Тежкото Положение на Човечеството


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 26 юли, 2009г.
в Бейрут, Ливан

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


waves of change
Том 1 > Новият Свят > Глава 4

Нарастващите бури по света и влошаващото се положение на човечеството са задвижени от Великите Вълни на промяната – промяна, която обхваща всички нации и народи, свят, в който непрекъснато увеличаващото се население ще пие от бавно пресъхващ кладенец.

Светът е претоварен. Все по-голям брой хора са принудени да живеят заедно, различни групи обитаващи една и съща среда – съревноваващи се за власт, въоражени и спорещи помежду си, с различен дневен ред, от различни съюзи, малки народи използувани от по-големите народи да провокират спорове за земя, за вода, за храна, не само за власт и влияние, но и за основните и необходими за всеки неща.

Човечеството се намира в тези нарастващи бури – неподготвено, неосъзнаващо, невиждащо Великите Вълни на промяната, които влияят на човешкото семейство. Много места сега се сблъскват с мощното въздействие на тези Големи Вълни, тъй като все по-голям брой хора изпълват гъмжащите градове, в които въоражени и спорещи групировки сключват временни примирия помежду си.

Този голям проблем засяга всички и ще изизква сътрудничество и прекратяване на конфликта, но недостатъчно хора забелязват и знаят това, и не желаят да жертват своята позиция, и своите планове. Все още се смята, че въоражения конфликт е решение на нещата, че една група ще надделее над друга и ще прогони надалеч опонентите си. Прекалено късно е обаче за това, защото победените няма къде да отидат.

Светът е пренаселен. Светът не може да изхрани повече хора, но те нарастават с всеки изминал ден. Богатите продължават малките си игри, фантазии и удоволствия, докато хора в близост до тях изнемогват на ръба на оцеляването – някаква самоубийствена активност, както виждате. Именно в тези среди трагедията и тежкото положение на човечеството ще се разразят в ранните етапи на Големите Вълни на промяната.

Светът се променя. Климатът е разстроен. Човечеството ще загуби голяма част от своята естествена сигурност. Храната и водата ще станат още по-скъпи и още по-трудни за добиване. Стресът ще се почувства дори в богатите нации, които изглеждат далеч и изолирани от тежкото положение на човечеството.

Кой обаче може да види и да знае? Кой има очи да гледа и състрадание да наблюдава без осъждане и без цинизъм? Кой може да гледа и да вижда? Могат ли богатството и бедността да съжителстват без да водят до колапс?

Тези, които имат времето и лукса да преосмислят живота и обстоятелствата в него, както и да променят неговия курс, трябва да наблюдават, да виждат и да престанат с претенциите, че технологията, политиката или нещо друго могат да опазят изолацията и богатството им по познатите начини. Време е да сте напълно откровени. Време е за преоценка. Време е да се готвите, тези които имат лукса да го сторят.

Това, което ще видите през следващите години и десетилетия ще бъде много шокиращо и обезсърчаващо. Въпреки че човечеството ще прогресира в определени области, общото му състояние ще се влоши.

Бог е пратил Ново Съобщение на света, защото сега човечеството е в риск. Човечеството пропада. То навлиза в период на голямо затруднение и изпитание? То навлиза във време, в което плодовете на невежеството, надпреварата и конфликта ще се потвърдят и ще се покажат? В това време хората ще трябва да изберат или да се обединят и да си сътрудничат, за да спасят обществата и народите си, или да воюват и да се опитват да поддържат древните вражди използувайки като предлог политиката и религията, докато това ще бъде борба за ресурси.

Тези, които живеят относително свободно и охолно ще трябва да даряват, защото бедните ще са още по-застрашени, а положението ще се усложни от изострящата се борба за живот.

Това не значи да наблюдавате с любов или със страх. Въпросът е да виждате и да сте отговорни.

Богатите ще продължат с игрите и оправданията си. Те обаче ще се провалят, когато стълбовете на техните нации се сгромолясат, когато яростните бедни и увеличаващото се човечество се обърнат срещу тях. Те ще се оттеглят и ще изоставят своите несигурни страни, но такова е сега състоянието на целия свят. Отидете и в най-прекрасните места на Земята, и дори там ще видите затрудненото положение на човечеството.

