Силата на Знанието


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 26 март 2008 г
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Бог е дал на всеки човек по-дълбока Интелигентност, Интелигентност, която не се влияе от света, която не е продукт на социалната обусловеност, интелигентност, която не се влияе от мощното социално влияние на вашето семейство и вашата култура.

Тази по-дълбока Интелигентност във вас е тук, за да ви води, да ви защитава и да ви помогне да откриете и изпълните по-голямата цел, която ви е изпратила на света. Тази по-дълбока Интелигентност не мисли и не се колебае като личния ви ум, като вашия повърхностен ум, като ума, който е обусловен от вашето семейство, от вашата култура и от вашите религии.

Това е Божият Ум във вас, по-голям разум, който отговаря само на Бог и който е напълно неутрален и състрадателен по отношение на света. Той е тук, за да гарантира, че ще можете да откриете и изпълните вашата по-голяма цел, по-голямата цел, за която сте дошли да служите на света в сегашното му състояние и да положите основата за бъдещето на човечеството, бъдеще, което ще бъде много по-различно от неговото минало.

Тази по-голяма Интелигентност, тази духовна Интелигентност, която живее във вас, съществува отвъд вашия интелект. Тя съществува отвъд вашите спекулации и отвъд вашето разбиране.

Вашата работа сега не е да се опитвате да разбирате или да контролирате този по-голям Разум във вас, а да се научите да реагирате на него, да разпознавате неговите знаци и да следвате неговите насоки. Вашата отговорност е да разпознаете този по-голям Разум във вас, да следвате неговите знаци, да се вслушвате в неговите предупреждения и да следвате неговите напътствия, докато той подготвя по-велик живот за вас, докато ви освобождава от миналото, докато ви освобождава от собствените ви затруднения и ви отвежда на нова територия създавайки по-големи възможности за вас.

Преди да открият тази по-голяма Интелигентност, хората живеят според своите идеи и вярвания, както и според идеите, вярванията и очакванията на другите. Хората живеят на повърхността на своя ум, управлявани от социалната си обусловеност, управлявани от своите страхове и предпочитания, и управлявани от преобладаващите вярвания и нагласи на своята култура. Независимо дали са конформисти или бунтари, те ще следват тази култура. Това ще определя тяхното мислене, техните чувства, техните решения и тяхното възприемане на света.

Но във вас има по-голям Разум, който не се влияе от тези неща. Този ум се нарича Знание или Познание. Нарича се Знание, защото е свързан със способността ви да познавате нещата директно. Този опит на познаване на нещата директно не е продукт на рационалното мислене; не е резултат от натрупване на доказателства; не е продукт на спекулации, аргументи или дебати.

Това е много важно за вашето благополучие и за разбирането ви за себе си, защото вие наистина не можете да разберете интелектуално себе си. Можете да каталогизирате вашите идеи и вярвания, вашите склонности, вашите страхове, вашите мисловни модели и така нататък, но това всъщност не ви казва кои сте. Това само описва степента, до която сте били обусловени от света и от собствените си човешки слабости.

Вие имате фундаментална връзка с Бога и тази връзка се осъществява и изразява чрез Знанието.

Това не е просто въпрос на вяра. Вярата е това, което упражнявате, когато не изпитвате Знанието – вяра в Знанието, вяра в Бога, вяра в нещо по-голямо във вас и в другите хора. Но вярата има отношение само към личния ви ум, към вашия повърхностен ум. Това не е проблем за самото Знание, тъй като в Знанието няма съмнение. Това не е ум, който е изпълнен със съмнения, страхове и опасения.

Защото Знанието във вас не се страхува от света. То не се страхува от загуби и лишения. То не се страхува от смъртта, защото не може да умре, разбирате ли. Следователно, то притежава огромна увереност и изключителна сигурност. Тъй като не може да бъде повлияно или покварено от света, то е единственото надеждно нещо във вас.

