Духовните Семейства и Божия План


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:


Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

The Spiritual Families and the Plan of God

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 1 март, 2008г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вашето присъствие на света не е случайно. Вие сте изпратени тук с цел. Тази цел е скрита във вас и се пази от дълбокото Знание, дълбокия Ум, който Бог е поставил във вас.

Целта ви е много специфична. Вие сте тук, за да осъществите определени задачи с дадени хора, да служите на света както във вашето време, така и в бъдещето. Реалността на тази цел съществува отвъд вашия интелект и отвъд неговите спекулации. Това е мистерия, която трябва да откриете и да проявите.

Не е нужно тази цел да бъде отразена във вашите цели и амбиции или дори в личните ви интереси. Те могат да отразяват аспекти на тази по-дълбока цел, но самите те не могат да я определят, защото тя съществува отвъд човешкото творение. Тя съществува отвъд предпочитанията на личността и не се базира на желания и страхове.

Ако следвате Знанието и успеете да откриете по-голямата цел, целия ви живот ще придобие смисъл, а по-дълбоките ви склонности и уроците, които трябва да научите в живота, вече ще имат истински контекст и ще можете да видите връзката между тях. Това е напълно естествено, но в началото то ще изглежда объркващо и мистериозно.

На света има много съблазни и развлечения, много трудности и изизквания, и затова не се очаква сами да откриете това Знание или по-висшата цел, която то съдържа.

Голяма помощ е налична за вас – помощ както от света, така и отвъд него. Има определени индивиди, които са дошли на света да ви помагат и това е тяхната цел, както и вашата цел е да помагате на тях. Има и такива, които ще останат отвъд видимата вълна на вашия живот, но които също са тук, за да ви помагат.

Вие живеете в привидно състояние на Разделение, където мислите, че сте сами. В действителност обаче, вие сте част от нещо много по-голямо. Вие сте част от Духовно Семейство, Семейство, което сега трябва да ви отгледа, за да бъдете готови да откриете и проявите тази по-висша цел, довела ви на този свят.

Бог е наясно, че сами не можете да сторите това, че ще ви е нужно голямо приятелство и вдъхновение отвъд света.

Бог на вселената не осигурява това индивидуално за вас. Вместо това, то е осигурено посредством мрежи от връзки, мрежи, които съществуват, мрежи, които са толкова големи и с толкова голямо влияние, че ще бъде невъзможно за вас да ги разберете. Вие обаче можете да ги изживеете директно.

Когато хората говорят за изживяване на присъствие, на духовно присъствие, това, което имат предвид е присъствие на тяхното Духовно Семейство – тази група, която е тук да им помага в това голямо откриване, група, пратила ви на света, група, с която сте свързани на много по-дълбоко ниво.

Въпреки че можете да установите трайни асоциации с хора по света, въпреки че можете да сключите договори и да се обвържете с тях, въпреки че можете да се привържете към тях от желание или страх, въпреки че можете дори да се ожените за един или повече от тях, връзката, която имате с вашето Духовно Семейство, е по-дълбока и по-всеобхватна. Тя не е изградена върху вашия опит със света, защото е създадена преди да дойдете в този живот и ще продължи да съществува, след като го напуснете.

Вашето Духовно Семейство е едно от най-великите учения на Новото Съобщение от Бог и откровение на това, какво означава духовност в по-голямата панорама на интелигентния живот във вселената. Вашето Духовно Семейство обхваща не само човешки индивиди, но и представители на други раси във вселената. Целта на Бог е не само да обедини и възроди човечеството, но и да обедини и възроди целия интелигентен живот във вселената.

Ето защо, това е нерезбираемо за вас. Затова то се простира далеч отвъд сегашните ви религии, религиозни разбирания и религиозни учения. Това представлява Божия План във вселената.

Важно е да разберете това сега, защото човечеството е на прага на космоса и ще трябва да се съревновава с множество сили от Великата Общност на интелигентния живот сега и в бъдеще.

Това е отвъд сегашните ви грижи и ангажименти, но е свързано с вас, които сте на света, с това накъде върви света и големите предизвикателства, с които човечеството ще трябва да се сблъска в бъдеще – предизвикателства отвъд всичко, с което човечеството е трябвало да се бори някога.

