Великият Преход


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:


Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

the great transition to a one world community

Както е разкрито пред
Маршал Виан Самърс
на 1 март 2011 г
в Боулдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

В бъдещето човечеството ще трябва да се обедини, за да поддържа и осигури човешката цивилизация. Ще трябва да има по-голямо единство и сътрудничество или нациите ще се провалят и обществата ще започнат да се разпадат.

Това е бъдещето ви или следващият голям етап от човешката еволюция и развитие. Последните 2000 години бяха за създаването на човешката цивилизация и за обединението на племенни общества в по-големи общества. Това е труден и често трагичен процес, но и необходим процес, защото представлява еволюция за човечеството, както и за всички раси във Вселената, във Великата Общност на живота, част от която сте и вие.

Сега трябва да се обедините в една световна общност. Това не се основава на идеология. Това не се основава на теория или на социални науки. Това се основава на необходимостта, тъй като световните ресурси намаляват и климатът в света се променя.

Човечеството ще се сблъска с реалност, с която като цяло никога не се е сблъсквало досега: непрекъснато нарастващ брой хора, пиещи от бавно пресъхващ кладенец. Световното производство на храни ще бъде увредено и намалено от променящия се климат и от намаляващите основни ресурси. Това ще доведе до катаклизми, революции и конвулсии, различни от всичко, виждано досега. Това ще изисква по-голямо сътрудничество, по-голяма интеграция и по-голяма помощ между нациите, тъй като не можете да допуснете съседната държава да рухне, без да изложите собствената си страна на опасност.

Това ще бъде хуманитарна криза от невиждан досега мащаб, като милиони хора ще трябва да напуснат своите региони, без да могат да отглеждат храна или поради конфликти и войни. Това е друг страхотен преход. Ще бъде много трудно и този преход ще трябва да се ръководи с по-голяма мъдрост и визия, в противен случай резултатът може да бъде наистина жалък.

Създателят на целия живот изпраща Ново Послание на света, за да предупреди и подготви човечеството за голямата промяна, която е върху света. Именно тази визия трябва да бъде изяснена, защото хората не могат да видят, а често и няма да видят, умовете им са претрупани от нуждите на деня и от собствените им страхове, предпочитания и отричане.

Лидерите на нациите ще се опитат да поддържат живота такъв, какъвто е бил, но светът се е променил. Вие сте навлезли в нов свят – свят на променяща се среда, променящо се време и климат, променящи се обстоятелства, променящи се нужди и приоритети.

Погледнато от по-широка перспектива, това е еволюционният преход от цивилизация към световна общност. Ако човечеството иска да бъде свободно и да функционира без чужда намеса във Вселената, то трябва да има такова по-голямо единство и това единство трябва да се основава не на потисничеството, а на по-голямо развитие на човешкия дух и способности.

Посоката е ясна. Целта е неизбежна. Но каква световна общност ще бъде това? Ще бъде ли това нова основа за човешката свобода и творчество? Ще си сътрудничи ли обществото в невиждан досега мащаб? Или това ще бъде жесток и потиснически режим, по-жесток и по-потиснически от всичко, пред което светът като цяло някога е бил изправен?

Резултатът ще бъде определен от хилядите решения, взети от лидери и граждани за това как да продължат през Великите Вълни на промяната — дали ще изберат сътрудничество или конкуренция, дали ще осъзнаят, че трябва да се обединят, за да оцелеят, или ще се бият и ще се спорят за последните ресурси на света, докато нациите трупат запаси и международната търговия започва да се разпада?

Това е безпрецедентна ситуация. Не можете да основавате разбирането си върху миналото, обуславянето и обстоятелствата от миналото, тъй като сега навлизате в нова панорама – нова територия, неизследвани региони.

Дори важните решения, които са били използвани, за да обслужват нуждите на хората в миналото, сега ще бъдат предизвикани от огромния мащаб на човешките нужди. Не само малките по население страни ще се нуждаят от подкрепа. Може да има и страни със стотици милиони хора население и кой някога се е сблъсквал с нещо подобно?