Вашите мисли не са надеждни; те се променят през цялото време. Вашите вярвания не са надеждни, защото са просто колективен набор от споразумения между хората. Ако са базирани на неверни предположения, тогава хората се съгласяват с нещо, което по своята същност е невярно и неточно.

Вие вярвате в Бога, когато не изпитвате Бога, когато не изпитвате Знанието. Защото Знанието е начина, по който преживявате Бога, разбирате ли. Може да се опитвате да имате фантастични видения, възвишени преживявания, моменти на страстно изобилие, но това всъщност не е вашата връзка с Бога. Защото взаимоотношенията се основават на това какво можете да правите заедно и как сте обединени в същността, и в действието. Защото вие живеете в свят на действие и за да изпитате Същността на Бога, не е достатъчно само да осъществите връзката си тук. Това трябва да е връзка в действие, както и връзка по същество.

Какво означава връзка в действие? Това означава, че сте тук, за да направите нещо заедно, в съгласие с други. Ето как наистина се преживява Знанието. Това е мястото, където силата и ефикасността му започват да се появяват във вашето съзнание и в живота ви. Това е мястото, където връзката ви с Бога наистина оживява и се превръща в основа за вас и в отправна точка за всички ваши решения.

Знанието изглежда като фантом за интелекта, като една далечна възможност, като нещо, което е тук, за да служи на ума. Така умът се моли за това, което иска, защото се страхува. Той се моли за това, от което има нужда, защото изпитва нужда. Той вярва, че ако има такова нещо като Знание, то е тук, за да служи на ума, да му даде това, което иска или от което се нуждае и да изпълни това, в което умът вече вярва. Всъщност хората приемат, че Бог е тук, за да служи на ума им, да потвърди идеите им, да изпълни очакванията и да задоволи желанията им.

Но, както виждате, това е точно обратното. Този възглед е абсолютно погрешен. Невежеството и арогантността му стават доста очевидни, когато ги обмислите наистина. Но хората живеят в своя повърхностен ум и смятат, че всичко се върти около тях, че цялата вселена се върти около собствените им представи за тях самите.

Защото какво се намира на повърхността на ума, освен огромна колекция от идеи и предположения? Тук наистина няма никаква същност. Тук  няма нищо постоянно и затова хората се фокусират толкова силно върху своите вярвания, те са толкова непреклонни относно своите идеи и търсят съгласие от другите, така че идеите им да изглеждат като реалност.

Хората провъзгласяват своята увереност относно Бога, Божието Дело, Божието Слово, Божието Послание и Божиите Пратеници. Това е пример за хора, които вярват, че Бог служи на техните идеи. Те са толкова фиксирани върху своите вярвания и предположения, че не могат да си представят, че извън тях съществува нещо, което е реално, нещо, което е фундаментално и вярно по своята същност.

Това обаче е така, както виждате. Вашите идеи са само идеи. Отвъд тях има много по-голяма истина и реалност. Но идеите са важни, защото или ви позволяват да видите тази Велика Реалност, или ви пречат да я видите напълно.

Така че качеството на нечии идеи е важно и затова при изучаването на Стъпките към Знанието, Книгата за Практики на Новото Съобщение, вие се учите как да мислите по начина, по който мисли Знанието. Учите се как да мислите конструктивно. Научавате как да използвате ефективно личния ви повърхностен ум, за да работи той в хармония с по-големия Интелект във вас, а не да се състезава с него за власт и господство.

Знанието във вас не може да се покаже, ако сте управлявани изцяло от вашите мисли. Ако мислите, че вашите идеи и вярвания са самата реалност, няма да има място за появата на Знанието и вие ще се страхувате от него – ще се страхувате, че то застрашава вашите идеи, ще се страхувате, че то разстройва вашите цели и планове, ще се страхувате, че то ще изпадне в съмнение и объркване по отношение на това, което смятате за вярно, истинско и ценно.