Какво ще можете да купите с пари и богатство в това положение? Разбира се за известен период от време, парите ще ви осигурят изолация, но дори колоните на богаството ще се сгромолясат, защото тяхната основа е фалшива. Това вече се случва, защото човечеството като цяло обеднява и бедства.

Творецът на живота е пратил Ново Съобщение, тъй като древните Съобщения са били променени и са превърнати в инструмент на политически сили, национални интереси и търговски инвестиции, които имат интерес да поддържат тежкото състояние на човечеството. Независимо от чистотата на истинската им вяра, те са прекалено затънали в света и са корумпирани от егоистични интереси и политически цели.

Затова Ново Съобщение е пратено на човечеството – предупреждение, благословия и подготовка. Ако не обърнете внимание на предупреждението, вие няма да разберете благословията и няма да получите подготовката. Ако не можете да видите, тогава няма да знаете. Ако не можете да знаете, тогава действията ви ще бъдат глупави и неблагоразумни.

Кой днес може да получи Новото Съобщение от Бог? Толкова много хора мислят, че всички Съобщения са дадени – че няма още нещо, което Бог да говори на света; че Бог е изгубил интерес за света; че от векове Бог върши нещо друго; че няма нищо друго за казване.

Как е възможно обаче това, когато човечеството е достигнало до нов праг, голяма повратна точка, в която човешката цивилизация е в риск, в която очите на вашите конкуренти от вселената са вперени в света, търсейки възможности да се намесят, да спечелят влияние и да подкопаят слабостта на човечеството?

Големите традиции в света няма какво да кажат по този въпрос. Те могат само да признаят, че Бог би трябвало да даде нови инструкции и ще бъдат прави за това. Бог дава нови инструкции чрез Ангелското Присъствие, което наблюдава света.

Човечеството навлиза в нова и опасна фаза, катаклизмична фаза, но също така и фаза с голямо обещание. В такива влошаващи се обстоятелства има шанс да се установи истинско човешко единство и сътрудничество, не само по принцип, но и от явна нужда. Ако човечеството не може да се обедини в своето благоденствие, то ще трябва да го стори при загубата на своя просперитет.

Хората са превърнали технологията в свой бог. Те мислят, че тя ще реши всички техни проблеми и всички проблеми, които самата технология ще породи. Технологията обаче се базира на ресурси, а ресурсите на Земята намаляват. Човечеството вече е изчерпало света до степен, в която не може да разчита, че технологията ще го спаси, тъй като непрекъснато нарастващият брой хора в света няма да могат да се възползват от това.

Почвите по света са изтощени от технологията и от невежеството на хората. Риболовните райони са изчерпани. Световният климат се променя и става непредвидим и разрушителен.

Какво прави човечеството в същото време? Самоувереността му със сигурност ще се разглежда като неадекватна. Тези, които отправят предупреждение, ще бъдат отхвърлени като крайни. Хората желаят да чуват добри новини. Те искат да бъдат успокоени, защото са прекалено слаби, за да се изправят срещу реалността.

Правителствата не готвят хората за Великите Вълни на промяната. Религиозните лидери не готвят хората за Великите Вълни на промяната. Хората са слаби, неподготвени, търсещи сигурност.

Хората по света се молят на Бог за избавление, за сигурност, за по-добри условия и за по-добри взаимоотношения между народите. Бог е отговорил на хората чрез Новото Съобщение, но кой може да приеме това за истина? Съобщението със сигурност няма да задоволи очакванията на хората, защото Създателят на живота не е обвързан с тези неща.

На човечеството ще се даде това, което му е нужно, а не това, което то желае или очаква. Всички искат повече богатство, повече притежания, по-голяма сигурност, които светът не може да осигури. Хората искат да бъдат по-богати. Богатите искат да бъдат още по-богати. Бедните искат сигурност и стабилност, от които се нуждаят. За това обаче сега е нужно справедливо споделяне на света.

Човечеството трябва да контролира приръста на населението и използуването на природните ресурси. Кой притежава мъдрост, сила и самоконтрол да стори това?