За да разберете какво върши Бог във вселената, е необходимо да разберете значението и действителността на вашето Духовно Семейство. Ако бяхте свързани само с хората, тогава Божия План не би ви свързал с живота във вселената. Вие не бихте имали съществена връзка с живота отвъд този свят, който е като едно камъче, една песъчинка от пясъка на плажа, простиращ се отвъд това, което можете да видите и знаете. Изкуплението във вселената е не само за човечеството. То не е само за мъничката ви планета. То не е само за един индивид. Още веднъж, всичко това се простира отвъд вашето съзнание и загриженост. То обаче е пряко свързано с това кои сте вие и защо сте тук.

По същество, вие сте изпратени на Земята, за да служите във времето, в което живеете. Вашата служба се простира не само в реалността на вашето разбиране, на вашите дейности и на включванията ви с други хора. То се простира отвъд това и цели да подкрепи еволюцията на човечеството и да помогне за неговата подготовка в присъединяването му към Великата Общност на интелигентния живот.

Можете да видите колко незавършени са религиозните вярвания и разбирания на хората, как те преставляват само едно голямо предположение и обхващат една малка част от истинската им цел и стойност на света.

Божията Воля за човечеството е то да се присъедини към Великата Общност на интелигентния живот като свободна и независима раса, свободна и независима от външни влияния и манипулации. Това между другото не е проблем, който някога сте обмисляли, който сте смятали за важен или основен в сравнение с други ежедневни проблеми.

Това обаче представлява съдбата на човечеството. Тази свобода и независимост ще бъдат трудни за установяване и за отстояване във вселена, в която свободата е рядкост и в която съревнованието за ресурси е широко разпространено и непрекъснато.

Вие виждате себе си в непълна светлина и разбиранията ви са непълни. Бог обаче разбира това. То е очаквано.

Вие сте дошли от по-голям живот, в по-нисше ниво на съществуване тук на света и за да можете да се адаптирате към това съществуване, сте загубили значителна част от вашето съзнание и възможности. По-голяма част от това съзнание и възможности трябва да се установят и възстановят, за да разберете истинската си природа, по-голямата си дейност на света и човешката си съдба.

Религиите на света не могат да обяснят напълно това, защото са дадени във време, в което човечеството още не е било достигнало този голям праг. Религиите са дадени, за да се установи морална и етична основа как да живеете на света и как да се промотира човешката обединеност, сътрудничество и състрадание. Те поставят основата на по-висша човешка цивилизация отвъд сферата на племето и на отделната общностна група.

Религиите обаче не могат да ви подготвят за големия праг на присъединяването ви към Великата Общност. Понеже са изключително разделени и разслоени в себе си и помежду си, е много трудно за тях сега, с тежестта на културата и историята, да насърчават ефективно човешката свобода, обединеност и сътрудничество.

Както виждате, вашия живот сега не е само в този свят. Вашата съдба не е само на този свят, защото човечеството се присъединява към Великата Общност на интелигентния живот. Контактът е започнал. Но това е контакт с опасни раси, които се намесват тук, за да получат предимство от слабото и разделено човечество.

Повечето хора са прекалено ангажирани със себе си, със своите обстоятелства и конфликти, както и със спорове помежду си, за да могат да видят голямото предизвикателство и да разберат същността на Интервенцията, осъществявана се днес на света.

Духовното ви Семейство е с вас. Има личности на света, които ви търсят и които вие търсите, защото за вас е естествено да правите това, поради голямото привличане между вас.

Не си мислете обаче, че всяка личност, към която сте привлечени или която ви впечатлява, е част от вашето Духовно Семейство. Дори тежестта на личното привличане не може да обясни дълбокото значение и всеобхватната природа на връзката с тези личности, които са определени да бъдат част от вашата мисия и от целта ви на света.

Вие все още не притежавате уменията да ги разпознаете или да ги различите от множеството други привличания, които ви ангажират и вълнуват. Но когато станете силни със Знанието, когато поемете по Стъпките на Знанието, за да изградите връзка между вашия световен мислещ ум и дълбокия духовен Ум, Ума, който Бог е създал във вас, той ще привлече тези личности към вас.

Дори да са на другия край на света, вие ще опитате да се откриете. Тези личности ще бъдат повече от един, защото това няма да бъде обикновен брак или съюз между двама души, а голямо сдружение. Това е Духовното ви Семейство. Това не е обикновен романс с някого.

Отвъд света ще бъдат тези, които ще ви направляват и помагат – ще ви поддържат да не се загубите в страхове или желания, както и да не отдадете живота си преждевременно в ситуации и връзки без бъдеще; да отдадете силата, куража и търпението, от които ще се нуждаете, за да се подготвите и да поставите основата за по-голям живот в радикално променен свят.

