Гласът на Откровенията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 14 април, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Гласът, който слушате не е на една личност, а на цялото Ангелско Съсловие, говорейки заедно, в един Глас. Той се предава чрез една личност наистина, но на по-висше ниво индивидуалностите са много по-различни. Много по-различни от тези във вашия свят.

Ето защо, Нашият Глас е толкова уникален, защото е Глас на много. Затова Ние говорим по този начин, защото това е Глас на много.

Хората по света могат да мислят само за индивидуалности. Те питат, „А как се казва този Ангел или това Същество?” Но имената не са важни в този случай, с изключение на тези, които не могат да мислят отвъд границите на собственото си разделение.

По някакъв начин, Нашият Глас е част от Новото Съобщение за вашето съзнание, за да можете да разберете процеса на Откровенията и да участвате в него. Този процес никога преди не е бил истински разкриван, нито на дадена личност, нито на голяма аудитория, нито дори на учени и експерти, теолози и философи. Време е сега хората да научат за тези неща, защото те живеят във времето на Откровенията.

Ние сме Откровенията. Бог не говори, защото Бог е прекалено велик. Следователно, Божията воля е проявена и предадена на Ангелското Присъствие, което наблюдава всички светове където съществува интелигентен живот. Тогава Волята на Създателя е предадена в думи и на езика на съответния свят, на хората в този случай.

Едно нещо Бог не може да бъде и това не е Бог, което е много лично засягащо вашето съществуване. Защото Създанието не може да бъде Създание и вие сте част от Създанието.

Това е загатката и противоречието на вашето съществуване. Вие претендирате да сте нещо което не сте. Но този претекст е причината да сте на света.

Много от Нас са били в светове като вашия. Ние разбираме тези неща. Ето затова, Ние сме перфектните посредници да покажем Волята и Намеренията на Създателя и да донесем тази Воля и Намерения за вас, не само под формата на учение, но и като коментари и приложения – разяснявайки значението на тези неща, как те могат да се почувстват и изживеят и да се приложат във вашия живот, както и променящите се условия на вашия свят.

Светът се изправя срещу Великите Вълни на Промяната и изживява интервенция от извънземни раси. Това е повратна точка в човешката история. Но човечеството не е подготвено и не осъзнава колко подвластно е на измама и неправилно разбиране.

Процесът на Откровенията трябва да бъде разкрит от Месията, който е на света днес или неговото присъствие и цел няма да бъдат разбрани и той ще бъде объркан с други които имат големи претенции, но нямат велико Съобщение, което да предадат.

Хората ще бъдат объркани кого да слушат. Те ще бъдат объркани от Гласа на Откровенията. Защото много гласове говорят на хората днес – гласове от Великата Общност, гласове от Интервенцията, гласове от съзнанието ви, гласове които ви преследват, гласове които ви дават наслада.

Но само един е Гласа на Откровенията и Ние сме този Глас. За вас да приемете това значи да приемете Откровенията и да оцените отговорностите които ще имате.

Ние показахме как Бог говори на света и че Бог говори отново за да подготви човечеството за бъдеще, много различно от миналото, за нова реалност, за нов живот и за големи предизвикателства и трудности.

Еволюцията на земята следва шаблона на еволюцията на много раси във вселената. Когато тези раси изразходят своите планети и се изправят срещу живота във Великата Общност във вселената, те достигат до труден, стръмен и велик праг. Те достигат до истински поврат, където техните минали схващания и предположения не са им полезни и дори могат да им навредят.

Човечеството е пред този праг сега. За да растете духовно и физически и да се подготвите за Великата Общност са ви нужни Нови Откровнеия от Бог, защото не можете да се подготвите за нещо за което не знаете абсолютно нищо.

Хората са все още прекалено обвързани с миналото, техните предположения са базирани на миналото, и така те не могат наистина да видят какво наближава на хоризонта. Освен това съществува и пробем с човешкото отричане, слабостта на съзнанието изправено срещу действителността и в подготовка за различни възможности.

Това са проблеми, присъщи на човешкото семейство и всяка друга раса във вселената трябва също да се справя с подобни придизвикателства. Така че вие не сте сами и следвате еволюционния си път, готвейки се да излезете от изолацията във вселената.

Този праг изизква голямо духовно разбиране, голямо познаване на Божественото Присъствие във вселената. Вие вече не се разправяте с местен бог, местно божество, бог на дърво и хълм, бог на океан или река. Вие нямате взимане-даване с бог от един свят и един народ, както сте свикнали да мислите.

Сега вие имате Бог на всички вселени и на Сътворението отвъд вселените, Бог толкова велик, че съзнанието ви само може да го  възхвалява.

Бог, който не е подобен на човек. Бог, който не е плод на фантазията ви, но и Бог, който трябва да почувствате дълбоко в себе си, под и отвъд границите на мисълтта си.

