Бъдещето на Човечеството


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

the future of humanity

Предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 2 май, 2010г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Том 1 > Новият Свят > Глава 2

Човечеството има голямо, но и несигурно бъдеще – бъдеще, предизвикано от големите промени наближаващи света; бъдеще, предизвикано от тези раси във вселената, които се намесват в човешките дейности и се опитват да извличат полза от слабото и разделено човечество.

Вие сте достигнали до точката, в която съдбата и бъдещето на човечеството ще се определят в следващите няколко години. Вашето бъдеще ще се определи от това как откликвате на големите промени наближаващи света и на съревнованието от вселената около вас, за това кой да притежава господстващо влияние върху съдбата на човешкото семейство.

Хората не разбират, че живеят в изключително повратен момент, толкова важно време в дългата история на човечеството. Този момент не е в човешките мисли; той не е в човешките разговори. Той обаче се намира на дълбоко ниво в изживяването на хората.

Много хора по света чувстват голямата промяна, която наближава и отправят взор на надежда и тревога в бъдещето. Те чувстват тази промяна, въпреки че не могат да говорят свободно за нея или да формулират конкретно своите чувства.

Поради голямата промяна наближаваща света и срещата на човечеството с живота във вселената, Творецът на живота е пратил Ново Откровение – голяма благословия, голяма сила, голямо Съобщение, голяма подготовка. То е в чиста и обикновена форма, дадено постепенно през дълъг период от време на един мъж, който е пратен на Земята, за да донесе Новото Съобщение от Бог на страдащото човечество.

Първите, които ще открият това Ново Откровение, може би ще бъдат объркани, защото то се занимава предимно с бъдещето на човечеството и в по-малка степен с настоящите обстоятелства и трудности на хората. Това обаче винаги е било същността на големите Откровния, Откровения донесени от Месиите в човешката история.

Откровенията не са само отговор на наболелите проблеми и трудности, но и подготовка за следващия важен етап в човешкото развитие и еволюция. Наистина в този случай, Новото Божие Откровение говори за голямото предизвикателство към човешката свобода и независимост в този свят, предизвикателство, познато на много малко от вас.

Вие още не подозирате какво застрашава вашето благополучие. Вие още не разбирате силата и мощта на Знанието, което Бог ви е дал. И вие още не разбирате, че Новото Откровение е на света и че живеете във времето на Откровението.

Ако хората бяха наистина свързани с дълбокото си изживяване, те вероятно биха открили тези неща. Това обаче не е така. Откровението идва, но много малко хора могат да го чуят. Много малко хора могат наистина да го разберат. Малцина могат да приемат отговорността какво би означавало за техния живот да получат Ново Послание от Бог. Много малко могат да разберат какво наближава на хоризонта – големите бури, които се зараждат в бъдещето, както и уязвимостта на хората към тези сили и раси във вашата вселена, които са тук, за да влияят на нищо неподозиращото човечество.

Хората са обзети от други проблеми – проблемите на деня, тревогите на момента. В повечето случаи те са реални, но и незначителни в сравнение с това, което наближава.

Бог знае, че човечеството не откликва, че хората не четат знаците на света и не отговарят на Знанието, на големия дар за вас. И така Ново Откровение е пратено тук, Откровение много по-различно от всичко друго дадено някога на човечеството – да ви подготви за бъдеще, което не очаквате и за което не сте подготвени.

Ако човечеството можеше да разбере истинското си положение и уязвимост, то щеше да разбере защо Новото Откровение е трябвало да бъде дадено. То щеше да види, че предишните Откровения, всички дадени от Бог, не могат да го подготвят за това, което наближава. То щеше да види, че човешките религии и религиозни институции нямат капацитета да подготвят човечеството за Великите Вълни на промяната – за упадъка на околната среда; за загубата на производството на храна в света; за нестабилния климат и нарастващия риск от съревнование, конфликти и война между групи и народи за това кой да притежава оставащите ресурси на света, които са силно изчерпани днес.

Няма религия или религиозна институция в момента, която може да подготви човечеството за сложността на живота във вселената и за това какво то трябва да знае, за да опази човешката свобода и независимост на този свят. Световните религии са разделени дори вътре в себе си, спорещи помежду си и закотвени в далечното минало.

Дори представите и вярванията за Бог и Творението се губят в древността, основават се на древни идеи, които не са в крак с разкритията за простора на Вселената и с голямото разнообразие на живота в този свят и отвъд него.