Много хора от различни традиции са насърчавани да се отдадат на Бог, да следват Бога, да последват каквото Бог е установил, да следват възприятията на религията, да вярват в древните истории, в житията на Пророците, светците и аватарите. И, разбира се, хората отхвърлят това или го изпитват с различна степен на страст и отдаденост.

Истинската природа на вашата духовност обаче, е да служите на света, да донесете в него нещо от Древния си Дом, да подкрепяте бъдещето на човечеството, неговата еволюция, неговото обединение, неговото състрадание към живота и към себе си.

Вие не сте тук, защото Бог ви мрази или ви е отхвърлил заради вашите грехове. Целия ви живот е изпълнен с грешки и това е естествено, защото още не сте свързани със Знанието. Вие сте извършили множество грешки, защото не сте със Знанието, което да ви пази от тези грешки, да ви предпазва и направлява в бъдеще.

Бог разбира се знае това и не ви осъжда за вашите грешки. Важното за вас обаче е, да изградите връзка със Знанието във вас, с по-дълбоката нишка на истината в живота ви, с по-голямата Интелигентност, която Бог е поставил във вас да ви води, да ви пази и направлява към по-висшата ви дейност на света. Това ще доведе в изживяването и съзнанието ви присъствието на вашето Духовно Семейство, тези, които са отвъд света и тези, които са на света.

Животът ви тук не е само, за да се покланяте или да угаждате на Бог. Защото Бог ще бъде доволен, ако наистина можете да осъществите мисията си тук, ако осъществите по-голямата ви служба на света, ако фокусирате и хармонизирате живота си, за да освободите себе си, да откриете тази по-висока дейност, да я носите напред и да правите това с колкото се може повече състрадание и мъдрост.

Не е нужно да бъдете религиозни, за да правите това. Не трябва дори да сте част от религия, за да го правите, въпреки че това може да бъде подходящо за вас. То не се основава на предаността на някого към религиозна институция или учение, което установява значението на вашата по-голяма цел тук.

Както казахме вече, тази цел остава мистериозна, дори ако сте непреднали в нейното изживяване и проявление. Независимо дали сте Християни, Будисти, Мюсюлмани, Зороастрийци или Хинду, по-висшата ви цел е отвъд тези определения, защото е установена от Бог, а не от хората, не от историята или от традициите. Можете да служите на тези традиции, но те не решават проблемите.

Естествено хората не разбират това. Те си мислят, че религиозните им посвещения и възгледи определят кои са те и определят дори връзката им с Бог – дали ще бъдат спасени или не, дали ще бъдат изкупени или не, дали на края ще бъдат облагодетелствани или не. Това обаче са човешки възгледи и изобретения, това са човешки перспективи. Те са породени от човешката психология, от човешките нужди, от човешките страхове, от човешките желания и стремежи.

Истинската ви цел е създадена от Бог. Тя не е човешко творение. Тя ви свързва с живота на света и с живота във вселената, защото вие не знаете какво представлява изкуплението, как да го осъществите или дори какво значи то. Вие не знаете какво представлява Древния ви Дом. Вие мислите, че той е по-добра версия на онова, което изживявате сега, ако изобщо се замисляте върху това.

Съществува реалност на Божията Цел и Творение, и съществуват граници за човешкото разбиране и човешката психология. Никога не забрявяйте разликата, защото ако го сторите, ще преминете границата и няма да забележите естеството на собственото си невежество или презумпция.

Много важно е да поддържате такова смирение и отвореност, за да можете да напредвате и да не се превърнете в сила на дисонанса на света, сила, която наранява други хора, сила, която всъщност работи срещу Божията Воля и Божия План.

Религията е виновна за тези прегрешения в историята, във всяка култура и във всяка религиозна традиция. Проблемът е в това, че невежите се опитват да проникнат в дълбокото. Това е грешка, която хората правят опитвайки се да определят Божията Воля, Целта и Присъствието в съответствие с човешките ценности и очаквания, в съотвествия с конфликтите породени в човешката психология.

Бог разбира тази ограничения, но повечето хора не ги разбират. Бог разбира вашите затруднения и че без направляващото присъствие на Знанието във вас, вие можете единствено да грешите и да правите погрешни или непълни заключения.

Затова Вашето Духовно Семейство е с вас. Затова сте свързани с определени личности, които са на света днес. Затова съществува присъствие във вас, защото Духовното ви Семейство е във вас.

