Живот в Разделение


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Living in Separation - Feeling alone and afraid

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 3 март 2011 г
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие живеете в състояние на Разделение — като отделна личност, привидно различна от всички други личности, различна от други форми на живот, личност с уникална идентичност и съзнание.

Вие сте с другите, но всъщност сте сами. Вие може да създавате свои собствени мисли. Можете да си представяте каквото искате въз основа на вашия опит на света. Ако имате политическа свобода и социална мобилност, вие можете дори да определите собствената си посока в живота.

Изглежда, че сте сами в уединението на собствения си ум и мисли. Може дори да си мислите, че вашите мисли са ваши собствени мисли, но по-голямата част от тях сте натрупали и усвоили от хората и обществото около вас.

Вие се надявате и се молите животът да бъде добър за вас, но бедствието винаги е възможно и нещата могат да се променят за секунда. Сега светът е подложен на голяма и разтърсваща промяна, Велики Вълни на промяната, и съществува по-голямо чувство за несигурност и безпокойство относно бъдещето, както и за това, което може да се появи на хоризонта.

Да бъдете сами означава да се страхувате – да се страхувате от болка и загуба, да се страхувате от отхвърляне и критика, да се страхувате, че няма да имате това, от което се нуждаете или което искате. И, разбира се, това се превръща в източник на ненормално поведение, на нечестност, на манипулация, на избягване, разсейване, снизхождение, мании и пристрастявания – всичко.

Светът, в който живеете, изглежда е свят на разделените. Съществата в природата се състезават помежду си и се унищожават едни други. Хората се разбират повърхностно, за да поддържат социалния ред, но изглежда, че истинската преданост, особено към някой извън вашето семейство, [е] рядко и изключително събитие.

Това е безнадеждна ситуация. Хората са опитвали хиляди начини да избягат и да избегнат основната си дилема – дилемата на раздялата, но изглежда никога не са успели да го сторят.

Въпреки че светът притежава изключителна красота и очарователна природа, е трудно да бъдете истински щастливи и спокойни във физическата действителност. Тя е много взискателна. Това изисква постоянно решаване на проблеми и адаптиране. Това е сложно, особено ако сте ангажирани с много хора. То е досадно, объркващо и опасно.

Дори самата природа, ако трябва да сте искрени, крие много опасности за вас. Защото макар да изглежда, че се грижите за природата, тя като че ли не се грижи за вас. Вие се грижите за природата и за нейната красота, както и за поддържане на нейното разнообразие и основните ѝ качества, но природата изглежда не се интересува дали ще живеете или ще умрете. Вие просто сте част от пейзажа, една временна характеристика.

Това, разбира се, е очевидната картина, но тя е реална и честна. Когато оставите настрана вашите отбягвания и вашата нечестност, вашите предпочитания, мечти и фантазии, вие ще трябва да стигнете до тази основна равносметка в себе си.

Това може да бъде трудно приземяване за много хора, тъй като те внезапно се оказват изправени пред болести, финансови лишения, перспектива от загуба и още по-голяма загуба, проблеми във взаимоотношенията, проблеми със здравето, проблеми с работата, а за по-бедните хора, дори проблеми със самото оцеляване.

И все пак в тази безнадеждна ситуация, без наличие на реално и съществено лекарство, Бог е създал противоотрова, противоотровата срещу Разделението. Защото част от вас не се е отделяла от Бога. Тя никога не се е отделяла от Бога. Тя вече е свързана с Бога, напълно.

Тази част от вас съществува отвъд царството и обсега на интелекта. Защото интелектът е създаден най-вече като усъвършенствана интелигентност за навигация в трудностите на живота във физическата реалност. Той е прекрасен инструмент, но той не е това, което сте вие в действителност. Вие не сте вашият ум. Ако обаче не сте вашият ум, тогава какво сте? Това изглежда като една голяма празнота, една голяма мистерия, един голям въпрос.

Бог е дал отговор на проблема, който изглежда няма отговор – път за излизане от Разделението, път, който не ви отделя от живота или от вашия опит и отговорности тук, а ви поставя точно в тях, но с по-голяма цел и по-голям стимул.

Ние наричаме частта от вас, която не е отделена от Бога, Знание. Наричаме я Знание, защото тя е свързана със способността ви да познавате задълбочено нещата – отвъд доказателствата, отвъд разума и отвъд нормалните изчисления. Имате способността да виждате, да знаете и да действате с по-голямата Интелигентност на Знанието като ваш водач и съветник. Именно това Знание ще ви изкупи.