Всичко ще поскъпне. Горивата ще поскъпнат. Не можете да изпращате неща по целия свят без огромни разходи.

Това ще бъде ситуация, която няма да се управлява само от политическа воля и от политическите идеи, но и от самата природа. Защото природата е променена и повредена в този свят и тя ще определи условията за ангажиране в бъдещето.

Това е суровата реалност, за която много малко хора, дори сред експертите във всички области, наистина са се замисляли. Това няма да бъде свят, основан на растеж и разширяване, а свят, който набляга на стабилност и сигурност за своите народи.

Видът общност от единен свят, която ще създадете, ще се определя от начина, по който процедирате, от това как мислите и какво информира вашите решения. Независимо дали сте лидери на най-могъщата нация или обикновени граждани, това ще бъде така.

Шокът от това ще бъде толкова огромен, че ще има голямо отричане. Ще има големи спорове и противоречия. И Новото Божие Послание ще бъде отречено и дори хулено, защото казва на хората това, което те не искат да чуят. Те не искат да мислят, че Бог е проговорил отново и сега трябва да преразгледат своите религиозни и политически възгледи, и дори единодушието на своите мнения.

Но светът ще ви създава толкова неудобства в тази епоха на несигурност, че ще трябва да се обърнете към по-велика сила. Бог знае това, разбира се. Ето защо има Ново Послание от Бог в света днес – Послание, различно от всяко съобщение, изпращано в миналото; Послание, което е обширно и което говори по много теми ясно и окончателно; Послание за един грамотен свят, в който хората от всички нации могат да го чуят едновременно посредством напредналите технологии.

Това не е послание, предадено в пастирски термини, в анекдоти или истории. Защото сега Бог говори на един грамотен свят, грамотен свят, чиито нужди са огромни и чието време за подготовка е много кратко.

Не можете да избегнете съдбата си. Не можете да избегнете еволюцията на света. Да направите това означава да се изложите на опасност като индивиди и да загубите обещанието си за бъдещето.

Това ще изисква смелост, естествено. Ще са необходими решителност и малко самодисциплина, за да обмислите какво се разкрива тук. Но всеки ден светът дава доказателства за това и тези доказателства ще растат с времето.

Бог знае какво предстои, но човечеството е сляпо и глупаво. Светът се е променил, но човечеството не се е променило заедно  с него. Условията на света се променят, но човечеството настоява животът да бъде такъв, какъвто е бил преди.

Това ще бъде болезнено за хората и мнозина ще загинат. Много ще се сринат не само в по-бедните нации, но и навсякъде, защото не могат да погледнат отвъд това, в което са инвестирали преди. Те ще загубят това, което са спечелили, а мнозина ще загубят и живота си.

Новото Послание е тук именно за смекчаване на тези последствия, така че преходът да се случи с най-малко загуби и бедствия – говорещо за това, което хората не виждат, сочещо към бъдеще, в което хората не могат или не искат да гледат, надхвърляйки прогнозите за годината, за да видите какво наистина се задава на хоризонта.

Сега не можете да избегнете Великите Вълни на промяната. Те са в движение и са били в движение от много дълго време. Това е като една приливна вълна. Изглежда малка на хоризонта, но изминава дълъг път. Тя има огромна сила зад себе си, достатъчна да промени бреговата линия на една нация и съдбата на много хора.

Чуйте тези думи с отворен ум. Оставете настрана идеите и мненията си. Нека умът ви е спокоен, за да можете да чувате и да виждате. Това не е въпрос на дебат за интелекта, тъй като Откровението съществува отвъд царството и обсега на интелекта. Трябва да слушате и да бъдете търпеливи, да гледате и да виждате.

Светът се движи. Движете се с него и животът ви ще бъде защитен. Ще можете да се ориентирате в предстоящите трудни времена. Съпротивлявайте му се, избягвайте го, отричайте го и ще се изправите пред голяма трагедия.