Като възприемете Бог на Великата Общност, ще разберете Гласът на Откровенията. Грешното разбиране тук би могло да бъде много разрушително и опасно. Защото вие ще чувате много гласове, но няма да знаете кой от тях да слушате.  Как бихте могли да видите разликата без дълбокото Знание, което Бог е поставил във вас?

А ако не можете да откликнете на Божиите Откровения, как бихте могли да отговорите на истината за нещо? Толкова оковани от вярата и предположенията, как бихте могли да чуете истината във всичко?

Това е голяма проверка и голямо доказателство, голямо предизвикателство за слушателите. Но това не е само предизвикателство. Това е повик за пробуждане и подготовка. Защото вие сте изправени пред рисковано бъдеще, опасно бъдеще – опасен и труден път към Великата Общност, опасен и труден път към новия свят, свят на намаляващи ресурси и разрастващи се политически и икономически промени.

Не е време сега за остарели теории. Не е време дори за древни религиозни дебати за тези неща, без благословията и напътствията на Създателя.

Господ говори отново и никой на света не може да заяви, че Бог не може да говори отново, и ако някой го направи, то това ще бъде тяхното невежество и тяхното невежество е това което ще ги подтиква да правят това.

Дори Божиите Месии не могат да определят следващите стъпки на Бог. Дори Ангелското Съсловие не би могло да определи следващата стъпка на Бог.

Такава е действителността във времето. Извън времето, всичко е много по-различно и там това не са никакви проблеми.

Ние сме моста между две толкова различни реалности: реалността на времето и реалността отвъд времето и пространството.

Вие не бихте могли да си представите Великата Действителност, защото вашата представа може да се справи само с картини и мисли от този свят.

Това е причината Човешката представа за Рай и Небеса да бъде напълно съпоставима с картини засягащи този свят. Но реалността е коренно различна от всичко това.

Това е ваша грижа, обаче, защото вие не сте пратени на света да мечтаете за Небесния Рай.

Вие сте пратени на света за да му служите, да служите сега на различен свят, променящ се свят, предизвикателен свят, но и свят който има силата да подтикне човешката взаимопомощ и да призове Знанието, което всеки човек носи със себе си.

Новият Завет трябва да извади на показ това Знание.

Не е времето сега да вярвате на велик лидер, спасител и освободител.

Човечеството трябва да се спаси само сега.

Една личност само ще раздели населението, ще даде началото на човешки конфликт, ще доведе до война между вярващи и невярващи.

Не, зовът е насочен към личността сега, защото света ще се нуждае от множество спасители, много вдъхновени личности, или човешката цивилизация ще рухне и това би било най- ужасното нещо, което може да се случи на хората.

Вие със сигурност ще попаднете под властта на външни сили от вселената. Тези сили ви наблюдават, подслушват и плануват своите дейности посредством непочтени и лукави средства.

Това е опасно време. Но за вас това е точното време да сте на света и затова сте дошли в него – не да се криете във фантазиите си, не да забогатявате, не да претендирате да сте нещо което не сте, не да живеете живот на отхвърляне и безотговорност, а да сте на света в услуга, не само да посрещате належащите нужди, но да се подготвите за бъдещето.

Само Знанието у вас, великата интелигентност, знае за това и трябва да ви ръководи в тези неща. Трябва да се учите да му дадете възможност да стори това и да го различавате от останалите гласове и въздействия в съзнанието си, които ви отдалечават от заобикалящия ви свят.

Да учите за Гласа на Откровенията ще бъде много важно за вас. И затова то е споделено с вас. Затова то се преподава за пръв път във вашия присъединяващ се към Великата Общност свят.

Въпреки дългото ви съществуване на този свят, вие сте млада раса-незряла, лековерна и нищо неподозираща.

Вие имате много качества. Вие сте опазили духовността и креативността си живи на света, докато те са загинали в толкова много светове – технологично напреднали светове, стерилни и трайни, където личната свобода не е позната.

Имате велико бъдеще. Но имате и огромни проблеми и имате някои неспособности също така. Склонноста към отричане, родовата и племенната ви принадлежност, които са ви помагали в миналото, биха могли да ви заслепят сега.

Новото Откровение ви зове да откликнете на Знанието във вас и да слушате Гласът на Откровенията.

Ще имате много въпроси, разбира се. Може да имате страхове и подозрения. Може да имате и огромни съмнения. Всичко това е нормално.

Но предизвикателството за вас е: можете ли да откликнете на Новия Завет? Можете ли да чуете Гласът на Откровенията? Можете ли да намерите смирение и отговорност да видите, че живеете във времето на Откровенията и какво това би могло да значи за вас?

Какви са вашите отговорности в този аспект? Какво значи този повик за вас?

Не занимавайте други хора ако зовът е за вас. Това е между вас и Бог, между вас и Нас.

Ние сме единственото Ангелско Съсловие наглеждащо света. Изберете други гласове и ще изберете гласове от Великата Общност, които ще се опитат да спечелят от човешките религиозни предположения. Те могат да изпратят гласове на света.