Бог не трябва да упорства над живота ви и над малките ви дела. Господарят на всички вселени няма да дойде и да се погрижи за живота ви и да бъде обсебен от ежедневните ви дейности и трудности.

Но Бог е вложил във вас силата на изкуплението. Защото Знанието е онази част от вас, която е мъдра и непокварена от света, частта от вас, която не се страхува от света. Знанието е тук, за да ръководи тази част от вас, която е покварена от света. Това е страха ви от света и това е създало сложна и често неефективна адаптация към света.

Тук Знанието има за цел да ръководи вашият ум – вашият интелект, вашият личен ум, вашият светски ум – и всичко, което той съдържа. Знанието е това, което ще определи нов курс за вас и ще внесе различни видове взаимоотношения в живота ви, ще преустанови приоритетите ви и с течение на времето ще ви даде очи да виждате и уши да чувате.

Това е един невероятен подарък. Това наистина е един огромен дар. Но, разбира се, повечето хора са твърде заети, твърде разсеяни и твърде обсебени от собственото си мислене и дела, за да могат да изпитат Знанието или дори да го осъзнаят.

Някои хора го наричат интуиция, онези моментни проблясъци на прозрение или разпознаване, които изглеждат забележителни. Но те са толкова редки, толкова рядко срещани и толкова ненадеждни, че повечето хора не осъзнават, че всъщност имат по-голям интелект в себе си.

Тъй като светът става все по-мрачен и все по-труден, когато се появи несигурност, когато икономическата и социалната нестабилност нарастват и светът се подготвя за Великите Вълни на промяната, тази част от вас, която е слаба, ще стане по-раздразнена и по-уплашена. Тя има склонност да навлиза в по-големи форми на отричане и самообсебеност, за да се защити от реалностите, съществуващи около нея.

Но в тези все по-трудни времена, силата и присъствието на Знанието може да се появи и да бъде силна, защото ще стигнете до момента, в който ще осъзнаете, че имате нужда от него; трябва да го имате; вие се нуждаете от неговата мъдрост, от неговата яснота, от неговата почтеност и от неговото безстрашие.

Бог е посадил Знанието във всеки човек като семе и източник на тяхното изкупление. Изкуплението няма да се случи, защото вярвате във велик светец или велик Пратеник. Изкуплението дори няма да се случи, ако вярвате в Бога или предано практикувате някаква религия, тъй като все още сте загубени в ума си, в светския си ум. Вашият опит в религията е бягство от света, отчаян опит да имате цел и смисъл в живота си, който надхвърля трудните реалности, които виждате навсякъде около себе си.

И все пак истинското изкупление се случва, защото реагирате на нещо мощно вътре във вас и то отваря ума ви към по-голяма сфера на опит и взаимоотношения. Това трансформира вашето възприятие и представата ви за вас самите.

Това може да се случи независимо дали практикувате религия или не. Но религиозната практика може да бъде много полезна тук, ако разберете, че това е нейната цел. Независимо от вашата традиция или историята на вашата традиция, целта на вашата практика е да ви ангажира със силата и присъствието на Знанието.

Молитва, медитация, падане на колене, посвещение, рецитиране, съзерцание – всичко това е, за да ви доведе до този по-голям разум, който съществува отвъд царството и обсега на интелекта. Това е мястото, където се свързвате с Бога и където Бог може да повлияе на вашето мислене и поведение.

Знанието не е подсъзнанието. Не можете да го използвате, за да спечелите богатство или предимство, или да спечелите хората. Това изобщо не е така. Вашето подсъзнание все още е вашият светски ум. Просто има части от него, за които не знаете или не ги използвате ежедневно.

Тук говорим за нещо друго – нещо по-тайнствено и по-дълбоко, нещо, което не можете да използвате, за да се обогатите. Вие не можете да го манипулирате, защото то е чисто. То е по-мощно от вашия интелект, от вашите планове, от вашите цели и схеми. Да мислите, че можете да използвате Знанието, за да получите това, което искате, означава да подценявате същността на Знанието и да надценявате вашите способности, както и собствената си мъдрост да знаете какво е вярно и правилно да вършите.

Бог изкупва разделените чрез Знанието, независимо дали това е човешко същество, живеещо в този свят или интелигентно същество от друг свят – във всеки свят, във всички светове. Защото всички съзнателни същества имат Знание. Това не означава, че всички те знаят за него, следват го или са наясно с него, но въпреки всичко Знанието е в тях. Тук трябва да обърнете подхода си навътре, тъй като вярата в Иисус, Мохамед или Буда няма да преодолее пропастта на Разделението, която съществува между вас и вашия Източник и между частта от вас, която живее в света и е от света, и частта от вас, която не е от света.