В този случай, вие създавате враждебна среда в себе си, за да може истината да се покаже. Въпреки че може да вярвате в Бога, въпреки че можете да се кланяте на Бог, вие не можете да изпитате Божията Мъдрост. Бог не може да ви води. Вие сте поставили толкова строги граници за това какъв може да бъде Бог, какво може да казва Бог, какво може да прави Бог, какви можете да бъдете вие, какво можете да кажете и какво можете да направите, че не остава почти никакво място за появата на Божията Мъдрост и Божието Напътствие във вас.

Тук трябва да признаете, че вашите идеи и вярвания са временни преживявания. В тях няма нищо абсолютно. Те или ви помагат да виждате, да знаете и да действате ефективно, или ви пречат. Те или ви позволяват да се ангажирате със Знанието в себе си, или възпрепятстват и предотвратяват този ангажимент.

Вашите идеи са предназначени да служат на една по-голяма Реалност, разберете – не да се конкурирате с нея, не да я отричате и да се опитвате да контролирате или да определяте нейната крайна действителност. Тук Знанието ви дава сигурност и сила, но също така то изисква и смирение от ваша страна.

Утвърждаването на вашите идеи и вярвания тук трябва да бъде смекчено, защото по същество вие не знаете кои сте; не знаете защо сте тук; вие дори не знаете какво правите, наистина. Вие изпълнявате задълженията си и се опитвате да задоволите идеите, вярванията и желанията си, но наистина не знаете какво правите. Вие просто се движите и правите това, което смятате, че трябва да правите.

Но под повърхността се намира огромен кладенец от несигурност и безпокойство, съмнение във вас самите, самообвинения, осъждане на другите и огромен страх от света и бъдещето, огромен страх от промяната, огромен страх от загуба, лишения и самоунищожение.

Хората около вас изглеждат много сигурни и може би се самоутвърждават, но под това съществува огромен кладенец от страх, защото те всъщност не знаят какво правят. Те само си мислят, че знаят какво правят и затова разчитат на своите мисли и вярвания, които да им осигурят усещане за реалност, цел и посока. Така че, ако се появи нещо, което да застраши тези идеи, хората се държат така, сякаш целият им живот е застрашен, сякаш целият им живот е поставен под предизвикателство – толкова се страхуват да не сгрешат, да не бъдат обезсилени.

В този случай по-силните от вас могат да бъдат най-глупави. Тези, които твърдят, че имат сигурност и сила, които се самоутвърждават и увещават другите с такава сигурност и самонадеяност, те са най-слабите сред вас. Тяхната глупост е придобила разрушителни проявления. Тяхното невежество е скрито за тях. Те не знаят колко глупави са всъщност.

Ето защо много често Знанието се появява във времена на големи съмнения, пред лицето на трудни и объркващи решения. Ето защо Знанието ще дойде при вас, когато се чувствате провалени, когато сте извършили грешки, защото особено в тези моменти, вие оставяте място в себе си за появата на по-голям интелект. Тогава Бог може да ви говори, защото сте по-отворени към слушане, защото разпознавате нуждите си и защото сте по-смирени, и по-възприемчиви.

Разбирате ли, проблемът тук не е, че Знанието се открива трудно. Въпросът е: „Наистина ли го искате?“ Или искате от него само да ви успокои във времена на съмнение и да ви укрепи във времена на слабост? Но искате ли и през останалото време да сте капитани на вашия кораб? Или всъщност не искате появата на по-голяма сила във вас самите?

Това удря в самото сърце на Разделението, разбирате ли, което по своята същност е съревнование за власт. Вие искате Бог да има сила в живота ви, само когато се чувствате слаби и безпомощни. През останалото време обаче, вие желаете да притежавате тази сила. Това е състезание за власт.