Затова човечеството трябва да се готви за новата реалност, трудна, но и изкупваща реалност. Човечеството е изправено пред Великите Вълни на промяната и пред интервенция от Великата Общност, които съдържат най-голямото обещание за човешкото обединение и сътрудничество. Пред лицето на тези неща е ясно, че народите ще трябва да се обединят и да си сътрудничат, за да опазят света, да предотвратят колапса, да опазят човешката цивилизация и да учат за Великата Общност на живота, в която винаги сте живели и в която вашия свят винаги е съществувал.

Това е ново образование, това е по-голяма нужда, която има силата да обедини разделеното човечество. То има силата и потенциала да превъзмогне дългогодишните конфликти и враждебност. То е толкова мощно, то е толкова спешно и толкова силно, ако може ясно да се види и разбере.

В този момент обаче, човечеството не е много интелигентно. То не предвижда бъдещето. То не се готви за него. То не прави жертви днес, за да се подготви за бъдещи възможности. То не може да види бъдещите вероятности. Въпреки че има далновидни личности, които разбират тези неща, човечеството като цяло е глупаво и невежо, погълнато от себе си и нереагиращо на променящия се свят.

Затова Бог е пратил Ново Откровение. То е тук, за да изгради човешкия интелект, да разшири човешкото съзнание и да учи за значението на религията и духовността на нивото на Знанието, на нивото на дълбоката Интелигентност, която съществува във всяка личност и във всеки съзнателен живот във вселената.

Вместо да имате вяра в Бог, вие се учите да отговаряте на Знанието. Вместо да изграждате фантастични системи от вярвания и да ги защитавате срещу други системи от вярвания, вие започвате да отговаряте и да следвате Знанието. Вместо да идолизирате и боготворите учителите и месиите, вие учите как да познавате Знанието, най-мъдрата частица във вас и в другите.

Бог не ръководи света. Бог не определя климата на Земята. Бог не трябва да се грижи за всяко малко нещо, защото Бог е подготвил всичко в началото и ви е осигурил Знание, което да ви води, предпазва и подготвя за по-голям живот в служба на света.

Господарят на вселената не е ангажиран с всекидневните ви дела, но в същото време ви е осигурил дълбока връзка, така че Волята и Силата на Бог да ви говорят, да ви направляват и да ви дават увереност пред лицето на нащастия и сътресения.

Бог е толкова близо до вас и в същото време Бог е толкова необятен, великолепен и непонятен. Вашата връзка с Бог е в центъра на вашата Същност, но вие живеете на повърхността на вашия ум, задържани там от очарованието и страха ви от света, задържани там от собствените ви страхове и мании. Бог е толкова близо, но Бог изглежда и толкова далеч за вас.

Велики истории се разказват за предишните Месии, но кой знае реалността на Откровенията, донесени от тях? Има фантастични приказки за чудеса и свръхчовешки качества, за лудурии с Ангели, но кой в света знае как изглежда истинското Откровение, как се изживява и как се проявява то в живота?

Изминало е доста време откакто човечеството не е получавало Ново Откровение от Създателят на живота и никой на света не може да го обясни. Вие имате единствено истории от миналото. Така, когато се появи истинско Откровение, хората не го виждат. Те не го разбират. Те не реагират. Ако го срещнат директно, те се съмняват: “Как е възможно това?“

[В началото] дори Месията няма да го провъзгласи. Съобщението се провъзгласява само. Съобщението оповестява какво представлява. То представлява своя Източник и своята цел. То говори за пълен живот в момента и мъдра подготовка за бъдещето, защото Създателят на живота желае човечеството да се подготви за своето бъдеще – бъдеще, което няма да бъде като миналото ви, бъдеще, което хората няма и не могат да видят, но което може да бъде видяно, почувствано и опознато.

Това е вашия зов, на който трябва да откликнете. Това е Послание за вас, за вашия живот и за обстоятелствата в него. Това е Откровение за истинската природа на вашата духовност и на нейния Източник. Това е ново разбиране за човешкия интелект и човешката отговорност. Това е зов за човешкото обединение и сътрудничество. Това е Откровение за онова, което наближава на хоризонта и какво е нужно да сторят хората, за да се подготвят както индивидуално, така и колективно за него. То говори на източника и на центъра на силата в личността, къде може да бъде установена вътрешна свобода и какво значи тя, как може да бъде опазена тази свобода и какво я застрашава днес и утре.

