили сами – изграждане на постоянство, изграждане на самодисциплина, изграждане на смелост да посрещате риска, изграждане на смелост за комуникация с хората и за разрешаване на трудностите и дилемите, изграждане на умения за запазване на отговорностите и за изучаване на това как да станете отговорна личност. Всичко това е изграждане на основа за онова, което може да се появи по-късно и което ще се появи, ако се подготвите съзнателно за него.
Тук вашите надежди и драми трябва да са базирани на солидна основа. Трябва да градите способност за по-голяма истина, сила и издръжливост, да носите по-голяма истина на света и да следвате това, което истината ще ви показва – дори да е трудно, дори да бъде нежелано. [Защото] дори най-чудесната възможност съдържа нежелани аспекти и ще изизква изключително усилие, за да бъде устойчива във времето, да бъде завършена и изпълнена. Без значение на сегашните обстоятелства, вие имате възможност да изградите сила и издръжливост, да поддържате, да отстоявате и да увеличите вашите отговорности.

Това разбира се е движение в противоположната посока на тази, в която много хора се движат днес. Те се опитват да избягнат отговорностите. Но какво е да имате по-голяма цел в живота, ако не приемането на много по-големи отговорности? Как ще живеете по-велик живот [с] по-велики действия, по-велика смелост, по-велика сила и по-велика самодисциплина.

Тук вие се отделяте от другите, които се опитват да имат възможно най-голяма полза, с възможно най-малка инвестиция и тръгвате по различен път. Няма да сте напълно сами по този път, но трябва да изоставите много хора, защото те не са достигнали до точката на разпознаване, че е нужно да се готвят за нещо по-велико в живота си.

С известна доза точност, вие можете да кажете, че всичко, което сте вършили досега е подготовка за великата ви цел – изграждане на характер, придобиване на умения, разпознаване на важността от самодисциплина, учене как да комуникирате ефективно с хората и да работите с тях, балансиране на опасностите и на необоснованите тенденции. Всички тези неща могат да бъдат установени през самия живот.

Когато достигнете точката на реализацията, че имате велика цел и че трябва да се подготвите за нея, вие ще можете да погледнете назад в живота си и да видите как дадени умения са били необходими за вас, за да достигнете до началната точка. Тогава ще оцените дългогодишните периоди, през които е трябвало да поддържате и продължавате вашите дейности, дори ако те не са представлявали най-големите ви стремежи. Ще оцените обикновения принос на хората през това време, дори на тези хора, които са изизквали големи неща и са поставили високи стандарти пред вас. Дори хора, с които сте общували трудно – дори те са ви помогнали да изградите основата.

Това разпознаване ще ви даде много различно разбиране за миналото ви и за оценката ви на всеки, който е участвал в живота ви, защото всеки от тях ви е разкрил какво да правите и какво да не правите. Посредством техните препоръки и демонстрации, вие сте видяли всички неща, които трябва да знаете, за да бъдете честни със себе си и да разберете, че сте тук за голяма цел.

В подготовката ви за великата цел, вие ще преминете учебни дейности, ще учите Пътят на Знанието, ще изграждате Четирите Колони на вашия живот и това ще продължи известно време. Ще станете нетърпеливи мислейки си, ”Трябва да има изходна точка от това? Къде е славата? Къде е вдъхновението? Къде е голямото постижение? Аз живея един обикновен живот и върша тези дейности.”

Със сигурност ще имате такива моменти, защото не сте свикнали с изграждане на истинска основа. Вие искате да отдадете минимални усилия и да постигнете максимален резултат. И сега установявате, че необходимите усилия са много по-големи от това, което сте извършили преди и са много по-мистериозни, защото не можете да разберете крайния резултат. Вие дори няма да сте сигурни какво следва.

Ангелското Присъствие трябва да знае дали ще имате куража и издръжливостта да сторите това, което е необходимо. Преди да ви разкрият нещо наистина важно, те искат да видят дали ще продължите усилието, дали можете да бъдете достатъчно отговорни, дали можете да коригирате вашите тенденции и дали можете да бъдете последователни и силни.

Това е важно, защото е голяма трагедия, ако нещо забележително е дадено на някого или на група хора и то пропадне, защото те не могат да го поддържат. Това е индивидуален провал. Това е провал на техните връзки. И това е провал на тези, които са осигурили тази голяма възможност в живота.