Това е, което е създало Разделението в началото и което го поддържа, не само във вас и в целия свят, но и в цялата вселена – тази част от Сътворението, където живеят отделените, което всъщност е една много малка част от Сътворението, мога да ви уверя в това, но която със сигурност е достатъчно голяма, за да надхвърли вашите разбирания и схващания.

Бог ви е дал съвършена ръководна Интелигентност. Бог не е длъжен да ви дава това, което искате, но Бог ви дава това, от което се нуждаете. Тази Интелигентност е тук, за да задоволи по-голямата нужда на душата ви. Тя не е роб на вашия ум. Тя е господарят. Вашият ум трябва да стане слугата.

Тук може да се установи истинската йерархия на властта, където тялото ви служи на вашия ум, умът ви служи на Знанието и Знанието служи на Бог. Знанието е великият миротворец в света, защото Знанието във вас не може да бъде в конфликт със Знанието в другите, въпреки че може да имате по-различно тълкуване от някой друг. Знанието може да се доказва по различен и уникален начин във вас и това ще стане до известна степен, но по същество не можете да бъдете във война с друг, ако и двамата се ръководите от Знанието.

Защото Знанието не може да атакува себе си и затова то е голямата нужда на света. То е голямата нужда на индивида. То е голямата нужда на нациите и групите. Степента, в която това се осъзнае и прояви, ще определи дали една нация ще влезе във война или ще продължи с опитите за изграждане на мир и мирни отношения.

Ако погледнете към света, вие ще видите, че има много малко доказателства за Знание в мисленето и поведението на хората. Хората са управлявани от страха. Те са управлявани от страх от загуба и лишения. Те са управлявани от собствените си желания. Те са управлявани от своите оплаквания и от своето недоверие. И е шокиращо, че живеете в свят без Знание.

И все пак Знанието е тук. То е във всеки човек и чака да бъде открито. Вашата велика задача в живота – отвъд простото оцеляване, отвъд задоволяването на основните ви нужди – е да откриете и следвате Знанието и да предприемете Стъпките към Знанието.

Без тази ангажираност, вие работите само с предположения. Вие крачите към бъдещето слепи, управлявани от предишни условия, които не могат да обяснят събитията, случващи се сега, които не могат да предвидят бъдещето и не могат да видят знаците на света. Вие отивате в бъдещето на сляпо. Вие живеете слепи – управлявани от мисли, които дори не са вашите собствени мисли, управлявани от нагласи и вярвания, които сте възприели от вашата култура, от вашето семейство и от вашето общество. Вие дори не знаете какво мислите като отделни индивиди. И дори не можете да разберете как могат да се разрешат големите проблеми, които виждате да се появяват в света около вас, както и объркващите проблеми, които забелязвате дори в себе си – вътрешните ви конфликти, собствените ви затруднения и характер – вие дори не можете да разберете как тези неща да бъдат разрешени.

Но без значение колко объркващи са проблемите на света, без значение колко объркващи са въпросите и проблемите, които виждате в себе си, Бог е предоставил отговор и този отговор е по-големият разум, който е тук, за да насочи живота ви в нова посока.

Не можете да използвате Знанието, за да се обогатите, да получите това, което искате или да победите другите, но можете да следвате Знанието и да научите как да изградите нова основа в живота си.

Позволете на Знанието да ви покаже кое е важно, да възстанови вашето самочувствие и способността ви да разбирате другите, както и способността ви да изпитвате и изразявате любовта, и по-голямата мъдрост, която Знанието ще ви предостави, за да се научите как да се справяте с труден и променящ се свят. Колкото и объркващи да изглеждат проблемите и неспособността ви да ги разберете и разрешите, във вас има Знание.

Виждате ли, Знанието не е тук просто за решаване на проблеми. То е тук е, за да ви даде по-велик живот и да ви насочи в служба на света по най-смислен и важен за вас начин. То има за цел да ви ангажира с определени хора на много по-високо ниво, на нивото на по-висшата ви цел. Посоката, която Знанието ви задава в живота, е настроена да ви позволи да откриете тези неща и да установите нов вид връзка със себе си, с другите и със света.