Ето защо има Ново Послание от Бог в света и то трябва да дойде от Бога, за да има силата, яснотата, визията и мъдростта да говори не само за това, което хората мислят и вярват днес, но и за неща, които хората не знаят, да отговаря на въпроси, които дори все още не са били поставени, да предвижда нуждите на бъдещето – да знаят хората за това бъдеще и да могат да го открият. 

Ако хората наистина знаеха какво се задава на хоризонта, те щяха да се държат по съвсем различен начин. Те щяха да преосмислят позицията си. Те щяха да преразгледат идеите си. И след време, ако реагират мъдро, те щяха да разберат, че ще трябва да спрат да се оплакват от всичко и да поемат по-голяма отговорност за своя живот и за обстоятелствата в него. Това е процес на голямо съзряване както за отделния индивид, така и за нациите по света.

Изхранването на хората ще бъде много, много голям проблем в бъдеще. И предотвратяването на войните и бедствията, вид война, която рядко се среща в съвременната епоха, ще бъде много голям приоритет.

Ще видите това, когато нациите избухнат, когато икономиките бъдат засегнати, когато избухнат революции, когато проблемът с изхранването на хората и с поддържането на стабилността стане все по-належащ и по-труден за решаване.

Дори богатите нации ще бъдат засегнати, много хора ще останат без работа, правителствените лидери ще изглеждат безсилни пред тези промени, като все още ще се опитват да запазят това, което се е случило преди и няма да искат или ще се страхуват да изразят мнението си за това какво наистина трябва да се направи, за да се справят с положението.

Новото Послание говори на индивида и на това, което информира индивида, независимо дали е силата и присъствието на Знанието, което Бог е поставил във вас, за да ви напътства, да ви защитава и да ви води към по-велик живот; или е страха и социалната обусловеност, волята на вашето семейство, вашата религия или вашата култура. Това, което информира решенията на отделните хора, ще промени решенията, които се вземат и резултатите, които се получават.

Дали тази световна общност ще бъде ужасна или далеч по-хубава и по-полезна от всичко, което е било създадено, ще се определи от множеството решения и от това какво информира тези решения.

Ето защо Новото Послание говори за силата и присъствието на Знанието в индивида, защото тук не може да има грешка. Тук не може да има конфликт. Защото Бог е вложил едно и също Знание във всеки човек, за да ръководи живота им индивидуално, но също така да им позволи да се обединят и да си сътрудничат с другите.

Докато хората се борят и отричат Великите Вълни, докато стават все по-ангажирани в своите стремежи и разсейвания, и докато нациите, и лидерите стават все по-нестабилни и нефункционални, вие ще започнете да виждате необходимостта да се обърнете към този най-велик ресурс, великият дар, който ви е даден от Създателят.

Защото трябва да наблюдавате живота си, семейството си и онези, за които трябва да се грижите. Благотворителността на правителството може да не съществува в бъдеще. Ще трябва да станете находчиви и състрадателни. Ще трябва да станете по-силни, отколкото сте днес – психически по-силни, физически по-силни, по-решителни, по-малко жалки и по-малко оплакващи се. Светът ще ви изкупи, като изисква тези неща от вас като индивиди.

Тъй като във вашите общности и общества се появяват индивиди с такава сила, това дава по-голямо обещание, че може и ще бъде създаден полезен изход.

Нивото на моретата и океаните ще се покачи. Реколтата ще пропадне. Енергийните ресурси ще станат скъпи и ще има много конфликти за това кой да ги притежава и кой да има достъп до тях. Отглеждането и разпространението на храна ще бъде много затруднено и ще има големи граждански вълнения. Нациите няма да имат ресурсите да решат проблемите си, толкова огромни ще бъдат те, случвайки се на много различни фронтове, всички по едно и също време, като големи вълни, които се разбиват наведнъж, многократно.