Тук Разделението е едновременно вътрешно и външно. В Разделението, вие сте отделени от по-дълбоката си природа. Това е непознато за вас. Това е една мистерия. Вие сте разделени от другите. И вие привидно сте отделени от вашия Източник, защото тази част от вашия ум, която е светска и живее в Разделението, всъщност мисли, че Разделението е истинската реалност, че това е същността на нещата, че това е истината за нещата, че това е неизбежният факт на нещата на практическо ниво.

Вие все пак трябва да функционирате в света. Вие все пак трябва да продължите да се състезавате с другите. Вие все още трябва да се разбирате с другите и трябва да се справяте с несъгласия, с нечестност, с конфликти и с всички машинации на ума във вас и в другите.

Без Знание, това става изключително трудно, много опасно и толкова жалко, че хората бягат във фантазии и ако могат да си го позволят, в хобита и мечти, за да имат някакво чувство за стойност и смисъл, някакво чувство за постоянство и отсрочка от света.

Новото Божие Откровение представя Пътя на Знанието, както се преподава не само в този свят, но и навсякъде във Великата Общност на световете във Вселената. Това е едно универсално учение. То не е прикрито от човешката история, от човешката култура, от човешките конфликти или от човешките личности. То е съществено и чисто. Това е пътят, който винаги са следвали великите мистици, великите художници, великите изобретатели, великите хуманисти. Доказателствата са във вашата история и във вашия свят, но това не е нещо обикновено; то не е навсякъде. Може да се наложи да го търсите, за да намерите вдъхновението в други хора, което е доказателство за по-голямо Знание в действие.

За да бъдете наистина честни, вие трябва да осъзнаете вашето затруднение и да се примирите с него – без отричане, без избягване и без манипулация. Вашето затруднение е, че живеете в Разделение и познавате себе си.

Вие познавате вашите тенденции и аспекти на личността. Вие знаете нещо за миналото си. Вие знаете как изглеждате. Можете да се разграничите от другите въз основа на качествата на вашата личност, на вашите дейности и може би на уникалните си  характеристики.

Но вие не познавате вашата по-дълбока природа, вашата истинска природа, вашата постоянна природа – частта от вас, която никога не е напускала Бога и Творението, частта от вас, която живее във вас днес, която ще бъде до вас, когато напуснете този свят и която е била с вас, преди да влезете в този свят.

Без Знание животът е труден. Той е страшен. Той е проблематичен. И макар и красив, той е опасен. И макар и приятен, той е много болезнен. Ще ви сполети голямо разочарование, когато идеалите ви се провалят и се разочаровате от себе си и от другите хора.

Бог знае, че това е източникът на вашето страдание, на вашето безпокойство и на вашата дисфункция. Хората все още не осъзнават това. Те си мислят, че се справят добре. Те имат предимства. Те вървят напред. Те притежават неща, които другите хора не притежават. Те може би живеят в богата нация и имат изобилие и възможности, а храната, водата и енергията не са проблем за тях.

Но състоянието им все още е същото, разбирате ли, независимо дали сте най-богатият човек на Земята или най-бедният човек, който живее в най-бедната страна. Вашите обстоятелства са много различни. Вашите възможности са много различни. Степента на социална власт, която имате, е много различна. Но вашето затруднение в Разделението е все същото. Вие все още сте изолирани и се борите в свят, който изглежда не го е грижа особено за вас.

Това е сурово, но необходимо предположение, защото тук ставате наистина откровени към себе си. Но, за да се изправите лице в лице с тази велика истина, вие трябва да сте съзнателни за Знанието или ще бъдете ядосани и изтощени, негативни и песимистични. Цялата ви надежда изглежда ще ви напусне, защото не знаете източника на надеждата, значението на надеждата и откъде идва истинското вдъхновение за вас.

Може да се забавлявате на света и да се опитвате да се развличате чрез изкуство и музика, комедия и всички тези неща – ако можете да си ги позволите, което много малко хора по света могат да сторят. Но всичко това все пак е бягство, разбирате ли. Дори да работите усилено и да се гордеете с постиженията си в работата, дори това се превръща във форма на бягство за вас.

Хората не могат да седят спокойно дори за пет секунди. Те са толкова мотивирани, раздразнени и обсебени. Те се страхуват от себе си. Те се страхуват от другите хора. Те се страхуват от живота и от това, което може да се случи в бъдеще. Те са направлявани, жалки и стават още по-жалки, когато наистина имат гордостта да смятат, че са по-висши от другите хора.