Как да разберете различията? Как да различите кое е истина и кое не е, кое е добро и кое само изглежда добро?

Предизвикателството е за слушателя. Бог е бил откровен с вас. Можете ли да сте истински с Бог? Можете ли да сте откровени с Бог?

Бог ви помага и служи по начини по които вие не можете да го сторите. Можете ли да приемете това и да следвате подготовката дадена от Бог за спасение на човечеството?

Товарът е за слушателя. Доказателството е в естеството на отговора ви. Доказателството е в това, което зове във вас и в резонанса ви към истината на Откровнията.

Бог говори истината чрез Ангелското Съсловие. Можете ли да я чуете, почувствате и отговорите? Или съзнанието ви е прекалено фиксирано, прекалено свързано с вярванията, страховете и подозренията, че то не може да чуе и да отговори?

Всички велики Месии пратени на света в повратни моменти, са се изправяли срещу тази невъзможност у другите да откликнат.

Те са били преследвани за това. Такива ли сте и вие? Ще преследвате ли Месията, ще отречете ли Откровенията?

Ако е така, то вие няма да сте сами, но няма да преминете изпитанието, както виждате. Вие ще разочаровате Създателя.

Създателят няма да ви накаже, но вие няма да можете да приемете благословията, упътването и силата на Новото Откровение.

Голяма възможност ще се даде на другите, а вие няма да можете да я получите. Това ще бъде изключителна трагедия в живота ви.

И това също ще бъде трагедия за света, защото достатъчно хора трябва да откликнат на Откровенията, за да могат те да бъдат достатъчно силни и ефикасни на света, за да има човечеството голямо окуражение, сила и отговорност, голяма отговорност един към друг, голяма взаимопомощ между нациите, които сега трябва да се обединят, за да запазят света и да подготвят себе си за Великата Общност.

Всичко зависи от отговора на отделната личност.

Бог не говори на правителствата на света. Той не говори изключително на богатите, на привилигированите или на тайните групи.

Той говори на хората . Той говори на теб.

Ако хората не могат да отговорят, какво ще направят правителствата? И ако хората отговорят, правителствата ще трябва да се променят и да откликнат на това.

Вие слушате Гласът на Откровенията. Това е Глас на много от Нас. Това е Глас на мъдростта и Знанието в мащаб, който вие не можете да си представите.

Чудото ще бъде в естеството на отговора ви. Могат ли отлъчените да бъдат докоснати от Създателя на живота или те ще останат в тъмнината на Разделението, със своите страхове, желания и предположения които да ги ръководят?

Или те ще отговорят и ще бъдат възпламенени, и ще възстановят  голямата си отговорност да бъдат на света, получавайки кураж и решителност да следват различен път в живота?

Ще могат ли те да получат Знанието и мъдростта от вселената, които да подготвят човечеството за вселената?

Ще могат ли те да откликнат на Божиите Откровения?

Това е! Няма да има друго. Няма да има друго. Това са Откровенията за днешното време и за времената напред.

Бог праща само едно Откровение на света. Всяко друго Откровение е или човешко изобратение или манипулация от страна на расите които се намесват в този свят днес.

Не можете да се завърнете при Бог с вашите условия. Не можете да определяте природата и правилата на поведението.

Можете да се завърнете при Бог само по Божиите условия и Бог е поставил тези условия по начин, по който хората да станат по-силни, по-състрадателни, по-съпричастни към света и по-отзивчиви един към друг.

Не можете да имате това по вашия начин. То трябва да бъде по Божия начин, защото Бог знае, а вие не.

Бог вижда какво наближава на хоризонта, дълбоко, дълбоко навътре в морето. Вие не виждате тези неща.

Бог знае каква е съдбата на човечеството. Вие не знаете каква е съдбата на човечеството.

Бог знае защо сте на света и кого трябва да срещнете и къде трябва да отидете. Вие не можете да видите това, защото можете да сте само където сте.

Вие не можете да разберете Гласът на Откровенията интелектуално. Това няма да произведе истинско познание.

Разпознаването възниква в дълбочина, под повърхността на съзнанието, на нивото на сърцето ви и на дълбокото съзнание – не вашето социално съзнание, а на съзнанието което Бог е създал, което ви дава възможност да отговорите на истината и да спечелите имунитет от това, което е лъжовно.

Вие можете да знаете само Нас и да чуете само Нас с вашето сърце. Вие можете да познаете и оцените Месията само със сърцето си.

Това би могло да бъде много объркващо за съзнанието ви. То може да предизвика вярванията и предположенията ви.

Това може да изизква от вас да преразгледате вашата религия, вашата философия, без значение колко навътре сте в тези неща. Но отговорът е на дълбоко ниво.

Бог възстановява и спасява отлъчените чрез Знанието. Ако можете да разберете това, то ще промени вашия живот.

Ако можете да чуете нашите Гласове, които са един Глас, това ще промени всичко за вас и за вашия свят.