Бог ви е дал мъдростта да се подготвите – да живеете в този свят, да се ориентирате в него и да бъдете източници на принос, благотворна сила в този свят. Но вие трябва да стигнете до Знанието и да поемете по Стъпките към Знанието, за да откриете източника на вашата сила, на вашата сила и на вашите по-големи способности. Това ще надхвърли вашите вярвания, вашите идеи, вашите представи и вашите предположения за живота, които се основават на миналото, както и вашите теории, които също се основават на миналото. Колкото по-твърди сте във вашите вярвания, толкова по-трудно ще ви бъде да виждате, да знаете и да действате по-спонтанно и по-адекватно в реалните ситуации.

За много хора идеята за единна световна общност е ужасяваща. Те мислят, че ще загубят всички свои привилегии. Те мислят, че ще бъдат потиснати. Те смятат, че това би било ужасно във всички отношения. Възможно е наличието на такава общност. Това е реална възможност. Вие вървите към нея, независимо дали го желаете или не, независимо дали сте готови или не, независимо от вашата перспектива и от гледната ви точка. Това е вашата съдба. Точно както вашата съдба е да остареете в живота и да преминете през етапите на остаряване и зрялост.

Човешката цивилизация в момента е много незряла. Тя още не е възмъжала. Тя е изключително разрушителна. Тя не мисли за бъдещето. Тя ограбва света, сякаш нямате бъдеще. Тя едва сега започва да работи съвместно, за да поддържа потока от ресурси и да гарантира по-голяма стабилност за нациите, които са нестабилни и са изправени пред големи трудности.

Ще се превърнете в единна общност от един свят. Какъв вид общност ще бъдете? Е, това ще се определи от вашите решения и от решенията на толкова много други. Не пренебрегвайте собствената си отговорност в това отношение, защото решенията на всички ще имат огромно значение.

Това ще бъде най-трудната задача, защото нямате много време. Нямате векове, за да преминете постепенно към различен вид цивилизация. Имате само години и десетилетия.

Природата ще ви наложи това. Вашите обстоятелства ще ви го наложат. Ще трябва да се адаптирате към нов свят. И тази адаптация ще изисква, ако искате да се грижите за народите по света, по-голямо сближаване и сътрудничество.

Нациите все още могат да бъдат нации и културите все още могат да бъдат култури. Но нивото на сътрудничество трябва да бъде много по-високо или светът ще потъне в хаос. Войната ще възникне на много места едновременно. И богатите нации няма да могат да направят нищо, защото те също ще бъдат изправени пред лишения, трудности и ограничения.

Именно, за да се избегне това, Призванието излиза напред, визията се дава, трудната реалност се представя, реалност, срещу която трябва да се изправите и да вземете предвид. Имате силата да направите това, защото сте създадени да го направите. Вие сте създадени да живеете във времето на големия преход.

Това е времето на големия преход. Мотивацията на човечеството ще бъде увеличена от реалността, че външни сили от вселената се намесват, опитвайки се да се възползват от слабостта и конфликтите на човечеството, за да се утвърдят като новите лидери на този свят. Те идват не с военна мощ, а с хитрост и измама, защото са по-напреднали. Те осъзнават, че войната ще унищожи ресурсите и богатството на света. Те ще използват хитрост и сила в менталната среда, за да повлияят на слабото и нищо неподозиращо човечество.

Тяхното присъствие е на света от десетилетия. Те също ще предизвикат по-голямо човешко единство, ако достатъчно хора могат да отговорят на тяхното присъствие по подходящ начин и да разпознаят това като истинска намеса.

Изправянето ви пред Великата Общност е част от вашето съзряване като раса. Това е част от вашата еволюция. То винаги е било предопределено да се случи, тъй като човечеството е изградило инфраструктура, която други раси могат да използват. И човечеството унищожава богатството на света, което е предизвикало намесата.