Хора, които си определят славни цели, славни мисии, славни определения, си говорят сами. Те не знаят какво вършат. Те живеят във фантазии и ако им се даде нещо истинско, те ще създадат фантазии от него. Те ще го направят по-голямо, отколкото е в момента. Те ще го украсят със своите желания и амбиции. Те ще го оцветят със своите възприятия и вярвания. Те ще го превърнат в нещо друго, докато стане неразпознаваемо. Затова на амбициозните никога не им се дават важни неща, които да вършат, докато не покажат по-голяма преданост, по-голяма преданост към Знанието.

Силата, за която Ние говорим, не е голямо усилие за кратко време, не е да пробягате десет мили или да приключите проект навреме, или да положите голямо усилие в момента дори в услуга на друг. Ние говорим за силата да поемете дълго пътешествие, да преминете дълги периоди, в които не сте сигурни какво вършите, да се изправите срещу собствените си съмнения и съмненията, които имате към мъдростта на вашите действия. Това е силата да носите по-голяма отговорност в живота през дълъг период от време.

Нормално е в този момент да няма голям брой хора, които да притежават такава сила, защото те никога не са я развивали в други дейности на живота си. Те никога не са се грижили за други хора. Може би никога не е трябвало да се грижат за други хора, особено ако са заможни и известни. Те никога не са продължавали работата си за дълги периоди от време, за да постигнат важни цели. Те се отказват, ако почувстват някаква трудност. Те капитулират пред убежденията на техните приятели. Те не могат да отидат надалеч. Това не е, защото нямат вроден талант. Това не е, защото са зли или грешни. Това е само, защото никога не са развили уменията и възможностите да вършат по-големи неща.

Когато някой е позован от Бог да прави нещо по-голямо от това да се поддържат нечии дела с определен успех, има периоди на проба и грешка. Има дълъг период на подготовка, преди истинската цел на усилията да се покаже.

Дори Месията е трябвало да демонстрира своите умения и да продължи много години напред, без да знае изхода, без да разбира ясно на къде са насочени неговите усилия и големите отговорности, които е трябвало да приеме и поддържа.
Хората обаче са нетърпеливи. Те искат отговори веднага и сега. Те искат да знаят резултата и тогава да решат дали да поемат това пътешествие. В живота обаче вие трябва да поемете пътешествието и след това да откриете изхода. Това е истинско пътешествие – а не само романтика, не само някаква фантазия – това е истината на ситуацията. Трябва да имате тази сила, тази смелост, тази вяра, защото тук вярата наистина означава нещо.

Високата цел не е ваше творение. Вие не я създавате въз основа на вашите желания и на собствената ви проницателност. Тя не се случва по вашите правила. Тя не се показва в следствие на вашите желания или нужди. Това е, което я прави велика.

Така че както виждате, вие трябва да се подготвите не само да носите тази голяма цел, но и да разкриете, че имате голяма цел. Вие правите това като първо изграждате Четирите Колони на вашия живот – Колоната на Връзките, Колоната на Работата, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие. Всички те трябва да бъдат достатъчно здрави, за да издържат големия зов в живота ви. Ако не са здрави, зовът може да причини сериозни щети на вас и да създаде възможности за провал на тези, които наблюдават живота ви.

И така както виждате, това е много, много деликатно нещо. Това не е празно нещо. То не е за амбициозните. То не е за любопитните. Нужно е да имате сериозни намерения. Трябва да сте посветени за дълъг период и да развиете тези умения и качества, които наистина представят работата в самото начало.

Много хора твърдят, че са готови, че са силни, о, те са извършили всички тези неща в живота си, но когато се изправят срещу нещо толкова значимо, те скоро отпадат. Те нямат самочувствие. Те не вярват във Великите Сили. Те се ръководят от амбицията и когато открият, че голямата цел не е там, за да служи на техните амбиции, те бързо ще отпаднат.

Трябва да изграждате Четирите Колони на вашия живот, започвайки сега. И след това да учите Пътят на Знанието и да поемете по Стъпките към Знанието, което можете да сторите сега. Тогава започвате дълбока оценка на вашия живот и обстоятелства, на вашите връзки с хора, с места и с дейности във вашия живот, за да видите кое е истинско и трябва да бъде подкрепено и кое не притежава тази сила, тази увереност и тази цел.