Тук ролята ви няма да е грандиозна. Вие няма да бъдете спасители или аватари, но вашата служба ще бъде много важна и ще спомогне за развиване на Знанието в другите. Защото в крайна сметка, Знанието е най-големият ви дар. Демонстрацията на Знанието – реалността на Знанието – е най-големият дар. Можете да храните хората и това ще бъде все по-необходимо в предстоящите трудни времена. Можете да помагате на хората по много, много различни начини. Това е много важно и истинско. Но най-големият ви дар ще бъде Знанието, защото вие ще напомняте на другите, че имат връзка с Бога и сами ще демонстрирате тази връзка чрез мисленето и поведението си.

Ако искате Бог да ви помогне, вие трябва да изградите връзка със Знанието, защото това е начинът, по който ще ви говори Бог. Ето как Бог ще ви движи, ще ви насочва, ще ви възпира, ще ви дърпа назад и ще ви води напред. Ако искате Силата на Бог да служи в живота ви и в живота на другите чрез вас, тогава вие трябва да принесете силата си в служба на Силата на Бог, да не се състезавате, да не отричате и да не се борите.

В крайна сметка, това ви дава мир и решения, защото войната във вас ще приключи – войната между това, което искате и това, което знаете, между желанията на ума и сигурността на Знанието във вас, войната между вас и Бога, която е причинила Раздялата.

Защото Бог не е във война с вас, разбира се, но вие все още сте във война с Бога, защото искате да бъдете богове. Искате да бъдете богове на живота си. Искате да създадете своя собствена реалност. Искате да живеете отделно от Бога. И тази мотивация все още съществува, както виждате. Важно е да се изправите пред това и да не го отричате. Това създава света, който виждате и мотивира човешкото поведение навсякъде.

Вие имате по-велика съдба на света. Бог ви е изпратил тук, за да изпълнявате конкретни задачи с конкретни хора. Знанията за това се пазят във вашето Знание. Ръководството за постигане на това е в рамките на вашето Знание. Значението на този принос към света се пази сигурно във вашето Знание.

Не можете да разберете това. Не можете да го разберете с вашия интелект. Можете само да го следвате, да му служите и да използвате силите на интелекта, за да вършите тази задача.

По принцип реалността на Знанието е отвъд вашето разбиране, но това е нормално. Самия живот е отвъд вашето разбиране. Бог е отвъд вашето разбиране. Любовта е отвъд вашето разбиране. Вдъхновението е отвъд вашето разбиране. И все пак, вие сте предназначени да имате и да преживеете всички тези неща. Може да сте щастливи, без да знаете защо. Може да сте радостни без самооценка. Може да почувствате вдъхновение в живота си, без да имате логично обяснение за него.

Вашата голяма задача сега, е да осъзнаете необходимостта от Знанието в живота си – да имате честността, яснотата и смирението, за да признаете, че живеете живот, който е отделен от по-голямата ви цел, че не сте напълно свързани с истинската нишка на истината в живота ви, че живеете в реалността на вашите идеи, вярвания и предположения, изпълнявайки очакванията на другите и преминавайки през движенията на живота. Но вие все още не сте напълно живи. Вие всъщност не сте свързани в себе си с по-дълбокото течение на живота си.

Разпознайте това. Приемете го и то ще отвори вратата за вас, разбирате ли. То ще позволи на нещо по-голямо да се появи, нещо, което бавно ще се появи във вас. Не можете да имате всичко в следващите десет минути. Не можете да имате всичко днес. То ще се появи бавно и ще ви даде време да го разпознаете, да се приспособите към него; време да преразгледате вашите мисли, вашите вярвания; време да преоцените отношенията си с другите, с ума си, с тялото си; време да направите голям преход от това да бъдете индивиди, които са продукт на социалната обусловеност, към това да се превърнете в мъже или жени на Знанието, ръководени от по-висша сила, сила, която е мистериозна, но чието присъствие и чиито напътствия произвеждат най-практичните и смислени резултати.