Трябва да започнете да мислите за тази по-голяма панорама сега, ако искате да имате някаква истинска представа какво се случва във вашия свят и защо нещата се случват с темпото, с което се случват. Сега действат по-големи сили. Трябва да започнете да мислите за тях, защото те ще променят обстоятелствата и възможностите в живота ви. Вие ги избягвате и ги отричате на свой собствен риск.

Въпреки потъмняващите небеса и Голямата Тъмнина, която е заляла света сега, Създателят на целия живот дава на човечеството единствения огромен шанс да се обедини, за да осигури човешкия суверенитет и човешката свобода в този свят във вселена, в която свободата е рядкост. Това е възможност с несравнимо значение, но може да бъде разгледана само от онези, които могат да се изправят пред тази човешка съдба и пред Великите Вълни на промяната, които са над света сега.

Великите Вълни ще растат с времето и ще станат по-дразнещи, по-вредни и по-ефективни в променянето на хода на човешките дела. Вие сте само в началото на един велик преход, преход от отделни, конфликтни нации към една световна общност, която трябва да поддържа и подкрепя себе си и да се грижи за народите по света.

Това ще бъде началото на нов вид общество и ако взетите решения са мъдри, ако хората могат да реагират по подходящ начин, това ще даде голямо обещание за бъдещето, свободата и сигурността на човешкото семейство.

Защото вселената около вас е пълна с мощни нации, които не са свободни. И за да бъдете свободни в тази по-голяма среда, вие трябва да сте обединени, самодостатъчни и много дискретни. Това е напълно различна картина от онова, което повечето хора си представят днес по отношение на възможността за контакт с живота във Вселената.

Както е случаят с толкова много други неща, много неща ще трябва да бъдат преразгледани сега в светлината на великото Откровение, в светлината на великия преход, в светлината на това накъде отивате всички – желаете или не, готови или не, подготвени или не.

Бог ви е дал очи да виждате и уши да чувате, но трябва да изчистите ума си. Трябва да оставите настрана оплакванията, неодобренията, постоянното хленчене, осъжданията, нежеланието за прошка, за да имате тази визия и за да можете да чувате и да знаете.

Това не е въпрос на гледна точка. Не е въпрос да сте положителни или отрицателни. Не става въпрос за социална или политическа теория, към която да се присъедините. Въпросът е дали можете да виждате и чувате. Това е фундаментално и отвъд сферата на интелекта.

А животът е фундаментален. Независимо дали човечеството може да преживее големия преход и дали резултатът ще бъде желан или не, преходът започва да се случва и ще се случи. Вие не можете да го спрете, но можете да му помогнете и да го подкрепите. Можете да бъдете източник на вдъхновение и сила за тези около вас, които са слаби и уязвими.

Това ще бъде време, което ще изисква огромни дарения и принос, не само от няколко вдъхновени личности и всеотдайни организации, но и от хора навсякъде по света.

Ще трябва да се грижите за света и да съхранявате неговите ресурси. В бъдеще ще са нужни хуманни методи за контрол и намаляване на човешките популации. Потреблението ще трябва да се контролира. Много от индивидуалните свободи ще бъдат загубени, защото нямате ресурсите или възможностите, които сте имали преди.

За много хора това ще бъде плашещо и те ще го отричат. Но това е мястото, накъдето отивате. Подгответе се и ще можете да се ориентирате в предстоящите трудни времена. При отказ, ще бъдете уязвими и вълните ще ви завладеят. Вие няма да ги видите, когато дойдат. Няма да ги предвидите. И няма да сте подготвени за тях.

Най-голямата сигурност, която имате, е Знанието, което Бог е поставил във вас. Не можете да трупате запаси до края на живота си. Не можете да избягате и да живеете някъде под земята. Това няма да проработи. Вашата най-голяма сигурност е качеството на вашите взаимоотношения, уменията, които притежавате и връзката ви със Знанието. Тези три неща.

Това е, което трябва да изградите сега. Това е, което трябва да култивирате сега, не само за близкото бъдеще, но и за реалното бъдеще на вашия живот и за бъдещето на цялото човечество.