Ангелите гледат това и поклащат глави: „Това е наистина тъжен случай. Ще отнеме много време на този човек, за да се примири с реалността на своя живот и ситуация.“

В това отношение богатите са по-далече от истината, отколкото бедните. Богатите са по-увлечени от своите страсти и мании, хобита и дейности. За тях може да бъде по-трудно да се примирят с реалността на живота си.

В тази безнадеждна ситуация Създателят на целия живот е дал противоотровата – противоотровата на страданието, противоотровата на Разделението. Тя живее мистериозно във вас. Не можете да я използвате и контролирате. Не можете да я загасите. Можете да я избегнете и да избягате от нея, което сте правили през цялото време, но тя все още е там за вас.

Бог не трябва да управлява живота ви. Бог не трябва да управлява делата на този свят. Бог не контролира времето и последователността на събитията, защото всичко това е в движение. Всичко е задвижено в началото на времето и все още е в движение, и ще бъде в движение толкова дълго, колкото можете да си представите.

Великото изкупление е възстановяването на Знанието. Бог е осигурил Стъпки към Знанието, подготовка, дадена с Новото Божие Откровение. Тук вашето мислене, интелектуалния ви ум, вашият светски ум е свързан чрез практика, осъзнаване и приложение с по-дълбокия Ум на Знанието във вас.

Тук е важно да не мислите, че вече знаете за тези неща, че сте много интуитивни, защото сте само начинаещи ученици в Пътя на Знанието. Не си мислете, че сте пътували нагоре и надолу по тази планина, защото никога преди не сте били на нея.

Всичко е въпрос на честност, разбирате ли. Честността започва с това, което си казвате. Излъжете себе си и ще излъжете другите, и ще мислите, че сте много последователни и честни. Но вие просто разпространявате лъжата, която сте установили със себе си, разпространявайки я в света около вас – дезинформирате другите, създавайки фалшиви впечатления. Дори да мислите, че сте честни и искате да бъдете честни, докато не разберете това по-дълбоко, нечестността пак ще бъде голям проблем за вас.

Истинската честност може да бъде предизвикана от злополука, от някаква трагедия или от загуба в живота. Ползата от тези неща е, че могат да ви направят по-честни и по-способни да прецените реалните си нужди и обстоятелства.

Но не можете да разрешите тези неща сами. Не можете да ги разрешите само въз основа на идеи или теории. Не можете да ги базирате само на продуктивни дейности, защото се нуждаете от ръководството на Знанието.

За да получите това ръководство, вие трябва да се поддадете на Знанието. Трябва да се откажете от вашите предпочитания, желания и мании. Не можете да следвате, ако настоявате да водите. И все пак актът на следване е акт на преодоляване на пропастта, на бавно и постепенно премахване на Разделението.

Честността е тази, която ви казва дали връзката ви с друг е истинска и неподправена, и дали има обещания за бъдещето. Независимо от привлекателността, красотата и чара, споразуменията и предишните инвестиции, това е честност, честност към себе си.

Това, което ви мотивира да бъдете толкова честни, е, че не искате да страдате. Не искате да пропилеете живота си в безсмислено преследване или връзки, които нямат бъдеще или съдба. Страданието е това, което ви учи да цените опита и времето си. Страданието е това, което може да ви върне към вас и към Бога.

И все пак никой не иска да страда, затова всеки се опитва да избяга от страданието в преследване на щастието във всичките му проявления. Но разочарованието е това, което ви връща назад. Трезвостта е тази, която ви връща. Помирението със себе си е това, което ви връща. Изправянето пред вашите грешки и загубата на вашето време и живот ви връща назад.

Знанието ви очаква, но вие трябва да осъзнаете нуждата си от Знание. Това е фундаментално и съществено признание. Това е началото на истинската честност към вас и към другите.

Без Знание, вие постоянно представяте погрешно себе си и вашите намерения пред другите. Вие се опитвате да получите някои неща от хората. Вие искате да ги използвате като ресурси. Вие ги използвате за удоволствие или сигурност, за другарство или за някакъв вид предимство. По този начин, вие не виждате смисъла на връзката или липсата на смисъл във връзката. Вие виждате само това, което искате от ситуацията.

Тук, вие се представяте погрешно, ставате нечестни, установявате фалшиви очаквания, фалшиви цели, фалшиви взаимоотношения, фалшиви участия и така нататък, докато се оплетете и се загубите в определени обстоятелства, които вече не можете да контролирате. Вие сте отдали живота си. Вие сте определили съдбата си. Сега трябва да живеете с последствията от всичко това. И пътуването от тази джунгла е много трудно и изпитателно.