Затова и Учителите са с вас, да ви направляват, упътват и предупреждават, ако сте на път да извършите сериозна грешка. Те не контролират вашия живот, а са позитивно и изкупително влияние, влияние, даващо ви голяма увереност, голяма сила и голямо самочувствие, помагащо ви да избегнете пагубните грешки, които бихте извършили, ако нямахте такова присъствие и влияние.

Когато живеете на света, вие винаги сте в беда. Вие винаги сте в риск да отдадете преждевременно живота си или да влезете в някакъв робски договор в работата или в личните си отношения. Вие винаги сте обект на влиянията, очакванията и изизкванията на други хора.

Вашите мисли и вярвания са установени изключително отвъд вашия контрол посредством страсти, предположения и очаквания на човешкото общество около вас. Вместо да бъдете Божие Творение, вие се превръщате в продукт на вашата култура, на нейните ценности и очаквания, както и на нейните религиозни влияния и предразположеност.

Това е, което светът прави от вас. Ето как света ви превръща в нещо толкова различно и чуждо от истинската ви същност. Ето как света обуславя вашите мисли, убеждения, привързаности, нагласи и предразсъдъци.

Вие сте на мнение, че мислите самостоятелно, но всъщност мисленето ви е в зависимост от това как и на какво ви е научила да мислите вашата култура. Дори да се опълчите срещу това, дори да се опълчите срещу вашата култура и общество, те все пак определят вашия отговор. Те все още ви ръководят, въпреки че се мислите за свободни от тях. Независимо дали сте съгласни или не, те все още определят ангажимента за вас.

Бунтовникът може да бъде също толкова роб, колкото и този, който се придържа към своята култура. Докато Знанието не се покаже във вас, вие не можете да бъдете истински свободни – свободни от спънки и от вярвания, свободни от смазващата тежест на обществото, семейството и дори религията, която ви превръща в непознати и чужди за вас самите, която ви разделя с дълбоките ви и по-истински влечения и ви отдава на хора и ситуации, които по никакъв начин не са свързани с по-висшата ви цел, за която сте дошли на този свят.

Затова вашето Духовното Семейство ви влияе и присъства около вас. Защото без това присъствие и влияние, вие ще се превърнете в обикновен продукт на вашето общество и вашата култура. Независимо дали се приспособявате или се съпротивлявате, вие ще бъдете продукт на вашата култура. Вие няма да мислите самостоятелно. Вашите ценности няма да бъдат ваши собствени ценности. Вие дори няма да познавате истинската си същност. Истинската ви цялостност ще бъде отвъд вашите възможности за постигане, дори да цените чесността и личните постижения.

Независимо дали правителството ви осигурява свобода, независимо дали сте богати и дали имате възможности за личен напредък във вашето общество, вие сте роби на други сили. Вие сте роби на сексуалните си нагони. Вие се роби на финансовите ви нужди. Вие сте роби на одобрението на околните, от което мислите, че се нуждаете.

Вие сте подтиквани да сключите брак, преди да сте готови за него. Вие сте подтиквани да имате деца, преди да сте узрели достатъчно за тази отговорност. Вие сте подтиквани да се трудите на полето или във фермата и това няма връзка с вашата служба на света. Вие сте подтиквани към групи и съюзи, чийто цености не са ваши ценности. Вие сте подтиквани да отдавате време и ресурси, и дори вярност към неща, които няма да бъдат част от по-голямата ви цел, ако тя някога се появи в съзнанието ви.

Вие сте подтиквани да вярвате в Бог по начин, който няма нищо общо с истинското Божие Присъствие, Цел и дейност на света. Вие сте подтиквани да се идентифицирате с вашето тяло, с вашата личност, с вашите черти, с вашите вярвания, с особеностите на вашата природа – през цялото време ви липсва по-голямо изживяване на истинския живот, цел и природа тук.

Не подценявайте мощта и въздействието на тези сили на света. Ако наблюдавате обективно хората около вас, вие ще забележите огромното влияние на тези сили върху тях. Вие ще видите всеобхватното им въздействие. Вие ще видите как те прекрояват хората, как ги осъждат на мизерия и робство, и как дори самата религия се използва за оръжие от правителствата. Дори вярата в Бога бива корумпирана и политизирана.