Никога до сега такова Обучение не е давано на хората. Предишните Откровения са дарени на прости и неграмотни хора. За разлика от тях, Новото Откровение днес е обширно и подробно. То е богато. Неговите Учения обхващат изключително много теми. То е най-голямото Учение давано някога на човечеството, дарено сега на образовани хора, с изградено световно съзнание. Дори естеството на Откровението е променено драматично, за да посрещне нарастващите и променени нужди на хората.

Човешките идеи обаче са изгубени в миналото. Хората не разбират значението на Откровението. Те не могат да го познаят, когато то се появи. Те не виждат благословията и отговорността да живеят във времето на Откровението. Те дори не виждат нуждата от Ново Откровение.

Въпреки това, Ново Съобщение от Бог е пратено в този свят. То е необходимо сега, защото човечеството не е готово за това, което предстои. То не е подготвено и не разбира нуждата да се готви. То живее с неразбиране за обстоятелствата и не може да види плодовете на своите действия или бъдещите последици от човешкото въздействие върху природата.

Технологията се е превърнала в нова религия за вас, новия ви бог, който според вас ще ви спаси от всичко. Новата технология обаче, не може ви подготви за Великите Вълни на промяната и за срещите ви с непознати сили от вселената. Човечеството не знае нищо за силните страни и слабостите на технологията. Това е причината за неговата уязвимост сега.

Светът е толкова изчерпан и продължава да се изчерпва, дори в този момент, че бъдещото изхранване и сигурността на човечеството са застрашени. Трябва да видите и почувствате това, за да разберете защо е необходимо Ново Откровение. Трябва да имате смелост и обективност да посрещнете тези неща без вина и осъждане на другите. Всеки е допринесъл за това и всеки е изправен срещу последиците от своите постъпки.

Вашето бъдеще и вашата съдба ще се решат в следващите десетилетия. Те ще се решат сега. Те ще се решат от човешката мъдрост или от човешкото невежество. Това са възможните избори за вас. Това са решенията ви. Това е огромната отговорност на вашето време. Това е големия зов във вашия живот.

Ето защо Новото Откровение трябва да говори за основната сила на човечеството и за силата на Знанието в индивида. Човечеството трябва да знае къде е неговата сила, къде се намира неговата мъдрост и как да спечели увереност и задължение да стори необходимото, за да опази човешката цивилизация и да осуети външната интервенция.

Хората не знаят за тези неща, но животът продължава, а света се променя. Човешката изолация в космоса е приключила и вие никога няма да я имате отново. Светът се е променил, но хората не са се променили заедно с него в значителна степен.

Много нови неща трябва да бъдат научени и разбрани. Много неща, които никога не са били необходими в миналото, са нужни сега. Има належаща нужда от повдигане на човешкия дух и от образоване на човечеството относно реалността и духовността на живота във вселената.

Кой обаче може да ви учи на тези неща? Те не се преподават в никой университет, в никоя църква или джамия. Тези неща трябва да дойдат от Бог, защото само Бог познава напълно човешкото сърце и човешкия дух. Само Бог знае напълно историята и съдбата на човечеството.

Затова е пратено Откровение чрез един човек, Месията. Изпратено по същия начин, както всички Съобщения досега, в проста и скромна форма, без голяма драма и показност.

Бог е дал отговор на молитвите и на най-сериозните заявки на хора от всички сфери на живота, от всички народи и култури. Сега вашите молитви са чути, защото Новото Откровение е на света. Вашето предизвикателство е да го откриете, да научите за него и да му позволите да ви учи за смисъла на вашия живот на света, за това, за което се подготвяте сега и за голямото обещание, и големия риск пред човешкото семейство.

Пред лицето на тези големи прагове, човечеството има възможност да изгради нова основа на света – да се обедини без репресии, да действа заедно, вместо да се измъчва в Разделението едни от други, да се превърне в зряла и мъдра раса, да изгради своята сила и да прекрати трагедиите от миналото.

Голямото предизвикателство ще ви помогне да сторите това. Точно нещата, които имат потенциала да унищожат човешката цивилизация са тези, които могат да я заздравят и да й осигурят нова основа и нова посока. Нещастията, които срещате са изкупителни. Това обаче не ви дава право да подценявате големите рискове. Не подценявайте също и предизвикателствата не само за вашите лидери, а и за всеки един от вас.