Ако сте наясно и сте честни, вие ще видите какво е нужно да се стори. Какво е необходимо, за да стане такова съзнание споделено и сигурно, да надделее над предпочитанията на хората, над техните религиозни убеждения и над върховенството на националните им интереси? Колко страдания и разорение ще бъдат нужни, преди да се появи откровено мнение за това какво наистина е необходимо да се направи?

Не осъждайте другите народи или нации, ако самите вие не можете да посрещнете Великите Вълни на промяната, да се приспособите и подготвите за тях. Кои сте вие да критикувате? Лесно е да обвинявате другите и да не забелязвате собствените си ограничения.

Колко големи трябва да бъдат Великите Вълни на промяната преди да объркат военните ви цели, политическите ви планове, расовите и културните ви изолации? Колко големи трябва да бъдат Вълните? Трябва ли да се сринат нациите? Трябва ли да започне голяма война и геноцид? Какво е необходимо за промяна на съзнанието и за честно преразглеждане на ситуацията?

Кой днес на света знае, че човечеството е наблюдавано от други във вселената, от вашите съседи, които търсят начин да получат изгода от слабото и разделено човечество? Ако народите разберат това, войните ще престанат. Те ще подготвят човечеството да спаси света.

Това, което виждат хората и това, което трябва да видят са коренно различни неща. Затова е Новото Съобщение от Бог, защото времето е от съществено значение. Вие не разполагате с десетилетия или векове, за да се подготвите, защото Великите Вълни се движат и Интервеницията на света е започнала.

Бедните са прекалено ангажирани с работата си, те са прекалено заети и не могат да виждат. Техните правителства са прекалено обсебени със своите програми. Никой не поглежда напред. Никой не се интересува за бъдещето и затова е Новото Съобщение от Бог.

Великите Божии Откровения от миналото са изяснили етиката и поведението, което личностите трябва да имат, за да живеят добре и в хармония с другите. Тези велики и толкова значими Съобщения са изиграли огромна роля за изграждането на човешката цивилизация и за напредъка на човечеството, но те не са в състояние да отговорят на нуждите, които възникват сега. Затова Бог е пратил Ново Откровение и Месия, който да осигури това Откровение.

Ако сте честни, вие ще признаете, че нямате отговор. Вие нямате отговор за Великите Вълни на промяната. Вие нямате отговор за Интервенцията на света от раси, които се опитват да въздействат върху човешкото мислене и поведение. Вие нямате отговор за пресъхващия кладенец. Вие можете само да правите предположения, които в повечето случаи не са валидни. Светът се е променил, но хората не са се променили заедно с него.

Вашата криза ще започне, когато разберете колко огромни са Великите Вълни на промяната и невъзможността ви да дадете задоволителен отговор. Бог е осигурил отговор чрез вас и чрез другите, отговор, който ще бъде подтикнат от Новото Откровение от Бог. Във вас съществува дълбока Интелигентност, която трябва да бъде активирана, а това може да бъде сторено само от Силата на Твореца и от всички сили, които са тук, за да служат на доброто и на напредъка на човечеството.

Човешките виждания за религията и страшния съд са изключително погрешни и нелепи – проекции на невежи хора. Божията воля е хората да оцелеят във Великите Вълни на промяната, да напреднат, да се обединят, да изградят и поддържат човешката свобода и креативност в този процес.

Но такава цел изглежда почти непостижима предвид всичко, пред което сте изправени. Това е, защото мислите с вашия интелект, който е продукт на миналото, а не с дълбоката Интелигентност, която Бог е поставил във вас и която може да ви води в трудните времена напред.

Човечеството се нуждае от нещо ново, от промяна в реалността, от различни предположения, от различни мандати и от различно разбиране. Без това хората ще продължат с невежите си преследвания, с разрушителното използуване на света, с надпреварата между народите и ще посаждат семената на бъдещи войни и конфликти.

За да бъдат стабилни и да оцелеят, народите трябва да си сътрудничат. Дори да са врагове от незапомнени времена, основните ресурси – енергията, храната и водата – сега трябва да бъдат осигурени и споделяни. Човешката популация трябва да бъде ограничена по хуманен начин. Трябва да има контрол в използуването на ресурсите и в тяхната консумация.