Вие или служите на социалното ви изграждане, или на по-високата цел, която Бог е поставил във вас. Вие или следвате социалните условия, или се учите да следвате Знанието. Защото това е силата, която Бог е поставил във вас да ви освободи, да ви води и готви за по-висш живот, който е вашата съдба тук.

Вашите мисли, вашето разбиране или страстните ви вярвания – тези неща трябва да стоят зад Знанието. Знанието трябва да ви направлява сега, а не страстните вярвания, великите предположения или асоциации, за да сте свободни, за да откриете тази по-висша цел и да изживеете присъствието на Духовното ви Семейство, което ви очаква дори в този момент.

Вие имате възможност да получите по-голямо разбиране и по-голямо изживяване на по-дълбоката ви реалност, на Присъствието, Целта и дейността на Бог на света.

Бог не е съсредоточен единствено в този свят, а е създал Голямо Привличане във вселената, за да изкупи разделените същества от безброй раси населяващи Великата Общност на интелигентния живот – План, който е толкова велик, толкова всеобхватен, толкова огромен и включващ, че никой не би могъл някога да го разбере. Вие сте част от този план.

Тове не е предмет на вярата. Това е отвъд предположенията. Но то не е отвъд вашето изживяване, защото ви включва интимно и подходящо.

Ако сте в състояние да живеете с Мистерията, ако можете да отворите живота си, ако можете да откликнете на света и на присъствието на Знанието, което Бог е поставил във вас, ако можете да продължите без предположения, без нужда да контролирате всичко около вас и без стриктно спазване на вярванията, тогава можете да продължите. Тогава можете да учите. Тогава можете да приемете голямата сила във вас, в която трябва да вярвате.

Тя е вашия учител и водач сега. Тя ще ви разкрие истинското значение на живота и на вашата връзка с Божественото, на това кои сте на този свят, какво трябва да правите тук и как да познаете и различите между всички други привличания тези, които са пратени на този свят да ви помагат. Това ще ви освободи от влиянието на условията, в които се намирате и ще ви даде очи да виждате и уши да чувате.

Само чрез това по-голямо съзнание, чрез това нарастващо съзнание, чрез това смирение и чрез това отваряне, вие можете да разберете живота на Иисус, на Мохамед, на Буда и на всички останали Пратеници, дошли на света да пазят живо Знанието на Земята и да помагат на човечеството да се движи напред, да установи човешка цивилизация и да подготви хората за по-велико бъдеще, както на света, така и във Великата Общност.

Новото Съобщение от Бог е на света. То е в синхрон с всички Съобщения, които Бог някога е пращал тук. И въпреки това, то представя мъдрост, светлина и разбиране отвъд всичко онова, което някога е дадено на човечеството.

Защото сега, вие стоите на прага на Великата Общност. Не можете да си позволите да бъдете глупави и разделени пред лицето на тази по-голяма панорама на живота, ако искате да опазите свободата си тук. Съществуват сили, които се намесват в този свят и които желаят да установят контрол на света и на хората в него.

Защото вие живеете на красива планета, която е високо ценена от другите. Вие живеете в свят, който е истинска скъпоценност във вселената, свят, който експлоатирате и унищожавате. Затова други сили се намесват да опазят за себе си този свят и неговите ресурси.

Вие сте глупави пазители на красиво място. Вие трябва да се обедините, за да го опазите и спасите, както и да се учите как да го използувате мъдро или със сигурност ще го загубите за сметка на други.

Ако разбирате природата, вие ще разберете за какво става дума тук. Човечеството може да загуби своето превъзходство на този свят, то би могло да бъде заменено от други, би могло да бъде поробено и ограбено от чужди сили.

Това разбира се е отвъд вашите притеснения и дори отвъд вашите идеи, но човечеството наближава велик праг. Новото Съобщение от Бог предупреждава за това, за да събуди вашето съзнание, да отвори очите ви за истинските затруднения на света и за затрудненията на цялото човечество, както и за огромните възможности и предизвикателства, които се разкриват пред вас.

Ако не сте в състояние да откликнете на това пророчество, ако не можете да го видите, ако дори не можете да го покажете заради вашите предубедени идеи, заради тежестта на социалното и религиозното ви състояние, тогава вие ще навлезете в бъдещето слепи и неподготвени, заявяваващи вярванията си, заявяващи националната си гордост, но неосъзнаващи големите сили на света и голямото предизвикателство за вашата свобода и за свободата на тези, които пребивават тук.