Така че решението е пред вас: Ще се обедините и ще си сътрудничите ли в опазване на света и в посрещане на голямото предизвикателство да се превърнете в по-голяма общност на живота, или ще се борите за достъп до останалите ресурси, пренебрегвайки опасността от извънземни раси, които ще се възползват от човешкия конфликт и човешките затруднения?

Това е въпросът, както виждате. Това е най-важния и значим въпрос днес, въпрос, който изпреварва всички останали грижи. Този въпрос обаче, съществува в много малко човешки умове днес на Земята.

Човечеството не осъзнава голямата си сила и не знае за големите опасности. Именно тези две неща донесоха на света Ново Съобщение от Бог за защита и напредък на човечеството. Бог се стреми да защити човешката цивилизация и да й даде нов живот, нова цел и нова посока, да ви предупреди за големите трудности, с които се сблъсквате сега и които са по-големи от всичко, пред което някога са се изправяли вашите предци.

Следователно, толкова много зависи от човешкия отговор – човешката отговорност, способността да се реагира. Толкова много зависи от вашето съзнание и решения, и от способността ви да разберете, че живеете във време на Откровение, във време на преход към по-труден и по-опасен свят.

Толкова много зависи от човешката интелигентност, интелигентността на индивидите, които могат да отговорят на Новото Откровение и да споделят своята мъдрост и своитe напътствия с другите. Толкова много зависи от силата и присъствието на Знанието във всеки индивид, сила и присъствие толкова непознати и неразбрани от повечето от вас.

Трябва много да обичате и да вярвате в човечеството, за да повярвате, че то ще вземе правилните решения и ще последва пътя, който да му осигури нова посока напред. Трябва да обичате човечеството и да вярвате в човешкия дух, в таланта и потенциала му, въпреки трагичните и непрекъснати грешки в неговата история.

Не си мислете, че някоя друга раса от вселената ще дойде да ви спаси, защото тези, които твърдят това са тук, за да печелят от вашите слабости и от вашата наивност. Не си мислете, че ако човешката цивилизация западне, нещо по-добро и по-велико може да бъде установено тук в резултат на това. Не подценявайте силата на времето, в което живеете, както и големите несгоди, с които се срещате и които остават загадка за много от вас.

Не губете вяра в силата и присъствието на Знанието във вас и в другите, с която можете да разпознаете, да отговорите и да видите големите възможности за изграждане на нов съюз в човешкото семейство – съюз, създаден от необходимостта, съюз, породен от огъня на необходимостта, съюз, породен от разбирането, че заедно можете да успеете в начинанията, в които сте се провалили в миналото.

Предупреждението и благословията са ви е дадени. Бог обича човечеството и не желае да види как губите вашата свобода при присъединяването си към Великата Общност на живота във вселената.

Трябва да имате тази любов, тази вяра и това посвещение. Ако е така, вие ще изпитате силата и благодатта на Знането във вас. Вие също ще видите, че сте дошли на света в това време, за да допринасяте по специфичен начин за определни хора в специфични обстоятелства. Въпреки че може и да не разберете кои са тези хора и тези обстоятелства, вие ще почувствате силата и присъствието на Знанието, което ви движи, което ви освобождава, което преобразува вашия живот, преработва вашите ангажименти и ви води към нова и различна посока.

Нека тази благословия бъде ваша, защото това е истинска благословия. Нека тези времена предизвикат ново, по-дълбоко посвещение и по-голяма смелост. Нека видите, че вашето бъдеще е пред вас и да го определите в това време на дълбок преход. Нека разберете, че като индивиди трябва да вземете тези решения и да не разчитате някой друг да ги вземе вместо вас. Дано разберете, че силата и благодатта на Знанието живеят във вас, под повърхността на вашия ум.

Вашето сърце знае това, което умът ви не може да разбере и истинската ви идентичност съществува отвъд реалността на интелекта, в силата и присъствието на Знанието.

Нека чуете тези думи със сърце и с отворен ум, за да видите голямата любов, която демонстрират те, както и голямото уважение и доверие, което ви предлагат, вие, които все още нямате самоуважение и доверие.

Нека Новото Откровение от Бог освети живота ви и ви вдъхне смелост и сила, за да крачите напред във времето, да говорите като един и да изковете основа за по-велико бъдеще за човешкото семейство.