Всяка напреднала цивилизация във вселената трябва да стори това, за да оцелее. Време е човечеството да порасте, да превъзмогне своето незряло, юношеско, безотговорно и неконтролирано поведение, и да започне подготовка за бъдещето, за да може да си осигури такова бъдеще.

Ако изчерпите ресурсите на света, вие няма да можете да излезете във вселената, за да търсите нови ресурси, защото те са вече притежание на други. Ако сте слаби и уязвими, тогава силата на убеждението, която е на света ще бъде толкова голяма, че няма за можете да я отхвърлите. Вие няма да можете да я отхвърлите, защото позицията ви ще бъде прекалено слаба и нестабилна.

Тези идеи изглеждат прекалено екстремни и различни. Това е, защото човечеството все още мисли по примитивен начин. Хората все още мислят, че светът е безкраен, че ресурсите са неизчерпаеми и че човечеството е само в тъмната вселена.

Светът обаче е ограничен и вие доближавате тези граници. Вселената е изпълнена с живот – много съревнователна среда, която вие дори не можете да си представите. Можете ли да разграничите нашите думи и такова разбиране от начина, по който мислите вие, по който виждате света, по който виждате човешкото бъдеще и перспективата на живота във вселената?

Какво друго може да създаде такова съзнание освен Новото Съобщение от Създателя на живота? Вие не знаете за какво да се готвите. Вие не знаете какво наблжава на хоризонта. Дори най-високо образованите ви личности не виждат и не знаят това.

Новото Откровение е нужно на човечеството. Вие живеете във времето на Откровението. Бог знае това. Бог знае от какво се нуждаят хората, какво трябва да видят и да сторят те. Това, което Бог знае обаче и това, което хората мислят, са две коренно различни неща.

Новото Съобщение е пратено тук, Месията зове силата на личноста и колективната сила на хората в нарастващите бури по света. Това не е само Съобщение на надеждата. Това е Съобщение на необходимостта. Това не е само Съобщение за прекрасния живот след смъртта. Това е Съобщение, което да подготви човечеството, за да може то да оцелее във Великите Вълни на промяната и да защити своята свобода и независимост на този свят при неговото присъединяване към Великата Общност на интелигентния живот във вселената. Това не е Съобщение за чудеса, за фантастични сътворения, за ден на страшния съд и перспективи за Ад и Рай. Има по-важни неща, с които да се занимавате сега. На това набляга Новото съобщение от Бог. Бог не фаворизира една религия пред друга, но Бог чува копнежа на хората и искрените им молби за помощ. Независимо дали те идват от религиозно ориентирано или от светско население, Бог знае затрудненото положение на човечеството. Всички раси във вселената достигат до подобна точка, ако са технологично напреднали. Вие сте достигнали тази точка, където или ще се самоунищожите, или ще започнете да изграждате нова платформа за човешкото съществуване.

Вие избирате или влияние, или свобода. Повечето от расите във вселената избират влиянието. Затова свободата във вселената е голяма рядкост. Свободата обаче е изборът, който трябва да направите. Това ще осигури най-голямата сила и най-голямата сигурност за човечеството във вселената.

Ще бъде необходим дълъг път и огромна преоценка, за да се постигне тази нова стабилност. Това ще бъде огромна отговорност не само за лидерите на народите, но и за гражданите навсякъде по света.

Хората ще се нуждаят едни от други, за да оцелеят и да създадат по-голяма основа. Върху това акцентира Новото Съобщение от Бог.

Трябва да слушате различния глас във вас – не гласа на културните ви ценности, не гласа на вашите предразсъдъци, не гласа на интелектуалната ви гордост, не гласа на чувстството ви за сигурност и не гласа на вашите предположения за власт. Няма нищо ценно в тези неща.

Има дълбок глас, който трябва да слушате или няма да чуете Новото Съобщение от Бог. Няма да чуете страданията на света и няма да видите неговите знаци, които показват какво се задава на хоризонта. Новото Съобщение от Бог ще ви учи да откривате този дълбок глас, защото това ще бъде основното и централно нещо за човешкото изкупление и за осигуряването на човешкото бъдеще като свободна раса във вселената.