Това е вашата по-велика дейност, защото по-висшата ви цел в света се основава на вашата основа в Знанието, тъй като то може да бъде само познато. То не може да бъде разбрано чрез дебат или спекулации. То не може да се реализира чрез интелектуално усилие, без тази по-голяма сила във вас. Защото това е силата, която държи вашата по-голяма цел и ще ви осигури сила и яснота да я откриете, да я преживеете и да я изразите ефективно на света, където и когато тя трябва да бъде изразена. Начинът тук е прост, ако не се ръководите от вашите предпочитания.

Бог е близо и Божията Сила, която Бог е вложил във вас да ви води, защитава и насочва към вашите велики постижения, е много близо. Но трябва да създадете място в себе си, за да могат те да се появят.

Трябва да се научите да задавате въпроси, без да си отговаряте. Трябва да се научите да осъзнавате по-дълбоките си нужди и границите на собствените си идеи. И трябва да видите голямата нужда от Знание в света около вас, докато хората отчаяно се опитват да изпълнят своите фантазии и желания, като през цялото време са отделени от себе си и от по-голямото движение на живота в тях и около тях. Вместо да осъждате света, вие трябва да признаете голямата нужда от Знание – в себе си, в другите и в цялото човешко семейство.

Не можете да живеете по-велик живот без Знание. Не можете да опознаете себе си без Знание. Няма да можете да разпознаете и да участвате с онези хора, които държат най-голямото обещание за вас без Знание. Не можете да осъзнаете, че живеете по-велик живот и че имате по-велика съдба отвъд света без Знанието. Дори да вярвате в тези неща, вие няма да знаете, че те са истина. За да се освободите от постоянния страх и безпокойство, вие трябва да изградите вашата основа в Знанието, да позволите на Знанието да бъде велико присъствие във вас, основа на вашето Същество, вашата главна отправна точка.

Когато искате или желаете нещо, попитайте Знанието във вас дали това нещо е важно за вас и вижте дали има отговор. Умът ви иска нещо, о, да, той иска. Той иска този човек; той иска да живее на това място; той иска да притежава това богатство; той иска да има тази привилегия. Но попитайте Знанието в себе си: „Искаш ли тези неща за мен?“ И дълбоко в себе си можете да почувствате отговора.

В много случаи Знанието няма да отговори, защото въпросът не е важен и то няма желание да го направи. Това ви показва, че вървите срещу себе си, като желаете този човек, това място или това нещо, каквото и да е то. Защото сърцето ви всъщност не го иска. Умът ви го иска. Вашият ум го иска, защото се страхува, защото е несигурен, защото е развълнуван, защото се чувства неудобно, защото е без Знание, което да го ръководи. Умът винаги е нервен, неспокоен и възбуден. Той иска нещо или нещо друго. Той постоянно се страхува от това или от онова. Той няма дори миг спокойствие.

Така че отивате при Знанието и питате: „А, това важно ли е за мен?“ и виждате, че няма отговор. В някои случаи Знанието ще посочи категорично „Не!“, защото в този случай вие искате нещо, което наистина би било вредно за вас или би насочило живота ви в грешната посока и наистина ще ви върне назад. В този случай Знанието ще създаде у вас усещане за съпротива и сдържаност. Колко хора са вървели към олтара в деня на сватбата си, чувствайки тази силна реакция на сдържаност, тъй като са били на път да отдадат живота си на нещо, което няма истинско обещание или съдба?

Ще почувствате тази съпротива при всяко неправилно решение, което взимате. Трябва да се научите да я зачитате. Това е знак. Това означава, че трябва да отидете при Знанието. Това означава, че трябва да имате достатъчно силно усещане за присъствието на Знанието в себе си, всепроникващо присъствие, което е основата на вашето Същество – под, над и отвъд вашия интелект.