Трябва да разберете нуждата си от Знание. В момент на истинска трезвеност и откровеност, вие ще видите, че не можете да откриете своя път без Знанието. Не можете да разрешите своите дилеми без Знание. Не можете да знаете кои сте без Знание. Не можете да различите истинските от фалшивите взаимоотношения без Знание. Не можете да преминете към нов и по-добър живот без Знание. Не можете да разрешите проблемите на света без Знание.

Може да стигнете до това осъзнаване постепенно. Може да стигнете в моменти на отрезвяване и самоанализ. Може да стигнете в моменти на разочарование и огорчение. Може би осъзнаването ще се случи постепенно, стъпка по стъпка, докато се учите да крачите по Стъпките към Знанието.

Хората започват това пътуване с мисълта, че Знанието ще бъде ресурс за тях. Те ще се стремят да използват Знанието, за да получат това, което искат – по-добра работа, по-добри взаимоотношения, по-добро здраве, по-добри възможности, повече предимства, повече удоволствие и по-малко болка. Но в един момент те трябва да разберат, че Знанието всъщност няма да им даде това, което искат. То наистина е тук, за да им осигури това, от което наистина се нуждаят и което желаят на по-дълбоко ниво.

Хората не виждат това в самото начало, защото все още не са достатъчно искрени, за да разпознаят най-истинските и най-дълбоки си нужди. Те все още се опитват да играят в живота си за предимства, да манипулират в живота за предимства, да играят рискована игра за предимства. Те все още не са постигнали  честност и смирение, за да разберат, че се нуждаят от Божието Напътствие и Божията Сила в живота си и без тях – въпреки че може да опитват да се ориентират в труден свят и да разрешават сложни и привидно всеобхватни проблеми – те наистина не могат да бъдат успешни.

Отказвайки се от илюзиите, вие стигате до този момент на разпознаване. Тук започвате да приемате Стъпките към Знанието с истинско намерение. Това не е просто едно прекрасно нещо, което да направите, за да подобрите живота си, да го подсладите, нещо, което да ви даде предимства и да ви накара да изглеждате по-духовни за себе си. То е тук, за да ви спаси, да ви изкупи, да ви възстанови, да ви обнови, да ви даде по-голям авторитет във вас самите и истинско чувство за почтеност. Знанието ви свързва с вашата по-дълбока съвест, не с вашата социална съвест, а с вашата по-дълбока съвест, която е създадена от Бога.

Това е преподаването на духовност на нивото на Знанието, което е част от Новото Божие Откровение за света. Въпреки че учението на Знанието присъства във всички религии по света, то е изгубено и затъмнено от историята, от ритуалите и от интелектуалния дебат, от адаптирането към обществата и от манипулирането и използването от правителствата.

Тук Пътят на Знанието е ясно очертан и представен – чисто, просто и директно. Той вече не е неясен, а е съществен. Защото всички религии са пътища към Знанието, защото Знанието е начинът, по който Бог ви изкупва и начин да прекратите Разделението вътре във вас и между вас и другите, както и между вас и вашия Източник.

Това е страхотно пътуване. То се нарича с много имена, но е велико пътуване. Това е пътуването към свободата. Това е най-същественото преследване и най-съществената връзка в живота.

Знанието е вашата основна връзка, защото то е вашата връзка с Бога. Тук, вие се свързвате с Бога не чрез вяра или чрез пламенна духовна практика. Вие се свързвате с Бога, като следвате това, което Бог иска да правите и като получавате това, което Бог ви дава, за да възстановите и изкупите живота си.

Затова започнете пътуването. Поемете по Стъпките към Знанието. Осъзнайте, че не можете да намерите своя път без тази по-голяма сила и присъствие, които да ви водят. Бъдете търпеливи, защото пътуването е дълго. Знанието е мистериозно. То не идва при поискване. То не е нещо, което можете да контролирате и манипулирате. Трябва да влезете в присъствието му със смирение, с търпение и откритост, да наблюдавате знаците и да се научите как искрено да молите за напътствие.

Всичко това се основава на вашето самосъзнание и на честността ви към вас самите. Това е много важно. То не е сложно и не е непостижимо, ако подходите честно. То е първостепенно и важно в живота ви. И това е най-голямата и най-съществената ви връзка.

Защото Бог ще ви води и защитава чрез Знанието. Бог ще ви изкупи и възстанови чрез Знанието. Именно чрез Знанието, с течение на времето, вие ще откриете вашата по-голяма цел да бъдете на света, както и съществените взаимоотношения, които могат да направят възможно изразяването и изпълнението на тази цел.