Вашето Духовно Семейство съществува. То е тук заради вас. То има силно влияние, ако се отворите за него. То е част от Великия План, който човечеството още не разбира. Това е Велик План донесъл и инициирал на света отделните религии. Въпреки че са променени, преправени и неправилно използвани от хората в историята, тяхната велика цел представлява Велик План, План, който много малко хора на света са били в състояние да разберат до известна степен.

Ако ще служите на Бог, вие трябва да престанете да се преструвате, че познавате Бог. Трябва да престанете да се преструвате, че разбирате Божието Присъствие, Божията Цел и Божията дейност на света. Трябва да имате смирението да сторите това. Трябва да притежавате честността да го сторите. Трябва да се ограничите, за да сторите това.

Ако си мислите, че знаете истината, тя ще ви напусне. Ако повярвате, че познавате Божията Воля и Цел на света, вие ще престанете да се вслушвате в Божията Воля и Цел на света. Ако мислите, че знаете отговора, вие ще престанете да задавате въпроси. Ще станете слепи и глупави, и ще загубите връзката си с Божественото. Ще затворите вратата за Божията Мъдрост и Насока, които текът както във вас, така и извън вас.

Не позволявайте това да се случи. Не се превръщайте в продукт на вашата култура. Не ставайте роби на превъзхождащи сили в този свят. Не попадайте в капана на твърдите вярвания. Не позволявайте да бъдете ограбени и съблазнени от изизкванията и напътствията на другите.

Вие имате по-голяма вярност към света, която надхвърля всички ваши човешки лоялности. Вие имате по-голяма вярност към Бог, който не е само Бог на този свят, а е Бог на целия живот във Великата Общност, в която живеете, Бог на целия живот във вселената – вселена с неизброими и безбройни раси от същества, много по-различни от вас.

За да разберете Бога, дори относително, вие трябва да разгледате Бога в по-широк контекст, Бога на Великата Общност, не Бога от вашата история, не Бога от вашите велики легенди и драми, а Бога на живота във вселената, не Бога, който отразява човешките ви амбиции, ценности и желания, а Бога отвъд всички тях взети заедно.

Хората желаят Бог да бъде като тях, да бъде личност – отразяваща техните ценности, техния интелект, тяхната философия и техните нужди, грижи, страхове и стремежи. Как обаче Бога на цялата вселена може да задоволи тези изизквания? Хората искат от Бог да бъде нещо друго, а не Бог. Те искат Бог да задоволи човешките им очаквания. Те искат Бог да задоволи критериите, които човеците са изградили.

Това е напълно погрешно. Това не е правилно. Трябва да разберете това и ако е необходимо да смекчите вашите възгледи, за да имате свободата да разберете това и дълбоко да го обмислите.

Това не е само човешка грешка. Това е грешка, която се допуска от всички раси във вселената. Тази грешка е резултат от Разделението. Тя е резултат от живот без Знание.

Бог е поставил Знание във всяко съзнателно същество. Следователно, зовът на Знанието и Пътят на Знанието са това, което религията означава в универсален мащаб. Ако попитате ”Какво представлява религията във вселената?” това е Пътят на Знанието и зовът на Знанието, защото това е зовът на изкуплението, което Бог е поставил във всеки съзнателен живот.

Независимо от формата, която индивидите са приели, независимо от появата на техните култури или физическа среда, от тяхното физическо присъствие, от индивидуалните или колективни стремежи, това е по-големия зов в целия съзнателен живот.

Това е зовът във вас. Той надхвърля вярата и религията. Той надхвърля човешкото разбиране. Той надхвърля човешката история. И въпреки това, той е във вас като обикновена сила, по-голямо привличане и по-голям стремеж на душата.

Този зов е толкова прост и ясен, толкова еднакъв и толкова пълен. Той не е разклатен от вашите страхове или от вашите желания. Той не прави компромиси. Той не е нещо, което вие или някой друг може да манипулира за собствена изгода. Затова той ви предпазва. Затова той ви изкупва, защото е отвъд човешкото творение и манипулация.

Вие можете само да го следвате, за да го разберете. Вие можете само да следвате неговата посока, за да видите силата и мъдростта му. Можете да се учите да се въздържате, да вървите срещу него или далеч от него.

Това е значението на духовната ви дейност и упражнения: да изучавате Стъпките към Знанието. Защото само Знанието знае защо сте тук, кого трябва да срещнете и какво да осъществите. Това е така, защото Знанието е дар от Бога, дар, който вие едва започвате да откривате.