Хората наричат това „интуиция“, защото то се преживява повече на физическо ниво. Но Знанието е нещо повече от усещане. То е по-голямата интелигентност във вас. Ако то не иска нещо, което вие мислите, че искате, тогава не трябва да преследвате това нещо. Ако то създава чувство на сдържаност или съпротива, вие трябва да се сдържате, защото сте на път да вземете много опасно решение с важни последици.

За други неща и ситуации, Знанието ще ви даде зелена светлина. Това е абсолютно „Да! Направите го. Бъдете с този човек. Отидете на това място. Предприемете това действие.“ Получавате голяма зелена светлина в себе си, защото сте го проверили със себе си.

Но, виждате ли, хората рядко правят това. Те просто търсят онова, което изглежда добре. И така всяко бедствие, което създават в живота си, винаги започва с нещо, което изглежда добре. Те са привлечени от външния вид – от обещание за богатство, от обещание за удоволствие, от обещание за любов, от обещание за щастие. Те са привлечени от външността.

Ако отидат при Знанието, те ще видят, че привличането не е истинско; че това е измама, илюзия, фантазия. Те ще видят, че ако Знанието не се люлее, те не бива да се люлеят. Ако Знанието не е впечатлено, те също не трябва да са впечатлени. Ако Знанието не захапва стръвта и те не трябва да захапват стръвта. Това е силата на Знанието във вас. Ако Знанието е в мир и те могат да бъдат в мир. Ако Знанието не отива никъде и те не трябва да ходят никъде.

Колкото повече това става ваше преживяване, а то постепенно ще стане ваше преживяване, толкова по-голяма е сигурността, толкова по-голяма е увереността и толкова по-голямо спокойствие ще изпитате в живота си. Защото всички тези неща идват от Знанието.

Новото Послание предоставя Стъпките към Знанието. Има и други учения, които също осигуряват стъпки към Знанието. Трябва да откриете правилния път за вас. След като откриете този път обаче, вие трябва да го изминете целия. Не си играйте с него. Ще стигнете до точка, в която ще желаете да се откажете, в която ще се почувствате твърде несигурни, за да продължите и в която умът ви ще бъде повлиян от други неща, и от други привличания. Ще бъдете разсеяни. Но трябва да останете и да се придържате към практиката си.

Когато започнете Стъпките към Знанието, вие трябва да продължите. Изминете целия път. Не спирайте. Това е като изкачване на планина, разбирате ли. Вървите по пътеката и си мислите: „О, толкова е трудно. Толкова е стръмно. Наистина ли искам да изкача тази планина?“ Съмнявате се и преосмисляте, защото не е толкова лесно, колкото сте мислили, че ще бъде. Но трябва да продължите.

Силата и присъствието на Знанието живеят във вас и чакат да бъдат открити. Това е истинското значение на вашата духовност. Това е вашата духовна дейност. Ако искате да имате надежда да намерите вашата по-голяма цел в света и да откриете онези по-велики взаимоотношения, които са част от тази цел и могат да я изразят, тогава трябва да поемете по Стъпките към Знанието.

Защото вътре във вас, вие имате Знание и имате вашите идеи. Те не трябва да се конкурират помежду си. Вашият ум е предназначен да служи на Духа, който е Знанието. Знанието е тук, за да служи на Бог и да изпълни вашата цел за идването ви на света и по-голямата нужда на вашата душа.

Осъзнайте, че пътят е обикновен. Той не е сложен. Пътуването изисква мъдрост и преоценка, но не е сложно. Потребността на вашата душа е фундаментална. Тя не може да бъде задоволена от придобиването на хора, места и предмети. Тя е тук е, за да изпълни нещо по-голямо и Знанието във вас знае какво е то.