Това разбира се изизква обективност и голям кураж. Дори развиването на умения за обективност, е голямо предизвикателство за много хора. Така че тук има предпоставки, които включват неща и които Ние вече споменахме: честност, отговорност, последователност, дълг, прозорливост, физическо и психичеко здраве, истински работни умения и способности, както и честност във връзките ви – всички важни неща, за да живеете добър живот на света, но и основни, за да носите голямата цел, да можете да я поддържате и да я изпълните по начина, по който трябва да бъде осъществена.

Вие работите за нещо велико и оставяте определенията отворени, за да можете да го изпитате когато продължите.

Ако се разкрие истинския резултат на целта им, повечето хора ще се почувстват изключително неадекватни, защото не са готови. Те ще избягат настрана мислейки си, ”Това не е каквото искам от живота си!” Те ще си помислят това, защото не знаят истинските си желания. Те не са откровени със себе си, за да знаят поривите на своите сърца. Те все още преследват мечти, в които са инвестирали толкова много: романтика, богатство, красота, чар, вълнения. Те преследват всички тези неща, които нямат стойност, които са непостоянни и нямат награда в края.

Не се притеснявайте за тях. Те не са ваш проблем, освен ако не сте свързани или нямате брак с някой от тях. Тогава имате проблем. Предизвикателството е пред вас. Вие не можете да се пазарите. Вие не можете да се пазарите с истината и не можете да се пазарите с Бог или с Ангелското Присъствие. Те държат пътя за вас. Вие можете или да поемете по него, или не. Вие можете или да започнете да се готвите, или не. Решението е ваше. Тук няма споразумения, които да се правят. Истината не е компроментирана на този етап, както виждате.

Вие тръгвате, защото трябва и защото Знанието, дълбоката Интелигентност във вас потвърждава, че трябва да продължите. И Знанието, а не силата на вашата воля или силата и убеждението на вашите вярвания е това, на което може да се разчита и е основата, която ще ви поддържа през трудните и несигурни времена, които предстоят.

Светът се изправя пред Великите Вълни на промяната – огромна промяна в климата, големи икономичски катаклизми, големи конфликти и унищожения. Всичко това може да ви разфокусира и да ви изхвърли. Сега вие градите сила не само за голямата си цел, а и за да сте в състояние да издържите трудните времена в бъдещето. Бог ви дава тази мъдрост, за да спаси живота ви, не само по отношение на по-големите ви постижения на света, но и за да поддържате живота си, точка. Вие не разбирате тежестта на това, което наближава света. Дори ако се тревожите за някакви събития, вие пак не разбирате силата на времето.

Знанието ще ви носи напред, защото то притежава безгранична сила и възможност, далеч надхвърлящи това, което можете да постигнете със силата на волята или чрез силата и убедеността на идеите ви. Те са крехки пред големите промени на света и няма да ви преведат през голямата подготовка, която е пред вас и няма да ви дадат истинска смелост, от която се нуждаете, за да продължите, когато другите около вас пропадат или изпадат в отчаяние.

Затова изучавате Стъпките към Знанието като част от подготовката ви, защото трябва да откриете източникът на вашата сила и вдъхновение. Трябва да откриете мъдростта, която Бог е въплатил във вас и която ще ви позволи на преминете трудните времена пред вас и да продължите през вашите собствени трудности и през трудностите на живота около вас.

Трябва да сте много издръжливи, много силни и много състрадателни, за да можете да поемете великото пътешествие в живота. Освен самото оцеляване, това е обещание за изпълнение за вас, защото нищо друго на света няма да ви изпълни. Нито една от наградите, които хората раздават или боготворят, или на които се отдават напълно, няма да задоволи дълбоката нужда на вашата душа. Тук е нужен различен фокус в живота. Желанията и ролите ви не могат само да бъдат обусловени от вашето общество или от вашето семейство и от тяхната ценност, защото има велик зов за вас. Затова Ние ви даваме това обучение като част от вашата подготовка.

Когато разберете, че това е истината в живота ви, вие ще направите важен завой и ще започнете едно различно пътуване на света – различно състояние с нова реализация и нови изизквания.

Въпреки че вероятно ще бъдат несигурни времена за вас, това са времена на голямо обещание. Това е време на голямо вдъхновение за тези, които наблюдават вас и живота ви. Защото вашият успех не е само за вас, а и за тях. Както и за много хора, които ще спечелят от вашите дарове и ще се вдъхновят от вашите действия да поемат по-велика цел и пътешествие.

Разберете това.